Moriori

The Moriori people of the Chatham Islands: their traditions and history, by Alexander Shand // JSP. Volume 4, No. 2. P. 89-98
Rere mai i te tihi, 8
Koe khia piri, 6
Koe khia tā, 6
Rere mai i te pakora; 9
Koe khia piri, 6
Koe khia tā, 6
Rere mai i te pehore; 9
Koe khia piri, 6
Koe khia tā. 6
Koe khia tutakina ta uiho! 12
Koe khia tutakina ta uiho! 12
Tutaki ta imi, 6
Tutaki te toto, te karengeo, 11
Tutaki Nuku! 5
Tutaki Rangi! 5
Tutaki i tutaki o Maru; 10
Tutaki i tutaki o te whenua. 12
Come from the crown of the head; 9
Be thou closed, 5
Be thou at ease. 7
Come from the bald pate; 7
Be thou closed, 5
Be thou at ease. 7
Come from the bare skin; 7
Be thou closed, 5
Be thou at ease. 7
Be thou closed, O Gristle! 8
Be thou closed, O Gristle! 8
Let the bones close, 6
Let the clotted blood close. 8
Close Earth! 4
Close Heaven! 5
Close it with the closing of Maru; 10
Close it with the closing of Earth. 10

The Moriori people of the Chatham Islands: their traditions and history, by Alexander Shand // JSP. Volume 4, No. 3. P. 161-176
E tangi ake e Tu, Rei e, 10
Ki au katahi, Rei e, 9
Ki au ka rua, Rei e, 9
Ko ru pare perei, e, 8
To rutu no Rei, e, 7
Ko ru pare perei, e, 8
To rutu no koi ra to, e. 9
0
--- 0
0
E tangi ake e Tu, Rei e; 10
Ki au ka tahi, Rei e; 9
Ki au ka rua, Rei e; 9
Ko ru pare perei, e; 8
To rutu no, Rei e; 7
Ko ru pare perei, e; 8
To rutu no koi ra to, e. 9
E tangi ake Tu, Rei e; 9
Ki a Marama-nui-Oua, ki a Marama-nui-Ohotu, Rei e; 23
Ki a Tini-hangauru-te-marama, Rei e; 15
Ko ru pare perei, e; 8
To rutu no perei, e; 8
To rutu no koi ra to, e. 9
Ka mate ko Tu, Rei e; 8
Tukia i Monono, Rei e; 10
Kiri o Hapai, Rei e; 9
Whakatau, Rei e; 7
Ko ru pare perei, e; 8
Ko rutu no koi ra to, e. 9
Cry, O Tu', Rei e (O Rei) 8
To me, once, Rei e, 7
To me, twice, Rei e, 7
Ko ru pare, &c.2 4
Cry, O Tu', Rei e, 5
To Marama-nui-Oua, to Marama-nui-Ohotu, Rei e. 21
To Tini-hanguru-te-Marama, Rei e. 13
Ko ru pare, &c. 4
Tu' is dead, Rei e, 7
Set fire to Monono, Rei e, 10
Image (skin) of Hapai, Rei e, 11
Whakatau, Rei e. 7
Ko ru pare, &c. 4
Hērĕ e ruru ki oku rama, 11
Hēre e ruru ki oku rama, 11
Te ku au te kowea ki pehake, pahuru, 15
Te ku au te kowea ki pehake pa i Hawaii ra. 19
I reira tini o Marama, ko Rei, ko Whakatau, ko Tini-hanguru-te-marama 28
I whanatu ai, tchiei tuku atu ma korū (a). 18
Ka toh' ai tchuwhatu maria Tchupakihimi, Paparakewa, 20
Ke whai ake i ta uru o to waka ona ru o hoko tama. 21
Go bind my torches, 4
Go bind my torches, 4
Lest I be led astray (or turned), 9
Lest I be led astray in the parts of Hawaii. 14
There were the many of Marama— 10
Rei, Whakatau, and Tini-hanguru-te-marama—who went. 18
He was not given for you two. 9
You were thought to be kindly men, Tupakihimi and Paparakewa, 21
To follow the head of the canoe of him, of my son's. 15

The Moriori people of the Chatham Islands: their traditions and history, by Alexander Shand // JSP. Volume 4, No. 4. P. 209-225
Matingi tonga, matingi tonga, 10
E kaw' i a koe ku rung' o Ta Uru-manuka, 15
Ki to hunaunga ki a Horopăpă, ka matĕ Tira, Tirauri 21
I hiria ko ro ku tane, a. 10
Matingi tonga, matingi tonga, 10
E kaw' i a koe ku rung' o Ta Uru-manuka, 15
Ke rongo mei e to hunaunga, e Horopapa, 16
Ka mat' Tira, Tirauri 8
E hiria ko ro ku tane, a. 10
E kore ie uru Tira ki ri pari tuku, 15
E hou ana Tora ki ri pari kake, 13
Ka tau ki tona pāpāuma, 12
Aue! Tira ka matĕ, Tira Tirauri! 14
E hiria ko ro ku tane, a. 10
E tauria te kohu e, ku rung' o Rangipae, 16
E tauria te kohu e, ku rung' o Rangitane, 16
Tch ara ia o taku hanga (hango in song) 13
Tch ara e whano ku rung' o Perau, taku tino toke (or tapu).(8) 20
Porotu e, poroto ro, porotu e, porotu ro, 16
Porotu iena taku tane, pu mai i au, to-e. 18
Porotu iena, Taukiri-e! rapa te kiri mou e. 19
Breeze of the south, breeze of the south, 14
Waft thyself over Ta Uru-manuka 10
To your relative Horopapa. Tira-Tirauri12 is dead. 20
Exhausted was my love on my husband. 10
Breeze of the south, breeze of the south, 14
Waft thyself over Ta Uru-manuka 10
That your relative Horopapa may hear 14
Tira-Tirauri is dead. 9
Exhausted was my love on my husband. 10
Tira did not like a steep descent, 11
Tira did not look well on a steep ascent 13
To which his chest bent forward. 7
Alas Tira! Tira-Tirauri is dead! 13
See the mist hangs on Rangipae, 10
See the mist hangs on Rangitāne, 11
The path by which my love went, 6
The path which goes on to Pērau13—my sacred one!(14) 15
O beautiful, beautiful indeed! O beautiful, beautiful indeed! 28
Beautiful then is my husband, who came to me—to e. 16
Beautiful then. Ah me! handsome wert thou. 14
Tŏ rongo o Tamatea ka tahi, 11
Tŏ rongo o Tamatea ka rua, 11
Tŏ rongo o Tamatea ka toru, 11
Tŏ rongo o Tamatea ka wha, 10
Tŏ rongo o Tamatea ka waru, 11
Tŏ rongo o Tamatea ka rau, 11
Tŏ rongo o Tamatea ka mano, 11
Ka tini, ka pio, ka rea, ka kore, 12
