Tikopia

Raymond Firth. Sex and Slander in Tikopia Song: Public Antagonism and Private Intrigue // Oral Tradition, 5/2-3 (1990). P. 219-240
Tangi pakū ko nau taka 10
Tangi semu ki o nga tamāroa 12
Sorosoroi nga roimata 10
Tangi kai kere ki nga tamāroa.
Wailing with sobs is the maiden 10
Weeping entreatingly for the young men 12
The tears keep on trickling down 9
Crying in a frenzy (eating earth) for the young men.
Te rarongo monongi 7
Ko ai e ko nai fotio 10
Kua poi vakivaki pouri mai e! 14
Ngongoro ko te tupurongo 9
Te tāra o te unga mero 10
Ku riokino.
The lower leaves of the aromatic shrub 13
Who is he then who plucked them 8
And has gone rejoicing in darkness oh! 12
Snorting (with laughter) are the generations 14
The garment-changing of the red hermit crab 11
Has been rejected.
Pe ko ai ke fokomumua 10
I o raro nga manongi 8
Ne poi kamokamotio 9
I roto te oro 6
Tenea fetaukario i te taka 13
E nga tamāroa 7
Te tumutumu o te manongi 10
Te kovopui toto 7
Pe ko ai noi ifotio?
Who may it be who preceded him 9
Among the lower leaves of the aromatic shrub! 15
As he went he was slyly winked at 8
In the middle of the path 7
She who was pursued among all the maidens 13
By the young bachelors 6
The tip of the aromatic shrub 9
The blood-red ginger fl ower 8
Who may it be who plucked them?
Te foi tiore 6
Fu i te toko 5
Ko ai ka poi ono ki oi 11
Au fatu roi ki ei 9
Te nofo mamao 6
Sē rafi ki oi e! 8
Totoro ki te manongi 8
O te toko.
The gardenia fl ower 7
Hidden in the maiden 7
Who will go and look at it 8
Then come and make up a tale about it? 14
He who is living afar 7
Why not draw near to her oh! 7
Come crawling to the sweetheart 10
Of the unmarried.
Rongo ko Tikopia 7
Rongo fafi ne taka e mingimingi 12
Na ka peke ake i raro 9
Na ka peke ake te kuoni foko Anuta.
Let Tikopia hear 7
News that the unmarried girl is very tiny 11
Now she’ll shrink up below 6
Now she’ll shrink up, the Anuta bag-net.
Ono atu ki te vaka 8
Ku samusu 4
Tou fakanapara 7
Kua kā pe se ofi 8
Tu moi, tu moi kove 8
Ke tau oro masike 8
Mosike moi kove 7
Ke tau oro i tou 8
Fia fai rongorongo.
Look at the canoe 7
Got into a bad state 7
Your slot (in the holding chock) 8
Has become burning like fi re 10
Stand up to me, stand up to me, you 10
That we two go and rise 7
Rise up to me you 7
That we two may go in your 8
Desire to make a reputation.
Fokotu tiu ki te pea 9
Ke tou savaina 7
Ke tou makoa 6
Kumikumi rei a tatou ke tua 13
Ko tatou ku lesia. 8
Te matarafi mai te vaka 10
O nau toko 5
Ke fau manga ko te oa 9
Masāra kesekese ki tua.
Set up the nose shell for the pea 10
That we may gesture at it 8
That we may dance at it 7
And squeeze straight our backs 10
For we have been deceived. 10
The wedge from the canoe 8
Of the unmarried woman 8
To secure with cross-lashing the topstrake 12
Release it and put it aside to the rear.
Tangata ka karo mai 8
Fakamafatifati ko ona rima 12
Ana fainga ki se manongi mōna 13
Sā ra atu ou 7
Tupotu i tou pou 8
E nofo tiotio i te au toko i Rangi 16
Tongoto kua tara morotofi 11
Ne fenoke rava ki tou suru uri 13
Rava ki tou koliko.
The man will stride here hastily 9
Jerking his arms to and fro 7
In his actions to get himself a sweetheart 14
When I appear 5
With your back against your post 10
You sit peering out at the set of maidens from Heaven 19
The man has donned his orange girdle 11
You have come clad in your dark kilt 12
Clad in your calico.
Tangata fi a fai rongorongo 11
Ne muna tou surusuru 9
Ne fafati i te vao manongi 11
Sē ne rafīrafī ke fenoke 13
Ku morio ifo 6
I te fi o foi rongorongo.
A man seeking a reputation 11
Said that his back ornament 8
Was broken off in the aromatic shrubbery 12
But he never got near to approaching us 13
He’s been carried away 8
In his wish for renown.
Ou manava āke 8
Ke moe ma fofi ne 7
Ou kaponga te tongoto 9
Na ku manavanava 7
Fifi ti ake ku rarapa 9
Kua ukauka tou ua.
There’s a feeling rising in your belly 12
That you want to sleep with women 10
Your male throat pulse 8
Has begun to throb there 7
(Your veins) have swollen up and stood out 14
Till your neck has become a mass of cords.
Tou fi ofi o maino 9
Tou fi ofi o taurekareka 12
Te kovi o Raro 6
Teka i Nukuātea 9
Ne poi muno i te raki e! 10
Ne kau rotoa 6
Ne kau pukea 6
Moku taina ke iroa 9
Totosi e totosi 7
Ki te oro 4
Ke tofokino 5
I oku fare i Murifenua.
Your desire to be like the moon 12
Your desire to be beautiful 12
You ugly one of Tikopia 10
Fallen in the rubbish place 8
You went and tattled in Faea oh! 11
That I desired you 7
That I embraced you 7
And my brother whom you know 7
You’ve been dragged, dragged down 10
Into the path 4
To be trampled upon 6
In my house in Murifenua.
Fofi ne tena kua nofo 9
Sopo ra ki tou voko 8
Motokā poi taritari 10
Tāngata, tere i te roto fenua 13
Taukirokiro tāngata ki ai ra 14
Taukirokiro tamāroa ki ai ra 15
Tou vaka te lelu 7
Na kua poi fakorikoriko 11
I a tofo o tomōroa.
Woman who has been sitting there 10
Jump up then onto your vehicle 10
The motorcar which goes carrying 9
Men, rushing along through the countryside 12
Men gaze at it from afar there 10
Young men gaze at it from afar 10
Your vehicle with its running load 11
Which has gone revolving 7
At the side of the young men.
Ka fakapiripiritia moi 11
Riele te tama 6
Au ku fokomotukutuku 10
Tou vaka ku poi pouri 10
Ku ngoro ku vini i te taka 10
Ngongoro ki oi.
He’ll keep on drawing nearer to me 11
Hurrah! the lad rejoices 8
But when he comes he takes fright 9
Your canoe has gone in the dark 11
It has been snorted at and whistled at among the girls 15
Who keep on snorting at it.
Ie! Te vaka rakarakafi o 11
Ie! Te vaka rakarakafi o 11
Au i te ara sē maleku 11
Ngaope mai 5
Tou tiu futikaki 8
Ke tu ki rungo 5
Ku ngoroa e tamā roa 10
Fakato tuku ki raro.
Ho! the canoe that’s been hurried around 14
Ho! the canoe that’s been hurried around 14
Comes in the path, not invisible 10
Dangling toward us 5
Your noseshell that persistently 9
You set up above 7
Has been laughed at by the young men 11
Let it drop and lay it down.
Ma te atua te tama 8
Ki a nga ātua peia 10
Te Vai Rokupenu 7
Kau vakivaki toku ra teki 11
Kau sava rima rua toku foi tiu.
But the lad is a goblin 7
To the spirits thrown 5
In the Pool of Tossed-out Rubbish 11
I rejoice in my fl ower-bud twig stuck (in my hair) 14
I gesture with both arms (in the dance) in favor of my noseshell.
Oie! Te oi e pā 9
Te fafi ne ku tunua ki te afi 12
E au o mako mate mai 10
Ko tafi to iū malulu.
Oh! Oh! a moan explodes 8
As a girl is roasted by the fi re 10
Now she comes here and dances furiously 13
But most obvious are her soft breasts.
Fererei oke o tutu 9
A rākei o te taka 9
Tu mai fakamanīnia 10
I ke fatu ki a ū e! 9
Kokove te nea 6
Ne ora i take vosia!
They grow and stand up 5
As ornaments of maidenhood 10
Standing as objects of envy 7
And yet you slander breasts indeed! 11
You were the one 7
Who lived (as a babe therefrom) at a former time!
Tu ko te ure toa i Ravenga 11
Tokatokai ki te ngaru 9
Sē ne fetiri 6
Au mai ko te rongo 8
Ka mai te roki 6
Ku sorosoroio 7
Ko te lala ku konio 8
Ko te lala rei ku konio.
The ironwood penis stands up in Ravenga 13
Thrusts and peers into the waves 9
But does not disappear 8
When the news is brought 6
They will come from the west 7
They’ve been scraping along 8
The cunts that have been fucked 9
The cunts indeed that have been fucked.
Sakiri ki vere reu 8
Te vere tau uo te tangata 11
Toku foi mimi 6
Toku mimi fu ke sakiria 10
E takatakai te kokona 10
O te vere reu.
Seek for the ripe Barringtonia fruit 13
The Barringtonia hung round the necks of men 13
My personal vulva 5
My hidden vulva that you seek 9
The pungency is pervasive 8
Of the ripe Barringtonia fruit.

