Polynesian Songs and Chants

Rarotonga

History and traditions of Rarotonga: Part II, by Te Ariki-tara-are, translated by S. Percy Smith, corrected by Rev. J. J. K. Hutchin // JSP. Volume 8, No. 3, September 1899. P. 171-178
Kua para akamou e, 9
Ko te meika a Taurangi, 10
Turaki e, turaki atu e- 10
E rire, e aue mai te nauriki, 14
E turaki atura. 7
Kua para akamou e, 9
Te meika a Taurangi oki, 11
Akia ki to rima, orea ki to vaa, 14
Turaki atu, e rire, 8
E aue mai te nauriki e 12
Turaki atu rire-e. 8
Completely dead ripe then, 8
Were the bananas of Taurangi, 11
Pull them down, pull them away. 7
Should the nauriki wail and cry, 10
Pull it down, away. 5
Full ripe and ready 6
Were the bananas of Taurangi too, 13
Pluck with thy hand, peel with thy mouth, 8
Pull them down, with a will, 6
If the nauriki laments, 8
Pull it down and away. 6
Ikitia Kae, e apai Kae e- 13
Ki runga i te turiki, 8
Ki tai i te tua-motu. 9
Ko te avatea nei oki Tangaroa, "Ea Kae?" 18
E kua angaangaia 9
Ko ra atu mumui ana e rire, 12
Ko te umu paa, 6
Ko e te kura atu, 7
E mumui ana, rue-e. 9
Taku ua ko Tinirau e Tangaroa 14
I te avatea nei ra atu, 11
E mumui ana e riri 9
Ko te umu paa 6
Ko e te kura atu e mumui ana 13
E taku ua ko Tinirau e Tangaroa 15
I te avatea nei 8
No tou ana koia toou tika 13
Teia aronga ra, ra atu 10
E mumui ana e riri e- 10
Ko te umu paa 6
Ko e te kura atu 7
E mumui ana. 6
Tangi reka ra te poko e, 9
Te poko o te taunga oki 10
E Tama! tu vare e-ko Tangaroa-e, 13
Ko e vaine e, i tona eiva, 12
Ko ra atu e mumui ana e rire e- 14
Ko te umu paa, 6
Ko e te kura atu e, 8
Mumui ana rue e. 8
Kua ara te arariri e 10
Kua uri nei e, 7
ki a au-e, 5
Koai te piri oki, E Kae-ariki-e? 15
Koai toou papa ra, tiu mana atu e, 16
E kua araara te au uri katoa e, 16
Ko Unu-te-kaka taku metua ra 12
Ki tai te motu e, ki au e, 11
Koai tei piri e, 8
Koai toou papa te mana atu e, 14
E ko Itiiti-nui ra, na uta e, 13
Ko Iti ka mou ravetoro e, 11
Na runga ko Tane e, 7
Na raro ko Papa, 6
Ko kerepuru uri-kere e, 10
Ko Otu, ko Pu-enua ra 9
Kerepuru e rire e-ki au e. 12
Koai tei piri e, 8
Koai to papa tiu mana atu e, 13
Koai ake, koai ake e aru e, 14
Ko koe, koai e.
Carry off Kae, bear off Kae, 9
On the threshold, 4
To the sea, to the islet. 8
When daylight comes, Tangaroa asks, "What of Kae?" 14
O he is done for now. 7
Day by day they gather together, 8
Perhaps he is in the oven, 8
And the red flames, 5
They all gather together. 7
This only is my thought, 5
O Tinirau and Tangaroa! 10
At noon they gather together, 9
Perhaps he is in the oven, 8
Amid the red flames, they gather, 9
And my thought O Tinirau and Tangaroa, 13
In the broad daylight, 6
Because of your will, his destiny fixed, 13
This company day by day, 5
They gather together in anger. 9
Perhaps he is in the oven 8
With the red flames around him, 9
They gather together. 6
Sweetly sounds the shell trumpet- 8
The trumpet of the priest. 7
O Son! thou foolish one, O Tangaroa, 14
Like a woman in her dancing, 9
Day after day they gather. 7
Perhaps the oven has covered him 10
And the flames leap round him, 9
Thus they gather. 4
Angry strife has risen, 6
It has turned towards me. 7
Who will help thee? O Kae-ariki! 11
Whence art thou? 5
From what powerful race? 7
Unu-te-Kaka is my parent, 8
Near by the sea is my home. 8
Who is thy relative? 6
Whence art thou sprung? 6
From what powerful stock? 6
Iti-iti-nui (is my home) the inland part, 13
Iti the abiding, stretching far away. 11
The god Tane is above, 8
Papa (the earth) is below; 8
Of strange lineage of the remote past am I, 15
Born of Otu and Pu-enua, 9
Of strange descent am I. Who is thy relative? 6
Whence hast thou sprung? 6
From what powerful stock? 6
Who then, who then will go? 6
Will you? will who?
E kaura, kaura, kaura te puanga, 14
Ko te puananga nei-e. 9
E amouamou, e amou aitu 14
Te atua i a Rongo ma Tane-e. 12
E tika oki E Rongo ma Tane! i ura- 14
I tupuranga, tupu ra te enua, 12
I tupuranga, tupu ra te enua, 12
I tupuranga, tupu ra te toro. 11
Ai ii Atia te pou enua; i ura- 16
I tupuranga, tupu ra te enua, 12
I tupuranga, tupu ra te enua, 12
I tupuranga, tupu ra te toro. 11
Ai ii Avaiki-te-varinga te pou enua; i ura- 21
I tupuranga, tupu ra te enua, 12
I tupuranga, tupu ra te enua, 12
I tupuranga, tupu ra te tōro. 12
Ai ii Iti-nui, te pou enua, 14
I tupuranga, tupu ra te enua, 12
I tupuranga, tupu ra te enua, 12
I tupuranga, tupu ra te tōro. 12
Ai ii Papua, te pou enua, 13
I tupuranga, tupu ra te enua, 12
I tupuranga, tupu ra te enua, 12
I tupuranga, tupu ra te tōro. 12
Ai ii Enua-kura, te pou enua, 15
I tupuranga, tupu ra te enua, 12
I tupuranga, tupu ra te enua, 12
I tupuranga, tupu ra te tōro. 12
Ai ii Avaiki, te pou enua, 14
I tupuranga, tupu ra te enua, 12
I tupuranga, tupu ra te enua, 12
I tupuranga, tupu ra te tōro. 12
Ai ii ko Kuporu, te pou enua, 14
I tupuranga, tupu ra te enua, 12
I tupuranga, tupu ra te enua, 12
I tupuranga, tupu ra e tōro.
O disclose, disclose, disclose the source, 14
(Disclose) the very origin. 8
A dedication, a god-like dedication 15
(By) the gods, Rongo and Tane. 7
'Tis right then, O Rongo and Tane; in the beginning- 14
In the growing, sprung up the land, 8
In the growing, sprung up the land, 8
In the growing, rose up and spread. 10
Inspirited1 was Atia, the original land; in the beginning- 19
It grew, sprung up the land, 6
It grew, sprung up the land, 6
It grew, rose up and spread. 8
Inspirited was Avaiki-te-varinga, an original land; in the beginning- 24
In growing, sprung up the land, 7
In growing, sprung up the land, 7
In the growing, increased and spread. 11
Inspirited was Iti-nui, an original land, 15
It grew, and then sprung up the land; 8
In growing, there grew up the land, 9
In growing, increased and spread. 10
Inspirited was Papua, an original land, 14
It grew, and sprung up the land, 7
It grew, and sprung up the land, 7
It grew, increased; it spread. 9
Inspirited was Enua-kura, an original land, 16
It grew, and sprang up the land, 7
It grew, and sprang up the land, 7
It grew, increased, it spread. 9
Inspirited was Avaiki, an original land, 15
It grew, sprung up the land, 6
In growing, sprung up the land, 7
In growing, rose and spread. 8
Inspirited was Kuporu, an original land, 14
In growth, grew up the land, 6
In growth, grew up the land, 6
In growth, rose up and spread.
I rokoia a Uenga e, 10
E aa Taranga-e, 7
Meitaki te vai-e, 8
E pua inu ariki- 8
E vai meitaki-e, 8
I rokoia ra ki runga- 9
Tei runga i a vairanga. 10
I rokoia ra ki raro i a vairanga- 15
Ka piri atu, ka moe oki, 10
Te vaine ma te tane-e- 9
Ki koukou ariki- 8
Meitaki te vai-e- 8
E pua inu ariki- 8
E vai meitaki-e- 8
E pua inu ariki, 8
E vai koukou-e.
Uenga was encountered; 9
Why take heed to Taranga, 8
Pleasant is the water, 7
A drinking spring of chiefs, 7
A very delightful stream, 7
She was encountered up above- 11
Above on the upper bank 8
(She) was found, on the lower bank 9
They came together and they slept, 9
The woman and the man, 6
At the chief-like bathing place, 10
O pleasant is the water, 8
A drinking spring of chiefs, 7
A very charming stream, 6
A drinking spring of chiefs, 7
A bathing stream (indeed).
E Rongo ua! E Tane e! 9
Tutuia tetai epa i taku- 12
I taku tama, e iki, 8
E upoko, e rangi, 7
Epa mai te tama ki vao 10
E Tu-maro-kumi, Tu-maro-anga-e. 12
E te au ariki o te rangi-e- 12
Te tari mai tetai epa, 10
I taku tama, e iki-e- 9
E upoko, e rangi, 7
Epa mai te tama ki vao-e- 11
E iki e, e upoko, e rangi, 11
Epa mai e. E Rongo ua! E Tane e! 9
Te taria mai tetai epa 11
I taku tama e, 6
Tu-maro-kumi e- 6
Tu-maro-anga-e- 6
Ko te Keu nui, 6
E totoro i Oravaru-e- 10
Te taria mai tetai epa 11
I taku tama, e iki-e- 9
E upoko, e rangi; 7
Epa mai te tama ki vao-e- 11
E iki e, e upoko oki, 10
E rue, e rangi, 6
Epa mai-e.
O great Rongo! O Tane O! 9
Arrange a feast for my- 7
For my child; endow 4
With wisdom, with supremacy, 7
(With) a feast, the child bring forth. 8
O Tu-maro-kumi! Tu-maro-anga! 11
O the chiefs of the heavens, 9
Bring hither then a feast, 7
For my child; endow then 5
With wisdom and supremacy, 7
(With) a feast, the child bring forth, 8
Endow with wisdom and power, 8
With a feast here. O the very Rongo! O Tane O! 9
Bring hither then a feast 7
For my child indeed. 5
Tu-maro-kumi! 5
Tu-maro-anga! 5
The great keu 5
That creeps at Orovaru. 8
Bring hither a feast 6
For my child, endow, 4
With wisdom and with power. 7
With a feast bring out the child. 9
Selected then, with wisdom too, 9
With supremacy, 4
Bring the present.
Totoro-ngaro-oa 7
Totoro-ngaro-oa 7
Avini mai, avana mai, 10
Akua e tu, tu marau 9
E rongo i a Araroa, i a Ara-au, 15
Me te rangi i oa Ava-poto 11
I te tauanga-a-kai, 9
E Rongo! kia toutou maira koe, 14
E Māui e! koai ra matou?
A concealed visit, 7
An unknown advance, 6
Make a guess, foretell. 8
Enough, stand together. 7
They have listened to Araroa and Araau 16
From the heavens of Ara-poti's charm. 11
At the cooking of food, 8
O Rongo! thou shalt point out, 10
O Māui O! who are we?
Ko taku tautai ko Mani-iki e, ki au-e- 17
Ka tute ake te oa mai nei, 12
E okotai matareka ra Mani-iki 14
Ko taku ra, ko taku tautai 11
Iti ki uta o te pae one e- 12
E taa au na runga, e moe au ra, 14
Ki tua ra Mani-iki e, ki au e- 13
Ka tute ake te oa mai nei-e- 13
E okotai matareka ra Mani-iki 14
A kia ariki koia-e.
(The result) of my fishing was Mani-iki, O! 12
To me came my friend in strife; 9
A pleasant whole was Mani-iki, 11
'Twas mine, my own fishing. 6
Inland of the bounding beach 9
I then reclined and slept, 7
Beyond at Mani-iki; to me O, 10
Came my friend in strife. 7
One pleasant whole was Mani-iki, 12
Ah! it was a chieflike place indeed.

Words and translation by 'Aka'iti Ama // http://www.janesoceania.com/cookislands_music/index.htm
Takitumu Te Vaka Ta'unga 10
Takitumu e, taku vaka ta'unga 12
Te vaka niania o nga ariki 12
E Pa Ariki e Kainuku Ariki 13
Korua e aku parekura 10
Ma nga mata'iapo o te Puara Nui 14
Tutara ki Takitumu nei 10
Mei Ta'akarua ki Toreaiva 13
'Oki mai toku i reira 10
Ko angiatea nei ko te upoko ia 15
O te ika nui a Tangi'ia 11
Ki te Itinga-ra, 6
Ko Ngati Tangi'ia, 7
Vairanga no aku parekura 11
'Uri ake taku aro Teimurimoti'a 15
Te 'iku i te ika a Tangi'ia 12
0
Chorus: 4
Ka oki taku tino ki te po kerekere 14
Ka ui au e no 'ea mai au te ngai kapua ia ai 23
Mei 'Avaiki mai taku ui tupuna 15
Tere mai na raro i te tonga 11
Tangi'ia Nui e, o te varurau e 14
Tapa'ia te ingoa Rarotonga 12
Ko te Avarau e ko te Vai-kokopu 14
Uru mai taku vaka ki reira 12
Ko Vaerota 'oki ko te tapa'e'anga 14
E marae no aku tupuna 10
Ka vai te reira ei akaara'anga 15
Naa te uki a muri atu 10
Ka vai te reira ei akara'anga 14
E tuatau uatu. 8
Tokitumu the district of priests 10
Takitumu is my district of priests 10
A special district for the paramount chiefs 14
Pa Ariki and Kainuku Ariki 12
Who are my red-plumed crowns 7
And all the mata'iapo of the Puara Nui 15
(Council of Chiefs) 6
The rulers of Takitumu 8
From Ta'akarua to Toreaiva (from the northern boundary to the southern boundary) 27
They are my boundaries 8
Rangiatea is the head of the fish 12
To the rising sun, is Ngati Tangi'ia 12
The residence of my paramount chiefs 12
To Teimurimoti'a I will turn my face. 13
To the tail of the fish of Tangi'ia. 12
0
Chorus: 4
My heart goes back to the beginnings of time 13
Here I will ask 5
Where did I come from? 7
My ancestors came from 'Avaiki 10
They sailed down to the south 9
Tangi'ia Nui, with 8 times 200 people (1600) 12
Bestowed the name Rarotonga 10
At Avarau and Vai-kokopu 11
My canoe landed 5
Vaerota was also a port of call 11
And a marae (sacred ground) for any ancestors 14
This will remain an example 9
For the generations in the future 12
This will remain an example 9
Forever and ever. 6