Tŏ rongo o ta ihi, 7
Tŏ rongo o te hā, 7
Tŏ rongo o tă mana, 7
Tŏ rongo o ro pīpī, 9
Tŏ rongo o tŏ waruwaru, 9
Tŏ rongo o ro tăpā, 8
Tŏ rongo o ro mokopu tchu maro, 11
E ro' ki waho. 5
Tŏ rongo o Rangitapiri mona, tŏ rongo e houia. 19
--- 0
Ko ro matchu-huna, ko ro mata ngaro, 12
Ko tă mata o tangată kanei kite ei, 15
I 'ha ko 'te kite ei? a, koi kite. 13
--- 0
Pa tahi au ka pāia, pa ngahuru au ka pāia, 21
Heihei te kupenga o Rua-maikutu, au ka pāia, 22
E ka pāia, ōĭ, ka paia, 13
Pa rau au ka pāia, 10
Heihei te kupenga a Rua-maikutu au ka pāia, 22
E taka i raro o Wairua-rangi, au ka pāia, 20
E ka paia, ōĭ, ka paia. 12
The Rongo o Tamatea, 'tis one, 11
The Rongo o Tamatea, 'tis two, 10
The Rongo o Tamatea, 'tis three, 11
The Rongo o Tamatea, 'tis four, 11
The Rongo o Tamatea, 'tis eight, 11
The Rongo o Tamatea, 'tis a hundred, 12
The Rongo o Tamatea, 'tis a thousand, 13
It is a Tini, a Pio, a Rea, 'tis nothingness. 15
The Rongo of the Ihi, 7
The Rongo of sacredness, 7
The Rongo of preternatural power, 11
The Rongo of the small child, 7
The Rongo of the larger child, 8
The Rongo of the grown-up child, 8
The Rongo of the valiant one, 10
A Rongo abroad (of deeds), 9
The Rongo of Rangitapiri, his is the Rongo recited. 17
--- 0
'Tis the hidden face, 'tis the absent face, 12
The face of the person now first seen. 11
Why have you not been seen? Now thou art seen. 15
--- 0
The great obstacles of Marama, 10
Obstacle one, I have been obstructed, 13
Obstacle ten, I have been obstructed. 12
Clear off the net of Rua-maikutu (spider's web). I have been obstructed, 23
O obstructed! Oĭ, obstructed! 9
Obstacle one hundred, I have been obstructed, 15
Clear off the net of Rua-maikutu, I have been obstructed; 20
Falling beneath Wairua-rangi, I have been obstructed, 19
O obstructed! Oĭ, obstructed! 9

The Moriori people of the Chatham Islands: their traditions and history: Chap. VIII - Ko Hokorongo-tiringa, by Alexander Shand // JSP. Volume 5, No. 1, March 1896. P. 13-32
Kumara no Aropawa1 i ko 10
Kumara na rau toro, tinaku2 e. 12
Homai e i ahu ai o wahine3 'ti. 14
E kaha, takina4 na rau toro, tinaku e. 15
Kumara from distant Aropawa, 10
Kumara of the spreading leaves, increase (or grow deep); 19
Come, be heaped up by the (your) junior wives, 15
Be strong, spring up the spreading leaves, increase. 15
Ko tai miti, ko tai whano, 10
Miti tai ki Aotea, 9
Whano tai ki Hawaiki. 9
Paonga, e miti5 ka tai o Aotea, 14
Paonga, e miti ka tai o Aropawa, 14
Paonga, e miti, Paonga e horo. 12
Whakarongo ki tai nei, 9
Ka ki te tai o Pehanga-riki, 11
Ka pa te tai ki Tauwaehoro. 12
Ko tai mitikia e Kahu, 10
Ooi! ko tai rere ki Hawaiki. 13
'Tis the ebbing tide, 'tis the departing tide. 13
Ebb, O tide! to Aotea, 9
Depart, O tide! to Hawaiki. 10
Paonga, lick up6 the tides of Aotea; 13
Paonga, lick up the tides of Aropawa. 13
Paonga, lick up, Paonga, devour.7 11
Listen to the (this) tide. 7
The tide sounds at Pehanga-riki, 11
The tide beats on Tauwaehoro. 12
'Tis the tide swallowed up by Kahu, 10
Ooi! 'tis the tide which flows to Hawaiki. 14
E Pouariki, Ooi! 9
Tokina mai au, E-ei, E-ei! 13
E ka ki ku rung' o Pouariki. 11
E kei, e ke rō. 7
O Pouariki, Ooi! 9
Drag me along, E-ei, E-ei! 10
It sounds (of dragging) on Pouariki, 12
She moves (or rises), she moves altogether. 13
Wēra, wēra te rangi [or ra] tu-nuku, tu-rangi, 17
Ka pai a Nuku, ka pai a Rangi, 12
Kahukura15 wahia te moana, 11
Tungia i Hhiawaiki [Hawaiki] 'a16 wēra, 17
Ka puta ki waho Tu-ta-wake, 10
Hiko, hi marŭa tō, hiko ki marua tō. 16
Wēra, wera te ra tu-nuku, tu-rangi. 13
Ka pai a Nuku, ka pai a Rangi, 12
Kahukura wahia te moana, 11
Tungia i Hhiawaiki 'a wera, 12
Ka rapū Mataihāwātă, Tāne, 15
Ka mahuta a Tu-tāwake. 10
Hiko, hi marua to, hiko hi marua to, 14
Rere atu, rere mai, rere papa. 12
Kia tuia19 te kohao, 9
Whakarere—Tāki. 7
Hokoihoko20 te manu ka turiki, 12
E rongo Kenowaka (= kenewaka). 11
Burn, burn, O sun, shining on earth, in heaven, 13
Nuku is propitious, Rangi is propitious (Earth and Heaven). 22
Kahukura, divide the sea! 10
Light up Hawaiki that it may consume. 12
Tutawake comes forth, 7
Remove, remove quickly. Remove, remove quickly. 16
Burn, burn, O sun, shining on earth, in heaven, 13
Nuku is propitious, Rangi is propitious. 16
Light up Hawaiki that it may burn 10
The weird ones Mataihāwātă, Tāne. 16
Tu-tawake comes forth, 7
Remove, remove quickly. Remove, remove quickly. 16
Rush forward, rush hither, rush gliding along, 11
To fasten the connection (or seising). 12
Leave, start! 4
Let the fledgling bird flap its wings, 8
'Tis a sound of departure. 9
Maruroa, Kauanga e pa' ki whea taua e? 17
E pa' ki roto, ka pangē ko roto, ka pangē ko roto, e. 20
E Haupapa, e Haupapa mo Tahiri22 te rangi 17
Ka pangē ko roto, ka pangē ko roto, e. 15
Maruroa, Kauanga e pa' ki whea? 13
E pa' ko waho, ka pangē ko waho, ka pangē ko waho, e. 20