Raymond Firth, Mervyn McLean. Tikopia Songs. Poetic and Musical Art of a Polynesian People of the Solomon Islands. Cambridge University Press, 1990
Tasi e rūa, tasi e toru 11
Tasi e rūa, tasi e toru 11
E toru e sokotasi 8
Muna mai ke kou ono ki oi 12
Muna mai ke kou ono ki oi 12
i ona fakataunga i te moana 13
Ki ona fakataunga ki uta 11
…….. 0
Fātio au ko ko oi 10
Fātio au o veivei ki oi 14
One is two, one is three 9
One is two, one is three 9
And three are one 7
He told me to gaze on it [fishing bank] 11
He told me to gaze on it 8
Qn his bearings from the ocean 9
On his bearings to shore 8
………. 0
I bend over to it [a big fish] 9
I bend over to exclaim in astonishment at it 15
Ka iki te foe 6
Ka suru kifongā voko 9
Iki te foe 5
Te taumata ku oko 8
Ka mānava te foe 8
Ka suru kifongā voko 9
The paddle will be raised 8
Will be stowed away on deck 8
Raise the paddle 6
The black cloud has come 7
The paddle will have a rest 8
Will be stowed away on deck 8
A tuki e ruai avea 12
A tuki e ruai avea 12
A tuki e ruai tua ea? 13
E voio voio te tiare oi e! 14
Touru kovopovi toto 9
Ku moiuke moi ki toku tua 12
Ne mau fatio mai 8
I te taka, ne mau fatio mai 12
I mau ororanga 7
I o vao manongi 7
Leaf-head of blood-red ginger 10
Has opened out at my back 8
That we two plucked here 7
In the unmarried state, that we two broke off 14
In our wanderings 6
In the wild aromatic shrubbery 9
Tou tānaki ki Uta 9
Te Fakasiva kua samanaki ke sau 14
Kua vae i a kainanga 10
Kua vae i a kainanga 10
Fui maia ka tosi marie 11
Fui maia ka tosi marie 11
Let us assemble in Uta 8
The Wrestler has been prepared for lifting 12
[We] have separated into clans 10
[We] have separated into clans 10
Bind on rope and drag it gently 8
Bind on rope and drag it gently 8
Kua oro ko te Roki 8
Oro fāngota ki ona tofi 11
O Niukapu e tu i fongo te moana 14
Muna mai ke kou ono ki oi 12
Ki ona fakataunga i te moana 13
Ki ona fakataunga ki uta 11
Oi e! Ku mafuri ku fenoke 11
Fātio au ko ki oi 10
Fātio au o veivei ki oi 14
Those of the West have gone 9
Gone fishing to his orchards 8
Of Niukapu standing on the crest of the ocean 15
He told me that I should look upon it 12
On his bearings from the ocean 10
On his bearings to shore 8
Oh! oh! it's turned over and hauled up 12
I've bent over indeed to it 10
I've bent over to exclaim [in astonishment] at it 16
Te ramanga o te po 7
Te katoanga o tāngata 10
Ifo na ki moana 7
Ne āroāro i te fua 11
Na ko te fua 5
Ku tau fofora 6
Ku fakamoseke 6
The torchight fishing of the night 8
The assembling of the men 7
Going down there to the sea 9
They were paddling in the fleet 9
So now the fleet 5
Has begun to spread out 8
Has become magnineent 8
Te uru manongi o Takarito 11
Faofao i toku rā 9
Te matangi rongo muri 8
Tautā te naio ka rere 11
Te kipara ka kai poa 9
Kae au i toku miromiro 11
The fragrant leaf tip of Takarito 11
Enclosed in my sail 6
The wind blowing from the rear 8
Swiftly the garfish will swim 6
The wahoo has swallowed bait 10
And follows in my wake 6
Noko mafuke ko te rau tonga 11
Vaki ou ra ki toku tafa rou niu e! 15
Vakivaki koau ki toku kauro tu e! 15
Rere mai rere mai toku vaka noko fuo muri 18
Ne rere mai rere mai toku vaka 13
Ne uru ki te ava i Vai Sautopu 14
Tarifoki au ki te fua mua ke oko ifo 17
Ka toku rā ne fofora 9
Ne tui ki toku mānava 10
Ka toku rā ne fofora 9
Ne tui ai toku vaka 9
Ko te taurekoreko 8
The southeast wind continued to unfold 13
Then I rejoiced in my coconut leaf side oh! 15
I exulted in my mast standing up oh! 10
Sped on, sped on my canoe in the fleet behind 13
Sped on, sped on my canoe 7
And entered the channel of Vai Sautapu 14
Where I waited for the vanguard fleet to arrive 17
Now my sail was spread out 8
Was sewn to give me pause 9
Now my sail was spread out 8
Was sewn for my canoe 6
The beauty 4
E aorīrī te matangi e! 12
Ua toto i te tai e! 9
Aorīrī kua rave i te rā 14
Romia 3
Te peau ka tō ki tuama 11
Kua ranga mai te peau 10
Tō ki te riu 6
Fati ki te vaka kua ngoto 10
Tumutumu o te ngaru 8
Kua fati, afu mai 8
The wind blows with scurrying clouds oh! 9
Blood-red rain on the sea oh! 10
Scurrying clouds have caught in the sail 12
Bent around 4
A breaking wave has come down on the outrigger side 18
It has risen here, the breaking wave 12
And has fallen into the bilge/inboard 12
Broken into the canoe which has been swamped 14
The crest of the wave 6
Has broken and drenches us 7
Kau tataka ifo ki te ama 11
Kau tataka ifo ki te ama 11
E sau amo e te ngaru 9
Fakalēvolēvokio 10
Te roka ka furi i te tai 10
Te roka ka furi i te tai 10
E au titimu moi mua 10
I press down on the outrigger 9
I press down on the outrigger 9
It's lifted and shouldered up by the waves 12
Made to toss back and forth 7
The comber sweeps on in the sea 10
The comber sweeps on in the sea 10
Coming on, rising up from forward 9
Taku forou noko ranga fakaoro 13
Tuku rei i toku roto 9
Ko Mapai e ranga ngateu 10
Ki te moano 5
Kau aofakina o kavea 11
Se pure noko nofo 7
Kau tānakina o kavea 11
Se koroamata ke momori 10
Au fatu mako ki te tokerou 12
Te ūvi toku rongo 8
I rango toku forou 8
Se koroamata taku fua fou 12
My overseas voyage was got ready to set out 15
And tucked away in my mind 7
There was Mapai making preparations 13
For the ocean 5
I collected for carrying 7
Married men who had stayed at home 11
I gathered together for carrying 10
Novices to be conveyed 8
And come back composing dance songs to the North (i.e. Anuta) 18
The handling down of my reputation 10
In support, my voyage
With novices in my new fleet 14
Kau tangitangi ki toku oriki 12
Sosoa mai ki o kuou 10
Sosoa mai ki o kuou 10
Kuou te manu tafea o te moana 14
Tafetafea vae moano 10
Tafetafea i te moano 10
I keep on wailing for my chief 10
Who goes on helping me 7
Who goes on helping me 7
I am a bird drifting over the ocean 12
Keeping on drifting on the ocean borders 13
Keeping on drifting over the ocean 12
Poi o nofo soro i o tafa o toku ariki 17
Ou manongi ēna e ku kokona mai 15
Ou tofo kua tō te fakavare o te ika ma susua nei 23
Ka saere ki ou manafa 10
O turokino tou kava mo nga tupua 14
O sauni ki o sisiu mai roto Ravenga 16
Tonga e tonga rua 7
Te purotu tu 5
Te aferoto akona io nei 12
Going to stay constantly at the side of my chief 13
Your aromatic leaves are there, fragrant for me 17
At your sides have been set abundance of fish and pudding here 21
You'll stride off to your body of kin 11
For your kava to be set up for the deities 15
Prepared from the wet places of the Ravenga interior 17
South-east, two south-east wind seasons 13
The regular expert 6
The trained clever man here indeed 12
Sisi mai te matini o te rongo 12
Ku maēva mai ki rungo 10
Uvi ki tua tou fau manongi 12
Na kua nofo o faia 9
Se noforanga fakapūpū 11
Oti te foromio 7
O te fatu kakā 7
E afu i te monova 8
Te au makene kua tataka 11
Ma te au taka te tokerau 11
Run up for me the flag of reputation 12
It has risen up above 8
Take off and put aside your perfumed necklet 15
Now you have stayed to be made 11
A dwelling place to be praised 10
Ended is the swallowing 7
Of the burning stone [of grief] 9
It is warm in the belly 6
The celibate generation has travelled around 17
With the unmarried generation of the north 14
Arofou ki a nau 8
Ko taku nau 5
E marōrō 6
E usu i te fekou 8
Na kuou e ngaki o Ienatu 12
Te umu ku ke puio 8
Na kuou e ngaki o fenatu 11
Te vai e pito 6
Taku Iongi mamafa 8
Tuku moi 4
Ake i fonga maunga 8
Ifo ki te arofi 7
Ma te nevenga taro nei 9
Affection for mother 7
My mother 2
Who is healthy 4
And leads in the work 6
Now I hasten to come to 8
The oven that you have fired 10
Now I hasten to come 7
The water bottle is full 7
My personal food-basket, quite heavy 12
Is laid before me 7
She climbs up to the hill crest 7
She descends to the flat lands 7
With a back load of taro here 10
Ko Fosi te ariki o te tusi 11
Ena mou rongo i o nga vaerangi 13
E sapa kese i te tusi 9
Taka kove ki Kanata 8
Au mai tou soa 8
Semesi 3
Firth is a chief in writing 8
Your fame is there in far lands 10
You're above and apart in writing 12
Off you go to Canada 8
Bringing back your friend 7
James 2
Fakaēsē kove 8
Ka poi ki te ngongore 8
Fakaēsē kove 8
Ka poi ki te motōvoko 10
Fakasekeseke, fakamonoio nei ie! 16
Ka te vaka noko pani 8
Ki te pani o Fiti 7
Kou rītio 6
I a fua o te rakau 9
Noko kau rītia 8
I te roto Ravenga 7
I te roto fenua 7
Fenatu koau 6
Ne oro nga sivi 6
Kua sere ke Ieku 8
Rejoice, you 6
Who will go to the ngore [dance] 9
Rejoice, you 6
Who will go to the matavaka [dance] 11
You will go down in splendour here indeed 14
But the canoe will have been decorated 14
By the paint of Fiti 6
By me bound up 4
From fruits of the tree 7
That I had bound up 6
In the middle of Ravenga 8
In the heart of the land 7
When I went there 5
The parrots had gone 6
Had cut and vanished 6
Te ika Iaui a taku rotungo 13
Na ka sori ki toku monongi fokomuri 14
E tu ake o kai e ono ki ai 13
E tangitangi ka mate na ki tou roto
The fine fish from my reef catch 8
Now I'll give to my sweetheart afterwards 12
He gets up to eat and look on it 11
I weep furiously there in desire for you 16
Ko nau toko fakarongo ra 10
Ki te teretere o te vaka 10
Te teretere o te vaka 9
E tere i rungo 6
Nai arāra ki tou fau 11
Nai arāra ki te matangi 11
Ko ia ka poka i a Te Veterei 13
The unmarried girl has felt there 10
The speeding of the canoe 9
The speeding of the canoe 9
Speeding up on high 6
Now talk of your head circlet 9
Now talk of the wind 5
And she shall wake up from Te Veterei 12
Te tiu roi o te taka 9
E apoapo ake 7
Ke sau fokotu 6
Kakata mamate ko tamāroa 12
Ki te fakapuroranga 8
Te isu ku poriki 7
Kau fatio te manongi koi muri 13
Kua kau riakina 8
Ke poi monotunotu 8
The lying shell badge of maidenhood 11
She tentatively raises it up 10
To take it and insert it 8
Young men will go dying with laughter 10
At the show of enhancement 8
The nose [septum] is perforated 10
I have broken the fragrant bush when it is young 14
And now I have abandoned it 10
For her to go pondering 7
Kau tarifakina tou vaka 11
Oi e! Ku kove nau taka 10
Tau merekia i a tōngoto 12
Vāia mai ku korua 10
Taku kamu ka ne sori atu 10
Tau teki ku seseu pepē ki tua 14
Ko Rangi ka fora rima 8
Ka mo tomōroa 7
Fifiti te panoko 7
O fifiti te aro 7
Tamāfine singakino i te Voi Roku Penu 17
I await your canoe 9
Oh! You, young lady 6
Your defects among human beings are proven 14
You two have twined together 10
My betel that I gave away 8
Your forehead flower bud has been cast aside, thrown to the rear 21
The Heavens will open their arms 10
And the young men too 7
The blenny fish springs up 5
And the womb increases 7
Girl fallen over into the Rubbish Pool 12
Kua mate kua mate koau 11
Ma taku tangi pa Fesiri otu 11
E kese ra ko au tama fakapere oke ki oi 18
Oi aue koau nei! 10
Oi aue ko toku tama fakaarofa! 15
E seke tamana 6
I te atu Solomon 7
I am exhausted, am exhausted 11
From my crying for my father I asked for him 10
But the children whom you cherish are different 14
Oh, alas! I here 6
