Polynesian Songs and Chants

Rapa Nui

Métraux, Alfred. Ethnology of Easter Island. Bishop Museum Bulletin 160, Honolulu, 1971.
E koro e, ka moemoe koe, tou aringa ena, 18
E koro e, aue taua e, e koro e, e koro kai nui e, 23
Ika nui e, koreha nui e, koira nui e, 17
Toa nui e, maika nui e.
O father, you are lying, your face, 12
Father, alas for us, father, father who brought us much food, 17
Many fish, many eels, many conger eels, 10
Much sugar cane, many bananas.
E koro e, ka moemoe koe, tou aringa ena, 18
Aue taua e, e koro e, e koro kai nui e, 19
Ika nui e, uhi nui e, kumara nui e, 16
Koreha nui e, toa nui e, maika nui e, 17
E koro tae noinoi ki hare era e, 15
Aue koro e, i ngaroro ai e. 13
E koro ika nui, o hau tangitangi e. 15
Aua taua e.
O father, you are lying, your face, 12
Alas for us, father, O father who brought much food, 15
Many fish, many yams, many sweet potatoes, 11
Many eels, much sugar cane, many bananas, 12
O father who did not go begging to the houses of others. 17
He is lost. 3
O father, great fisherman, your taut line sung. 15
Alas for us two.
He naunau no ta Puku-naunau. 13
He rongo-rongo no ta Orongo. 10
He tahonga no ta Puku-tahonga. 11
He kiakia no ta Puku-kiakia.
There is a sandalwood tree in Puku-naunau. 17
There is a chanter at Orongo. 10
There is an expert craftsman in Puku-tahonga. 14
There is a kiakia bird on Puku-kiakia.
E te ua, mata-vai roa a Hiro e, 14
Ka hoa mai koe ki raro, 10
Ka rei mai koe ki raro, 10
E te ua, mata-vai roa a Hiro e.
O rain, long tears of Hiro, 9
You fall down. 4
You beat down, 5
O rain, long tears of Hiro.
I o te korongo mai nei 10
I Moana-vera-vera-ra-tahai 12
Rima turu, turu.
Here is the feast sung 7
In Moana-vera-vera-ra-tahai (name of a place) 18
Hands raising, raising. 7
E Toorangi a Eapaea e, 12
A te kapu mai hiva e, 9
Ka hakaava ro 6
I te kaukau hakarava 10
E Toorangi a Eapaea e. 12
Ka hakatata haro 7
I te kaukau hakarava 10
O Toorangi o te miro, 9
Kahu aava.
O Toorangi of Eapaea, 11
He that came from abroad, 8
They are pushing forward 7
The horizontal poles (the yards), 9
O Toorangi of Eapaea. 11
They make incline 6
The horizontal poles (the yards) 9
Of Toorangi of his ship, 8
The sail is inflated.
Kanini te makoi nau opata. 12
Ka tuu te makoi miro rakerake ; 13
Kanini koe te makoi oone o te Rano-kao.
Spin the top [made of makoi capsules] from the cliff. 15
The wooden top does not stand up well ; 11
Spin the top made of the clay of the Rano-kao.
I rari te reka hi va 8
Toe hakavie. 6
I topa mai ai. 7
Mo toona hinete hora 9
I te rima 4
Ana tangi, tangi.
They are wet the joyful foreigners 11
With hair like women. 7
They landed here. 5
For their watches riding on 8
Their hands. 3
It sounds, it sounds.
Rahi toke vie a Aru-manu-vie. 13
Maitetuuapai toke mai ai 14
I te vie a Aru-manu-vie.
Rahi stole the wife of Aru-manu-vie. 14
At Maitetuuapai he took 12
The wife of Aru-manu-vie.
E hata tae kava 7
E kakai koe ia, 8
Tau-mahani, i te vie honui e. 13
E hata tae kava e, 8
E ka kai koe ia, 8
Tau-mahani, i te vie honui e.
O bug that does not smell 7
You eat, 4
Tau-mahani, the respectable woman. 12
O bug that does not smell, 7
You eat, 4
Tau-mahani, the respectable woman.
Tupa-hotu rakerake 8
Tae tangitangi rikiriki. 10
Hove e kiore e nekuneku mai nei. 15
A koia o ku tata hakahou mai a.
Tupa-hotu is bad 6
I am not crying, not even a little. 10
It is perhaps a rat that scratches here. 11
He has come back here.
E Miru, a ivi rari i te hupe e 13
I te hupe, hau a Rano-aroi. 12
Kae pakapaka i topa ro ai 12
Ki te roto tatau mahute Mo te nua hute pukao.
O Miru (girl), you are dampened to the bones by dew 16
By the dew of the Rano-aroi. 9
You won't be dry when you go 8
To soak the paper mulberry 8
To make the cloth for the ribbon of yourtopknot.
E Mea, a tino mamahi rua e ki te iti, 16
ki te nui e. He tonga, te pua, repa hoa 15
Ka eo, ka eo, ka kava nei. 11
He hora, te pua, repa hoa, 10
Ka mariri mai tooku aro nei, aue, aue. 19
Ku mataku mai a i te vie honui e, 15
He te kotaki mo haroa o te rei, o too rei mata nei. 22
He tou taina, e Mea e. 10
E Mea a te raa e. 8
Taina panioro roa. 9
I tua i te Ana-heu-neru e.
O Mea, for your body both the little and the big one are fighting. 20
It is winter, my friend, the flower is very fragrant 13
The flower is very fragrant. 7
It is summer, the flower, my friend, 9
Is withered on my breast, alas, alas. 11
The older wife is afraid, 9
Here is the wreath to hang an ornament, the ornament is your face. 21
O my brother, O Mea. 6
O Mea (Dawn) of the sun. 7
Sister indeed like a Spaniard. 11
Behind the Cave-where-the-neru-live.
Ka totoi ia ahu Orongo, 11
Ka totoi ia ahu Orongo, 11
Ka totoi a te hanga tomo 10
Reka hiva e roou korua 11
A Hanga-one-one mo mau, 10
Mo hata i runga i te ahu 10
Ui uka o te Peretia.
They have been hauling from the ahu 12
Orongo, They have been hauling from the ahu 15
Orongo, They hauled those who landed at the bay 15
The joyous foreigners you take care 14
Of Hanga-one-one to carry it, 10
To put it on an ahu 7
Where the Belgian girls will see it.
E rake rake te Araukano, 11
Te nehenehe te Baquedano.
The Araukano is bad, 8
The Baquedano is good.
E te Moni-hiva, 6
Moni-hiva, 4
I tomo ai kia Roa e, 10
Te Moni-hiva-arenga e.
O Moni-hiva, Moni-hiva, 9
He landed at Hanga-roa, 8
O Moni-hiva-arenga.
E Ure-a-vai-a-nuhe, 9
Ku tikea te aha, te rakutia, 12
Maikuku, memea oou, 10
E Ure e, te repa e.
O Ure-a-vai-a-nuhe, 9
They saw your mouth, your hands, 9
Your nails, your red nails, 9
O Ure, the young man.
Ua mata tahi 6
Uka Akoa 5
Ua mata rua 6
Uka Akoa 5
Ua mata toru 6
Uka Akoa
A single drop of rain 7
Girl Akoa 4
A second drop of rain 7
Girl Akoa 4
A third drop of rain 6
Girl Akoa.
Ure-a-ohovehi nui. 9
Ana oti tooku matua, e roa marengo, 16
E kai tangata mo hatu oou. 12
E Ure e, te repa e.
Ure-a-oho-vehi the big one. 11
My father is bald, 4
He eats people for his ceremonial earth oven. 17
O Ure, the young man.
Ka hau, e ka hau. 7
Ngaehe, ka hau, 6
Te nukunuku Kavakava-aro, 11
Kavakava-atua, kakokako 11
Ure-a-oho-vehi hiki hahove 12
Ure-a-oho-vehi nui 9
Ana oti, tooku matua, e roa marengo 16
E kai tangata mo hatu oou, 12
E Ure e, te repa e.
May the wind blow, may the wind blow. 8
May the wind sing, 4
The kinky hair of the spirits Kavakava-aro, 14
Kavakava-atua, search 9
Ure-a-oho-vehi is dancing outside, 14
Ure-a-oho-vehi the big one 11
It is finished, my father is bald, 9
He eats people for his ceremonial oven, 15
O Ure, the young man.
O te henua mata-po-uri oou, 13
E Mahuna-te-raa kenu aaku 12
E tae pe uta oe tomatou. 12
Henua mata-maeha i te uinga. 13
Aue, nua e, aue koro e, aue matua 18
E, aue nga kope.
This country of yours is dark, 8
O Mahuna-te-raa my husband, 9
It is not like our country. 9
On the bright side. 5
Alas, my mother, alas, my father, 8
Alas, the boys fher brothers.
E nua e, maea o runga ki raro koe, 15
Maea o raro ki runga koe, 11
E kara koe, e uko, 8
E huruhuru koe, e uko, 10
E ngutu koe, e uko, 8
E vae koe, e uko.
O child, when the stones are above,you get below, 16
When the stones are below, you get above, 14
You put on wings, and fly, 6
You put on feathers, and fly, 8
You put on a beak, and fly, 8
You put on feet, and fly.
Ka hoki te taua. 7
E renga mitimiti. 7
Avai e mai varavara.
The fight starts again 6
The agile warriors (?), 7
They are scattered.
Mai taki taki 6
Mai takaure 6
Tua te ahu (Tua te huka). 10
He hopu mai koe 7
Kope a Reitanga 7
He nana ia mai koe 9
Taku rima horo pia, 8
Kope a Reitanga. 7
Te horo, kai tangata 8
Popohanga. 4
Ka iri, ka oho. 6
Ka hakaheheu i toona vae. 12
Haamore na anaana 9
la mora i tua mora. 8
Ka iri, ka ngau 6
Toona vae haamore. 9
Aana i tupa ra, i hoa 10
Roa ki roto ki te pakahera, i toona toto. 17
Mae tae hakainu hia mai. 12
Opo toto ngao varivari, 10
Oone Anakena.
They swarm (?) 2
Like flies 4
Behind the ahu (On the rearguard). 11
You shall wash 4
Young man of Reitanga 8
You look hither at 7
My hand that washes the dirt, 6
Young man of Reitanga. 8
To swallow, to eat a man 8
In the morning. 4
He goes up, he arrives. 8
His feet are trembling. 7
They were wounded 6
But they will be cured. 6
He went up, he bit 5
His wounded foot. 6
Then its [blood] was thrown 6
Into the big calabash, his blood. 10
But do not drink it. 5
The blood of the throat makes soft 10
The sand of Anakena.
E te ua, mata-vai roa a Hiro e, 14
Ka hoa mai koe ki raro, 10
Ka rei mai koe ki raro, 10
E te ua, mata-vai roa a Hiro e.
O rain, long tears of Hiro, 9
You fall down, 4
You beat down, 5
O rain, long- tears of Hiro.
I o te korongo mai nei 10
I Moana-vera-vera-ra-tahai 12
Rima turu, turu.
Here is the feast sung 7
In Moana-vera-vera-ra-tahai (name of a place) 18
Hands raising, raising.
E Toorangi a Eapaea e, 12
A te kapti mai hiva e, 9
Ka hakaava ro 6
I te kaukau hakarava 10
E Toorangi a Eapaea e. 12
Ka hakatata haro 7
O Toorangi o te miro, 9
Kahu aava.
O Toorangi of Eapaea, 11
He that came from abroad, 8
They are pushing forward 7
The horizontal poles (the yards), 9
O Toorangi of Eapaea. 11
They make incline 6
The horizontal poles (the yards) 9
Of Toorangi of his ship, 8
The sail is inflated. 7
0

Sagen und Überlieferungen der Osterinsel / Fritz Felbermayer. Nūrnberg : Carl, c1971
I he Hotu Matua e hura nei?] 12
Te Pito O Te Henua e hura nei. 13
Te Pito O Te Henua e hura nei! 13
A Hau Maka hiva. 7
E Ira e Rapaenga e 9
Ka kimi te maara ote ariki. 12
Konga kope tutuu vai ate tanga 13
A Hau Maka hiva. 7
Eku ihi eku aha varua 11
Ka haka ooa iti iti mai koe 14
Ite reo o te moa o Ariana. 13
Oa taki heuheu. 8
Wohin gehst du Hotu Matua? 9
Nach Te Pito O Te Henua gehe ieh. 13
Nach Te Pito O Te Henua gehe ieh! 13
Ira und Rapaenga, 7
In das Land Hau Makas. 7
Sucht den Weg fūr den Kōnig. 9
Hier sind drei FelsrifTe im Wasser 11
Im Lande Hau Makas. 7
Geister, gebt da6 der 6
Hahn von Ariana kraht. 7
Und der Hahn krāhte! 6
Und verkūndete den Tod des K6nigs. 10

Felbermayer, Fritz. Lieder Und Verse der Oster-Insel // Zeitschrift fur Ethnologie, Band 97
Ka hauru koe poki é 8
He turu ki tai he uruuru. 11
He ara te poki, he tangi é 9
He haka mou e te matua 10
Ia nua te ea he taumi ite hehe 15
Mo hangai ana ara mai. 10
Schlaf mein Kindchen schlaf. 6
Ich gehe zum Strand um zu fisehen. 10
Mein Kindchen du wachst und weinst. 9
Die Mutter macht dich ruhig 8
Deine Mutter brat dir Camotes 10
Um dir Essen zu geben, wenn du hungerst. 11
Ka mou koe poki é 7
Taua o ngaroa-rô ete paoa. 12
Kimimai ia taua. 9
A'i tou matua i roto ite pu ia pepe 17
E piko rô a, 4
O rotu ro e te Paoa 9
Sei ruhig mein Kindchen, und artig 11
Sonst finden uns die Krieger. 9
Dièse suchen uns. 5
Dein Vater ist in der Hôhle von Pepe 11
Er ist versteckt, 4
Damit die Krieger ihn nient finden 12
Ka nini te makoi nau-opata 12
Ka tu'u te makoi 7
Miro rakerake 6
Ka nininini koe 7
Te makoi oone a te rano 11
E kau era. 5
Dreh dich Kreisel aus der Frucht des Sandelbaumes 15
Es steht der Kreisel 6
Du bôses Holz 3
Dreh dich, dreh dich 4
Kreisel (voll) mit Erde des Vulkans 10
von den grossen. 4
Epûaé 2
E pua te oheohe 8
E pua te nanaia 8
E tama te raà 5
Hiro rangi pakupaku. 8
Ruahi é 3
Hati mai ena hati pu. 9
Epûaé 2
E pûa te oheohe 7
Ka ketu te vave, 6
Te vave nuinui. 7
Hati mai ena hati pu 9
Tomotomo ki Hanga Riorio. 11
Ko akuru ko akuru 8
Tataki e roetiaroetia 12
Tu Hanga Roa 5
Tu Apina 4
O haka makau mai haho. 10
O tangi karanga mai uta 10
Tomotomo ki Hanga Riorio. 11
Hôre Pua 3
Hôre Pua mit dem Bambus-Stab 8
Hôre der du zaûberkraftig bist, 8
Hôre Sohn der Sonne 5
Mit der Wolke Pakupaku. 8
Die grofie Woge 7
Soil sich in kleine auflôsen. 10
Hôre Pua hôre 4
Hôre Pua mit dem Bambus-Stat 8
Es erhebt sich die Woge, 8
GroBe Woge. 4
Zerteile dich in kleine 9
Bis du nach Hanga Riorio kommst 10
Es ist Akuru, es ist Akuru 10
Der Stab (den ich in der Hand habe 9
Die von Hanga Roa 7
Die von Apina 6
(Ich) schwimme vom Meer drausen 9
(Spenden) Beifall von der Erde (Ufer) 11
Wenn ich komme nach Hanga Riorio. 11
Vahine mata ninamu 8
Aroha tura au 7
Tau here iti e. 7
Haere opaopa opaopa te pahi, 14
E tere mai nei ki Rapa Nui nei. 14
Màdchen mit den grunen Augen 8
Ich habe Sehnsucht nach dir, 7
Beeilè didi 5
Meine Liebe. 6
Auf den Wogen ist mein Boot, 10
(Und) zerfurdit das Wasser gegen Râpa Nui. 12
Ka tangi te kitara 7
Tangi inga navenave 8
A hiti ui-uira, 8
Mote roti aravita. 8
Ko hiti uira nei 8
E reka tangi atu ena 9
Ueha i'a i'a. 7
Aue rahi ite navenave 11
Ko hiti uira nei , 8
E reka tangi atu ena 9
Kite rua manu piri. 8
Manu uru a rama 7
I hea te ngamanu 7
Ote aroaro era. 8
Ueha i'a i'a. 7
Es klingt die Gitarre 7
Wie herrlidi tōnt sie 9
Dem geschmuckten Jungen, 6
Von seiner Rose. 6
Dem geschmuckten Jungen 6
Welcher spielt so herrlich 7
Ueha ay ay. 5
Welch herrlichen Traum (hatte ich) 9
Von dem geschmuckten Jungen 7
Welcher spielt so herrlich 7
Seinen unzertrennlichen Freunden. 11
Doch der Vogel des Schicksals 7
1st bei den anderen Vôgeln 7
Auf der Gegenseite (derlnsel). 10
Ueha ay ay. 5
E ariki vahine 7
To ou hakakio 7
Kapukatoo 5
Tou hakakio. 6
Hôre Kōnigin 5
Hier ist deine 6
Gabe Kommund nimm sie 7
Deine Gabe. 5
E ma'ikuku rakerake 9
Ka pu ka too 5
Tou hakakio. 6
He ati au 5
Koia ko taaku ngapoki 10
He maruaki, he mate vai. 10
A au matou 6
I hangaimai 6
Aaumatou 6
I haka unu mai 7
E ma'ikuku rakerake 9
I au he tangi ora atu i'a koe. 14
Ka pu ka too 5
Tou hakakio. 6
ko oti rava'a koe 8
E kihikihi ro koe. 8
O du schlechter Ma'ikuku 8
Komm und nimm 3
Deine Gabe. 5
Ich war in Not 4
Mit meinen Kindern 6
Wir (hatten) Hunger und Durst. 7
Du (gabst) mir 3
Zum Essen 3
Du gabst mir 3
zu trinken. 3
O du schlechter Ma'ikuku 8
Ich will dich preisen in (meinem) Leben. 12
Komm und nimm 3
Deine Belohnung. 6
Du wirst viel Gluck haben 7
Und wirst viele graue Haare bekommen. 14
A Mahû, tangata o Akahanga 10
He haka ite au kite taatoa Akahanga, 17
A au i vaai mai ki tooku huaai 17
I te nohonga era ote onge. 11
A Mahû, tangata o Akahanga 10
I vaai mai kia matou ite Taro, ite Kumara 20
I vaai mai te Ika, ite M6a 12
I vaai mai ite Maika, ite Uhi 15
I te nohonga era ote onge. 11
A Mahû, Tangata o Akahanga 10
Kia koe ki taana nuahine, 12
He hakahoki atu matou i to'u hakakio 17
E haka ite ro matou kite taatoa 15
I te nohonga era ote onge. 11
Mahû, Mann von Akahanga (Ort auf derlnsel) 12
Ich erzahle (es) alien von Akahanga, 13
Du gabst mir und meiner Familie Nah-rung 13
In den Zeiten der grofien Not. 10
Mahû, Mann von Akahanga 7
Du gabst uns Taro und Camotes 9
Du gabst uns Fische und Huhner 8
Du gabst uns Bananen und Uhi 9
In den Zeiten der grofien Not. 10
Mahû, Mann aus Akahanga 8
Idi gebe dir zuruck deine Gaben, 12
Wir erzâhlen es alien, 7
Dafi du uns geholfen hast 8
In den Zeiten der grofien Not. 10
Poki vahine itiiti a aku, 12
Eo pahe tiare, 7
Teatea, pahe one Anakena, 12
Oriori i roto i te vai moana. 14
Taaku poki nehenehe pahe hetu'u era 16
O te tapa o te rangi. 8
Itiiti, reherehe e teatea 13
Hekaheka pahe vavai 9
Ana hakakoa e te tokerau. 12
Klein und zierlich ist mein Màdchen, 10
Sie duftet wie eine Bliume, 12
Sie ist weifi wie der Sand von Anakena, 15
Wenn sie spielt und tanzt in dem blauen Wasser. 14
Mein Mâddien ist schôn wie ein Stern 10
Welcher am Horizont ist. 7
Sie ist klein, zierlich und weiss 11
und lieblich wie die Baumwolle, 12
Welche der Wind liebkost.
Koé ta vahiné anami nohonoho, 11
Ite pae purumu 7
Tatare hia mai rà 7
Te purumu aurié 7
Hope te hina aro. 7
Ié ahaaha 5
lé ahaaha 4
Tamuré tamuré ta marna 7
Tau ite eheehe te mai e puté. 13
Tuperetupere ité hupe tamuré. 11
Du meine Liebe wartest am Weg, 11
Idi komme bald 5
An deine Seite 7
Um dir zu geben 5
Ail meine Liebe. 8
So werden sidi unsere Wunsche 10
So werden sien unsere Wunsche 10
Erfullen um uns zu verbinden. 9
Und (wir) werden immer glucklich sein. 2
Ich werde dich nie vergessen. 9
Ka hao e. 4
Ka hao hanuanua mea 10
A vai i touâ kura. 8
Mai koe e Hiva Kara Rere e. 12
Maururu atu matou e Hiva Kara Reree 17
Atua o te u'a 7
He maururu a matou 9
O to'u haka hoamai i te u'a. 13
Ka hahau mai te tokerau 11
Ka hau ngaohe 6
Ka hau te nukunuku 8
E Tane kaata haka oho mai te rangi, 15
Mai Orongo, mai Poike. 10
Kaata héadeu'a! 7
Taaku nuahine i te kona anga 13
E kai a i te Maika 9
Maururu koe e Hiva Kara Rere e. 14
Uha uriuri, hami meamea 12
Te Kena teatea. 7
Te rangi tokerau 7
Haka oho e Hiva Kara Rere. 11
Es bilde sich ein Bogen. 8
Leuchte Regenbogen 7
Nach dem Regen mit den Strahlen der Sonne. 11
Komm du Hiva Kara Rere. 8
Dir sagen wir Dank Hiva Kara Rere 11
Gott des Regens 4
Dir sagen wir Dank 5
DaB du uns den (notwendigen) Regen schicktest. 12
Wehe Brise wehe 6
Wehe starker Wind 5
Sturm blase iiber die Erde 10
Hōre Tane schicke uns mehr Wolken, 11
Von Orongo und von Poike. 9
Es soil noch mehr regnen! 7
Mein Weib im Felde 7
IBt Bananen 4
Durch deine Giite, Hiva Kara Rere. 13
Das schwarze Huhn und der rote Hami 10
Die weiBe Kena. 7
Die Wolken im Winde 7
Die du uns schicktest, Hiva Kara Rere. 12
Ka mau te tekateka kite Ariki 13
E tu'ura e e e 7
Ka mau te maro kite Ariki 11
E tu'ura e e e 7
Ka mau te reimiro kite Ariki 13
E tu'ura e e e 7
Ka mau te rongorongo kite Ariki 13
E tu'ura e e e 7
Ka mau te tahonga kite Ariki 12
E tu'ura e e e 7
Ka mau te ukariva kite Ariki 13
E tu'ura e e e 7
Es soil dem Kônig „Teka-teka" gege-ben werden 14
Hôre Ratgeber, hôre. 5
Es soil dem Kônig ,,Maro" gegeben werden 12
Hôre Ratgeber, hôre. 5
Es soil dem Kônig der„Reimiro" gegeben werden 15
Hôre Ratgeber, hôre. 5
Es soil dem Kônig der „Rongorongo" gegeben werden, 15
Hôre Ratgeber, hôre. 5
Es soil dem Kônig ein ,,Tahonga" gegeben werden. 15
Hôre Ratgeber, hôre. 5
Es soil dem Kônig ,,ein schônes Màd-chen" gegeben werden 14
Hôre Ratgeber, hôre. 5
Ka meme no 4
To koro hami mea. 7
Tavake i tua e. 7
Ka uuri no 5
To koro tangata. 6
Tu'a ite ohiro. 7
Raua tangi no 6
Mahaki te Makohe. 7
Ka paringi te matavai ote Tuvi. 13
Ka kariti te hupe'e ote Kukuru toua. 16
Eve Pepe a ure Motu Nui. 11
E toruange ra 6
E toru ange ra 6
Ka kai-to koro pero 8
Ka kai-to koro pero 8
Motu Iti, Motu Nui, Motu Kaukau 14
Kai tuu mai koe Papa rona rakerake. 16
Ki taaku papaku. 7
He una kuri, ta papa kuri 10
Uha mea itiiti ta te Hatauma 14
He Naunau nō ta Puku Naunau 14
He Rongorongo ta orongo rongo 11
He retu ta huhatu retu. 9
To koro vaka tere 7
To koro vaka tere 7
Ko haho ko Vai Vaka 8
Ta nua heke too 7
Ta nua heke too. 7
Ko hahokoro heke. 7
Ta nua hetuke tunu 8
Ta nua hetuke tunu, 8
Ko vai hetuke tunu 8
Ko vai Hetuke Tunu. 8
Ta nua kumara keri 8
Ta nua kumara keri 8
Kote Ehuehu kote Kapukapua. 13
Ta koro toa rei 7
Ta koro toa rei. 7
Ka Kai te koro mahingo 9
Ka hoko te mahingo 7
Ka tangi koro matu'a 8
Ka tangi nua matu'a 8
Ihe te vai era ko Vai A Repa? 13
Ka hopu nua o oku i Vai A Repa. 14
Ka oho de Kuhane o koro o oku ki Havaiki, 18
Ite ngaro hanga ra'a. 8
Ohiro omotohi ma'itaki, 11
Ka haka maéha to hami mea 10
O te mahingo koro. 7
Kote ako i te mahingo! 9
Kote apu i te mahingo 9
Es soil rot bleiben 7
Der Vater mit dem roten Lenden-sdiurz. 11
Der Tavake (Vogel) von der anderen Seite (derlnsel). 16
Man sieht Leute in der Feme 10
Von der Familie des Vaters. 9
Ruckwàrts der Neumond. 5
Weinerlich ist. 5
Der Makohe (Vogel). 6
Es sollen die Trànen flieBen des Tuvi (Vogels). 14
Der Kukuru soil sich die Nase putzen. 13
Eve Pepe ist (der Sohn) von Motu Nui. 12
Es waren drei 5
Es waren drei 5
Das Fest (wird gemacht) 5
Das Fest (wird gemacht) 5
Auf den (Felsriffen) Motu Iti, Motu Nui und Motu Kaukau, 21
Du kamst nicht, Papa mit den verkriip-pelten FiiBen. 15
Zu meiner Leichenfeier. 10
Die Katzen-Henne brachte eine Katze (statt einer Henne) 19
Hatauma brachte eine kleine rotliche Henne 17
Puku Naunau brachte Sandelholz 11
Rongorongo brachte guten Schlaf 9
Huhatu brachte die Tâtowierung. 11
Im Boote in welchem mein Vater fuhr 12
Im Boote in welchem mein Vater fuhr 12
Im See (Wasser) von Vai Vaka (Lagune im Vulkan Rano Kau) 20
Dort wo sie den Polyp fischten 8
Dort wo sie den Polyp fischten. 8
Vor der Behausung tanzen die Fest-gāste. 14
Der Polyp gekocht von der Mutter 8
Der Polyp gekocht von der Mutter, 8
In dem Wasser von Hetuke Tunu (Wasser in der Nàhe des Vulkans Kau) 20
In dem Wasser von Hetuke Tunu. 10
Die Mutter erntet Camotes 9
Die Mutter erntet Camotes 9
In Ehuehu und in Kapukapua. 12
Das Zuckerrohr des Vaters zertreten 10
Das Zuckerrohr des Vaters zertreten. 10
Es essen die Festgàste 7
Es tanzen die Festgàste 7
Es weint mein Vater 7
Es weint meine Mutter 8
Wo ist das Wasser von Vai A Repa? 11
DaB meine Mutter bade im Wasser von Vai A Repa. 17
DaB der Geist meines Vaters gehe nach Havaiki, 16
Wo die Sonne sinkt. 6
Neumond, schôner Mond, 5
Wie leuchten die Lendenschurze 11
Der Festgàste. 3
Wie die Festgàste singen! 8
Wie die Festgàste essen! 8
A motu hoi koe ta'u tiare iti e 15
Mai nua mai te aro claverita 13
I ori no, i ori no ite rui 12
E ina matu'a he hauru ite po.
Es ging weg von meiner Brust mein Blumchen 12
Du gingst weg von meiner Seite, Nelkchen, 12
Wir suchen dich jede Nacht, jede Nacht 10
Keine Nacht schlafe ich vor Traurigkeit. 13
He ika uni atûa ra te na e 11
Ko Heho, ko Mahorangi. 8
Ko rangi hetuu. 6
Mai varavara tura 8
Mai takitaki tura 8
Te Tangi o te Ariki 8
O Hotu Matu'a. 6
Ka turu te kupenga 7
Mata varavara ena. 8
Mo rarau mai o te 8
Ika timo ena. 6
Die von den Gottern vorgesehenen Opfer. 13
Heho und Mahorangi. 7
Das Firmament voiler Sterne. 9
Weit entfernt von hier 7
Einsam und allein 7
Weint der Kônig 4
Hotu Matu'a. 5
Laflt herab die Netze 7
Aus soriderbarem Geflecht. 9
Um aufzuspiefien 8
Die Kriegsopfer. 6
Aue Matu'a, aue matu'a 12
Ote ongo e, 5
Ote ati maa kore 8
I te hakauhu? 6
I te po, i te otea. 8
He aha te tumu 6
O matu'a i horo a'i, 9
I oere hare a'i. 8
A matu'a e. 5
O te ore o matuâ. 7
O te ie nei ao e. 9
Aue matu'a, aue matu'a. 12
Ay Vater, ay Vater 6
In der Armut 4
Und im Hunger, 4
Wie (werden wir) das iiberstehen? 11
In der Nadit und bei Tag. 8
Das ist der Grund 4
Warum meine Mutter umherirrt, 10
Vor den Behausungen. 7
Meine Mutter. 5
Wegen dem Scheiden meines Vaters 11
Aus dieser Welt 6
Ay Vater, ay Vater. 6
I vaenga te oru matua ana moe 14
I te tapa te poki kuri ana kau. 13
Ite aro kaokao te haka rerenga 14
Ote pupa mauku. 7
Mo haka moe o Naka Te Pirinaka? 13
A'i ka tuturu no te oone mote 13
A te turituri a te aro kauhanga 14
l'a koe te vie hiva mee rangorango 14
Ete hau tire anoi. 9
Nei ko oru ko i'a. 8
Das Schwein in der Mitte sitzend, 9
Umgeben von den verlassenen Katzensôhnen. 12
An den Wanden der Mauer 8
Die Strohnester der Ratten. 8
Was dient als Bett dem Naka Te Pirinaka? 13
Der schmutzige Saft vom Mais tropftihm 10
Zwischen den Beinen und Knien. 9
Die Frau von weither wurde verwôhnt 11
Von denen von draussen. 7
Er hat sie bei den Schweinen. 10
E tangata era kihe koe e? 11
Ka ea oho ena? 7
E ui te hungavai makotakota 13
Ma ana a mo romiromi. 9
Mo raro te pakia aro verevere 13
Mo runga te hunonga ana eke. 11
Hôre Mann, was willst du? 5
Wo gehst du hin? 4
Gib auf deine Schwiegermutter acht, 12
die ist eifersuchtig 8
Denn sie will dich. Unten, das behaarte Loch (Geschlechtsteil) 17
Und daruber der Schwiegersohn. 9

Thomson, William. Te Pito Te Henua, Or Easter Island. Smithsonian, Washington 1891
Ka tagi, Renga-a-manu - hakaopa; 12
Chiu runarame a ita metua. 12
Ka ketu te nairo hihi - O te hoa! 13
Eaha ton tiena - e te hoa - e! 12
Ita haga ta poapatu - O te hoa! 13
Kahii te riva forani - O te hoa - e! 14
Auwe ka tagi ati - u - a - iti iti. 14
Eha ton tiena - e ta hoa - e. 11
Ta hi tiena ita have. 9
Horoa ita have. 7
Horoa moni e fahiti; 9
Ita ori miro; 6
Ana piri atu; 6
Ana piri atu; 6
Ana taga atu. 6
0
Who is sorrowing ? It is Renga-a-manu Hakopa! 15
A red branch descended from her father. 10
Open thine eyelids, my true love. 11
Where is your brother, my love? 9
At the feast in the Bay of Salutation 13
We will meet under the feathers of your clan. 14
She has long been yearning after you. 12
Send your brother as a mediator of love between us, 18
Your brother who is now at the house of my father. 15
O, where is the messenger of love between us? 15
When the feast of drift-wood is commemorated 14
There we will meet in loving embrace. 12
1. Eaha to ran ariiki kete mahua i uta nei ? 19
E tupu tomo a mata mea e rangi ran e tuatea to ran ariiki kete mahua i uta nei. 35
Ane rato mani rata karata te tuatea, karata te rangi ran karata te tupuna. 30
2. Eaha to ran ariiki kete mahua i uta nei ? 19
E ura e poopoo e koiro e nohoe e to ran ariiki kete mahua i uta nei. 33
Ane rato mani rata karata te ura ki kara te poopoo e nehe e riku e kava-kava atu. 35
3. Eaha to ran ariiki kete mahua i uta nei? 19
E nehe e riku e kava atua to ran ariiki kete mahua i uta nei. 28
Ane rato mani rata karata te nehe karata riku karata rain kava atua. 29
4. Eaha to ran ariiki kete mahua i uta nei ? 19
E a hao nei e kahi e atu e ature. 16
Ane rato mani rata karata te kahi kaharta ahi rarata te ature ane rato. 30
5. Eaha to ran ariiki kete mahua i uta nei ? 19
E ufi e tra e kumaro to ran ariiki mahua i uta nei. 23
Ane rato karata te ufi kumara toa e mahua i uta nei, ane rato maru. 30
6. Eaha to ran ariiki kete mahua i uta nei ? 19
E honu e kea e pane te ran ariiki kete mahua i uta nei. 25
Ane rato karata te honu te kea te pane. 16
7. Eaha to ran ariiki kete mahua i uta nei ? 19
E hetu e range e han e na e raa e mahua te ran ariiki kete mahua i irunga nei. 34
Ane rato karata te rangi e hon e na e raa e mahua. 21
8. Eaha te ran ariiki kete mahua i uta nei ? 19
E anuga nei karata te hehun rangi han na raa mahua. 21
Ane rato karata te hehuu rangi han na raa mahua. 20
9. Eaha to ran ariiki kete mahua i uta nei ? 19
E ariiki e tapairu to ran ariiki kete i mahua i mua nei. 27
Ane rato karata to ariiki te tapairu. 17
10. Eaha to ran ariiki kete mahua i uta nei ? 19
E oi e potupotu e ugarara e hata to ran ariiki kete mahua i uta nei. 32
Ane rato karata main rata e oi e potupotu e ugarara e hata to ran ariiki kete mahua i uta nei. 43
1. What power has the Great King on the land? 11
He has power to make the plants grow and to change the sky to different colors. 21
All hail the power of the Great King who makes us lenient to the young plants, to admire the skies of different colors, and to behold the clouds that rise. 46
2. What power has the Great King on the land ? 11
He has the power to create the lobsters, white-bait, eels, ape-fish, and everything in the sea. 29
All hail the power of the Great King who gives us the knowledge to catch the lobsters, white-bait, eels, ape-fish, and all marine animals. 41
3. What power has the Great King on the land? 11
He has the power to produce the ferns, creeping plants, grass, bushes and all vegetation. 25
All hail the power of the Great King who has taught us to love ferns, creeping plants, and all green things. 29
4. What power has the Great King over the sea? 13
He has the power to create the mighty fish that swim in the deep water. 20
All hail the power of the Great King who has given us the strength and skill to catch the fish of the mighty deep. 29
5. What power has the Great King on the land? 11
He has the power to produce the yams, potatoes, and sugar-cane. 20
All hail the power of the Great King who enables us to use as food yams, potatoes, and sugar-cane. 32
6. What power has the Great King on the land? 11
He has the power to clothe the turtles in hard shell, the fish with scales, and protects every living thing. 27
All hail the power of the Great King who enables us to overcome the defense of the turtles, fish, and all reptiles. 35
7. What power has the Great King in the universe? 14
He has the power to create the stars, the clouds, the dew, the rain, the sun, and the moon. 25
All hail the power of the Great King who enables us to appreciate the blessings of the bright stars, the lowering clouds, the gentle dew, the falling rain, and the light of the sun and moon. 53
8. What power has the Great King upon the land? 12
He has the power to populate the earth, to create both kings and subjects. 22
All hail the power of the Great King who has created the human beings, given authority to kings, and created loyal subjects. 37
9. What power has the Great King upon the land? 12
He has the power to create maggots, flies, worms, fleas, and all creeping and flying insects. 25
All hail the power of the Great King who enables us to withstand the attacks of the maggots, flies, worms, fleas, and all manner of insects. 38
10. What power has the Great King? All hail the unlimited power of the Great King. 15
1. Ka ihi uiga - te ki ati - 10
Auwe te poki, e - 7
Ite maki tana - Rii te hiva ina. 13
Ka ihi uiga - mai. 8
2. Ka ihi uiga - te ki ati - 10
Auwe te poki, e - 7
Ite maki tana - Honiti ina. 11
Ka ihi uiga - moa mai. 10
3. Ha imu, - poki - e-; 6
Ta auwe rai - e; 7
Viviri rai, inage - o; 9
I - ruga - i; 4
Te papare hinua 7
Viviri rai - inage - o ! 9
4. Haki - e ! 3
Avahinua - ki tagu atu. 10
Auwe poki - e! 6
Ava rai - 4
Ava mata - Ina hiva 8
Auwe poki - e! 6
Ite renia o parapa moni 11
Auwe poki - e! 6
The sail of my daughter, 7
Never broken by the force of foreign clans! 12
The sail of my daughter, 7
Unbroken by the conspiracy of Honiti! 11
Ever victorious in all her fights 11
She could not be enticed to drink poison waters 15
In the cup of obsidian glass. 9
Can my sorrow ever be appeased 10
While we are divided by the mighty seas ? 12
Oh my daughter, oh my daughter! 8
It is a vast and watery road 9
Over which I look toward the horizon, 12
My daughter, oh my daughter! 7
I'll swim over the deep to meet you, 12
My daughter, oh my daughter! 7