E Haupapa, e Haupapa mo Tahiri te rangi 17
Ka pangē ko waho, ka pangē ko waho, e. 15
Maruroa and Kauanga, where shall we two be placed? 17
Be placed inside, be placed inside, e. 13
O Haupapa, Haupapa! the day is Tahiri's— 15
Place him in, place him in. 8
Maruroa and Kauanga, where shall (they) be placed? 16
Throw them out, throw them outside, e. 11
O Haupapa, Haupapa! the day is Tahiri's (Mangatea)— 19
Throw them out, throw them outside, e. 11
Ko Tu, ko Rongo te maro ka mehorī, Tāne, Tangaroa. 20
Pera hoki e tapu, taputapu, 11
Te maro o ti Ariki, te maro o Waiorangi. 17
Tangohia i tih'(i) o Ro Mākā, 13
E taua ki Whiti, taua ki Tonga, taua ki Whiti te wāwā, 24
Eke tu mai runga, 7
Rawea mai ke whiti makorapa, 12
No wai te maro ka mehori? 10
Ko Uru, Ngangana, Aiorangi, 11
Ko Tahu, ko Moko, ko Maroro, ko Wakehau te maro ka mehori, 22
Pera hoki ra e tapu, taputapu, 12
Te maro o ti Ariki, te maro o Waiorangi, 17
Tangohia i tih'(i) o Ro Mākā, 13
E taua ki Whiti, taua ki Tonga, taua ki Whiti te wāwā, 24
Eke tu mai runga, 7
Rawea ke whiti makorapa, 10
No wai te maro ka mehori? 10
'Tis Tu, 'tis Rongo the outspread maro, Tāne and Tangaroa, 20
As also the sacred ends, 7
The maro of the Lord, the maro of Waiorangi. 15
Seize the crown of the Mākā, 11
Fight to the east, fight to the west, fight to the distant east, 16
Rise, stand up! 4
Gird that it may encircle. 7
Whose is the maro which is outspread? 12
Uru, Ngangana, Aiorangi, 10
Tahu, Moko, Maroro and Wakehau is the outspread maro, 20
As also the sacred ends, 7
The maro of the Lord, the maro of Waiorangi. 15
Seize the crown of the Mākā, 11
Fight to the east, fight to the west, fight to the distant east, 16
Rise, stand up! 4
Gird that it may encircle. 7
Whose is the maro which is outspread? 12
Ko Tu, ko Rongo, Tāne, Tangaroa, 12
Ka tuakīna29 ki te rakau hanga30 mua, 15
Ka tuakina ki te rakau hanga roto, 14
Ka tuakina ki ta uru o Mahutā, 14
Ka tuakīna ki ta uru no Mahutā, a. 16
Ko Uru, Ngangana, Aiorangi, 11
Ka tuakīna ki te rakau hanga mua, 15
Ka tuakīna ki te rakau hanga roto, 15
Ka tuakīna ki ta uru o Mahuta, 14
Ka tuakina ki ta uru no Mahuta, a. 14
Ko Tiki, ko Toi, Rauru, Whatonga, &c. 12
'Tis Tu, Rongo, Tāne and Tangaroa 12
Who perform the tua with the first-made timber, 13
Who perform the tua with the inner-made timber, 14
Who perform the tua with the crown of Mahuta, 13
Who perform the tua with the crown from Mahuta, a. 14
'Tis Uru, Ngangana, Aiorangi, 11
Who perform the tua with the first-made timber, 13
Who perform the tua with the inner-made timber, 14
Who perform the tua with the crown of Mahuta, 13
Who perform the tua with the crown from Mahuta. 13
Ko e hau te kamakama, 9
Kamakama i runga, kamakama i raro, 14
Ka tu me re kamakama, 8
Ko ro toki āī? 8
Ko ro toki a Uru, 7
Ko ro toki āī? 8
Ko ro toki a Ngana, hei whakarehua, 14
Nganangana i tche Nuku, nganangana i tche Rangi 16
E Tchuā. 4
Koē36 ra ta mătă mo Ruanuku 12
Kuai te mătă mo Mauhika? 11
Ko au ko Rāwa 7
Hurauwa, hurauwa, hupaka, hupaka, hutoi te rangi. 20
Ko e hau te kamakama 9
Kamakama i runga, kamakama i raro 14
Ka tu me re kamakama 8
Ko ro toki āī? 8
Ko ro toki a Uru 7
Ko ro toki a Ngana i te Nuku ai whakarehua 18
Nganangana i tche Nuku, nganangana i tchia Rangi 17
E Tchuā. 4
Koē ra te măta mo Ruanuku. 12
Kuai tă mătă o Mauhika? 11
Ko au ko Rāwa. 7
Hŭrauwa, hŭrauwa, hupaka, hupaka, hutoi te rangi. 20
Tuakīna i ta uru o tch Anīni, o tch Arōhĭ 19
Hiti ki roto hau te kamakama 12
Ko ro toki āī? 8
Ko ro toki i a Tiki, i a Toi, i a Rauru, i a Whātonga. 23
Ko ro toki āī? 8
Ko ro toki i a Rongomai, i a Kahukura. 16
Ko ro toki āī? 8
Ko ro toki i a Motuariki, i a Ruanuku, Tch Aomarama. 22
Ko ro toki āī? 8
Ko ro toki i a Tumare me Ta Ranganuku, 15
Matirito, Wari ko Ro Tauira 12
Ka tu me re kamakama 8
E Hina40 tae ake ru—u41 9
E Hina tae toro, e—. 8
'Tis the light puffing wind: 6
It puffs above, it puffs below, 9
It comes with puffs. 5
Whose is the axe? 6
'Tis the axe of Uru. 7
Whose is the axe? 6
'Tis the axe of Ngana, with which to destroy. 12
To fight in earth, to fight in heaven. 11
Oh, 'tis a Tchua [=Tua]. 7
Thou art the face for Ruanuku [you are doomed to destruction]. 23
Whose is the face of Mauhika? 11
'Tis I, 'tis Rāwa. 6
Be gathered, be gathered together, be roasted, be roasted [dried up]. 22
Let the heaven [or sky] be shrivelled up. 11
'Tis the light puffing wind: 6
It puffs above, it puffs below, 9
It comes with puffs. 5
Whose is the axe? 6
'Tis the axe of Uru. 7
Whose is the axe? 6
'Tis the axe of Ngana with which to destroy. 12
To fight in earth, to fight in heaven. 11
O, 'tis a Tchua [=Tua]. 7
Thou art the face for Ruanuku: 11
Whose is the face of Mauhika? 11
'Tis I, 'tis Rāwa. 6
Be gathered, be gathered together, be roasted, be roasted, 19
Let the heaven be shrivelled up. 10
Chop down the crown of the Anini [sensation], of the Arohi [shimmering air] 23