Oh, alas! I am an orphan 8
Without a father 6
In the region of the Solomons 10
Pa e, koau sē ne tangi ra i o kokove 16
Ko taua ne māvae i te aso ne forau 17
Ne tō e ferongāki ko taua 13
Ne kau moea i rungo 9
Ou rangi ne oko ake 9
Ne kau nofo o tangi 8
Ko pa ku riaki i te fenua 11
Ko na roto foki 6
Ko pa e nofo mamao 8
Te ara e momono moi 9
Ne apotaki ke kau rere i runga 13
Father, I did not wail for you 10
You and I parted on the day I voyaged away 15
I went and we gazed on each other 11
I slept above there [in Anuta] 11
Your skies [sounds of wailing] have reached me here 18
I have sat and wept for you 9
Father, who have abandoned the land 11
It's in my mind indeed 6
That father dwells afar 6
The path is blocked to me 7
I had a mind to fly up above 9
Tuvia mai toku fau 9
Firosia ke 5
Ma taua sei 6
Ki Uto 3
Ko toku fau pua 7
Firosia ke 5
Ma taua sei 6
Ki Uto 3
Iri pu te tau a nga Tonga 10
Tefea tefea te fenua tauvia 14
Kua tā te nafa i te moana 12
Kua sopo ko Pipi ki nga uta 11
Tefea te fenua tauvia 11
Kua tā te nafa i te moana 12
Kua sopo ko Mua ki nga uta 6
Tefea te fenua tauvia 11
Tānaki ko Rangi 7
Ki te marama 5
Fakatonu mai 6
Ki a ko maua 6
Bind up my head circlet 6
Be it twisted to be 6
With our flower 5
In Uta 3
It's my head circlet of frangipani 10
Twisted to be 4
With our flower 5
In Uta 3
The war party of Tongans blow their trumpets 11
Where, where shall the land be fought for? 11
The drum has been beaten on the ocean 13
Pipi has jumped ashore 8
Where is the land fought over? 9
The drum has been beaten on the ocean 13
Mua has jumped ashore 8
Where is the land fought over? 9
The Heavens assemble 7
To the moon 4
And justify 3
The pair of us 5
Ko ou rongo ki mua 8
Ne tau mo oku tupua 9
Ne tau mo oru rimo 8
Ka rikofi ki roto 7
Na maua korua 7
Matākau feno ifo 9
Matākau e ruo 8
Na maua korua 7
Pakū mo te fatu e! 8
Ka fakaofokio 7
Ka fakaofokio 7
Ngaro ai ko Tonga e! 8
Ngaro ai ko Tonga e! 8
Ku ravā ko te forou e! 10
I hear of old 5
My deities [i.e. ancestors] fought 11
Fought with your hands [the pair of you] 12
Being encircled within 7
There you two were hemmed in 10
The war parties came down 8
The war parties two [two groups of Tongans] 12
And there were you two caught 10
A crash from the stone oh! 7
And they'll be scattered 6
They'll be scattered 5
Lost then was Tonga oh! 6
Te tū rua o tupua 9
A e rua ko Te Varotea i te mata tokarua 13
Ko Rakiteuatoto i te mata o te Rongi 16
E tu i tou mera 7
E ata atu i te mata te tokerau 14
Kau tauvani ra ki toku rau 12
Te Matakikite ki te tafāki Rangi 14
Ne karo ki mua e ka mafuke ifo ka rere 16
Ruafuti fekake ki te Rangi 11
Ka oro tu tu ki te mata o te Rongi 13
Ko tou kakamo ko Sakura e! 11
E mārama i te tafāki Rangi 13
Ko Oatuatafu e kake moi i te fai ovo 18
The basic pair of deities 10
Are two, Te Varotea in the double forepart 16
And Blood-red Rakiteua in the eye of the Heavens 18
Standing in your roseate glow 10
And embodied there in the eye of the north 14
I entreat there my title 8
Te Matakite on the borders of Heaven 13
Was swaying ahead, is spreading out to take flight 16
Ruafuti climb together to the Heavens 13
Will go and stand in the eye of the Heavens 13
Now your lightning flash, Sakura oh! 10
Sheds light on the borders of Heaven 10
And Oatuatafu climbs hither from his work in the channel 17
Mapusia! 4
Rere i ou ara 7
Tatāfau i te Rangi 9
Aua ki te Surumanga 9
Ka fakarongorongo ko Rangi 10
Ka monomono 5
Tukio te Rangi 6
Ka marepe ki raro 7
Mapusia! 4
Fly in your paths 4
Stroll about in the Heavens 9
And enter the Surumanga 8
The Heavens shall listen/obey 9
ShaII be bIocked up 8
The Heavens shall be pounded 9
And be spread out below 8
Pu e! Kitekite i a fāno 11
Kua purou ko tou nefu 10
Raka ifo tu ki Reani 9
Masāra tou fongā fenua 12
Masāra te taofufu o Kafika ki te vaerangi 19
Ka fakarongorongo ko au fekau 13
Ka turōrō 6
Turōrō tou fongā fenua 13
Raka ki Uta 5
Raka ifo ki tou Tafurufuru 12
Tuku ki te toi 6
Ancestor! Glance from side to side in your passing 16
Covered over in your fog 9
Hasten down and stand on Reani 9
Clear up your crest of the land 9
Clear up the ridgepole of Kafika to the skies 16
We will keep on listening to your works [thunder] 14
It will be calm 4
Calm on your crest of the land 8
Hurry to Uta 4
Hasten down to your Tafurufuru 11
Set down in the sea 6
Mako nevaneva nevaia ra 11
Ne tu te ao matangi 8
Ka tou ого ki Uta 6
Ke tauvani kove Tui Namo 11
Nai tangisia kove Tuisifo e marama 16
Tou ao kena 6
E tafito i te muri roki 10
Dance of exultation, be rejoiced then 14
The wind cloud stood 6
That we should go to Uta 8
To supplicate you, Lord of Namo 11
He cried to you Tuisifo the bright one 14
Your shining cloud 6
Has its basis in the rear of the west 11
Tafuri atu i sake 8
Pupunu te mato i sake 9
Pupunu te mato nei i te ara 12
Te ara fea tou furi atu 11
Ko te ara karevereve 9
Te furi ne tā i atua 10
Tou tere i fongo o te moana 12
Mamako ai korua atua 11
Korua tau ēvaēva ia 13
Korua tau ēvaēva ia 13
Turn round with a kick 6
Block the cliff with a kick 6
Block the cliff here in the path 8
Where is the path by which we may run 9
The cobweb bed path? 5
A panic rush has seized the spirits 11
Your speed on the surface of the ocean 14
Dance then you two spirits 8
Te fakauvihgo o te vaka e! 11
Kua vetevete mai a maia 12
Kua tonu te ara te ofise 11
Sau ra tou pepa e kekefu 11
The taking out of the vessel oh! 10
Ropes have been untied 9
The path [ship's course] has been confirmed by the office 16
Take then your bluish paper 9
Poi o nofo soro i o tafa o toku ariki 17
Ou manongi ēna e ku kokona mai 15
Ou tofo kua tō te fakavare o te ika ma susua nei 23
Ka saere ki ou manafa 10
O turokino tou kava mo nga tupua 14
O sauni ki o sisiu mai roto Ravenga 16
Tonga e tonga rua 7
Te purotu tu 5
Te aferoto akona io nei 12
Going to stay constantly at the side of my chief 13
Your aromatic leaves are there, fragrant for me 17
At your sides have been set abundance of fish and pudding here 21
You'll stride off to your body of kin 11
For your kava to be set up for the deities 15
Prepared from the wet places of the Ravenga interior 17
South-east, two south-east wind seasons 13
The regular expert 6
The trained clever man here indeed 12
Fakamāmā tou tino 10
Ke oko ki o paepae o ngo Ōriki 14
Oko moi toku taina 9
Te fakaua kua tu i roto 11
Ma tou kainanga 7
Turoki moi 5
Ngoruru te uru o te iko 10
Make your body light 6
To arrive at the stone slabs of the chiefs 13
My brother arrives 5
The lever will be put in the middle 10
As your clansmen 5
Stand here 3
They move the head of the 'fish' 9
Maru atu ou 6
Ki toku tuotino oriki i Taumako 15
Nai sōīa moi toku muno 13
Tenea ne muna i Faea 10
A ne au kove, kamu i a kuou 13
Te ariki pariki 7
Oti ko Ravenga ma Tai Namo 11
Ma te kamu ki te kaula 9
Mātofā i te oro 9
Nai rereu ra 6
Ki te oro nei o Ravenga 10
I am sheltered 5
By my chiefly mother's brother of Taumako 11
I'm comforted by him in the slander against me 13
That person spoke in Faea 9
But you came and chewed betel from my store 13
The 'evil' chief 5
Finished are Ravenga and Namo shore 13
In the betel-chewing from the areca nut 12
Scattered in the path 6
It continued to ripen then 9
On the pathway to Ravenga 8
Sisi mai te matini o te rongo 12
Ku maēva mai ki rungo 10
Uvi ki tua tou fau manongi 12
Na kua nofo o faia 9
Se noforanga fakapūpū 11
Oti te foromio 7
O te fatu kakā 7
E afu i te monova 8
Te au makene kua tataka 11
Ma te au taka te tokerau 11
Run up for me the flag of reputation 12
It has risen up above 8
Take off and put aside your perfumed necklet 15
Now you have stayed to be made 11
A dwelling place to be praised 10
Ended is the swallowing 7
Of the burning stone [of grief] 9
It is warm in the belly 6
The celibate generation has travelled around 17
With the unmarried generation of the north 14
Soa e! Saere i a faiva o tōngoto 16
Te tufunga ne una mai te koroa 13
Mamafa ou te fakaarofa 11
Ne una mai te kai 8
Kai ou mo oku faoa 10
Kau vakia te maru nei 10
Te taufenua ka tu mou 10
Nai oti ka riro fakaarofa ou 14
Ma oku rāsei 7
Iei! Feturaki moi 9
Mo a tau sei 6
Fepukeaki i te ta vaka 10
Ne oro saere 6
Friend! Walk in the pursuits of men 10
An expert craftsman who brought me property 11
Valuable to me a commoner 10
Who brought me food 6
From which I eat with my people 9
I rejoice in the man of authority here 15
The wealthy man standing firmly 7
When he has ended and disappears I shall be bereft/an of sympathy 18
With my flower ornaments 6
Aha! Stand here together 8
With your flowers 5
Grasping [tools] together in the hewing of canoes 15
You went striding about 8
Utu ko te voi e toku soa 11
E neve saere I o au katoongo 14
Fakamau nofo ou ki toku 11
I taku kamu ma te paipi 10
Ka sori moi 5
The waterbottle is filled by my spouse 11
Walking with back burden 6
Amid your mass of affairs 9
In security I dwell through my spouse 11
With my betel and my pipe 6
Which you will give me 7
Nau e! e tā 6
I roto Reani 6
Tou Rakisu noko fakavave 11
Saere ki ai 6
E saere ake ake ki runga 11
Nau e au maku nevenga 10
Tao ruo kai au ki ei 11
Mother! You are clearing (ground) 11
In the heart of Reani 8
As your Rakisu, to which you used speedily 15
To walk to reach 5
Walking ever up and up above 10
Mother comes with my backload 8
Heaped up doubly and I eat of it 12
Arofou ki a nau 8
Ko taku nau 5
E marōrō 6
E usu i te fekou 8
Na kuou e ngaki o fenatu 11
Te umu ku ke puio 8
Na kuou e ngaki o fenatu 11
Te vai e pito 6
Taku longi mamafa 7
Tuku moi 4
Ake i fonga maunga 8
Ifo ki te arofi 7
Ma te nevenga taro nei 9
Affection for mother 7
My mother 2
Who is healthy 4
And leads in the work 6
Now I hasten to come to 8
The oven that you have fired 10
Now I hasten to come 7
The water bottle is full 7
My personal food-basket, quite heavy 12
Is laid before me 7
She climbs up to the hill crest 7
She descends to the flat lands 7
With a back load of taro here 10
Muna mai soa yoko 8
Ki a ko tauo 6
E māvae i moana 9
Sori mai te arofa te tomōroa 14
Ne foki mai nofo fenua 10
Ka takataka ko taua 9
Fetutaki tau ke rima ki roto 12
My bosom friend said to me 8
That we two 3
Should be parting on the ocean 10
And gave to me a gift of affection of a young man 17
When he returned to live in the land 11
The two of us went walking about 10
Clasping our two hands entwined 9
Ke aofia kopekopenga 10
Ke aofia kopekopenga aue! 13
Ka tā fakatu i te roki 10
Otara tou soro ko ki oi 11
Otara tou soro ko ki oi 11
Fakafitifiti ra sē riele ūē! 16
Fakafitifiti ra sē riele ūē! 16
The Doctor came 5
Came writing down the news 7
Came writing down the news 7
You collected together masses of goods 13
You collected together masses of goods indeed! 16
It's built and stands in the west 8
Otara that we crowd into 8
Otara that we crowd into 8
They spring away and don't rejoice u-e! 12
They spring away and don't rejoice u-e! 12
Kau arofa tangi atu au 11
No ki te manu soa 7
Fosi ne ara tāfau mai 11
Ne feruoki ko taua ene 11
Feruoki ko taua ene 10
Ia! Te roimata tatafe ki ai 13
Te rafonga o tangata forou 11
