Tongareva

Te Rangi Hiroa (Peter H. Buck). Ethnology of Tongareva. Bernice P. Bishop Museum Bulletin 92, Honolulu, Hawaii, 1932 // http://www.nzetc.org/tm/scholarly/tei-BucMani-t1-front-d1-d1.html
1. Teia te titi te hanange nei, 12
Teia te hohoke te hanange nei, 13
Uruanga te kakau o te kite nei, 14
Uruanga te tamasi mate. 10
Kete onoono, kete matakitaki, 13
Pu aso kura, pua kau marama, 12
Soro mai ra. 5
0
2. Tatai roa ki na tupenaki o te rangi matua 18
Tatai roa ki te tau o Atea. 13
Tapekahia kia mau 9
Kia mau te serenga 8
Kia mau te napenga 8
Kia mau. 4
0
3. Tauria atu ra ki na tupenaki o te rangi matua, 20
Koi te rau mata kak?, 8
Koi te sau kakatonga ia Itu-ma-eva, 16
Koi te tini o Rava-tangi-sere 12
Koi te hanaunga a Iki, 10
Koi te aoanga a Atea ma Hakahotu.
Hakakaumatua—he ure kura. 12
Sawasawa te maro—he tamariki. 12
Toku mata ka tukia, 8
Toku rehu ka to, 6
He reka.
To act like an adult—an immature penis. 14
To dirty the maro with faeces—a child. 11
My face has been beaten, 8
My strength has declined, 5
It is finished.
0
Poupou hare no Pou-toru, 11
Ka hanake koe mei Savaiki, 12
Ka ma tua koe ia Taritoa, 12
Ko hakaaroha, pinga te poi.
Posts of the house from Pou-toru, 11
You have come up from Hawaiki, 12
You are the senior generation through Taritoa, 19
Love wells up, all is good!
Ei aha e varuvaruhia ai ki te tuai? 18
E hungahunga i e. 7
Saroa ki te kasi, 7
Romia ki te rima 7
Kia uru ko te sumu, 8
Kia reka te kaki, 7
Kia papa te manava, 8
Kia papa te moe.
Why grate with the hand grater? 7
The pieces are too small. 9
Scrape with a sea shell, 7
Squeeze with the fingers 8
That the oil may enter, 7
That the throat be sweet, 7
That desire be fully satisfied, 10
That sleep be sound.
Hoi aue, hoi aue! 10
Te rongorongo kino o Atea, 11
Ko te makano i langia ki te tumasi. 14
E rawa te tautai e— 9
E moe te one e—
Alas! Alas! 4
An evil rumour comes from Atea. 12
The makano has been distributed to all. 13
The fishermen have plenty 7
And sleep on the sand.
E roro au e 6
Kia inu i te roro, 8
Kia ora hoki au, 8
I tupu aniania, 8
Toku hausanga ia ko te roro. 12
Kia nui taku roro 8
Kia makona au, kia taea, 12
Toku kava ia ko te roro 10
Kia matakivikivi te ipo wahine 14
Te rima tumoa i te tatau. 11
Hana mai ma te riri ma te kava 12
Ma te ongatia. 6
Po kowai te tatau o te roro? 12
Viaha toku mea 7
Kia inu atu au 8
E hano ki ko 5
Kia mamaru ko te ra 8
E hano mai ai, 7
Maku tahi e, mau tahi.
Oh roro for me 5
That I may drink 4
And so be satisfied. 7
I grow fatigued, 6
But my strength will return through the roro. 10
Let my measure of roro be full 10
That my thirst be quenched, and desire gratified, 14
For my kava is roro. 6
She may turn her face aside, the woman, 12
Whose hands are skilled in raising the froth with the wringer. 17
She may come with wrath and bitterness 10
And disgust with having to labor. 9
Ah, who then will prepare the roro? 10
Ah, wring gently to bring up the froth 8
That I may drink. 4
Retire to yonder place 8
Until the sun is shaded, 7
Then return to me. 5
I will give something you must reciprocate.
Ka kore aku tukunga i raua ai, 14
Kua ngaro otioti te hai o taku hangota, 17
I reira taku tino paipai, 12
Pau ai oku ivi, 8
Pokia iho au, te peka o te atua. 15
0
Toku tuaro pakinga, 8
Ki te niho o te toka, i tai nei, 13
E atua ko Manini, 8
E atua ko Tokona, 8
E atua ko Tahora 8
I puke maua ki te tara o Pakurakura 16
0
Ki te tau o Saupewa 9
Pau ai oku ivi, 8
Pokia iho ai au, te peka o te atua. 17
0
Te ngako o te tukoro 8
Te ngako o te marau 8
Te ngako o te veve, 7
Pau ai oku ivi, 8
Pokia iho ai au, te peka o te atua.