Veer into the puffing wind. 8
Whose is the axe? 6
'Tis the axe of Tiki, Toi, Rauru, Whātonga. 16
Whose is the axe? 6
'Tis the axe of Rongomai and Kahukura. 14
Whose is the axe? 6
'Tis the axe of Motuariki, Ruanuku Tch Aomarama. 19
Whose is the axe? 6
'Tis the axe of Tumare and Ranganuku, 13
Matirito, Wari, and Ro [te] Tauira. 13
It comes with puffs. 5
O Hina! come forth there. 8
O Hina! come! Toro, e—[a song-ending]. 12
Tena e Tu, e Rongo, kotia ta uru o Moti-hangai, 19
Taapa te hou ki te rangi ko whakataunarewa 18
Ka utu au taŭ43 kapu e 10
Utu ki te rangi a Utua44 ka roa koi toro, e. 18
Tena e Rongomai-whiti, e Rongomai-rau, kotia, &c. 19
Tena e Rongomai-mana, e Rongomai-ha, e Rongomai-tauira, kotia, &c. 27
Tena e Tiki [reciting all the “Heaven-born”], kotia ta uru, &c. 20
Then, O Tu! O Rongo! cut off the crown of Moti-hangai, 16
Pierce direct into the high exalted heaven. 15
I fill (or dip) the hollow of my hand, 9
Dip to the heaven of Utua, 'tis long indeed—toro, e. 18
Then, O Rongomai-whiti! Rongomai-rau! cut off the crown, &c. 18
Then, O Rongomai-mana! Rongomai-ha! Rongomai-tauira! cut off, &c. 23
Tena, e Mehoriki, e Patea, e Kahukura-hangaitorea, kotia ta uru o Moti-hangai, 34
Taapa te hou ki te rangi, ko whakataunarewa, 18
Ka utu au taŭ kapu, e. 10
Utu ki tă rangi a Utua ka roa, koi re, 16
Ka utu au taŭ kapu, e. 10
Utu ki tă rangi a Utua ka roa, koi toro. 17
Tena, e Maruhoanga, e Tutoakĕ, kotia ta uru, &c. 19
Tena, e Rongomai-taihongo, e Tchutemĕ, kotia, &c. 18
---- 0
0
Hunake i raro nei ko wai pupu, ko wai whanake, 19
Kia homai kia utuhia ki te mauru o Utihau, 21
Takina46 e, takina, takina rangi, takina, e. 16
Hunake i runga nei ko ua nui, ko ua roa, ko ua torikiriki, 26
Ko ua topanapana, ko pata ua, ko pata awha 18
Kia homai kia utuhia ki ri mauru o Utihau. 21
Takina e, takina, takina rangi 'taina, e takina, takina, rangi takina. 27
E whaoa rangi whao, 8
E k' whakataka, whakataka, whakataka te kăpu 16
Whakataka e, 'taina, takina rangi 'taina. 16
Rise up from beneath, waters bubbling, waters ascending, 16
That it may be given and dipped from the spirit of Utihau. 18
Oh draw it, draw it, draw from heaven, oh draw it. 13
Come forth from above, the great rain, the long rain, the small rain, 20
The pattering rain, the drops of rain, the tempest drops, 15
That it may be given and dipped from the spirit of Utihau. 18
Oh draw it, draw it, draw from heaven, fill it (the vessel), 15
Oh draw it, draw from heaven, draw it. 10
Oh fill in heaven, fill, 7
Oh pour down, pour down, pour down (into) the vessel, 15
Oh pour down, fill in, draw from heaven, fill in (or lade it). 17
Taona tă umu, popokia atu ki te Marangai te Marepe, e Tongaminino! 28
Taona tă umu, popokia atu e Tongaminino! e Tongaminino! 24
Ko ta umu na Horohoro, e Tongaminino! e Tongaminino! 21
'Taina ta umu popokia atŭ te whakŭrū(a), tch angaiho, e Tongaminino! 28
'Taina ta umu popokia atŭ ta Uru rō(a) tă Raki rō(a). 24
Popokia atu ta Uru rō, te Tonga rō e Tongaminino! 22
Ko ta umu na Horohoro, na Whaminino hoki, na Wawao, e. 21
E Tongaminino! e Tongaminino! 12
Taona ta umu popokia atu tch Anini, tch Arohi, e Tongaminino! e Tongaminino, e! 31
Light the oven, press back the east and north-east wind, O Tongaminino! 20
Light the oven, press it back, O Tongaminino! O Tongaminino! 19
'Tis the oven of Horohoro, O Tongaminino! O Tongaminino! 21
Load up the oven, press back the north and north-north-west winds, O Tongaminino! 21
Load up the oven, press back the south-west and west winds, 15
Press back the south-west and south-east winds, O Tongaminino! 18
'Tis the oven of Horohoro, of Whakaminino also, of Wawao, e. 22
O Tongaminino! O Tongaminino! 12
Light the oven, press back the Anini, the Arohi, O Tongaminino! O Tongaminino! 26

The Moriori people of the Chatham Island: their traditions and history: Chap. VIII- Ko hokoronga tiringa (continued), by Alexander Shand // JSP. Volume 5, No. 2, June 1896. P. 73-91
To Hikai o Moe. 7
Me kai mina, 5
Me kai reka, 5
Me kai horo, 5
Me kai te rekareka. 8
Ka kai ko Moe i tona kai reka, 13
Ka kai ko Moe i tona kai ngako te ukauka. 18
0
Tc Hikai o Pare. 6
Me kaw(ĕ) ki whē? 6
Me kaw' ku rung' o Rangitihi i au e to ngakau tchiei mouu! 23
Me kaw' ki whē? 5
Me kaw' ku rung' o Tarakoko. 9
Pa t' whakatina tă motuhanga i to ngakau, 15
Heke-u ătŭ mo Rowa-tawhito. 11
Tc Hikai o Moe. 6
E hikai Eriki, 7
E hikai Tohunga, 7
E hikai Atua, 7
E hikai ta hikai o Moe ku rung' o Rangitihi. 18
Tchukū(a) ka raro o Tarakoko, 12
Mahut' ku rung' o Pu-tiring'. 8
Makoro mimit' tone hhiakai tangat'. 13
Tc Hikai o Ta Ratoru(a). 9
Ko ro mătă o tă ra nui ka po, 11
Ku mihi—e mata tiri ki te po; 11
Ku mihi—e mata tiri ki tch ao; 11
Ku mihi—e mata tiri ki tĕ whetu, 12
E mata tiri ki ri marama, 10
Mata e tiri ki t' whanau a Kuratōngia, 16
To mata i whakapanihitia. 11
Ko Ra Patu a Tara. 7