Te rafonga o tangata forou 11
Pe ko ai nai kumikumia? 11
My affection I sing 6
Now to the visitor my friend 8
Firth who woke and strolled over to me 11
Clasped were our hands 7
Clasped were our hands 7
Oh! The tears flowed for whom? 8
The fate of the voyaging man 9
The fate of the traveller 8
By whom will his limbs be pressed? 7
Ko Fosi te ariki o te tusi 11
Ena mou rongo i o nga vaerangi 13
E sapa kese i te tusi 9
Taka kove ki Kanata 8
Au mai tou soa Semesi 11
Firth is a chief in writing 8
Your fame is there in far lands 10
You're above and apart in writing 12
Off you go to Canada 8
Bringing back your friend James 9
Fosi te ariki te tusi 9
E sapa i o nga vaerangi 10
E sapa rei no ki mua 9
Takataka koe ki Kanata 10
Au mai ko tou soa ko Samesi 13
Tou poi kuou mako i te raki 13
Mako fakamāvae i te tama o Ruaniua 18
Mako fakal ra, tangi tau fakamita 13
Te fakapiliranga tou fau 11
Mako fakasingosingo 8
Tu fakamāvae o te tama Ruaniua 16
Mako fakamāvae o te tama Ruaniua 17
Let us go for me to dance in the west 11
A dance of parting from the lad of Luangiua 15
A dance of z'/z-ing there, crying out our pleasure 16
The setting up of your head circlet 11
In a dance of swaying bodies 10
Stand and say goodbye'to the lad from Luangiua 15
A dance of farewell for the lad of Luangiua 16
Toku arofa e mātea 10
Toku manava ka momotu atu 11
Koau ka fakaēva 9
Riro ki te moano 7
Fetangisi mai 6
Tatangi ka te ara 7
Ku penapena ku taurekareka 12
My love is immense 6
My heart will be breaking 7
I am about to take flight 9
And be lost on the ocean 8
Let us wail together 7
Keep on wailing, but the path 9
Has been so splendidly prepared 9
Ke tangitangisia 7
Ne nofo mānatu ake 9
Ki toku fau manongi 8
Ke sorofoki ki te tano 9
Mau tama sere o moana 10
Au tu mai ra 6
Au o tu mai tu mai e! 10
Koau ka fakaēva ki toku fenua 15
You wailed and wailed for me 11
Sat there and kept on thinking 8
Of my fragrant head circlet 7
About to slip away towards the grave 12
Of our young men in the ocean 11
Come and stand by me then 6
Come and stand by me, stand by me oh! 8
For I am about to take flight for my country 13
Sopo au i Rofaea e! 10
Māvae i te ava i Sautapu e! 14
E! Ne arofa, ne arofa 9
Tangi atu au 6
Ki ou mata e! 6
I jump aboard in Rofaea now! 11
Parting at the channel at Sautapu oh! 12
Oh! Affectionately, affectionately 13
I wailed away 6
Before your face oh! 8
Na koau māvae i Matautu kua tu 16
E māvae i o Sautapu kua tu 14
Riele koau ka ēva 10
Te aso te forau 7
Na koau ka fakaēva 10
Na koau ka fakariro 9
Ki te vasa tōlevolevo 10
Now I part from Matautu standing there 12
Parting from Sautapu of long-standing 11
Hurrah! I shall float off 7
On the day of the voyage 8
Now I shall float off 6
Now I shall lose myself 6
In the turbulent ocean spaces 10
Soa e nofo i raro 8
I te raki na koau 8
E nofo o fetari 7
Na koau e fenatu ki a ko kove 13
Soro mai tangata o te raki 11
Fakaoti mai na koau e fetari 14
Te maru o nga Tikopia 9
Friend living down below 7
In the west, while I 6
Am sitting to await 7
But now I am going towards you 10
Frequent me, man of the west 8
Let there be an end for me for I am waiting 14
For the shelterer of the Tikopia 11
Pepē mai tou taumuri 11
Pepē mai tou taumuri 11
Ka te ika e takina te oro i moana 15
Taku kakau taku kakau roa i te voso 16
Toku penu e tiua ai 10
I ngo monu sino 6
Turn to me your stern 6
Turn to me your stern 6
But the fish went in the path of the ocean 12
My swimming, my long swimming in the ocean wastes 12
My body is being pecked there 8
By the grey birds 3
Tokotoko tu te vaerangi 10
Te kakamo kua faia 9
Ko tatou ka fokisia mai 11
Ma fongo Anuta 6
E tu ko te rangi tu ke repeo 11
Tapā te rangi tu ke repeo 11
Faifainga te moana e fia ora e! 15
The clouds stand up and push forward 9
The lightning flash has happened 8
And we will have returned here 10
E tu ifea? 5
E lavaki 4
Ka i tou tofi 6
Kaupapa sekeseke Ifakavao 13
I a rakau kese e tu? 9
Tau sē manava arofa 10
Toku sē marumaruakina 11
E kuou ku ngaengae 9
Ma te āsi ma te rī 9
Oku tira i te roto fenua 11
Where does it stand? 6
It is missing 4
But in your orchard 6
Slippery white limestone rocks 9
Overgrown in brushwood 7
With other trees are standing? 9
You have no compassion 9
I receive no respect 8
And I am sickened 6
With the testing and the binding 8
Of my masts in the centre of the land 9
Muna mai taku tama 8
Ko ia ka fāno 7
Na ko ia ka poi 7
Kake i a tau tira Irungo 11
Kau sē muna roi soa e! 11
Kou fenatu 5
Io tau pereperenga 9
Soa vaka 4
Te tama maori 6
Na koau ne fenatu 8
Ke oro inu 5
Foki moi o au 7
Toku fakamā 6
Sē riele 5
Koau ia noko kau lesia? 12
My son said to me 5
He would proceed 6
Yes he would go 5
And climb up our mast 6
Above 3
I am not telling lies, friend! 9
I went off 3
Yes our kindly treatment 7
Friend of mine 5
A true son 4
And there I had gone 7
That we might go and drink 6
When I came to return 7
My shame 2
Not rejoicing 5
I indeed, was I lied to? 9
Muna atu au, foki mai ra 11
Ka teke ra ko ia 7
Fakaroto ki a ngo tomōroa 12
Moria ra i tou roto 9
Kokove kua mere 7
Tau purotu na 6
I told her to return here then 9
But she made objection 8
With her mind fixed on the young men 10
Carried away in your mind 9
You have been flawed 8
In your good sense there 9
Repua moi toku noforanga 11
E te ngaru ka u nei 8
E nevaia i toku atamai 12
Ne oro mumuno 6
Ki te matangi 5
Ke tositosi 5
Kua fatia i te rokou 10
My dwelling has crumbled away 7
By the wave which arose here 9
Surging up in my mind 5
They went and kept on speaking 8
To the wind 3
To pull and drag 4
Till the tree be broken down 8
Tu te roto mātua 8
Ko ia e, ko ia e rere 10
I o matapeau te moana 11
Ko Reani ra 5
Ka ke seuo 5
Ki tou muri voko 7
Kou nofonofo mua e 9
O ilokoro i a manu 9
Ko au e nofo 6
Ka fenotu i muri 7
The senior man made up his mind 10
That he oh, that he would fly 7
Over the foaming crests of the ocean 12
Reani there 5
Would be spurned 5
To the rear of your vessel 9
I keep on dwelling ahead oh! 10
To take care of the dependents 10
I'm staying here 5
But I'll come on later 7
E rere toku vaka 7
I a matā peau 8
Te moana e poriki 8
Ne poi kuou mamata 9
Ki a fenua tōngoto 9
Sise ne tuku 5
Atu a ki o kokove 8
Sise ne rioki 6
Atu na ki ou ke rimo 9
My ship speeds on 4
Over the crests of the foam 8
The ocean is rough 7
I went to observe 6
Lands of other men 5
I did not.leave 6
It to you 4
I did not desert [my family] 7
There [for support] by your hands 8
Kau mako mako ke avaki 10
Koau foki e nofo taka 10
Nofo taka ma te roto rerei 11
Pese ki runga a kau fakaea 12
Fakasekeseke koau i te motōvoko 16
Let me keep on dancing to rejoice 12
I too live in an unmarried state 13
Living unmarried with a happy mind 10
Sing loudly as I bound in rejoicing 12
Swing my arms and slide in the canoe bow 11
Toku vaka e tau i Tuafenua 13
Taumauri fakaiteite 11
Te karekare manu sina 9
Manu tai o te moana 9
My canoe is drawn up at Tufenua 11
A prime sacred canoe not in daily use 14
A young grey bird 5
An ocean-going sea bird 9
Kavea ke mamao 7
Poi ou o sakiri ki ei 11
Rii ko toku maia 8
Takai toku maia 8
Taku rakau te fenua kou turekino 15
Iroiro ko tamāroa 10
E tapu, kau sē pukea atu 12
Tuku ke takai i te maru o te tomōroa 17
Carried afar 5
I go to seek for her 7
Bind round my sinnet cord belt 7
Wind round my sinnet cord belt 7
My timber, the land that I have overturned 12
The young man is watching out 9
[She?] is taboo and not grasped by me 10
Released to be surrounded by the shelter of the young men 18
Poi o tu i Tuafenua 10
O tangi se aue! 7
Toku manongi sē ku nga moana 12
Na ke moerio 6
Māvae i te ata 8
Move move tangi se tamāroa 12
Au ke i te manongi noko fati mai 14
Urungo i toku rima 8
Go and stand at the 5
Rear of the Land 5
To wail a lament 6
My sweetheart is not like the oceans 12
There to be slept upon 7
Part in the dawning 5
Sleep, sleep, then cry for [another] young man 12
You came when the fragrant shrubs were broken 13
And pillowed on my arm 6
Kuau ka motu e! 7
Kuau ka motu i roto 9
Kuau ne kaina ki te taranga 12
Tenei ko te tamāroa 10
Kau fakamoverio 8
Māvae rei i te ata 10
Ka fakamotumotu manava 10
Ka masike ake 6
Ne kau tapurutia 8
Ke move mai 5
I shall part oh! 4
I shall sever my mind 5
I have been consumed by the talk 10
This is the young man 6
That I lulled off to sleep 8
Part then in the dawning 6
But let us be affectionate 10
I shall rise up 5
But I was upset 5
For wanting you to sleep with me 10
Te ika laui a taku rotungo 12
Na ka sori ki toku monongi fokomuri 14
E tu ake o kai e ono ki ai 13
E tangitangi ka mate na ki tou roto 14
The fine fish from my reef catch 8
Now I'll give to my sweetheart afterwards 12
He gets up to eat and look on it 11
I weep furiously there in desire for you 16
Te mamasiranga te arofa e! 11
Te mimi tanu ki te kere 9
Ka mānava ki o nga ātua 12
Fakarere manava 7
Kokove ka koni kifea? 9
The pungency of affection oh! 9
The vulva buried in the ground 10
Will have rest among the spirits 9
The heart wonders 5
Where now will you have copulation? 13
E vaki kove ki tou vaka 10
Ka laui 4
Ne muna ke fakaavaki ke forau 13
E tākataka vare ifo 10
Ko te voko 4
Aroārofia ki te tou kurakura 15
You rejoice that your canoe 12
May be so fine 5
You said you'd be delighted to voyage abroad 17
But it travels wildly down [to and fro] 9
The canoe 4
Paddled all the time to the deep sea fishing [ground] 16
Ko nau toko fakarongo ra 10
Ki te teretere o te vaka 10
Te teretere o te vaka 9
E tere i rungo 6
Nai arāra ki tou fau 11
Nai arāra ki te matangi 11
Ko ia ka poka i a Te Veterei 13
The unmarried girl has felt there 10
The speeding of the canoe 9
The speeding of the canoe 9
Speeding up on high 6
Now talk of your head circlet 9
Now talk of the wind 5
And she shall wake up from Te Veterei 12
Fonofono ko te taka 8
Riakina ko te tama 8
Ke nofo foro pakū o te anu 12
I tou noforanga 7
Fakafiatoa fakateketeke 12
Taparaki i tona roto fio ōvongo 15
The girls assemble and discuss 8
And reject the lad 5
To sit swallowing his spittle noisily 11
In his [your] dwelling place 8
He is spoiling for a fight, he is getting angry 13
Quivering inside with his desire to marry 14
Fofine e mata mai i o tāngata 14
Sē fakamoe fare manongi? 11
E taki pe te sotio! 8
E moe matērea 8
Moe mai ma tēra 8
Fofine e toa 6
Fakamoe manongi 7
Girl constantly watched by men 6
Why not go to sleep in the house of sweethearts 15
They troop along like soldiers! 10
Sleeping with this one 7
Then sleeping with that one 8
Girl who is ardent 5
For sleeping with sweethearts. 9
Soi kua mātea mai o tōngoto 15
Ne poi poi fakamoe manongi 12
Ku riokina 5
Taki tere atu rua 8
Ka te fare manongi o te tama 11
E taki pe te sotio 8
Bitter fruit is abundant here among men 13
Who went looking to sleep with sweethearts 13
And who have been rejected 9
They come speeding along in two ranks 11
The sweethearting crowd of young men 11
They troop along like soldiers! 10
Te tiu roi o te taka 9
E apoapo ake 7
Ke sau fokotu 6
Kakata mamate ko tamāroa 12
Ki te fakapuroranga 8
Te isu ku poriki 7
