Rapa

Don't shoot the guitar player: tradition, assimilation and change in Sikaiana song performances, by W. W. Donner. JSP, Don't shoot the guitar player: tradition, assimilation and change in Sikaiana song performances, by W. W. Donner, p 201-222. 1987. p 201-222
He matani e lulusa i te kau poo 14
I manava o henua 8
E takai poi pasiosio 11
Te laa e seu Hale 8
Penapena nau toku hale 10
He hitiake mona he loki 10
Mai a nau e he iloa e nau 13
Te tulana e au ai 9
Lave mai te matani i te poo 12
Taalaki naa toku tootoka 12
I te tulana nau e moe ai 12
I loto toku hale 7
Seua aaku mea katoa 11
I te mahi o te matani 9
Mai a nau he tama moe mate 12
I te kau aho nei katoa
The wind shakes on every night 8
In the heart of the island 8
It spins like a cyclone 7
That will destroy Hale 6
I build my house 6
But forget its lock 5
Because I do not know 8
When it (the wind) will come 7
The wind arrives in the night 8
It opens the door 6
At the time that I am sleeping 10
Inside my house 6
All my things are destroyed 7
In the force of the wind 7
Because I am a person who sleeps deeply 14
All the time
Too a nau ko hano i a koe 12
Taaua ki olo hakatahi 11
I te vaka koe ka hano ai naa 13
ki hiti ai toku aloha 10
Lautama he alohalia mai a nau 15
I toku aloalo tani atu nei 13
E oti te tulana ku au 10
Taaua ki paanaki ai 11
Tapa mai muu nau ko lono 11
Te tulana hea koe au ai 12
Ko kanakana atu ki a koe 11
I too tuu mai ki uta
Take me to go with you 8
So that we can go together 8
On the boat that has just arrived 10
To (leave together will) end my sorrow 11
My friends do not feel pity for me 9
On account of my paddling and crying 9
It will end and the time will come 10
When we will reunite 7
Tell me so that I will know 7
What time you will return 8
So that I can prepare for you 10
When you are facing towards shore
Lautama o te moana 9
Ku au ma te laakei 9
I te ata o te lavalava 10
ku moe i ooku kalemata 11
Tuku mai te polopolo 9
ki moe mai ki a nau 9
Te lavalava koe ni kau mai 12
Ku moe ma te lihutia 9
Taalakiana o te uila 11
Kite atu nau ki a koe 10
Sasali ai ooku loimata 12
Te henua ku lavaki 8
Ko tele i te popolani 9
Tele sulu tahi ki mua 9
Te hea toku soa 7
Te popolani ku peau haeko
Young people living overseas 11
Arrive with the decoration 10
The beauty of the cloth 7
Remains in my eye 6
(You) made me a promise 9
Which remains with me 6
The cloth that you gave me 8
Remains with sorrow Lightening strikes 5
I see you. 5
Wipe away my tears 6
The island is deserted 7
0
0
0
Go along the reef 6
Run forward 3
Where is my lover 5
There are rough seas at the reef
Akonaki ake tinana tau tama 13
Ki hakalono ki aau talatala 13
Ki iloa e ia te hakateletele 14
Te laa taatou e nanapa ai 13
Too aavana laoi tiaki e koe 15
Ki too ohia ki te moko uli 12
Tinana lihutia i oo tuputupu 14
Ku kee ma haahine o Sikaiana 14
Tinana, tupuna te nei too laoi 14
He pulepulelia mai a nau 12
A nau ka hano o sesee he kiona 14
Mo taatou i “namba hula”
Mother instruct your child 7
To obey your teachings 8
So she will know the things 6
That we are ashamed of 8
Your proper husband rejected by you 11
In your desire for the black lizard 11
Mother is saddened by your behaviour 13
Different from women of Sikaiana 12
Mother, granny this is for your good 10
Don't be possessive of me 8
I will go to seek a different place 12
For us at “number hula ”
Polopolo mai te tinana 10
Koe ka hano ki Tapuaki 10
Sulu tahi ki too sikulu 10
ko he naenae noa i te kuki 12
Lliki mai te pelo o toku sikulu 13
Ulu nau na ki loto hale 10
Noho nau toku noholana 10
Tapa mai ki te ekesimi 10
Toku lima ku vili noa 9
Te manava ku sikulu sala ki a koe
The mother told me 5
you must go to Tapuaki 9
Always study hard 4
so you won't end up a cook 9
The bell rings for my school 6
I enter into the schoolhouse 11
I sit in my chair 5
(Teacher) calls us to the exam 9
My hand darts around aimlessly 8
Instead my heart goes to school for you
A te lautama ku naatasi 11
ku sala i a koe e poi tanata 13
Te opata io e takoto i aluna oo vae 18
la takoto he hai taaute 11
Te opata io hitiana too tamaahine 17
ooo vae io takoto he hai laakei 17
Taku sepuana i te Luasimata 13
ni hakatataa taku suki mata i vae 15
o te lautama mua 8
te pani seaa tona tohu mai 12
kapi te samono e ma te halele 12
ku hunalua ma te hunatolu 11
Toku aupa ki toku manava SUU
The youth are always mistaken 10
because you (women) are like men 13
Dawns beauty is above your legs 11
But there is no decoration 10
Your beauty at your womanhood 12
but your thighs are undecorated 11
I dive at Luasimuta 9
I glanced at the legs 6
of the older women 6
(seeing) the colours 7
so full of fish 4
doubled even tripled 7
In my heart I was struck WOW!!
Toku lautama ku ohia 10
(k) i te tauna lupo i Tai Hale 12
Ki mea muli ka pehea te misoni 13
ku tatae mai te tuaa 10
ku takoto i te henua 9
Ku oti (a) mea katoa 9
i a nau hakaoti 8
Ni vevele mai a mataa hale 12
ku aatea ki mea muli ka pehea 14
A ni pulu mai 6
ku heai tona olaola e ki takoto 15
Toku lautama ooku laakei 13
ni he oti i ooku tinana 11
To answer my youths desiring 8
the swarming fish at shore 7
What can be done 5
Christianity has arrived 8
there is a law in the land 8
All those things are 6
completely prohibited for me 9
The front of the house 7
has been brushed and swept clean 9
What can be done 5
it is without a speck of dust 9
My mother still 3
has her decorations
Toku hina nei i Sikaiana saele ia 17
e ku mamo seaa ni toe i a koe 14
ku oti te sahio i loto hale 12
te maliu ma te matemate 10
ku mahana e ku mamao 9
A ni poopoo te lima i mua (i) a Poke 16
tatasi te kaaina ku taulaoi 14
A ni poopoo te lima e mua (i) a Poke 16
mumulu te kaaina ku moe lolono 14
Toku hina e atamai i te talatala 15
Toku hina e masau i te talatala 14
Toku hina te taaua vaka 11
ni se uhia e te tahe 9
Toku hina te taaua vaka 11
ni se laavea e te ika saa o te moan
a 1
0
My secret lover walks afar 7
he can do anything 5
already he has entered the house 12
and left avoiding discovery 9
through deceit and pretending 9
Poke causes 5
the houses to be quite 9
Poke causes 5
the neighbourhood to sleep deep 12
My lover is clever at speaking 9
My lover is devious at speaking 11
Oh my lover our canoe (affair) 11
has not been swamped by the tide 9
Oh my lover our canoe (affair) 11
has not met harmful fish of the sea. 10