Patua tangat' i whanganui Aotea— 14
Ka matĕ hoki tă ik' a Tchu-mata-uenga, ka hi tchu. 17
Haea ki ri tara tchipokopoko. 12
Toea ki ri tara tchipokopoko! 12
Whaiti ki te whaiti nui o Tu— 12
Ka eke t' whatu o Tara ku rung' i to kiri. 14
Kowhit' tohang' to manaw' e rui8 aha— 12
Whakainga ki a Rongomai-whiti tona ika. 16
Kanei ka whati te rangi, kanei ka makoha. 16
Makaia, makaia, tchipokopoko, 13
Makaia, makaia, makaia, Tawhito 15
Te rangona10 e Whiro tchipokopoko. 12
Haea ki ri tara tchipokopoko. 12
Pera hoki ra whakainga kia Rongomai-whiti, Tutoake. 21
Kanei ka whatiia, kanei ka makoha. 15
Ko Tch Ate o Taria (or Tarii). 11
Ka tchu tchi ate o Tarii, 9
Ka rapa tchi ate o Tarii rapa kauhu. 15
Rapa tarewa tchi ate o Tarii, 12
Horomanga te po tchi ate o Tarii. 13
Tchi ate o Tarii ke horo tutu ake Rongomaiwhiti. 20
Kei whakatarea tchi ate o Tarii. 14
E Parapara. 5
Ko wai kainga? Ko tch ao. 9
Ko wai kainga? Ko te po. 9
Ko wai kainga? Ko te whetu. 10
Ko wai kainga? Ko ro marama. 11
Ko wai kainga? Ko tă ra. 9
Ko wai kainga? Ko wai mitikia, ko wai horomia, ko wai whakataka. 27
Taka te pokoki o tă ra, 9
Mimiti angoa te mauri no Tu i hhoro. 15
Tangarō' mimiti nuku, Tangaro' mimiti rangi, 17
Tangaro' mimiti po, Tangaro' mimiti ao, 15
Tangaro' mimiti angoa te mauri no Tu i hhoro, 18
Toto o Rongomai-awaiti. 11
Ta Umu. 3
Karia tă umu, hăna to mutū. 12
Ko tă umu o t' whai. 7
Ooi! ko tă umu t' wakaariki. 12
E Tu ka mat' wha kăi (or kei)! 10
Aku tama reia— 7
Reia ki whiti, reia ki tōngo. 13
Kohit' towhang' to manaw' e Hangaru'. 11
Kawea ku rung o Pu-tiring'. 9
Tuhatuha, roparopa 8
Kĕ tukī ki tera rangi. 9
The Hunger of Moe. 6
Let me eat longingly, 6
Let me eat sweetly, 6
Let me eat greedily (bolt whole), 10
Let me eat the sweetness. 8
Moe eats his tasty food, 8
Moe eats his fat food, his enduring6 (food). 14
The Hunger of Pare. 6
To where shall I bear it? 8
I will carry it on to Rangitihi, O thy uncooked heart! 17
To where shall I bear it? 8
I will carry it on to Tarakoko. 10
Resist thon the tearing (cutting) out of thy heart, 14
Descend thou for Rowa-tawhito. 10
The Hunger of Moe. 6
It is a Lordly hunger, 6
It is a Priestly hunger, 7
It is a Godlike hunger, 8
A hunger indeed is the hunger of Moe on Rangitihi. 18
Let it descend on Tarakoko, 9
Let it ascend on Pu-tiring'. 8
Gulped down, vanished, is his hunger for man. 12
The Hunger of Ta Rotoru(a). 9
The face of the great sun is dark, 10
It sighs—a face looking to the night; 11
It sighs—a face looking to the day; 11
It sighs—a face looking to the stars, 11
A face looking to the moon, 10
A face looking to the family of Kuratōngia, 17
Your face which has been destroyed. 11
The Weapon of Tara. 7
Stay the man in the midst of Aotea— 11
The victim also of Tchumatauenga is killed, he has been discomfited. 23
Tear with the Tara, cut in pieces (here and there). 16
Make strips with the Tara, cut in pieces! 12
Hide up with the great hiding of Tu. 11
The flint knife of Tara ascends (cuts) over thy skin. 13
Pluck out bare thy quivering9 heart— 11
Give Rongomaiwhiti his victim (or slain) to eat. 17
Now the thunder peals, now it clears off. 11
Be fierce, be fierce (mad or enraged), cut here and there, 19
Be fierce, be fierce, Tawhito (Ruatawhito) 16
Lest Whiro hear. Cut here and there, 11
Cut with the Tara, cut here and there. 11
In like manner cause him to be eaten by Rongomaiwhiti and Tutoake. 25
Now the thunder peals, now it clears off. 11
The Liver of Taria. The liver of Tarii (or Taria) is upheld, 21
The liver of Taria is spitted inverted (before the fire). 19
Spitted hanging is the liver of Taria, 12
Swallowed by the night is the liver of Taria (gone to the Shades). 19
Let the liver of Taria be bolted standing (or wholly) by Rongomaiwhiti. 21
Do not let the liver of Taria be vomited forth. 15
A Parapara. 5
Who is devoured? 'Tis the day. 9
Who is devoured? 'Tis the night. 9
Who is devoured? 'Tis the stars. 9
Who is devoured? 'Tis the moon. 10
Who is devoured? 'Tis the sun. 9
Who is devoured? 'Tis water licked up, 'tis water swallowed up, 'tis water falling in torrents. 27
Fall the fierceness of the sun, 9
Let the heart of Tu utterly disappear, swallowed up. 16
Tangarō' causing earth to disappear, Tangaro' causing heaven to disappear, 28
Tangaro' causing night to disappear, Tangaro' causing day to disappear, 24
Tangaro' cause the heart of Tu to utterly disappear, swallowed up, 22
Blood of Rongomaiawaiti. 11
The Oven. 3
Dig the oven, roast the fat. 8
'Tis the oven of revenge sought. 10
Ooi, 'tis the oven of the war-party. 11
O Tu, these people for food are slain! 14
My sons be exalted - 5
Be exalted to east, be exalted to west. 13
Thy heart, O Hangaru', is pulled out naked. 13
Bear it on to Pu-tiring'. 8
Give it in portions. Spread it out 12
That it may touch the other heaven. 11
Na to whatu nui, kū, 8
Na to whatu roa, kū, 8