Kau fatio te manongi koi muri 13
Kua kau riakina 8
Ke poi monotunotu 8
The lying shell badge of maidenhood 11
She tentatively raises it up 10
To take it and insert it 8
Young men will go dying with laughter 10
At the show of enhancement 8
The nose [septum] is perforated 10
I have broken the fragrant bush when it is young 14
And now I have abandoned it 10
For her to go pondering 7
Kau puia na ki te toi 10
Kau lesiaino ki ou taranga 13
Ke fakarongo mai 7
Muna moi ke kake 7
Ke nofo fokofongāvaka 10
Tara mua te rokou 8
I have stemmed there the tide 10
I dissemble before your words 10
For you to listen to me 8
You tell me you should climb 9
To rest up on the deck 6
First having unclothed the timber 9
Tangi moi e sori mori ake 11
Ko te foi pauni mātea o te taka 15
Sē sori atu 6
Ka tuku moku, fakaēseēsē 14
Te onu te tupurongo 8
Tena te fau manongi 8
Ke ena ko te taka 7
Sē fakatōmoreria 10
Ni ai fakatōmore 9
Tono mane ra e losi moi 10
They cry to me to give it to them 9
The pounds so plentiful among the maidens 13
I won't give them away 7
I'll keep them for my rejoicing 9
In the dance of my generation 10
That is the aromatic head circlet 11
That is there and the maidens 9
Will not let it be given away 9
To whom shall it be given? 7
Her money there is abundant 9
To rest up on the deck 6
First having unclothed the timber 9
Tau āvanga e kainaki e! 12
Ka vevero atu rei no ki poito 13
Fakapare ki te fesisi o tomōroa 15
Tō ki a fare tamāroa 11
E e e ou manava ake 10
Ke ke nofo fafine āvanga 11
Your marrying is urgent oh! 8
You'll keep on pushing then into the house 14
Leaning your back against the house prop of the young men 19
Going down to bachelor's houses 10
Oh, oh, oh your mind is made up 10
That you will dwell a married woman 11
Kau riakina ke tu 8
Kau tiakina ke tu 8
Ke māramatia 7
Ma te tarifaki 6
Nofonofo ko te tama 8
Sē foki atu 6
Ko nau taka Fakaitaita 11
Totoa ke tā ke songi 9
I rejected you to stand 8
I abandoned you to stand 9
Until dawn overtook you 9
In your waiting 6
The lad sits and sits 5
But the maiden lady 6
Does not return 5
He tenses in anger 6
Aggressively ready to strike or press noses 13
Afiafi ifo na ka poi 10
Nai vakai atu ki a tāngata 13
Tou roto ki tau maunu 10
E tafea i tou roro voko 11
Sē nofo ke tu moi i te fekou 13
Kae nofo kae ronga atu 10
Pe se tomōroa 7
When evening comes there she goes 11
She turns around the men 7
You have a mind on your bait 11
Drifting below your canoe 9
You don't stop and stand here at work 10
But sit, then rise and go off 8
Like a young man 6
Kau tarifakina tou vaka 11
Oi e! Ku kove nau taka 10
Tau merekia i a tōngoto 12
Vāia mai ku korua 10
Taku kamu ka ne sori atu 10
Taū teki ku seseu pepē ki tua 15
Ko Rangi ka fora rima 8
Ka mo tomōroa 7
Fifiti te panoko 7
O fifiti te aro 7
Tamāfine singakino i te Voi Roku Penu 17
I await your canoe 9
Oh! You, young lady 6
Your defects among human beings are proven ' 14
You two have twined together 10
My betel that I gave away 8
Your forehead flower bud has been cast aside, thrown to the rear 21
The Heavens will open their arms 10
And the young men too 7
The blenny fish springs up 5
And the womb increases 7
Girl fallen over into the Rubbish Pool 12
Tukio ko toku rangi 8
Nai tafakina i te ata 10
Nai tafakina i te naiti 11
Sise māvae tou vaka 10
E nau taka 5
Tau piri mau i o tafa o tangata 14
My sky was pounded 4
Wandering to and fro in the dusk 9
Wandering to and fro in the night 9
Your canoe was not separated 11
Oh young lady 4
Your constant nearness at the side of a man 14
Ko ia e muna 6
E tuku rei tuku rei 9
Oi oi ka mate 7
Wife belong 'im 5
'E tell 'em 3
Te korī e laui 8
Ki nau taka 5
She is saying 4
It's leaving, it's leaving 8
Oh, oh! I'll die 5
His wife 3
She tells him 3
The dog is good 5
For the girl 3
Taria se roki ifea nei? 11
Kuo isu oi te arofa 10
Nofo ke tu ki te tokerou 10
Tafe mai nei Sau riki moi 12
Siringa te oko mai o te rongo 12
I sit and I wait unwittingly 9
Waiting through a tradewind season, how long now? 15
Waiting through a monsoon season, whence will it come? 18
The affection is painful indeed 12
I await till the wind stands in the north 11
Drifting here now 5
Coming in little wavelets 8
With a gap before the arrival of the news 13
Kua mate kua mate koau 11
Ma taku tangi pa 6
Fesiri otu 5
E kese ra ko au tama fakapere oke ki oi 18
Oi aue koau nei! 10
Oi aue ko toku tama fakaarofa! 15
E seke tamana 6
I te atu Solomon 7
I am exhausted, am exhausted 11
From my crying for my father 5
Tasked for him 4
But the children whom you cherish are different 14
Oh, alas! I here 6
Oh, alas! I am an orphan 8
Without a father 6
In the region of the Solomons 10
Tou rongo pa uvia mai 10
Ne nofo au mo oku sei 10
Ku fakaarofa nei 8
Tou tangi pa atu ki te manafa 12
Ko taku pa kua seke 8
Kua riro fakaoti 8
News of you, father, came to me 10
As I and my children dwelt, 6
We have been orphaned 8
I mourn father before the body of kin 12
For my father has slipped away 8
And has been completely lost to sight 10
Kau tangi ki a pa 7
Kau mānatua 7
Te nofo mauku ki raro 9
Te marae e tā mau e! 10
Pe ko ai ka nofo 7
Saere ki ai 6
Na roto 3
E kua raku aku vae 9
Ma aku rima 5
Kau ono taku pa e! 8
E sara mai 5
Living with back bent down 6
The Marae is constantly cleared oh! 11
For whoever will stop 6
And walk over it 5
His attitude - 5
Oh my legs are flung out 7
And my arms 2
I look upon my father oh! 8
As he strides past me 6
Ou rangi pa! 5
Tu i te moana 6
Tou vaka ka tanu ki te toi 11
Kafu ki te ngaru 6
O te vasa e tanumio 9
Kua fati te maru 7
O toku tamana 6
Riro ai 4
Tou moru maori e iroiro fakaarofa 17
Tona roto foki 6
Nevaia nevaia , 8
Tona roto 4
Ku mavete ko au 7
Ku nofo fakaarofa 8
Your skies, father! 6
Stand on the ocean 6
Your canoe will be buried in the sea 14
Blanketed by the waves 6
Of the ocean space it will be buried 13
Broken is the shelter 6
Of my father 3
Lost to sight 3
You were the true man, generous to common folk 16
His mind also 4
Nevaia nevaia 8
His mind 2
Was loosened while I 8
Am living orphaned 6
Nau e! Ne kau tangisia 10
Koi nofo i o tāngata 10
Koi mau oi ko taku noforanga nei 15
Poi poi au kau fenatu 11
Te longi e tuku mai 8
Te vai e fonu 6
Ke kau inumia 7
E oti tālēvā i te oro 13
Tama fakaārofā 9
Te seke mātua o! 8
Mother! For whom I wept 6
While you lived among men 9
My dwelling was secure 6
I go round about, then visit you 12
The food basket is laid before me 12
The water bottle is full 7
That I may drink 4
It is finished: I wander in the path 11
An orphan child 4
Bereft of parents 5
Nau e! Ne kau sakenia [sakiria] 14
Koi nofo i a manava [manafa e] 13
E koi maopo taku nofo nei [koi mau o taku nofo nei] 23
Mother! For whom I sought 7
You remain in my heart 8
And my dwelling here is complete 9
E tu o, e tu o mako 8
E kuou au 6
Te roto mako 5
Ke kau mako ki ai nei 10
Kau matuku ifo 7
E ku nevanevāia 9
Toku rāroto 6
Miri ki roro 5
Miri ke manongi 6
E kau fakaēvaēva 11
Turoki i te foi monongi 10
I stand, I stand to dance 7
In me there comes 6
The mind to dance 5
That I may dance for whom here 9
I crouch down 4
Oh, it's become exalted 8
My mind 1
Anointed with oil 7
Anointed to be fragrant 8
I rise light-bodied 7
Standing among the fragrant 7
Toku Ngarumea i te moana 11
Ne tu oke kau saere 9
Toku fenua mau mosokuou 12
Oku sei ku mātofā 10
Ki te moana 5
Tautai te fua 7
Ka ne nofo au 6
Fetari i Ngarumea 8
My Ngarumea in the ocean 9
I stood up and I strode 8
On my land that I established alone 11
My flowers have scattered around 10
Over the ocean 6
As sea experts of the fleet 9
But I stayed there 6
Waiting in Ngarumea 8
Sakiri ou ra 6
Ki Niteni 4
Ke kau momōtō 8
A manongi kese 6
Ne kau mātā 7
Fakatau ra toku voko 9
Mafuke moi 5
A manongi kese 6
Nekaumātā 7
Ku fepātaki te uru te ngasau 13
Ku fepātaki te uru te ngasau 13
I seek then for Ntendi 7
That I may gaze upon it 8
Different aromatic shrubs 8
That I have looked upon 9
My canoe comes to shore then 9
There are spread out for me 10
Different aromatic shrubs 8
That I have looked upon 9
Theheads of the arrows have struck one another 15
The heads of the arrows have struck one another 15
Ngorumia moi 6
Te toā kuou nga furi mai 12
I te loloku te ngaoā o Niteni 14
E ngaromea ki te ngaoā 11
Mātara ko te uru 8
Se niu 3
E kua karo kua rusi 9
Fepātaki te loloku 9
Fetaiāki ki te ngosou 11
Waves [of arrows] assail me 9
Warriors rush at me 6
With drawn [bows], the troop of Niteni 10
Waves [of arrows] from the troop 9
Opening out like the flower head Of a coconut 17
And I dodge so they all miss 8
Clashing of the drawing [of the bows] 9
As the arrows are nearly at an end 11
Tangi ou ki a pa 7
Ko pa e nofo mamao 8
Ko tau sē ne fai torongo 11
Tokona mai toku vaka 9
Koau ka soro muri 8
Foki ou te aso tau te fenua turōki 17
I wail for my father 6
For father is living afar off 9
And we have not [yet] spoken together 11
Pull back my canoe 5
I shall retreat 5
I'll return on the day of battle with the land all standing
Ou matā ariki e mamaru 12
Ou mata tuatina fakaarofa 13
I o nga tamāroa 8
Kae au mo te mate o tāngata 13
Koe ka nofo ke taia 9
Ke tonumia ifo i te ara 11
Te ara te fakaarofa 9
Na kuo mapā 6
Mai ko te fana 6
Tangi au e arofa 8
Ki toku ariki 6
Ki toku fāngainga i te fenua 13
Your chiefly face is protective 11
Your face, uncle, full of sympathy 9
For the young men 5
Yet the death of men advances 9
You will dwell, to be slain 8
And buried in the path 7
The path of common people 8
Now the gun has exploded towards us 10
I wail in affection 8
For my chief 3
For my nourisher of the people 10
Pu Tekakara ne mori 8
Te makonga i motongi 8
Kua mātā kove i matāngi 13
Ūēia ka vevē ki oi 12
Rakiono ke ēva i te mori 12
Vēia vēia i Nukuoro ūē! 17
Pu Tekakara conveyed 8
Dancing to a foreign land 8
You have looked upon it in lands abroad oh! 16
Hoorah [they] will murmur in astonishment at it 14
At Rakiono leaping up in the mori 13
Astonished, astonished in Nukuoro, hurrah! 15
Te roronga tau 6
Move ki te kere 6
Masike o karo i te ngasou 11
Uasā uasā na ka tō ifo ka tō 17
Suru te ngosou e! 7
Riele! riele! Mako mako mai kove 14
Marū ko ou tino 8
Attending the battle 6
Slip to the ground 5
And rise to dodge the arrow 9
Let fly, let fly there, they'll fall down, fall 8
Put the arrows back in the quiver oh! 11
Hurrah! hurrah! dance and dance here, you 13
And let your body relax 7
Mēoki te tau a Nga Mara 11
Momoe ra ki ngo uto 8
Ne taki mai ki ngo uto 9
Fakamate te toa mai uta 11
Ko koe ra ko Esu e! 8
Ko koe ra ko Esu e! 8
The war party of Nga Mara were sleeping 12
Continuing to sleep inland 9
They had proceeded inland 8
Committed to death was the warrior from inland 14
You there Esu oh! 7
You there Esu oh! 7
Tuvia mai toku fau 9
Firosia ke 5
Ma taua sei 6
Ki Uto 3
Ko toku fau pua 7
Firosia ke 5
Ma taua sei 6
Ki Uto 3
Iri pu te tau a nga Tonga 10
Tefea tefea te fenua tauvia 14
Kua tā te nafa i te moana 12
Kua sopo ko Pipi ki nga uta 11
Tefea te fenua tauvia 11
Kua tā te nafa i te moana 12
Kua sopo ko Mua ki nga uta 11
Tefea te fenua tauvia 11