History and traditions of Rarotonga. Part IV, by Te Ariki-tara-are // JSP. Volume 28, No. 110. P. 55-78
Ka oi te Papa— 6
Ko te papa ki Avaiki, 9
Ko te Papa ka tu ki runga, 9
Ka tupu, ka tumu te po, 8
Ka tumu te ao, 6
Ka eaau ki runga, 8
Ka eaan ki raro, 7
Ko Ari, ko Toro, 6
Ka pararau-are, 7
Ka patapata-tue, 7
Ka matoru. 4
The Papa (earth) is growing up (asuming shape) 14
'Tis the Papa of Avaiki— 9
The Papa will stand up 6
It will grow—and night is born. 7
Then day is born— 4
Now it is heaving up— 7
Now it is subsiding— 6
Now we see Arii and Toro 10
'Tis growing thick— 4
'Tis growing solid etc. 6
E Papa e! ka tupu te Papa, 10
Ka metna te Papa, 6
Ka pakari te Papa, 7
Ka rito te Papa, 6
Ka roa te Papa, 6
Ka kao te Papa, 6
Ka rau te Papa, 6
Ka tia te Papa, 6
Ka tini ki te itinga, 8
Ka tini ki te opunga, 8
Ka tini ki Apatonga, 8
Ka tini ki Apatokerau. 10
O Papa (the earth) O! the Papa will grow up 13
The earth will arrive at maturity 11
The earth will become ripe 9
The earth will grow in height 8
The earth will bud and flourish 9
The earth will bear leaves 9
The earth will become upright 9
There will be many (people) in the east 12
There will be many (people) in the west 11
There will be many (people) in the south 12
There will be many (people) in the north 11
E! e toro, e turou turou, e aitu, 15
E tupuranga taua i Avaiki, 13
Ka riri ngana, ka toto vero o tera, 13
E karere tei aere meai nei, 14
Ko Marere, ko Rua-a-toa, 10
Maroto i te ranga rau, no Are-munamuna 16
I te rapitoanga ara a Tangiia 14
Taku ariki e, ko mei Avarua ra, 14
E oo ka tupu ana. 8
E! e toro e, i tupu i Avarua 13
Te tupuranga ariki, te ariki tapu aite 17
Me roto i te kaponga a Rangi-o-Atea 15
No Arai-te-tonga, te pu i te tamaki, 14
I aaia ai te raui tangata o Tangiia, 19
Me runga me Anga-ta-kura, 9
E iki mataiapo tei vao ariki o Tangiia, 20
Ko Tairi anake te karakia atu, 14
Ki nga atua, kia tapu roa ra, 12
E oo ka roa, rire e. 9
Tena ka ui, ka ui, ka ui au ana, ra toro e, 19
Te ui Akimere e toru e, 11
Ko Toa oki, ko Pare ko Tea, 11
Urua ae e taku tama 10
Tera tupuranga toa mei taito 13
Kaore e korero, ko Tairi anake. 14
Te toa rongo nui o Tangiia 12
E uira, e rapa, e aruru i te rangi. 15
Te karonga tamaki a Tairi 11
Naringa, e taku tama! 8
E takiri tu i te aerenga, 11
E iku, e poroaki ei kinei koe, 15
Ka ano au ra e. 7
Tena te rongo, te rongo i te matangi, 13
Matangi, matangi i au ana ra toro e, 15
Te rongo i te matangi toru e. 11
Ko te rangi pua noa te ae ki rauka 15
Ko Papa, ko Ei-tara, ko Tautu-tapuae, 16
Mokora; ko te toa i aere i te uru o te kare, 19
Ko Tairi anake te toa rongo nui o Tangiia 19
E uira, e rapa, e aruru i te rangi 15
Te karonga tamaki a Tairi 11
Naringa, e taku tama! 8
E takiri tu i te aerenga, 11
E iku, e poroaki ei kinei koe 15
Ka ano au ra e, oo ka roa rire e. 15
Tena oatu, oatu ra te rongo, o te rongo, 16
Te rongo i au ana ra toro e, 12
Oatu ra te rongo ki Make-vero, toru e, 15
Ki Arai-te-tonga, ki tana tamaine— 14
Ki a Tea-aruru-o-te-rangi 11
Kua enumiumi noa a Te li-o-te-ra-tunuku, 18
E tama e! e tei ea Tairi ka ngaro oi nei, 19
Kua riro ake nei ki te ngaki kainga 15
A kairi matakeinanga no Makea, 14
A uraka e vaiio i Arai-te-tonga 16
Ka amutia a miringao, 10
Ko Tairi anake te toa rongo nui o Tangiia, 19
E uira, e rapa, e aruru i te rangi, 15
Te karonga tamaki a Tairi, 11
Naringa, e taku tama! 8
E tukiri tu i te aerenga 11
E iki, e poroaki, ei kinei koe, 15
Ka ano au ra e—e— 8
Tena ka ranga, tuetuea tei ipo ua 16
Ai a Kamana e au ana ra toro e, 15
Kua karo tapere te tamaki a Tairi, 15
Tei uta te rotopu te ngaru rapa, 13
I tua te koko ki Ati-ua 11
Kua koi Tairi i te rau-papa-a-toa 16
Ei apaipai, ei kare puapuaaki ki Iti-kau, 22
Ko Tairi anake te toa rongo nui o Tangiia, 19
E uira, e rapa, e aruru i te rangi, 15
Te karonga tamaki a Tairi 11
Naringa, e taku tama! 8
E takiri tu i te aerenga 11
E iku, e poroaki ei kunei koe, 15
Ka ano au ra e—e— 8
Tena, teia, teia te mea kino, ka kinokino, 18
Ka kino i au ana, ra toro e, 12
Teia te mea kino e, 9
E ekai taeake na raua io 14
Ei kau te nio, te ki pepeke, 12
Ko nga tapere e toru, 8
Tukua ki Ro-riki-ina-ve ma Tokerau, 15
Nga pokoinui e rua i tangarua ia 16
A Akaoa ma Are-renga 10
I rauka mai oi, akairi ake oi, 16
Ki Arai-te-tonga, ki te vaka e nui, 14
Koia Taki-tumu, 7
Ko Tairi anake te toa rongo nui o Tangiia 19
E uira, e rapa, e aruru i te rangi, 15
Te karonga tamaki a Tairi, 11
Naringa, e taku tama! 8
E takiri tu i te aerenga, 11
E iku, e poroaki, ei kunei koe, 15
Ka ano au ra e— 7
8. Tena ka moe, ka moe, ka moe i au ana ra toro e, 20
Ka moe te angai no Ngati-Tangiia 14
Tei mua, motia ei Iti-kanapa, 14
Te vairanga ko te rotopu nei, 12
Ei tara tamaki te vairanga, 12
Oatu tei miri, motia ei rau-tiutiu, 18
Kua rere te toa rango nui ko Tairi, 15
Ki runga ki Tara-rau, tu eru atu ei, 15
Akareki atu ki Vai-moko, 11
Tukua ki Tuaunga, e tama e Tairi! 15
Akapou to oro ki runga Maunga-roa, 15
Akaruke atu oi, 8
Ko Tairi anake te toa rongo nui o Tangiia 19
E uira, e rapa, e aruru i te rangi, 15
Te karonga tamaki a Tairi, 11
Naringa, e taku tama! 8
E takiri tu i te aerenga, 11
E iku, e poroaki ei kueni koe 15
Ka ano au ra e, e oo ka roa rire e. 16
Ko Te Ei-tuputupu Tamarua 12
Ko Tamarua-Te-Aia-Pitimana-Te Ariki-na-vao 20
Ko Putiki-aumea-ki-atu-Tamarua 15
Ko Tamatea-Iakopa-Atapa-Tamarua, 16
Ko Te Ua-takiri-arapaki-te-Ariki-maro-Tamarua. 21
Ko Noia-tooa-tauira-aki-Te Angai-Tamarua. 21
0

History and traditions of Rarotonga. Part VII, by Te Ariki-tara-are // JSP. Volume 28, No. 112. P. 183-208
Ka tukaiia, ka tukaiia tau oki, rirerire e— 21
Ki te ara-kura ua, Pua-tara e, ki au e— 17
Ka moe noa te vaine, e Moetuna, 14
E tungou o mata e te ariki 12
Ka kite ra ia koe—e— 9
Ka tukaiia ra, ka uka ia 12
Ka ukaia mai ana. 9
Kotai pakia ia, a paki akanui, 15
Katakata noa koia e— 10
Kua inga te ta urua, Puatara e—ki au e, 18
Ka moe noa te vaine, e Moe-tuna, 14
A tungou nga mata o te ariki 12
Ka kite ra ia koe e, a kia mou a aroa. 18
Akatae, akatae e rire taku au ki Mauke e— 20
Ra Pua-tara ki au e— 9
Ka moe noa te vaine Moe-tuna, 13
Tungou nga mata ki te ariki 11
Ka kite ra i a koe e— 9
Ko akaa, akatere ki Mauke e— 13
Ki a Tama-tino-rere, kua rere ua 14
Ki te rangi tapu e rire e— 10
Ko te rei o Tangiia, Pua-tara e, ki au e— 18
Ka moe noa te vaine Moe-tuna, 13
A tungou o mata ki te ariki, 12
Ka kite ra i a koe e— 9
E poupou pou ra ki tai e— 12
Ko te tai o Kori-mata oki 11
Ko te kau ra tena ra, 8
Ki te tama rirerire e 9
Ki te kape uti i a Pua-tara e, ki au e— 17
Ka moe noa te vaine e Moe-tuna 14
Tungou nga mata ki te ariki, 11
Ka kite ra i a koe, e— 9
E ko ikiiki iki na runga ki te tai 15
Opukia ko te kauranga tena ra 13
E te tama a ki runga i te koko 12
Ki taku uutia ua, Pua-tara e—ki au e— 18
Ka moe noa te vaine Moe-tuna 13
Tungou nga mata o te ariki 11
Ka kite ra i a koe, a kia mou aroa—e— 17
E turina koia, i runga a poi noa e— 16
Ka rere po, rere ra e— 8
Patiu te oro e, pua ara ua, 13
Ko te mate e— 5
Patiu te oro e, ka naku oi au e— 15
Ko Taiti akarere e, ka rere e— 13
Ka rere poi rei reira e— 11
Patiu te oro e rai, 9
Akua ara ua ko te mate e— 12
Patiu te oro e rau akatea, 13
Te mate noa ruru—e— 8
E te pua ra oti ake ooia e— 14
... 0
Ka kapiki ana e tamaki e— 11
Ko tua rau enua ra 9
Ko te aere mai nei, katoa ra, 13
Te area tai e, ka rere poi rei ia. 16
Pati te oro e, e pua rau ua, 13
Ko te mate e. 5
Pati te oro e, ko te aere mai nei e, 16
Ko te area tai oki, kua kapikipiki e— 17
Ko iku i Taua-roa e— 10
Kua topa a Vaimoko— 9
Te aro ua ake nei te tamaki, 13
A Tangiia, ki rnnga kau-aka ia, 13
Ka rere po rei ia, 8
Pati te oro e pua rau ua, 12
Ko te mate e. 5
Pati te oro e, ua a Tane nana e, 14
Ko Akamatu kua e, kia mate 12
Te marama rei iri e— 9
Ko te kaa ia na te taunga, 11
Na Keu-totoa e tataa ki Motu-tapu 15
Ka rere poi rei ia, 9
Pati oro e, e pua rau ua, 12
Ko te mate e— 5
Pati te oro e rau aka ia 12
Te mate noa ruru e 8
E te pua, oti ake ooi e. 12
Ka aroa mea ra e, ki taku-enua, 14
Ko Taiti ka vaio nei 10
Ka aroa mea ra e, ko taku koutu, 14
Ko Pure-ora, ka vaio nei 11
Ka aroa mea ra e, ko taku vai inu, 15
Ko Vai-kura-a-mata, e Marama-ata-kai, ka vaio nei, 22
Aku vai pai ko Vaiiria, ko Vai-te-pia, ka vaio nei, 24
Aku tapere ko Puna-auia e Papeete, ka vaio nei, 23
Taku maunga, a Tikura-marumaru, 13
E Ao-rangi, ka vaio nei, 11
E ae oki aku tamariki, 11
Ko Pou-te-anuanua e Motoro i mate nei. 18
Aue tou e! aku tamariki e, 13
Aku tamariki e, Aue tou e! 13
E Pou-te-anuanua e, Aue tou e! 16
E Motoro e! E Motoro e! 10
Great is my love to my land 7
Tahiti that I am leaving 9
And geat is my love to my koutu 10
At Pureora, that I am leaving, 11
Great is my love for my drinking springs, 9
Vai-kura-a-mata and Marama-ata-kai 15
That I am leaving, 6
My bathing places, Vai-iria and Vai-te-pai 15
That I am leaving, 6
My own district, Puna-auia and Papeete 14
That I am leaving, 6
For my mountains, Tikura-marumaru 12
And Aorangi, that I am leaving 11
And for my dear children 6
Pou-te-anuanua and Motoro now dead 15
Alas! Alas! O my children! 7
My children O! Alas! 5
O Pou-te-anuanua! Alas! 11
O Motoro O! O Motoro! 9
Teia te pau i runga i a Atea 14
E karu pau no te kotinga ia 12
Te Tamoko-o-te-rangi, ka paupau ra nga vaka e, 18
E mate i te akama e 9
E Rongo e! kua oro ki Vai-nuku 13
E ka paupau ra nga vaka e— 11
I tuputupu ra i Avaiki e—i Avaiki mai ana, 21
E papa ra, ko Akaotu, te etu taki riko e— 17
E te purotu tama na Te Puta-i-ariki, e ariki e— 20
Rutu i te pau i Kuporu e— 11
Akatangi te pu mei Uea e— 12
Ko te ape oki na te ariki Maro-kura ie ra, 18
Ka paupau ra nga vaka e—e mate i te akama, 18
E Rongo e! kua oro ki Vai-nuku e— 14
Ka paupau ra nga vaka e— 10
I tuputupu ra i A vaiki e—i Avaiki mai ana, 21
E rakau ko Te Tamoko-o-te-rangi e— 14
I kotia ia e te ariki, e Ui-te-rangiora, 19
Ei kiato, ei ova, i to pai, ia Tei Ivi-o-Atea nei, 25
Ka paupau ua ra nga vaka e—mate i te akama oki, 21
E Rongo e! kua oro ki Vai-nuku e. 14
Ka paupau ua ra nga vaka, ka paupau ra, 17
Nga vaka oki, e rue e— 9
Ka'u-kura taku tupuna e— 10
Eia mai to tika, te tama e— 12
Te pa tuki-papa ki te ipo e— 11
Ko Ka'u-kura a ariki, 9
Ko tei anake nei e— 9
Te pa tuki-papa, tiria io i runga e— 15
E Rongo, E Tane, Rua-nuku, 10
Ko Tu, ko Tangaroa, rei iri e— 12
Ko te Ta-ei-rangi, kia rongo Tangiia, 15
Ka tuku ua ra, tuku ua ake e— 13
Te pa tuki-papa ki te ipo e— 11
Ko Ka'u-kura ariki, 8
Ko te anake nei e— 8
Te pa tukipapa rua e. 9
E ariki iki ua ki Porapora e— 14
Ka tuaru-makina e, pati te oro e— 14
Kua reka ia i ta ei vare e— 13
Ko te ariki ka tuaru-makina e, 13
Pati te oro e, okotai koe, okotai au, 18
Oro ua atu na koe ki Avaiki 14
E ka tuaru-makina e, 9
Pati te oro e, tapaiia apai e, 15
Ka tuaru-makina e 8
Pati te oro rau aka ia, te mate noa 16
Ruru e te pua, oti ake io e. 13
Ka uia katoa e, e rire, 11
Ko te vaka ia no Tangiia e—e riri e— 16
E mii, e anau e, te metua vaine, 15
Ko na te tokerau ooki ana 12
Te omai ake tai aroa, e riri e— 15
Ka uiuia ra ki Iti-nui, 12
E kia taka meitaki te rua rau tangata o Tangiia 22
E anau, e mii, e anau e, te metua vaine e— 20
Kona te tokerau ooki ana 12
Te omai etai aroa, e riri e— 14
E mii, e anau oki, e rue e— 13