Na to whatu ruruk(u) whenū, 10
Tara ka tu ka mokai, kū, 10
Kū, kuua ta rangi nui, kū, 12
Kū, kuua ta rangi roa, kū, 12
Kū, kuua ta rangi tu tatara, 12
Ko Rangi-taha whenua, kū. 10
See your large eye, kū, 10
See your long eye, kū, 9
Your all embracing eye, kū 10
See standing the helpless ones (or imbeciles), kū, 16
Ku, kuaa the great heavens, kū, 12
Ku, kuaa the long heavens, kū, 11
Ku, kuaa the heavens standing apart, 12
'Tis Rangi-taha whenua, kū. 10
E Taapu, taputapu, 8
Te Maro o ti Ariki, 8
Te Maro o Waiorangi, 9
Kapihia i tchu o Ro Mākā. E-e tchuā. 17
Taua ki Whīti, taua ki Tōnga, 14
Taua ki Whīti te wāwā, 12
Eke tchu mai runga, 7
Rawea mai ke whiti makŏrŏpā. 13
No wai te maro ka mehorī—a? 12
No Tchuwaiwai, no Tchutira, no Tchuhenga te maro ka mehorī. 22
E-e tchua. 4
Taua ki Whīti, &c. 7
O the sacred ends, 5
The maro of the Lord, 6
The maro of Waiorangi, 9
Snatch it from beyond the Māka. O the tchua! 13
Fight to the east, fight to the west, 9
Fight to the distant east. 7
Rise, stand up! 4
Gird that it may encircle. 7
Whose is the outspread maro? 10
Tchuwaiwai, Tchutira, Tchuhenga's is the outspread maro. 19
O the tchua! 4

The Moriori people of the Chatham Islands: their traditions and history: Chap. IX - Moriori stories, by Alexander Shand // JSP. Volume 5, No. 3, September 1896. P. 131-141
Ka mate Mongomongo-tchu-a-uri, koi ra, koia, 17
Ka mate Mongomongo-tchu-a-tea, koi ra, koia, 17
Koi ra taŭ reo e ki ătŭ ki a koe re 16
Mongomongo-tchu-a-uri ka tauria, koi ra, koia. 19
Thou art dead, Mongomongo-tchu-a-uri, truly, indeed, truly, 18
Thou art dead, Mongomongo-tchu-a-tea, truly, indeed, truly, 18
As truly my voice said to thee, 10
Mongomongo-tchua-uri, it is fulfilled, truly, indeed, truly. 18
Konehi parīrī, konehi parārā, 16
Hiwakina ra Kawa-o-Muru-whenua, 13
Kanei ka tu poreitaka ană o maunga parapara, 20
Ka puta taku tamaiti houa ra ki tua no Păpă, 19
Whakatupu ki o matingi, herua ki to pito ngao. 18
Broad flat face, broad round face, 11
Open then the Kawa-of-Muru-whenua, 12
Now you stand beautiful from all ill taints15 14
Forth goes my son, gotten from beyond Păpă, 11
Grow, increase with the winds16 of your birth. 12

The Moriori people of the Chatham Islands: their traditions and history: Chap. X - Moriori stories, by Alexander Shand // JSP. Volume 5, No. 4, December 1896. P. 105-211
Marama hunake i a Tchu, Titi-koro-ruekĕ, 16
Marama hunake i a Reiapanga, Titi-koro-rueke, 20
Marama hunake i a Ru-ka-hinihini [Titi-koko-rueke] 21
E tangi ra, te koriki5, te koroka, te koro-pou-manāwae, Titi-koko-rueke, Titi-koko-rueke, 36
E ku au ra, ku au ra ko Ru-maniania, ko Ru-maniania, 23
Te puna wai, te Tama Reiapanga tchi oru6, e— 17
Titi-koko-rueke, Titi-koko-rueke. 14
Moon rising where Tchu dwells, Titi-koko-rueke, 15
Moon rising where Reiapanga dwells, Titi-koko-rueke, 19
Moon rising where Ru-ka-hinihini dwells [Titi-koko-rueke] 20
Sound forth then, the speech, the song, the heart yearning song, Titi-koko-rueke, Titi-koko-rueke, 30
O 'tis I, 'tis I, Ru-maniania, Ru-maniania, 17
Of the water source, the son of Reiapanga, tchi oru7 e— 19
Titi-koko-rueke, Titi-koko-rueke. 14
E rere e te kohine e kume i runga ra, 15
He iti te ngakau, rahi atu i au, 14
Ka matua i ahau te uri o Kamura, ki a Arawiwi te paanga ki roto ra. 29
Whakatau rawa iho te pehi a Kupe e Te Ngohi-tupiki raua ko Mera nei. 29
Ko Kome-tara te tau ki 'aro piri mai, 15
Ma wai e whakaeke to tau e whae? 14
Aea ka ora me ko whare, 10
Ka kai te titiro ka ripa i ahau ki te Whe Perohuka 21
Keī tata e tukua te manako ki te iwi e-i. 19
---- 0
0
Hiti tataramaka k' hokotorea 12
Koko mahuta, koko marire 10
Mahuta i a Tchutawake14 mahutaia ta upoko. 18
---- 0
Hiti tataramaka k'hokotorea 12
Koko mahuta, koko marire 10
Mahuta i a Tchutawake marereia ta upoko. 18
---- 0
Hiti tataramaka k' hokotorea 12
Koko mahuta, koko marire 10
Mokopu' Hangarū ka whano ka kaw' i tonă hhia kei tangat' 21
Mahuta i a Tchutauake marire ta upoko ia. 19
---- 0
Ko wai hoki tă rarangi e tu mai ra? 14
Ko au ko Ta Rao 7
Moku te hiti nuku, moku te hiti rangi 14
Moku te hiti ekore e pa, kaare koa e pa. 17
Spring, stretch forward, rush headlong; 8
Stride, rise up, stride, rush forward; 10
Raise up the head of Tutawake, let his head appear. 19
---- 0
Spring, stretch forward, rush headlong, 8
Stride, rise up; stride, rush forward; 10
Raise up the head of Tutawake, let his head rush forward. 19
---- 0
Spring, stretch forward, rush headlong; 8
Stride, rise up; stride, rush forward; 10
Grandson of Hangarū(a), who goes to bear forward his hunger for men, 21
Raise up the head of Tutawake, let his head appear. 19
---- 0
Who is the line standing yonder? 9
'Tis I, 'tis Ta Rao, 6
Mine is the Hiti of earth, mine is the Hiti of heaven, 19
Mine is the Hiti which cannot be touched, indeed cannot be touched. 22
Ku au ko Hape, kainga e au to tihi, 15