Tānaki ko Rangi 7
Ki te marama 5
Fakatonu mai 6
Ki a ko maua 6
Bind up my head circlet 6
Be it twisted to be 6
With our flower 5
In Uta 3
It's my head circlet of frangipani 10
Twisted to be With our flower 9
In Uta 3
The war party of Tongans blow their trumpets 11
Where, where shall the land be fought for? 11
The drum has been beaten on the ocean 13
Pipi has jumped ashore 8
Where is the land fought over? 9
The drum has been beaten on the ocean 13
Mua has jumped ashore 8
Where is the land fought over? 9
The Heavens assemble 7
To the moon 4
And justify 3
The pair of us 5
Ko ou rongo ki mua 8
Ne tau mo oku tupua 9
Ne tau mo oru rimo 8
Ka rikori ki roto 7
Na maua korua 7
Matākau feno ifo 9
Matākau e ruo 8
Na maua korua 7
Pakū mo te fatu e! 8
Ka fakaofokio 7
Ka fakaofokio 7
Ngaro ai ko Tonga e! 8
Ngaro ai ko Tonga e! 8
Ku ravā ko te forou e! 10
I hear of old 5
My deities [i.e. ancestors] fought 11
Fought with your hands [the pair of you] 12
Being encircled within 7
There you two were hemmed in 10
The war parties came down 8
The war parties two [two groups of Tongans] 12
And there were you two caught 10
A crash from the stone oh! 7
And they'll be scattered 6
They'll be scattered 5
Lost then was Tonga oh! 6
Lost then was Tonga oh! 6
And conquered has been the invading voyage 15
Te matangi e forau o ifo 11
E oro ai koruo 8
Na ko te raki e! 6
E forau o ifo 7
E oro ai koruo 8
Na ko Tarema 5
Ko Te Ata 4
Forau e 4
Kua soro ki te moana 9
The wind is journeying to go down 10
Then you two can go So it's a westerly oh! 12
Journeying on down 6
And you two can go 6
Now it's Tarema 5
And Te Ata Voyaging oh! 8
They have been obsessed with the ocean 13
Karanga kove ki te Rangi 9
Karanga kove ki te tai 9
Ka nai apotio 7
Fufuti tou fenua 8
Ne tu i Ngarumea 7
Tofāki ki te toi 8
Taka ki tou atu raro 9
Ka rākei fokoFiti e! 10
Ka rākei i ngasou e! 10
You call out to the Heavens 10
You call out to the sea 9
That he will strike down 6
Go on hauling up your land 9
Which stood in Ngarumea 8
Smoothed out on the sea 9
Proceed to your region down below 12
You'll adorn yourself in Fiti style oh! 12
You'll adorn yourself with arrows oh! 11
Fakasā te toa ka fakasā 12
E karanga ke torofokīno 11
Karanga ke torofokīna 10
E tafuri oke kove Rakai 11
O karanga ki ou sei 9
Ke turoki oke ki runga 9
Tou aso ka ofo ki Rākisu 12
E tu tou pou i rungo 9
O tu tou turi i te kere 10
The champion appears, he will appear 12
Calling out to let them come crawling 11
Calls out to let them come crawling 10
You are turning round, Rakai 11
To call out to your blossoms [sons] 10
To stand up above 6
Your day of coming to Rakisu 10
Your post [fist] is standing aloft 9
And your knee is set on the ground 11
Kou tu o amoa ko te kafa rai 13
E rongo au nei ku motuku 11
Oku sei rorama ki a te iko 12
Aku tama roramatio te tangata fakarere ama 19
Riele, riele! Ku neva ku topatopa ifo i roro voko 21
I stood and shouldered the heavy sinnet rope 15
I feel that I here am too weak 12
My blossoms sought fish by torchlight 7
My sons pursued by torchlight the person who makes the outrigger shake 19
Hurrah, hurrah! he's come up, he's skimming under the canoe 17
Ka kafu tou nefu e! 8
Amoamo renga mai ko ou tino 13
Amoamo renga mai ka fono 11
I te kovo toutai 8
Riele: Riele!. Ko tupua 10
E fāno i te fanonga ngo ōriki 14
The Standing Ones of the kava will spread their arms 15
And Voyaging Elder there will fly 9
And will blanket with your fog oh! 9
Smear turmeric here on your body 11
Smear turmeric here, ritual food will be prepared 17
For the sea expert's kava 8
Hurrah! Hurrah! The deity 7
Proceeds in the company of the chiefs 11
E tuaro ne o 6
E tuarō motongi ne oro 11
E tuarō ne o 7
E tuarō motongi ne oro 11
E tuarō samusamu eia 12
E tuarō niua 8
Tuarō motongi ne o 9
E tuarō niu oso 9
Dancing they [the gods] went 6
Dancing the winds went 5
Dancing the tuaro, with coconut strong smelling 13
Dancing the tuaro, selectively. 10
Te tū rua o tupua 9
A e rua ko Te Varotea i te mata tokarua 18
Ko Rakiteuatoto i te mata o te Rongi 16
E tu i tou meira 8
E ata'atu i te mata te tokerau 14
Kau tauvani ra ki toku rau 12
Te Matakikite ki te tafāki Rangi 14
Ne karo ki mua e ka mafuke ifo ka rere 16
Ruafuti fekake ki te Rangi 11
Ka oro tu tu ki te mata o te Rongi 13
Ko tou kakamo ko Sakura e! 11
E mārama i te tafāki Rangi 13
Ko Oatuatafu e kake moi i te fai ovo 18
The basic pair of deities 10
Are two, Te Varotea in the double forepart 16
And Blood-red Rakiteua in the eye of the Heavens 18
Standing in your roseate glow 10
And embodied there in the eye of the north 14
I entreat there my title 8
Te Matakite on the borders of Heaven 13
Was swaying ahead, is spreading out to take flight 16
Ruafuti climb together to the Heavens 13
Will go and stand in the eye of the Heavens 13
Now your lightning flash, Sakura oh! 10
Sheds light on the borders of Heaven 10
And Oatuatafu climbs hither from his work in the channel 17
Kuo ifo tou oro 8
I a fongā fenua 8
Tou ara e turōrō au nei 14
Ka nā e nefu te ara o tupua 13
Ka te fakarongoranga te vaerangi ki 14
Te tūpua e nofo ka i te vaerangi 15
Your path has descended 7
From the crests of the land 6
Your path is honoured as you come here 15
And there the path of the deities will be befogged 16
But the source of obedience of the Heavens from of old 19
Is the Deity who dwells indeed in the sky 11
Ko Te Tupua ra e tapu 9
Pa e nofo ka mai te vaerangi 12
Ka tou noforanga ko te vaerangi ki runga 16
Ka tou noforanga ko te vaerangi ki runga 16
Jesusi te matou oriki 10
Foki e turou 6
Ka na fakaorangia ko matou katoa 15
Ka na fakaorangia ko matou katoa 15
E nofo ra i ou fenua ne fokotupu 15
E nofo ra i ou moano ne fokotupu 15
Ka tou ara i o fongā fenua 13
Ka tou ara e nefu 8
The Lord is holy 4
Father dwells there and will come from the Heavens 14
Your dwelling place is Heaven above 13
Your dwelling place is Heaven above 13
Jesus is our chief 7
And hallowed [greatly respected] too 11
He is the means of life for us all 11
He is the means of life for us all 11
You are dwelling there in your lands that you created 18
You are dwelling there in your seas that you created 19
And your path is on the crests of the lands 11
Where your path is invisible [bemisted] 13
Ko Pu ne raka mai te vaerangi 12
E turou, e au ra ki tou kava 13
E saunia e tou tapakau 12
Ka tou ara ko te matangi e ou 13
Ka tou ara e kake i te ava 12
Ancestor hurried hither from the skies 12
You're respected, are coming then to your kava 16
Which is being prepared by your seating mat 13
Now your path is the wind which comes 10
Now your path climbs up from the channel 10
Eikie! 4
Ko Rangi fea? 5
Mako Rangi ne kau move au 11
Mako Rangi 4
Ke tau fekite i ei 9
I am lifted up oh! 6
Where are the Heavens? 8
A heavenly dance that I dreamed about 14
A heavenly dance 6
In which we two will meet. 7
Ko Tafaiata, Sakura! 9
E toto ka toto mai 8
Au mera toto 6
E ifo i te Surumanga 9
E raka ki toru fongā fenua 12
Tafaiata, Sakura! 8
Are blood-red, will be blood-red here 12
Your blood-red skies 7
You descend from the Surumanga 10
And hasten to your crest of the land 10
Tafuri atu i sake 8
Pupunu te mato i sake 9
Pupunu te mato nei i te ara 12
Te ara fea tou furi atu 11
Ko te ara karevereve 9
Te furi ne tā i atua 10
Tou tere i fongo o te moana 12
Mamako ai korua atua 11
Korua tau ēvaēva ia 13
Korua tau ēvaēva ia 13
Turn round with a kick 6
Block the cliff with a kick 6
Block the cliff here in the path 8
Where is the path by which we may run 9
The cobwebbed path? 5
A panic rush has seized the spirits 11
Your speed on the surface of the ocean 14
Dance then you two spirits 8
You two skimming together 8
You two skimming together 8
Totoro au ko Pu e! 8
Se nuku ake ra moku 8
Mōku ifo 5
Fonga te puko 5
I ura fenake ki rungo 9
Ka ruviruvi kou kere 9
Mapā te afi 6
Rere ki rungo 5
The ancestor descends and speaks 9
Ancestor will exchange words with whom? 10
Ancestor will address whom? 7
Ancestor will exchange words with whom? 10
I crawl to you oh grandsire 9
For a dwelling to be raised up for me 12
For me to settle down in 7
The crest of the ocean 7
Glowing, rises up above 8
Shuddering, shuddering is your earth 11
The fire explodes 6
And rushes up above 7
Mako nevaneva nevaia ra 11
Ne tu te ao matangi 8
Ka tou oro ki Uta 8
Ke tauvani kove Tui Namo 11
Nai tangisia kove 8
Tuisifo e mārama 9
Tou ao kena 6
E tafito i te muri roki 10
Dance of exultation, be rejoiced then 14
The wind cloud stood 6
That we should go to Uta 8
To supplicate you, Lord of Namo 11
He cried to you Tuisifo the bright one 14
Your shining cloud 6
Has its basis in the rear of the west 11
Tamāroa ne oro ki Rangi 11
Oro tautau kā 8
Oro kake o te nonu e! 9
Kua sopo kua poi 8
Ke au ukufia te ata o foi tomōroa 18
Young men went to the Heavens 9
Went in competition 7
Went to climb the Morinda tree 9
Has jumped, has gone 6
To come and dive into the image of the young men 17
Te tonu ka moe i 7
Te muri o te vai 7
Te tangata ka sere i 8
Te moto te voi o Rongi 9
Ka sorosoro ifo 7
Ka fanau ko te tangata o te voi o Rongi 16
The grouper will sleep at 8
The rear of the pool 7
The man shall be cut up at 7
The head of the pool in the Heavens 12
It will keep on dripping down 8
And will be born the man of the pool of Heaven 14
Auē musu'e fa'alogo o le tala pa mai ia Afono. 23
Le'alaga'ua so'o 8
'Ua so'o foi ole ala sopo 12
'Ua so'o foi le vao loloto 12
Salōte ma le Malie pele 'ua goto. 15
Alas, I don't want to hear the story from Afono. 14
They are calling out all around, 11
All over the village 7
All over the path 5
All over the forest. 6
Probably Salote and Malie have drowned. 13
We dancing here 5
Are rejoicing mightily 8
And too have come to dance 10
In our great doings. 7
Mr Hollanā, Hollanā i-e! 10
Emuna imua, muna tatua mai 13
Ki a matou. 5
Ko matou run away 7
Ikunei i Samata 8
Ka tafito te wesis 7
E pariki. 4
Mr Holland, Holland oh, oh! 6
Spoke first, spoke lies 7
To us. 2
We are running away 7
From here, from Samata 7
Reason is, the wages 7
Are so bad. 4
Touru kovopovi toto 9
Ku mofuke moi ki toku tua 11
Ne mau fatio mai 8
I te taka, ne mau fatio mai 12
I mau ororanga 7
I o vao manongi 7
Leaf-head of blood-red ginger 10
Has opened out at my back 8
That we two plucked here 7
In the unmarried state, that we two broke off 14
In our wanderings 6
In the wild aromatic shrubbery 9
Toku reirei fui taurua moi Uta 16
Ke poi koau i te maru ofiofi 14
Poi koau kau fakia ko te mosokoi 16
Kua kau fotio ma te momo ra 12
E kokona tona tumutumu ki runga 13
My breast pendant fastened doubly from Uta 12
I went in the evening shades 9
I went and I plucked the Cananga 10
I have broken it off with the Halfordia there 15
Fragrant is its tip above 8
Manongi o Anuta e! 8
Manongi o Anuta e! 8
Kau poi rākeia ifo mai a maunga 17
Ka te aso ka ēva kau poi 12
Ka koau te manu ka ēva ki toku fenua 17
Decorations of Anuta oh! 10
Decorations of Anuta oh! 10
I go down adorned from the hills 9
For the day [has come] when I shall rise and I shall go 15