History and traditions of Rarotonga. Part III, by Te Ariki-tara-are // JSP. Volume 27, No. 108. P. 178-198
E toro e ringoringo tangi, 10
Ki te ai-ao no Kui-ono 11
Ei toro ei riri, e uura, e uura nga Akapiri. 21
Ki nga tamaine na Kui-ono— 11
Ki a te Vaine-nui, ki a te Vaine-taurangi—i 19
Tera e Kui-vare-roa, e oro mai, 14
Ka aaere ki tai, kua rauka te ika, 16
I te tautai a to ariki, e tai te mano te ika! 20
Tera ko aane e ko ringo, 10
Ringoringo tangi ki te ai-ao 12
No Kui-ono, ei toro, ei riri e. 14
Ka rere au i te Tava, rere oti e, 14
Akarori te Tava, tera ko te mea e— 14
Ko te mea kikini i te manava 12
Te akaaroa i te tangianga ki a koe, 16
E te Tava katoa, tera ka rere au 14
E akarori te Tava. 8
Tera te vaarua e, ko te Tava roa i Avaiki 19
Ia o Tu-te-rangi-marama. 10
I muri kakea ai e koe i Tara-patiu, 17
Tera i namu, i miri au e noo nei, 15
Taku anoano i vao ia koe, e te Tava katoa, 20
Tera ka rere au, e oo Tava roa ea— 16
E atua me te rangi, ana ka torea, 14
Tauri e rui atu te tangi E Ngata! 14
E rui atu oki, anga mai ei te aro ki te tane, 20
Ko teia anoa, koia nei e, 13
Ka tangi atu au, e ka torea, 12
A tauri e atua, atua me te rangi 15
E, ko te ata mai o Rongo ma Tane 13
E koi tau penga te rangi, rei iri e, 15
Ko te ope o te kuriri oki e Ngata-ariki 17
Me raro e, me vai-manukanuka, e ka torea, 17
Tauri e rui atu te tangi e Ngata e—! 15
Rui atu oki, anga mai e te aro ki te tane, 18
Koi teia noa koia nei e, 13
Tangi atu au ka torea. 10
Tauri, e rui atu te tangi rue. 13
Ko Ngata-ariki tei Tua-rangi, tukua mai, 17
Taria ake e Ngata, rua nei koe 14
E Ngata te ipo ooki ana, 11
Aria taua i rongo ake, oi ei, 15
E Ngata! E Ngata ra tei Tua-rangi, e— 14
Ma koai ei to Ngata oa e riri, 14
E Ngata rua nei, ko e Ngata te ipo ooki ana 19
Aria taua e rongo ake, oi ei, 15
E tiki, e tiki ra ki miri nei, 12
E ki miri nei, mai ana ki te toka-kura 16
A mea, ko toou kanoi mata, e taku tane, 17
I riri mai koe ra i aku, E Ngata, rua! 16
Ko E Ngata e ipo ooki ana, 12
Aria taua i rongo ake, oi ei, 15
Ngata rua ua, ka rire e—. 10
Takatakaiia te mea vaine e Ngata e— 17
Ki Vai-takai ra, te naikuere e Ngata 16
Rue eke e Ngata te ipo ooki ana, 15
Aria taua i runga, koai e, 13
Ko takatakai io, ka mate e, 12
Te etu rere ki Iva oki, 10
E Ngata taku tane, e raverave marie. 15
I taau vaine, i a Ngaro-ariki-te-tara 17
Utia te kura-ora, avaio te kura mate, rei iri e, 22
Kua ui au, te aru oki, E Ngata e! 15
Ki Vai-a-takai ra, 8
Te naikuere Ngata rua nei, 12
Ko e Ngata te ipo oki ana, 11
Aria taua i runga, koai e Ngata rua. 17
Te reinga no te vaine oki, e Ngata-ariki e, 18
Ki te vai nui i Auroa, 11
E pua-riki e, te ani e, e rire e— 14
Ka turina koia i Maunga-ra, 12
Koia e pua-riki e te ani ra. 13
I rere e, i te vai e— 9
I te vai oruoru o Tane e— 12
Ko te puke vaine tokorua, 11
Te riri mai nei i Auroa, 12
E pua-riki ani, e rire e, 11
Ka turina koia i Maunga-ra, 12
Koia pua-riki e te aniani e rue— 16
... 0
Tau manava te mapua oki o Ngata e— 15
Ki te vai nui i Auroa, 11
E pua-riki e te ani e, e rire e— 14
Ka turina koia i Maunga-ra, 12
Koia e pua-riki e te ani ra, 13
Tau manava te mapua e, 10
Ki te vai oruoru o Tane e— 12
Ko te puke vaine tokorua, 11
I te riri mai nei i a Auroa, 14
E pua-riki e te ani e, e rire e, 14
Ka turina koia i Maunga-ra, 12
Koia pua-riki e te aniani, e rue e— 17
Tukutuku ana ko te Ata-o-te-eru e, 15
Ka eke a Ngata-ariki me Tua-rangi, 14
Ka uru ia ra, uru e, uru ia koe e, 16
Ka uru raki e, tukutuku ra ki raro e, 15
E raro o Avaiki oki, ki a Tu-te-rangi-marama, 19
Ei kimianga vaine oki na Ngata e, 15
Ka kitea ki Iti-raro ra, 10
Ka uru ia ra, uru e, uruia koe, 15
Ka uru raki, kua rirerire e, 12
E uru ia koe e, ka uru rai ake e— 16
... 0
Tupu ua koe i Rangi e, e Rangi-matua-tini oki, 20
E Ngata, ko te Ata-o-te-eru, e rona e, rona e rua e, 21
Ko teia tai aroa, rirerire e, 14
Ko na roto te tangi, ko taku tane, e rona e, 16
E tuputupu ua koe i Rangi e, e Rangi-matua-tini oki, 23
E kimianga vaine oki na Ngata, 13
Kua kitea, e ngaro ki Iti-raro, 13
Rona, rona, e rua nei e, 10
Ko teia tai aroa rirerire e, 14
Ko na roto te tangi, ko taku tane e, 13
Rona, a rona ua ra, rue e— 11
Taku raiti kanoi e Tama! e Kura-iti taketake ua ra, 23
E nui ki taku roto, ko te aninga tane o te purotu, 20
Ko te manako te iku-tau, e Kura-iti-taketake 19
E metua ko Apa-kura, i tangi ki nga tama, 16
Ki te oro e, rei re e, no Tu-ranga-taua e, 17
Ki te Atu-Apai, rei iri e, 12
E kore tama e rekeina mai ki te kapa, 16
I runga i Rangi-tau, 8
Ki te turoto tane ki Iti-raro e, 13
No Ngata roa purotu. E Tama! 11
E Kura-iti taketake ua ra, 12
E nui ki taku roto, 8
Ko te aninga tane a te puroto 12
Ko te manako te iku-tau, e Kura-iti taketake, 19
Tei runga tai porutu e, ko me i rekirekia e, 19
I karanga mai ana a Ngaro-ariki-te-tara, 17
Rere taua e, ki Vai-roto-ariki, 14
Poruturutu oi, e Tama e Kura-iti-taketake ua ra, 22
E nui ki taku roto, ko te aninga tane a te purotu, 20
Ko te manako te iku-tau e, 11
A Kura-iti-taketake e, ka rere e, ei, e. 17
... 0
Kua oti atu, kua oti mai, kua oti ia ravenga, 21
E Tama! E Kura-iti-taketake ua ra, 15
E nui ki taku roto, ko te aninga tane a te purotu 20
Ko te manako te iku-tau, e Kura-iti-taketake 19
Kua oti ia revenga e Ara-toru, 14
Kua taka te po i a koe, kaore i taka i aku, 19
E puku taunga kai rakau tei roto, 15
Tei roto oti i to manava, E taku tane! 16
Ko te kura mou ki to atua, 11
Kua matoatoa koe, E Tama! Kura-iti-taketake ua ra, 23
E nui ki taku roto, ko te aninga tane a te purotu, 20
Ko te manako te iku-tau, E Kura-iti-taketake 19
Te paa a te metua ki tana tamaine 15
Kia tu ki runga ki te koringa 11
E Ara-toru kia tu ki runga 11
Kia tukutuku i tona ope, 11
Kia kapakapa i tona rima, 11
Kia aita i tona ngutu 10
Ki te takurua ra nga ariki, 11
Kia iki e, i ikiiki tara ra, 13
E Tama! E Kura-iti-taketake ua ra 15
I nui ki taku roto, ko te aninga tane a te purotu, 20
Ko te manako ta te iku-tau e, 12
A Kura-iti-taketake. 9
Kua iri ana nga taparaua ra, 13
Te mate no te vaine ra e, 10
E oki mai e ra, e Ina, kiritia katoa, 17
I toro i au e, e karekare e, 13
Te tai ra o Avaiki e, tei tua nei, 16
E Ina! kiritia ra te mate, 11
Ka taparaua e te mate no Ngaro-ariki ra, 17
E oki mai e ra, E Ina! kiritia katoa 17
I toro i au e, e karekare e, 13
Te tai ra o Avaiki e, tei tua nei 16
E Ina! kiritia ra takiri, ka akarere e, 17
Te mate no te vaine ma te tane e— 13
E utautangia ki te Kea, makariri, anuanu, 19
Te moe ra Ina, kaura (? kauria) ko te rei 17
E Ina! kiritia katoa, i toro i au e, 17
E karekare te tai ra o Avaiki e, 15
Tei tua nei E Ina, kiri te kiri e. 15
Ngaro-ariki-te-tara e tara ki Marau e, 16
Ki tana tane e, ko Etu-nui-mata-karokaro, 17
Ia ai koe ki te ina-uru-mingi, ki te ina-uru-manga 22
Ki te anau e, na Kui-mata-ingo, 13
Mata-ingoingo, mata-ingoingo, 12
Ka tu to rima i te neinei, 11
E nienie ninie, 8
Puera te tiare, tau mai te inano, 15
Kumukumu-kura, e kumu ki tara-ngina, 14
Kumu ki tara-ngina. 7
Ko me runga nei e, 7
Ko me raro kavakava. 8
Ka tu ua taku manu ko taiko, 12
E! ko taiko, E! ka peke, 9
Tuatua kiro Ngata-ariki i Tua-rungi. 16
Te rimu kura i te moana, 10
Utia! utia! 6
E takume e, e takume. 9
E takere tamaiti, 8
Utia ia e roa— 8
Takina ia e poto. 8
E koutu ki uta, 7
E koutu ki tai e, 8
E koutu ko marea, 8
E marea, e marea e, 9
Tau vaine, e vaine, e turiara, 14
Turiara ki te rere, 8
Ka peke tuatua kiro. 9
Ko te au nei e topa aiai e, 14
Matike ki ka ano e, 8
Naau, naau ana ki te ipo e, 13
Ko naau ana ko taku tane e, 12
Ka topa aiai e, ka topa aiai, noa atoru e, 21
E Tane-vaka-kare oki 9
Avao io ana kia mii au, 13
Kia anau ki runga e, ki taku tane, 14
Ki a Ngata-ariki i Tua-rangi, 12
Ko maua ia e rai, 9
Naau, naau ana ki te ipo e 13
Ko naau ana, ko taku tane e— 12
Kua una ua ki te pua, 10
To tau nei aroa ka oti ake e, 14
Auraka rui ia e, 9
Ko emaua i toro ki te ko-uri 13
Ko me tai e, ki te ko e maua, 12
Ka oti ake e ko una, 9
Ka una ki te pua e, 8
To tau nei aroa oki 10
E moe purotu oki me te po ra, 12
E nui pu te rave a Tangaroa, 12
Ina te vaine ka oti ake 11
Auraka ruiia e maua 12
I toro ki te ko-uri 8
Ko mei tai nei oki 9
E Ngata-ariki ki te kou maua, 13
Ko oti ake, auraka ruiia e— 14
... 0
Kua iri ana ka takavea 11
E rere e te ra ma te marama, 11
Ka oti ake, auraka ruiia 13
E ko e maua i toro ki te ko-uri 14
Ki a Ngati-ariki ki te kou e 12
Ko iri, ko iri ra, ka takavea e, 13
Ka takavea mai ana te ra 11
Ma te marama oki, 7
Ko tai ariki nui oi Ngata-roa e Tautu, 18
Ka metua-rangi, ka oti atu, auraka rui e, 18
Ko e maua i toro ki te ko-uri e 14
Ki a Ngata-ariki ki te naupara, 13
Taua ka oti atu ake e 11
Ko pini, pipini te metua e 11
Ki te Rau-tamanu i Iva oki, 12
Tei roto ua i tona are a Ngata-ariki 17
Koia anake kua tuki akaparu 14
Ko oti ake, auraka ruiia e, 14
Ko e maua i toro ki te ko-uri 13
Ko me tai e, ki te pou e maua ko oti ake, 18
E ko rererere mai te manu e, 12
Ko te manu a te ariki oki 11
Ko te Ruru-moe-anga, 8
E akatau te mata ki miri ki Te Puka-maru, 17
Ko oti ake, auraka rui e 12
Ko e maua i toro ki te ko-uri 13
Ko me tai ana ki te kou e maua, ko oti ake, 19
Ko tere atura te vaka, te vaka ki te moana oki, 19
Tukituki i te avae, e takiri ke e te mata, 18
Oti ake auraka rui ia e 13
Ko e maua i toro ki te ko-uri 13
Ko me tai e, ki te kou e maua 13
Ka oti ake, auraka rui e— 12
Ia ai te maramara oro atu i te ara e, 18
Te io o te ara e, ko te toka e tu mai nei, 18
Ko taku tane ariki maara ia e. 14
Ia ai te maramara ra ki e toro au e, 17
Kua kino ake nei a Ngata-ariki 14
Kua maara ia ra ko au i te aninga e. 17
Ia ai te maramara ra, oro atu i te ara e, 19
Te io o te ara e, ko te toa e tu mai nei, 18
Ko taku tane ariki maara ia e. 14
Ia ai te maramara ra, ki e toro au e, 17
Kua kino ake nei a Ngata-ariki, 14
Kua maara ia rai ko au ra i te aninga e. 19
Ia ai te maramara ra, oro atu i te ara e, 19
Te io o te ara e, ko te toka e tu mai nei 18
Ko taku tane ariki maara ia e— 14
Ia ai te maramara ki e toro oi au e, 18
Kua kino ake nei a Ngata-ariki 14
Kua maara ia ra e ko au ra i te aninga e. 19
Ia ai te maramara ra, oro atu i te ara e, 19
Te io o te ara e, ko te miro e tu mai nei, 18
Ko taku ariki maara ia e. 12
Ia ai te maramara ra ki e toro au e 17
Kua kino ake nei a Ngata-ariki, 14
Kua maara ia ra ko au i te aninga e. 17
Ia ai te maramara ra oro atu i te ara e, 19
Te io o te ara e, ko te koka e tu mai nei 18
Ko taku tane ariki maara ia e, 14
Ia ai te maramara ki e toro ei au e 18
Kua kino ake nei a Ngata-ariki 14
Kua maara ia ra ko au ra i te aninga e. 18
Ia ai te maramara oro atu i te ara e 18
Te io o te ara e ko te uru e tu mai nei, 18
Ko taku tane ariki maara ia e, 14
Ia ai te maramara ki e toro ei au e, 18
Kua kino ake a Ngata-ariki 12
Kua maara ia ra ko au i te aninga e. 17
Ia ai te maramara ra, oro atu i te ara e 19
Te io o e ara e, ko te aoa e tu mai nei 19
Ko taku tane ariki maara ia e. 14
Te maramara e ariki koe i te oro e, 16
E Ngata! tu mai, ka pou to manava e te maramara kino 21
I toro i au, e kua kino ake nei a Ngata-ariki 21
Kua maara ra ko au ra i te aninga e. 16
Piko, pipiko maira e te piko a te vaine ma te tane oki 23
Kua pupuru ko au ki taku tane ariki mara ia e 21
Te maramara kino i toro i a au e 15
Kua kino ake nei a Ngata-ariki 14
Kua maara ia e ko au ra i te ane e. 17