Ku au ko Hape, kainga e au to pakira, 16
Ku au ko Hape, kainga e au to pehore, 16
Ku au ko Hape, kainga e au o aniwaniwa, 18
Tchi aniwaniwa o Rongomai. 11
Tere te ikā, tere ki Whiti; tere te ikā, tere ki Tongo, 22
Tere te ikă, tere ka whai; tarakawhai a Utangaro, 20
Puāhu Rongomai-whiti e uiho rangi. 16
---- 0
E Hape, ka kei au to pakau e katau nei, 18
E Hape, ka kei au to pakau e maui nei, 18
Te Tihi o Matarangi ekore e taea e au koe e re kutukutu, e re pēkēpēkē,3 36
E noho tama manawa ki a Rua, 12
E noho tama manawa ki a Hape, 12
E noho to manawa'tai ka tika, 12
E noho to manawa'tai toni, e— 12
E, mo' whakatutu korū, 9
Mo' whakatutu ko Hape 8
Mo' whakatutu ko Utangaro, 10
Mo' whakatutu whaka-te-tauira. 12
I Hape have eaten thy crown, 9
I Hape have eaten thy bald pate, 11
I Hape have eaten thy bare pate, 12
I Hape have eaten your spirits, 12
The spirit of Rongomai. 8
Let the fish drift, drift to the east; let the fish drift, drift to the west; 17
Let the fish drift, drift the rays, the sting-ray of Utangaro, 15
Let Rongomai-whiti ascend—it is heavenly15 blubber. 16
O Hape, I will eat your arm here on the right, 15
O Hape, I will eat your arm here on the left, 15
The crown of Matarangi, I cannot reach you because of the birds and pekepeke, 26
Stay, son of my heart, with Rua, 8
Stay, son of my heart, with Hape, 8
Stay, thy ocean-heart, 'tis well, 8
Stay, thy ocean-heart, for ever. 9
Because of your strife, you two, 12
Because of your strife, Hape, 11
Because of your strife, Utangaroa, 14
Because of your acolyte-like strife. 14

The Moriori people of the Chatham Islands: their traditions and history, by Alexander Shand // JSP. Volume 6, No. 3. P. 145-151
No Taketake, no Hurumanu ta urunga nei, 16
Matiketike ta urunga nei, marangaranga ta urunga nei, 22
E tapu, e kura; 6
No Tukerangi, no Kaorangi ta urunga nei, 16
Matiketike ta urunga nei, marangaranga ta urunga nei, 22
E tapu, e kura; 6
No Kaupuhi, no Kauhoro ra ta urunga nei, 17
Matiketike ta urunga nei, marangaranga ta urunga nei, 22
E tapu, e kura; 6
No Orohoro, no Horopari ra ta urunga nei, 17
Matiketike ta urunga nei, marangaranga ta urunga nei, 22
E tapu, e kura; 6
No Marua, no Hhiakao ta urunga nei, 15
Matiketike ta urunga nei, marangaranga ta urunga nei, 22
E tapu, e kura; 6
No Paopao, no Rokiha ta urunganei, 15
Matiketike ta urunga nei, marangaranga ta urunga nei, 22
E tapu, e kura; 6
No Puriri, no Huatapu ta urunga nei, 15
Matiketike ta urunga nei, marangaranga ta urunga nei, 22
E tapu, e kura; 6
No Karetu, no Taramea ta urunga nei, 15
Matiketike ta urunga nei, marangaranga ta urunga nei, 22
E tapu, e kura; 6
No Piripiri, no Pirinoa ra ta urunga nei, 17
Matiketike ta urunga nei, marangaranga ta urunga nei, 22
E tapu, e kura; 6
No Mokimoki, no Patere ta urunga nei, 15
Matiketike ta urunga nei, marangaranga ta urunga nei. 22
E tapu, e kura; 6
No Manawai, no ro Tauira ta urunga nei, 17
Matiketike ta urunga nei, marangaranga ta urunga nei, 22
E tapu, e kura. 6
The pillow is that of Taketake of Hurumanu, 15
Let the pillow rise, let the pillow rise, 12
It is sacred, it is noble; 8
The pillow is that of Tukerangi of Kaorangi, 15
Let the pillow rise, let the pillow rise, 12
It is sacred, it is noble; 8
The pillow is that of Kaupuhi of Kauhoro, 15
Let the pillow rise, let the pillow rise, 12
It is sacred, it is noble; 8
The pillow is that of Orohoro of Horopari, 15
Let the pillow rise, let the pillow rise, 12
It is sacred, it is noble; 8
The pillow is that of Marua of Hhiakao, 14
Let the pillow rise, let the pillow rise, 12
It is sacred, it is noble; 8
The pillow is that of Paopao of Rokiha, 14
Let the pillow rise, let the pillow rise, 12
It is sacred, it is noble; 8
The pillow is that of Puriri of Huatapu, 14
Let the pillow rise, let the pillow rise, 12
It is sacred, it is noble; 8
The pillow is that of Karetu of Tărămea, 14
Let the pillow rise, let the pillow rise, 12
It is sacred, it is noble; 8
The pillow is that of Piripiri of Pirinoa, 15
Let the pillow rise, let the pillow rise, 12
It is sacred, it is noble; 8
The pillow is that of Mokimoki of Patere, 14
Let the pillow rise, let the pillow rise, 12
It is sacred, it is noble; 8
The pillow is that of Manawai of the Tauira, 16
Let the pillow rise, let the pillow rise, 12
It is sacred, it is noble. 8
Tenei ka tangată, ro mai nei ka imi, 15
Ko tch aranga, ko t' okahĕwăhĕwă, ko te makukutu; 17
E tchiro ki a Tchutengana! Ko wai koa eno koe? 18
“Ko au nei ko tamataringa, ko tamahokotaringa.” 19
Ka te pao ra tchute o ta maro, 11
Ka kapi ra tch ara i a Maui, 11
Tara uru, tara tia, whakataka kopa ki rangi teina whareirei, 25
Korerotia e koe ki a ratau a te tere papaiaruwaru, 24
K' hĕrĕ tatai ki ta rahiti, kore tahi, kore tahi koi. 20
Tore tatai, puhipuhi ki ta uruhuru, 15
Ko koe a rangi ke taka pokere i whiti; 15
Pooti! hhiore te kiri whēkē. 13
Ka ta ina ka hara pepe, ka ta ina ra, 14