Englert, S., 1948. La tierra de Hotu Matu'a historia, etnologia y lengua de la isla de Pascua. Padre Las Casas, Chile: Imprenta y editorial, "San Francisco".
Ka - huru koe neru 7
Ka - huru koe neru o tua 10
I te ana runga 6
I te ana tautau ipu kea 12
O nga neru tuai 7
O nga neru tuai 7
Otu'a ana
Quedate recluido como neru 12
Quedate recluido como neru de alla atras 17
En la cueva arriba 8
En la cueva en que estan colgadas calabazas con tierra de color 24
Cueva de los neru antiguos 11
Cueva de atras
Ka-nini te mako'i nau opata! 12
Ka-tu'u te mako'i 7
Miro rakerake 6
Ka-nininini koe 7
Te mako'i oone o te rano 11
E-kau era!
Gira, trompo de nau opata 10
Parado esta el trompo 8
Palito malo 5
Gira, gira 4
Trompo de tierra del volcan 9
De ese grande
Ka-unga te rongo 6
Ki a Hina Mangó 5
Eve rakuraku 6
Teke te mako'i 6
Hakaveke oho 6
Iroto te koro 6
Niu ha'u pú 4
Karete te karete 7
Kara taka rata 6
E te' té. 2
Te ure mo muni 6
Kiri vakuvaku 6
A uka a tea 6
Tata ki po-ihuihu 8
Tata ki po-aveave 8
He rúrú peaha 4
He kena peaha 6
Hahei peaha 6
Maharo te uka 6
Ngutungutu po 5
Koreva, koreva 6
Ure kikiu 5
Ka koe koe mai te more 10
O te nuahine 6
More ka tatau 6
Ma tatau rá 4
More ka-rereva 6
Ka-revareva-rá 5
He unga e te mangai 8
He tukía e te hatatú 7
A potu é 3
Pu ti pu tá 3
Havahava ré
E Pua e 4
E Pua e oheohe 8
E Pua te nanaía 7
E tama te raá 5
Hiro rangi 4
Pakupaku rua hie 8
Hati-mai-e 5
Ha-ti-pú
Oh Pua 3
Pua te oheohe 7
Pua lugar de la rompiente 10
(sobre la cual) brillan los rayos del sol 12
Hiro en el cielo 7
Golpeando los hoyos (?) 7
Viene reventandose 8
Re-ven-to

http://www.logoslibrary.eu/pls/wordtc/new_wordtheque.w6_start.doc?code=80&lang=RP
E HURI 3
0
E HURI, E HURI MĀTOU 9
E HURI, E HURI MĀTOU 9
TE MATA, TE RIMA ‘E TE TARIŊA... 12
HE ‘AROHA MAI! 6
0
‘I MU’A, ‘I MU’A MĀTOU 9
‘I MU’A, ‘I MU’A MĀTOU 9
TE MATA, TE RIMA, ‘E TE TARIŊA... 12
HE ‘AROHA MAI! 6
0
‘E ‘ORI, ‘E ‘ORI MĀTOU 9
‘E ‘ORI, ‘E ‘ORI MĀTOU 9
TE MATA, TE RIMA, ‘E TE TARIŊA... 12
HE ‘AROHA MAI! 6
0
E HOKI, E HOKI MĀTOU 9
E HOKI, E HOKI MĀTOU 9
TE MATA, TE RIMA, ‘E TE TARIŊA... 12
HE ‘AROHA MAI! 6
HE TAŊI O'OKU 7
0
E IRI MAI NEI A AU KI TAHITI 14
KI TE ‘A'ATI 0 TE MAHIŊO RUKU 12
0 TE TAŊATA HOPU ‘I ROTO I TE VAI MITI 16
A HE NEI RA O TĀTOU KA RĒ 11
0
E HAKARĒ RO A AU I A KOE 12
E MAHATU Ē, 5
KO TE MATAMU'A RIKI-RIKI 10
E TAŊI RO ATU A AU KI A KOE 14
VIKI HAOA 5
0
HOTU MATU’A 5
0
************************* 0
0
0
HOTU MATU’A O TE TATOU ARIKI 13
0
ARIKI OHO MAI ERA MAI HIVA 13
0
MO HAKA TIKE’A MAI 8
0
I TE TATOU HENUA 8
0
HAPA’O TATOU I TE HENUA 11
0
VA’ AI MAI ERA E HOTU MATU’A 13
0
MO TE MAU MA’OHI 7
0
O RAPA NUI 5
0
HAKA ITE TATOU KI TE GA POKI 12
0
I TE O’ONE HAKA RE MAI ERA 12
0
E TE ARIKI KO HOTU MATU’A 11
0
MO TE MAU MA’OHI 7
0
O RAPA NUI 5
KAU-KAU POKI TANE 8
0
Kau-Kau poki tane 8
Poki tane, poki vahine 9
Ario e ¡hito ē .... 8
0
Timo ana ka ma'u te vaka 10
Ka ma'u ka haka hio-hio 10
O huhuri ro mai tou aro ena 13
0
Amoro 'iti-'iti 7
Taŋi-taŋi o te vi'e hiva 12
Mo to'ona hoita era 9
0
Ka moe mai te ara 8
Tata oho era 6
O ta'aku kenu riva era 10
MAHUNA TE RA'Ā 6
0
Pata'uta'u : 5
0
He uka a au ko 'Uho 9
Ko tatū 'ā a au 9
I to'oku ki'ea 7
Mata tea-tea 6
I te papa Haka vare ū 10
O 'Uho o te uka 7
0
Himene: 3
0
Mahuna te ra'ā 7
Kenu a’aku ē 7
Auē nua ē, aue koro ē 15
Auē ŋa kope ē 10
0
Kaiŋa mata pō 'uri to'ou ē 15
Mahuna te ra'ā 7
Kenu a’aku ē 7
Auē nua ē, auē koro ē 16
Auē ŋa kope ē 10
0
Ta'e pe 'uta pe to mātou kaiŋa 15
Mata ma'eha era 7
I te u'i haŋa ē 9
Auē nua ē, auē koro ē 16
Auē ŋa kope ē 10
Auē ŋa kope ē … 10
0
Mahuna te ra'ā 7
Kenu a aku ē 7
Auē nua ē, auē koro ē 16
Auē ŋa kope ē… 10
ME'E ‘ITI-‘ITI 6
0
ME'E ‘ITI-‘ITI 6
HE POKI VAHINE 6
TAU RI'A-RI'A PAHE TIARE 11
PAHE TIARE, PAHE PAREHE 10
'ONE ANAKENA, MO KORI I TE VAI MOANA 16
'AROHA HIMENE ATU 0 MATU'A 11
Mai hē a koe, ‘I hē a koe, a hē a koe? 19
0
Mai hē ra koe, 7
i oho mai ai ki nei 10
ki te aha ra a koe e oho mai ena? 15
0
‘I hē ra koe, 6
e noho ena ki te ra’ā 10
mai ra a koe ki ‘a’amu tāua 14
i tu peho reka o mu’a ‘ā 11
0
A hē ra a koe, 7
ka kī mai i te parauti’a 12
o ruŋa i te ‘a’amu era 11
o koa ........Aŋata!! 7
OROI 3
0
OROI ē, i piko ro mai a koe 14
'i ruŋa i te miro, mai Hiva 12
Mai te Kaiŋa o ko a matu'a 13
Hai haŋa o'ou mo kakau mai 14
I tu'u taina 'atariki 10
0
OROI ē, kai haka topa a koe 14
1 tu'u manu, i te mana 'atariki ē 14
1 te pō va'ai mai era e te tāua matu'a era 21
Mo hapa'o i te hua'ai o te kaiŋa 16
0
OROI ē, taina kino ē 12
‘A au 'ā i kimi i tu'u mate 13
I tu'u haŋa ko koe mo 'ariki 13
REŊA 3
0
KA TAŊI E REŊA 0 TU’A 10
E REŊA 0 TU'A ERE 8
MO KOA TAINA E TAŊI ATU ENA 14
E AROHA E TAŊI NEI 10
0
KO HOU ‘ATI E TE RUA ‘ARO 11
HURI 0 KOA TAINA Ē 8
I TE PAŊAHA'A 7
I TE RUHI, TE PEI, TE NANUE Ē 12
0
‘OIRA, Ā A AU E TAŊI ATU ENA 15
MO KŌRUA E TAINA ERE 10
KI VAI MAHAKI, KI PAPA TEKENA 12
KI MORE MATA POKU 0 TU'A 9
0
E HAKA HOKI RO ATU A AU 11
I TE TAŊI MO KŌRUA E TAINA ERE 15
KA RARAŊA TE IVI TAINA 11
KA IRI A HIVA A TE KAIŊA 12
RE’O MANA 4
0
Re’o mana, te re’o henua 10
O te ko’ura tere henua 10
Haka ara o te aka o te ŋa poki 14
O te ‘Ariki Nui ē ... 9
0
Re’o Mana, te re’o tumu 9
O te Ma’ohi o te kaiŋa nui 13
Ko te Pito o te Henua ... 9
0
Re’o Mana, mo haka ora 9
I te varua o te pukuraŋa 12
O te ŋa poki o te Rapa Nui. 12
RIRO ‘ARIKI NUI 7
0
E Riro ē, ‘Ariki Honui 11
O te mata a mu’a i ma’u ai e koe 15
I te roŋo ki te kaiŋa roa, kaiŋa kē 19
0
E Riro ē, i oho ro koe 11
Ki te ‘ati piri atu mo tu’u taŋata 15
I te henua kē, ta’e o’ou, ta’e o tu’u taŋata 21
0
E Riro ē, taŋata here nui 13
I te pukuraŋa o tu’u kaiŋa nui 16
Ko oho ‘ā koe ki te ‘ati piri atu 15
Mo haka ora i tu’u taŋata. 12
Raŋiroa 5
0
Raŋi Roa, 5
motu ma’ohi nehe-nehe 9
pa he haraoa pū a te vaeŋa 14
a ai a koe i take’a ra’e? 12
0
Raŋi Roa, 5
Ko ī a koe e te tumu ha’ari 13
Taha-taha tai ‘one tea 10
I te kare marere-rere, pipi rauhuru 15
Ko te tau ō i a koe! 10
0
Raŋi Roa, 5
Vai miti moana nui a Kiva 12
Ko te pakia ko Taŋaroa 11
I ha’ere ai ‘i roto i a koe, 13
ko te taŋata ko te vi’e ma’ohi 13
‘i haka hopu ai e koe ............ 10
TA’E KO AU NEI 7
0
KO HATI MAI ANA TE VAVE 10
KO TOPA MAI ANA TE MANA'U 11
‘INA Ō A KOE 0 NEI! ... 8
0
KI VANAŊA HO'I TĀUA 10
KO MAUI-UI ANA A AU 11
‘INA Ō A KOE O NEI!... 9
0
KO ‘ARA MAI ANA HO'I A AU KO HA'AMA’Ā A AU I A KOE I A AU O NĀ... 30
‘E ‘INA Ō A KOE 0 NEI! 9
VI'E HIVA 4
0
KA TAŊI TE VI'E HIVA 9
KO AU A NEI RA VI'E HIVA 11
ŊA TOA RIKI-RIKI 8
0 PUKU RAŊI UKA Ē 8
E KORO ŊUTU RUHI 8
I TE INU 0 TE PEI Ē 8
MO HAŊAI A UKA 0 PIU 10
HEKE RERE Ē 5
KA HETU VA'E HOI 7
‘UTO KAI MAI A MATU'A 10
KO MAKOHE RERE RAŊI 9
KO ‘URUPO, KO HUNOŊA Ē

Campbell, Ramón. El misterioso mundo de Rapanui. Buenos Aires: F. de Aguirre, 1988.
I Anakena au i mate ai, 12
ko te kopiti 5
hau he nua, he nua 8
he kea-kea, he pua; 8
tamahahine 5
KOpiti, kopata 6
tere momo, tere momo; 8
te vaka Ko Ina. 6
I haka keri a 6
hai uhi kane-kane 8
Ko au ko maiai 8
momo-momo; 4
te kere mea, te kere mea; 10
kopiti, kopala; 6
Ko hou-hou 5
Mairi ai-ai, 7
mata puku, mata reva-reva 10
ka tomo ko Tongariki, 8
ngaro roa ai... 6
Ahu roa, 4
ahu Te-tenga, 5
Runga-vae. 4
He anga toromiro 7
tataki marama; 6
koro i au iri; 7
e uru iri-iri. 7
A ure liahara, 7
haaki ana 5
ki a Honu-mata-taiko; 9
He ara, 3
he ara; 3
vero é, vero é; 4
etahi; 3
mo oti aaku hahine. 9
Kai maika para 7
oraro, o te rano. 7
O tu'u, o te na'a; 7
oa-oa te na'a, 7
repe-repe tena; 6
e te rerehu, 5
e te manu vae ehá. 7
En Anakena fui vencido, muerto? 13
y muchos conmigo; 5
vagaban las mujeres, las mujeres, 11
las ancianas, las jóvenes; 8
las hembras... 3
Muchos coagulados; 7
pescando algas, pescando algas 10
en el bote llamado La Nada 10
Hay que escarbar la tierra 10
para sacar el ñame desabrido 11
Yo soy el viento 6
hediondo; 4
rojo oscuro, rojo oscuro; 10
hay muchos coagulados. 8
Soy el que hace hoyos; 8
y se abrazan varios, desparramados 12
con ojos salientes, ojos colgantes; 12
van a desembarcar a Tongariki 11
y allí se pierden a lo lejos... 9
Gran Ahu (crecer; el ahu?) 8
el ahu de Te-tenga, 7
en Runga-vae. 5
Se trabaja en toromiros 9
a la luz de la luna nueva; 10
en la fiesta en que sube el humo; 13
entra y sigue subiendo. 9
Con el cuerpo bien erguido 11
fue a advertir 6
a Honu-mata-taiko [(Tortuga-de-ojos-lindos). 16
La despierta, peca con ella; 10
clava y clava; 4
una vez; 3
hasta terminar con la mujer. 9
Como plátanos maduros 7
abajo, en el volcán. 6
En Tu'u, escondido; 7
y sale de ahí, 4
algo que cuelga; 7
desmayado, fatigado 8
oye animal de cuatro patas. 11
He ika uru Atua; 8
ra-te-na 3
Ko-Heho, Ko Maho-rangi, 8
Ko Rangi-hetu'u. 6
Kohu-kohu, 4
Renga-Miti-miti, 6
ko te nuahine 6
Ka uira, ka huria. 8
te tau'a. 4
E Renga Miti-miti. 7
a Vai; mai Vara-vara, 9
mai Taki-Taki 6
mai Takaure-Tu'a 8
he huka o o te tau'a 9
he hopu mai koe. 7
He nana ia mai koe. 9
taaku rima horo pia, 9
kope a Reu-Tangata. 8
He koro kai tangata 8
Ho popohanga. 5
Ka iri, ka mau; 6
ka haka he-heu. 6
I toona va'e haamore 10
a ana to'o ngatoto; 8
ano i topa. i hoa kiroto 11
ki te pakahera. 6
Mai a tae haka era 9
e mana opo toto. 7
Maharo te uka; 6
maharo te ua. 6
Maharo te ko-ura 7
tere henua; 5
hara ka topa kiraro, 8
ki Anakena; 5
ki te raua kainga, 8
one heka-heka: 6
ngae vari-vari. 6
one Anakena. 6
Son las víctimas que predijo el Señor; 12
ellas son. 3
Ko-Heho, Ko Maho-rangi. 8
Ko Rangi-hetu'u (El cielo estrellado). 14
En la sombra fresca, 6
Renga-Miti-miti, 6
la vieja predica nuevamente la guerra 16
de desgracia. 5
Y brilla, y vuelve 5
la guerra. 4
Oye Renga-Miti-miti, 8
de Vai; desde Vara-vara, 9
desde Taki-taki, 6
desde Takaure-Tu'a, 8
se alentó la guerra, 7
y viene como avalancha. 9
Eres ladrón tú; 3
mis manos te han dado de comer, 10
joven de Reu-Tangata. 8
Tragas carne humana 7
al amanecer. 5
Sube, muerde; 5
hasta hacer escalofríos. 8
En tus pies heridos 7
haces saltar la sangre; 7
v lo llevas al hombro, y bajas 8
hasta adentro de la calabaza. 11
Puede salvarlo 6
el poder de chupar sangre. 8
Admirable es la doncella; 9
admirable es su bastón con cabeza. 11
Admirable es la pulga 8
que camina por la tierra; 10
hasta llegar abajo, 7
hasta Anakena; 6
hacia su tierra de arena blanda y suave; 16
con la cabeza gacha, 7
en la arena de Anakena. 10
He hohoku a te Tupahotu é 10
i tuu ai a te Miru i pao-pao ai; 16
pao-pao ai... 6
E Riva é 3
Kai tuu koe é 6
kai tuu kite iki pae-pae ai, 14
o toona a te Miru? 8
I nuu rima tae toto maua anaé 14
i tuu pao-pao ai?... 9
E kai tuu koe, e Riva-Auke é? 13
Kai moaha koe ki te taau ture, 14
o te ika i maamate ai?... 11
E Riu-tangi o te tamai o te Tupahotu é... 16
Estaban bailando los Tupahotu 12
cuando de repente vinieron los Miru, 14
y así comenzó la guerra... 7
Oye Riva... 4
Por qué no llegaste a salvarlos 10
de la sorpresa de la guerra, 10
siendo tú una Miru? 7
Por qué no dejaste tus manos limpias de sangre, 15
de sangre de hermanos en lucha?. 10
Y por qué no tú, Riva-Auke? 8
Por qué no separaste a los enemigos 13
a las victimas que eran hermanos?... 12
Es el lamento por la guerra 10
de los Tupahotu... 6
Koro-rupa, te hare 7
haka kata-kata; 6
i Keremea, te hare 8
haka rura-rura; 6
Ka iri ange Rano-kau 9
te ngaatu a Hami-renga-renga 11
Ka oka ange Ha'u-koka 9
te korotea; 5
A-Kava te ruruke, 7
ka hii ange Hate-hate 9
te kahi riva, a tumu a hoi. 11
Ka take ange Hiro-moko 9
te kovare a Uka-rai-iá. 10
Hei para ange, 6
te hei para uhi; 7
a vaka tae mama 7
a Vai-na-arenga, 7
a Arenga Reko-reko. 8
Erua-rua moai 8
a hiti-kio-kio. 7
jKo te tai! 4
Ié a hua mahomea. 8
jKo te koiro! 5
a Mata-toki-toki. 7
jKo te koreha! 5
a Viri-renga-renga. 7
Kai tu'u ange ra, 7
kia e rake-rake; 7
a iri ngae-ngae 7
ki ta rutu-rutu. 6
Turu reko-reko 6
kiraro ki te rano. 7
Mata ui arunga a te hihi é, 11
nma rotu-rotu, ki te hope 9
ki te tumu. 4
Kai pahika i ana pahika. 11
Ka tangi mana'o a iri 9
ngae-ngae ki vai Pikea-uri. 12
Ka hati te vave 6
i Rapa-hiro-hiro; 7
ka u'uri te vaka 7
i te Haka-kainga; 7
ka naguniuhi i Toka-miti-ake. 13
Ko ngakope a ninihi 8
a pupuku é. 4
A teki a kinga é, 6
a haua auke é: 7
ure manu au-au i te ahi, 12
o manavai parera é. 8
Kari riva, kauru roa; 9
te ataranga o rehu; 8
piki-piki miro o Hiva é 9
o Hiva, o Pafre-kane-kane. 10
Koro-rupa, la casa 7
de las sonrisas (o de la alegría); 11
en Keremea, la casa 8
donde las cosas se hacen a medias; 12
crecerá en el Rano-kau la totora de Hami-renga-renga (taparrabos-bonito). 26
Plantará Ha'u-koka 6
el plátano alto; 5
A-Kava el del palo de mariscar, 11
pescará en Hate-hate 7
el atún hermoso, torso de caballo. 11
Se engrosará en Hiro-moko 9
la mucosidad de Uka-rai-iá. 11
La corona madurará, 7
corona de ñame maduro; 9
en el bote sin carnada 8
de Vai-na-arenga, 7
de Arenga el correcto. 8
Tiene dos moai el hombre maloliente. 15
Qué pleamar! 4
Fruto que empieza a madurar. 12
Qué koiro! (murena) 7
la de Mata-toki-toki (ojos saltones). 13
Qué anguila! 5
la de Viri-renga-renga (gordo brillante) 13
no llegará, 3
vamos, oye, feo y malo; 8
que subes balanceándote 9
hasta donde se leen los escritos. 11
Bajas derecho 5
para abajo del volcán. 7
Los ojos miran hacia arriba, 11
las manos palmotean en el pecho 11
y en los muslos. 0
Se come pahiha en la cueva del pahika. 15
Llora arrepentido 7
y sube contorneándose hasta el agua de Pikea-uri. 19
Revientan las olas 7
en Papa-hiro-hiro; 7
y se ven los botes 5
en lugar de Haka-kainga; 9
muerden el tiburón en Toka-miti-ake. 13
Los jóvenes vienen 6
sobre las olas chicas; 7
hasta donde Meru-meru, el amigo poderoso. 16
La huella, 4
la huella del camino del sexo; 11
camino borroso, camino de la mujer. 13
Saltando en pasos quedos, 9
con olor a auke; 7
el miembro se chamusca al fuego, 12
en el granero profundo. 8
Ella está muy linda, vestida de largo; 12
la sombra flota en el olvido; 10
el barco de Hiva está lleno de nubes de Hiva, 15
en Pare-kane-kane. 7
Ka turu ki hare moritae pura é, 12
ta-e-aha-e pura é... 7
Hare hio hoki ki iu-ui ia luai, 16
iu-iu ia tuai... 9
Hare po, ku tae to hokotahi ana é, 13
o-o-o hokolahi no... 8
Itua te reimiro i pakekea ié, 14
O mahia-hia, uka é... 8
I bai mimiro puke hau bana-bana é, 14
o koro, o te matua é... 8
Ki te hare o uru tae pahere era. 14
tae bana-bananga ere ite po... 12
Te llevamos a la casa oscura, 11
oscura y sin luz... 5
Casa sin ventanas, donde no se ve el sol, 13
donde no se ve el sol... 7
Casa nocturna, casa sola, 9
nocturna y sola... 5
El tintineo de los reimiros, 11
te lo llevará la brisa, niña... 9
No podrás venir a la fuente, 9
a peinar tus cabellos, con tus padres... 12
A esa casa sin entrada no volverás. 12
oirás sólo el murmullo de nuestros pasos en la noche... 17
Kahia manu te reo rangi 10
ki te hoa é... iau é... 7
Ka pari mai tou toto 9
hare keri e au i te po, 10
e Manu é... 3
E au tae kai i te koreha 12
o tau korohua rake-rake era 13
Ko Mea-Terenga é... O Manu... 9
He tangi o te vie mo te kenu 11
mo laana kenu Ko Manu, 9
mo tu haoa é... O Manu... 8
Como silbido de pájaros es mi voz 11
cuando llamo a mi amado... y aquí estoy... 14
He derramado mi sangre 8
haciendo cueva por la tierra, en la noche. 16
Oh Manu!, óyeme... 5
No he comido la anguila 10
de ese viejo malo llamado Mea-Terenga... Oh, Manu!... 19
Es el llanto de la mujer por su amante, 13
por su amante llamado Manu, 10
por su herida... Oh Manu!... 8
O te ika, o te ura, 8
A koe i ukea é... 7
Hoki, he tangata. 6
ki rangi mahia i te reo... 10
Ka uu manu aroto i te manava, 13
a ué tangi é... 4
I te vai koe, 6
Iri-iri a moe hiva. 9
I te poki, iro tohu, 8
era o kaha ana... 7
E... E riu era 6
o pi-riu-riu era... 8
Con el pez, con la langosta, 8
que ahora te pueden ver... 10
Envíanos, muchacho, 6
la brisa celestial de tu voz... 10
Gemimos calladamente, 8
y lloramos por ti... 5
Te fuiste por el agua, 9
partiendo desde Iri-iri. 10
Bendito seas, muchacho, 8
ése era nuestro sentir... 8
Ah!... Ese era el canto que hacía eco... 14
E le Mahatua, o Piki-rangi, 11
kihi-kihi mahina, 7
i kapiri mai ki ta-tangi, 10
i koma ia koa tupuna é... 10
Ko-Vai-a-auri, Ko-Vai-a-angi, 13
Ko-Vai-tino-hee é... 7
Ia Manga-manga-araki, 9
ia Mata-nui-araki; 9
te ika ko kua tapuna: 9
Ko-Vai-a-heva, Ko-Vai-uturu-roa 14
Ko-vai-taringa-aku-aku é... 10
I te koro o kará huki 8
te tau kapihi é... 6
A tae oti o te hiho mania, 12
o te e hiku o vero é?... 8
Na e pipi no ana, 7
e ka huri ka patu no é... 8
Te maori poko a Timo-hau-reka, 13
A Vai-a-uri, Vai-a-angi-Vai-taringa-aku-aku é... 20
Kai ora mai koe, ed nua é... 11
Ki Ki to taua rea nei 10
mo tangi-tangi; 5
aroto i te reo papaa é... 10
Aringa tangata hiva era é... 10
He tangi mo kua matua ere... 11
Mo kau a nua ngaro era é... 10
En Mahatua, de Piki-rangi, 10
donde se refleja la luna, 9
juntémonos para lamentarnos, 9
por los abuelos muertos... 9
Vai-a-uri, Vai-a-angi, 10
Vai-tino-hee... 6
Víctimas de Manga-manga-araki, 10
víctimas de Mata-nui-araki; 10
hubo también otras víctimas: 8
Vai-a-heva, Vai-uturu-roa. 12
Vai-taringa-aku-aku... 9
En la fiesta de las alas postizas, 12
grande y hermosa fiesta... 8
¿Hasta cuándo vamos a estar con enojo, 13
mostrándonos los dientes?... 7
Siempre con enemistad, 8
está brotando la ira... 7
Yo hablo a las jóvenes Uka y Heru-o-tua, 14
las sabias niñas de la familia de Timo-hau-rek 18
y de Vai-a-uri, Vai-a-angi, y Vai-taringa-aku-aku... 20
No estás viva, madre... 6
para escuchar aquí 7
nuestros lamentos; 6
ante la música del extraño... 9
ante el rostro de aquel hombre extraño 14
Este es el canto por nuestros antepasados. 15
Por esas madres desaparecidas. 11
E Tu'u-Maheke, te ariki nui, 12
kapiri mai ki tangi-tangi 10
iá matua é... 4
Ena é, tangi nei, 6
tangi-tangi nei... 6
A te ara hapaina, 8
paka-pakakina era, 8
taua o taina é, 7
arunga te ngaruhoa é... 8
Ena e, tangi nei, 7
tangi-tangi nei... 6
Ka tangi a tai a hare manava, 12
bea-bea o taina é, 8
0 te ngaruhoa é... 5
Ena é, tangi nei, 6
tangi-tangi nei... 6
Ihea te ngaruhoa ngaro mai nei? 14
1 tahatai i menemá vehi tiré, 10
ngaro mai nei... 6
Ena é, tangi nei, 6
tangi-tangi nei... 6
Tu'u-Maheke, el gran ariki, 10
los reúne a todos para llorar 10
por su padre muerto... 7
He aquí el canto, 6
que hace llorar... 6
Al camino que recorría, 9
hay que saludar, 6
todos los hermanos y amigos, 9
brindemos por su memoria... 9
He aquí el canto, 6
que hace llorar... 6
Recordemos su casa, donde se comían 12
comidas calientes, con los hermanos, 12
y con los amigos... 5
He aquí el canto, 6
que hace llorar... 6
Donde están sus amigos que se perdieron? 14
En el cementerio cercano a la playa que se perdió... 19
He aquí el canto, 6
que hace llorar... 6
E hakarere te manu é 8
nae Tu-Here-veri é, 7
e Uka-ui é, 5
ka kau te umu ena. 8
E Tu-Here-veri é 6
ka haro-haro mau, 7
e Uka-ui é, 5
ke neku-neku mai, 7
Ka ngaro te hohoa mau, 9
o matua ere é, 6
E Pore-iti, e Pore-nui, 10
tau tamaiti here é. 8
Mientras eleva su volantín, 9
el viejo Here-veri, 8
su mujer, la vieja Uka-ui, 11
revuelve el curanto. 8
Y mientras Here-veri 7
lo tironea (al volantín), 8
Uka-ui lo molesta 8
tironeándolo a él. 6
Ya se pierde el rostro a lo lejos, 12
del padre, Ah!... 4
De Pore-iti y Pore-nui, 9
los retoños queridos... 8
Hiro-hiro te tangi 7
a Ti-rau, a Ko-Veri é, 8
mo taina era ngaro era... 10
I oto noho ti aha no Timona, 12
i tangi hokorua noo, 9
rau a Ko-Veri-iti é... 8
Hiro-hiro te tangi... 7
El pensamiento llora 8
de los dos: Ko-Ti y Ko-Veri, 8
por aquella hermana desaparecida 14
Sentado está Simón, 5
lloran ambos largamente, 8
a su lado Veri-iti, el menor... 11
El pensamiento llora... 8
Ka tangi é... 3
ere ika iti é. 6
Mo nua é, 3
ere mo te matua é. 7
He ono matua, 6
hoki tae tangi ai; 8
ko te bebe au; 6
o ko te matua akore... 9
Está llorando... 4
la pequeña víctima. 7
Por su madre 4
y por su padre. 4
Ya no tiene padre, 7
por eso llora; 5
ahora está pobre; 6
ya no tiene más padres... 7
E uka é, oe anga te raa, 10
oura uranga te raá é... 8
Te raé nui-nui o hora é, 9
ka tu tuu noo mai koe, 10
a bea-bea roo. 7
Tere ro taau 6
ai kona kohu... 6
mo haka kohu-kohu mai 9
bea-bea mai te raa. 9
Oye, niña, eres como el lugar 11
por donde sale el sol... 7
El sol grande del verano, 8
que viene contigo hacia mí 11
y me llena de calor. 6
Hay que ir a buscar 7
un lugar de sombra... 6
que nos refresque y guarde 10
del ardiente calor del sol. 9
He tangi mo te ahu Ko Tongariki. 12
Ko te iri ro maua ararua é, 12
ko taaku maori poki é... 9
Ki pipihoreko a Mo-roki-roki, 12
maua anga tangi aatu é... 10
Ki te karanga e tangi mai era. 12
i te haha o te kopuku, 9
o te teteme, o te pahika, 10
o te rahai aro tepe-tepe é... 11
tepe-tepe a Matangi-te-kuiti... 12
E te Ahu o te kainga! 9
Ko Tongariki, a papa tata ika é... 12
i te tai: e uru te moenga viri 13
ira ranga ai kirunga é... 9
E... Aué Ko a tupuna he tangi, 11
o te maori poki é... 7
Llanto por el ahu llamado Tongariki. 13
Allí iremos ahora todos juntos 11
con nuestros sabios hijos... 9
donde está el montículo de Mo-roki-roki, 13
para llorar y lamentarnos... 8
Se oye aún el griterío ese, 10
de las abiertas bocas de los kopuku. 13
de los téteme, de los pahika, 9
de los lenguados de vientre arrugado... 14
arrugados, de Matangi-te-kuiti... 12
Oh! ¡Santuario de esta tierra!... 12
Tongariki, donde se lavaban los cuerpos... 14
de las víctimas: ahora la marejada los sacó 14
de sus sacos y los desparramó... 8
Ay!... por nuestros antepasados lloramos... 13
sus sabios hijos... 6
Kia-kia; kia-kia: 8
tari rau kumara, 7
i te ehu-ehu; 6
i te kapua-pua. 7
Tatá te vaka, 4
po ihu-ihu mea-mea; 9
o ou e oho kero é. 8
Hahá, hahá; 2
vere taaku kakava; 8
ina avai é. 5
Ka haro au i Vai-a-repa; 11
ka kokoni au i te paina, 11
a Tuhi-renga, i Vaimatá 9
Matá nui: araha é; 6
matá iti: araro pio-pio é. 10
Golondrina de mar; 6
golondrin traes ramitas de camote, 12
en la penumbra; 5
hay neblina suave. 7
Navega el bote, 6
de proa colorada; 7
es mío y tiene máscara de proa 10
Palpar a tientas; 6
ver si está caliente la cintura; 11
pero nada se encuentra. 9
Me contemplo en el espejo de agua; 13
y llego tarde a la fiesta, 9
de Tuhi-renga, en Vaimatá. 9
Lanza grande: se esquiva agachándose; 13
lanza chica: se deja pasar por debajo. 13
Ei ia manu é, 6
manu tere ereite. 8
E mai tu avio toutinó 10
ere roa tu nei. 7
E mai te manu 6
iti e te me hoe; 7
ta rape-rape hia é. 7
Si fuera pájaro, 6
ave mía, te llevaría 7
donde nadie nos viera, lejos, 11
con tu cuerpo junto a mí. 8
Eres como un ave 7
querida que aletea; 10
mientras tus ojos miran en silencio. 13
Ka moe ngapua, 6
moroto i tr tama ere 8
mo hiki, mo turu, 6
ki te honga'a pua. 7
Tei-tei-renga, 6
o ngamanu, Keu-renga... 8
Quedaos, retoños, 7
dentro de vuestros capullos; 9
después iremos sigilosamente, 11
hasta el nido de las más hermosas. 10
Tei-tei-renga 6
de los pájaros, y Keu-renga. 8
Te mata o too tangi te vahine... 12
maj te maia o te manu é... 9
E aué taaku poki nei é; 10
mo hiri, mo toka, 6
eai mo hiri, mo toka nei, 11
i te pae o te umu é... 8
Ojos llorosos de mujer... 8
como los ojos de un ave... 9
Av! niña mía, regresa; 7
regresa y quédate, 6
regresa y quédate aquí, 8
junto al fuego del hogar... 9
Te ture i anapo, 7
t bairoto ia au... 8
Ei aha etuu mate tahi mena 13
a mamae a au... 7
Ei aha faara i te a ahi iata, 15
a toe-toe aué... 7
Raa lahi maunga beebera 11
kaanga umu a nua... 8
Reñimos anoche, 6
y él me ha herido... 5
Le oí después hablar mal de mí 8
y eso me mata de dolor... 8
Me hace levantar después a hacer fuego, 14
aunque hace frío, ay! 8
No le importa que pueda morir 12
por hacerle su comida caliente... 12
Ngauka a Tori-hoi-ata, 10
eaha ana?... 5
E uru-uru pukao 8
atarangi ana. 6
E tomo-tomo pukao 8
veri Hiva ana. 6
I te motu oti au, 8
hopu-hopu oti au; 8
kau-kau oti au 8
i Ahu Riki-riki; 7
e haka hinga-hinga ana 9
erua moai 6
Las muchachas de Tori-hoi-ata 11
qué están haciendo?... 6
Se están haciendo el moño 9
en el espejo de agua. 9
Cuando está terminado el peinado 13
visten tela fina de Hiva. 9
Estoy en el islote, 7
me estoy bañando; 6
y estoy nadando 5
frente al ahu Riki-riki; 9
donde se balancean 7
dos moai. 4
Haka bari-bari tuu pora 10
pora too era ite ika 10
mu haka ree-ree iroto 10
te hainga tangata. 7
Y dan vueltas en el bote 8
de totora con las víctimas 8
para comerlos sancochados 9
en el hueco de la axila. 10
Taaku rima horo pia 9
kupe a reu-tangata 8
he horo kai tangata 8
ko popohanga. 5
Mis manos te han dado a tragar 10
joven de Reu-Tangata. 8
Tragas carne humana 7
al amanecer. 5