History and traditions of Rarotonga. Part XX, by Te Ariki-tara-are // JSP. Volume 30, No. 120. P. 201-226
Ka tatara! ka tatara te io e, 16
No nga, atua ki te rangi, 9
E tapu atura rue e, 9
Ka tupu ei te eveo, te mana, 12
I ravea te io e, 8
No nga atua ki te rangi e, 10
Tatara! tatara ra ki runga nei e, 13
Ki runga mai ana e aitu 11
Etu-nui ko Uenga. 8
Ana mai ka tatara te io, 11
No nga atua ki te rangi 9
E tapu atura, rue e— 9
Ka tupu oi te eoeo, 10
Te mana i ravea te io e— 11
No nga atua ki te rangi e— 10
Tatara! tatara ra ki Iti-kau, 12
E! ki Iti-kau 6
Mai ana e aitu ko Tane, 11
Ana mai ka tatara to io e 12
No te kakai ki te ao 9
E tapu atu rue e— 8
Ka tupu oi te eoeo 10
Te mana i ravea te io e, 11
No nga atua ki te rangi 9
E tapu atu rue. 7
E maunga tiketike ua, E Tane e! 14
Tei runga te kapiki taioro e— 13
E maunga ia ko, e rire e, ko Erangi-tapu, 17
Ko e kapua a meika nui, 11
Taangaanga a pukapuka 10
Ninakiia ki te ui-kura 11
Mei Rangi-reka ra, taioro e— 12
E maunga ia ko e rire e, 11
Ko e kapua-a-maunga, 9
Ka rire e, e toro e. 8
Kua kake ake, kua kake ake, 12
A Tu-te-maeva ra, ki te Nu-roa-ki-iti, 15
E manava nui ko au ra i taua tama, 16
Manava iti ua ake, e pua toro inano e, 18
Kua kake ake, kua kake ake, 12
A Tu-te-maeva ra, ki te Nu-roa-ki-iti, 15
E manava iti ake, pua toro inano e, 16
E manava iti ake, pua toro inano e. 16
... 0
Kua ruru ake, kua ruru ake, 12
A Tu-te-maeva ra, ki te Nu-roa-ki-iti, 15
E manava nui ko au rai te taua, 15
E manava iti ua ake, pua toro, inano e, 18
Kua ruru ake, kua ruru ake, 12
A Tu-te-maeva ra, ki te Nu-i-Tari-kura, 15
E manava iti ua ake, pua toro inano, 17
E manava iti ua ake, pua toro inano e, 18
Kua rirerire, manava ua ake, 13
Pua toro inano e— 8
Kua iri ana, ka numinumia ra, 13
Te rau o te toa e, 8
Ko no Iti-kau e te Ipotu, 11
Ana ki te ipo e, 7
Ko numinumia e, ko tangitangi e, 13
Ko varavara kau te rau o te toa e— 15
Ko no Iti-kau e te Ipotu, 11
Ana ki te ipo e, 7
Ka numinumia e te Ipotu, 11
Ana ki te ipo e, ka numinumia e. 14
.... 0
Ko te uaua o te toa e 11
Ka ngaoro ki te moana e, 10
Ko no Iti-kau e te Ipotu, 11
Ana ki te ipo ka numinumia e, 13
Ka ngaoro ei te ngaoro, 10
Ka marere ei te marere, 10
Ko te rau ua o te toa e, 11
Ka ngaoro ki te moana ia, 11
Ko no Iti-kau e te Ipotu, 11
Ana ki te ipo e, ka numinumia e, 14
Ko tangitangi e, ko varavara, 11
Varakan te rau o te toa e, 11
Ko no Iti-kau e te Ipotu, 11
Ana ki te ipo e, ka numinumia e te Ipotu, 18
Ana ki te ipo e, ka numinumia e. 14
Te angia maira e te matangi ra 13
E taki na Ina a toro e 10
Nikau, nikau-para, e ra toru e, 13
Me aku matua e, me aku matua, noa toru e, 18
Ia Tu-te-maeva ra, i a Vai-mako-ori e, 17
Na raua ia i tinau te purotu a Tane e— 18
Takina Ina a toro e— 9
Nikau nikau para, e ra toru e— 13
Me aku tupuna e, me aku tupuna e, noa toru, 18
Ko te Te Rongo ma Kau-kura e— 11
Na ratou i utara ra te purotu a Tane, 16
Takina Ina toro e 8
Nikau nikau para, e ra toru e, 13
Me aku tuaine e, me aku tuaine noa toru e, 20
Ko te kare roa i Mata-kopikopi na raua ra, 18
Ikiiki te purotu a Tane 11
Takina Ina, toru e, 8
Nikau nikau para e ra toru e. 13
Kua kapo ana ko te kare e, 11
I to taua vaka, ko turoro, e turoro turoro e, 19
I kiiki te pua ra, turoro e, turoro turoro e, 19
Kua kapo ana ko te kare e, 11
I to taua vaka oki 9
Ka tauri atu, ka tauri mai, e rire e, 16
Ko Pinga, ko Eitara, turoro e, 12
Turoro, turoro, turoro ra, 10
E tangata ko koe na, ko koe na oki, e Ako, e, 18
I tapepe tu ki nga atua e, 11
Ki a taua manga ka turoro e, 12
Turoro, turoro oki, e rue e, ka turoro mai e. 19
... 0
Ko taku tira ruru enua ra 11
Turoro e, turoro turoro e 11
Ikiiki i te pua ra turoro e, 13
Turoro ra ka tingia kora, 10
Ka maranga ake a Tane e, 10
Ikiiki te pua ra, turoro e, 12
Turoro turoro oki, e rue e 12
Turoro mai e. 6
Kua rikiriki te tai e, 10
Ko vanangananga e, 7
Ka tui ere te ipo e. 9
Tui i ki te ipo e, 8
Ka kai tao kino ua ake, 11
Ki te tama, ki te ipo e, 9
Te akapaa ki vave ra, 9
Ka tui ere te ipo e, 9
Ko riki, ko riki oti e tai e, 12
Ko vanangananga oki, 8
Ana mai nei te tuia e, 11
Ko teaa koe e, e mamate oi e, 14
Ka tuiere te ipo e, 9
Tui oki te ipo e, 8
Te kai tao kino ua ake a Tane ki te ipo e, 19
Te akapaa ki vave ra, 9
Ka tui ere te ipo e 9
Tuia ki te ipo e. 8
E tatau ana ki te pei e, 11
Te anaunga tama e, 8
Na Tangiia-ti-naku ra, 9
Ka tui ere te ipo e 9
Tui oki te ipo e 8
E te kai-tao ra, kino ua ake, ki te ipo e, 18
Te akapaa ki vave ra, 9
Ka tui-ere te ipo e, 9
I tatau, i tatau ki te pei 12
Ei te anaunga tama e, 10
Na Tangiia-ti-naku e, 9
Ka tai atu, ka rua e, 9
Kua anau ki vao e, 9
Kua rava te kiato, 8
Ka tuiere te ipo e, 9
Tui oki te ipo e, 8
E te kai tao ra, kino ua ake 13
Ki te ipo e— 5
Te akapaa ki vave ra, 9
Kua tuiere te ipo e 10
Tia ra ki te ipo e. 8
Kuri roa, kuri poto, 8
Kuri papati kore rea 9
Tikoi ake e pou 8
E taviri naau, 7
Ka riri naau, 6
Ka tote naau, 6
Ka tangi mai ki to kuri 9
E aoa atu nei, 8
Kuri e aoa, kuri e aoa. 12
Kuriri ana e kai mapua ra, 12
Tatari E Tane, i toro e, 10
Tie noa e maru, e kai mapua, 13
Kuriri e, e purotu te runga 11
I te rangi i a Ina, 8
Ko Tane-mata-una-tiaka, 10
Tatari e Tane, i tono e, 10
Tie noa e manu e, 8
Ko tai Tane i tone e, 9
Tie noa e manu e. 8
Ko taku akama kino ua 10
Ka taratauri e riri, e ariki 13
E kura ere i toro oi au 12
Kua rirerire koia e 10
Me ngavari tai purotu 9
Kia mate mai e, 7
Ko taku, ko taku akama, 9
E akama i te tane oki, 10
Unga mai te kino e, 8
Akina mai te meitaki 10
No te tangata purotu e, 9
Ka taratauri e riri, e ariki 13
E kura ere i toro i a au e, 13
Kua rirerire koia, 9
Me ngavari tai purotu, 9
Kia mate mai ariki 9
E kura e— 4
... 0
Ko te rau ua o te pua e, 11
Ka makuru maira i runga roa, 12
Ka taratauri e riri e ariki e 14
Kura ere i toro i au e, 11
Kua rirerire koia e, 10
Me matauna tai purotu, 10
Kia mate mai e 7
Ko makuru makuru maira 10
Irenga e, e runga Ti-arorangi oki, 14
Kia para ei vave ko te kakara e, 14
Ko no Rangi-kapu, 6
Te nooranga rei iri e, 10
Ko te nooanga oki tena ra 11
No kutu oki, no ria e, 9
No te tangata ki kino e, 9
Ka taratauri e riri ariki 12
E kura ere i toro i au e, 12
Kua rirerire koia e, 10
Me matauna tai purotu 10
Kia mate mai ko te ura ra, 11
Ko te ura i te moana e 10
I a aku tupuna atua oki, 12
Ko Te Rongo ma Kau-kura e, 10
Ko Kau-ono ma Irakau e, 11
Ko Pipa ko Ei-tara 8
Ko Tu-tapiri-tapa-roa, 9
Ko te Kare-roa i mata kopikopi ra, 14
Ka taratauri e riri e ariki e, 14
Kura ere i toro i au e, 11
Kua rirerire koia e, 10
Matauna tai purotu 9
Kia mate mai ariki e kura e. 13
Ko naai atu e tiki atu e aaki e, 16
Ko te kaute i kuru i runga roa ra, 14
I Anga-tapotupotu, 8
Ka tuiere te ipo e, tiara ki te ipo e. 17
Te kai tao ra, kino uaake 12
I te tama ki te ipo e, 9
Te akapaa vave ka tuiere te ipo e, 16
Aaki, aaki ki runga nei, e runga e, 15
Tui ei pare, ei pare ake no te puke vaine 19
I runga roa ra i Anga-tapotupotu, 14
Ka tuiere te ipo e, tuia ki te ipo e, 17
Te kai tao ra, kino ua ake ki te ipo e, 17
Te akapaa ki vave, ka tuiere te ipo e, 17
E tiara ki te ipo e. 9
Ko naai atu e tiki atu e aaki e, 16
Tai tiare i Are-matangitangi, 13
Ka tuiere te ipo, e tiara ki te ipo e, 17
Te kai tao ra, kino ua ake ki te ipo e, 17
Aaki aaki ki runga nei e, 12
E runga Ti-aro-rangi oki e, 11
Tui ei pare e pare ake no te puke vaine, 18
I runga roa ra i Are-matangitangi, 14
Ka tuiere te ipo, e tiara ki te ipo e, 17
Te kai taora, kino ua ake ki te ipo e, 17
Te akapaa ki vave, ka tuiere te ipo e, 17
Tiara ki te ipo e. 8
Taruma tupapaku ra, 8
Kitiara, kitiaaa, 9
Kitikitiara, kitikitiara, 12
Itiiti-raro, ia itiitiraro, 14
Ko Tane ki runga, 6
Ko Miritau-akana ki raro, 11
Ka pipiri, ka moe, 7
Moe te vaine ma te tane 10
E tie manu, e tie kura, 10
I iri paku ava, 7
Paku tatangitangi. 7
Tangi, i tatangitangi. 8
Ko na Tane, ko na Tane, 8
I te oro naunau, 8
Ka tiri kopua e tiri kopu, 11
Taku tama, e taku tama, 9
I paea ki te pa-enua tapu, 12
E tiri kopu e ua Tane nana, 12
Ka oro koe e Tane e 9
Ki te tua o te rangi, 8
E ariki nui ko Mata-una e, 12
Ko te tama na Atua ra 9
Ka tiri kopu e tiri kopu 10
Taku tama e taku tama 9
I paea ki te pa-enua tapu e, 13
Tirikopu e ua vaine nana e, 13
Ko Te Marama-nui-otu, 9
Te Marama-iti-anakenake 11
Ko Te Marama-tau-one, 9
Ko Ina-oro-ki-a-Tane e, 10
Ka tirikopua e tirikopu 11
Taku tama e taku tama 9
I paea ki te pa-enua tapua 13
E ka tirikopu taku tama e. 11
Ko te pua, ko te pua, ko kake marie ua, 16
Tau kino e te pua, nue e, 11
Ko te pua oki te uta, rirerire e, 14
E te oro tei taatai tau kino e, 15
I kake ra, i kake ko tau kino e, 13
Te kuru maia te mapua ki raro, 13
E ka rere e, taku mari e, 10
I te tautauranga i te mato roa nei, 16
Tau kino e te pua ra rue e, 12
Ko te pua oki te uta roa rirerire e, 16
E te aro tei taatai, tau kino 14
E te pua ra rue e. 8
Kua kake ua a Tane e, ki te pua ra, 15
Taraiia te pua ra rue e, 12
Ko e te pua i toro ooki ana 13
Ko naku oi te pua ra, tarai e, 13
Ko tarai, taraiia io i runga 14
Tarataraiia io i runga 12
I Oro-tu-tangitangi, tangitangi koia e, 16
Te purotu me te ao ko Tane-mata-una ra, 16
Taraiia e te pua ra rue e, 13
Ko e te pua i te toro ooki ana, 14
Ko naku oi te pua ra, tarai e, 13
Te pua rua oti ake ooi e. 13
Ko te pua, ko te pua, ko tu nuinui, 14
Taraiia e te pua ra rue e, 13
Ko e te pua i toro ooki ana 13
Ko naku oi te pua ra, taraiia e, 15
Ko tarataraiia io i runga 13
Taraiia io i runga, i Oro-tu-tangitangi 18
Tangitangi ana ko koia e te purotu me te ao. 19
Ko Tane-mata-una ra 8
Taraiia e te pua ra rue e, 13
Ke taraiia e te pua rue e, 13
E oti ake ooi e. 9
Kua rere ua a Tane e 10
Ki runga i te pua ra 8
Taraiia e te pua ra rue e, 13
Ko e te pua i toro ooki ana 13
Ko naku oi te pua ra, taraiia e, 15
Ko titiri-a-roro e ki te pua ra 13
Taraiia e, te pua ra rue e, 13
Ko e te pua i toro ooki ana, 13
Ko naku oi te pua ra 9
Taraiia e, te pua rue e. 12
Ngaengae mai te manava no Ina i te ara, 17
Ka uia oki au e uru ere te pua i uta roa, 21
I naai oi au, e Tane! ia kitekite mata ra, e Ono e! 24
E no ngaengaeka akaoro e utua, 15
Ka ano ka aere ana koia e, 13
Ko Tane ka ooti rua ra, 10
Oti ake uru ere te pua i uta roa 16
I naai oi au e Tane! kitekite mata ra 18
E ono e ra i te pua ra rua e. 13
Ka apai a Tane e, ka titiri ki te pai e, 17
Te kupekupe e, ko te kupekupe o au-mareva. 18
Ko au-mareva kua kino e 11
Kino roa te vai, e kino e anuanu 15
E te kupekupe e, e ko te kupe, 12
Ko te kupe i aru e, ka tangi mai e. 14
Iro-nui keketu e, no Toi-akarau e, 16
No runga i te ata e, te kupekupe e, 14
Ko te kupe ko te kupe o au-mareva, 14
Ko au-mareva, ko au-mareva, kua kino e, 17
Kino roa te vai, e kino, e anuanu e, 16
Te kupekupe e, ko te kupe, ko te kupe, 14
I aru e ka tangi mai e. 10
Ka apai a Tane ka titiri ki tai e ra, 16
I te kupekupe e, ko te kupe, 11
Ko te kupe ra o au-mareva, 11
Ko au-mareva, kua kino e, kino roa te tai e, 19
Ka kavakava e ra, i te kupekupe e, 14
Ko te kupe, ko te kupekupe i aru e, 14
Ka tangi mai e—e—. 7