For I am a bird which will take flight for my country 13
Kua mate taku roturotu fakaarofa 15
Tofi ou ki oku rimo 9
Taku roturotu tautosi te fekou 14
Kau mamata mamata ki oi 11
Kua maseke au ki a rima rava 13
Soakina i te fekou 9
I'm exhausted from caring for people needing love 17
Your cultivations are from my hands 11
My devotion singly to the work 8
I gaze, keep on gazing at them 10
I covet the numerous hands 9
That have helped in the work 8
Kua oro ko te Roki 8
Oro fāngota ki ona tofi 11
O Niukapu e tu i fongo te moana 14
Muna mai ke kou ono ki oi 12
Ki ona fakataunga i te moana 13
Ki ona fakataunga ki uta 11
Oi e! Ku mafuri ku fenoke 11
Fātio au ko ki oi 10
Fātio au o veivei ki oi 14
Those of the West have gone 9
Gone fishing to his orchards 8
Of Niukapu standing on the crest of the ocean 15
He told me that I should look upon it 12
On his bearings from the ocean 10
On his bearings to shore 8
Oh! oh! it's turned over and hauled up 12
I've bent over indeed to it 10
I've bent over to exclaim [in astonishment] at it 16
Te ramanga o te po 7
Te katoanga o tāngata 10
Ifo na ki moana 7
Ne āroāro i te fua 11
Na ko te fua 5
Ku tau fofora 6
Ku fakamoseke 6
The torchlight fishing of the night 8
The assembling of the men 7
Going down there to the sea 9
They were paddling in the fleet 9
So now the fleet 5
Has begun to spread out 8
Has become magnificent 8
Te purapurātai 8
Au e mate 5
E au e poi 6
E au kua tā i a kafimata 13
Taku sarasaraua rei 10
I te moano 5
I toku taina ne tā 9
E a kuou i toku anga 10
Riorioki 5
E tu au ku noanoa 9
Kae tu au ku noanoa 10
I toku roto 5
The light coloured one of the sea 12
Comes and dies 5
Comes and goes 5
As it comes a face has been struck 11
My being overcome then At sea 10
Because of my brother who was struck 10
By me from my position 6
Swinging round 4
I am standing stockstill 6
And I stand bound 5
In my mind 2
Asu rau fetau 7
Asu rau fetau 7
Ka tānaki atu 7
Ki rārāfu 6
Tāia te renga 7
Tāia te renga 7
Tufunga nofo mai 7
Angai mai ko kove 8
Asua te renga 6
Let the turmeric pigment be stirred 10
Let the turmeric pigment be stirred 10
Expert sitting here 6
Face me, you there 7
Let the turmeric pigment be scooped out 13
E ō moi ke tatou oro 11
E ō moi ke tatou oro 11
O ringiringi ona tofua 10
Ringiringi ona tofua 9
Tuku kese ko te renga moe ifo 12
Tuku kese ko te renga tofua 11
Tānakino ki ai te sōro 12
Tānakino ki ai te sōro 12
They come here that we may go 9
They come here that we may go 9
To pour out its turmeric I 10
Pour out its turmeric vfi| 9
Keep apart the turmeric pigment lying down below' 14
Keep apart the turmeric starch 9
For whom will the scum be collected? 9
For whom will the scum be collected? 9
Pu Teraofanga 6
E mako te reīao 9
Tau mako kua tā 8
<147> 0
E aorirī te matangi e! 11
Ua toto i te tai e! 9
Aorīrī kua rave i te rā Romia 17
Te peau ka tō ki tuama 11
Kua ranga mai te peau 10
Tō ki te riu 6
Fati ki te vaka kua ngoto 10
Tumutumu o te ngaru 8
Kua fati, afu mai 8
The wind blows with scurrying clouds oh! 9
Blood-red rain on the sea oh! 10
Scurrying clouds have caught in the sail 12
Bent around 4
A breaking wave has come down on the outrigger side 18
It has risen here, the breaking wave 12
And has fallen into the bilge inboard 12
Broken into the canoe which has been swamped 14
The crest of the wave 6
Has broken and drenches us 7
Kau tataka ifo ki te ama 11
Kau tataka ifo ki te ama 11
E sau amo e te ngaru 9
Fakalēvolēvokio 10
Te roka ka furi i te tai 10
Te roka ka furi i te tai 10
E au titimu moi mua 10
I press down on the outrigger 9
I press down on the outrigger 9
It's lifted and shouldered up by the 10
Made to toss back and forth 7
The comber sweeps on in the sea 10
The comber sweeps on in the sea 10
Coming on, rising up from forward 9
Ka fakaū ki te ikingā vaka 13
Ku fepēakina ko toku vaka 12
I te ngoru fokorovo 8
Mātaki ki te ainoino 11
Na ka tetere au i toku motōvoko 15
I will orient to the canoe lifting place 14
My canoe has been tossed to and fro 11
By a beam sea 5
I watch out for the sandy bottom 9
And I shall speed along in my canoe bow 12
Na kua tu te matangi 8
Kua tu te motongi 7
I te fokotiu roki 8
Tau marererere 7
Ne kake ake rangi te moana 11
Ku soro mana 5
Ne kake ake rangi te moana 11
Ku sorosoroia ra ko te forou 13
Ka mako riele riele! 9
Ie! Riele riele! 8
A vaka e 4
Sarafoki mai a tupua 10
Now the wind has steadied 8
The wind has steadied 7
In the west-norwest 5
Speeding us on 5
Ocean skies climbed up 8
Thunder has rolled 5
Ocean skies have climbed up 10
And have thundered down upon the voyagers 13
Let us dance riele riele! 10
Ie! Riele, riele! 8
The canoes, oh, 5
Have slipped past the ghouls 8
Te roto forou noko fai ake 12
Tou moria no ki te moano 11
Oti a tatangi mai ki te fenua 13
Ēva ko te vae 6
Tō ki te moana 7
Seke ko te ngao 6
Te roto tamāroa ne sopo o poi E! 15
Koi mau ko tamariki 9
Na ka tau kafa 6
E nofo ka forau ki te moana 12
The voyaging mind has been made up 11
Your being borne off there to the ocean 14
When it's done you are wailed over by the people 17
The foot floats off 6
Descends on the ocean 7
The footprint slips away 7
The mind of a young man who jumped aboard to 14
Oh! It's being fixed as a child 9
Now when the rope girdle is assumed 11
He lives but to voyage over the ocean 14
E oku tonga roa 7
Nofo au mo oku tuatina 11
Ne māvae toru fāngai tama 13
Fakapere mai ki a kuou 11
Āroāro o ifo te forau 12
Si ki tō mai ma te tafatafa 12
I roto akau 6
Tafuri au o tangi 8
Ki toku pou ko tuatina 10
Ko nau mā tatangi mai 10
I te aso te forau 8
I aforanga 5
Na koau nei 6
Kau sopo ki toku vako 9
Kau poi 4
Oh my long trade wind seasons 8
When I stayed with my mother's brothers 9
Separated off was your feeding of children 14
Au tukutuku roto moi 10
Au forasia moi 8
Ko toku roto 5
Koau ka sē forou? 9
Au rei ke tau oro 9
Au rei ke tau oro 9
E poi e mate, e nofo e mate 12
Come and quieten my mind 8
Come and straighten me out 9
For so is my mind 4
Shall I not voyage away? 8
Come then let us go 6
Come then let us go 6
If one goes one dies, if one stays one dies 17
Kau kitea te mate 8
Taufatea oko mai 9
Rā puroupurou e! 9
Rā riorioki e! 8
Sē ne kau iroa 8
Ko te vakaianga o te matangi 12
Ki te fokotiu 6
Tu a pāpā te tokerau 11
Ka oko mai 5
I have looked upon death 10
Gale-borne it has reached me 10
Oh sail curved over! 7
Oh sail flapping to and fro 8
I did not know 4
The circling of the wind 6
To the northwest 4
The north stands in storm clouds 7
Which will arrive here 7
Kau mātā uru o fenua 12
Fongā vaerongi e tō i muri 13
Ko Englani kau onofia 10
Kau foraforaua 8
Ko te vasa ki Merika 8
Oia oia Hauai e 11
Taurekareka 6
I gaze at the peaks of land 9
Crowns of far lands fall to the rear 9
And England I have seen 8
I have traversed 6
The ocean spaces to America 11
Oh! Oh! Hawaii is 7
Splendid 2
0

R. Firth. Sea creatures and spirits in Tikopia belief // Polynesian culture history. Essays in honor of Kenneth Pike Emory, Honolulu, 1967
Tupua taufau! 7
Той tino ka to i tafatafa о atu 11
Tangata taurekareka 9
Nai tauvia ou aranga vaka 13
E! E! Ku roa ana tere 9
Ко ai fakapoupou seua ki tua 14
Kae tafuri ki tou fau tuka 12
Ma tou fau tiare tonga 10
Ku tere i katea 7
Kai se atu i taumuri! 10
Tupua taufau! 7
Те fua ka feurufaki 8
Fai taumafa mou i roto о atu 13
Na atu piko ma na atu tonu 11
Fakatonusia te matira 10
Те vaka ka peia e atu 9
Те fua ka fakafeurufaki 10
Foaki se taumafa mou i roto о atu 15
Fai ki mua ke tangi fakaue 12
Tino uri, kai se atu 9
Manongi, manongi 6
Kai se atu i taumuri Tereiteata 16
Fakaofo! Iefu!
Deity of the lashing! 6
Your body will fall beside the bonito 12
Splendid fellow 4
He'll exchange your canoe implements 12
E! E! Long has been its trailing 10
Who opposes let him be spurned to the rear 13
And turn to your brow ornament 9
And your ornament of frangipani 11
It has trailed to starboard 9
Bite a bonito at the stern! 9
Deity of the lashing 6
The fleet will return 6
Make a food portion for yourself from the midst of bonito 19
From curved bonito and straight bonito Confirm your rod 17
Let the canoe be overwhelmed by bonito 13
The fleet is about to return 10
Spread out a food portion for yourself from the midst of bonito 21
Perform that we cry out in thankfulness 10
Black body, bite a bonito 8
Fragrance, fragrance 6
Bite a bonito at the stern of Tereiteata 16
Rush on! Iefu!

The work of the gods in Tikopia / Raymond Firth. - 2. ed. with new introd. and epilogue. - London [u.a.] : Univ. of London [u.a.], 1967
Te oroo Ravenga 7
Na niu, na kaula 7
Ke tuke maru. 5
Ke maru i nia? 6
Ke maru ki a rongo o fenua. 11
Te oro o Namo 6
Na niu, na kaula 7
Ke tu ke maru. 5
Ke maru i nia? 6
Ke maru ki rongo o tefenua. 11
Tangata ne fenatu ku faia ko ana nea 16
Puni ki roto ko ona ngutu. 10
A ke forua ke ea? 8
Ka fenatu te tangata o paito nga ariki 16
Nai fainiaria? 8
Te atua o te fenua e sokotasi. 14
Tangata ne tu atu ki tona tofi 12
Kai ki tana foi niu 9
Kae tao ki raro tanafoi puru. 13
Te fakaarofa ne fenatu 10
Ono ki anea o paito riga ariki ku fakapini mai 22
Au fakapini atu ko ni nea mona 14
Kae peri ke ea? 7
Ka poi o kaia? 7
A tangata ne taufirifiri Fekite i roto te ara 20
Fai taranga fai taranga 10
Mavae ki tua 6
Tasi poi i a ko ia. 9
Tangata tau tofi, ana nea e tu i tonatofi 18
Te tapa o tona manava 9
Kae te vae ara te tofi o nga ariki. 15
The path of Ravenga 6
Its coconut, its areca nut 9
To stand to ripen. 5
To ripen for what? 5
To ripen for news of the land. 8
The path of Namo 5
Its coconut, its areca nut 9
To stand to ripen. 5
To ripen for what? 5
To ripen for news of the land. 8
Man who went his things have been stolen, 11
Press together his Hps. 5
And he would shout to what end? 9
When the man of chiefly family goes 10
He will make something for him? 9
The deity of the land is one. 9
Man who stood over in his garden Let him eat of his coconut 19
And stack below its husks. 6
The commoner who went, 6
Saw something of the chiefly families which has been prepared 19
Let him come and tie up something for himself. 14
But he will destroy to what end? 8
Will he go and steal? 6
Men, with murderous thoughts towards each other, 14
Meeting in the middle of the path, 10
Let them have speech, have speech, 10
Separate back, Each go on his way. 11
Man owning an orchard, his things which stand in his orchard. 14
The fortifying of his belly. 7
But the border of the path, the orchard of the chiefs. 14
Te oro o Namo 6
Na niu na kaula 7
Ke tu ke mau. 5
Tuku Ravenga, 5
Na niu na kaula 7
Ke tu ke mau. 5
Nia o ta tangata ne riro i nga uta 14
Ne mataki i tona fiakai. 11
Te vae ara te tofi o nga ariki. 13
Fenatu te fakaarofa o ono atu ki anea o te maru kufakangiti mai 29
Aufakapini atu ko ona nea 13
Kae peri ko ana nea Kapoikaia? 15
Te tangata ne tu atu ki tona ngangea 14
Ka kai tanafoi niu, tao ki raro ke maopopo 19
Kae peri ko ana nea 9
Ka poi kaia? 6
Te tangata ne kau ki tona nofine ke poi 16
Uru atu ku pa i te tuakoi ke foki 15
Ka ku uru atu kua uru ki mua, kua uru kesefuere, kua uru ki take ngangea. 32
Te tangata ne poi fakaangavare 13