The kings of Easter Island, by Alfred Metraux // JSP. Volume 46, No. 182. P. 41-62
Eaha to rau (?) ariki ki te mahua i uta nei? 19
He tupu, tomo a Mata-mea i rangi rau (?), he tuatea to rau (?) ariki ki te mahua i uta nei. 36
Anirato-maniroto ka rata te tuatea, ka rata te rangirangi, ka rata te tupuna. 31
Eaha to rau ariki ki te mahua i uta nei? 19
E ura, e pōpō, e koiro, e nohu, to rau ariki ki te mahua i uta nei. 31
Anirato-maniroto ka rata te ura ki kai ra, te pōpō, e nehe, e riku, e kavakava-atua. 37
Eaha to rau ariki ki te mahua i uta nei? 19
E nehe, e riku, e kava-atua to rau ariki ki te mahua i uta nei. 28
Anirato-maniroto ka rata te nehe, ka rata riku, ka rata raina kava-atua. 30
Eaha to rau ariki ki te mahua i uta nei? 19
He hahao nei e kahi, e atu, e ature. 16
Anirato-maniroto ka rata te kahi, ka rata atu, ka rata te ature anirato. 30
Eaha to rau ariki ki te mahua i uta nei? 19
E uhi, e taro, e kumara to rau ariki i uta nei. 21
Anirato ka rata te uhi, kumara, toa e mahua i uta nei, ana i roto maru. 31
Eaha to rau ariki ki te mahua i uta nei? 19
E honu, e keo, e pane te to rau an (a) ariki ki te mahua i uta nei. 28
Anirato ka rata te honu, te keo, te pane. 16
Eaha to rau ariki ki mahua i uta nei? 18
E hetu, e rangi, e hanana, rā, he mahina to rau (a) (?) ariki ki te mahua irunga nei. 33
Anirato ka rata te rangi, e hanana, e rā, e mahina. 21
Eaha to rau ariki ki te mahua i uta nei? 19
Ea runga (?) nei ka rata te hehu rangi, hanana, rā, mahina. 22
Anirato ka rata te hehu rangi, hanana, rā, mahina. 20
Eaha to rau ariki ki te mahua i uta nei? 19
E ariki, e tapairu, to rau ariki ki te mahua i uta nei. 25
Anirato ka rata te ariki, te tapairu. 16
Eaha to rau ariki ki te mahua i uta nei? 19
E oioi, e potupotu, e ngarara, e hata to ran (a) ariki ki te mahua i uta nei. 33
Anirato ka rata maniroto e oioi, e potupotu, e ngarara, e hata to ran (a) ki te mahua i uta nei.
What does the king make fertile in the country? 14
Mars comes up, appears in the sky. The king makes the shoots of the white sweet-potatoes grow in the country. 31
Now he makes the sweet-potatoes favourable, the sky favourable, the ancestors favourable. 31
What does the king make fertile in the country? 14
The crayfish, the pōpō fish, the conger eels, the nohu fish (ape fish?), the king makes fertile in the country. 32
Now he makes the crayfish good to eat and the pōpō fish, the moss, the ferns, the kavakava-atua plants. 32
What does the king make fertile in the country? 14
The mosses, the ferns, the kavakava-atua plants, the king makes grow in the country. 23
Now he makes the mosses favourable, makes the ferns favourable, he makes the roots of the kavakava-atua favourable. 41
What does the king make fertile in the country? 14
He introduces the tuna fish, the atu fish, and the ature fish. 19
Now he makes the tuna fish favourable, he makes the atu favourable, he makes the aturefavourable too. 38
What does the king make fertile in the country? 14
The yams, the taro, the sweet-potatoes the king makes grow in the country. 21
Now he makes the yams, the sweet-potatoes, the sugar cane, the shoots favourable in the country, in the shade. 34
What does the king make fertile in the country? 14
The turtle, its abdominal shell, its legs—these he makes grow in the country. 21
Now he makes the turtle, its abdominal shell and its legs favourable. 21
What does the king make fertile in the country? 14
The stars, the sky, the heat, the sun, the moon, the king makes fertile there above. 23
Now he makes the sky, the heat, the sun, and the moon favourable. 19
What does the king make fertile in the country? 14
Going up, he makes the dew, the heat, the sun, the moon favourable. 21
Now he makes dew, the heat the sun, the moon favourable. 18
What does the king make fertile in the country? 14
The chiefs, the chiefesses he makes favourable in the country. 20
Now the king makes the chiefs, the chiefesses favourable. 18
What does the king make fertile in the country? 14
Worms, earwigs, beetles, the king makes fertile in the country. 18
Now he makes the worms, the earwigs, the beetles favourable, he makes them grow in the country.

http://www.oresteplath.cl/antologia/origyfolc9.htm
Kia-kia; kia-kia; 8
Tari rau kumara; 7
I te ehu.ehu 6
I te kapua- pua
Golondrina de mar: 6
traes ramitas de camote; 9
en la penumbra, 5
con neblina suave.
Tatá te vaka 4
po ihu-ihu mea-mea; 9
o ou; 3
e oho kero é.
Navega el bote, 6
de proa colorada; 7
es tuyo 3
y tiene mascarón de proa.
Habá-habá 2
vere taaku 5
kkava; 2
ina avai é.
Palpar, palpar a tientas; 8
ver si está caliente 7
la cintura 4
pero nada se encuentra.
Kia tika korua 7
i taaku tangata 7
amo moenga roa- roa; 9
ia- ia te ahi 7
tunu kia kia; 6
ha bea- bea 5
hiringa te manu
Fíjense ustedes 5
en mi hombre; 4
lleva una estera larga; 9
tiene una fogata, 8
para asar golondrinas de mar 10
y con el calor 4
sale fuerte olor a los 9
pájaros quemados.

Ko heruru 'ā te pātiri 11
Ko (ku) uapa 'ā te 'uira 11
Ko (ku) pupuhi 'ā te tokerau 12
Mai ruuga 5
Mai raro 4
Mai te kaokao.
Het onweer heeft gedonderd 9
De bliksem heeft geflitst 7
De wind heeft geblazen 7
Van boven Van beneden 7
Vanaf de zijkanten.

Федорова И.К. Мифы, предания и легенды острова Пасхи. М.: Наука, 1978
О Hotu Matua i uga mai ai 12
Ia Hau Мака, i toona tuura 11
Ka kimi te maara mo te ariki 12
Mo te ariki, mo tomo. 8
Хоту Матуа послал 1
Хау Маку, своего слугу, 2
отыскать ровное место на берегу для арики, 2
чтобы [он мог] пристать к берегу. 1
E nua e, i oti au 9
I te rima о te varua 8
о Hiti Kapura, 5
о Urauraraga te Mahina. 10
О мать, пришел мой конец, 0
я в руках духов 0
Хити Капура 0
[и] Урауранги те Махина. 0
Nua e, 3
I oti au i te rima о te atua 13
О Hiti Kapura, о Urauraga 10
a te Mahina. 5
Kohu rakerake, kohu rakerake, 12
raa rivariva raa rivariva. 12
Мама, 0
Я погибла, я в руках духов 0
Хити Капуры и Урауранги 0
а те Махина. 0
Тень — плохо, тень — плохо, 0
Солнце — хорошо, солнце — хорошо… 1
Ka hao е, ka hao 6
hanuanuamea a vai to ua kura! 15
Ka rere A Ure a Oho Vehi iti 13
kihaho ena; 5
Oho Vehi nui na oti tooku matua, 15
e roa marego, e kai tagata 12
mo hatu oou 6
e Ure e, te repa e! 8
Поднимись, поднимись, 2
Радуга красного дождя! 1
Перелети, Уре а Охо Вехи-младший, 0
туда вниз; 0
Охо Вехи-старший умер, 1
мой лысый отец, который ест людей, 2
зажарил их в очаге, 0
о Уре, молодой человек! 0
Ka hao e, ka hao 7
hanuanuamea a vai to ua kura! 15
Ka rere A Ure a Oho Vehi iti... 13
Поднимись, поднимись, 2
Радуга красного дождя! 1
Перелети, Уре а Охо Вехи-младший... 0
Ure a Oho Vehi nui. 9
Ana oti, tooku matua e rao 13
marego. 3
E kai tagata mo hatu oou, 12
E Ure e, te repa e. 8
Ka hau, е ka hau 6
Gaehe, ka hau 6
Те nukunuku Kavakava Aro 10
Kavakava Atua, kakokako 11
Ure a Oho Vehi hiki hahove. 12
Ure a Oho Vehi nui. 9
Ana oti, tooku matua e rao 13
marego. 3
E kai tagata mo hatu oou, 12
E Ure e, te repa e. 8
Великий Уре а Охо Вехи, 0
кончено, мой отец с большой 1
лысиной; 1
[он] ест людей, [приготовив их] 1
в земляной печи. 0
О Уре, о юноша! 0
Пусть дует, пусть дует 2
ветер, пусть дует Кавакава Аро [и] 1
Кавакава Атуа просят (?), 1
Уре а Охо Вехи 0
танцует вне [. . .] 0
Великий Уре а Охо Вехи, 0
кончено, мой отец с большой 1
лысиной. 1
[Он] ест людей, 1
[приготовив их] 0
в земляной печи. 0
О Уре, юноша! 0
Ka hao е, ka hao 6
hanuanua mea a vai to ua kura! 15
Ka rere А Ure а Oho Vehi iti 11
kihaho ena; 5
Oho Vehi nui na oti 9
tooku matua, 6
e roa marego, e kai tagata 12
mo hatu oou, 6
e Ure e, te repa e! 8
Поднимись, поднимись, 2
Радуга красного дождя! 1
Перелети, Уре а Охо Вехи-младший, 0
туда, вниз; 0
Охо Вехи-старший умер, 1
мой лысый отец, который ест людей, 2
зажарив их в очаге, 0
о Уре, молодой человек! 0
E Ure a Vai а Nuhe 8
Ku tikea te aha, te rakutia, 12
Maikuku, memea oou 10
E Ure e, te repa e. 8
О Уре а Ваи а Нухе, 0
Они увидят [твой] рот и руки, 0
твои ногти, красные ногти, 1
О Уре, о юноша. 0
Ua mata tahi 6
Uka Akoa. 5
Ua mata rua 6
Uka Akoa. 5
Ua mata toru 6
Uka Akoa. 5
Первая капля дождя 0
девушка Акоа. 0
Вторая капля дождя- 0
девушка Акоа. 0
Третья капля дождя - 0
девушка Акоа. 0
E Kuha, e Rati, 6
te manu i hakaeu 8
ka a eu, ku (a) tari ia 10
ко maua tou kuhane 8
ко au ко mahaki 5
ki Hiva, ki Ovakevake. 9
О Куха, о Рати, 0
нужно торопиться, 1
мы готовы взять 0
с собой его душу 2
(со мной и моей подругой) 1
На Хиву, на Овакеваке. 0
E Ure a Vai а Nuhe 8
Ku a aha? Ku(a) 6
tikea te rakutia 8
maikuku memea 7
E Ure e, te repa e! 8
О Уре а Ваи а Нухе, 0
Что это? Я вижу скребки - 2
красные ногти. 1
О Уре, о юноша! 0
Е Kuha, e Rati, 5
te manu i hakaeu 8
ku a eu, ku (a) tari ia 10
Ко maua tou kuhane 8
ko au ko mahaki 7
ki Hiva, ki Ovakevake. 9
E Ure a Vai a Nuhe, 9
Ku a aha? Ku (a) tikea te rakutia 14
maikuku memea. 7
E Ure e, te repa e! 8
О te henua mata pouri oou, 12
Е Mahuna te Raa kenu aaku. 11
Е tae ре uta oe tomatou. 10
Henua mata maeha i te uiga. 13
Aue, nue е, aue koro е 10
aue matua e, 7
aue ga коре. 4
Ваша страна мрачна, 1
о Махуна те Раа, мой муж. 0
[Она] не похожа на мою страну 1
в светлом краю. 1
Увы, (моя) мать, увы, (мой) отец, 0
Увы, (мои) родители, 0
Увы, мальчики. 0
E nua, maea o ruga kiraro koe 14
Maea o raro kiruga koe 11
E kara koe, e uko 8
E huruhuru koe, e uko 10
E gutut (?) koe, e uko 8
E vae koe, e uko. 8
О дитя, когда камни наверху, ты 0
спускаешься вниз; 3
когда камни внизу, ты поднимаешься наверх 1
Ты [надеваешь] крылья и летишь 0
Ты [надеваешь] перья [и] летишь 0
Ты [надеваешь] клюв [и] летишь, 0
Ты [надеваешь] ноги [и] летишь. 0
Не timo 2
te akoako, 5
he akoako tena, 7
e te tuu, 4
e te taha, 4
e te kuia, 5
e te kapakapa, 6
e te here hue, 6
e te manu vae punaka, 9
e te manu vae eha, 8
e aha ana, 5
e naho ana itua, 8
ataata, 4
marumaru, 4
kohukohu, 4
a gao a nivae, 7
kia hiva 4
te para atua ruga, 8
e para atua tohua, 9
uha ma te riu i ki 8
mo noho i roto i te Pu, 9
e para e, 4
ka rutu 3
i tapu о hea, 5
he timo rere, 5
makai makai 6
te timo hei ere, 7
ana koau a hoe, 8
puaka pavarava, 7
totoke tamahahine 8
о tapu ara taha. 6
Вырезает 0
ученик [знаки], 0
учит их, 0
направление их, 0
как поворачивать [дощечку], 0
[птица] глупыш, 0
[птица] капакапа, 0
тыква хуе, 0
свинья, 1
овца, 0
заход солнца, 1
тень, 0
буря, 0
росток нивае, пригнутый] к земле (?), 1
[растение] пара атуа рунга, 1
[растение] пара атуа тохуа 1
[ ] 0
чтобы остаться в те Пу 2
[ ] 0
[1] Eaha to rau ariki 9
ki te mahua i uta nei! 10
[2] Не tupu, tomo 4
a Mata Mea i 6
ragi rau, he tuatea to rau ariki 15
ki te mahua i uta nei 10
[3] Anirato maniroto 8
ka rata te tuatea, 8
ka rata te ragiragi, 8
ka rata te tupuna 7
[4] Eaha to rau ariki 9
ki te mahua i uta nei? 10
[5] E ura, e poopoo, e koiro 12
e nohu to rau ariki ki te mahua i uta nei 19
[6] Anirato maniroto 8
ka rata te ura 6
ki kai ra te poopoo, e 10
nehe, e riku e 6
kavakava atua 7
[7] Eaha to rau ariki 9
ki te mahua i uta nei! 10
[8] E nehe, e riku, e 7
kava atua to rau 8
ariki ki te mahua 8
i uta nei. 5
[9] Anirato-maniroto 8
ka rata te nehe, 6
ka rata riku, 5
ka rata raina kava atua 11
[10]Eaha to rau ariki 9
ki te mahua i uta nei? 10
[11]Не hahao nei a kahi, 8
e atu, e ature 7
[12]Anirato maniroto 8
ka rata te kahi, 6
ka rata atu, ka 6
rata te ature anirato 10
[13]Eaha to гаu ariki 8
ki te mahua i uta nei? 10
[14]E uhi, e taro, e кumarа to rau ariki 15
i uta nei 5
[15]Anirato ka rata te uhi, 10
kumara, toa e mahua 9
i uta nei ana i 8
roto maru 4
[16]Eaha to rau ariki 9
ki te mahua i uta nei? 10
[17]E honu, e keo, e pane 9
te to rau an(a) ariki ki 10
e mahua i uta nei 9
[18]Anirato ka rata 7
te honu, te keo, te pane 9
[19]Eaha to rau ariki 9
ki te mahua i uta nei? 10
[20]E hetu, e ragi, e hana-na, raa, he mahina 16
to raua ariki ki te 9
mahua i ruga nei 8
[21]Anirato ka rata 7
te ragi, e hanana, 7
e raa, e mahina 7
[22]Eaha to rau ariki 9
ki te mahua i uta nei? 10
[23]Ea ruga nei ka 7
rata te hehu ragi, 7
hanana, raa, mahina 8
[24] Anirato ka rata 7
te hehu ragi, hanana, 8
raa, mahina 5
j25] Eaha to rau ariki 9
ki te matua i uta nei? 10
[26] E ariki, e tapairu 9
to rau ariki ki te 8
mahua i uta nei 8
127] Anirato ka rata 7
te ariki te tapairu 9
[28] Eaha to rau ariki 9
ki te mahua i uta nei? 10
[29] E oioi, e potupotu, 10
e garara, e hata 7
to ran(a) ariki ki 7
te mahua i uta nei 9
[30] Anirato ka rata 7
maniroto e oioi, 9
e potupotu, e garara, 9
e hata to ran(a) 6
ki te mahua i uta nei. 10
[1] Какие плоды арики 0
процветают в этой стране? 2
[2] Появляется, выходит 1
Марс на небо; белая 1
кумара — создание 1
арики в этой стране. 2
[3] Будем теперь 0
славить белую кумару, 1
будем славить небеса, 2
будем славить предков. 1
[4] Какие плоды арики 0
процветают в этой стране? 2
[5] Лангуст, рыба поопоо, 1
угорь, рыба нюху — создание 1
арики в этой стране. 2
[6] Теперь будем славить 1
лангуста, которого 1
можно есть, рыбу 1
поопоо, мох, папоротник 0
и растение кавакава атуа. 1
[7] Какие плоды арики 0
процветают в этой стране? 2
[8] Мох, папоротник, 0
растение кавакава атуа, 1
плоды арики, которые 0
произрастают в этой стране. 3
[9] Будем славить 1
теперь мох, папоротник 0
и корень растения 1
кавакава атуа. 0
[10] Какие плоды арики 0
процветают в этой 1
стране? 1
[11] [Он] ввел здесь 1
тунцов, рыбу ату 0
и атуре. 0
[12] Будем теперь 0
славить тунцов, а также 1
рыбу атуре. 0
[13] Какие плоды арики 0
процветают в этой 1
стране? 1
[14] Ямс, таро и кумара — 1
создание арики. 1
в этой стране. 2
[15] Будем славить теперь 1
ямс, кум ару, сахарный 2
тростник в этой стране, 3
которые растут в тени. 1
[16] Какие плоды арики 0
процветают в этой стране? 2
[17] Черепаха, ее брюшной 0
панцирь, ее нога — 0
создание арики в этой стране. 3
[18] Будем теперь славить 1
черепаху, ее панцирь, ее ноги. 0
[19] Какие плоды арики 0
процветают в этой стране? 2
[20] Звезды, небо, жара, 0
солнце, луна — создание 2
арики там наверху. 0
[21] Будем теперь 0
славить небо, тепло, 1
солнце и луну. 1
[22] Какие плоды арики 0
процветают в этой стране? 2
Поднимаясь выше, 1
создает туман, 1
тепло, солнце и луну. 1
[24] Теперь он делает благосклонным 1
туман, тепло, солнце, луну. 1
[25] Какие плоды арики 0
процветают в этой стране? 2
[26] Арики и принцесса — создание 3
арики в этой стране. 2
[27] Теперь арики делает 0
благосклонными (укрощает) 1
принцесс. 2
[28] Какие плоды арики 0
процветают в этой стране? 2
[29] Гусеницы, уховертки. 2
тараканы... 0
создание арики в 1
этой стране. 2
[30] Теперь [он] делает 0
благосклонными гусениц, 2
уховерток, тараканов 0
...плоды [арики] в этой стране. 2
[1] Не hatu te kona о te 6
maika moke, e гера е. 6
[2] Не hatu te копа то 3
pohaha о te maika, е те hoou e. 11
[3] Не hatu te копа о te maika 7
i kuni i kuni te kahui. 10
[4] Не oti te копа о te 4
maika то te кого. 4
[5] Не hatu, he pukapuka 7
te maika то te oge 7
то ока i te vai nui 6
то kai i te oge. 6
[6] I a hora iti, hora nui 10
то tao i te ogo то kai 8
то papaku ho ki то 5
tanu ki raro ki 6
rua. 2
[7] Не hiva te maika he rio 9
he purou ino etoru 9
maika tomo 5
he hiva, he rio, he purou ino. 12
[1] Рыхлим землю, 0
рыхлим землю для 0
бананов моке, парень. 0
[2] Рыхлим землю, 0
чтобы посадить 1
бананы, друг. 0
[3] Рыхлим землю 0
для бананов, большие пучки. 0
[4] Кончили рыхлить землю, чтобы 0
посадить бананы для праздника 1
коро. 0
[5] Разрыхлили землю, 0
посадили бананы 1
для голодного времени; 0
разрыхлили землю, 0
чтобы посадить в мокрую землю 1
бананы, чтобы есть их в голод. 1
[6] Сейчас месяц хора ити, месяц 3
хора нуи, 0
чтобы варить и есть бананы,— 1
голодное время, 0
чтобы снова посадить бананы во 2
рву. 0
[7] Бананы хива, 0
рио и пуроу ино— 0
это три новых сорта 2
(хива, рио, пуроу ино). 0
[1] Ко Tarahai 4
te marama me vero 7
о te kumara 4
mo kai i te oge. 7
[2] I a hora 4
hora iti, hora nui 8
te kumara о tarahao 8
о te hetuu pu. 5
[3] Ana keri te kumara 8
о tarahao, о hetuu pur 8
he vika, he veu marikuru. 10
he rari aika 6
te kumara rae. 6
[4] Ana pakoo ki te 7
ariki mo te ariki e kai 11
te maika гае е kai 6
mo te ariki e kai 8
te toa rae ana 7
hahati ki te ariki. 8
[5] Те uhi rae ana keri 8
ki te ariki ana mau ana 11
hakauru te hare hoou 10
mo te ariki e kai. 8
[6] Те vaka hoou 5
e kai i te ika гае 7
mo te ariki. 5
[1] Тарахаи — 0
месяц 1
посадки кумары, 1
чтобы есть 1
в голодное время. 0
[2] Сейчас в месяце 2
хора ити, в месяце 1
хору нуи растет 1
кумара, посаженная в месяце 2
тарахао, в месяце хетуу пу. 1
[3] Собираем кумару 0
месяца тарахао. 1
месяца хетуу пу, кумару вика, 1
веу, 0
марикуру я рари 0
аика — первые сорта кумары. 1
[4] Срезаем для арики, 0
чтобы арики ел 0
первые бананы; 0
чтобы арики 0
ел первый сахарный 1
тростник, 1
срезаем сахарный тростник 3
для арики. 0
[5] Первый ямс, 1
собираем первый ямс для арики, 2
несем, приносим в новый 2
дом, чтобы арики ел. 0
[6] Новая лодка, 0
чтобы арики 0
отведал первой рыбы. 0
[1] Не ua ua ruga, 6
he ua he ehu, 6
he ua he verehiva, 8
he ua ua kiva, 7
he ua ua kura, 7
he kapua. 4
[2] Ki hiti te ha, 5
nuanua mea, 6
he hoa te ua kura, 8
ku ava a te ua, 7
ku tarai a te ua, 8
ku hakamitomito 7
a te ua. 4
[3] Ku veuveu a te ua, 9
ku rakerake a te ua, 9
ku keukeu a te tokerau, 11
he hoa te ua; 6
ku oti a te ki 6
о te ua. 3
[1] Дождь, падающий сверху, 1
мелкий дождь, мелкий дождь, 0
ровный дождь, ливень, туман. 0
[2] Появилась радуга, 1
кончился ливень, 1
начался дождь, 1
дождь льет как из ведра, 0
покрывается пузырями 1
дождевая вод 0
[3] Надоел нам дождь, 0
шумел дождь, 0
начался ветер, 1
дождь перестает; 1
кончился разговор о дожде. 1
[1] Ariki hopea оmua i 9
oho mai nei ko 7
Rukuga. 3
[2] I ka noho ko tetahi tau 10
i tomo ai 5
кое e te matua e 6
ki te Pito о te Henua. 8
[3] Не noho he hakarata 7
te matua a Rute. 7
[4] I ka tuu ki te tahi 8
tau i hoki nei кое 7
e te matua 5
e ki to ona kaiga 8
ki Maareva 5
anake anake ко 6
toona pukuraga. 7
[5] Не tuu he noho i 6
Maareva. 4
[6] I ka tuu, ki te tahi 8
tau, he oho mau 7
te matua a Tepano 8
mai Tahiti ki Maareva. 10
[7] Не tuu, he noho, 5
he ui te matua a Tepano 11
ki a Rute: 4
"Pehe te ki о te 5
kaiga era а кое 5
i oho mai ena 7
hoki ku 3
magaro ana 5
teu mahigo". 5
[8] Не ki mai te matua 7
a Rute: 3
"Ku rata tahi ana 7
tooku mahigo aau, 9
i oho mai nei". 7
[9] Не ki te matua 5
a Tepano 4
ki te pukuruga 6
о Rute, 2
ко Agata hoki: "Ina he ariki о tou 13
henua". 3
[10] Не ki a Agata e te 7
matua: "Ina he ariki roe 11
о to matou kaiga. 7
Ко Rukuga te ariki 7
hopea, 3
i haka mao, 5
i garo nei ki a Peru". 9
[11] Не ki te matua 5
a Tepano: 4
"Hoki ina he tagata 8
paari toe 5
о tou kaiga". 5
[12] Не ki кое е Agata e: 5
"Ina he tagata 6
paari toe. 5
Ku hakamao ana 7
te tagata paari 7
ко Gure". 2
[13] Не ki te matua 5
a Tepano 4
ki a Agata: 5
"Не avai atu au 7
i te ariki kia кое". 7
[14] Не too mai i te 6
ariki, 3
he hakatuu i te ariki. 10
[15] Ко Agate te 4
ariki о Rapa-Nui, 7
ariki vie. 5
[16] Не noho he tuu 5
ki te tahi marama, 7
he oho mai 5
кое e Agata e 5
ki Rapa-Nui. 5
[17] Не ui i te 4
tagata paari 6
mo avai i te 6
tapoa ariki. 6
[18] Не too mai, he avai 8
ki a Ure Vae Iku 8
a Vaka Hono. 5
[19] Ко Ure Vae Iku 6
te ariki potahe, 7
he noho a Ure Vae Iku. 10
[20] Не tuu ki te tahi 6
tau, he hakahoki 7
i te ariki ki 6
Atamu a te Kena. 7
[21] Ко Atamu te 4
ariki tumu 5
i hoa о te mukomuko. 8
[22] E te tagata 5
ко Atamu, ко Riro, 5
ко Atamu a te Kena, 7
ко Riro a Gure, 5
ко Atamu, ко Riro 5
te ariki, 4
i oho о te mukomuko. 8
[23] Ко Atamu hoki 5
ко Ika a Tuu Hati 7
ко Tuu a Hereveri. 7
[24] Ко Ika a Tuu Hati 7
ко Tuu a Hereveri 7
te ariki patahe 7
kai oho te mukomuko. 9
[1] Последним ариии был 1
Рукунга. 0
[2] Прибыл однажды на 0
[остров] 1
Пито-о-те-Хенуа 0
патер (миссионер). 2
[3] Патер Руссель62, поселился 4
[на острове], и стал учить новой вере]. 2
[4] Затем [он] вернулся на свой 2
остров, на Мангареву, 1
вместе со всеми своими 4
учениками. 0
[5] Прибыл и остался 2
на Мангареве. 0
[6] Патер Тепано 0
отправился однажды 1
с Таити на 1
Мангареву. 0
[7] Патер Тепано прибыл, 0
поселился [и] спросил 4
Русселя: «Каковы новости о 4
стране, [откуда] ты 1
вернулся? Обратил 1
ли ты [в христианство] 2
своих подданных?» 1
[8] Сказал патер 0
Руcсель: «[Я] обратил 2
[в христианство] 2
своих подданных 1
[и] приехал сюда». 1
[9] Спросил патер Тепано 1
ученицу Русселя 2
Ангату;65 0
«Нет разве [верховного] 1
ариии в твоей стране?» 1
[10] Сказала Ангата 0
патеру [Тепано]: 0
«Нет верховного 1
армии в моей стране. 1
Тоследним арики 1
был] Рукунга, 0
его] увезли, и [он] 0
погиб в Перу». 0
[11] Спросил патер Тепано: 1
«Не вернулись старцы 3
твоей страны?» 1
[12] Сказала Ангата: 0
«Нет старцев; 2
умер 0
старец Нгуре». 1
[13] Сказал патер Тепано 0
Ангате: 0
«Тебе даю я 1
титул арики». 0
[14] [Он] дал [ей титул] 0
арики, сделал ее арики. 1
[15] Ангата — арики 0
Рапа-Нуи, 0
женщина — арики. 0
[16] Некоторое время 0
спустя Ангата 2
отправилась на 1
Рапа-Нуи. 0
[17] [Там] она увидела 0
старца, которому передала 1
титул арики. 0
[18] [Она] передала 0
[титул арики] 0
Уре Вае Ику, 0
сыну Вака Хоно. 1
[19] Уре Вае Ику — 0
незаконный арики, 0
стал Уре Вае Ику 1
[вождем]. 0
[20] Прибыл однажды 0
[патер Тепано] в сделал 1
арики [вождем] Атаму 0
а те Кена. 0
[21] Ко Атаму — 0
законный арики, 0
у него не было 0
наследника. 1
[22] Люди: 0
Атаму, Риро 0
Атаму а те Кена 0
Риро а Нгуре 0
Атаму, Риро — 0
арики, 0
они остались без наследников 3
[23] Атаму снова, 1
Ика а Туу Хати 0
Туу а Херевери 0
[24] Ика а Туу Хати, 0
Туу а Херевери 0
[были] незаконными 0
арики, остались без 2
наследников. 1

Titre: La música de la Isla de Pascua Titres liés: Collection :Universidad de Chile Colección de ensayos no.1 Auteur: Pereira Salas, Eugenio [1904-] Éditeur: Santiago de Chile : Instituto de Investigaciones Musicales Sujets: Music -- Easter Island Langue: Espagnol Date d'édition: 1947? Format: 16 p. : music. ; 24 cm
Tai ne'i ne'i6
Tatou to'a5
i te iene ei7
re ua ua he.6
Na te heu ia6
mana e tu 'u mai7
he ni'o ai toe7
tatou ra'e5
Te mahute ruhi6
te aru eraea7
ia oe.4
Defecando sobre el mar8
nuestros enemigos7
y gracias a sus vientres8
se establecieron allí.8
De ahí los descendientes8
pudieron venir hacia acá.10
Estaban demás para mantener el fuego,13
puesto que nosotros estábamos primero.14
El pez del mahute6
el árbol del mahute6
llegaron hace tiempo y no sobraban.12
He Erema a te poki e9
Ko hoki hoki mai7
Aita oir aue8
e hoki at'u5
Tau-tau ra'a ina8
toto au ne'i6
ke ati au ne'i.7
El nino que se llama Eremo11
?ya no vuelve mas?6
?Ay!, se ha retirado7
y no vuelve aqui.7
Nadie lleva ya al sol8
sangre de mi vientre7
Ti arē no'a no'a teniri11
no te mau pokihi farari10
Nivira gin aro6
rahi ai e te mau8
naea ri raehi
Ate mananae mate8
Kakuro koe nerue8
Kakuro, kataoa ritu ritu11
Ite ana rano6
Ite ana, tautau ipu kiea13
Onga nerue tuai a.9
Quiero una chiquilla que se quede sola18
en la casa, que tenga la cara bien13
blanquita, y que tenga en la casa una14
calabaza con polvo colorado para pin-14
tarse la cara y la chiquilla se quede14
mucho tiempo en la casa.9
Kanini te makoi7
Ka tuu te makoi miro rakerake13
Kanini koe te makoi oone o te14
Rano-kao.4
Da vueltas el trompo del makoi;11
el de madera no se para bien,11
da vueltas el trompo de la9
arcilla de Rano-kao.
Aue ra oi oe8
hoe Ruperto5
tomo era'a5
tomau tamarini.7
Oh, ya se va4
el amigo Ruperto7