History and traditions of Rarotonga. Part XVIII, by Te Ariki-tara-are // JSP. Volume 30, No. 118. P. 53-70
Apakura! Apakura na, 9
Tangiia-ua-roro, Iriau-te-marama, 16
Tei uta Tangiia-ua-roro, tei tai Tangiia-ua-roro, 24
Tei ia ai? tei tai i a Papatu, i a Papa-noo, 21
Ia Papa-neke, i a Tauu, i a Tapa-kati, 17
E aa koe e kapiki ei, e maine? 15
I kapiki atu ana au ki a Vakatau-ii 18
Ko Turanga-taua ki Te Atu-apai, 14
Kua pouia nei, i nga tungane toka oku nei, 19
E Vakatau-ii e! ka ranga te ua vaka, 16
Tauu e! ka ranga te ua, ka ranga te ua, 16
E aa te vavenga e rauka ai te toka? 16
Ko Toa-nuinui, e ina, i Avaiki nei, 17
E puke toka, kare e rauka 11
E aa te ravenga e rauka ai? 13
E akainu ki te utu, ki te reva, 13
Ki te mataora ki te ngatae— 11
Ma te au inu rakau kava katoa 14
Ko te mimiti e tipinape ki te tokotoko. 16
Korero io nei i tu ki to tere 13
E maire kino e, ki au e, 11
Ko taua inangaro oki e Turanga-taua e, 18
Ko te kare i te ina-poiri e i, 13
Ko te kauranga kua kau, 10
Ooki ana Apakura ki te tane ra e, 15
E maire kino e. 7
Korero, korero ki te vaine e 12
Kia rongo Apakura oki 10
Tei tukuna ake a Te Vakatau-ii, 15
Ei tipinape i nga tungane toka e, 14
E maire kura ei, ki au e, 12
Ko taua inangaro oki, E Tu-ranga-taua e! 18
Ko te kare iti i te ina-poiri e, 14
Ko te kauranga kua kau— 10
Ooki ana Apakura ki te tane ra e, 15
E maire kino e, kona to inangaro rua. 16
Apakura, Apakura, Tangiau-ua roro 16
Iri-au te marama, tei uta Tangi-au-ua-roro, 20
Tei tai Tangi-au-ua-roro 12
Iri-au te Marama a Tangi-au-uaroro 17
O Tu-ranga-taua ki te Atu-apai 14
Te tama a Apakura, a Vaea-te-atu-nuku. 17
Korero io nei, i tu ki to tere, 13
E maire kino e, ki au e— 11
Ko taua inagaro oki, e Tu-ranga-taua e— 18
Ko te kare iti i te inapoiri, 13
Ko te kauranga, kua kau ooki ana, 15
Te vaine ki te tane ra, 9
E maire kino e, 7
Korero, korero ki te vaine, 11
E, kia rongo Apakura oki, 11
Te tukuna ake e Tu-ranga-taua 13
Ki tona inangaro, e maire kino e, 14
Ki au e, ko taua inangara oki 14
E Tu-ranga-taua e, 8
Ko te kare iti i te ina-poiri e. 14
0

History and traditions of Rarotonga, Part XVI, by Te Ariki-tara-are // JSP. Volume 30, No. 117. P. 1-15
Turakina te tama i, ka inga e, 12
Ka takoto nei, e moe ki a au, ki a au e, 18
Akaingainga a rara ki Tonga ma Tokerau 17
Ka turu ooki ana 8
Tauturu ki te aka, te pua koro atae ua, 18
Ko uri ra mata koea, e mata koea te rue, 18
E turamou te tama i rarangoa 13
Taao ana koia e taao te pua 15
Kai-manava koro atae 10
Moe ki a au ki a au e, 11
Ka ingainga arara ki Tonga ma Tokerau 16
Ka turu ooki ana. 8
Tautoko ki te aka a te pua koro atae e, 18
A moe kia au kia au e, 12
Ko naau toro ko moe korei e. 13
Kua rapua Taaki ki Vai-porutu e, 15
Nui au tei roto e, arara a, 13
Ki roto ki te ipo e, ko naupara, 13
Ia ai te matangi, naau mai koia 16
Ua-uri-raka-moana, e nui au tei roto e, 19
Rapua, rapua ki te vai e, 11
E te tini o te atua, te mano o te tangata, rei iri e, 22
Tika nui ei to tika, e Karii e, 14
Ki te uru o Taaki, mimiti o Taaki, 15
Mokotua o Taaki, rimarima o Taaki, 16
Tiratira o Taaki, mai rei iri e, 15
E tapaeru mana roa ua, 11
I te ko Ua-uri-raka-moana 12
Te kata o te enua e akapeea nei, 16
E nui au tei roto, e ara ia ki roto 17
Ki te ipo e, ko te naupara, 11
Ia ai te matangi, naau mai koia, 16
E Ua-uri-raka-moana, 10
E nui au tei roto, e ara ki roto rue. 17
Okotai rongo nei te pa mai, rapatai e, 17
E nui au tei roto, ara i aku, 14
Roto ki te ipo e ko te naupara, 13
Ia ai te matangi, naau mai koia, 16
E Ua-uri-raka-moana, 10
E nui au tei roto e, ka papa mai rapatai, 19
Ko Taaki i akatupua e 11
Ko Taaki i akataito e, rei re, 14
Taito o Kuru-mau-a-anaki 12
Te ipo ki Are-tue, mai rei iri e, 15
E Taaki e reire e 9
Taaki te tumu, Taaki ki te aro 13
Tutapiri taparo, mata o Reua, mata o Nonoa, 19
Tapetape au tuaine e reire e, 15
Tuaine ko Puapua-ma-inano, 13
Te Inano-mata-kopikopi e, 11
E tu i Rangi-ma-tuatini, tutaka mura e, 16
Ka ia koe te Aro-rangi e 11
Te au koia e moumou kora, 13
Te ariki atu o Ema e, 10
Ko te anau a Nui-ma-tai-poa e, 14
E nui au tei roto, e ara ia ki roto 17
Ki te ipo e, te naupara ia te matangi 16
Naau mai koia Ua-uri-raka-moana, 17
E nui au tei roto e ara ia tei roto, rue—e— 21
Kua kake ake te ariki ko Taaki e, 15
Ki te Nu-roa i Iti— 8
E nui au tei roto, ara ia ki roto, 16
Ki te ipo e, ko te naupara 11
Ia ai te matangi, naau mai koia, 16
E Ua-uri-raka-moana e, 11
E nui au tei roto, 9
E tu, me tu ana i runga e, 10
Ki te tira o Tangiia oki 11
Kua kake oki te ariki ko Taaki 14
Ki te Nu-roa i Iti, 8
E nui au tei roto, ara ia ki roto ki te ipo e, 21
Ko te naupara i a ai te matangi 14
Naau mai koia Ua-uri-raka-moana 17
E nui au tei roto, e ko oro, 13
Me oro ana ki runga, me taa katau o Tangiia, e, 20
Ka tu kia ngauru e, 8
Tei Murei-tangaroa mai reire iri e, 17
Kua topa akarere e, ki Murei-kura, 15
Te tama a Ua-uri-raka-moana 13
E nui au tei roto, ara ia aku roto 17
Ko te ipo e, ko te naupara, ia ai te matangi, 19
Naau mai koia Ua-uri-raka-moana, 17
E nui au tei roto, e ara ia aku roto, rue e. 21
Oi rekareka ra te moe, 10
Oi rekareka ra te moe, 10
E Taaki! E Taaki! e moe, 11
E aa to moe? e moe mate tika 13
E nga tuaine, ko ta korua ravenga nei 16
Ka ora ai. 5
O sweet has been my sleep 8
O delightful my repose 7
O Taaki! O Taaki! sleep on, 11
What has been thy sleep? 6
The very sleep of death was mine, 10
O thou sisters! thine was the means 11
That brought me back to life. 8
Tikoma, ti-koma ki Avaiki 11
Ki a Taaki purotu, 8
E omaiia mai nei te rongo, 13
Kia aere mai ei tane na maua, 15
Ti-koma! 3
Ti-kouma, Ti-kouma at Avaiki, 13
To the handsome Taaki, 8
Whose fame has reached here, 10
Let him come as a husband for us two, 11
Ti-kouma! 4

Tangaroa e, Hi! 6
Tangaroa e, Hi! 6
Tangaroa e, Hi! 6
Ketaketa'ia, Hi hi hi! 9
Vetevete'ia, Hi hi hi! 9
Takatakai'ia, Hi hi hi!
Ō, ō, ō, ē, te va'ine mānea 15
e No'ono'o ki te pae ta'a-tai ē. 15
'Ākara'ia maī ra 9
Te va'ine mānea. 8
Matemate 'ua koe I te 'inangaro.
Oh oh oh, de mooie vrouw 10
Die op het strand zit. 6
Kijk maar, 3
(Hier is) de mooie vrouw. 10
Je bent vol van Verlangen.