Efakarongo ake kafati ke ena i tona manava 19
Kae titifakaoti 8
Nia kafakamau ko tona manava? 13
Ke tuku ko tenea ke ena i tona manava ma fakamau o tona manava. 27
Kae titifakaoti 8
Ka poi kaia? 6
Te tangata ne me atu ki tona fafine 14
Efakarongo ake ke masike 11
E sokotasi te tangata sokotasi te fafine 17
Tena tefaki o tefoi niu kae te kae o te vai. 20
Ka meaki te tangata ka fakauruuru, 15
Tefea tona tafito i rakau kafakauruuru ki ei? 22
Ka fakauruuru fuere o poi o kaia. 17
The path of Namo 5
Its coconut, its areca nut 9
To stand firm. 3
Allow Ravenga 5
Its coconut, its areca nut 9
To stand firm. 3
Anything of a man's hidden inland 9
Observed in his hunger. 7
The border of the path, the orchard of the chiefs. 13
Comes the commoner to look at things of the mam which have been pressed together. 24
Return, bind up his tilings. 7
But if he destroys his tilings, 8
Shall he go and steal? 6
The man who stood over in his place 11
To eat his coconut, stack it down to be complete. 15
But if he destroys his things. 7
Will he go and steal? 6
The man who ordered his wife to go 11
Goes out, has struck the barrier, to return 13
But has gone out, has gone in front, has gone apart only, has gone to another place. 26
The man who went to face around 10
Feels that it will break and stay in his belly 12
But voids completely 6
What shall bind his belly? 5
Leave the thing to stay in his belly for the binding of his belly. 17
But void completely 6
Shall he go and steal? 6
The man who slept with his wife 8
And feels thus let him rise 8
One male and one female 10
That is the plucking of the coconut and the carrying of the water botde 20
The man who will persist in creating himself a family 15
Where is his basis of trees he will create his family for? 18
He will make a family merely to go and steal. 14
Te ata ne tafa i te tonga E! 11
Kau ono mai - o 7
Ko Reani ra E 6
Turi oke i te toi. 8
A uru o a maungo 8
Ka nokotanumia 7
E te tai roroto. 7
Ai-e! A uru o a maungo 11
Ka tanumia 5
E te tai roroto. 7
Riele, riele! 6
Kakea ke oko ai 8
Ko Reani ku rere tu i runga. 11
The dawn broke in the east, O! 9
To me appeared Reani then, O! 11
Risen in the sea. 6
The crests of the mountains 8
Which were formerly buried 8
By the swollen tide (empty ocean). 9
Ai-e! Crests of the mountains Buried 13
By the swollen tide. Riele, rielel 11
Mounting, and now to be reached. 10
Reani has flown and stands on high. 9
Ku moe a kolo 6
I oso 3
Ku moe a kolo 6
O pisa. 3
Tefolau loa 6
Taua ku moe 6
Akolo o pisa 6
Ko niu na ku moe 7
Loloki iel 5
Ku moe 3
A kolo o pisa. 6
Penis has slept 4
In vagina 4
Penis has slept 4
In sheath. 3
The long voyage 5
We two have slept 5
Penis and sheath 5
Coconut there has slept 7
Female fluid Ie1 7
Has slept 2
Penis in sheath. 5
Euo, iai o 7
Euo, iai o 7
Rongo! 2
Ka Aniaio 6
Anivetu. 4
Aniaio 5
Kanisava 4
Teretere 4
Euo, iai o 7
Euo, iai o 7
Rongo! 2
Aniaio 5
Anivetu. 4
Aniaio 5
Anipanipa 5
Ne loa 3
Euo, iai o, etc. 8
Aniaio 5
Kanisava, Moitekava Euo, iai o, 16
etc. 1
Turi kou sore 6
Turi kou sore, turi kou sore 12
Turi vonusio. 6
Turifarakura i matau ra 11
Eketia e ai a 8
Eka te atua ne to ifo mai 12
Rangi Saungatia i Maunga Rafa. 13
Kaia kove 5
Sina kaea kaea. 8
E Asoaso i aso 8
E Asoaso i aso 8
Mai ra 3
Si ki oko mai ra. 7
Kau tuku kau sava 8
Moi-o, moi-o 6
Kau sava ki Retonga 8
Moi-o, moi-o 6
E au se fai ia 8
Te totoro a te unga 8
Nai se ukuakina 8
Moi-o, moi-o. 6
Osiosi O! 5
Pe ea? 3
Oio io manu 7
Ara paia a! 6
Osiosi O! 5
Pe ea? 3
Oio io tu 6
Ara paia A! 6
Tenei penapena vaka nei 11
Ufiufi vaka nei 8
Fausia vaka nei 8
Osi moi Osi moi! 8
Tutu afa ka ni afa 8
Tutu afa ka ni afa 8
Osi moi 4
Osi moi! 4
Te fou kupenga 6
Ke mouo moi se iko 9
Te fuo romongo 6
Tefou kupenga 6
Ke moua moi se iko 9
Te fuo romongo 6
Osi moi 4
Osi moi! 4
Tenei te kata nei 8
A mate a te pure nei 9
Mo tefia kai touo, 9
Toufia kai touo. 9
Neti neti ne pisa ia 9
Osi o! 3
Forua 3
Neii neti ne pisa ia 10
Osio! 3
Forua. 3
Tapetape ki na nuku e tu 10
Tapetape ki na nuku e tu 10
Fetukuokino ea. 8
O io 3
Fetukuokino ea 8
O io. 3
Taringamoea! 6
Ko nga tama moe mo 7
Moe mo mo e mako 7
O ara ra. 4
Taringamoea! 6
Fua te marama 6
Fua te marama. 6
Taringamoea! 6
Fuasa asaka 6
Tutu ki Retou 6
Ko matou e si ki vae atu. 11
Taringamoea! 6
Oue nunu E! 6
O te ra mai u-o. 7
Taringamoea! 6
A matou rara 6
Suru ki Retua 6
Ma rau tataka 6
Suru ki Retua 6
Se umata ke fare kou ura toto. 13
Taringamoea! 6
Ke raumisi raumisi 9
Te rau tao 5
Taringamoea! 6
A fafine kere i o ma ki tongo. 12
Ea ea simotoro 8
Ea ea simotoro 8
Ie koli! Ie kola! 8
Ie koli! Ie kola! 8
Mo vero kou raverave 9
Nonue nonue 6
Epiro revoi 6
Ka mapapa te masoa 8
Nonue nonue 6
Epiro revoi. 6
Malaki tau E! 6
Malaki lulu E! 6
E vau 3
E tangi i te varo. 7
Io! Semu 4
Ia koki! 4
Ia koka! 4
0
0
Turou, e turou 7
Ariki o Namo 6
Mamaru mamaru 6
Ariki o Namo 6
Fu io io 5
Fu io io. 5
Somotio tu 5
Kouro tu 4
Fu io io 5
Fu io io. 5
Tukutuku ifo i te ava E! 11
Kae au ko te ika E! 9
Rere mai te tokape 8
O asu ki oi Fu io io 11
Fu io io. 5
Ko Tafaki tefea? 7
Ko Tafaki tenei 7
E tu ifea? 5
Efu io io! 6
Ko Karisi tefea? 7
Ko Karisi tenei 7
E tu ifea? 5
Efu io io. 6
Respected, are respected 8
Chieftains of Namo 7
Reverenced, reverenced 8
Chieftains of Namo 7
Fu io io 5
Fu io io. 5
Samutia standing 6
Kaura standing 5
Fu io io 5
Fu io io. 5
Lay it down in the channel O! 8
And then comes the fish O! 7
The tokape rushes hither 8
To scoop it up. 5
Fu io io 5
Fu io io. 5
Where is Tafaki? 6
This is Tafaki 5
Where is he standing? 6
Is hidden indeed! 6
Where is Karisi? 6
This is Karisi 5
Where is he standing? 6
Is hidden indeed! 6
Tou ra, Sakora 6
Tou ra, Sakora 6
Matakina tou ra, Sakura 10
Oie! turou Sokuro 9
Oie! turou Sokuro. 9
Thy sun, Sakura 4
Thy sun, Sakura 4
Observed thy sun, Sakura. 7
Oie! respected, Sakura 9
Oie! respected, Sakura. 9

Tikopia ritual and belief / Raymond Firth. - London : Allen & Unwin, 1967
Kume Kume-te-ua-to! 8
Kume mai ra Kove ke ea Kume. 12
Oko mai ra ko Pu E! 8
Fai atu ke au E! 8
Faia atu ke tofuri. 9
Take tu mou ke pou 8
Take tu moku ke pou 8
Na Rata kua mako i 8
E unu moi. 5
E unu moi E! 6
E unu moi ko te toa 9
E unu moi E! 6
Ta te muri o te unga E! 9
Te maleva na ku penapena 10
Na kua laui. 6
Moi tungoro kua mofuri. 10
Kume Kume te ua e! 8
Moe mai ra koe ia Kume 11
Ko Ma—ko Makupu e! 7
Fai atu ke au e! 8
Fai au o ke tofuri. 9
Takaleva te fetararo, 9
Kua sa ki muri o te ungo, 10
Takleva te fetararo, 8
Ko te māleva na kupenapena 12
Na kua laui, 6
Pe tefea ko te uti, 8
Ke fakatongisio, 7
Moe tungoro kua mofuru. 10
Kume, Kume of the rain 8
Hither sleep then you O Kume, 10
Oh Ma—Oh Makupu, G 6
et ready to come, 6
O, Get ready to turn over. 8
Take a grip and rise from the shelf, 10
The rear of the hermit crab has appeared, 13
Take a grip and rise from the shelf, 10
The maleness there has been prepared 12
And now is finally ready. 7
Where is the soft flesh 6
That it may be wailed over, 9
Sleep snoring in your heavy breathing. 12
Tu ofeofe ki te vai 9
A manongi o te voi 8
A manongi o te voi. 8
Rangi otou siei kokona 11
Ko Rangi Torioro rakei mosokoi 14
Stand drooping by the spring 6
Perfumes of the spring 6
Perfumes of the spring. 6
Your Heavens, indeed are fragrant Rangi 14
Torioro is adorned with mosokoi. 13
Tu (i) ketau ake rei 9
Ki te reirei 6
Kefakaroro ki te Rangi Niumoto. 13
A Rangi o tupua siei na kokono 14
A Rangi Torioro na kohona ki te mosokoi. 17
Stand up and let's ascend then 7
To make a necklet 6
And smear ourselves with oil in Rangi Niumata. 17
Heavens of the Gods, how fragrant they are. 12
Rangi Torioro, its fragrance from the mosokoi. 16
Tu i Rongituarua 8
Na ka ofo tu moi E 8
Ka ofo tu kove ka poi o mamata pe ki oi. 17
Au E ki te vai o tamaroa 12
Ke uku ko nau toko ki te ata tomoroa. 16
Stand in the Second-layer Heaven 10
Now come and stand here. 7
Come you, stand, and go and look at whom? 12
Gome you to the Spring of the young men 12
And let the maiden dive into the reflection of the young man. 20
E momori tangata ora 9
Ka momori ki Rangi 7
Tarifoki na kakaina. 9
Arofi moi ko Rangi 8
Fekaikai ki ei Kp Rangi kou tinifo 15
Taki vae tasi Taki rima tasi 12
Ka ketu moi. 5
Toia fakafua te moana 11
Maofa taku fau tamaroa. 11
Kua tu toku roto 7
Kau moeria te moana 10
Kua toto ririfu. 7
Thee sea falls in foam 8
The vouhg man's head fillet breaks. 10
My mind is set 3
To sleep in the ocean 8
That has become terrifying. 8
Fokimainiteni! 7
Koke ono mai ki toku rima, 11
Kefakamana i toku rima, 10
Ka po ki te ngaengae 8
Ke tufakamaroi 7
Ke laui ki te ngaengae. 10
Fokimainiteni! 7
You look on my hand 6
To give mana from my hand 7
When it touches the sick persoi 10
That he may stand firmly 5
That the sick person may be well. 8
Tou vaka tena raukatea 11
Ukufaki ki raro 7
Fakateretere ki tai 9
Fakateretere ki uta Oia kuravea. 16
That is your canoe, raukatea, 12
Dive down below 5
Speed to seawards 6
Speed to shore 5
Oia, it has been caught. 9
'Rukuruku e, rukuruku e, 10
Pakio au o kai e 9
Ngauroro ifea 7
Ngatorotoro i o rauakoe 12
Rukuruku, rukuruku, 8
Be struck, come out and eat 9
Whence are you crawling 8
Crawl from the reef. 5
Api na api uri ma na api tea 13
Mikiroto vae taufakapoke 12
Pe ruru, pe ruru, pe ruru 9
Riakikirunga tou sukusuku 12
Kai ifo i te mata matau 11
Mori ki raro. 5
Api, its dark apt and its pale api 11
Gather together and divide yours pudding 13
Eat quickly, eat quickly, eat quickly,! 12
Turn up above your tail 9
Bite down on to the head of the hobfe 12
Bear it down below. 6
Tu fatu kanofi 6
Takitu tarua, takitu tatoru 12
Matou mataki i ei 9
Ko ai te uku ka nai ukufia 13
Ngaoro pe te sisi 7
Fakasa fakataata toufau i katea 16
Touvaerangi taurekareka 12
Ariki tautai 7
Furifurisia ofatu akau 12
O raro na 4
Ke tu ma fatu kanofi. 8
Stand a fleshy shell 4
Standing each in twos, standing each in threes, 13
May we look upon it. 7
Who will dive and bring it up? 8
Crawl like a sisi (small shell); 8
Appear and make pale your whorls to starboard, 15
Your beautiful sky. 7
Sea-expert chief! 6
Let there be turned up stones of the reef 13
Below there 4
To stand with fleshy shells.' 5

History and traditions of Tikopia / Raymond Firth. - Wellington : The Polynesian Society, 1961
Ifo moi ko Safoka 8
Safoka te ariki morimori 11
Ko Kauaparu e taratara 11
I o Fareraua 7
Kuo iforio e ngo tuo 10
Ka fakaoro te kava 8
Ka fakaoro ifo te tuorimo 12
Safoka descended 6
Safoke the chief wandering, spying about 13
The Kava-maker gives tongue 10
From Farerava 5
The blow came down 5
The fibre of the kava is twisted 10
It is twisted and the back of the hand comes down 13

Firth R. Ritual Adzes in Tikopia. In Anthropology in the South Seas: Essays Presented to H.D. Skinner, edited by J.D. Freeman and W.R.Geddes. New Plymouth, NZ: Avery. Pp. 149-59.
Pakora! Tafuri ki tou faingata.13
Tuiia ko tenea na9
Ka tu i tou faingata9
Tutia ki tou mata uri.10
Turn to your ritual adze.9
Let that one be cut by it7
Be cut by your ritual adze9
Let him be cut by your black face.9