La isla del tesoro
Mea-mea, toua mamari,10
moana 'e rito mata.8
'Uri-'uri, tea-tea, kāpē,12
'ai ka korore 'anani.9
'I ruga i te karā8
o te pepeka5
te ga korore nei,7
pa he hanua-nua mea 'ā11
koia ko mata 'e ko karā11
e rere era ki te7
ta'ato'a kona.6
—A. Elena Hey Chāvez8
Te raupā o te miro tahiti12
he vi-viri he vi-viri8
'i a Vai Tu'u Nui.8
Te aga o te tokerau,9
he haka marere i te raupā.12
Te aga o te pāra'u,9
he haka taka-taka i te raupā.13
—A. Eiena Hey Cliavez9
Mo te perete'i6
tagi-tagi ahi-ahi8
ma'ana e tu'u6
e haka 'ara mai.7
Mo te perete'i6
tagi-tagi ahi-ahi8
ma'ana e tu'u6
e vete-vete mai.7
Leonardo Pakarati L.8
"E hitu huru o te maika10
o to'oku henua,"7
e kī era a nua ki a Hotu,12
'ai ka tataku:6
"He maika hiva,6
koro tea,4
ri'o,2
puka-puka,4
perohā,4
purau'ino,5
pi'o-pi'o."4
—A. Elena Hey Chávez6
E te ragi riva ē,8
tu'u huru-huru tea-tea ena,12
tu'u korore nehe-nehe,9
tu'u ra'ā mahana ena,10
tū matavai ena8
e hoa mai ena7
mo mātou mo ho-hopu.9
—A. Eiena Hey Chāvez9
E te ragi riva ē,8
tu'u huru-huru tea-tea ena,12
tu'u korore nehe-nehe,9
tu'u ra'ā mahana ena,10
tū matavai ena8
e hoa mai ena7
mo mātou mo ho-hopu.9
—A. Eiena Hey Chāvez9
E ai ro 'ā te ika e tahi12
to'ona korore6
tenita 'apa tea-tea,9
'e pakiroki 'iti-'iti.9
'Ai rote vai ana haka nini12
mo kimi i ta'ana kai;9
koia ko to'ona mata horou,12
he noho he u'i-u'i.8
Mo garo'a e tahi pakeke,10
he re-rere4
pa he perete'i 'ā te horou.12
—A. Eiena Hey Chávez7
Ko mahani 'ā a au9
e tahi kona5
e ai ro 'ā6
e tahi poko-poko7
vai hahau.5
Ki ai te ra'ā7
he ve'a-ve'a.5
Ko Vai Tara Kai Ū8
to'ona 'igoa.6
E ai ro 'ā te rivuho,10
te kī haga he rona,8
me'e rahi matahiti a tu'a11
i aga ai e te ga korohu'a12
mo haka take'a mai pe nei ē:13
i te me'e o to'ona moe varua.13
—A. Elena Hey Chávez6
Henua roa rahi koe,9
'ehu-'ehu 'iti-'iti,8
topa hoko tahi 'i7
roto i tu'u vaikava moana.12
Ko 'Orogo te kaiga nui.10
E toru rano tau,7
e toru tu'u motu7
mo hapa'o i a koe.8
He moai to'u 'ariga ora,11
he tao'a o to'oku toto tuai13
e hapa'o nei au8
'i roto i te mahatu.8
Ko Rapa Nui, nehe-nehe koe.11
E ko rehu i a mātou,10
henua hōnui7
o te oga iga o te ra'ā.11
—M. Dolores Tuki Paté6
A Rapa Nui he henua 'iti-'iti e tahi16
topa hoko tahi 'i rote vaikava moana,16
to'ona 'igoa tako'a e kī ena14
ko Te Pito o te Henua.9
E maroa hoko tahi no 'ā koe 'i rote vai moana.21
Ko Motu Nui, ko Motu 'Iti, ko Motu Kao-kao,17
ko Maratiri, ko Tavake, ko 'Ariki,13
ko Tautara kōrua e maro-maroa ena.17
E toru u'u pini-pini nehe-nehe:13
ko Poike, ko Terevaka, ko Te Kari-kari.15
E toru tako'a 'ā u'u rano:12
ko Rano Kau, ko Rano 'Aroi, ko Rano Raraku.17
Rano Raraku era o te moai12
haka ture-ture era e tuku turi:13
"¿He aha koe i keri ai i a au14
i haka pa-paka ai ki te tokerau?"14
'I to'oku haga atu, e Rapa Nui ē,15
he take'a to'oku haga atu11
mai roto o to'oku mahatu11
ki to'oku hakari ta'ato'a.11
—Felipe Tuki Tepano8
"Ararua tāua, e vovo ē,13
'i te 'ua 'i te take'o,9
'i te 'ua 'i te take'o,9
ararua nō tāua.10
E rua ga uka ha'ere pō11
ko māua 'ana ararua.11
Ka pakakina tu'u vave ena11
ararua nō tāua.10
Ka e'a Rucero popohaga ē12
he tere iga 'ata o matu'a11
'i te kimi haga i te rau huru kai14
kiko ika mo ta'aku poki."10
Ka tea mai te mahina o te ragi,13
ka ma'eha te hetu'u,8
ka puhi te tokerau8
tāua, e te poki ē.10
Ka garo nō koe, e hoa ē.12
Ka tea mai te mahina9
mo haka ma'eha mai8
a māua ararua.9
'Ahani ka kore te re'o o te tavake14
i kiu-kiu mai ai 'i te pō nei15
i hoko rua mai ai9
i a māua ararua.10
Mai ruga nei au ana tagi atu14
ki tu'u rima kai ena.9
'I te 'ua 'i te kapua,9
ararua nō tāua.10
He nanue para au,8
ika noho o rote vaikava.11
'Ina e tahi tagata8
mo ta'e haga ki a au.9
He nanue hatu au.8
No, he nanue para.7
He pu'oko moni au.8
No, he hua'ai o'oku.9
¿He aha e haga mai ena?10
He rake-rake pe aha o'oku.11
'O ira, 'i ruga i a au 'ā12
nā me'e haga ena o kōrua.13
Ta'ato'a nu'u ruku8
he kimi he tute ki a au10
o to'oku nehe-nehe.8
'Ē-ē, he nanue para au.11
He nanue para au,8
ika toua mamari,8
ko te ga huru tau era9
e ura-ura 'i rote vaikava.12
—Felipe Tuki Tepano8
E tunu 'ana i te me'e maika pi'o-pi'o16
'ai ka haka topa:7
"¿Hai aha ka 'inaki nei?"10
He ra'e 'ana i mana'u ro mai ai14
mo oho hai kona ika.9
Pe ira a au i ki ai:10
"He kai nui o te kaiga.10
Ka mana'u era6
mo aga e tahi me'e tunu ahi,12
he ra'e 'ana ka mana'u ro era12
mo oho hai ika.7
"He mana'u te nu'u piroto10
mo haka taka-taka7
i to rāua me'e o te krub,11
he ra'e 'ana ka mana'u ro era12
ki te ika.4
"'Ina he me'e tara7
mo te kai mo ho'o,7
he ra'e 'ana ka mana'u ro era12
ki te ika.4
"Ku haga 'ana mo ta'e pau rahi,12
'o 'ina mau 'ana he tara10
'o he tahi rave'a,7
he ra'e 'ana ka mana'u ro era12
ki te ika.4
"He ai te gogoro7
mo te tagata honui8
he tomo mai mai hiva,9
he ra'e 'ana ka mana'u ro era12
ki te ika.4
"He tomo mai te tagata mahani12
mai i a Tire 'o mai Tahiti,12
he ra'e te mana'u7
ki te ika.4
"He oho mai nei7
a Tire 'o a Tahiti,8
he ra'e 'ana te mana'u9
ki te ika.4
"He ai te aga hare,8
e ai ro 'ana te 'ati:9
he kai kore,5
he ra'e 'ana te mana'u9
ki te ika.4
"He maruaki5
mai te aga haga7
i e'a iho mai nei,9
he ra'e 'ana te mana'u9
ki te ika.4
"He aga te 'umu6
mo te gogoro 'atua,8
he ra'e 'ana5
ki te ika."4
'O ira, he mauru-uru e tahi mo tātou17
i va'ai mai ai,'e e 'ite i te mo'a16
ana to'o mai mo te tātou kai,14
'o tu'u pe he totovā9
'o kī hia 'i te hora hope'a12
-Felipe Pakarati Tuki9
'I 'agataiahi nei tomo iho13
ku mate 'ana 'i te vera o te ra'ā.14
¡Mo aha 'ana ana kī atu11
pe hē i tomo ai 'i te maruaki,14
ku ruhi-ruhi 'ā ena ki te mate,13
'atā ena ku kihi-kihi ana,12
'e i tu'u rō pe he me'e ena12
ku ai 'ana te 'ati e tahi!11
Kai 'ara haka 'ou mai era,12
ki te e'a te haga ki ruga i te vaka.14
Te aga nei he e'a vaka,10
mo haka moe rō o'ou i tu'u mana'u,16
'i te hora hope'a 'ina he me'e toe14
mo haka noho i a koe 'i 'uta12
ka mahani rō era.8
E tupu tahaga nō 'i roto o tāua16
te here ki te me'e nei9
he e'a vaka.
—Felipe Pakarati Tuki9
Ki te mate mo ta'e e'a.9
Mo ai hai aga 'ouhou11
'o he maui-ui ana ta'e e'a,13
ku 'ata hau te tagi o to'oku roto14
'i te mahana era ka noho era12
'i ruga te henua.7
Ki te mate mo ta'e e'a.9
Ku tu'u 'ana i a au, ka e'a era14
ko tū nu'u rava e'a nô era o mātou,16
mai te e'a iga 'ā o te haga13
ka ha'a mata ro era te 'ui e tū ga vave era,19
ka uru mai era ana e'a atu te vaka,16
hé rā a au.5
Ki te mate te mana'u o te ta'e e'a.14
Ka oho era he tu'u ki te ihu era14
o te ihu o Motu o Pare,10
ki tū ga parī era9
e rava hapaki mai era ki te tua'ivi16
pe he varoro o te tagata ena12
e hoa mai ena hai rima ki te tāua tua'ivi,21
'ai ka kī mai: "¡Ka oho riva-riva!"14
Ki te mate o te ta'e e'a.10
Ka oho haka 'ou era, e haka topa era te mana'u,20
ki te 'opata era o Te Niu.11
He o'o ki roto o te rapo-rapo maria era o te 'opata.22
He hore he oho e te poihu-ihu o te vaka i te vai21
koia ko hati atu te kuta-kuta ka o'o ka oho era.21
He tu'u pe he me'e ena,9
'ai ku 'ui 'ana ki tū nu'u era ki a au.18
Mate ka mana'u era o te ta'e e'a.14
Ka tu'u era ki ruga o te haka nonoga,15
e ko ta'e 'ui mai rā e tū vai 'ere-'ere era21
'e 'amui ki tū pari era ko oga-oga 'ana18
e haka topa tahaga era.10
Ki te mate o te ta'e e'a.10
Tū pari tu'a era 'i te hora era o te hoki mai,20
ka ni-nihi mai era 'i tu'a o te vaka15
pe he tagata ena 'ā mo hā'ū'ū mai i a tāua24
mo haka horou ana koa mai ka tono ka oho mai era22
i te vaka ki te tomo iga.10
Ki te mate o te ta'e e'a.10
Ka o'o era ki te haga, pe nei ka ki era e te nu'u:20
"¡Ka reka 'ō!5
¿'Ina 'ō te hoko toru era e rava e'a era ananake?22
¿He aha ka kore ta'ue era?"11
Ki te mate o te ta'e e'a.10
Ta'u me'e reka ta'ato'a, mo to'oku mana'u,17
'ina pe he me'e nei 'i ruga o te vaka a au18
e raga-raga ro 'ana.8
Ki te mate te mana'u o te ta'e e'a.14
Ta'a 'a'amu reka, 'o me'e haka tagi reka, 'o 'ava atu,21
'ina ki a au pe he me'e nei he haka rogo17
pe hē te kahi, e hia i motu 'o i tere16
'o pe hé i ora ai o tū nu'u era i e'a era.19
Ki te mate te mana'u o te ta'e e'a.14
Mo'oku, ku vanaga 'ana māua 'o mātou18
ko te ga 'amigo era o'oku,11
he 'ana-'ana o te ra'ā10
'i rote ra-rapo o te maria o te hiero,16
'o o te kahi ka rere mai era he kōnānā te vaikava,24
te manu ka rere he manu ka oro,12
e oro mai a te ruga 'e a te raro14
ka vari ka vari,6
he ma'i nō te me'e, 'o te 'ati,12
ka ta'e tu'u a au ki a rāua era.16
Ki te mate te mana'u o te ta'e e'a.14
Mo'oku, te ga me'e era he ramienta e'a vaka 'a'aku21
ka tano era te mahana o te rake-rake o te vaikava21
he noho e ko e'a,7
ku tu'u 'ana te me'e era he rou,13
he teka-teka 'o he tetahi atu12
e vanaga tako'a ro 'ana mātou.14
Ki te mate te mana'u o te ta'e e'a.14
—Felipe Pakarati Tuki9
He puhi mai te tokerau10
ko Te Pakakina,6
he pakakina5
ki ruga ki te henua.8
He mamae, he ki-kiu,8
he tagi te tokerau.8
He parigi mai6
te matavai ki haho8
ki ruga ki te henua.8
He rari-rari he takero9
ta'ato'a te ko'ura tere henua,13
'i te matavai o te tokerau.12
He haka mahana6
ki te ra'ā,5
he koa te hakari7
o te ko'ura tere henua,10
'i te ora o te ra'ā.9
—Eusebio Tuki Tepano10
0
0
Ka hao ē, ka hao ē,10
ka hao hanua-nua mea10
'avai tāua kura9
ka rere a Ure 'a 'Ohovehi ki haho.14
Nā 'Ohovehi nui, 'ina oti12
to'oku matu'a e roa marego,12
e kai tagata6
mo hatu o'ou e Ure, e te repa ē.
0
Ka hao ē ka hao ga'ehe,11
ka hao te nuku-nuku8
ka Kava 'Aro, ka Kava Tu'a10
ka kō, ka kō6
Ure 'a 'Ohovehi7
ko hiku ka haki hia8
e Ga Ihu More a Pua Katike12
E hia-hia púa mauku tai.11
Ka tahi, ka tahi,6
ka tahi ia poko-poko.9
Rupe koe, rape koe ka rua,11
ka rua ia poko-poko.9
Rupe koe, rape koe ka toru,11
ka toru ia poko-poko.9
Rupe koe, rupe koe ka hā,11
ka hā ia poko-poko.9
Rupe koe, rupe koe ka rima,11
ka rima ia poko-poko.9
Rupe koe, rupe koe ka ono,11
ka ono ia poko-poko.9
Ka hao ē ka hao ga'ehe,11
ka hao te nuku-nuku8
ka Kava 'Aro, ka Kava Tu'a10
ka kō, ka kō6
Ure 'a 'Ohovehi7
ko hiku ka haki hia8
e Ga Ihu More 'a Pua Katike12
e hia-hia púa mauku tai.11
Ka tahi, ka tahi,6
ka tahi ia poko-poko.9
Rupe koe, rupe koe ka rua,11
ka rua ia poko-poko.9
Rupe koe, rupe koe ka toru,11
ka toru ia poko-poko.9
Rupe koe, rupe koe ka hā,11
ka hā ia poko-poko.9
Rupe koe, rupe koe ka rima,11
ka rima ia poko-poko.9
Rupe koe, rupe koe ka ono,11
ka ono ia poko-poko.9
Ka hao ē ka hao ga'ehe,11
ka hao te nuku-nuku8
ka Kava 'Aro, ka Kava Tu'a10
ka kō, ka kō6
Ure 'a 'Ohovehi7
ko hiku ka hoki hia8
e Ga Ihu More 'a Pua Katike12
e hia-hia pua mauku 'uta12
e tagi-tagi pua mauku tai.12
Ka tahi, ka tahi,6
ka tahi ia poko-poko.9
Rupe koe, rupe koe ka rua,11
ka rua ia poko-poko.9
Rupe koe, rupe koe ka toru,11
ka toru ia poko-poko.9
Rupe koe, rupe koe ka hā,11
ka hā ia poko-poko.9
Rupe koe, rupe koe ka rima,11
ka rima ia poko-poko.9
Rupe koe, rupe koe ka ono,11
ka ono ia poko-poko.9
Mo riri o'oku,6
he 'ui au ki te moai10
e na'a mai era i to'oku 'aroha14
ana ai e rova'a rō e rāua.15
Me'e kai 'ite au,8
he take'a rā ta'e 'ite era12
o tu'u mahatu,6
mai nei e to'oku hakari ta'ato'a.15
Me'e ta'ato'a nei8
he mana'u o'oku7
ki a koe, Rapa Nui ē,10
ki to'oku henua ora.9
Mo riri o'oku,6
he 'ui au ki te moai10
'o na'a rō mai ki a au,11
e ko take'a koe au.9
-Felipe Tuki Tepano8
Ka reva nei au7
'i ruga i te manu reva,9
mai ruga au6
ana tagi mai ki a koe,10
e Rapa Nui ē.7
Nā, e ai rō te mahana11
he rere au 'i ruga i te manu,12
e ko rehu i a au8
tou vai nehe-nehe ena,10
tou vai moana ena,9
ma'eha ena pa he hi'o.9
E ko rehu, e ko rehu i a au,12
e Rapa Nui ē.7
Ka reva nei au7
'i ruga i te manu reva,9
mai ruga au6
ana tagi mai ki a koe,10
e Rapa Nui ē.7
—Kio Teao Atān8

Titre: La herencia musical de Rapanui : etnomusicología de la isla de Pascua Auteur: Campbell, Ramon Éditeur: Santiago de Chile : Editorial Andrés Bello Sujets: Music -- Easter Island Langue: Espagnol ; Anglais Date d'édition: c1971 Format: xii, 594 p. : illus. ; 28 cm
Etoru nanga barua11
tumu maua o te henua,10
Ko-Rapahango, Ko-A-Tare-tare,11
Ko-Tinorita é...5
Barua rabakai,7
rabahoro, rake-rake..8
Ko-Kuha, Ko-Rati,6
te manuli haka eu8
arí to maua kuhane...8
Ki-Hiva-O bake-bake,8
Ki-Hiva mau Bake-bake...9
E Atua... E atua Ko-A-Tare-tare14
Ko-Rapahango, Ko-Tinorita é10
Araniu.
tres espíritus11
están juntos en la tierra.8
Rapahango, Ta re-tare8
y Tinorita...4
Espíritus hambrientos7
que roban comidas y son malos...10
Los Espíritus de Kuha y Rati9
eran solamente fachosos y farsantes12
Cuando fueron sorprendidas10
se fueron para otras tierras.11
para otras tierras lejanas...10
Oye Señor, oye señor a Tare-tare; a14
Rapahango; a Tinorita9
cómo hacen ruido... 20
Barua rake-rake10
Ko Te Huki-A-Vero-Roa9
barua raba vero7
vero i te tangata.7
E vahine haapeu,8
uaa bare-bare,7
ha au mau5
taau poki ena.
Espíritu maligno,16
Te-Huki-A-Vero Roa8
que sales con un fierro largo11
a pegar a la gente.7
Estás furioso por tu mujer,9
coqueta y presumida,8
que dice que tiene hijos11
de otro Espíritu. 20
Moai-tau-aro,Ko-papaa, Ko-papaa-kirangi é...
E Atemanabamore o te Aku-aku e...é...é...87
Nuahine rake-rake11
Pikea-uri,5
Ka more mai tou tumu ena:11
I te maori nei a Hotu-Matua.13
Ei ahi-ahi apua ma uku hua ana16
a tangi-tangi pua ma uku tangi koe.14
Ka more mai tou tumu ena11
ei ahi-ahi apua ma uku hua ana16
e tangi-tangi pua ma uku tangi koe.14
Ihé tutu aaku kete uku ko koe13
papa iá hora i te Raá.8
Ka more mai tou tumu ena11
ei ahi-ahi apua ma uku hua ana16
e tangi-tangi pua ma uku tangi koe.
Viejita fea,23
Jaiba-negra5
que te quebraste la patita:11
eras más sabia que Hotu-Matua.12
Al meterte en la grieta de las rocas13
llorabas por el hechizado.9
Te quebraste la patita9
en la grieta de las cuevas10
y llorabas por el hechizado.9
El hechizado llegó en el canasto11
a los escollos al ponerse el sol11
Y tú te heriste la patita8
en las grietas, por la tarde,9
cuando llorabas por el hechizado.
Ka-hao é, ka-hao ha-nua-nua-mea,16
A vai toua kura, karere Ure,13
A Oho-vehi ki-kaho; na Oho-vehi.13
nui, oti tooku matua10
eroamarengo, kai tangata11
mo hatu oou é, Ure-te-repa é
Clavad, clavad, Arco Iris22
sobre el agua dorada saltará Ure.13
Ohovehi hacia afuera; ahí Ohovehi,16
grande, tal vez mi padre7
de gran pelada, y que come hombres.11
Para salvarme a mí, Ure, el joven. 25
E Berenga-uka era11
barua hengu-hengu é...7
Mataki i te pu te ura e10
he too e Berenga-uka!9
E mataki era pu te ura10
e toke-toke é, Berenga-uka.10
Mahani ana koe i te hengu-hengu13
i te hengu-hengu e Berenga-uka.12
E aha ara koe tao hao era koe15
i taau o te kumara?9
Mo te etahi o te kumara10
e hao atu maau e hengu-hengu mai?15
A ko koe o te mee haka-hiti12
noo airunga ia motu haba12
U kihi-kihi a toou turi ena13
i te haka tuu hanga noo.10
E... Ate o te Aku-aku é...9
Ko Berenga-uka é...
Oye, Berenga-uka, oye!18
Espíritu agraviado y rezongón.10
Abres la bolsa para sacar langosta12
y todo lo demás, Berenga-uka!9
Abres la bolsa con langostas9
para robar todo, Berenga-uka.11
Estás acostumbrada a rezongar10
y siempre agraviada, Berenga-Uka.13
Y por qué no plantas tú también7
camotes y verdura?6
Aunque fuera una planta de camote15
en lugar de andar agraviada?11
Prefieres pasar al sol8
vuelta para arriba.8
y no quieres doblar las rodillas11
para trabajar da tierra obscura.12
Este es el sentir del Aku-aku11
llamado Berenga-uka... 22
E héraru...6
E Hitirau, e Nuku-te-mangó,10
e iaha paru mata;8
E at i te hakataha o te karaba13
e punekí tou neha é.7
Ei é karaba iti nei é9
heru-heru tou neha é...
E héraru...Oh! Hitirau, Oh! Nuku-te-mangó36
de los ojos pintarrajeados.10
Duermen la siesta7
dejando hedor a chivato.9
Escarbando en su pequeña cueva13
como las aves, dejan sentir su hedor. 26
Barua rake-rake koe,12
hoa tuma-tuma araro;9
a ririri riba a maau ana12
mo apu-apu maau ana é.15
E heru e patu ena ai10
ka heru ai ka patu roo,10
Ka ea mai koe nua é9
ki oho taaua ere roai12
taea mai Hinaruko;9
Ki taua ararua e nua é,11
ai ka heru ai ka patu roo.
Espíritu malo, tu;21
que dejas lo peor abajo10
y te llevas la mejor parte,8
para comértela solo.7
Escarbas con las patas en el suelo12
como hacen las gallinas.8
Sal para afuera, tú, oye vieja,12
y vámonos a hacer algo...7
Antes que venga Hinaruko,10
en nuestra busca, vieja;9
así estaremos muy contentos. 23
Etotu nanga harua rake-rake:15
Ko-raeraehou, Ko-rae-ko-puku,13
y ko-Matahauma, barua rake-rake13
haka biri-biri tuna é.8
Hoki he kai ana ote mee ena13
a koe hiti-hiti a tae mou ena,14
e ui-ui i te mata e romi-romi te rima17
aué i te manunu é.7
A raba hiti-hiti hanga mai kee koe15
e nua e uka papai hare é11
i taau uka kai hami piro-piro era16
ku pee tuu bai era ana.11
Ku pee tuu bai era a matua13
ia matua era ngaro mau era.13
e taiko aro bahe e punaka rimu-rimu16
aroto taau riba é.
tres Espíritus malos:17
Rae-rae-hou, Rae-Ko-puku,11
y Matahauma; muy malos,8
tiran a rodar piedras a la gente.12
Pelean por la comida8
y no callan nunca5
moviendo cuerpo y manos9
para pillar pájaros.6
Andaban por ahí grabando sus nombres11
en las casas de viejas y jóvenes10
y dejaban podrirse la comida10
que apestaban las aguas.10
Descomponían el agua para tomar,12
y la comida podrida se perdía.10
trozaban entonces pajaritos 10
para comerlos adentro de sus cuevas. 27
>E te barua era, o te afo era; o Hanga-31
Hoonu, o Maunga O-Pipi; ira te poki15
ta-tairunga i te hoi; e te Aku-Aku.15
0
Haka i matua mo taana poki24
mo taana poki ngaro vai é...10
Pore nui eri ngaro é...8
0
Kai too koe e taina é,22
i te poki haka eke hokotahi noo14
tata ora noo mai e te hoi...12
0
>Kai toe koe i te poe maharo25
mataki mo a ki toou aro11
Pore nui ere ngaro é... 20
I te era ana koe e taina ere...26
te tau'a e hoki é...7
Ararua-rua aro é...8
0
Ka tono Manu-Nihi-Nihi kiraro12
ka hahati Mata-Tutuma,9
Mata-Tutuma, A-Koe-Koe,10
Mata-Tutuma, A-Koe-Koe...10
E... tangi mo te poki tata9
ora ai irunga i te hoi é...
>El Espíritu ese, del lado de Hanga-38
Hoonu (Bahía Tortuga), del Maunga12
O Pipi; allá el ni?o fue azotado por15
el caballo, que era Aku-Aku.12
Llora el padre por su niño,9
por su ni?o desaparecido...11
el gran Pore, que se perdió...>21
Hermano! Ud. no salvó al niño...9
al ni?o que iba montado solo13
y el caballo lo iba golpeando...11
0
>No cuidaste tu perla famosa 23
no protegiste en tu pecho9
el gran Pore, que se perdió...9
0
>Tú sabías, hermano, la enemistad,22
la guerra que había entre ellos...12
entre los dos bandos...6
0
Empuja hacia abajo a los Aku-Aku!15
Quiébralos, a Manu-Nihi-Nihi;11
Mata-Tutuma y A-Koe-Koe...10
a Mata-Tutuma y a A-Koe-Koe...12
Ah!... éste es el lamento por el9
niño que fue golpeado por el caballo... 29
E nua! E koro!9
Ta-takaure tangi-tangi;9
Ko-Vie-Moko, Ko-Vie-Kena;10
Ko-Vie-Kena tea é.7
Ka tatangi noa,6
ngaheva riki-riki;7
Irunga ite opata8
e ta-tangi ena.6
¿Kihé korua, e ta-tangi-ena?10
ki to maua ha ana.
Oye vieja! Oye viejo!21
como suenan lamentosamente las moscas.14
Deben ser los Espíritus de8
Vie-Moko y Vie-Kena, la blanca.11
Lloran largamente6
las viuditas,5
mirando desde arriba del acantilado:14
ellas están llorando.6
¿Por qué lloran ellas dos?7
Por sus esposos, por sus cuñados. 24
Tau-Tau kee koe11
e Heremuta é;5
noho-noho mai ena8
i te haha o te opani.9
Kuahu ana tooku manava11
ku hopu é ana pehe7
maunga era o Tuu-tapu.10
Tau-Tau kee koe8
e Heremuta é...5
noho-noho mai ena8
i te huhu o te opani.
Qué bonito que se ve20
Heremuta ;4
bien parado5
en el hueco de la puerta.10
Tan hinchada estaba su guata11
que más parecía5
a ese cerro Tuu-tapu.9
Qué bonito que se ve8
a Heremuta...5
bien parado5
en el hueco de la puerta. 24
E uka é, o e anga te Raá,12
oura uranga te Raa é.9
Te Raá nui-nui o hora é,9
ka tu tuu noo mai koe10
ka bea-bea roo.7
Tere ro taau6
ai kona kohu.6
Mo haka hoku-kohu mai9
bea-bea mai te Raá.
¡Oye niña! que te pareces21
al lugar donde nace el sol.9
Al sol grande del Verano,8
que viene contigo hacia mí;11
y me llona de calor.6
Hay que buscar entonces8
un lugar de sombra,6
que nos refresque y proteja10
del ardiente calor del Sol. 23
Te koro nui, o ti te vaka po ihu-ihu18
mea-mea era e kava rima i era oti16
Ki bai mahaki iti,8
Ki bai mahaki nui;8
Ku tumu tea5
Eu to ana ite pa ura ika12
mo ka kai o kua’a tae tangi matua?15
Ka tomo roa kiraro8
Ka tomo roa kiraroa9
Ko Hangaroa.
El anciano padre, en su bote de proa22
colorada; con las manos saladas;11
trae pescado chico,7
trae pescado grande;7
llega al salir la luna.8
trae mucho pescado para todos11
los compañeros: ¿Lo echarán de menos?11
Ya llega al embarcadero,9
ya llega al embarcadero9
llamado Hangaroa. 21
E koro Ko-puku kava nui é,13
orunga o te miti raa hai é.11
A Poriko Ko-tará ikiroo mai12
Ka tangi mai koe e huru é.10
Ki taau kenu Ko-puku kava nui13
orunga o te miti raa hai é.
Oye viejo, a quien llaman Ko-puku,28
cara de pescado seco al sol;10
hiciste un canto de amor a Poriko Kotará,15
que hace llorar a todos.9
Llora por tu esposo, a quien llaman13
Ko-puku, el pescado feo seco al sol. 27
Ei ka urú atua10
raa tena é,4
koe hoko maho rangi8
ko rangi he turu.6
Mai bara-bara tuna8
mai taki-taki tuna8
te tangi o te ariki8
ote matatoa.6
Ka uira, ka huria8
te taua nei é6
erenga miti-miti7
avai é.3
Ka turu te kupenga7
mata bara-bara é,6
mo rara umai11
o te ika timo nei.
>Se averigua cuántas31
personas hay4
en la tribu enemiga,8
y los nombres de todos-6
Se designan los grupos7
que deben ir a la pelea.10
0
12
Se dejan dos guerreros20
aparte, con las tropas,7
para cooperar en la pelea.11
0
Se deja caer una red8
ante la puerta de la cueva11
de los enemigos6
para victimarlos a todos. 23
He hohoko a te Tupahotu é;13
i tuu ai a te Miru i pao-pao ai,16
pao-pao ai.6
E Riva é3
¿kai tuu koe é...6
kai tu ki te iki pao-pao ai13
toona ai a te Miru?9
I nuu rima tae toto maua ana é...?14
i tuu pao-pao ai.9
E kai tuu koe, e Riva-Auke é...13
Kai moaha koe ki te taau ture14
o te ika i maamate ai?...11
E Riu-tangi o te tamai10
o te Tupahotu é...
Los Tupahotu estaban bailando todos23
cuando de repente llegaron los Miru...13
y así comenzó la guerra.7
Oye Riva:4
¿Por qué no llegaste a salvarlos10
de la sorpresa de la guerra10
siendo tú una Miru?7
¿Por qué no dejaste tus manos limpias12
de sangre fraterna en esta lucha?11
Y por qué tú, Riva-Auke...7
¿Por qué no separaste a los enemigos13
en lucha, que sabias eran hermanos?13
Por eso este lamento, por la guerra13
triste de los Tupahotu... 22
Ka tangi é6
ere ika iti é;6
mo nua é,3
ere mo te matua é.7
He ono matua6
hoki tae tangi ai,8
Ko te bebe au6
e ko te matua akore.
Está llorando16
la peque?a víctima;8
por su madre y por5
su padre que han muerto.9
No tiene más padre6
ni madre, por eso6
está pobre la niña6
y llora por sus padres. 20
E ua é...6
ka hoa koe...5
Ka paringi mai6
te bai kiraro6
E ua é...3
ka hoe koe...5
ki tomatou a...6
E te ua matabai roa o te rangi14
paringi mai koe kiraro é10
hoa mai te ua é.7
Ka hoa te ua kura mai Tarakiu14
Ko maramarama mata tangi ehu ehu14
hoa mai te ua é.7
E ua é... ka mahana koe...9
ipi-ipi te mahana... tatauró.11
E ua é... ka paka-paka koe...
Oye lluvia...18
cae tú...2
derrama3
el agua para abajo.9
Oye lluvia...5
cae tú...2
para todos nosotros...7
Lágrimas largas de la lluvia del cielo,13
derrámense para abajo8
para que caiga la lluvia.11
Que llegue el aguacero de Tarakiu16
y por meses nos ciegue los ojos.11
¡Que caiga la lluvia!9
Oye lluvia... basta por hoy...9
poco a poco hoy... cruz...7
Oye lluvia... sécate ya... 22
E pari era... ko-Parinunui é14
tea mai tou pari8
fa toe-toe ena7
ite paaparia, ooku a taina é.14
Ara tangi hakan ngaro, koe bai arué;14
mo te ngahoa era, Ko-ooku a taina é;15
tupuna a tokorua8
ko tere taaku marari.
Ese oleaje... llamado temporal24
salpica de espuma blanca y fría;10
la cara de los hermanos8
queda mojada y helada.9
Pero ellos siguen por los9
caminos del mar, los amigos y9
hermanos, guiados por un marari12
que es alma de un abuelo. 25
Ka nini, ka oho tuu pora vaka,15
ki huha turu-pei7
i Motu-iti, Motunui, Motu kao-kao15
Haka bari-bari tuu pora10
Pora too era ite ika10
mo haka ree-ree iroto20
te hainga tangata.
Que surque el mar el bote20
de totora, por Haka-turupei11
y llegue hasta los Motus8
En él se lleva el cuerpo8
de los enemigos muertos9
para comerlos sancochados9
en el hueco axilar. 22
>Aué, na tu tirihó...Oreti! Oreti!27
Ka keetu te Ahu Anakena,11
Ke keetu ai...6
Ka keetu te aringa ora10
e haka tuu pehe paina ote uko-uko.16
Mai te koro o te uko-uko.11
E Riu o te haka tuu hanga,11
o te Ahu Anakena é...
(Expresi?n de tirar fuerte)...20
Bien! Bien!4
Que se levante el Ahu de Anakena14
Que quede bien levantado...11
Que quede como un vivo rostro12
levantado; y que la fiesta sea12
como el Koro-paina de las jóvenes.12
Este es el Canto por el gran trabajo12
del Ahu de Anakena...