Titre: Atiu : an island community Auteur: Institute of Pacific studies Éditeur: Suva : Institute of Pacific Studies Sujets: Civilisation -- Polynésie -- Cook (îles) ; Polynésie -- Civilisation -- Cook (îles) Langue: Anglais Date d'édition: 1984
Urau-o-Mariri Urau-o-Mata,16
E enua ko Atiu,8
Atiu i te taa o te ra,10
Atiu i te taa o te marama,12
Potipoti enua e Kura, ko Pena13
E kainga e,5
Kaivi enua ko Marauta,11
Kaivi enua ko Atiu.10
Welcome Marin, Welcome Mata10
The island is Atiu7
Atiu facing the rising of the sun11
Atiu facing the rising of the moon12
Potipoti on land, oh! Kura and Pena12
Eat them up4
Even the land and ridges of Mara-uta12
Even the land and ridges of Atiu.11
Ka mou te tua i mu.. .a,9
Ka mou te tua i mu.. . ri;9
Ka mou te tara i nu.. .a,9
Ka mou te tara i ra... ro;9
Ka mou te turuturu i te are o te Ariki e ...18
Ka mo. ... u, ka mo.. .. u.6
Hold tight the front side,6
Hold tight the rear side;7
Hold tight the upper end,6
And hold tight the lower end;7
Hold tight the pillars of the house of the Chief, Oh ...15
Hold tight, Hold tight.4
E Rongo e Tane ka iki taku toki;13
Ka iki ki te tumu o te rakau.12
Ka rapa taku toki,7
Ka rapa ki tumu o te rakau.11
Ka nia taku toki,7
Ka nia ki te tumu o te rakau.12
Ka tua taku to...ki,7
Ka tua ki te tumu o te raka.. u.12
Kua inga o te rakau.9
E Rongo e Tane,6
Kua moe o te rakau,9
Ka urunga taku to... ki.8
Ka urungatu ki te Maoake.11
Oh Rongo and Tane, my axe is chosen;11
Chosen for the trunk of the tree.9
My axe shall turn,4
Turn towards the trunk of the tree.9
My axe will now be sharpened,8
Sharpened for the trunk of the tree.10
My axe will now strike,6
Strike against the trunk of the tree.11
The tree has fallen.6
Oh Rongo and Tane,6
The tree is lying down.6
My axe shall now rest;5
It shall rest towards the East.8
Ka tai aku poroporo,9
ka rua aku poroporo;9
Te aere atu nei au ma te iku kik15
Ma te tonatona a Kou-kou e;12
Kou ngaviri koro-koro e!10
Kia matutu, ksa mataratara raku13
vaai pakau. i motu te ere:12
Tanga ve.. .rei Tanga ve... re!9
Tanga ve... rel Tanga ve... re!8
Putaputa rau-rau e.9
Putaputa rau-rau e.9
I have one red berry,7
I have two redberries;8
i am now corning with the tail of coconut leaf frond, 16
With the jaws of Kou-kou; 8
Kou's bunch of young nuts. 7
Be strong, be free my dear child. 8
The tether broke:5
Uvular jaw! Uvular jaw!8
Uvular jaw! Uvular jawi9
Full of many holes.5
Full- of many holes.5
Tupakere, tupakere,8
Ma te ruru, ma te ruru;8
Ma te kakariki, te matangi, te matangi;14
Rere ao, rere po;7
Ponga uri, ponga tea.8
Kua rere te kura i Ngaruti, Ngaruta,14
Ngaru pokia e te Karere;10
Akatika ia ra te ara ki Maketu,14
Ei tutaki i taku ravenga!11
Ei tutaki i taku ravenga!11
Black crab, black crab,4
With the ruru (insect) with the ruru;10
With the kakariki, the wind, the wind;10
Day flight, night flights-4
Dark fern tree, light fern tree..8
The message from Ngaruti, Ngaruta, flew,12
The waves crossed by the messenger9
Straighten the path to Maketu,9
To compensate for my work!7
To compensate for my work!7
Taunganui te ava nui,10
Te ava tena o Atiu.9
Te ava tapu ia,7
Tei akatuia ei i'o11
I te maroro-tu;6
Teipo, Ngamaru,6
Ma te ui rangatira,8
Te metua o te ara-tiroa.11
Koia oki a Rongomatane.11
Taunganui, the great harbour11
The harbour of Atiu.8
The sacred harbour,6
Built for watching5
The maroro-tu5
Teipo, Ngamaru (high chiefs)9
And all the lesser chiefs7
The parent of the distant road9
That is (the high chief) Rongomatane.11
Ka karongo mai e taku ariki.12
ngaro taku karakia,8
Eau toou ka topa9
Me kare taku karakia e topa,12
Listen, my chief4
If my karakia is lost,7
Your reign shall fall,6
If my karakia remains,8
E au toou ka roa,9
Kia rongo koe e taku ariki.12
Ka tika, ka tika6
Kare aku tuitui;8
Kare aku paua;7
Kare aku riva tau8
E tupuranga ariki8
E nekeanga enua8
Ka tupu ki iti-niu;8
Ka tupu ki iti-rai;8
Ka tupu ki Itinga-ei;9
Ka oi te po.5
Ka oi te ao,6
Ka oi te marama.7
Ka oi te ra.5
Ka oi te au etu.8
E atua ko Rongo e Tane,10
E enua ko Avaiki,9
E ariki ko Tutavake,9
Tutavake ka noo i te vaine,12
Aumea-ki-aitu.8
Anau i te tama-ariki,10
Ko Turi-ara,5
Turi-ara, ka noo i te vaine,12
Ko Ina-tokoai-kura.9
Anau tana tama ariki ko Tutonga14
Ariki atu ei ki tona koutu,13
Tana pu...3
Tana pau...4
E pu... e pau. .. e akaariki,11
E maeva... e maeva...8
Te ari. .. ki. .4
Akarongo mai ra e taku ariki.13
To omii puaka,7
To tamua meika,7
Ake koe e kai ua naau,12
E tai naau, e tai naku,11
Te ivi,3
Your reign shall last long7
Know that my chief.4
truly, truly,2
I have no candle (light)7
I have no food mats,7
I spill no blood.5
The growth of an ariki,7
Is the moving of the earth8
It shall occur in Iti-nui;9
It shall occur at Iti-rai;9
It shall occur at Itinga-ei10
Nights shall shift,3
Days too shall shift,5
The moon shall shift,5
The sun shall shift.4
And the stars shall shift.5
The gods Rongo and Tane,7
The land called Avaiki.8
The chief called Tutavake.9
Tutavake lived with his wife10
Aumea-ki-aitu,8
Begot a prince-son.6
Called Turi-ara.6
Turi-ara lived with his wife10
Called Ina-tokoai-kura.10
begot a prince, Tutonga8
Became chief at his royal court11
His conch-shell trumpet...5
His drum...2
The trumpet, the drum,5
Rejoice... rejoice...8
For the chief.4
Listen therefore my chief8
Your pig's head5
Your first hand of bananas8
Do not eat by yourself.7
One for you, one for me9
The bone (i.e. the kinsmen)8
Te otare, te takaua,9
Ake koe e akaaue,10
E kou koe ki raro i o keke,12
Kua rongo koe?6
Etaku ariki.6
The orphan, the widow.6
Do not cause to cry.6
Wrap under your armpit.7
Have you heard?6
My chief ...2
Tangaroa e.. . me oro koe ki11
moana nui... numinumia.10
Me ano koe e Tangaroa e....11
mei keukeu koe.8
E popani koe ki to aiai,12
ki to ua toto,6
ki to uru maru,6
ki to uru akaangiangi.10
Ka mou te noko i mua,9
ka mou te noko i muri,9
ka mou te ataata i te vaka o te14
Ariki e; Ka moul Ka mou!10
Tangaroa ho, when you go to10
the big ocean . .. keep it caim.10
When you go oh Tangaroa,9
don't blow up.3
Cover it up with your evening10
shadow, with your light shower,8
with your gentle wind and7
your cooling breeze.8
Hold the bow foreward,6
hold the stern post abaft;6
steady the platform of the7
Chief's canoe; Hold it! Hold it!9
E Rongo e Tane,6
ka iki taku toki,7
Ka iki ki te tumu o te rakau;12
Ka rapa taku toki,7
ka rapa ki te tumu o te rakau;12
Ka nia taku toki,7
ka nia ki te tumu o te rakau;12
Ka mata taku toki,7
ka mata ki te tumu o te rakau;12
Kua inga te tumu o te rakau;12
E Rongo e Tane,6
kua moe te tumu o te rakau.12
Ka urunga tau toki, ka urunga tu ki te Maoake!19
Oh Rongo and Tane,6
my axe be selected,6
Selected to suit the tree trunk;10
My axe be sharpened,6
sharpened to cut the tree trunk9
My axe be lifted,5
lifted against the tree trunk;9
My axe shall cut,4
it shall cut the tree trunk;7
The tree trunk fell down;6
Oh Rongo and Tane,6
the tree trunk fell asleep.8
Let my axe rest, let it rest upright towards the East!14
Tokerau tai te matangi.. .10
Koia e...4
Ove ove mai ki te a. .. va!10
Tapiripiri ki te ava i Ove-kikau...15
Ka tukia koe ki te kamakama i13
Tai-o-kura e ... Tukia!9
The wind is North .. .4
Kioa ahoy.. .5
Pull and paddle towards the landing!9
Come close to the landing at Ove-kikau. . .14
Lest you'd be dashed against the cliff '11
At Tai-o-kura Oh . . . Dashed!9
Titiro ki te paia e karo ki te tira;15
E tini, e tini makorekore te taura.15
Naai ma i karanga e, taparai te enua atua i raro, i te enua Atua i nua.34
Tungata te enua ngoru i te ta, te enua pakari i te rave!23
Behold the ship and look at the masts;10
The multitudes of ropes.8
Who said that the land of gods below could strike the land of Gods above.21
It is difficult for a weak land to kill and take a strong land!18
Atiu tane, Atiu vaine, kua tu tatou i te pa e,21
E au tatou e tetai ona rahi e noo maira i Purutia.25
Ko te moni ngelesi ko te moni Tire ra, kua peke tepai tirapiti.25
Ko te tare pai a te Ariki e, kua riro te re ia tatou.23
E tu ra e e te au mapu, tautopa ki te ai tupuna.21
Akapaapaa atu tatou iaia, koia i tari patete mai.26
Akapaapaa atu tatou iaia, ei tari kopara ki Tahiti.26
Akapaapaa atu tatou iaia, ei tari kopara ki Tahiti, Ai..i..ea!31
Atiu men, Atiu women, we now own a ship,14
We are like a millionaire who lives in Germany.18
With English money and Chilean money, a two masted ship was bought. 19
By the command of the Ariki, we won a great victory.15
Arise, O young people, invoke our ancestors.17
We must exalt it for bringing in passengers;12
We must exalt it for conveying.our copra to Tahiti;17
We must exalt it for conveying our copra to Taniti, Ai ea!21

Titre: Cook Islands legends Auteur: Jonassen, Jon Éditeur: Suva, Fiji : Published by the Institute of Pacific Studies, University of the South Pacific, in association with the Ministry of Education, Rarotonga, Cook Islands, and the South Pacific Creative Arts Society Sujets: Legends -- Cook Islands Langue: Anglais Date d'édition: c1981
Aue te tangi e te Aroa11
Au tei inangaro ia e11
Me tae atu koe ki Avaiki12
Maine maara mai iaku11
Oh how much sorrow and kindness8
That love has seen6
When you reach your land of origin12
Woman please think of me8
Tu mai ra e 'oe ra8
Oea te vaka kia tere ki mua13
Na runga i te moana uriuri e13
O iro e4
Auraka e mataku i te tua12
o te ngaru, e 'oe ra8
Tuatini uatu te kare o te moana15
A mou taua i te tua o te oe14
E tauri e tauri e9
Stand up and row4
Row the canoe forward7
Over the mysteries of the ocean11
And with God Iro5
Do not fear even beyond8
the waves, row4
Whatever awaits over the seas11
Hold the side of your paddles9
Row over and over6
E Ru e ko te mate maua10
Naringa maiou tei te enua13
Kare e apukuia e te moana13
Tangaroa ; ;e titi7
Tangaroa i te tata8
tueu ake ana ra te rangi11
Kia tae aiu te vaka o Ru12
k i uta3
Te ua e te matangi akarongo12
Marino, Marino6
Oh Ru this is the end6
If we had stayed on land7
We would not be swallowed by the ocean12
God Tangaroa on high7
God Tangaroa below7
Clear the skies5
And take Ru's canoe ashore10
Wind and rain obey6
bring calm and peace6
Tangaroa i te titi8
Tangaroa i te tata8
Eueu ake ana ra te rangi12
Kia tae atu te vaka o Ru ki uia.15
God Tangaroa on high7
God Tangaroa below7
Clear the skies5
And take Ru's canoe ashore.10
Teia roa tei runga i te11
tango roa4
Tere ta, tere ta6
Here it lies5
On the long corals5
Push it on, push it5
Ngapuariki te vaka o Ru10
Tei tere mai mei Avaiki e13
Rere tu mai ki konei9
Ki uta i Tapiri enua10
Na te vaka o Ru enua9
i kapiki mai6
To tatou enua7
Oea, ra, oea ra, Oea te vaka nei16
Aere mai ra, aere mai ra12
Aere mai e ine ma e10
It was Ru's canoe Ngapuariki11
That led the party from the land of origin11
With great speed they found this place11
And came ashore6
It was Ru Enua's canoe9
That declared this5
To be our land5
Paddle, paddle, paddle the canoe10
Come, come4
Come ye maidens6