My store of goods is not sufficient, 11
Lost completely is my skill in fishing, 9
By reason of my weakness in body, 9
My bones are consumed, 7
I am overwhelmed, I, the companion of the god. 15
0
I look in apprehension, 9
Toward the reef edge of the adjacent sea. 14
A god is Manini, 6
A god is Tokona, 6
A god is Tahora, 6
We two tried to obtain (food) from the rocks of Pakurakura 19
0
From the land point of Saupewa 10
My bones are consumed, 7
I am overwhelmed, I, the companion of the god. 15
0
Ah, the fat of the tukoro, 8
The fat of the marau, 7
The fat of the veve, 6
My bones are consumed, 7
I am overwhelmed, I, the companion of the god.
Titia mai to titi maire, 11
Seia mai to sei rauru 11
Parea mai to pare maka.
Gird on your fragrant kilt, 7
Tie on your necklet of human hair, 12
Put on your maka head dress.
Maireriki ua te tangata tu a— 13
E tu mai ana ma te to hoto, 11
Tu, tu, hio.
Maireriki alone is the man to stand— 13
He stands forth with the sting ray pointed spear, 12
He stands, he stands, to the end.
Kua haiti au ki na ra kimi ai, 14
Tu mai va e— 5
Kua noho koe ki te upoko o na kainga kimi ai, 20
Tu mai va e— 5
Ko Serehu matua taku nohoranga.
I draw near to the days of searching, 11
O season stand— 5
You will remain at the head of the food lands, searching, 18
O season stand— 5
With father Serehu I will stay.
Ka tekiteki au, 7
Ka tekiteki koe, 7
Ka tekiteki karu, 7
Karu ai na po. 6
Kua riro te mataiti, 9
Tekiteki karu, 6
Karu ai na po.
I will dance, 4
Thou wilt dance, 5
Dance at the loosening, 8
The loosening of the nights. 8
The year has passed away, 8
Dance to the loosening, 8
The loosening of the nights.

Titre: Social relations in ancient Tongareva Titres liés: Collection :Pacific anthropological records no. 36 Auteur: Campbell, Andrew R. T Éditeur: Honolulu, Hawai'i : Dept. of Anthropology, Bernice P. Bishop Museum Sujets: Polynésiens -- Moeurs et coutumes ; Ethnology -- Cook Islands -- Penrhyn ; Polynesians -- Social life and customs ; Anthropologie -- Iles Cook ; Polynésie -- archéologie -- Cook (Iles) ; Penrhyn (Cook) -- Moeurs et coutumes ; Cook (îles) -- Moeurs et coutumes ; Penrhyn (Cook Islands) -- Social life and customs ; Tongareva (îles Cook) -- Ethnologie -- Psychologie sociale Langue: Anglais Date d'édition: c1985 Identifiant: 0-930897-03-X Format: viii, 112 p. : ill. ; 28 cm
Tooia a Mahuta tona vaka12
Ki hano moo ia ki Tahiti e12
Oti ake tona vaka, rue ake tona tere16
Ka hano ki Tahiti e8
Roe atu a Mahuta ki te moana13
E Mahuta e, teeia te henua e14
Kua tau taatou e9
Tuki ake a Tavake ki te moomonoo oo te vaka e21
Pau atu te tini oo Roriki12
Kau atu a Mahuta ma Pokiroa ki uta i Tahiti e21
Tangi ake Pokiroa i te ngaro oo Roriki17
Huri mai, kakau te taringa oo Roriki16
Naa iso Pokiroa auee e tiare
Mahuta launches his canoe10
In order to go to Tahiti9
His canoe was finished, his crew were ready14
To go to Tahiti6
Mahuta paddles out to sea10
Hey Mahuta, here is the land9
We have arrived6
Tavake knocked out the plug of. the canoe14
Roriki's people were drowned10
Mahuta swam with Pokiroa to the shore of Tahiti17
Pokiroa cried over the death of Rorlki14
She turned around, Roriki's ear-ring floated past16
Pokiroa cried no more1^9
Hakakaumatua7
E ure kuva5
Savasava te maro7
E tamaiti5
Tooku mata ka -uki8
iooku rehu ka too9
E reka3
To act like an adult7
An immature penis7
To soil the loincloth7
/\ child1
1 face has been beaten8
My strength has declined5
lt is finished.4
Tei Saahakatiu te puta o Mahuta i oi ai i oi oi3 tau ai oi ai33
Tatangi taaua i te puu tausunu noona noti e21