25

Mairunga te matami11
a'ui-a'ui mai ai;10
¿Hoki ki beo atu au ia koe?13
Ka bea ora mai,7
Ka bea ora mai a taina?11
¿Ika parau mai,7
Ika parau mai te kuri?10
Ika kena koe te maahu é,10
ia hoa ana i te hoa ika ana:14
Ika parau mai...7
¿ika parau mai te kuri?
Estaba yo en mi lecho, enfermo24
cuando la vi entrar en mi cuarto:12
¿Vienes a clavarme ya?8
Me arrastras las cubiertas del10
lecho. ¿Me vienes a clavar, hermana?12
¿Vienes a llevarme ya a la fosa,12
vienes ya, gata?6
Ya mi hermano mayor me advirtió11
que tuviera cuidado, que eras demonio.18
Y ya vienes...4
¿ya vienes a arrastrarme, gata? 25
Ka piri mai taatou12
ngahoa ere5
manuia taatou8
ite aba, i te mahana nei11
Vehiró taatou6
ete kapua,5
irunga i Moscú,5
aué tangi-tangi nei.8
Ara kioe5
rau-rau pika,6
te manula hanga era8
taatou ngahoa é.
Juntémonos todos15
los buenos amigos,7
para hacer salud juntos8
y beber licor, en este día.8
Pueda ser que siga8
esta neblina, para nosotros10
escondernos en Moscú ¡Ay de mí!8
y aquí, beber y llorar juntos.8
Por un camino de ratones9
que conduce bajo una higuera13
podremos escondernos7
a beber tranquilos los amigos. 25
E nua ngaovera10
i te nako o te takatore;10
Okee-kee-pu'u, e nua é...10
Vai-uru taua7
i ui mai ai7
tio e pikea e tao é...9
0
Ka kee tu'u te mateni9
hangu, a nua,5
mo taua ararua e tao é...11
Ka rapu te rima6
haroi o te poki7
koau-koau nei e, nua é...
>Oye madre, tu voz está áspera35
como la médula de los takatore,11
de Okee-kee-pu'u, ¡oh, vieja madre!...14
En Vai-uru estábamos pescando11
tú y yo, con el cuñado,6
takatores y jaivas, para comer...11
Y los vimos...3
Cuando llegaron disparando10
sus fusiles contra ambos,8
para atemorizarnos, madre...10
Entonces el muchacho agitabasus manos, para que escapáramos22
a salvarnos ¡oh! Madre!... 21
I te abanaba o marabatebe15
kuu-kuu-kiru-kiru o te peretei.14
A Tuna oi rangi roo mai11
eva e kairi mai koe.10
¿Ki te abahaba ana eiri atu?13
Mo te'e tere o taatou, mo ptpiri kovo.15
Mo te peretei tangi-tangi ahi-ahi,14
ma ana e tuu e bete-bete mai...13
E riu tangi mo te peretei é...
En la cueva de Marate23
se oye todas las tardes el llamado delgrillo.15
Es María-Tuna que llama,9
con otras palabras, para que otros nole oigan.17
¿Para qué quieres que vaya allí?12
Para escondernos juntos...8
Por eso se oye el canto del grillo12
todas las tardes, que llama...9
Este es el canto triste del grillo... 25
Ka tangi te ngamaori poki a timo16
a timo a vaka tupu ongi ere12
mo matua matou e tangi nei,12
e aroha é tangi nei.8
E matua o te hangu haka ngaro12
ki te rua hopu ki te reo rere mai,14
a hopoto a matua, te rukunga hanga14
toto rere a matua é.8
Kava ai iata ature noo mai koe16
ki te rima o te maori a uka é,12
mo te ngai mai o te kahi Tavarengo-rengo,
Lloran los sabios por su jefe29
que sabía pescar bien en bote;11
padre de todos ellos, por él8
lloran y se lamentan todos.8
EI padre, de gran aliento10
que valía por dos buceadores;11
bajó a sacar la red del fondo9
y estalló en sangre al salir.8
El mar no quiso dar buena carnada13
de ature, para sus sabias manos.12
Carnada para el atún, hermoso 24
Ko-Tavarengo-apura é.11
E ui de bera o te marino11
ana tutu mairoto haho,10
Kaa ki korua ku mate ana kenu vio15
Ko-Tavarengo-apura é.8
Ka tomo a te hanga-tomo-generare13
o timo o rama oio o Miru é;12
ki te ohoró hanga kahi a matua12
oira e tangi-tangi nei.10
Erua ruru hopu bai a timo12
kabiri karuru a tu ena;10
ko te ruru hopu haikava a timorere15
pehe e uka o te ariki.
y robusto Novillo del Mar.21
Desde tierra todos verán salir10
el humo de la fogata del bote.11
Será la se?al de que el mar10
ha sido bueno para Tavarengo-Apura.15
Cuando el bote regrese a la11
bahía de los generales, allí9
se celebrará la pesca y la8
hazaña que nos hizo llorar.10
Después los dos muchachos7
se lanzarán al agua, a pescar10
y bañarse, jugando con peces9
bellos como princesas. 21
Ku hakahú a te ahi Haka-hire14
ahi tunu kumara ure-omo era,13
Ahi taomi kumara era,10
kumara era ure omo era.11
Hakahú a te a Pua-tahai ere12
Haka hahata mai tami ete ere13
Moo Toomo apa mai o te kumara14
kumara era, ure-omo era.
Ya enciende el fuego la vieja Haka-hire31
para cocer los ricos camotes10
asados sobre piedras calientes,12
los llamados camotes "ure-omo".15
También hace lo mismo la anciana Pua-tahai,17
los asa sobre las piedras, y luego12
los echa en un bolso de paja,10
a los camotes llamados "ure-omo". 30
E mee kikino hoko koe repa é,15
ka kiki-kiki. ka harara koe.11
Ma beo atu matahi koe,10
mea-mea mata ere.8
Mea-mea mata koe8
ka tu tuu tou amario10
Taro-taro roa au ia koe12
ka kiki-kiki ka harara koe.
Que seas maldito, oye tú joven,25
que te quedes tieso para siempre.14
Que te pudras solo,7
por el mal de ojo.6
Mal de ojo para ti,7
y que quedes patas arriba.10
Maldición larga para ti,8
¡Quédate tieso! Para siempre. 25
Ka hoa te ua hakamito13
matabai tangi o Te-hare-nui12
mo toona hoa ia é tangi nei.12
Aueraa hoié!
Tal como cae la llovizna,19
así caen mis lágrimas al recordar10
a mi compa?era muerta.10
¡Ay! ¡Que se fue! 20
e te matabai tangi o Te-hare-nui,17
mo toona hoa ia é tangi nei.12
E mau koe tooku hangu nei, e hoa é,15
matabai tangi o Te-hare-nui ia14
mo toona hoa ia e tangi nei.13
Mee tangi aaku eu inei12
ko totaua o ere hare era12
ararua taua e te hoa é.
Las lágrimas salen solas al recordar25
a la amiga que se fue.10
Llévenme a dar mi último suspiro10
adonde ella está ahora,9
la compa?era a quien lloro.12
Nunca teníamos una casa segura12
para nosotros solos, y ahora10
lloro al pensar que podemos estar juntos. 28
E Ira, e Raparenga é:11
e te huru o te ate é,8
kaa kimi te maara é8
o Hotu Matua é6
o Avareipua é.7
E Hotu Matua6
ka ketu tuu ngaru ena9
tomo-tomo ki Hanga7
Rio-rio.4
Matou i oho mai nei10
ee kimi a matou8
iá Hotu Matua é6
iá Avareipua é,7
iá ta anga harai é:7
E Hotu Matua6
ka ketu tuu ngaru ena9
tomo-tomo ki Hanga7
Rio-rio.
¡Vengan Ira y Raparenga!15
Buscad un desembarcadero para el Rey.13
Para que lleguen hasta la playa12
el rey Hotu Matua7
y la reina Avareipúa.9
El Rey juega sobre las olas10
para llegar deslizándose8
hasta la playa5
de Hanga Rio-rio.7
Nosotros venimos a buscar aquí11
al rey Hotu Matua7
y a la reina Avareipúa10
para acompañarlos a su juego:12
El Rey juega sobre las olas10
para llegar deslizándose8
hasta la playa5
de Hanga Rio-rio. 21
E Tuu-maheke, te Ariki nui,15
kapiri mai ki tangi-tangi,10
ia matua é:5
Ena é, tangi nei.6
Ena é. Tangi-tangi-nei.8
A te ara hapaina, paka-paka-kina era,16
taua e taina é,7
arunga te ngaruhoa é:8
Ena é, tangi nei,6
Ena é. Tangi-tangi-nei.8
Ka tangi a tai a hare manaba12
bea-bea o taina é,8
te ngaruhoa é:5
Ena é, tangi nei.6
Ena é. Tangi-tangi-nei.8
Ihea te ngaruhoa ngaro mai nei?14
I táhatai i menemá behi tiaré!11
ngaro mai nei:6
Ena é, tangi nei.6
Ena é. Tangi-tangi-nei.8
E riu-tangi no te ngarukoa é... é...
Tuu-maheke, el hijo mayor del rey,26
reúne a sus hermanos y amigos10
para hacer un canto de amor a su padre :14
Este es el canto...6
Este es el canto que hace llorar...12
Al camino que él recorría9
hay que saludar. Los amigos10
brindemos por su memoria :9
Este es el canto...6
Este es el canto que hace llorar...12
Recordemos su hogar, donde se comían12
ricos manjares calientes,9
en grata compa?ía de amigos:11
Este es el canto...6
Este es el canto que hace llorar...12
¡En dónde están ahora sus amigos?...10
En el cementerio cerca de la playa,13
perdido para siempre; entre flores: 12
Este es el canto...6
Este es el canto que hace llorar...12
He aquí el lamento por los amigos... 26
Ka mau te rongo-rongo11
ia Tu-ko-iho é.6
Me'e maori-ori7
Tu-ko-iho,4
he haka ha4
ere-ere moai.
Llevad los escritos16
donde está la historia8
de Tu-ko-iho, el sabio,9
que sabia hacer7
bailar y caminar6
a los moai. 19
Kahauru poki a Tuu-ko-iho15
¿ka ara, ka ara mai te maai?12
Ka tarai i te moai kava-kava13
kava-kava, reva-reva Raa.
Duerme el joven Tu-ko-iho;23
¿Para qué despertarlo?7
Para que talle sus moai kava-kava14
y los cuelgue a la luz del Sol. 24
Ka moe te maori pok i12
Ka ui ka hakakuu8
Ka tangi-tangi.5
Ka tea mai te niho,8
kai honu ena, kai kepu-kepu12
ote kainga.5
Iroto te koro he hare hoou12
Ka ui ui ka tangi-tangi.
Ya se va a dormir el joven22
y lo que ve lo hace soltar el llanto.12
Y Hora largamente.6
Ha visto los dientes blancos9
que comían la tortuga de cuello largo14
de su tierra.5
En medio del grupo que celebraba13
la casa nueva; él lloraba al ver... 25
Umu é, tao ere.9
e kui umu é.5
Kai porou mau7
e tooku toto maua9
au, au i porou mai.
Está listo ya el curanto21
para empezar a comerlo9
Vengan todos a comer mucho,9
pues, a veces, los de la misma10
sangre no saben ser agradecidos. 25
Kai hata tou ibi, taina é.14
I te Puku-tuu-turi otea era13
matua é.3
I te papa a tou hokorua era é,13
mate ori mate tai rahi roo, aué!14
taina é.3
A ahu mitere kete toona fetií é,13
mate ori mate tai rahi roo,12
aué! Taina é.5
Kai hata tou ibi e taina é,12
mate ori mate tai rahi roo,12
aué! Taina é.
Ya están en la tumba los huesos.18
Temprano los llevamos a Puku-10
tuu-turi, donde está el padre.10
Sobre una piedra plana los10
dejamos juntos. Por atender9
a todos en la fiesta, ella murió.12
Al ir por el campo y por los8
caminos, la recordamos y la9
lloramos, ay! a la hermana.9
Ya están en la tumba los huesos10
de la hermana muerta. Por eso11
ay! lloramos por ella. 21
E Rokungo é mauá hotu é,11
mo mua te ara Ariki.9
Momuri tete-teu Arii Tire12
tau mena e manau rahi roa é.12
ra-ra, ra-ra, ri-ra--ri-ra-rá8
ra-ra, ra-ra, ri-ra-ri-ra-rá.8
Ra-ra, ra-ra, ri-ra, ri-ra, rá.8
E... E Rokunga é, mauá hotu é.9
E ianao é Maurata é,9
ite abae, ite tea-tea,11
ite hinana, ite apua api,12
reba atu hoi iaué.9
Vai é... vai uri ite motu10
to'o manu é...4
E Rokunga é mauá hotu é...
Rokunga va junto conmigo,20
adelante del camino del Ariki.12
Se lo llevaron para Chile, con la11
luna nueva. Por eso lo recordamos.13
0
(Danzas y cantos)4
0
Oye tú, Rokunga, que vas conmigo!11
Ve a Maurata, como lo llevan11
este mes, dejando a su hijo con11
la luna nueva, blanca y delgada.11
Hacia allí lo llevaron... ¡Ay!...9
Agua... Agua obscura de los islotes,14
adonde hay que buscar los pájaros...11
Oye Rokunga, vamos juntos... 23
>Haere mai nei mitere tábana,27
e aroha mau e tau Ariki,12
ietahi morotí.¡Ahuró, ahuró, ahuró taatou é16
ite reva reimiro é!8
Kote ohoró matou, ko te hutiró11
ite reva; ite reva reimiro rapanui,16
ie tahi moroti.7
¡Ahuró; ahuró; ahuró taatou é,10
ite reva-reimiro é!
Ya viene ondeando la sábana,22
que saluda y levanta el Ariki12
ante todos.4
¡Juremos, juremos, juremos todos11
por la bandera del reimiro!10
Vamos ahora todos juntos9
a izar la bandera del reimiro rapanui,16
ante todos nosotros.7
¡Juremos, juremos, juremos todos11
por la bandera del reimiro! 24
Ka tangi te Ariki o Miru13
e moona ana é tangi nei;10
¿Oteaha o au?7
tangi atu ai té mahana nei.11
Ote tino haka mate o matua12
ite anga hanga mai ite moni;12
Ite moni mo te kahu8
Ite moni mo te kai mo te poki.12
Aroha hopea nei aaku,11
i aué tangi hakairo nei11
¿Oteaha o au?7
Tangi atu ai té, mahana nei.11
Mee rake-rake maua e toto kee14
mee hakakio tae rangi ia o.13
Kapu tou hakakio katou11
o ou é tere vaka é.
Llora el viejo jefe de los Miru22
y con él lloran los demás:5
¿Por qué llora?...4
Hoy llora por su ahijado.9
Su cuerpo se mató trabajando10
por él, para ganar dinero.8
Dinero para ropas,7
dinero para comida, para el niño.13
La última pena fue por su partida,12
por los que no puede sujetar el llanto.14
¿Por qué llora?...4
Hoy llora por su ahijado.9
Qué mala sangre fue la suya10
que no supo agradecer a su padre,13
que no supo agradecer a los ancianos15
que salían a pescar para él. 23
Ka tangi te bie hiva11
Ko reina Amarite ere,10
mo te huru Banirá6
hinabe poki motuai.9
¿Ihea te ika poki?8
Iharó i hakahiht ai,8
ngatoa riki-riki7
uko rangi runga é.6
Kai tu'u mai koe,8
e Hiva-kara-rere é?7
Ki te ika ko te poki8
i hahati baenga ai.
Llora la mujer de otras tierras23
llamada reina Amarite.10
Por su amada hija Banirá9
la pequeña, que ha muerto.11
¿Dónde está ella ahora?7
traía una vuelta de cordel al cuello14
que le pusieron sus asesinos12
y ella se fue al alto cielo.11
¿Por qué no viniste tú6
Hiva-kara-rere?6
El cuerpo de la pequeña víctima12
quedó quebrado por la mitad. 24
¿Ihe a Hotu Matua e hura nei?16
I te Pito-o-te-Henua e hura nei,14
a Haumaka, o Hiva.8
E Ku-ihi, e Ku-Aha, barua é!11
Ka haka o'oa iti-iti mai koe,14
ite reo o te moa o Ariana:13
"O'oa take heu-heu!11
E Ira, E Raparenga é!8
ka kimi te maara o te Ariki.12
Ko Ngakope tu tuu bai a Te-Taange,14
a Haumaka, o Hiva.
¿En dónde está ahora Hotu Matua?22
Está trabajando en Te-pito-o-te-henua,14
Donde señaló Haumaka, de Hiva.11
Oh! Espíritus de Ku-Ihi y de Ku-Aha,12
haced cantar al gallo de Ariana:12
¡O'Oa take heu-heu!9
Oh! Ira, Oh! Raparenga!8
Buscad el desembarcadero del Ariki.13
Ya están de pie en la playa9
los hijos de Te-taange,8
nietos de Haumaka, de Hiva. 25
E hakarere ta manu é,11
nae Tu Here-veri é;7
e Uka-ui é, ka kau te umu ena.13
E Tu Here-veri é6
ka haro-haro mau,7
e Uka-ui é, ka neku-neku mai.12
Ka ngaro te hohoa mau9
o matua ere é,6
E Pore-iti, e Pore-nui,10
tau tama iti here é.
Mientras encumbra su volantín20
el viejo Here-veri,8
su mujer, Uka-ui, revuelve el curanto.15
Y mientras él tironea el volantín,10
la vieja lo molesta8
y lo tironea a él.6
Ya se pierden el rostro8
del padre a lo lejos (¿el manu?)10
Como el rostro de Pore-iti y10
de Pore-nui (los hijos),8
los retoños unidos a ellos. 24
O tama te Raá,8
Hiro-rangi paku paku;8
kere keke te Raá6
ku tatá mai a.5
Mahuna te-Raa, kenu aaku11
Aué nua é; aué koro é;8
aue ngakope é.6
Mahuna te-Raá,5
kenu aaku é:5
tae pee uta pé,6
tomatou kainga é:7
Aué nua é... aué koro é...8
Kainga mata po,6
uri too oou é,7
Mahunfl te-Raa,5
kenu aaku é:5
Aué nua é... aué koro é...8
Tae pee uta pé,6
tomatou kainga é7
mata maeha i6
te Uinga hanga é: aué nua é
Retoño del Sol,18
arrebol de la tarde,7
que te vas hacia el poniente:12
cuando yo te voy a saludar:10
Mahuna te-raá, esposo mío...9
Ay! mi madre; Ay! mi padre;8
Ay! mis hermanos...5
Mahuna te-Raá,5
esposo mío,4
tu tierra es oscura.8
no como la mía :5
Ay! mi madre.. Ay! mi padre...8
Es como la noche6
esta tierra oscura.8
Mahuna te-Raá,5
esposo mío :4
Ay! mi madre... Ay! mi padre..,8
Esta tierra es sombría;8
la nuestra es clara y luminosa;11
por eso la mirada de mis ojos11
la busca con anhelo:7
Ay! mi madre... Ay! mi padre... 22
Ka tangi te Ariki,10
ka tangi te Ariki,7
o Te Pito o te Henua é.9
Otra mau koe hoa é,8
taai taa mau ai é.9
Ananake taatou,8
ananake taatou, e hoa é.11
ara poro vae hau8
haka turu pena6
o to taua poki é.7
Arenga hiti-hiti7
arenga hiti-hiti,7
angi raá turé,4
oira mau koe te ngamanu-poki13
rere ai, rere mau ai é.10
E manu koe ruku,7
e kará koe rere,6
e te poki é.4
I ara poro vae hau9
amo hangu ai6
ki to taatou poki é.8
Maea orunga kiraro,9
maea oraro kirunga,9
e te poki é.4
i Ara poro vae hau,9
haka turu pena6
o to taua poki é.
Llora el Rey,14
llora el Rey4
de Te Pito o te Henua.9
No está a su lado6
0
su amigo, su compañero.9
Siempre iban juntos7
todos, los hermanos y amigos,9
a las fiestas de los soldados10
y allí se le vio bajar del cielo.11
Por culpa de Arenga-Hiti-hiti,11
por culpa de esa persona,9
ella reñía siempre.7
Por esa causa debió8
volar lejos el niño-pájaro.9
Tu serás pájaro, le dijo la madre,10
tu tendrás alas para volar:8
oye ni?o mío!6
Por el camino de los soldados10
te llevaremos en hombros8
pues eres el hijo de todos.10
Sí te tiran piedras,6
desde arriba para abajo10
o de abajo para arriba,10
no te llegarán, ni?o.7
Por el camino de los soldados,10
bajarás en triunfo del cielo. 24
Kurunga uka tangi atu ena14
ite kai a matua é.8
E koro, utu ruhi-ruhi,9
ite bai o te manu é.8
Ite bai o te manu é,8
o ara hihiri é.6
Hiva-O, ana tangi,7
ika aaku iu meru é.9
E koro, utu ruhi ruhi;9
ite bai o te mamari.9
ite bai o te mnmnri,7
o ara hihiri é.
Desde arriba del islote18
la niña canta por su padre:9
Oh! Padre, que me traías pescados,11
para comer, y aves y huevos.9
Aves y huevos para comer,9
por el difícil camino.7
Hiva O, por ti lloro,7
y sufro al recordarte.7
Oh! Padre, que me traías pescado11
para comer, y huevos de aves_10
Y huevos de ave, que traías10
por el difícil camino. 21
Papa iti faaru é,10
i te paa peira Tahai.10
Ai ta atura maniri-hau-iti,13
u'a motu, a motu é.7
Fae arenga i te ao nei,11
ruru taa ike taina é.
Sobre una roca plana,20
en las cercanías de Tahai.9
Apareci? su cuerpo frío,9
la alta marea lo devolvió.10
Lo hallaron en esa tarde triste,11
amarrado y frío, sus parientes. 24
Te reka o Hotu Matua ere...14
reka Hotu i tomo ai;9
ki iki Hangaroa ere...9
E Ate-manavamore o Hotu Matua é...
Qué bello está Hotu Matua...26
qué lindo como llega al puerto;11
él desembarcó por Hangaroa...8
Este es el canto de amor por Hotu Matua... 29
Ka mau mai te turu-turu aringa é...16
o Hanga Vare-vare, o Puki é...10
O Hanga Vare-vare, e Puki é...10
Ko Puki a kai ao é...
traías en tu mano el bastón con cara,22
y venías de Hanga Vare-vare, ¡Oh! Puki...12
venías de Hanga Vare-vare,9
¡Oh Puki! Llegabas de lejos... 23
Kai ao lei te tahi to Motu-nui é...17
ki rangi a manu a Rokunga é...10
i te puoko te veri hau hiva12
te kara hau tea-tea é...10
E... Ate-manavamate o te vie12
mo te kenu é... tangi haka8
vare-vare aroto é...
Pero no has llegado aún al Motu-nui23
donde Rokunga llama a los pájaros-11
traías sobre tu cabeza un lindo11
sombrero, adornado con alas blancas.12
¡Ah! Amor de la mujer por su novio...12
llanto que viene de dentro y moja12
los labios... 18
Ka hauru, ka hauru koe poki é15
ka hauru koe, ka horou-rou-rou;14
ka hauru koe, porki é,8
ki oho au ki te anga.9
Ka hauru, ka hauru koe poki é,12
ki oho au ki te anga;9
¿Anga tae horou, anga tae hauru?14
e mamae koe ia au.10
¿A hora he koe, ka hauru mai?12
a mamae koe ia au.10
¿Ana tae horou mai?9
¿Ana tae hauru?...
Duérmete, duérmete niño,18
duérmete, apúrate en dormir;9
Duérmete ya niño,6
que tengo que ir a trabajar.11
Duérmete, duérmete niño,8
que tengo que ir a trabajar;11
¿No tienes prisa en dormirte?10
Mira que te voy a pegar...9
¿A qué hora te vas a dormir?9
Yo te voy a pegar...6
¿No tienes prisa en dormirte?10
¿No tienes sue?o...? 22
I te va'u matahiti mama13
tangi atu é...4
Ra-ra-ra... faira-ri-rai é.9
I pohé Pore mana'u koe9
e te poki é...4
Ra-ra-ra... fai-ra-ri-rai- é.
Es ya el octavo año, y su madre23
lo Hora siempre...6
Ra-ra-ra... recuerda sus juegos-11
Tiene verdadera sed por su hijo12
el niño Pore...5
Ra-ra-ra- y lo recuerda en sus juegos... 27
E poki kai nui10
no matua aué tanki atu ena;12
o te ari-ari hiku,8
o tariha riha aru.8
E poki kai nui7
mo matua aué tangi atu ena,12
o te ono paratane8
o ta riha riha rau.
La niña llevaba comida a su madre,24
y al recordarlo llora,7
El caballo corría moviendo la11
punta de su cola.6
Le llevaba las sobras de su comida.12
La niña llevaba la comida,10
y el recuerdo de su madre la hace llorar,14
de los ricos ingleses7
ella le llevaba las migajas. 24
E poki turi papau ité12
takeo é; aué, tangi nei...9
i te rabe taarahu a mama tua.13
E poki nui mamatua é,9
aué, tangi nei...6
O Rua-Roto, o Papa-aró takeo é.12
E poki turi papau ité9
takeo é; aué, tangi nei...9
o te henua roo tui te10
Patui-Papera.6
Ka tangi te heva karu-ha...9
haka tupu etahi noa9
mo pa hoe-hoe mo te Ariki poki.
Niño, de rodillas entumidas de frío,38
¡ay! por ti lloro...5
te afanabas para traer algo a tu madre.15
Niño grande de tu madre,8
¡Ay! Yo te lloro...5
En Rua-Roto y en Para-aró, pasabas frío...13
Niño de rodillas entumidas de frío:12
¡Ay! Yo te lloro...5
de esa famosa tierra llamada12
Torre de Babel...5
Tu madre llevará siempre luto por ti,12
por su querida semilla,9
por Pa-hoe-hoe, que tenía sangre depríncipe. 29
Ua tu reru-reru te moana i Paa-au,19
aué! naketa irahi é...8
Ko Tiare Neptun é...6
a aué naketa irahi é.9
E te oto rahi é, a aué! naketa12
erahi é.3
Ko Tiare Neptun é...6
Te farara mairi te matai rahi13
ua moe Kapanui te henua.12
Ko Tiare Neptun é...
El temporal furioso de viento21
y de lluvia. Ay! lo arrastró,..8
¡Oh! Flor Neptun, te lloramos8
mucho, mucho... todos6
Te lloramos amargamente,9
¡Ay! Todos te lloramos.7
¡Oh! Flor Neptun...4
El viento frío sopló furiosamente...12
lo arrastr? lejos, hasta que9
se perdió de vista su tierra de Rapanui.15
¡Oh! Flor Neptun... 18
>Ia koe Ufemia iuru bai e te tokarau,>46
i te rangi era e hoa mai era te ua. 28
Aué! Te "florero" era Ufemia ere,18
nangi-nangi era ana e te hau ingaranga.-16
Aué! te "pulsera" ururima e taina é,18
tata bena-bena i te potu o te raigi.15
Aué! te florero era Ufemia ere,14
tata bena-bena i te potu o te rangi.
Por ti, Eufemia fue inflada por>el viento del mar.60
Fue llevada allá lejos, a esa nube,>donde cae la lluvia.33
Ay Su florero... lo está masticandoesa otra mujer mestiza.20
Ay Su pulsera, se la está poniendo otra.14
Juntos se fueron los amantes10
hasta donde termina el cielo...11
¡Ay! Su florero es de Eufemia ya,13
juntos se van hasta donde termina el cielo (horizonte). 33
Ko Manu riba-riba nei é tangi nei,16
mo Miru-a-unu é.6
Kabiri katuru koe muko é,10
mairaro ana huri mai,10
korunga iranga-ranga iu tahi ai,14
aué i te aroha é.7
Huri roo au ana tangi a koe,13
mo O'oki ki te toa;8
Ko manu riba-riba nei é...9
Titi paina koe muko é9
uto pa'a-pa'a mo te ngamakupuna,13
otra aué, tangi atu ena,10
e aroha e tangi nei.9
Ko manu riba-riba nei é...
El Ave buena viene a llorar aquí26
por Miru-a-unu...6
Su consuegra cay? rodando hasta11
el fondo. Desde all? levantó8
su mirada angustiada.9
¡Ay! Qué pena tan grande!...7
Sentimos gran pena por ti,8
y siempre vendremos a llorarte10
aquí mismo, a O'oki, el culpable.12
El Ave buena viene a llorar aquí...14
Era ella la que preparaba las lindas fiestas.17
Juntaba comiditas para sus nietos.13
Por eso todos la lloran...8
El Ave buena viene a llorar aquí... 28
Hiro-hiro te tangi10
a Ti-rau, a Ko-Veri é,8
mo taina era ngaro era...10
I oto noho ti aha no Timona12
i tangi hokorua noo...9
rau a Ko-Veri-iti é...8
Hiro-hiro te tangi...
Llora el pensamiento18
de los dos: Ko-Ti y Ko-Veri,8
por su hermana desaparecida...11
Sentado llora Simón,6
lloran ambos...4
a su lado está Veri-iti...9
Llora el pensamiento... 22
Ka tangi te ngamaori11
Vai-Tino-Hee, a Vai-uturu-roa é.14
mo te ika kopeka kore9
Ko-Tuu-nui, Ko-Tuu-iti,10
Ko tuu: Ko Pare-haavaré.9
Ui tangi roa matua,9
¿Ia ai korua ko mahaki e Tuu é?...14
Mohe koe ui ena,8
a koe ana mauá, e nua é, e te au eré.„15
He haka uri taa au ana roke,13
e hei a mona ko taina é.10
A haro kiko mai ai koe,11
i te ika ko tau ate,9
e itoe taina é...
Lloran los dos sabios17
Vai-Tino-Hee y Vai-uturu-roa,13
por las víctimas no vengadas:8
Ko-Tuu-nui y Ko-Tuu-iti.10
acusados falsamente por Ko-Pare-Haavaré.15
Entre llantos, preguntan los padres:10
¡Miren hijos! ¿Quién los culpó?...8
No preguntes, madre! Tú lo sabes...9
Ha sido su propio hermano.10
Subió el gran humo negro,8
y allí llevaron a los hermanos9
a tirones de su carne, al sacrificio.14
Las víctimas iban desnudas8
de culpa, hermanos... 20
>E te Mahatua o piki rangi a haka29
kihi-kihi mahina, e kapiri mai ki14
ta tangi i korua ia ko atupun e14
ko-Vai-a-Uri, Ko-Vai-a Angi, Ko-Vai-15
Tino-Hee é...4
Ia manga-manga Araki, ia matua nui16
Araki te ika ko kua tapuna e Ko-Vai16
a-Heva, Ko vai-Uturu-Roa, Ko-Vai-14
Taringa-Akuaku é...7
I te koro o kara huki te tau kapihi é.15
A tae oti te niho mania o te hihu15
o vero é. Na e pipi no ana, e ka huri14
ka-patu no é...4
Ko au Ko Uka, Ko Heru-o tua é...12
Te maori poki a Timo-Haureka é...13
A Vai-a Uri, Vai-a-Angi, Vai-Taringa-Akuaku.20
Kai ora mai koe, e nua é...11
Ki to taua rea nei mo tangi-tangi e...20
A roto i te reo papaa é...10
Aringa tangata-hiva era ééé...10
He tangi mo kua matua ere... é...11
Mo kau a nua ngaro era ééé...
>En Mahatua o Piki-rangi,35
donde se refleja la luz de9
la luna, juntémonos, para lamentarnos12
por nuestros abuelos muertos...11
(Los nombra)3
Ellos fueron víctimas de8
Manga-manga-Araki y de Matanui-12
Araki. También hubo otras victímas(las nombra)14
Fue en la fiesta de las Alas11
postizas, grande y hermosa fiesta.11
¿Hasta cuándo vamos a estar en10
enojo, mostrándonos los dientes?...10
Siempre está brotando la ira.10
Yo hablo por las muchachas Uka y10
Heru-o-tua, sabias de la familia de15
Timo-Haureka, de Vai-Uri, Vai-Angi y Vai-Taringa -akuaku.24
No estás viva, madre, para escuchar11
nuestro lamento ante la música del12
extranjero, ante el rostro del hombre extranjero...16
Este es el canto por nuestros10
antepasados, por nuestras madres11
y padres ya desaparecidos... 23
Ka mau katuru te Koro-paina é15
ki ta aro a Hotu Matua é...10
Ki te hanga hopu era o te Ariki13
ko Ira e hakatuu ai é...10
Ko Ira i hakatuu ai te Ariki é14
irunga i Tuku-Tukau é...9
I te maharo o te Atua-Hiva é12
ia kopeka tae atu é...9
E Riu-tangi mo te Ariki...10
i te Koro-paina o te Ariki é...
>Llevemos la fiesta del Koro-paina40
hasta donde está Hotu Matua...10
Hasta la playa donde se ba?a el Rey,13
all? lo instalará Ko-Ira...8
All? instala Ira al Rey,8
sobre el Ahu Tuku-tukau...10
En ese mismo sitio adoramos otros dioses...17
y es el sitio llamado "Sin venganza"...16
Este es el canto triste, por la fiestadel "koro-paina" del Rey... 39
>Koau, Ki-iri-a-hiva-a-te-Kena é...28
Ko-uaapi-a-te-Kena é...9
Ko-ua-haka-taka-taka-a-te-Kena é...13
Ko-Rapa-rapa-rangi-a-te-Kena é...11
To taua umu-kahi toke hokorua noo... é16
o Hangapiko é...5
To taua ahi tunu kioe hokorua noo é...17
O Renga-Amarere é...7
A ika hoa romai te kioe etahi é...15
Ka too taau e kohou o korou Arongo é17
0
E... tangi o te ngaruhoa mate era é...
Yo, Iri, de la familia de A-Te-Kena,30
con Ko-uaapi, Koua-Haka-taka-taka,15
y Ko-rapa-rapa-rangi, todos juntos...11
estamos lamentando y recordando...11
Nuestro curanto de atunes10
fue robado en Hangapiko...10
Nos quedó sólo el fuego de las10
piedras, y allí asamos los ratones.11
Tú me pasaste un ratón para comer10
y te serviste otro con los demás.9
Este fue el lamento de los amigos...13
que ahora están muertos... 23
>Ko te iri ro mau ararua é,26
ko taaku maori poki é...9
Ki pipihoreko a Mo-roki-roki é,12
maua anga tangi aatu é...10
Ki te karanga e tangi mai era é,12
i te haha o te kopuku é,9
o te teteme, o te pahika é,10
o te rahai aro tepe-tepeé11
tepe-tepe a matangi te kuiti é...12
E te Ahu o te kainga é ...9
Ko Tongariki a papa tata ika é...12
i te tai e uru te moenga viri13
ira ranga ai kirunga e...10
0
E... aué Ko a tupuna he tangi...11
o te maori poki é...
Allí iremos ahora, todos juntos21
con nuestros sabios hijos...9
donde está el montículo Mo-roki-roki,12
para llorar y lamentarnos...8
Se oye allí aun el griterío10
de las abiertas bocas de los kopuku,13
de los teteme, de los pahika,10
y de los lenguados de vientre10
arrugado, de Matangi-te-kuiti...12
Oh! Gran Ahu de nuestra tierra!...11
Tongariki, donde se lavaban los cuerpos14
de las víctimas... ahora la marejada12
los sacó de sus tumbas y los7
desparramó por el suelo...8
Ay! ...lloramos por nuestros8
antepasados... sus sabios hijos... 25
Kahia manu, kahia manu...25
kahia manu te reo rangi10
ki te hoa é... iau é...7
Ka pari mai tou toto9
hare keri e au i te po...10
e Manu é...3
0
>E au tae kai i te korohua25
o tau korohua rake-rake era13
Ko-Mea Terenga é... e Manu é....9
0
12
He tangi o te vie mo te kenu é11
mo tuana kenu, o Ko-Manu...10
mo tu haoa é...
Como un canto de pájaros.,,16
asi es mi voz cuando llamo10
a mi amado... y aquí estoy...9
He derramado mi sangre,8
haciendo una cueva bajo tierra14
para llegar a su lado8
por las noches. ¡Oh! Manu...7
No he aceptado comer la anguila13
que ha pretendido ofrecerme11
el horrible viejo malo9
llamado Mea-Terenga.8
¡Oh! Manu... óyeme...5
Este es el lamento de la joven11
por su amante, por Manu...8
herido de muerte... ¡Oh! Manu... 24
Ka tangi matua mo taana poki é...15
i te Ahu hue matatoa,10
i te Ahu hue matatoa.10
Ahu hue noho era o te matatoa,14
niho tete ki te ika poki,10
niho tete ki te ika poki.10
A ika huri e Te-Kena-One-One,13
e Te-vave-a-Mahatua,9
e Te-Vave-a-Mahatua.9
Tupuaki noo mai te ivi-atua,14
ika niho-niho ka tara-tara11
ika niho-niho ka tara-tara.11
He tangi o te matua8
ki taana poki é...
Llora la madre por su hijo muerto...21
en el Ahu donde quedan los Héroes,12
en el Ahu donde quedan los Héroes...12
Alli, en el Ahu de los Héroes10
fue sepultado, boca abajo,11
fue sepultado boca abajo.11
Los asesinos fueron "Te-Kena-One-One"19
y "Te-Vave-a-Mahatua",12
y "Te-Vave-a-Mahatua".12
A su lado estaba la hechicera12
lanzando palabras ofensivas,10
lanzando palabras ofensivas.10
Este es el lamento de la madre11
por su hijo...

21

Ka hauru koe poki ere...13
ina koe ko tangi-tangi,9
ka hauru poki ere...8
ina koe ko tangi-tangi.9
la nua he ea...6
ki te hehe taomi mai,9
mo hangai o te poki8
ana ara mai...6
Ka hauru koe poki ere...10
ina koa ko tangi-tangi.9
Ina koe ko tangi-tangi9
ongaroa roo taaua,10
ongaroa roo taaua,10
e te paoa é...5
Ka hauru koe poki ere...10
ina koe ko tangi-tangi.
Duérmete, mi niño...18
no llores más,3
duérmete ya, mi niño...7
no llores más.3
Déjame ir a buscar mariscos9
y camotes tiernos para ti,9
para que coma mi niño9
y no nos encuentren...6
Duérmete ya mi niño...7
no llores más.3
No llores más, niño...5
porque nos van a descubrir,9
porque nos van a descubrir9
los guerreros...5
Duérmete ya, mi niño...7
no llores más... 17
E Too-Rangi a epa ea ere...15
o te kapu mai hiva era...10
Ka moe atu te pangahaa poe-poe14
o pangahaa mai te miro10
miro tahata.5
He miro mo ranga ranga vai a epa,18
mo tere mo hoki-hoki iroto16
e iroto i te vai.8
He Riu o te ate o te miro11
ranga-ranga vai é...
En Too-Rangi, donde mueren suaves las23
olas; donde llegan las algas...9
Recuéstate en la pesada barca11
para aliviar el peso de ella,12
para que no se balancee...10
La barca flota sobre las suaves ondas13
va y viene sobre el mar,8
y se mece en las suaves ondas-10
Este es el Canto, por el sentimiento13
de la barca que flota sobre el mar... 26
E Nune... E Nune...9
hapaki te makoi o tau ao.12
(Koau, koai, hera au mau ana é...14
Ki Nune. Ki toona taina erua13
ana era; korua ki te taporo12
too mai; ana tikea korua e te paoa.17
Ina ko haaki ia au e naa hio-hio17
o au; mo ati to matou kopeka13
ki ea te ahi renga).
¡Oh! Nune... ¡Oh! Nune...17
tu saldrás airoso y vencerás...8
(Yo, ahora que todo ha terminado,13
puedo recordar y cantar... Para Nune;12
para sus dos hermanitas que traían fru-13
tos de pororo, y que ya no encuentran13
al guerrero... Les dijo que no rela-13
taran a nadie el secreto, porque él solo15
bastaría para ejercer la venganza...). 26
Hiru-a-Kiru é...8
Manu-a-Eki é...5
topa hokotahi noo.8
Aué ngavovo poporo nui é...10
tapu arataha é...6
Kia hio korua ko-Mahaki ia au15
mo ati o to tatou kopeka é...11
0
Kiea te ahi renga au ana tangi é...14
tatou a tou toru e taina é...12
Hiru-a-Kiru Kiu é...7
Manu-a-Eki-Riu é...7
E... Riu-tangi a Nune8
mo toona taina erua10
i mate ai e... ré...6
Hiru-a-Kiru... Riu é...7
Manu-a-Eki... Riu é...
Hiru-a-Kiru...15
Manu-a-Eki...5
yo s?lo bastaré...4
¡Ay! Mis pequeñitas, que me traían las13
grandes semillas del poporo...9
Les pedí que no dijeran a nadie12
que el culpable era Mahaki, porque14
yo quería ser el vengador...9
Tú saldrás airoso —me dijeron—,9
tú serás el vengador...5
Hiru-a-Kiru... éste es tu canto...10
Manu-a-Eki... éste es tu canto...10
¡Ah!... éste es el Lamento de Nune10
por sus dos hermanitas muertas10
asesinadas...5
Hiru-a-Kiru... éste es tu canto...10
Manu-a-Eki... éste es tu canto... 24
E héraru...6
ka tangi matua mo taana poki12
Ko Taua-Rotu, ko poki,9
E poki kai nui7
mo akavenga mai mama tua é.11
E ui korua e te titiri é...11
ki te tokerau ana topa,10
ki te tokerau pakakina he hoe13
he ka'i-ka'i mau...7
omkuá Rama koti-koti era10
iroto é...3
Ka tangi matua mai8
antehetama ere...7
mo Hanga-Taua-Rotu poki,10
hei ié poki kahu nui9
mo porou mai ia matua é...11
Uu poki, e Ngahoa ere...10
kahu tae hiti-hiti,8
ei kahu poki, e ngahoa e...11
ina e ko ui-ui...
E héraru... (es un llamado...)19
llora la madre por su hijo9
llamado El-de-la-Guerra-Sin-Igual...13
que le traía mucho de comer...10
sobre sus hombros, para su madre...10
Miradlo... como lo tomaba fuertemente14
para resistir la fuerza del viento,13
de ese viento norte, que es como puñal...15
como un puñal afilado...9
de esos que usan los Marama...11
para herir muy adentro...8
Llora la madre, desde que retona12
la ca?a de azúcar...7
Por su hijo El-de-la-Guerra-Sin-Igual,14
por el que le traía un gran manto,11
un manto fúnebre, por anticipado...11
Gemid por el niño... hermanas...9
por el niño que nos regalaba,11
por el niño del manto... amigas...10
y... no me preguntéis más... 19
Turu roo taaua, e hoa é...14
ki turu roo taaua.9
Ki taaua pikea paki-maroa,13
mo ka kai o taaua é...9
Koho mai taaua,8
e taaua é, hoa é...7
ki taaua pikea paki-maroa,13
mo ka kai o taaua é...
Vamos juntos, oye amiga...21
vamos juntos a la playa,8
a mariscar jaivas coloradas11
para comerlas juntitos...8
Ven junto conmigo,6
juntos los dos, amiga...7
para mariscar jaivas coloradas12
y comerlas juntitos los dos... 22
O te ika, o te ura,11
a koe i tikea é,7
Hoki he tangata6
ki rangi mahia i te reo...10
Ka uu manu aroto i te manava,13
e ué tangi ei...6
te vai koe5
Iri-iri a moe hiva.9
I te poki iro tohu8
era o kaha ena...7
e... e riu era,6
e pi-riu-riu ena...8
E... e riu era...6
e pi-riu-riu-ena...
Del pescado, de la langosta20
que te pueden ver ahora,10
envíanos, muchacho,6
la brisa celestial de tu voz...10
Gemimos calladamente,8
y lloramos por ti...5
Te fuiste por el mar,7
saliendo desde Iri-iri.10
Muchacho, bendito eras,8
de nuestro pensamiento...9
¡Ah! El canto aquel...7
hace eco en el mar...7
¡Ah! El Canto aquel...7
hace eco en el mar... 21
Ka tangi pua iti10
a Mahe-Renga;5
e tangi ana5
mo taana poki.6
I mamae noo au8
i te tangi hanga,6
mo ou e te poki7
hangupotu é...4
Tangi noa, tangi noa,8
tangi noa u mo tetpoki.
Llora por su pequeñito,21
por Mahe-Renga...5
llora por él...3
por su niño...4
Le duele el corazón7
de tanto llorar,5
pues era el menor,7
la "última chupadita"...11
Llora mucho, llora mucho,8
largamente... por su niño. 22
E Rokunga é, maua hotu é...12
mo mua te ara ariki,9
momuri te teuteu8
arii Tire5
tau mena he manau8
rahi roa nei.6
Vai é... Vai uri...6
vai uri i te motu,8
totoo manu é...5
teá bae-bae, teá tea-tea é...10
A pohe a enei,7
o Reina Atamu-te-kena,10
naroto i te reva Tire...9
te hinana te apua api10
reba tu hoi oe7
mai teia ao é.
Rokunga va con nosotros,18
delante del camino real.9
También va el Ariki de Chile10
(se refiere al Gobernador)10
Nosotros la recordamos8
la recordamos mucho aquí.9
Agua... agua obscura...9
agua obscura en los islotes,11
donde van los pájaros. 6
Con la luna llena, ella se fue.11
Suspiramos aquí6
por la Reina Atamu-te-kena,11
que se fue, bajo la bandera de Chile.14
Cuando dio flor la Hinana 10
ella se fue,5
y dejó este mundo. 19
Vai é... vai uri...9
vat uri i te motu,7
vai uri i te motu,8
totoo manu é,5
teá bae-bae, teá tea-tea é...
Agua... Agua obscura...22
agua obscura en los motus,10
agua obscura en los motus,10
donde van los pájaros.6
Con la luna nueva, ella se fue...