Titre: E au Tua ta'ito nō te Kūki 'Airani : 'Akatikatika'ia e i 'Akapapa'ia nō te Nene'i'anga Auteur: Simiona, Tangata ; brown, John Éditeur: Suva, Fiji : Institute of Pacific Studies, University of the South Pacific Sujets: Legends -- Cook Islands ; Rarotongan language -- Texts Langue: Rarotonga ; maori des îles Cook Date d'édition: 19--?
Ti'eti'e Nunūka'u te tini ō Ma'ure,17
Maru' aka' ita te karo, 'ua ra koe ki 'oa?17
Teia mai nei o te ava ravakai,15
Ko te .tai mōti'a 'ua ana tā'au e karo ' ua ra 22
Tlrā roa ia tō vaerua, tei taku kāinga,20
Tei taku pāpā 'ia nunui te ti'eti'e'anga e, ti'e 23
Ti'eti'e Hunūka'u te tini ō Ma'uke,17
Maru'aka'ita te karo 'ua ra koe ki 'ea?17
Vā'i 'ua atu koe i taku 'ue,14
Kāre'e pa'una te upoko o tō metua17
S kainga mai ra e te iro10
i Nukuteveri.6
Tangaroa i te tītī,10
Tangaroa i te tātā,10
'Eu'eu ake ana ra i te rāngi -14
Kia tae atu te tere ō Rū13
Ki uta i te 'enua.8
Te ngaru tipi e, te ngaru tipi e,12
'Akareva'ia taku vaka, ni! Taku vaka, hi!16
Te ngaru plrua e, te ngaru pārua e,14
'Akareva'ia .taku vaka, hi! Taku vaka, hi!16
Tane maita'i te Pou-o-Tangaroa,14
Ko Atiaumu-papaia te 'aumi'i vaka.17
Ea kika taku vaka, e ka kika taku vaka, hi!17
Hgāpūāriki te vaia ō Hu,15
Tei tere mai mei Avaiki e.13
Ngāpūāriki te vaka o Rū,14
Tei tere mai mei Avaiki e.13
I tere tū mai ki kōnei,12
Ki Ūtataki 'Enua.8
Hā te vaka ō Rū-'enua i kātiri mai19
Tō tātou 'enua.9
'Oea rā, 'oea rā, 'oea te vaka nei,18
'Aere mai rā, aere mai rā,14
'Aere mai e 'ine mā e.11
Ka no'o tātou ki runga i te ' enua nei17
Ko 'Ara'ura-nui-māruarua e.14
To rongo anake, e Varo'au e;12
Kia tae ki Hangi'ura ka tūroto a,15
Tūroto ki 'Itikau e.10
Tangaroa-te-tupua-kai-tapu-ra,13
Ka tūroto e,6
Ra'i tūroto'ia au e.11
Kā'ore atu e,7
Kā'ore te atua tapu Tangaroa e,15
I 'ana mai ana rā ka tūroto e,15
Tūroto ki 'Itikau e,10
Te rūe.4
Tuku'ia e te vera,8
Tuku'ia e te nanatā,10
Kia tae mai a Kā'ine-p'ou-tai15
Kia ume i tana vai.9
E kuriri e, e kuriri poto,11
E kuriri e, e kuriri roa,11
E kuriri e, e kuriri papatūkere.15
Ngā'au ka riri, ngā'au ka taugi,15
Ngā'au ka tangitangi mai kiāku,15
E kuriri e - o.6
Ka taviti atu, ka taviti anoa,13
Ka momoe ei e.7
Kava pui atu, kava kona e, 11
Kua rava taku mara e kona e; 12
Epararangi tēta'i reirei e, 14
Ko te akamā 'oki ka no'o e.12
Karua te tū-ku,7
Karua te kōreirei au e,13
Tuiraa!4
Tukua, tukua te 'ata-mānga a13
Mā'ine Varopana8
Ki raro i Avaiki.8
Tāviri, tāviri, tōtōia.14
Ka 'anake a Varo ki runga10
Ki t e ngutu rua i Katuraki e,12
Ko Varouri koe, ka 'aere ake,13
Ko Varotea koe, ka 'aere ake,13
Eo Varokura koe, ka 'aere ake.14
Tō kumikumi, e Varo e,10
Ko tō konakona, e Varo e,11
Ko tō tara mua, e Varo.10
E Varo e, E Varo e,8
Tei muri i tō tua te pōrau tūpāpaku20
tō tua'ine e, ka roko'ia koe.14
Teuteu pū mai,8
Ko tō tua'ine,7
Ka roko'ia koe.7
Tipi rērē, tipi rerel10
Taka rērē, taka rere!10
Tipi rērē te 'iku ki ta'i ngā'i,15
Kua topa kē ko te pōrau.12
'Aringa au i no'o atu ki te ngari o15
Te metua-va'ine, e ora.10
'Aere mai nei ki te ngari o12
Te metua-tlne, e matel8
Kua 'inga te ariki i tōna 'au e,15
Kua ruturutua, kia pūe'ue'u,15
Kua peke taruia ki Te-rau-puiatea,17
Po'atu pāpā kua riro kē13

Titre: E au imene tamataora = Songs and songwriters of the Cook Islands Auteur: Herrmann, John J Éditeur: Suva, Fiji : Insitute of Pacific Studies and the Cook Islands Centre of the University of the South Pacific in association with the South Pacific Creative Arts Society Sujets: Popular music -- Texts -- Cook Islands ; Songs, Rarotongan -- Texts -- Cook Islands ; Composers -- Cook Islands ; Compositeurs -- Cook (îles) ; Musique populaire -- Textes -- Cook (îles) Langue: Rarotonga ; maori des îles Cook ; Anglais Date d'édition: Cop1988 Format: 1 vol. (vi-55 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm

Tepoave Raitia
Rarotonga Nui e7
Te mato ipao ia mai au12
Rarotonga Nui e7
Te mato ipao ia mai au12
Ikaki vai ana au9
Kua ainu koe i aku10
Ipongiana au7
Kua angai koe i aku nei12
Tiaki koe i aku8
I te o te maru mate8
Tamaru ki to peau8
Aue Rarotonga nui e10

Jon Jonassen
Kua tia mai koe ia koe naku14
Piri atu nei au ki to tino12
Kua marama te marama9
I taua po Varaire i te pae tai15
Piri atu ei au ki to tino12
Kia piri taua7
E tuatau ua atu9
Auraka e uri ke8
Ko koe taku mateanga9
Kua inangaro au ia koe12
Piri taua5

Michael W. Jonassen
Tupu te kino e ine kia taua13
Toku moeanga maringi ua mai te roimata18
A'eara taua e aravei e13
Na te tuatau e maine e tuku mai15
Kua aue au ite po10
No te inangaro ia koe10
Me ka tiaki mai koe e maine13
Ka vai rai teia tapea no'ou e15
Me ka tiaki mai koe e maine13
Tupu te kino e ine kia taua13
Toku moe anga maringi ua mai te roimata18
Toku inangaro e ine ariki mai14
Kare roa koe e tatarTepoave Raitiaa' ara i te reira25
Eoe eoe e Ngauru10
Kua vaitata roa mai10
To taua enemi7
Ka mate taua6
Titiro atu koe7
Kia oe au e7
Mou mai ki taku rima9
Ka oro taua6
Ki roto i te ana7
Kia ngaro taua7
E moe ra e ine7
Ka moe taua6
E manu tangitangi7
E torea4
E tai ka pi5
E tai ka rana6
Ko te tu ra ia6
O te torea5
Aue te Tiare7
Te Tiare Maori7
Te Tiare Rarotonga8
Kia piri mai6
Ka noo tika koe7
Ki taku rima katau8
Kia reka rava taku ngakau11
I te Tiare Maori e9
Kia piri, kia piri mai10
Kia piri, kia piri mai10
Tukua mai to aroa e tama12
Kia piri tika ki aku9
Tukua mai to aroa e ine12
Kia piri Uka ki aku9
Aere matou ki Amuri10
I te akiaki tupa8
Apii mai koe i te akiaki tupa15
I roto i te vao au e10
Apii mai koe i te akiaki tupa15
I roto i te vao ara9
E kia ki rava taku kete10
Kua oki ua ki te kainga11
Tunutunu taku amanga tupa11
Tunutunu taku amanga tupa11
On the way to Amuri7
To akiaki tupa7
You teaeh me how to akiaki12
In the vao au e7
You teaeh me how to akiaki12
In the vao ara e7
Anawhen my basket isfull7
On the way I eome back home10
Tunutunu my amanga tupa9
Tunutunu my amanga tupa9
Karua te tuku, karua te karu12
Karua te Korereau e10
Tukua, tukua te ata manga11
Maine Varopana ki Avaiki12
Taviri, Taviri, toto ia10
Ka anake koe varo e9
Ki te nguturua i katuraki11
Ko varouri koe ka aere ake13
Ko varotea koe ka aere ake13
Ko Varokura koe ka aere ake13
Ko to kumikumi e varo9
Ko to konakona e varo e10
E varo, e varo e7
Tei muri to tua te porau tupapaku15
E aku tuaine ka roko ia koe14
Nekeneke pu mai7
Teuteu pu mai7
E aku tuaine ka roko ia koe14
Ngaipu Ngaitua taku kiri11
Te mamae nei au8
Vaio taku kiri manea10
Na Tinirau Ariki8
Eaa ra oki taku ara10
Ipera ei koe i aku10
Kua iti marama mai te ra11
Ki runga i Motutapu e9
Vaio ra taku kiri manea11
Na taku tane e pa7
Tinirau Ariki, tiki ia mai au15
Kua vi taku tino7
Etuaue aere8
Ki te pae taatai8
Te reira te ika a Tinirau Ariki15
E apai ke atu i aku10
Tei reira te ika a Tinirau Ariki16
E apai ke atu i aku10
Aue, te manata7
I te namu e5
I tona tu kino6
Itepoe4
Te ooni kavangu7
Te mamae e5
Me tae ki tona6
Arapo e4
Kati kati katikati e9
Kavaru, kavaru te mangio e11
Turituri maniania e10
To tangitangi5
E te namu e5
Araura taku ipukarea11
Te oneone o taku ui tupuna13
Puroro mai ei ki te ao nei13
Taku ui Ariki7
Mouria ia ra e Araura12
Te korona ote ui tupuna11
Kote Sepeta ia ki to rima11
Ko te Evangelia7
Araura mei po mai9
Ko Tamatoa Ariki8
Araura mei ito mai10
Teurukura Ariki8
Ko Vaeruarangi Ariki10
Ki te Paepae-Nui-Tuavaru12
Upokotu ei koe8
Ki te ao nei6
Araura-Nui-Maruarua11
ManarangiAriki7
Ko taku ipukarea8
Ko ARAURA e6

Vereara Maeva
Papa ia ki runga ite turuki12
E ara e maine7
E ara e ara6
Kua riro i te matangi9
E reo ikuiku note metua e13
Kia Ina-ite-Kumitonga e11
Me iti a putea o te ra10
Tauraki atu i to te are katoa14
Me iti a putoto ote ra10
Auraka e rave7
Auraka rava e rave i te reira14
Ko te riro aea i te matangi12
Papa ia ki runga ite turuki12
E ara e maine7
E ara e ara6
Kua riro ite matangi9
Aue iora Ina-ite-Kumitonga e15
Akaruke atura ona nga metua e14
Nakunaku atura te ika ote moana15
Te ika ote moana e teretere mai15
Eaa toou anoano i aku13
EMaine Ina-ite-Kumitonga12
Apaina i atu taku tino nei13
Ki Motutapu5
Ki te paepae o Tinirau Ariki14
E te ariki e akurakura11
Teia ite pae tai9
Ko Ina-ite-Kumitonga9
E purotu ki te anakenake11
E purotu manea mei Avaiki mai15
Turoto ia Tinirau Ariki12
Ka noo koe ki toku nei10
Paepae ariki7
TIARE to manea7
Te tiare manea7
Tei rakei ia7
To te pa enua6
Kua tuku ia mai eteAtu ote rangi16
Tetai rakei manea e TIARE13
Ki runga ite enua nei10
Kia aite to manea9
Kiparataito6
I Etene e5
E Tiare Maori te tiare manea14
Tei tanumia ia e te ui tupuna15
Toto' a to aka e to manea11
Ki roto ite Kuki Airani Hi!12
E tiare rongonui kua poe ia koe16
E te au mapu ote enua nei13
Te tiare Maori e aue te manea15
Kua ei au rai taku ei tipani15
Verovero ki tepua mataoi e13
Kua tanu au rai te roti manea14
Ei rakei i taku kainga11
Kia poe au ki taku taringa12
Tamou ei manea8
Ki te papa o taku ngakau10
Tamou ei manea8
Ki te papa o taku ngakau10
TIARE to manea7
Te tiare manea7
Tei rakei ia7
To te pa enua6
Te akarongo nei au9
Ite reo o taku metua10
E taku tama e6
Te korero a te Atua9
Ko te lamepa ia7
Ei turama toou arataa12
Teia ta te tuatua i apii mai15
Tamaiti kite ra7
Rekareka anga ia na Papa11
Kareka te tamaiti neneva ra12
Aue anga ia na Mama10
E taku tama e6
Te korero a te Atua9
TAUTA, TAUTA, TAUTA RAI11
Ko te apii anga tau teia12
A Iesu Mesia7
Mamae oti to kaokao10
TAUTA TAUTA, TAUTA TAUTA12
TAUTA, TAUTA, TAUTA RAI11
Akamaroiroi e taku tamaiti,14
Toou ra ia ngateitei ki te ao nei17
E te au tamariki8
Te tuatau tau teia10
Kia TAUTA, TAUTA, TAUTA RAl12
Te korona ki to rima8
Te korona ki to rima8
TAUTA, TAUTA, TAUTA RAI11
Te iti vaine ote Kuki Airani14
E akakoroanga, ite ruru okotai15
Te iti vaine ote Kuki Airani14
Note akamatutu to ratou turanga14
Kia ngateitei kia tu rangatira14
Aere ki mua6
Ko te Sepeta ia kote evangelia14
Turama i to te ao nei10
E ara e te iti vaine, e ara e14
Kua tae te tuatau9
No te korero marama8
Tena te reo ote ui tupuna12
E titiri taau kai ra10
Ki runga ite vai7
Tuatini tua manotini10
E tu'aki te ta'a7
Titiro to mata6
Te 'auoteMesia8
Kaveinga note ora8
Korona note ' au e8
E to te pa enua7
Tapiri mai5
Tumutevarovaro e8
Mouria mai au ki to rima12
E ivi mokotua note basileia14
E tiare manea ki runga ite enua15
E ta'unga orooro te kave i to kura15
Pa te karanga e6
Te iti vaine ote Kuki Airani14
To rongo e te Are Karioi e12
Kua kako roa te moana o Kiva13
Kua akarongo ia e Hikaroa Tane15
Kua tupu te manako ki tona ngakau e15
Kia teretere mai na te moana13
Kia turoto mai ite Are Karioi e16
E te katoatoa e tapiripiri mai ra16
Kia tamataora tatou i teia po aue18
No te inangaro o Hikaroa Tane13
Te mii nei a vau ia koe12
E taku vaine Otaua10
Kua ngaro koe i aku9
Mei mua i taku aro9
No taku kino e taku ara,10
I perai koe i aku9
Te mii nei te tangi nei toku ngakau15
la koe taku vaine Otaua12
Aere ra e maine8

Teata Makirere
Kua ara au te rangi9
Toku ngakau kia koe e maine13
Koe koe koe inangaro au ia koe16
Mouria au ki to rima10
Kia mou piri atu au10
E rave i ta taua ka rave11
Ka tika toku ngakau8
Ki tetai mei ia koe10
Kua akariro ia koe naku12
Ei te rangi anake rai10
Kua akakoro ia koe naku12
Kia rave kia mou e kia inangaro tikai18
Koe koe koe6
Kare atu mei ia koe10
Ka tika taku moemoea10
Me ka inangaro koe i aku11