Tatangi taaua i te puu tauaunu noona noti e22
Ko Ariki Sau enoona hua noti puu taueunu21
Tau raa ki Tapuniu e te eerenga oo te kaha20
Tau raa ki Tapuniu., e te serenga oo te kaha19
Oo Te Vaimea nei9
Turikaro te tangata e e noho i te riu e17
Turikaro te tangata e e noho i te riu e17
Te Vairaea nei
Saahakatiu is the place where Mahuta started his voyage21
We mourn for his tausunu tree11
We mourn for his tausunu tree11
The tausunu tree of Ariki Sau13
The arrival at Tapuniu, and the tying of the rope16
The arrival at Tapuaiu, and the tying o? the rope17
Of Te Vaimea6
Turikaro is the man si-tting in the middle13
Turikaro is the raan sitting in the rniddle14
Of Te Vaimea6
E Taritoa e, e aha teena raverave i a koe?20
Ka kore, masara i au Taruia i ie puta (ngaahi) i momoe ai maaua31
E aha teeia e tangi (aeva) ki te taane18
Ngaro ake i te puta i momoe ai?14
Auee, tooku tako nei masara i au oo maaua ara sarenga i te poo e33
Tooku tako nei e
Hey Taritoa, what is troubling you?12
Nothing, I just remembered Taruia and the places where we used to sleep24
What is the point in crying over my husband11
Gone from the sleeping places?9
Alas, how stupid of me to think of the paths we strolled along at night19
How stupid of me5
I tupu ki Angiangi e te tangi aa te matua e19
Noo tona kaainga e i roto oo Omoka17
Ui atu te tama ki te matua e13
E aha koe i tangi ai e?11
Hakaaroaro, hakaaroaro ai te huru oo Omoka22
Kai paauma hua ana au i te Omoka17
Kai paauma hua ana au i te piitaka nei20
Ko Omoka raaua ma Motukohiri taaku i hakapare ki runga i tooku upoko32
Auee te tangata nei e11
Ei kore mota koe i hakaiti ki au i tuu ai koe i runga26
Kia topa koe ki raro ka hakaiti mai ai18
Ei kore mota koe i hakaiti ki au i tuu ai koe i runga26
Kia topa koe ki raro ka hakaiti mai ai18
The weeping of the father took place at Angiangi17
Over his home in Omoka9
The son asked the father7
Why are you crying?5
Mourning, mourning over Omoka11
I have eaten in Omoka10
I have eaten throughout the atoll13
I have placed Omoka and Motukohiti on my head17
Alas this man4
You never spoke to me when you were standing up16
It was not until you fell down that you spoke to rae17
You never spoke to me when you were standing up16
It was not until you fell down that you spoke to me16
E taaku tamaiti e Raupenapena15
Kua pau aau mea i te hui i te tua i ngake nei22
Taaku matuat tako atu, hoki au kia tua au i te raakau26
E aaku tuakana e_, ka kai taatou i aa taatou mea e26
Kia rongo hua ake oo te piitaka nei e kua pau te honu aa Turua30
E kore maaua e kai„ e mataku maaua i a Turua23
Hakaterea ki koo, hakaterea ki koo e17
Pukeiti e, e kai i aau mea14
Teeia ooku ivi e tuu atu nei16
My son, Raupenapena7
You can no longer gather food on the eastern side17
My father It is idiotic, I shall return to divide the tree19
My elder brothers, let us eat our food12
So the people of the atoll will hear that Turua's turtle has been devoured25
We shall not eat, we are afraid of Turua15
Shift it over there, shift it over there12
Pukeiti, eat your food10
My bones stand straight.5
Masara ana e. manako ana a Taritoa e17
Te oaranui e noo Taruia e14
Kaiaa tooku mea e10
Riri ei ki au e8
Tuu ake i te tere e9
Ka tere ki roto i ie moana e13
Tere ei Taruia ki te moana13
Tuu ake i te tere e9
Ka tere ki roto i te moana e12
Tere ei Taruia ki te moana13
Taritoa is remembering and thinking12
0? Taruia and her big mistake10
It was my fault4
He was angry with me5
He decided to go on a voyage11
To go on a voyage out to sea12
Then he put to sea6
He decided to go on a voyage11
To go on a voyage out to sea12
Then he put to sea