26

Ka turu ki hare mori tae pura é,15
ta-a-aha e pura é...7
Hare hio hoki ki ui-ui ia tuai;16
iu ui ia tuai...9
Hare po ku tae to hokotahi ana é,13
o-o-ohokotahi no...8
Itua te reimiro i pakekea ié,14
o mahia-hia uka é...8
I bai mimiro puke hau bana-bana é,14
o koro, o te matua é...8
Ki te hare o uru tae pahere era,14
tae bana-bananga ere ite po...
Te llevamos a la casita obscura,27
obscura y sin luz...5
Casa sin ventanas, donde no se ve sol;12
donde no se ve el sol-7
Casa nocturna, casa sola;9
nocturna y sola...5
El tintineo de los reimiros,11
te lo llevará la brisa...7
Y no podrás venir a la fuente,9
a peinar tus cabellos...8
A la casa sin entrada no volverás;11
sólo el murmullo de nuestros pasos11
sentirás por la noche... 20
Ko Neru ivi tau é...10
ivi tau reva-reva...8
Ana koe i pua iti te nua rapanui é...16
mairá henua hiva, e Miru, e ka tau koe,16
e Miru é...3
Ka huru koe neru,7
ka huru koe Neru, o tua é..10
I te ana runga,6
i te ana tau ipu kiea;11
i te ana rara,6
t te ana tau-tau ipu kiea ó...12
i te hora toa paka ka ea kirunga...14
He Ate-Atua o te Neru..10
e huru o tua o Poike é...
¡Oh! Neru, de miembros bellos22
y delgados, colgantes...6
Lieváis el manto antiguo de Rapanui,15
de aquella tierra de Hiva11
eres tú, ¡Oh! hermosa Miru...8
Escondidas están las Neru...8
escondidas allá atrás...6
Penden en las quevas.7
las calabazas con el color;9
cuelgan hacia abajo,9
las calabazas del color...8
En la hora en que se levanta11
la caña de azúcar...6
Este es el sentimiento divino, de las14
Neru... recluidas más allá7
del Poike...

18

O mea o te oka etoru13
etoru no ka tuu é...7
ka haka tataha re i te kau-kau é,13
i te kau-kau hakarava é...10
I te kau-kau hakarava é...10
o Too-Rangi a epa ea é...10
O Too-Rangi a epa ea é...10
Too-Rangi a epa ea é...9
Ka haka tataha ra i te kau-kau é,13
kau a’ava rere runga é...9
kau a’ava rere runga é...9
O Too-Rangi a Miru é...8
E Too-Rangi a epa ea ere...12
o te kapu mai Hiva ere...10
ka haka tataha re i te kau-kau é,13
i te kau-kau hakarava é...10
I te kau-kau hakarava é...10
O Too-Rangi a Miru é...8
O Too-Rangi a Miru é...8
Kahu aava arunga é...8
Kahu aava arunga é...8
a epa aka mea roa ere...11
E... é... é... é...
Los tijerales vivos tres,12
y tres son también los caballetes.9
Van en diagonal los tijerales,11
y las costaneras cruzadas.8
Las costaneras cruzadas con los caballetes.14
En Too-Rangi, donde llegan las algas.12
En Too-Rangi, sitio de las algas...12
Too-Rangi, el sitio de las algas...12
Los diagonales van reforzados,11
unos y otros hacia arriba,10
unos y otros hacia arriba,10
En Too-Rangi, así las hacen los Miru.12
En Too-Rangi, donde llegan las algas...12
las algas que llegan de Hiva...10
Los tijerales van en diagonal,11
y las costaneras cruzadas.8
Van cruzadas las costaneras,9
En Too-Rangi de los Miru,9
En Too-Rangi de los Miru,9
hay un trapo que mueve el viento...13
Un trapo que bate el viento,11
y que se ve desde lejos...8
Ah!... Ah!... Ah!... 17
E héraru...6
ana poreko taaku poki rae.12
a puaa koe mo tao é.9
A raau iti; a ta-iri-iri,12
a pohe roa a tuu mamae.11
Ei aué taaku poki nei é!11
mo te pae o te umu é...8
e mo hiri; mo toka nei e,10
i te pae o te umu é...
E héraru14
cuando nazca mi primer hijo10
te comeré como vaca, en curanto.11
Con una varilla fina te azotaré,12
hasta que mueras de dolor.10
¡Ay! mi niño; para ponerlo a mi pecho.13
Cuando sea grande le haré un curanto.13
Tú hiciste enredos y te burlaste,10
por eso te comeré en curanto... 24
E héraru...6
Ei ia manu é,6
manu tere ereite.8
E mai tu avio toutinó10
ere roa tu nei;7
e mai tu avio toutinó10
ere roa tu nei au é...9
E mai te manu6
iti e te me hoe,7
ta rape-rape hia é;7
E mai te manu6
iti e te me hoe,7
ta rape-rape hia e aué.
E héraru...16
Si yo fuera pájaro,7
podría llevarte conmigo.8
Lejos; donde nadie nos viera,11
para tener tu cuerpo8
junto al mío.4
Lejos de aquí...5
Eres como el ave hermosa;10
tus manos aletean...7
y tus ojos miran en silencio...10
Ave hermosa,5
de manos y ojos tan lindos;8
que aleteas silenciosamente... 27
E héraru.-.6
Aué na Tatane i te Po!9
Tatane i te mena neo-neo.11
Aité tautino eriró ia oe12
aita oe Tatane i te Po.11
O kio'e tei hape,8
tei ne-neku ia au;9
ua ara Barua-ino.
E héraru...15
¡Miren que Demonio del Infierno!13
Demonio feo y maloliente.11
Mi cuerpo no lo poseerás nunca,11
nunca será para ti, Demonio del Infierno.15
La culpa fue del infernal ratón10
que me mordió5
y me despertó al Espíritu malo.

23

E héraru...6
tere iti... teree-rere-iti...11
etahi tuluma hakangaro tangi é12
ina au he kai i te kai,11
o te erua tutuma ira angi roo mai e17
kaapá toou hare7
ei kaapá toou hare nei é11
mo tikea mai mata ora é...10
0
E héraru...6
¡Huye! amor... Escapa de la prisión!...11
tu amor suspira y llora por ti.10
No sabe comer sin ti...7
Debes saber que guarda su cuerpo para ti,16
para su amor preso.7
No sale de su hogar,7
no se deja ver por otros8
y guarda su cuerpo para su amor... 26
E héraru...6
hurubai a nua te manu e,11
i te ará no, ará i te po;8
e ai po reo hakahare10
to oe ia au7
io taua tino...7
e ai ua nehe-nehe hia11
to taua fare, to taua fare ana-ana16
e ai ua purou hia to taua ro'i16
i tei purou i te patoo11
e ai eira muama nano tai hoa e16
rahituna te oto inia é...
E héraru...16
En la fuente, donde se ba?an los pájaros...14
Juntos; toda la noche; despiertos... hablan...13
ella le miente:6
le dice que es muy limpia su casa,13
y su cuerpo...4
que su hogar está siempre muy adornado,14
y que así será su casa.7
Que tiene un lindo velo su lecho13
y era un velo de mentiras...9
Por eso él lloró amargamente9
sobre su almohada de piedra... 25
E héraru...6
Vahine no roto i te Ha-nua-nua,13
tai piti hanere pererau...11
ei ai tai piti hanere,11
i te oriraa mai...8
Na te punirnu iti apa toa,11
na te purumu, iti,7
apa toa aué...6
E vahine iatu haabare11
ire ira teiriro8
i teata tai mana,8
e ai ua tupu7
te ratou riri,6
e ai te vahine,7
o te faa terehau...
E héraru...14
La vi venir, a la muchacha del Arco Iris,14
arrastrada4
como por doscientas hélices...9
por los caminos del mar...7
Por las calles, la envidia despertaba,13
todas eran rivales de su belleza,12
a la hora del arrebol...8
Al pasar, las envidiosas hablaban,12
hasta que vieron que era princesa-14
como las del naipe, doncella;10
Así nació el amor6
por la muchacha del Arco-Iris...10
que parecía una doncella,10
princesa de los naipes... 22
E héraru..6
Te ture i anapó,6
e hairoto ia au.9
ei aha etuu mate taht mena,12
a mamae a au.7
Et aha faara i te a ahi iata14
e toe-toe aué...7
Raa tahii maunga beebera12
te kaanga umu a nua...
E héraru...15
Hemos re?ido por la noche...10
y mi amado ha herido mi corazón.11
Luego le oí hablar mal de mí9
a la gente, y eso me mata de dolor.12
A la nueva mañana nada le importa,14
el frío que enferma y mata, ¡Ay!...10
y me hace levantar, para hacerle11
su comida caliente y su bebida... 26
E héraru...6
Mana koe, poki é...6
ekii tou tupuna é...8
irunga i te tuumarino.10
E mo tiiti ngea7
o te pahi vakava é;7
ka pu, ka tomo roa,7
e mo tiiti ngea,7
te pahi vaikava;7
ka puu, ka tomo-tomo roa é...10
e ika tohu hangera, ko tou tupuna é.14
arama hihi-hihi renga é.„
E héraru...15
Ojalá hubiera tenido el poder, ¡Oh! hijo...15
que invocaban nuestros antepasados-14
Habría ido en un submarino a salvarte.14
Podría haber recorrido8
el profundo mar, en ese barco...10
O podría haber hecho un hoyo bien grande,14
para recorrerlo6
en todo lo profundo,7
y encontrarte y traerte a la playa-11
Pero una maldición había sobre ti:12
debías morir enredado en el fondo del mar... 28
E héraru...6
E o'omo o niko i te ahu heva,13
e ori na te purumu...8
e ori e hio i te opitina,12
tanu era ia matua é...9
E tiare musarina, e tiare anani,15
e tiare roti... ute-ute-uté...
E héraru...17
viciamos ropae de luto10
para ir por el camino que ella recorría.15
Al llegar a la oficina, ella murió;13
después fue el entierro de nuestra madre...15
La llevamos vestida de muselina floreada,16
con flores de azahar y de rosa... 24
E héraru...6
Aué na te pahi o to'o rahi11
te tebe ha noa maitua...10
e oro-oro mai ai te totona pererau,17
na nia i te iri a tai é...10
Ei e oro-oro mai ai11
te toona pererau,8
na nia t te iri a tai é...
E héraru...15
¡Ay!... el barco4
que partió tan bien,7
y luego regresó, navegando9
hacia atrás...4
Arrastrado y pasando por8
sobre su hélice, venía...7
subiendo ligerito, por los10
caminos del mar... 19
E héraru...6
Aué ie hoi é... hoi te manau,12
e ai aue! tuu nana ta'i nei é,14
tai tuna vau ia oe;10
e ai ahari he moana10
ua horo taua ua;9
tai atu, au ia oe,10
e ai ua tae no atu te hiti13
o to ro'i e haere rai o taua é.
E héraru...20
¡Ay!... cuánto te recuerdo,8
te recuerdo y lloro...7
Por eso, ¡Ay! te canto, amada.10
Podríamos haber tenido, tú y yo,9
un sitio donde ocultar nuestro amor14
de las gentes...4
Cantando juntos, yo y tú,6
hacia allá hubiéramos podido llevar13
nuestros pasos, al oculto lecho... 25
E héraru...6
Ka moe ngapua,6
moroto i te tama ere;9
mo hiki, mo turu,6
ki te honga'a a pua8
Tei-tei-renga,6
o ngamanu Keu-Renga.
E héraru...14
Quedaos, retoños,7
como estáis, dentro de los capullos.11
Después iremos, sigilosamente,11
hasta el nido de las hermosas,10
a despertar a las más bellas:8
Tei-Tei-Renga y Keu.Renga. 24
Te mata o too tangi te vahine,15
mai te mata o te manu e...10
e mai te manu iti e te mehoe,13
ta rape-rape hia e, aué...10
E aué taaku poki nei e,11
mo hiri, mo toka,6
E ai mo hiri, mo toka nei e,12
i te pae o te umu é...
Ojos llorosos de mujer,19
como los de un ave...7
un ave querida y hermosa,10
que aletea silenciosamente ¡Ay!...14
¡Ay!... Niña mía, regresa...7
regresa y quédate a mi lado.10
Regresa y quédate aquí,8
junto al fuego del hogar... 23
A tai ka tabiri katuru era15
e rangi mai era a haua.11
¿Ihé a tae aroha i piri ai?..12
Oho-Vehi vananga ai...9
I te hare hue o te naanai12
te ununga i te mimi hoi...
Cada vez que bajo a caminar por la plava,28
oigo una voz ronca que llama...12
¿De dónde sale el insulto aquel?...11
de Oho-Vehi sale la voz...9
(Y yo le contesto:)5
mejor ándate a tu sucia casa,11
araña de patas largas,8
ándate a beber orines de caballo... 26
Hoki he hiku tooku pahe mangó,14
a koe i rangi ai i te toio;13
ka mau kirunga ki papa hue toio:14
¡Viva taaku toio é!8
Kai rangi vave koe,8
i toou paake ena,9
i paake ena koe ira é;10
koau ana tau, haka paka vae mai,15
i haka paka mai ei oi é.11
E noho ro ana au i tooku hare,14
na ai ki atu moho mai10
e no ohoró ana au é.8
E manau era au, e te poki ere,14
¿hove e toto ro ai koe,10
hove e toio ro ai koe?:11
¡Viva taaku toio é!
Yo no tengo cola, como tiburón,21
pero tu madre habló mal de mi.9
Llévale entonces estos cantos:9
¡Y viva este toyo!6
Antes de mostrar tus propios errores,12
y de corregir tus defectos,8
echaste en cara los míos,8
los mostraste por todas partes,9
y los revolviste bien...7
Yo estaba tranquila en mi casa.12
¿Quién llamó a tu hijo?7
El vino s?lito a buscarme9
para pedir mi mano.7
Acuérdate de mí y de mi hija;9
¿dijiste que sería un toyo para toda14
la vida? Ahora yo te lo canto:11
¡Viva mi toyo! 19
E ui korua te taero ena,15
na kata-taró o mai oho mai ena:13
tamu, tamu, tau maea,9
Haka iti ana, arapó i te aba;12
o tau mai te tangata hai maea:14
tamu, tamu, tau maea.9
Haka iti ana, arapó i te aba;12
arunga te ara, rua te ara ana oho mai:17
tamu, tamu, tau maea.
Miren al borracho aquel.21
tengan cuidado, porque al acercarse:14
recoge piedras y nos las tira.10
Cuídense de tomar mucho Uds. también,11
pues, igual que ese hombre:11
van a coger piedras para tirarlas.12
No tomen demasiado, porque si tal...13
van a venir vomitando por la calle:12
y van a terminar arrojando piedras. 26
E héraru...6
tangata era: Kee kihé?8
Ra koe ka ea, ka oho ena?11
E ui te hungavai makota-kota13
ma ana a mo romi-romi é...9
Moraro te pakia7
aro bere-bere6
morunga a hunonga ana eka é...
E héraru...17
Oye hombre: ¿Para dónde?7
¿Para dónde vas tú ahora?...7
Ten cuidado con tu suegra celosa,13
que desea que la ames a ella...13
Por debajo es peluda como lobo de mar,14
y pretende que el joven haga el amor con ella... 30
Ka heruru tou tokerau13
era ko te papakina,8
kaunga te koreha mare-mare,11
ka ngita-ngita mai.7
Ko koe a te utami8
tuki tuu mare-mare,8
tioni mare-mare,7
pauro te hora:6
tuki tuu mare é...
Cuando sopla el viento;18
el llamado Viento-Norte;9
igual que la anguila pescada con lazo,16
te ahogas y te vienen convulsiones.13
Cuando estás con tu marido,9
te viene el asma;7
al bailar te sigue el asma;11
a toda hora te viene:9
y siempre estás con asma... 21
Vaenga te oru-matua ana moe,16
i te tapa te poki kuri ana kau.13
Ite aro kao kao te haka rerenga14
hanga o to pupa mauku,9
mo haka moe o naka te pirinaka.13
Ai katuru no te oone mote ate,14
turi-turi a te aro kauhanga:12
Ia koe le vie hiva mee rango rango era17
e te hau tire, a noi takoa nei14
ko oru ko ia.6
E mau mai ana te monoi mimi13
e he e eo o te oru o te paihenga:15
Ia koe te vie hiva...9
Ka huri tou tuu vae ka oho12
ki Hiva, hi tuu itia mau;11
Airoto a manau manau a tangi era,16
ki toana mamita i te vai bera.
En medio, durmiendo, la chancha madre,29
y a su alrededor, los hijos gatos.11
Al lado de afuera, el nido de pasto,14
donde duerme con todos ta hija Pirinola...15
El agua sucia del mote les chorrea14
y en medio, la mujer continental,11
que en su tierra era levada en brazos15
y aquí vive mezclada con los chanchos.11
Llevan todos aromas de perfumes:11
mezcla de cnanchos y perros.7
Y en medio, la mujer continental...11
Mueva los pies para su tierra,12
donde está su hogar limpio;9
en su corazón piénse en al dolor10
que tiene por Ud. su mamita lejana. 28
Ka pupuhi te kanione,12
kanione o te Kuana;9
e ko hange-hange mai o te ture12
irenga marere-rere ana.10
Erua mutoi6
ko kua tamaaroa,8
e marikoni-marikoni ana11
ai kona ture mo puru-puru.11
E toro-toro tou honu9
i te piko hanga maia Moeroa13
ka ahu-ahu pahe titebe10
kangau te kioe hua.9
Kangau te kioe hua9
pahe Moko-a-Rangi-Koa9
ka nini te tarakatore9
ka totuu tou oone.
Que dispare no más el ca?ón21
de Juan; éste será más potente,8
y de él no van a poder librarse.9
Van a quedar liquidados.10
Tienen dos policías7
que son más bien marimachos;9
que se pasan en peleas y enredos.12
No te va a dar resultado9
perseguir a las chicas de Moeroa13
mejor ínflate como un "titebe",14
o métete un ratón en el hocico.10
Un ratón en el hocico7
como Moko-a-Rangi-Roa;-9
anda a rodar tu tractor a otra parte13
a echar tu tierra y tu mugre a otros. 27
E héraru...6
vahine teo-teo papio e...11
e mena i te ore i te ai,11
ohure iti ivi,7
apo iti rari-rari;8
no too "tane iti"11
faa i te mainei ia au e...
E héraru...19
mujer fachosa, no eres más que10
una perra, que no sabe9
ni siquiera dormir en cama...11
Por detrás, eres puros huesos,9
y por delante asquerosa...9
Has de saber que tu "maridito querido"19
fue quien contó todo esto... 24
E héraru...6
Pahure ria-ria a Tuu Here-veri,14
popohanga t ea hoko mai ai...12
i te miti rahi o tsipiria Hangaroa?15
kumara taomi mai...8
e puni-puni e a kiru-kiru e,12
te arero o mata ngarahu é...10
ka hoa hai, miti rau mai Tire...13
ka unu-unu roa é...7
e mata rore-rore, e a reva-reva,13
i te kumara keri uta é...
E héraru...15
estás llena de peladuras,8
mujer Here-veri, por andar9
a caballo desnuda, de madrugada...12
Te vieron como andabas por Hangaroa.14
¿Y así te atreves a hacerme "Ei"?...15
Texto no traducible. 21
Marengo huri porobo11
vae haka hihi pepe;8
tae pahe marengo ena,9
haka heu oone ena.
Siguiera mi pelado es limpio,25
se echa polvos y se sienta en su silla,13
con las piernas cruzadas, a esperarme.13
En cambio el suyo, siempre metido en la maleza18
llega lleno de tierra a estar contigo... 28
Ka tangi pua-iti, mo taana kenu,16
mo taana kenu.6
aha te maamara o Pua-iti,12
i Ei mai ai?...7
Koe a te maamara, e pupa marengo,14
e pupa marengo.6
I te hoa hanga aka o Motu-haba,13
o Motu-haba...
Llora Pua-iti; por su marido,19
por su marido.5
¿Qué mala reputación tiene Pua-iti14
para que le hagan Ei?...9
Tú sí que tienes mala reputación:11
Estuviste con un pelado-9
No bien hubo echado el ancla el buque15
frente a Motu-haba,7
ya estabas con él... 19
E ui korua ia te averoa16
amo-amo era i te8
kotaki o te hoi.7
¿Maihé raa koe,6
Maria-Kai-Kumara é?...8
amo-amo era i te8
kotaki o te hoi.7
Ira Tahai, a Maunga Beebera,13
te noho hanga ora kope9
amo-amo era...
Miren Uds. a ese hombre patilargo,21
que gusta de hacerle el amor11
a su amiga yegua...!8
¿De dónde vienes, María-come-camotas?12
Vengo de donde mi amigo9
que me hace el amor...8
Ahí, en Tahai, frente al cerro Beebera,14
vive ese joven patilargo,10
que gusta de hacerle el amor11
a su amiga yegua... 22
Makona ana aué,10
i Punapau i hure-hure ai,12
eka haka putete-té...7
Araniu; i Araniu i hure-hure ai16
eka haka putete-té...7
Ko te toke é... ko te toke kai10
era Araniu, ai haka putete-té...13
Vai-vera, Vai-vera-vera mimi ai14
ai haka putete-té...
Te llenas ¡Ay! la panza17
en Punapau... Y luego8
te quedas tieso, como muerto...12
Vas a Araniu. Te vuelves a hartar,13
y te quedas patitieso...9
¡Qué ladrón! Robas comida7
en Araniu. Te hartas y quedas tieso14
En Vai-bera... Te pusiste a orinar...13
y después hiciste lo de siempre:10
hartarte de comida y quedar patitieso... 29
Ka heva, ka heva-heva roo ére...14
te haha pakia o mua o te aro.13
Hove moona te tangi e tangi nei13
e taha e tangi nei...8
Mo Rama a ivi mau...8
ki te Ahu-Roti-Mea-mea, era...12
Roti-Hiva e Rama, e Roti e Rama é..13
Roti-hiva; Roti aringa ura-ura,13
Uu e Roti-hiva e Rama é...
El cree... él cree que la mujer lo ama...26
con su hocico de lobo de mar por delante.14
Cree que el llanto de la mujer es por él,13
cuando ella se vuelve para sollozar...14
Es por Rama por quien llora ella...12
por sus huesos, que reposan en el Ahu,14
En el Ahu de las Rosas Rojas, de Hiva.13
Rosas rojas como su encendido rostro...13
como el rostro de Rama...8
Gimo en silencio, por las Rosas Rojas13
que me recuerdan el rostro de Rama... 27
Tae haka paka i te riba,13
i te riba, topa era o taina.12
¿Pehe riba-riba e ori ena,11
ku "peore" a te kauha?13
¿Pehe riba-riba e ori ena,11
ku "peore" a te kauha?13
Tae hakapaka i te riba,10
i te riba topa era o taina.
Pela a su hermana, que es tan buena;29
pero se deja caer a su casa cuando hay fiesta.18
¿Y cómo puede meterse a bailar,11
cuando mueve tan "peor" el "kauha"?21
¿Cómo se atreve a bailar, aquella,13
que mueve cada vez "peor" el "kauha"?22
Habla mal de su hermana, pero cuando13
hay fiesta se deja caer en su casa... 27
Tupahotu rake-rake11
tae tangi-tangi riki-riki;10
Tupahotu rake-rake8
tae tangi-tangi riki-riki.10
Hove he kuri he kiore 9
neku-neku no mai nei;9
a koia oku tata8
haka-ou mai ana.
El malo de Tupahotu19
no lloró ni un poquito por su mujer...12
el malo de Tupahotu8
no lloró ni un poquitito...9
Ahora cree que es el gato o el ratón14
el que rasguña con insistencia su puerta:16
Pero es ella, que ha vuelto11
que ha vuelto nuevamente... 25
E Kave-heke tou hakakio14
ka pu, ka to'o tou hakakio,11
o ou e Kave-Heke é.8
Ia au ka rangi roo tou hakakio15
o ou e Kave-heke é,8
na oe hoi au i faa ora mai.
Oye, Kave-heke, he aquí nuestra retribución,33
ven a nosotros y acéptalo, es tuyo11
nuestro agradecimiento.10
Yo doy, en voz alta y públicamente,10
mi agradecimiento a ti, Kave-heke;14
lo que tú me diste una vez, me salvó. 25
E te pua'a é, ka umo mai koe...15
mo hokorua ooku au ka oho nei.15
E rangi koe. e nua é...8
i tooku hakakio e,9
Moa toke te tankata é...8
te vie é, mo ngaru é...6
E ana kaa kore o8
te autaraliano8
rima haka-noku era,8
atu'a amu'a é...6
E te pua'a é, ka umo mai koe...12
mo hokorua ooku au ka oho nei.
Vaca amiga, muge en esta noche...30
cuando regreso tarde al hogar.11
En voz alta, ¡Oh! madre, dirás de9
tu gratitud eterna...7
Somos todos, hombre y mujer,8
como el pollo robado, que desaparecé...14
Pero quedará la gratitud...9
hacia el amigo australiano.13
Sin ostentación, con manos escondidas12
y sin mirar atrás ni adelante,9
el nos ayudó, en los tiempos malos.11
Vaca amiga, acompáñame con tu mugido14
nocturno, cuando regreso al hogar. 26
Ka tangi e Veri Tea-tea era...15
mo Tupa-iti era, a Miru é.10
Ia au ka rangi roo9
i tou hakakio;7
ko koma kore era7
a Miru é...3
Tou moni ena.6
taa kai ena;6
aaku ana5
te kai hokotahi.7
Rara, rara, rara...
Llora Veri Tea-tea...17
por Tupa-iti, aquel de los Miru.12
Que todos sepan6
de su agradecimiento,9
por aquel esbelto joven9
de la familia Miru...8
Aquel dinero tuyo,8
aquella comida:7
yo las apreciaba7
en mi soledad...5
Rara-rara-rara (entona suavemente).14
0
14
Re'o rangi mai era kt a matua é;15
Koai koe? e Ui mai ena?12
Koau nei ko te to'a o Baha ere,14
Ko te Tuu-Huri-Ahai é.9
Te iroto tau tino i te fare auri,15
na oe hoi au i faa ora mai.14
Te Arii irahi o Pipiria-Tane,14
tou hakakio, tou hakakio;12
te Arii trahi o Pipiria-Tane13
ka to'o tou hakakio.9
Te iroto tau tino...
Se oye el sonido de la voz21
que llama a su padre;8
¿Quién eres tú? ¿Quién está llamando?10
Yo soy el vencedor de Baha,9
el llamado Tuu-Huri-Abai.11
Mi cuerpo estuvo entre las rejas12
de la prisión, y tú me salvaste...8
¡Oh! Gran Rey varonil de Pipiria,11
a ti gracias, a ti gracias!10
¡Oh! Gran Rey varonil de Pipiria,11
acepta mi eterna gratitud.10
Mi cuerpo estuvo entre las rejas...

26

Ia au ka rangi roo i tou Hakakio:19
o ou e taina aringa ngaro é,12
i te oro’a te taatou poki.12
Te rara titiraina na’i-na’i era;14
ka pu: ka too tou Hakakio,11
na oe hoi au i faaora mai.14
Raau iti e ta iri-iri oe,13
e pohe roatu, o taina é;10
“amasar, manajar”.
Hagamos público el agradecimiento22
del hermano, cuyo rostro ya no vemos,12
en la fiesta de nuestro hijo.11
Que se presente en su barquichuelo.14
que venga y acepte nuestra gratitud13
pues él me salvó en tiempos difíciles.11
Azotado con una pequeña huasca14
casi hasta morir, el hermano10
fue "amenazado y manejado". 29
E moa iti-iti Pastone13
tou hakakio...6
i te a’a era6
o tea mai era te niho.10
Neputaneta, te pua’a9
roo tui i te matamua ere12
heru-heru oone mai9
hakatutuu mai kia matua ere.14
Me’e tangi aaku e noho10
e manau nei ko to taua11
hananga-nanga hanga hokorua era e matua e.
¡Gallito de la Pasión, recibe nuestra gratitud!37
cuando el torrente de murmuraciones14
y las habladurías entre dientes blancos12
nos ahogaban, nos defendiste...10
Ahora nuestros enemigos quedarán13
como aquella vaca sagrada de nombre14
Neputaneta, escarbando la tierra13
con los pies y echando polvo a otros.12
Por eso, lloramos ahora, al recordar;13
en nuestras conversaciones a solas,13
todo lo sufrido, y como fue valiosa14
la ayuda de nuestro amigo, el Gallito de la Pasión. 33
Ka tangi te hio a matua,13
mo Hei tiare, mo taana poki.12
Ku rau tu ana, a koe keté;10
ku rau tu ana a koe keté.10
Ka anapa te uira o te vae-hau,14
mo Hei tiare, mo taana poki.12
E hiku te tiare o Mama-Reme, '12
e hiku te tiare o Mama-Reme.12
Aroha hopea a matua10
mo Hei tiare, mo taana poki.12
E huki te tiare, o Mama-Reme,12
e huki te tiare, o Mama-Reme.
triste suena la flauta del padre,27
por su flor Hei, por su hija, '9
El novio fue fiel, regresó,10
era el cu?ado indicado.11
brillan los atavíos de las comparsas,11
para "Corona de Flores", para su hija.17
Es flor en el "rabo" de Mama-Reme;15
es flor en el "rabo" de Mama-Reme.15
Es el último saludo de despedida,12
para la flor Hei, para su hija.11
Prendida está en el pecho8
la flor de Mama-Reme.7
Prendida en su pecho está la9
flor de Mama-Reme. 20
E Tuhi-Ira é;8
ka kai te koro;6
ka mahia ki te vie8
ki te taokete.6
Aka bari-bari6
tahi roo te aro.7
Mai Hiva te poki7
i huri mai ai;7
ki te oro'a5
tupu e matua;6
e Tuhi-Ira é,5
Ka kai te koro.
Oye Tuhi.Ira:15
que vengan todos a la fiesta,11
que vengan a buscar su parte10
los suegros, cuñados y parientes,11
y que a todos los del contorno10
alcance la fiesta.7
El hijo bueno regresó de Hiva,11
reto?o querido, vino para celebrar15
su fiesta de bodas con nosotros,11
pues es la semilla de sus padres.11
Entonces, oye Tuhi-Ira,9
que vengan topos a la fiesta... 25
Ka tangi te piano faa hana-hana16
te Ariki o Miru;7
Mo Renga-tau a Pua-Anakena12
te piano e tangi nei.9
Ia au ka hata roo atu ia koe,15
he renga huru rau ere;9
Ko koe; ko para; ko mama, au,11
i hatai ki te reva runga.
Que suene el piano en homenaje27
al Ariki de los Miru;8
para Renga, la bella flor de Anakena,13
llore el piano aquí.8
Aquí te ensalzo y te elevo a ti,12
flor de brillantes colores,8
frente a tí, a papá, a mamá, yo8
te pongo en alto como una bandera. 27
Ka moe a matua,10
ka manau tangi mo te poki.10
Mo tiare ha nua-nua poki é.11
A motu hoi oe tau tiare iti é14
e mat ta aro nei o matua.11
Ka ori a matua,7
ka manau tangi mo te poki;10
mo tiare ha nua-nua poki é.11
A motu hoi oe tau tiare iti é,14
e mai te aro nei o matua.12
Ka kai a matua,7
ka manau tangi mo te poki;10
Mo tiare ha nua-nua poki é.11
A motu hot oe tau tiare iti é,13
e mai te aro nei o matua.
Reposa en su lecho la madre;25
pero el llanto viene a sus ojos;12
por la hija, flor de lindos colores,11
que ha sido cortada,8
arrancada del pecho materno.10
Camina el padre por los campos,10
pero el llanto le nubla los ojos;11
por su hija, flor multicolor,9
que ha sido cortada,8
arrancada, del pecho paterno.10
Van a comer los padres,7
pero el llanto no los deja;9
por la hija querida,8
flor de lindos colores7
que ha sido cortada,8
arrancada, del pecho de los padres. 25
He timo te ako-ako;11
he ako-ako tena.7
He te Tu'u? He te Taha?8
E te kuia; e te kapa-kapa;11
E te herehue; e te manu vae punaka15
e te manu vae ehá.7
E aha ana? E noho ana!10
Itua teataata.8
maru-maru; kohu-kohu;8
kia hiva te para atuarunga é.12
Parakarava tohua a Haama te riu.15
iki mo noho iroto i te pu.11
E Para é; karutu i tapu9
ohea he timo rere makai,11
mai te timo herere anake11
au ahee pua karavarava12
totake tamahahine,8
o tapu ara taha é.
Los cantores ensayan cantos;19
los que ensayan son esos.9
¿Dónde está Tu'u? ¿Dónde está Taha?8
oye el fantasma; oye el vanidoso,13
oye el amarra-lienza; animal de patas gordas;17
animal de cuatro patas.9
¿Qué están haciendo? ¡Están sentados!10
detrás, en la penumbra6
fresca; sombría.4
Miran hacia Hiva el Arco-Iris.12
En la cueva amarilla maldicen a Haama.16
que anima el canto y queda en la cueva.16
Oye Para; que reciten los textos sagrados15
donde hay guerreros que saltan11
y atacan todos.5
Yo saltaré cuando azoten hasta enronchar,14
tomando el tallo femenino10
del sagrado camino diagonal. 25
E Tu’u, enave:9
te tupá o te tau'a;7
katahi nei te puuai oro;12
ketu'a, kau'a; ka ketu tatou;12
kia hetuu amo-amo,9
kt te iri-iri, vara-vara;9
riuraro. riuraro;8
o vai nanako, o vai nanako;12
kere-kere topa, kere-kere topa;12
tupana rei ia.
Oye Tu'u, preparemos secretamente;23
todos deben ir a la guerra;10
algunos quedarán aquí para espiar;13
alzarse varios; vamos todos;10
hacia la estrella reluciente,12
trepando, trepando, de vez en cuando;12
gritando para abajo, gritando;11
sacando el jugo de la médula,10
hasta dejarlos obscurecidos,10
y pisoteados a todos. 22
Kaunga te rongo9
kia Hina-mangó;5
eve raku-raku6
teke te makoi,6
haka veke oho6
iroto te koro;6
niu hau pu.5
Karete, karete;6
karata, karata;6
e te téhe3
e te te ure mumuni,8
kiri-vaku-vaku.6
A uka a tea,6
tataki po-ihu-ihu8
tataki po-ave-ave;8
he ruru peaha,6
he kena peaha;6
a hei peaha;
Envía mensaje14
a Hina-Mangó;4
la del cuerpo inquieto10
que lo mueve como trompo:10
hace su peinado7
para ir a la tiesta,8
y se pone sombrero de palmera10
Por aquí, por aquí (?)6
por allá, por allá (?)4
(Texto no traducible)7
Está la joven pálida6
de cuerpo puntiagudo,9
de cuerpo estilizado:9
es tal vez un polluelo.8
es tal vez pájaro kena:7
es corona tal vez;6
y se admira a la joven8
de labios morenos. 21
maharo de uka9
ngutu-ngutu po.5
Koreva3
koreva ure ki-kiu;8
Ka koe-koe mai7
te more ote nuahine9
more katatau,6
katatau rá;4
more, kare reva,6
kare reva ra.5
He ungaá e te mangá,6
he tukia e te hahatu;9
ka oho mahaki6
a potu eve:5
pu ti, pu tá.3
hava-hava reé.
Como pez-caballito.15
se pone el hombre firme;8
se ve que cuelga7
la piel de la vieja,8
piel estrujada,6
estrujada a fondo;7
piel colgante,5
que colgante quedará.8
Enviado por un mal amigo.10
atraído por el estómago,8
que se vaya el compañero.10
a punta de patadas.7
v que se quede sucio;9
todo sucio, pein triunfante.