J. J. Herrmann
Tuatau teia no tatou11
Tuatau teia no tatou11
Kia ora manuia8
Kia marama to te ao nei11
Kimi marie tatou roarai12
Kimi marie tatou roarai12
Rangatira, kia autu9
Kia mou te korona o te ao nei14
Te mou nei au7
Te korona e te sepeta9
Akaepaepa te mMaori10
Tuku mai toro mai to rima11
Aere tatou na te ara10
Akatupu ia akatere ia12
Ote inangaro6
Aere aere kimi kimi10
Te ora o te ao nei9
Te reo o te ui tupuna10
Te tango o te iviMaori10
Te reo o te ai metua10
Kia tere ki mua7
Tamariki ote ao nei10
E reo kapiki mai nei10
E reo ikuiku no te metua12
Ki te ipukarea7
Ko Tumutevarovaro te kapiki nei14
Ko Tumutevarovaro te kapiki nei14
Ko Tumutevarovaro te kapiki nei14
Ko Tumutevarovaro te kapiki nei14
Tuoro ia to te ao nei11
To te pa enua mei tai mai12
Oro mai okotai tatou11
Ko te inangaro ote ivi Maori13
Inangaro ia ete ui tupuna13
Kia akatupu ia e te au tamariki16
No te tuatau ki mua9
Ko te reo o te ai metua11
Ko te tango o te ipukarea11
Turanga teitei kia ikiiki tatou16
Na te mareva o teia nei ao13
Tupuranga teia no te Ivi Maori14
Mei mua roa mai i te ui tupuna15
Kua tae tatou ki teia mataiti15
Ki runga i te taua ko Tumutevarovaro16
Ki te anau tamariki9
Kia rekareka tatou mate irinaki pirimou19
Te Kuki Airani7
Ko taku ipukarea taku e miimii nei17
Ko taku kainga ipukarea o taku mama16
Kia ora tatou pouroa11
Turanga teitei kia epaepa tatou pouroa20
Kia kore roa te reira e ngaro e riro ke17
Tamariki teia etuetu atu nei15
Kote anau tamariki kote Apii Avatea18
E karere oki matou e note ui tupuna17
Arataki i to tatou basileia ki mua17
Ka titiro to mata kite tua ote rangi15
Matakeinanga kia tiratira tu tatou, tatou pouroa e24
Ka aere tatou mate irinaki ote inangaro19
Ki te turanga ote ivi Maori kia tere, kia tere ki mua23
Tatou i teia po nei e11
Reka reka uipa mataora11
Kote tu ra ia ote tamariki12
Tutara ite marama ote ao nei14
Reo porokiroki note ui tupuna14
Te moana nui o Kiva9
Te vairanga ote Maori10
Auraka kia takinokino ia13
Ka tu ki runga, ka mou te korona12
Auraka kia riro ke9
Aere mai nei au note reo kapiki16
Ka umeia te marokura e aku tamariki17
Toku ia korona7
Toku urunga upoko8
Kia rangaranga tu tatou10
Te uki Maori ki mua9
Tupuanga ariki meipo kerekere roa mai18
Akaepaepa utuutu ia e te ai metua19
Te ki ote moana7
Ko toku ia matutu8
Tokuiamanakonakoanga11
I te po e te ao7

Naomi Iro
I toou tamarikianga10
E mataku koe i aku9
Kia maata mai koe naku rai koe15
Ka uri mai to mata e maine12
Kia kite ua atu au10
Auraka e mataku8
Naku rai koe6
Kua kite au i toou tu11
E tu ou roa6
E to inangaro pikikaa i aku13
Kare o te riripuapinga10
E kare e mataora8
Ka oki mai ki aku e ine11
Me noo koe anake8
Maara mai i aku8
Ta taua e papau8
Auraka kia motu8
Noatu te roa i te tuatau12
Kare koe e ngaro i aku10
Auraka kia motu8
To taua inangaro8
E moe e moe e maine10
Kua inangaro au ia koe12
Ei roto koe taku rima moe ei14
Ko koe taku patianga i te mamaiata16
Ka rave au ia koe9
Ka ongi au ia koe9
I tepo e te ao7
Teia ua ra o te kino10
Ko toku nooanga7
Naku rai koe6
Matemate au i te inangaro12
Ariki mai koe i aku e tama13
Ko koe taku e maara9
I te po e te ao7
Na raro mai au te moana oonu14
I te kimi aere anga ia koe13
Te tu o te tangata i te riri vave13
Takake atu ei taua10
Oki mai, oki mai e maine12
Kua tupu o te tataraapa11
Kia akakite atu au i toku inangaro kia19
E taku taringi oki mai ra11
Kimi au ia koe na runga te maunga15
E kare ua rai koe, aue12
Mei te airi i te aue anga13
I te au o5
Kare rai koe e tangi mai11
Teimurimotia i te tua o te tonga15
Tei riro ei nooanga noku12
Tutuki te rongo ia koe10
E au to tino i te rakau marumaru15
Tei tanumia ia ki te pae tai14
Ka vai rai koe7
Ka vai rai koe7
I teianei6
I teianei6
E mutukore, mutukore uatu12
Kua rakei ia koe e te au mapu15
Ka vai to manea7
Teimurimotia7
E vave ake to maki e taku tane13
Apaina mai koe na runga mai te reva16
Tae mai ki konei8
Kua kapiki atu au9
Aue koe taku tane9
Kua ngaro to mata7
E one rai koe7
Ka oki rai koe ki reira11
Kua akaruke mai koe i aku ki te ao nei19
Ta taua tamariki8
Metua kore i te ao9
Aere ra e tama7
Aere ra e taku tane9
Te poe nei au te tiare11
E tipani e5
Tei rakei ia ki runga i to tino14
Aue te noanoa i te tiare13
Kare roa ia e ngaro i aku12
Tupuanga ruperupe toou ki12
Runga i te enua Rarotonga11
E tae roa atu ki te au pa enua15
E pini ake5
Kua aite ia to manea11
Mei te riri oteo8
Ka poe ia koe e te au mapu e14

Jon Jonassen
E ta'i roimata noku9
E ta'i roimata no'ou10
Me ma' ara au ia koe10
E ta'imanako6
E ta' i moemoea8
Piri akaou taua9
Me ngaro koe5
Ma'ara'ara au ia koe11
E taku taringi oki mai10
Mi' imi' i, maromaroa9
Inangaro au ia koe10
E Kinaki Taro e navenave mama e14
Tapiri rai koe ki te pae rukau14
Rungarunga tu rai te ma' a Rarotonga e15
E ura Maruaiai e ua reka e papa e18
Tapiri rai koe ki te pae "coconut"14
Rungarunga atu rai te vaine Rarotonga e17
Ei raro i te tumu nu aue te reka e ine18
Akarongo rai koe kite tangi ote pau16
Rungarunga atu rai, te 'ura Rarotonga e16

Titre: ʿAkatokamanāva : myth, history and society in the Southern Cook Islands Titres liés: Collection :Suomen Antropologisen Seuran toimituksia 29 Auteur: Siikala, Jukka Éditeur: Auckland, N.Z. : Polynesian Society in association with the Finnish Anthropological Society Sujets: Folklore -- Cook (îles) -- Ngaputoru ; Mythologie maorie -- Cook (îles) -- Ngaputoru ; Philosophie maorie -- Cook (îles) -- Ngaputoru ; Ethnology -- Cook Islands -- Ngaputoru ; Folkore -- Cook Islands -- Ngaputoru ; Mythology, Maori -- Cook Islands -- Ngaputoru ; Philosophy, Maori -- Cook Islands -- Ngaputoru ; Ngaputoru (Cook) -- Politique et gouvernement ; Ngaputoru (Cook Islands) -- Politics and government Langue: Anglais Date d'édition: 1991 Format: ii, 153 p. : ill. ; 21 cm
'E tere 'au noku ki te 'enua ko Vaerota ,'e te tikaranga-kore.25
Ko Manava-tu-o-Rongo i te turingakiaku16
'Etokotoko nakukuatataki 'e mano tangata, kua moe.22
Te tuna o Vaerota kua 'inga!12
'Eva'eya te rangi o Vaerota12
Va'apu te matangi aue o Vaerota15
'E pukeranga vai no'ou kua kore 14
Ta'iri vekuveku te matangi 'e tonga14
Pue'u te papa, pue'u te tumu12
Pue'u te maleirikiri ki te rangi14
Akatae taka ' au ki te Niva-o-te -ra , kia piki mai ki taleu tere '27
Taku tokotoko 'e purotu ki te rangiatea."17
"My peaceful trip to Vaerota without the right ,15
Manava-tu-o-Rongo wanted to fight with me13
My spear was lifted, and many people were killed.14
Tne eel of Vaerota fell Vaerota's sky was filled with sorrow19
Loud was the cry of the wind of Vaerota12
Your genitals are no more10
Tne swirling wind blew from the south9
The foundation is smashed and the source and heaven are smashed to pieces26
My peace tb Niva-o-te-ra to come with my party13
My staff is a beauty to the open sky."10
Ko au ko 'Uke Ariki9
Ka tere i te Moana-nui-o-Kiva13
Takiva te rangi o Tangaroa11
Makemake te rangi o' Avaiki-nua14
'I te rere'anga o te ra9
'I te tukoro'anga o te ra10
'I te 'oata'anga o te marama12
'I te punupunu'anga o te marama13
'E kake'anga ariki noleu ki te pito 'enua noku ko 'Akatokamanava28
I te tere'anga o te vaka10
'I te tiritiri'anga o te vaka 'e ta'i-te-rau-ma-iva.21
Kare e ta'ae o' te moana11
Kua 'oro ki te Ora-varu10
Ka moe ki tona rua mei te kokiri kutukutu18
'I te mataku 'i te rapa i taku 'oe ko Koia-riri.20
Tangaroa-iiti e, Tangaroa-iti-kura16
Ka mou i taleu 'oekoia 'a Koia-ririki to rima .22
Ka 'uri'uri, ka 'alca'iki'iki12
Kua tae mai ki te maru 'enua o Avaiki-tau-aro22
Kuauruitepatilanui, 'i te patikira'i18
'I te Taunga-nui-o-'Uke-Ariki.13
Kano'o i te tapereko Ttaki,kua a'u15
'I te marae ko Rangimanuka.11
'I-e-ko-ko!4
I am 'Uke Ariki'7
Who has travelled on the Blue Great Ocean.14
Tne clear skies of Tangaroa,10
Tne clear skies of eastern Avaiki,13
The moving of the sun,6
The haloing of the sun,7
The nights of the new moon, the nights of the full moon.14
As a high chief I have arrived at12
my navel of the land called ' Akatokamanava.14
Tne travelling of the canoe,9
Tne passing back of the canoe, with three hundred and eighty.17
There is no monster on the ocean11
Who would not escape to Ora-10
varu and like a triggerfish it10
runs to its holes,5
Scared by my paddle, Koia-riri.9
O Tangaroa-iti, Tangaroa-iti-kura, 15
Hold fast in your hand my paddle, Koia-riri, hold it in your hand.19
Turning around I will rejoice.11
I have arrived in the shade of the peaceful land of Avaiki-tau-aro,26
Came ashore oh patiki nui and patiki ra'i, '17
At the harbour of 'Uke Ariki.11
And I settled in the district of 'Itaki and built tire marae of Rangimanuka. ¦26
Ko mai mei terei te moana kua terei te moana21
Te ariki tau mai kua puta'o ki 'Atiu,17
Kua no'o 'i te va'ine 'i a Te-roro-'ei-ra,17
'Anau' tana tama ko taku tui taurekareka,18
Ko taku tupuna, ko Tiramalei,12
Tui ariki ei au e.
'They, sailed over the ocean, and sailed over the seas.19
The travelling ariki has come to 'Atiu,14
Who married the woman, Stayed with his wife, teroro-'ei-ra.19
They gave birth to my beautiful line of chiefs, ' 115
My ancestor, Tiramalci,7
Hence my chiefly line.6
Ko mai mei terei te moana-kua terei te moana.21
Te ariki tau mai kua puta'o ki 'Atiu.17
Kua no'o 'i te va'ine 'i a Ke'u-mata-o-Tangaroa,20
'Anau tana tama ko taku tui taurekareka,18
ko taku tupuna, ko Maku-'anga-'io-ra,14
Tui ariki ei au e.10
'They sailed over the. ocean, and sailed over the seas.- . .19
Tne ariki has come to 'Atiu, Stayed with his wife, Ke'u-mata-o-22
Tangaroa,4
They had a beautiful child,9
My ancestor, Maku-'anga-'io-ra,10
How I became an ariki."9
Ko mai mei terei te moana kua terei te moana,21
Te ariki tau mai kua puta'o ki 'Atiu,17
Kua no'o 'i te va'ine 'i a Tu-mata'iapo,17
'Anau tana tama ko taku tui taurekareka,18
Ko taku tupuna, ko Rongorongo-'ape13
Tui ariki ei au e.10
Te-ko-ko!
"They sailed over the ocean, and sailed over the seas.19
The ariki has come to 'Atiu,11
Stayed with his wife, TuTmata'iapo,12
They had a beautiful child,9
My ancestor, Rohgorongo-'ape,9
How I became an ariki.9
le-ko-ko!"3
E Rongo e Tane, '6
' ka iki taku toki, 7
ka iki te tumu o te rakau.11
Xa rapa taku toki,7
ka.rapa ki te tumu o te rakau12
O Rongo and Tane,6
my axe is,chosen,5
chosen for the trunlc,of the tree.9
My axe shall turn,, .'4
him towards the trunk, of the tree.9
Ka nia taku toki,7
ka nia ki te tumu o te rakau.12
Ka tua taku toki,7
ka tua ki te tumu o te rakau.12
Kua inga o te rakau.9
E Rongo e Tane,6
kua moe ote rakau.9
Ka urunga taku toki,8
ka urunga tu ki te Maoake.
My axe will be sharpened,7
sharpened for the trunk of the tree.10
My axe will now strike,6
strike towards the trunk of the tree.10
The tree has fallen.6
O Rongo and Tane,6
the tree is lying down.6
My axe will now rest,5
rest towards the rising sun7
E Mauke, e Mauke8
E tu ki runga5
Kua kite kotou ia Ngaina Motea15
Ka tae mai te vaka i Tane mei tai mai17
Kare ona ama6
Kua vai ia to ratou kopapa ki te angakura19
Ki tiki koe Mauke ka apai mai 14
iaia na runga i to kotou Ua.14
Ka pipiri fa te one kura o to12
kotou enua ki-raro i tona vavia15
Ka riro te reira ei mea akamere-mere ia e ia.22
Te raui e Mauke i runga i to enua nana e akaere."23
O Maulce, o Maulce8
Stand up2
You will see "Ngaina Motea"11
Tne canoe of Tane will come here12
It has no outrigger "7
His body will be covered with angakura ,12
You, Maulce will carry him his legs will not get wet.14
But the red soil of your'8
island will stick under his feet.9
He will treasure it7
He will govern the5
gathering of your land.7