29

Koro-rupa te hare10
haka katakata;6
i Keremea te hare8
hakarurarura;6
ka iri ange Ranokao9
te ngaatu a Hami-Renga-Renga;11
ka oka ange Ha'u-Koka9
re korotea;5
A-Kava, te ruruke;7
ka ni ange Hate-Hate8
te kahi riva a tumu a hoi;11
ka take ange Hiro-Moko9
te kovare a Uka-Rai-A.10
Hei para ange,6
te hei para uhi;7
a vaka tae mama,7
a Vai-Na-Arenga;7
Arenga-Rekoreko;7
erua-rua moai8
a hiti kio-kio;7
Ko te tai!4
ié a hua mahomea;8
Ko te koiro!5
a Mata-Toki-Toki;7
Ko te koreha!5
a Viri-viri-Renga;7
Kai tu'u ange rá, kai tu'u ange rá.12
kia e rake-rake7
a iri ngae-ngae;7
ki ta rutu-rutu6
turu reko-reko;6
kiraro ki te rano.7
Mata ui arunga a te hihi é,11
rima rotu-rotu, ki te hope10
ki te tumu;4
kai pahika i ana pahika,11
ka tangi nana'e a iri,9
ngae-ngae ki vai Pikea-Uri;12
ka hati te vave i Papa-Hiro-Hiro;13
ka u'uri te vaka i te Haka-Kainga14
Ka ngau niuhi i Toka-Miti-Ake;13
ko ngakope a ninihi a pupuku é;12
a Meru-meru, o te hoa raakau;13
karamaka; karamaka te ara tataki;14
o veri ara pe, a ara vie é.11
a teki te kinga é,6
a haua auke é;7
ure manu au-au i te ahi;12
o Manavai-parera é;8
kari riva, kauru roa,9
te ataranga e rehu,8
piki-piki miro o Hiva é;9
o Hiva-O Pare-kane-kane é.
Koro-rupa, la casa20
de las sonrisas (de la alegría);10
en Keremea, la casa8
donde se hacen las cosas a medias;12
subirá (crecerá) en el Ranokao10
la totora de Hami-Renga-Renga;11
plantará Ha'u-Koka6
el plátano alto;5
A-Kava, el del palo de mariscar,11
pescará con Hate-Hate7
el atún bonito, torso de caballo;11
se engrosará en Hiro-Moko9
el tapón mucoso de Uka-Rai-A.11
La corona madurará,7
corona de uhi maduro (ñame);11
en el bote sin carnada,8
de Vai-Na-Arenga;7
de Arenga, el correcto;8
tiene dos moai7
el hombre que emana mal olor;11
¡Qué pleamar!4
fruto que empieza a madurar;12
¡Qué koiro!4
el de Mata-toki-toki (Ojos saltones)13
¡Qué anguila!5
la de Viri-renga-renga (gordo brillante)13
no llegará, no llegará;6
vamos, oye feo y malo,8
que subes balanceándote,9
hasta donde se leen las escrituras.12
bajando derecho;6
para abajo del volcán.7
Los ojos miran hacia arriba, a las cejas.15
las manos palmotean, hacia el pecho13
y hacia los muslos;6
se come pahika, en la cueva;11
y llora arrepentido,7
y sube contoneándose hasta el agua de Pikea-uri.19
revientan las olas en Papa-Hiro-hiro14
y se ven los botes en Haka-kainga:11
muerde el tiburón en Toka-miti-ake;13
Los jóvenes vienen sobre olas chicas,12
hasta donde Meru-meru, el poderoso;13
la huella; huella del camino de cintura.15
camino borrado, camino de la mujer.13
saltando en pasos quedos,9
con olor a auke,7
se chamusca al fuego8
en Manavai-parera.8
ella está muy linda, vestida de largo:12
la sombra flota en el olvido;10
la madera de Hiva está llena de nudos,13
en Hiva, en Pare-kanekane. 24
Ka memea no8
to koro hami mea:7
tavake i tua e7
ka u'uri noo.6
Te koro tangata6
tu'a o te ohiro,7
rava tangi noo,6
mahaki te makohe7
ka riti te hupe'e,7
paringi te matavai,8
o te kukuru toua.8
Eve pepe a Ure;7
Motunui;4
etoru ange rá.5
etoru ange rá;5
ka kat to koro pero.7
ka kai to koro pero;8
Motuiti,4
Motunui,4
Motukao-kao.6
Kai tu'u mai koe8
Papa-rona rake-rake;8
vae pau era e,7
ki taaku papaku;7
é uha-kuri,4
ta papa kuri,5
uha mea iti-iti8
ta te Hatauma;6
he nau-nau no6
ta puku nau-nau,7
He rongo-no ta5
o rongo-rongo;5
he retu no ta5
huhatu retu:5
Te koro vaka tere,7
te koro vaka tere;7
kohaho ko vai vaka.8
Ta koro paoa ma'u,8
ko vai paoa-oa;8
ta nua he tuke tunu,8
ko vai he tuke tunu.8
Ta nua heke too7
kohaho, koro heke.7
Ta koro toa rei,7
ta koro toa rei.7
Ko te ehu-ehu,6
ko te kapua-pua.
Desfilan13
en la fiesta de los hami rojos:11
los pájaros tavake de allá arras10
se ven a lo lejos.6
En la fiesta de los hombres9
detrás de la luna nueva;8
muy lamentoso,5
el pobre pájaro makohe8
echa sus mocos nasales8
y derrama lágrimas,5
del mango de la médula.7
El cuerpo gordo de Ure9
está en Motunui.6
Eran tres,3
eran tres;3
vengan a la fiesta a aprender,11
a la fiesta de loe hombres solos12
en Motuití,4
Motunui4
y Motukao-kao.6
Tú no viniste4
Papa-rona malo,6
de patas chuecas,6
a mi velorio:6
Oye, hembra de gatos.7
gata con cría;4
sólo una gallinita colorada11
tiene Hatauma.7
Sándalo solamente6
tiene la colina del sándalo10
Avisen solamente7
al mensajero.5
El tatuaje, solamente9
fatiga al tatuador.8
Maneja el bote del padre.9
maneja el bote del padre;9
por fuera del lugar que se debe cruzar14
Lleva el bastón del padre7
al sitio donde están los guerreros;12
y los erizos que cuece la madre,12
con el jugo de los erizos cocidos.12
Y los pulpos que recoge la madre11
afuera, en la fiesta de los pulpos;13
abunda la caña de azúcar del padre.12
Es la abundancia de la caña de azúcar14
Es la hora de la penumbra9
y hay neblina suave. 21
He ika uru atua;11
ra-te-na:3
Ko-Heho, Ko-Maho-Rangi,8
Ko-Rangi-Hetu'u.6
Kohu-kohu,4
Renga-Miti-Miti,6
ko te nuahine huri tau'a11
a tae-reka,5
Ka uira, ka huria8
te tau'a.4
E Renga-Miti-Miti,7
a Vai é: mai Vara-vara,9
mai Taki-taki;6
mai Takaure-Tu'a,8
he huka o te tau'a,8
he hopu mai koe.7
He nana ia mai koe,9
taaku rima horo pia,9
kope a Reu-Tangata.8
He koro kai tangata8
ko popohanga.
Son las víctimas que predijo el señor;20
ellas son:3
Ko-Heho, Ko-Maho-Rangi,8
Ko-Rangi-Tetu'u (El-cielo-estrelfado)14
En la sombra fresca6
Renga-Miti-Miti,6
la vieja, predica nuevamente la guerra16
de desgracia.5
Y brilla, y vuelve5
la guerra.4
Oye, Renga-Miti-Miti.8
de Vai, desde Vara-vara,9
desde Taki-taki;6
desde Takaure-Tu'a,8
se alentó la guerra,7
y viene como una avalancha.11
Eres ladrón tú,3
mis manos te han dado a tragar,10
oven de Reu-Tangata.8
tragas carne humana7
al amanecer. 19
Ka iri.6
ka mau,3
ka haka he-heu.6
I toona va'e haamore.10
a na to'o ngatoto;7
amo i topa i hoa kiroto.11
ki te pakahera.6
Mai a tae haka ora.9
e mana opo toto.7
Maharo te uka:6
maharo te ua:6
maharo te ko'ura,7
tere henua;5
hara ka topa kiraro.8
ki Anakena;5
ki to raua kainga:8
one heka-heka:6
ngao vari-vari.6
one Anakena.
Sube,11
muerde,3
hasta hacer escalofríos8
En tus pies heridos,7
haces salir la sangre;7
y lo llevas al hombro, y bajas8
hasta dejarlo dentro de la calabaza.13
Puede salvarlo6
el poder de chupar sangre.8
Admirable es la doncella;9
admirable su bastón con cabeza;10
admirable es la pulga,8
que camina por la tierra;10
hasta llegar abajo,7
hasta Anakena;6
hacia su tierra;7
de arena blanda y suave;9
con la cabeza gacha,7
en la arena de Anakena. 24
I Anakena au i mate ai;15
ko te kopiti.5
Kau he nua; he nua,8
he kea-kea; he pua,8
tamahanine.5
Kopiti; kopata;6
tere momo; tere momo;8
te vaka ko Ina.6
I haka keri a6
hai uhi kane-kane;8
Ko au ko matai,7
momo-momo;4
te kere mea, te kere mea;10
kopiti; kopata.6
ko hou-hou;5
mairi ai-ai,7
mata puku; mata reva-reva;10
ka tomo, ko Tongariki8
ingaro roa ai.7
Ahu roo;4
ahu Te-Tenga.5
Runga-Vae.4
He anga toromiro7
tataki marama;6
koro i au a iri.8
e uru iri-iri.7
A ure harara,6
haaki ana5
ki a Honu-mata-taiko.9
he ara,3
he hara:3
vero e, vero é;5
etahi;3
mo oti aaku hahine
En Anakena fui vencido;22
y conmigo muchos.5
Vagaban las mujeres; las mujeres11
sobresalientes; las flores jóvenes,11
hembras.2
Muchos; coagulados;7
y hay que pescar algas;7
en el bote llamado "La Nada".14
Y hay que escarbar la tierra10
para sacar el ?ame desabrido.12
Yo soy el viento6
apestoso;4
rojo obscuro, rojo obscuro;10
hay muchos; coagulados.8
Yo soy el que hace hoyos;9
se abrazan entre varios, desparramados;14
con ojos salientes; ojos colgantes;12
van a desembarcar a Tongariki11
y allí se pierden a lo lejos.9
Crecerá el Ahu;5
el Ahu de Te-Tenga,7
en Runga-vae.5
Se trabaja en toromiros9
a la luz de la luna nueva;10
en la fiesta en que sube el humo,13
penetra y sigue subiendo.10
Con el cuerpo bien derecho10
va a llamar4
a Honu-mata-taiko (Tortuga-de-ojos-lindos16
La despierta;5
peca con ella;5
una vez y otra vez 20
Kai maika para10
oraro o te rano,7
o Tu'u, o te na'a;7
oa-oa te na,6
repe-repe te na;6
e te rerehu5
o te manu vae eha.
Luego come plátanos maduros21
abajo, en el volcán;6
en Tu'u, escondido;7
y sale de ahí,4
algo que baja6
desmayado, fatigado;8
como animal de cuatro patas.

25

Ngauka a Tori-hoi-ata,13
E aha ana?5
E uru-uru pukao8
atarangi ana.6
E tomo-tomo pukao8
veri Hiva ana.6
I te motu oti au;8
hopu-hopu oti au,8
kau-kau oti au;8
i Ahu Riki-riki,7
e haka hinga-hinga ana9
i te moai.5
Ko-Hangaé: Ko-Vohu é;6
Titoke é. Kere-mata-pea.9
ka ngaro ki Hiva.
Las muchachas de Tori-hoi-ata,20
¿qué están haciendo?6
Se están haciendo el moño9
ante el espejo de agua (sombra delcielo).16
Una vez terminado el peinado,12
visten tela fina, de Hiva.9
Yo estoy en el islote;8
me estoy bañando,6
estoy nadando;5
frente al Ahu Riki-riki (Ahu Chico),13
donde se balancean7
los moai.4
Se llaman Ko-Hanga y Ko-Vohu;9
el inmundo Kere-mata-pea (Ojos- pintarrajeados )18
se fue para Hiva, 21
Ka mea era8
te renga i Mai-O;7
Ka paringi era6
te hungaa o te kiata.9
He oho;3
he rere;3
he ranga;3
ia uka iti-iti8
a Tino-rere.5
Ka oho é,3
ka here;3
ka hio-hio.
Se ruborizan aquellas17
y refulgen en Mai-O.7
Se dispersan aquellas8
en el polvo de "kiea".12
Se van;2
revolotean;5
se inquietan;6
por las muchachitas6
de Tino-rere.5
Vayanse ya;4
átenlas; amárrenlas5
bien firmes.

18

Ka tere te vaka9
i Akahanga;5
ka mimiro te vaka7
i Huareva.5
Ka tere te tere6
Ko Ure-Rove-rove,7
a Hare-o Ava;6
pu-tí; pu-tá;2
hava-hava ré.
Navega el bote13
en Akahanga;5
y da vueltas el bote7
en Huareva.5
Navega el pescador7
llamado Ure-rove-rove,9
hijo de Hare-ava;7
y (al no traer nada) queda9
sucio y triunfador.

21

Tatá te vaka7
po ihu-ihu mea-mea;9
o ou3
e oho koro é
Navega el bote14
de proa colorada;7
es mío;2
y tiene mascarón de proa. 22
Kia-kia; kia-kia;11
tari rau kumara;7
i te ehu-ehu,6
i te kapua-pua.
Golondrina de mar;16
traes ramitas de camote;9
en la penumbra,5
con neblina suave. 21
Kia tika korua10
i taaku tangata;7
amo moenga roa-7
ia-ia te ahi,7
tunu kia-kia;6
ha bea-bea5
hiringa te manu.
Fijense Uds.13
en mi hombre;4
lleva una estera larga;9
tiene una fogata,8
para asar golondrinas de mar;10
y con el calor4
sale fuerte olor a los9
pájaros quemados.

20

Hata-Hata7
te rua uhi5
a au; e Tutu, e Poko é.
Preparando16
el hoyo para el ñame;8
para mí; oye Tutu, oye Poko. 24
Hahá-hahá;5
vere taaku5
kakava;3
ina avai é.
Palpar, palpar a tientas:16
ver si está caliente7
la cintura;4
pero nada se encuentra 23
Mata nui:7
araha é.3
Matá iti:3
araro pio-pio é.
Matá grande:13
se esquiva agachándose.9
Mata chico:4
hay que dejar pasar por abajo 25
Utami, utami;9
te heru é, te heru é;6
paina-paina6
i te vahi tutu au8
mena toferau é.
9

14

Utami, utami;9
te heru é, te heru é;6
paina-paina;6
i te vahi tutu au8
mena tofe tetere é.
10

14

U tami, U tami,9
U tami huruhuru,7
Te mea o te vahine.8
O fá!
Paina, paina,10
Te fare tuo oro.7
O fí!

15

Na tu'a rere;8
¿E aha ana?5
¡E tiai anal6
¡I te pae ava.6
Tu'a rere; tu'a rere8
tu'a rere hiti!
Ahí está "el gordo".18
¡Oye, qué estás haciendo?8
Estás esperando!5
En el lugar del puerto:8
¡Gastas y echas en cara!7
0

14

Tuare-re-re,8
Te pae avae-vae8
Tuare, tuare;6
tatara hiti te avae9
tairi e hia to avae.
Moviendo los brazos bravamente,24
como el movimienti de las olas.12
Moviendo, moviendo,8
ágilmente las piernas,7
piernas sarandeadas, y batidas.

25

Ai-nini, ai-nini;11
pa ake-ake;5
ai-nini, ai-nini;8
ha keva-keva.
8

14

Tuna riro, tuna riro;11
i te vai o piripiri,9
i te vai o parapara,9
e haere taua na uta-e;11
Ua po!
La anguila se extravió;15
en el agua de piripiri (Cenchrus acchinatus)16
en el agua de parapara (Maratia elegans)17
Nosotros subiremos arriba;10
¡Ya llega la noche! 20
Ko pau-pau,8
tehe pu;3
vae tini,4
hava-hava4
i te tutae.
El chueco de piernas,padre de chuecos;34
medio a medio,7
se embadurnó.

18

Ko te ana7
taa-humu;4
ta matapea
Es la cueva,13
donde se hace el tatuaje completo,13
y debajo de los ojos.

21

¡Ka hao é; ka hao,9
Ha-nua-nua-mea.7
a vai toua kura,8
ka rere a Oho Vehi;8
kihaho ana5
Oho Vehi nui;6
Na oti tooku matua;9
e roa marengo,6
e kai tangata;6
mo hatu o ou é,6
e Ure-te-repa é.
¡Que se forme; que se forne19
el Arco-iris!5
y se refleje en el agua:9
para que salte Oho Vehi.10
Afuera está5
el gran Oho Vehi;6
él es mi padre;4
tiene gran pelada,7
es devorador de hombres;8
para que logre éxito conmigo,11
pues yo soy Ure, el joven. 23
Ka haro au8
i Vai-a-repa;6
ka kokoni au6
i te paina5
a Tuhi-Renga,5
i Vaimatá.
Yo me miro11
en el espejo de agua;9
llego a la fuerza7
a la fiesta5
de Tuhi-Renga,5
en Vuamatá. 18
Moko Pingei; Moko Pingei:13
to maua tuhahine8
haka para ia maua;9
ko mahaki4
para nui angi-angi.
Moko Pingei; Moko Pingei;21
nuestra hermana6
nos abandonó;4
con mi hermano5
para siempre,5
fuimos abandonados. 22
E Kuha, e Rati;9
te manu i haka-eu8
e kua eu,5
ku taria,4
to maua kuhane;7
ko au, ko mahaki,7
ki Hiva, o Vake-vake.
Oye Kuha, Oye Rati;19
aves poderosas y fachosas9
estáis firmes, 4
habéis llevado,5
a nuestro espíritu;7
el mío y el de mi her-mano,8
hacia Hiva, de Vake-vake. 24
E Ure-avai-anuhe,12
ku tikea tou rakutia10
mai kuku mea-mea,8
a Ure-te-repa é.
Oye Ure-avai-anuhe,mostraste tus defectos;38
dame el atado de cañas rojas11
de Ure-te-repa (Ure, el joven). 25
Ko Akuru; Ko Akuru:11
Tu'u Hangaroa:6
Tu'u Apina;5
au-aué te uka haka eke11
ngaru o Hangaroa,7
o Apina o Heke-uia;10
kau maihaho, tangi8
karanga mai uta,7
tomo-tomo ki Hanga-riorio.
Es Akuru; es Akuru;22
llega a Hangaroa;7
llega a Api?a;7
Ay! La niña se desliza8
sobre el agua desde Hangaroa;12
desde Api?a, en Heke-uia;12
nada desde fuera, a los gritos11
que vienen de tierra.9
y llega hasta Hanga-riorio.

24

Ko tu’u6
te ure runga5
Ko tu’u3
te ure raro
8
14
Hau ngaehe;8
ka hau ngaehe,6
ka Kava-aro;5
ka Kava-Tu'a.5
e Ngaihu-more,6
a Pua-katiki é.6
E hia-hia pua7
mauku uta ana,7
e tangi-tangi;5
e tangi-tangi5
pua mauku5
tai ana.4
Katahi, katahia poko-poko:11
rupe koe. rupe koe;8
karua poko-poko.
Zumba la lienza;16
Qué zumbe!3
de Kava-Aro,5
de Kava-Tu'a,5
las de nariz cortada (ñatas)9
de Pua-Katiki.6
El rumor del viento7
en el pasto del campo,7
¡que resuene!6
que siga resonando8
en el pasto4
de la costa.4
Una vez; una vez en el hoyo:10
te persigue; te persigue;10
y después en un segundo hoyo. 23
O Hina, te vahine10
Monoi-here, te tane;8
Au ae iraro!7
Eita hoi au,7
e au atu iraro.8
A pau hoi au7
tte taihai niho roa9
ia Nona.4
¿Tehia Nona? ¡E ra roa!9
Te ti au i te roaroa,10
te ti au i te potopoto;10
te ramarama ra i te arii,11
na taua rae,6
Ta'u hoa here!6
Te tumu, te tumu o te papa.10
Vahia!
Hina es la mujer,12
Monoi-here es el hombre;9
salta hacia abajo, lejos,10
Yo no, 2
no saltaré hacia abajo.9
He terminado5
en los salvajes, largos dientes10
de Nona,3
¿Dónde está Nona? Se fue lejos!9
Al largo arrecife,7
al corto arrecife.7
Las antorchas del rey,6
Ahí, tú y yo primeros.5
¡Mi adorada!5
el nivel bajo de la roca,9
quebrado está! 19
Ka haro au i Vai-a-repa;14
ka kokoai au7
i te paina a Tuhi-Renga,10
i Vaimatá.4
O te ava paru au i vaai mai,14
e Kuihi e tatangi o te pu ehu.13
Ka haro au i Vai-a-repa;11
ka kokoni au6
i te paina a Tuhi-Renga,10
i Vaimatá.4
E taokete, e kavari mai koe,13
ka to'o i to taua hakakio,12
noroto roo mai i te ipu kaha;13
ka pu;2
ka to'o tou hakakio.
Me contemplo en el espejo de agua;25
llego a la fuerza7
a la fiesta de Tuhi-Renga,10
en Vaimatá.4
En la quebrada de la vanidad, me lo dio15
Kuihi, el espíritu que toca el silbato.15
Me contemplo en el espejo de agua;13
llego a la fuerza7
a la fiesta de Tuhi-Renga,10
en Vaimatá.4
Oye cuñado, ven por aquí,9
a recibir tu agradecimiento;12
desde dentro de la calabaza;10
preséntate;3
a recibir tu agradecimiento.

26

He rae koe i kato ai ia Sipée,17
ai koe ka reo-reo ki te haka nanu;15
rae kor i kato ai ia Sipée;12
ai koe ka reo-reo ki te haka nanu.15
Noatu tooku mata kerereki;12
mata hongi-hongi era8
e te Havareve.6
0
Eras tú el primero en aprovechar a Sipée;17
y después mentías a los oyentes;9
eras el primero en cosechar a Sipée;13
y después mentías que no era cierto.12
No importa que sus ojos lleguen adar hipo;16
pues son ojos acariciados y besados14
por Havareve. 19
Utami, utami,9
te heru é, te heru é;6
paina, paina,6
i te vahi tutu au,8
mena tofe rau é.6
A Veri-iti-amo faa i te mai,13
ua riro, ua riro. Tarupa-tane;13
Veri-Asiamo mau i te pahu ariko.15
iUtami hihi!
Así Veri-amo contaba17
cómo consiguió el amor de Tarupa-tane14
Veri-Ami, llevando su tarro con porotos14
¡Pareja amarrada!

21

Ko te oho ro angi au,12
ki te nuahine6
era a Monga-monga;7
i te ture au,6
tae tu'u ai,6
i te manu a tae-reka.9
Mo te poki i te rima8
Morotongi,4
I te rima o Ngauhope.9
¡Utami tetere!
Yo me iré12
donde la anciana7
esa, llamada Monga-monga.9
Por causa de la pelea,9
yo no llegué,4
en el pájaro sin-gracia.8
Para el niño, en las manos9
de Morotongi,5
y en las manos de Ngauhope.9
¡Pareja separada! 21
Tutiuna kai e nehe-nehe;14
e momore tou toutuma.10
E Kuha; e Rati;6
ka tuki to taua moko,9
E Ure-Avai-anuhe,9
ka tikea tou raku tia;10
he tikea tou raku tia,10
te maori nei a Hotu-Matua.
La pata de jaiva es muy bonita27
y hay que arrancarla para comerla.12
Oye Kuha; Oye Rati;8
peleen con lagartos en las manos,11
por Ure-avai-anuhe,9
que mostró sus defectos,7
que mostró sus defectos,7
pues es sabio aquí, como Hotu Matua. 29
E Ure-avai-anuhe:12
Kua aha? Kua tikea te rakutia.14
mai kuku mea-mea,8
o ou, e Ure-te repa é.
Oye, Ure-avai-anuhe. ¿Qué pasó?24
que se vieron tus “defectos”,10
las uñas coloradas (o el ataso de cañas rojas)17
de él, Ure-el-joven.

20

Ka tere te vaka9
o Hotu Matua;6
ka mimiro te vaka7
o Avareipua;7
o Avaieipua oho piki é:12
o Hiva-O. Pare-kane-kane é.10
E aha ana Avareipua?11
E uru-uru pukao8
ataiangi ana.7
E tomo-tomo pukao8
veri Hiva ana;6
o Hiva-O. Pare-kane-kane é.10
Ka me mea noto6
Uoro hami mea;7
tavake itua e ka u'uri noo;13
te ngau ntuhi, i Toka-miti-miti,12
a Meru-meru. i te hoa raakau.
Parte el bote21
de Hotu Matua;6
navega el bote6
de Avareipua;7
de Avareipua, la del cabello crespo:14
de Hiva-O; de Pare-kane-kane.11
¿Qué está haciendo Avareipua?12
Se está haciendo el peinado11
ante su espejo de agua10
Una vez terminado su peinado.12
se pondrá tela fina, traída de Hiva,11
de Pare-kane-kane.7
Relucen en la fiesta8
los taparrabos rojos;7
y a lo lejos se ven las gaviotas:11
el tiburón muerde en Toka-miti-miti,13
a Meru-meru, el amigo poderoso. 27
Ka hari te vave9
i Papa-hiro-hiro;7
ka u'uri te vaka7
i te Haka-Kainga.7
Mala ui arunga7
a te hihi é;4
rima rotu rotu6
ki te hope, ki te tumu.8
Kai tuu mai koe,8
Paparona rake-rake;8
ki taaku papaku,7
e uha-kuri.5
Itua oti au7
i Ahu Riki-riki,7
haka hinga-hinga ana8
i te moai.
Rompen las olas13
en Papa-hiro-hiro;7
y se divisan los botes7
en Haka-Kainga-6
Loa ojos miran hacia arriba,12
hacia las cejas;6
y las manos palmotean7
sobre el pecho y los muslos.8
Tú no viniste,4
Papa ro?a malo;7
a mi fiesta de velorio;10
oye, hembra de gatos.7
Estoy detrás,3
del Ahu Riki-riki.7
donde se balancean7
los moai. 18
Kia-kia; kia-kia;11
tari rau kumara;7
i te ehu-ehu,6
i te kapua-pua;7
ia-ia te ahi7
tunu kia-kia;6
ha bea-bea5
hiringa te manu.6
Ha-ha-ha-ha4
vere taku kakava,7
ina avai oti é.7
Kia-kia; kia-kia;8
tari rau kumara,7
i te ehu-ehu6
i te kapua-pua.
Golondrina de mar; golondrina;20
trae ramitas de camote seco:11
en la penumbra,5
bajo la neblina;6
hay fogatas,4
para asar golondrinas;8
y con el calor4
sale fuerte olor a pájaros quemados.14
Ja-ja-ja-ja; (palpando a tientas)11
veamos si está caliente la cintura;13
pero nada se encuentra entonces.12
Golondrina de mar; golondrina:10
trae ramitas de camote seco:11
en la penumbra,5
bajo la neblina. 20
Sau-sau reva,9
sau reho vari;6
erau simo-simo-simo;9
pou-pou kari,6
eua maki-maki7
mai sapai pahure hia.10
Ua riro-ré-e-é...5
E mai te ho'e po ava'e,10
ava'e haumaru;7
taua mihi-mihi raa,9
taua mate aué.7
A ore to oe riri,8
e Mau-sereti é;6
ua ho'i faa hou taua,11
taua mate aué.7
Sau-sau reva...
sin traducción13
0
0
0
0
0
Ya me perteneces...6
En una noche de este mes,9
de este mes tranquilo;8
cuando nos juntemos,7
moriremos de amor, ¡Ay!8
Termina ya tu enojo,8
oye Mau-Sereti, tú;7
volvamos nuevamente nosotros,11
¡Ay! A morir de amor...7
Sau-sau reva... 20
Topa tura te mahana,11
ia oe sui-sui,8
te manau mafatu7
iroto iau heré.7
Aita paha oe,7
arofa ia au7
i te toe-toe6
i te aahiata.7
Himene te ie6
no te mau potii7
naroto i te peho7
haumaru rahi é.6
Aita te vahine7
e arofa ia matou,9
e tomatou haere raa,10
mairá i te moana nei.
A menudo pienso19
y te recuerdo con pena8
y dolor de mi corazón,6
desde lo más profundo de mí.7
No tienes lástima6
ni pena por mí;4
que debo soportar7
el fr?o de la madrugada.8
Estas canciones6
de la juventud;5
están envueltas5
en suavidad de música.8
No, las mujeres5
no tienen lástima de nosotros,10
que debemos salir a navegar11
por allí, en el mar. 19
Aué! Aué! te vahine tahiti,14
arave tao é; hauti é.8
E haere rii au na tatai,12
e imi te rori papau é;9
e aita te rori papau,10
e iroto i te oné.7
E vahine raia o Papio,11
ei faa horo te vahine;10
e aita te vahine ruau11
e iroto i te oné.7
Mama tatu e papa,7
papa tatu e mama;7
mai te ho'é, pitoté;6
aita iri-iri te anisé.
¡Ay! ¡Ay de mí! Mujer de Tahiti,22
que te burlas de mí amor.8
Vamos juntos a la playa,8
a buscar sabrosos moluscos;9
pero si no los encontráramos,9
nos esconder?amos dentro de la arena-13
Oye mujer; eres de Papió;9
de ese que gu?a a las mujeres12
que no son viejas;7
para estar con ellas en la arena.12
Escondidos de papá y mamá;7
escondidos de mamá y papá;7
brindaremos allí, con la policía,10
dándonos un golpe de "anisette". 28
Ua tapoi-poi, te pape i Paapara;18
e parau to roto ia ana nei é;13
Aué era oe Paapara iti é,12
aué i te arofa é.
Paapara está tapada de agua;22
y sólo quedan de ella las palabras;11
¡Ay de ti! Paapara querida;11
¡Ay! Qué pena. 18
Faroo Henere i te ho'e ati15
i te ho'e ati, Raá mai e pohe vau;14
No vai raia te rara hapé?10
¡no te Raátira potí!6
Mai roto roo mai i te fare-mai é;14
te aiu haere aué rahi é;11
Aué Raá oe Paapara iti a,12
aué i te arofa é.
Supo Enrique la última desgracia;23
cuando dijo que iba a morir;12
¿Quién tuvo la culpa?7
¡El jefe de la embarcación!9
En el interior del hospital10
quedan los muertos, que son muchos;12
¡Ay de ti! Paapara querida,11
¡Ay! ¡Qué pena!

18

Amoro iti-iti tangi aaku;15
mo taaku Nana kava-kava10
heka-heka, aué tangi nei.10
Ka kai ta peti ena ko Nana,11
e kai takoa ia Ruru é.10
E ori taua na te purumu.11
ire-ire taua i tu piri ai13
e Nana iti é.5
Ka kat ta peti, ena ko Nana,10
e kai takoa ia Ruru é.10
Ka hoa a re'o noo mai ngahoa é,13
e raro e Papari-toto, e ka ara mai koe;17
Ka kai ta peti, ena ko Nana.
Amorcito; llanto mío;21
para mi Nana, de costilla blanda;11
flexible; estoy llorando por ti.10
Me comer?a mi "peti" llamada Nana.16
y de paso, hasta saciarme, a Rurú (¿Lulú?)12
Pasearemos juntos por las calles11
juntos y abrazados;6
oye Nana querida:8
Y te comería, "peti" llamada Nana,15
y de paso, hasta saciarme, a Rurú.11
Amigos, ayúdenme, aunque sea s?lo con palabras,17
oye, abajo, tu Papara-toto, despierta.15
Pues me comer?a a mi "peti" Nana,16
y también, hasta saciarme, de Rurú. 24
Haere mai matou, mai Viaremane;18
Taperena i te henua ué-ué! 11
i tebroti faa atia fare,11
i te roti a taote é.8
E haere mai matou, hi'o-hi'o Aderita,17
Taperena te henua, ué-ué!10
i te roti faa atia fare,11
i te roti a taote é.8
E ori na te purumu, e te hi'o-hi'o Aderita,18
Taperena te henua, ué-ué!10
i te roti faa atia fare,11
i te roti a taote é.
Venimos de Villa Alemana,21
Taperena, la tierra que se movía13
para ver a la rosa que vive en la casa,15
en la casa del doctor.7
Venimos a mirar a Aderita.11
a Taperena, la tierra que temblaba;14
para ver la rosa que vive en la casa,14
en la casa del doctor.7
Y por la calle miramos a Aderita,12
en Taperena, la tierra que temblaba;14
para ver a la rosa que vive en la casa,15
en la casa del doctor. 21
A ma teite titei tau rima,15
api tahi to mata tiaué;10
ie-ie aha-aha a,9
honi-no; honi-no; honi-tata.10
Huru-huru'ioré,6
to mama'ahu taotó;7
ora re-ora re-oraré,8
e pae pene te tuvi.
Con los dedos de ambas manos20
les cubrimos los ojos7
y las llevamos luego en brazos10
besándolas, besándolas, a navegar.10
Lana de ratón, suave,7
es la ropa de dormir de la querida;13
pez-volador, pez-volador, pez-volador;12
cinco peniques vale la cuelga. 26
Ua i te ho'i au, i te matamua;17
rari-rari tou rima, ho'i mai iau;15
Rari-rari tou rima, ho'i mai é,12
ua hope ho'i oe i te vahi-ino.14
Maraa iti é; papa iti é;9
vahine vau to reva ra...
He sabido tardíamente esto del tiempo antiguo,30
mis manos están húmedas; vuelve hacia mí!12
Mis manos están húmedas: acuérdate de mí!11
Estoy muy adentrada en este lugar malo.14
Mamá querida; papá querido;10
yo soy la mujer que se aleja... 25
Faara tai mai te matai.14
te matai ina huri mai:10
ena varua tere mai e.10
Ei aha ra ia mamae?10
i te toe-toe i te ie po?11
aué... vahine ori i te po.
Sopla el viento de la costa,23
el viento que no regresa más;10
como los espíritus que vagan por la noche.14
¿Por qué sufres en el frío?7
¿Por qué en el fr?o nocturno?8
¡Ay!... mujer que vagas por la noche... 25
Ua hiti te Raá ava-ava é;13
no nia Eritapeta é;8
ua tapoi e teata,9
e teata po tri é.6
Ua ta iri-iri hia noa vau,13
i te hupé no te moana ara é10
ua rori-rori tautino iti é;12
¡aué raa, i te arofa é!9
¿E aha ara te arofa, Eritapeta?14
I te pa ruru ra, i te toe-toé;11
ruru taina, tautino iti é,11
i te po é tea.
El sol aún da sus destellos16
sobre Eritapeta;7
pero está cubierto por una sombra,12
una sombra obscura que sube.11
Nos azota fuertemente,9
el rocío que llega del mar;9
y retuerce nuestros cuerpos amantes:13
¡Ay! sol. ¡Ay! qué tristeza...7
¿Por qué tanta pena, Eritapeta?11
Estás ahora transida de frío,9
y tirita en mis brazos tu cuerpo querido,15
en esta noche pálida. 21
Tiare anani, inia-ia aué...16
fiaré, here o te heré;7
na nia ho'i, au i te tapoi,12
pipiri ia aué!7
Oira ho'i au maratiri-tiri13
au, i té moana uri-uri é...10
ayé...! tau here iti é...7
anuho maira vau, i Tahiti é.
Flor de naranjo, estás sobre mí...23
flor, cari?o mío;6
estoy sobre la cubierta,9
abrazado contigo, ¡Ay!...8
Y estoy marchito de tenerte fuerte-mente14
yo, sobre el mar obscuro...8
¡Ay!... mi pequeña querida...10
te contoneas para mí desde Tahiti. 26
Toe-toe, na te moana;12
te maru, te maru;6
a tirá no a tura ia,8
tau heré; tau heré;6
i te ie po, i te nui,9
haumarú; haumarú;6
i te ie po; i te ie po;10
i te ie po.5
Aué raia, i te nehe-nehe:11
nehe-nehe; nehe-nehe;8
ohipá na oe tau rea-rea;11
rea reá; rea-reá;6
o tei haere mate;8
purumú; i te purumú;6
aita ra; au maitai;10
ta maua.
Frío; frío está el mar;12
pero está en calma, en calma;9
nada importa si estás a mi lado.11
Querida mía; mi adorada;10
en esta noche; gran noche;8
llena de calma tranquila;9
en esta noche; en esta noche;10
en esta noche.5
¡Ay! cuán bella eres;6
inmensamente hermosa;8
eres flor de juventud7
y de pureza virginal;7
cuando vas por las calles;8
un viento santo te empuja:10
pues erea sólo mía. 21
Vahine kapuné,8
ani maira i te moni;9
vahine poto-poto;7
mene-mene, paeró.6
E ani nei au,7
ite ui tino;6
to mama é,3
ana ruri-ruri.
La mujer japonesa16
es interesada en el dinero;11
es mujer chata de estatura;10
peque?a y gorda, como un tonel.12
Aun si uno pide7
mirar su cuerpo bailar,9
ahí está su madre5
para el espectáculo cobrar. 23
Ka tea te mahina,10
¡Ka keu ki oho ro;7
e otea ote hora nei!10
Vai pua nako-nako,8
tou haua oré;6
pahé tiare ngaoho.7
Tokerau ere u mai era,11
e tooku uma é;6
mate au te takeo é.
Blanquea el brillo de la luna,22
Apura el paso, que ya nos vam11
el día ya está llegando!7
El jugo del "Pua-nako-nako",14
perfuma el ambiente;8
tal como la flor del "Ngaoho". 13
Aquel viento que sopla,10
y que hiere mi pecho,8
me tiene muerto de frío.

23

Vahine ta'u is aru é,11
aita ra ho'i papu é;8
ho'e ia e potii,8
i toona ioa Faamu.10
Epiti potii tai heré,9
te oire ei hitia aé;10
e oi rehi o toona ioa,12
to vare-vare te maero é.9
E uareva o mama é,8
e uareva o papa é;8
e te ume-ume nei8
na te moana é.5
E na toro mai to rima,9
e mama i te api é,7
toro mai to rima7
e papa i te tahito.
Dos muchachas me hacían reverencia,23
mis recuerdos no están claros;9
una de ellas tenía de nombre,10
Faamu, "la que da de comer".14
Dos eran las muchachas que amaba,12
en la ciudad más oriental;9
he vuelto a ver sus nombres,9
y son amargos y corrompidos.8
Oye madre, que te has ido;10
oye padre, que también te fuiste;12
ambos conducidos6
a través del mar azul.6
Estírame tus manos,6
joven madre;4
estírame tus manos,6
anciano padre. 20
Hinano, puai te api,12
faa ruru mai teata maru11
e au tei é, te ui api é,10
no te hurú, no te au é.7
Aué, flo te au maitai,10
o te mau potii7
no paea ara é6
inia t to taua.
Hinano, muchacha fuerte y joven,21
apareces en la calma de la aurora;14
yo soy de la nueva doctrina,10
la doctrina de las cosas buenas.11
¡Ay! lo sueno y grato7
de la verdadera juventud;9
ése es el lugar del camino9
de nuestra juventud. 21
Meriana, Meriana é,11
Meriana ho'i é.6
Meriana, e tau vahine,10
i romi-romi hia.7
Vahine sau sino (¿tau tino?)11
e sapiri (¿kapiri?) mau a é;10
to mama é (¿mamae?)6
ana ruri-ruri.6
tna-ina mau Ana7
kapuana é;4
homa-homa ku pari-pari9
to maua ina i.
Dulce Ana, dulce Ana, oye,20
Dulce Ana de mi recuerdo.10
Dulce Ana, tú eres mía,7
retorcida alrededor de mi cuerpo.13
Mujer de mí cuerpo,6
abrázate a mí;4
qué dolor me das5
cuando haces tus danzas.8
Pero en verdad no hay nada en Ana,12
es más bien Kapu-Ana;7
es profunda pero desabrida;10
no es para nosotros. 21
Pipiri ma, ho'i mai é!11
aita máuá, ho'i atu é!8
to tai ino, te rama-rama,10
to tai hapi tamari é.8
Mama é, papa é;4
¿ei aha tairi iau é?10
To tai ino, te rama-rama,10
to tai hapi tamari é.8
Ua revá; o pupé, i te rai ié;10
ta a iri, hia vau, e mamá;10
¿Pehe ro; pehe ia-ia? Pere irá!12
Kiri viri, kiraro, ki haka-vaka.12
Pipiri ma, ho'i mai e!...
Mellizos queridos, regresen!22
Nosotros no regresaremos nunca!11
Por aquella mala pesca nocturna,12
por aquella acci?n mala hacia los ni?os.16
Oye, mamá; oye, papá;6
¿Por qué castigarlos tanto?8
Por aquella maldita pesca nocturna,13
por aquella mala acci?n hacia los niños.15
Se han ido; unidos los dos; hacia el cielo;16
y ése es el castigo para la madre.11
¿Cómo fue? ¿Cómo pudo ser?... Así fue.10
La piel que cae abajo, ya no se reúne.15
Mellizos queridos, ¡regresen!... 24
Vahine mata ninamu,11
arofa tura vau;7
a viti-viti mai7
ta'u here iti é.6
Haere opa-opa, opa-opa te pahi;14
tetere mai nei Rapanui nei.
Mujer de ojos verdes,23
yo te saludo con sentimiento,11
apúrate, ven a mi lado;8
mi querida, mi adorada.10
Navega el buque, cabeceando en el mar:15
mientras se acerca a Rapanui. 26
Ka ea o te hura riu o Hotu Matua,18
faa rea-rea ki te Manutara.12
Recuerdo-aIegria o te hau Tire,15
avione rere, mai, mai de vai era.15
Iorana ho'i e te Manutara,12
i te tae raa mai, Rapanui nei.
Se reúnen los cantores de Hotu Matua,30
para rendir honores al Manutara.12
Recuerdo-alegría de la nación chilena,14
por el avión enviado, desde tan lejos.13
Te saludamos pues a ti, Manutara.13
en tu llegada a Rapanui. 24
O oe, te vahine anami;13
noho-noho i te pae purumu é;11
tatara ia mairá,7
te purumu auri é;7
mate-mate ua hope te ina arofa...14
¿Ie aha?... ¿Ie aha?...8
tamuré, tamuré;4
tamuré ie puté.
Oye tú, la mujer de Anami;17
quédate; tú eres la mujer de la calle12
que nos hablas, desde allá;8
desde el puente;6
nos tienes rendidos, y no tienes lástim de nosotros...16
¿Qué es eso?... ¿Qué es eso?...8
eso es tamuré; tamuré;7
tamuré, embolsado. 20
Faatai papa i te peho nave-nave;17
cumpleaños Tomasito...8
Aita mo'e tou here, tou here, Tomasito.17
Atirá no atura toe mo'e,10
te vairaa noa nei, te here matua;15
Aita mo'e, tou here, Tomasito.13
Vai hore a vaenga e te poki ere;14
e ko i te a mai koe ia matua.14
Aita mo'e tou here, Tomasito.
Toca el papa una música muy bella;28
cumpleaños, Tomasito...8
No se extingue su cari?o por Tomasito.16
No importa que esté lejos,9
siempre estará el cariño paterno;12
No se extingue su cariño por Tomasito.15
El mar por medio los separa;10
no llegan noticias de su padre.11
No se extingue su cariño, por Tomasito. 29
Ka tupu ana o te poki12
Papa-hahá-apura;6
Papa-hahá-apura,6
tao-tao poki.6
Ka u'i mai e Hiva ere;10
ki te manu topa tahi;8
ki te manu topa tahi ere,10
ko reva harani é.
Embarazada está de nuevo19
Papa-hahá-apura;6
Papa-hahá-apura,6
que ya acostumbra a comer a sus hijos.14
Mira hacia lo lejos, al continente;13
al pájaro solitario;8
al pájaro solitario8
que tiene la bandera francesa. 26
Pae-pae haumarú,10
pae-pae o bambú:6
¿mo ai te hare nei?...8
Ku hahata te kará o te manu;10
¡ka u'i ara! ¡aué! te pahí...9
Mo te vie-hiva, e mo te poki,11
¿mo ai te hare nei?...8
Pae-pae haumarú,7
pae-pae o bambú;6
¿Mo ai te hare nei?...
Cabaña tranquila,18
cabaña de bambú:5
¿Para quién es esta casa?...9
Están ya abiertas las alas del pájaro.12
¡mira a lo lejos! ¡Ay!... el barco...10
Para la mujer continental era la casa.14
¿Para quién es la casa ahora?...11
Cabaña tranquila;7
cabaña de bambú;5
¿Para quién es esta casa?... 23
O Rapanui, te henua12
te ie ava'e...6
eita maua e hingaré i te ho'i é...13
no te me'á, ua here au9
te tiare rapanui é;8
eita maua e hingaró i te ho'i é...13
0
Ua piri hia vau ia oe,12
e haere mai!...6
roto i too fare inia au é...12
0
I muri mai mooreé,8
te tape raa mahaná; e arofa mai toarero hae-haa nei...
De Rapanui, la tierra35
de este mes...4
no queremos regresar ya más;9
porque amamos mucho8
las flores de Rapanui;8
por eso no queremos8
regresar nunca más...5
Pero te he encontrado al fin10
¡Regreso ya!...4
dentro de la casa estarás de nuevo sobre mí...14
Cerca de Mooreá...6
donde el agua está tibia por el sol,13
me llamas en tu lenguaje9
suave y bajito hasta aquí... 24
Iroto i tautino,11
te repo rahi é;5
te oto rahi tai-tai iá,10
atu ia oé.5
Faa maui-ui ia arunga,12
te mareti rave rahi,8
e pe'a-pe'a e moe no9
atu tautino é.
Muy adentro estoy de ti,17
en la gran unión...5
Por eso lloro con nostalgia,10
y es sólo por ti.4
Enfermo estoy de sufrir,8
sobre mi plato, que siempre tiene quellegar,17
pero el dolor hay que olvidarlo12
muy adentro de ti... 20
Tau tiaré iti here-here,13
i te mau po atuá,7
inia i to taua ro'i é...10
ma'a-ma'a hia vau,8
taua piri ho'i,7
taua farua-farua na te ara.13
Ta "peore" te arero erefani.16
tutu hetu-hetu tairi,9
te arero mama é...6
Oreré e-é... Oreré e-é...6
Tahi-rua-toru-na...
Mi pequeña flor querida,20
todas las noches,5
en los bailes...5
me vuelves loco.6
Cuando danzamos,6
para después seguir por caminos separados.15
Está "peor" la trompa del elefante.15
Dando vueltas como rueda que suena;15
as? es la trompa de la mamá...8
Oreré e-é... Oreré e-é...6
Uno-dos-tres-cuatro... 21
Paeiti... arué...9
ire ira tau here-here raaé.12
E arofa rahi ho'i ia oé,11
aita ra ho'i rave rá.8
Te tiare Tahiti,7
tei roto hia;6
tei here hia;6
tei faa orahiá.7
Paemiti... arué...6
Pua hau-hau te raara hupé,11
he ita iri i tooua noa-noa iti é...16
Te tiare Tahiti...
Paemiti... bailemos haciendo reverencia...27
allí está mi amada.6
Mucho he penado por ella (por ti)11
nunca podré llevarte conmigo.9
Flor de Tahiti,5
desde dentro;4
desde mi amor;5
cuidaré por ti.5
Paemiti.. bailemos haciendo reverencia-17
Flor de "hau-hau", el roc?o te envuelve,18
para conservar mfejor tu perfume, querida mia17
Flor de Tahiti... 19
Ua fariu-riu o te manu o te reva;18
ua ho'i i toona tauraa mau.14
Mai runga era au i u'i mai ai,15
ka vari ho'i i te pini o te umu.13
E vahine haapeu; haa vare-vare,14
¿maau máu taaku poki ena?11
"Tun-tun" haka tere oe ia au,16
mai tae pika atu a te kauha.
Ha regresado el pájaro a su nido; 28
el pájaro del aire ha dado vuelta.13
Desde lo alto lo vi venir dando vueltas14
por el rincón donde está el calor del fuego.13
¡Oye, mujer farsante!, ¿estás loca?10
¿para ti quieres que mande ese hijo mío?16
"Tun-tun", déjame en paz a mí,11
pues así me vas a picar el cuerpo. 26
Viu-viu te uaka;11
viu-viu te uaka, turá9
marama-rama na ka tata ro mai.12
Ko haho te tokerau;8
ko haho te tokerau, amingo ere...13
e hahau mai nei.8
Kai te Ho'i au;7
kai te ho'i au, amingo ere...12
i haró varua no.6
He mangeo oporo;7
he mangeo oporo, o pata;10
te tangata i te re'á.7
Kai tere ho'i au;8
kai tere ho'i au é, amingo é...11
i haro varuano7
Kia pata ro koe;7
kta pata ro koe, haka rongo ená...11
he matua o te reo-reo.10
Ki huri te matariki;8
ki huri te matariki, he tuumai ki tou16
kona ori ena.
Muy silbante está la huasca;18
silbante está la huasca, reluciente13
clara y brillante; límpida.7
El viento del oeste;8
eí viento oeste, oye amigo...12
sopla suavemente aquá.9
Pero yo no sabía;6
yo no sabía, amigo...7
que me habían robado el alma.11
Picante y ácido está el ají;8
está picante y ácido, y también elqueso12
que el hombre abandonó...8
Pero yo no me fui;7
pero yo no me fui, oye amigo...12
aunque me habían robado el alma.13
El queso era: para ti;9
el queso era para ti, que no escuchabas,16
las mentiras de la madre.8
Descienden las estrellas;8
cuando bajan las estrellas él llega aquí...13
al lugar donde se baila.

23

Iti ahi-ahi roa...11
eite tapea raá te mahaná;10
eite ara turu...7
na te ka Reva-reva
Eh la hora del atatdecer...19
cuando el día termina;8
vamos bajando por el camino...10
que lleva hacia Reva-reva. 25
Iroto i te phatené:10
¿Eaha ta outou i ité,10
e te mau tiai mamoé?9
Te hoe aiu maru e...9
Te parau mai e (nei) : 9
¡O Ietu (vau),6
te Faaora no teie nei ao!13
Teie te oroa popou rahí;11
a himene ra ma te puai.10
A huró tatou: ¡Noeré!7
Ena te Emanuerá!
Dentro del pesebre:16
¿Qué habéis visto vosotros,8
pastores del rebaño?7
Hay una criatura suave y tranquila...14
Esta es la palabra de El:9
¡Yo soy Jesús,3
el Salvador de este mundo!9
Esta es una fiesta de gran alegría;13
para cantar con entusiasmo.10
Vivemos todos: ¡Noel!7
Aquel a quien llaman Emanuel! 27
¿Eaha te huru no te taatá?13
Nou-nou taoa teite moni;12
eua riro toona itoro hia.13
¡Aué! I te ma'a-ma'a rahi,10
o te hara nou-nou taoa11
e pohe roatu ai e ia.
¿Cuál es la conducta del hombre?23
Codiciar cosas y dinero;9
sus ídolos lo han transformado.9
¡Ay! En su inmensa locura,9
el pecado de la codicia10
lo lleva a la perdición. 22
Iroto i te abuso11
no te tamaraa nei;8
te auta nei mate oto10
matou te tiaoro:8
¡Aroha mai! ¡Aroha mai!10
Outou to matou hoa;10
ta vetea mairá te rai;9
i to outou pure ra!
Dentro del recinto18
del Purgatorio;6
entre gemidos y llantos7
nosotros invocamos:7
¡Piedad! ¡Piedad!6
Vos sois nuestro amigo;9
abre para nosotros el cielo;11
hacia vos irá nuestra plegaria! 26
O te mahana Tominika,12
te mahana no te Fatu;8
ua maamoa hia e tetu,11
ei moni i te Sabati tahiti (ra)13
E haapao ia na ma te faaroo;14
vaiho'te ohipa tino;9
(Eiaha o fiu, a puai ra12
i to tavini raa'tu ia Iehohá)!13
E aué'to Taraehara,9
no tona tiafaahou raa;11
a tau'te Varua Maitai (ra),12
e haamara-marama mai ia oe (na).
El día Domingo,23
el día del Señor,5
está consagrado por Jesús,7
en reemplazp del Sábado antiguo.11
Cuidad el día de la Creencia;11
dejad el trabajo corporal.9
Pero no desmayéis, seguid adelante13
en el servicio de Jehová.9
Alabad la Redención,7
por la resurrección del Señor;9
el invocad al Espíritu Santo,10
para que os ilumune.

23

¡Ia orana, te tatauró!...12
¡(Ia ora) to Ietu! ¡Ia orana!13
Aita mai tona faito,10
i te maru e te puai rá.9
Ia pinai ra te mau reo:11
¡Ia orana te tatauró!9
¡Ia orana, te tatauró!...9
Tei tauahi i te Taraehará.12
Irari i tona toto;8
ma te hinu-hinu rahi (ra).
¡Te saludamos! ¡Oh! Cruz!...19
Ha revivido Jesús! Te saludamos!11
No tiene límites su verdad,9
en serenidad y en fuerza.9
Hay muchas voces que hacen eco:11
¡Te saludamos, oh Cruz!...7
¡Te saludamos, oh Cruz!...7
Abrazados en la Redención.9
Empapados en su sangre;8
estamos por entero en su gloria. 26
Haamata tura ta,10
Ei farue atu ai;9
ei farue atu ai9
i te mau apotoro.8
E mahana hitu o te hepetoma;12
mahana moa o te Fatu;9
mahana moa o te Fatu;9
i tiafahou mai ai.
Comienza a alzarse,21
A alejarse;5
a alejarse5
de los apóstoles.5
El Séptimo día de la semana;9
día sagrado del Señor;7
día sagrado del Señor;7
en que resucitó. 20
E Ietu mo'e é; te pio net au;15
i te haamori ta'a8
I te haamori ta'a!8
Oe iho!4
Te to nei oe mate parau mau;13
i te oroa nei;7
i te oroa nei;7
Oe a iho!5
te Atua ana'e tapoi hia;12
to oe pohe Raá;6
i to oe pohe Raá;7
i te Euhariá.6
Te tapoi hia ho'i to te taata;13
te faaro noa vau;8
te faaro noa vau;8
i te tahi e te tahi.
Te has ido Jesús; y yo me inclino;21
¡en adoración de Ti!7
¡En adoración de Ti!7
¡De Ti mismo!4
Tu palabra es la verdad;8
en esta fiesta6
estás presente;4
Estás Tu mismo!4
Del Señor la ansiedad nos cubre;11
en su muerte;5
en su muerte;5
está en la Eucaristía.8
Cubre a todos los hombres;8
y yo los oigo a todos;8
y yo los oigo a todos;8
a todos y a cada uno. 22
I te mahana ma'a moa rau'a;15
moa rau'a.5
vai Raá iroto i te menema;11
i te menema.5
Ia mai mua ae i te pure12
tutiá;2
Te haamanao nei te etaretía,13
i toi Ietú.5
Vai raa iroto i te menema;12
i te menema.5
Pouraá i te porimepo, e toona,13
e tooné.3
Vai raa iroto i te menema;12
i te menema.
En el día de la Abstinencia;18
de la Abstinencia.7
Guardado está dentro del, sepulcro;11
en el sepulcro.5
Antes del sacrificio de la santa12
Misa;2
el recuerdo de la fiel comunidad,13
es para Jesús.4
Guardado está dentro del sepulcro;11
en el sepulcro.5
Bajó al limbo, que es morada suya;12
que es suya.5
Guardado está dentro del sepulcro;11
en el sepulcro. 19
Teie to tetu ture mau:13
ita aroha (te tahi) i te tahí!11
E riro te aroha mau9
ei tapao no6
nota mau pipi.6
¡E aroha! ¡E aroha!8
Te tahi, e te tahí.6
¿Eiaha roa te tamai?10
Tirara te mea fau-fau (rabí)11
E riro te aroha mau9
ei tapao no6
nota mau pipi.
Esta es la palabra de Jesús:18
Que se amen los unos a los otros!12
Será este amor5
como un signo5
de sus discípulos.5
Amaos! Amaos!6
Los unos a los otros.7
¿Para qué combatirse tanto?9
Es muy bajo hacer tal cosa.9
Será este amor5
como un signo5
de sus discípulos. 19
Mai ia tona, e Ietu13
i na mahana etoru8
iroto i te menema;8
i muri ae na roto rá.8
¡Aleluia!... ¡Aleluia!... ¡Aleluia!...15
Ua faariu mai ira o Ietú,13
ia María, ia Petero;9
e te mau apotoro.8
Ua tia mau oia inia.12
¡Aleluia!... ¡Aleluia!... ¡Aleluia!...15
I te puta aurí6
te parau mau;6
ua tiafaahou ra:9
¡Aleluia!... ¡Aleluia!... ¡Aleluia!...
Tal como Jonás, Jesús23
estuvo tres días5
dentro del sepulcro;6
y después salió de allí.6
¡Alegraos!... ¡Alegraos!... ¡Alegraos!...12
Ha regresado Jesús6
hacia María, hacia Pedro;10
y hacia todos los apóstoles.9
En verdad es El que ha regresado.12
¡Alegraos!... ¡Alegraos!... ¡Alegraos!...12
Las llagas de los hierros8
confirman esta verdad;7
que El ha resucitado:9
¡Alegraos!... ¡Alegraos!... ¡Alegraos!... 26
Ia tupu te popou apí,12
i teie oroa rahí.8
¡Ia orana, ia orana10
tei Maue raa!...7
Tei hopoi mai ei utua,12
i te maitai no te ao rá.10
Ia orana, ia orana!...10
Maue atura te Metiá;9
ua mou to te pohe maná.9
Ia orana, ia orana!...10
Te haamaitai mai nei Ietú,13
te korona hinu-hinú.7
¡Ia orana, ia orana!...
De nuevo estamos felices,23
en este día de fiesta.8
Te saludamos, te saludamos10
en el día de la Ascensión!...8
El fue llevado al martirio,11
para lograr la salvación del mundo.11
Te saludamos, te saludamos!...10
Ya ha ascendido el Mesías;9
ha triunfado del poder de la muerte.13
Te saludamos, te saludamos!...10
Nos bendice hacia aquí Jesús,10
con su corona de gloria.9
¡Te saludamos, te saludamos!... 24
A maue... a maue...11
te tamaiti o tahi;8
Ua reva... Ua reva...8
i te maha ahuru raa.9
Ki te rima... Ki te rima...8
te Atua tapaota,8
Aué!... Aué!...4
Te tamaiti o tahi.8
Ua reva... Ua reva...8
te maha ahuru raa.
Ha ascendido... Ha ascendido...21
el Hijo único;5
Se ha ido... Se ha ido...8
a los cuarenta días (de su muerte)12
A la diestra... A la diestra...10
del Senor Todopoderoso.9
Ay!... Ay!2
El Hijo único.5
Se ha ido... Se ha ido...8
a los cuarenta días. 21
A tia (ra)! A tia (ra)!11
E te mau kiritianó!8
A tia (ra)I A tia (ra)!...9
A rohi e haapao maité.10
? te feia haapao é,8
a faaro maité:6
A tia (ra)! A tia (ra)!„8
Ia ore!... Ia ruri é..-8
Ia tia (ra), te ité!...7
A tia (ra) !... A tia (ra)!...8
A rohi e haapao maité.
Despertad!... Animaos!...20
Oíd todos los cristianos!-.8
Que despierten! Que se animen!.'12
Que estén alertas, cuidando la Fe.12
Los que siguen en la Fe,9
que escuchen bien:7
Que despierten! Que se animen!...12
No cambiarla! Nunca retroceder!...11
Mantened la sabiduría!8
Que despierten!... Que se animen!.-12
Que estén alertas en la Fe!

23

Te haere mai te Varua Maitai17
e faapi i te mau fenua.11
E aratai ia tatou nei i te rai,16
na te ea te parautia (ra).11
Mai te matai uana, a ofati13
faahou oe, i te teo-teó.11
A haamou ra i te itoro api;13
ei mono ra, i te "tii" tahito;16
Te mau vahi e hopoi hia tu,12
Te tatauró (ra) no Ietu Kirito;12
e vai a muri noa'tu (ra).10
Mai te matai uana, a ofati13
paahou oe, i te teo-teo.
Viene el Espíritu Santo24
a renovar la tierra;8
Y a conducirnos al cielo,9
por el camino de la verdad.9
Como el viento tormentoso que quiebra16
arrastra al orgullo.7
Destruye la adoraci?n de nuevos ?dolos,14
reemplazando a los antiguos "tiki";17
en el lugar donde se ha levantado12
la cruz de Jesucristo;7
estaréis siempre vosotros.9
Como el viento tormentoso, que quiebra16
arrastra al orgullo. 21
I te mahana, Peneketoté,12
ua papetito hia na taata.12
Etoru tautini o te riro mai,13
te ruru titona matamua.
En este día de Pentecostés,21
los hombres han recibido el bautismo de Fe.15
tres mil son los convertidos,8
las primeras mazorcas de trigo. 24
O te ahuné Evaneriá,11
no reira i riro ai9
te Peneketoté.5
Etoru tautini...7
Ua piri ihora,7
hana-hana rahi;6
na roto etaretia katorika.12
Etoru tauteni o te riro mai,13
te ruru titona matamua.
En los grandes Evangelios,22
está; por eso se convirtieron10
en Pentecostés,4
tres mil tres mil son...5
Se han juntado aquí mismo,9
en toda su gloria;7
dentro de la comunidad católica.11
tres mil son los convertidos,8
las primeras mazorcas de trigo. 24
Ovai te Varua, té Varua Maitai?17
O te hipotati, toru no te Atua.13
O te hipotati atua taa’e...12
TE VARUA MAITAI.8
O te Atua toru tahi, te Atua mau ra iá.17
O te Atua toru tahi, te Atua mau ra iá.17
O TE HIPOTATI ATUA TAA'E...12
E te mau maitai, a toa no te Atuá.15
E te mau maitai, a toa no te Atuá.15
O TE HIPOTATI...6
Mai te Metua é, te tamaiti tei-tei ana;17
tei iahana te ioa, te mau ohipa heré.17
O TE HIPOTATI ATUA TAA'E...12
TE VARUA MAITAI.
Quién es el Espíritu Santo?...20
Es la Tercera persona de Dios;11
Hay tres personas distintas8
en el Espíritu Santo...7
Del Dios eterno y verdadero;10
del Dios eterno y verdadero;10
Hay tres personas distintas...8
Todo el bien viene de Dios;11
todo el bien viene de Dios.11
Hay tres personas...5
De Dios Padre, su hijo único está en lo alto15
en su nombre puede damos todos los trabajos.15
Son tres personas distintas8
en el Espíritu Santo... 21
O te Varua Maitai ra,13
te aho etereno;7
no te Metua raua,8
o te tamaiti iho.8
ta vira i te varua8
to tatou iho tino ra.9
te Vama Maitai ra,8
te horoa te Atua;8
para mai te taata,8
karatia vai noá.7
ta vtra i te varua...7
Ia hau to nou-nou (ra),10
i taua horoa ra;8
o te Varua Maitai ra10
to te Varua faaao ra.10
ia vtra i te varua.8
to tatou iho tino ra.
Del Espíritu Santo,18
el aliento eterno;8
por el Padre de ellos7
desciende hacia ellos el Hijo.12
Nuestra alma está sometida .10
aquí mismo a nuestro cuerpo.11
Del Espíritu Santo,6
el don es de Dios;6
es fortaleza para los hombres,10
y es gracia infinita.8
Nuestra alma está sometida...10
Domina nuestra codicia,10
y nos hace generosos;7
el Espíritu Santo6
es el consejero del alma.9
Nuestra alma está sometida..10
aquí mismo a nuestro cuerpo. 25
Horoa mai e te Faaao,14
i te aau paari ra.9
Tei haapae i to teie ao,13
tei titau'ta te Atua.10
OE...OE... TE VARUA MAITAI!12
OE...OE... TO MATOU ARATAI!12
A pa mai'te te aau Aapo;12
ia ite papu atura.9
te maitai, no te relihio11
e la taati mai ia na.10
OE...OE... TE VAKUA MAITAI!12
OE...OE... TO MATOU ARATAI!
Dadnos el Consejo,21
en conciencia y sabiduría:10
Para dejar las cosas de este mundo,12
y buscar a Dios.5
tu eres,.. tu eres... el espírituSanto!12
tu eres... tu eres... el camino!10
trae la sabiduría a nuestro corazón13
y danos la claridad.6
En el bien, la religión8
nos une a El.5
tu eres... tu eres... el espíritu Santo!12
tu eres... tu eres... el camino! 24
To Iehohá faufaa tahito,14
i teie maha iho;8
Peneketote te ioa,9
ua tuu hia na mua.9
Te mono te faufaa api rá;10
to Ietu Evanería,8
ia faai te Varua Maitai.13
I te apotoro,6
i te ite Raá e te puai,10
e au e aratai,8
I to Ietu Etaretia,10
na te ea moa.
El Antiguo Testamento de Jehová,21
en este día de hoy;6
con el nombre de Pentecostés,8
será reemplazado.6
Por el Nuevo Testamento;9
los Evangelios de Jesús8
se llenarán del Espíritu Santo.9
En los apóstoles,5
está la sabiduría y la fuerza,10
para predicar y conducir,8
hacia el camino del bien. 24
A ore e itea hia,12
te huru mau no Iehohá;9
e haapii, a faaroo noá,11
(i tana ihora i faaite mairá)13
iroto i te atua hoe,10
e tootoru mea e,8
e tootoru mea e.8
(Te hipotati te ioa)9
(Tahi) ao ratou natura'toa.12
Tootoru e faaite mai,11
e hoe a ia ratou;9
o te Metua, o te Logó.8
Iroto i te atua...8
Te Varua Maitai iniá (i te rai)14
hoe Atua. hoe Fatú;8
o te Metua, te tumú.
Nunca se alcanzará16
la verdadera forma de Jehová;10
Se debe aprender a obedecer sencillamente.16
(Con ensenanza para vos, aquí mismo).12
Dentro de un solo Dios,8
hay tres cosas distintas,7
hay tres cosas distintas.7
(En su nombre)4
(toda) la naturaleza está encerrada.13
Anuncia tres cosas diferentes,11
en un solo todo;6
es la Morada del Señor.8
Dentro de un solo Dios...8
El Espíritu Santo está (en el cielo)12
un solo Dios, un solo Señor;10
del Padre, es el origen. 22
Iroto i te atua hoe,13
e tootoru mea e.8
e tootoru mea e.8
No teie nei to te rai,10
no te Logo, e no te Varua Maitai.14
iroto i te atua hoe,10
e tootoru mea e,8
e tootoru mea e.
Dentro de un solo Dios,19
hay tres cosas distintas;7
hay tres cosas distintas,7
De este mundo, y del cielo,9
es la Morada del Espíritu Santo.11
Dentro de un solo Dios,8
hay tres cosas distintas;7
hay tres cosas distintas. 21
iHoé!... ¡Hoé! Anae taoa;12
e maitai ai, ta u aau.12
Te Atuá maná hopé;5
te Fatu no, teie nei aó.10
O te Atuá, anae rá;7
no ta u ora te tumú.7
E no ta u, nei api rá;8
oia'toá te tautorú.8
Hoé!... Hoé!... Anae taoá,7
e maitai ai, ta u aau.
¡Uno por uno!... Todos los bienes;26
son para el bien, del corazón.9
El Señor Todopoderoso,9
es el amo de este mundo.9
Del Señor solamente,7
es el origen de la vida.9
Y El nos la traerá;5
y nos ayudará a sostenerla.9
Uno por uno!... Todos los bienes,11
son para el bien del corazón. 23
E arue ma te huro,11
i te hoa no Petero;8
i to tatou paterono,9
E Paulo é, ia orana;9
a tauturu mai,7
ia matou na.
Poema con júbilo,15
al amigo de Pedro;7
que es nuestro patrono.9
¡Oh! Paulo; Te saludamos;9
Ayúdanos a nosotros,7
a todos nosotros. 20
O to Ietu metua,11
o tei reva i te ao rá:9
Ua reva o toona varua;11
ua reva, ua reva ra.9
O tei hau i te rahi Maria;12
ei tino, ei varuá;8
ua reva, ua reva ra.9
A himene a faatura;9
a himene a faatura:9
ua reva, ua reva ra.
La madre de Jesús,17
abandona este mundo;8
se aleja ya su alma;8
se aleja... se aleja...8
Es superior a todas María:10
en cuerpo, en alma;7
Ya se aleja... ya se aleja...10
Cantémosle y honrémosla;6
cantémosle y honrémosla:6
Ya se aleja... ya se aleja... 24
O te pura te hana-haná;11
o te paari e te maná.8
E mau ai tona arohá;
Honrado en la Gloría;19
de la Sabiduría y del Poder.9
Recibid sus bendiciones; 23
i to tatou manao ra.12
Ei to tatou Fatú iá;8
te pou mai no niá (mairá)9
E mau ai tona arohá;9
i to tatou manao raa,
en nuestro recuerdo.21
Para nuestro Señor sea;9
cuando descienda de lo alto.11
Recibid sus bendiciones;9
en nuestro recuerdo. 22
Hoe roa mahaná e vai nei,14
etoru mea taae rá.8
Iroto iá ana te ana-aná,10
te mara-marama e te vea-veá.11
Iroto te hoé porotoru;9
mea e tetahi poró.7
Iroto ia ana te ana-aná11
te mara-marama e te vea-veá.
Queda solo un largo día,23
y hay tres cosas distintas.7
Dentro de El está la claridad,9
y la luz y el calor.5
Dentro de una hay tres unidades;11
y una misma cosa anunciada está.12
Dentro de El están; la claridad,9
la lun y el calor. 19
A oa-oa e te Arii vahine,16
te Arii vahine i te rai... Aleluia!16
No te mea ota oe é au ia hopoi;15
Aleluia...! Aleluia...! Aleluia...!15
Ua tia faahou ae nei nia14
mai taana e faai é;9
mai taana e faaité: Aleluia...!14
A pure i te Atua no rnatou...12
Aleluia...! Aleluia...! Alelula...!14
A oa-oa e a pou-pou o te paretenia é...18
e te paretenia é Maria é... Aleluia....'15
No te mea au tia faahou te Fatu iniá;17
Aleluia...! Aleluia...! Aleluia...!
Regocijémonos en la Reina,28
en la Reina de los cielos... Aleluia...!15
Pues lo que ella ha traído es justo;13
Aleluia...! Aleluia...! Aleluiá...!14
Ha resucitado de nuevo10
la enseñanza suya;7
la enseñanza suya: Aleluia...!12
Roguemos a nuestro Dios...10
Alegraos...! Alegraos...! Alegraos...!12
Seamos felices en la beatitud...12
en la santidad de la Virgen María: Regocijémonos...!16
Porque ha resucitado el Señor en las alturas...17
Alegraos...! Alegraos...! Alegraos...! 26
Ovai teié e hio nei13
puretu mai te poi-poi?...10
Maria te fanau nei e hopoi,13
te hihi no te mahana tei-tei.12
A himene iá Mariá,7
i tona fanaurá;6
te fatata te ora7
teie te metua no te Metiá.11
Ua maru te vero rá,7
atirá te uirá;5
Maria, o te a-nua-nua mau;12
No to Davidá atá,5
tei maro i te hara;8
teie te hotu maitai; o Maria...14
te hau i te lili tea-tea rá.
Qué es que se ve20
en esta hermosa mañana?...9
Es María, que ha nacido,9
transportada en los rayos del sol.10
Cantemos a María,6
en su nacimiento;7
se acerca ya la salvación9
pues ella será la madre del Mesías.11
La tormenta ya se ha calmado,10
y también los grandes relámpagos:8
María, Arco-Iris de Paz;8
Eres del linaje de David,9
el gran pecador;5
eres tu el fruto bueno... Oh! María-12
blanco lirio de la Paz.