Ka pou, ka pou ra. 7
Naki tchuna ka tch oro ki Waipe, 11
Toto mai ana pupu-nini-kawa, 12
Ka mat' ia taku tuna whakatauira. 14
Ma konei ake taua ma tch ara tu marua, tu hhiakao, tu tauhorihori, 28
Mange nei i tche pauu a kotau e Tokotoko-turangi e; 22
Ka mat' ia taku mokopuna, 10
Ko wai koe? “Ko ro Papa-tauwhara, Tam'-anau-tch-ata, 19
Pepe-a-kura.” Ka kai i to ate mutu. 14
Behold the men, the peoplecoming hither, 12
Their appearance (is) shadowy and miserable (or thin); 17
Look at Tchutengana (a god)! Who indeed are you? 17
“'Tis I, the listening son, the son with ears to listen.” 15
The maro is stained black, 8
Closed is the way by Maui, 8
Tara uru, tara tia, whakataka kopa ki rangi teina whareirei, 25
Tell them the party from the deepest (or bottomless) depths, 14
That they go by the shore, by the rising sun—all gone, all gone indeed 19
Go in line, decorate with feathers, 12
Thou O heaven grow dark from afar; 11
Pooti! see the clear sky appears. 11
The flax is roasted, it is roasted (heated until soft), 17
It is burnt, it is burnt. 6
Mine is the eel thrown to Waipe (a place), 14
(While) lying is my pupu-nini-kawa (shell-fish), 12
My sacred eel is dead. 7
Let us go hither by the way which is hollow, sloping, uncertain, 17
Give me some of your pauas, O Tokotoko-turangi; 19
My grandchild has been killed. Who are you? 12
(I am) “Papa-tauwhara, Tam'-anau-i-tch-ata, Pepe-a-kura.” 20
Eat your stumpy liver (a curse). 10
Takina atu koe ki ta uru, 11
Takina atu koe ki ta uru, 11
E tapu te reo, te ki, te whakatonga, 13
Taihoro whakauru ki to wai e tona puhipuhi tangi riuriu, 25
Whakaariwhio ta uiho o Tongo nui, ta uiho o Tongo nui; 24
Ka tae au ki ri po horomanga a tai i ko, 17
Ta uiho a Titapu, e mono ko ro pakau, 16
Tihe te pito o tch eriki, te pito o tch eriki, 16
Ko uru mahu iho, 7
Te ko waw' te kitea to pito, e. 11
Be thou extended to the south, 10
Be thou extended to the south, 10
Sacred be the voice, the speech, the silence, 14
Let it pervade (the karakia). Dip into the water in which he puffs and cries; 23
Consider the intent of Tongonui, the intent of Tongonui, 19
I will reach the night swallowed up by yonder tide, 14
The intent of Titapu (remote ancestor) place in the hand, 18
Sneeze the navel of the lord, the navel of the lord, 15
'Tis healed and well, 6
Lest shortly should thy navel be seen. 9
Tapui aha taku tapui nei? tapui korito; 18
Tapui aha taku tapui nei? tapui tarata; 18
Tapui aha taku tapui nei? tapui taketake; 19
Tapui aha taku tapui nei? tapui huruhuru manu; 21
Pera hoki ra tapu nuku, tapu rangi, 13
O ki, o ki te reo hokotangi te wai korito. 17
What charm is this charm of mine? a charm of Korito (wharawhara); 18
What charm is this charm of mine? a charm of Tarata; 14
What charm is this charm of mine? a stem charm; 11
What charm is this charm of mine? a bird feather charm; 14
Like as also the sacred power of earth, the sacred power of heaven, 22
Of speech, of speech of the voice. Let the korito sound. 18

The Moriori people of the Chatham Islands: their traditions and history, by Alexander Shand // JSP. Volume 6, No. 4. P. 161-168
E tahi koe i runga, 8
Ta ihi o ta ra, 6
Te werowero i tche ata, 9
Te mokopu Wai-o-rangi E Tama, 12
E tahi, e tahi ko' i runga 10
Koi Hikurāngi, koi Rarotōnga, 14
Koi tche pu, koi tche ra, 8
Ki Whangamătătă, te tau o Rangiriri, 14
E tahi e tahi ki reira. 10
Ki tche ni, ki ri hotu, ki ri matao, 12
E tahi e tahi ki reira, 10
Ka motchu ru, ka motchu ke, 8
E tahi e tahi ko' i runga, 10
Ki ri pe tehuatahi, ki ri pe tchuarua, 15
E tahi, e tahi ko' i runga, 10
Ki ri pe tchuatoru, ki ri pe tchuawha, 13
E tahi, e tahi, ko' i runga, 10
Ki ri pe tchuawhitu, ki ri pe tchuawaru, 14
E tahi, e tahi ko' i runga, 10
Ki ri pe tchiei i akiakuia e Wairuarangi, 20
E tahi, e tahi ki reira. 10
Ascend direct above 7
To the beams of the sun, 7
To the rays of the morning, 7
Thou, O son, grandchild of Waiorangi; 12
Ascend direct, ascend direct above 11
To Hikurangi, to Rarotonga, 10
To the source, to the sun, 8
To Whangamătătă, the gate of Rangiriri; 14
Ascend direct, ascend direct thither 10
To the cold, to the cold, to the cold, 9
Ascend direct, ascend direct thither. 10
Thou art severed, thou art separated, 13
Ascend direct, ascend direct above. 11
To the first heaven, to the second heaven, 13
Ascend direct, ascend direct above. 11
To the third heaven, to the fourth heaven, 13
Ascend direct, ascend direct above. 11
To the seventh heaven, to the eighth heaven, 14
Ascend direct, ascend direct above. 11
To the heaven which has never been reached—O Spirit-of-heaven 21
Ascend direct, ascend direct above. 11
Peke tu, peke taha te whetu, te marama, 14
Te Ra, te rangimomou, te rangimomotu, ka; 15
Te rangi ka whiua e Tu, e kainga Heuoro, 17
E tahi, e tahi ki reira. 10
E tahi ki tch Ata-o-Heia, e tahi ki te ata toe, 19
Ropu te Ata-o-Heia, ropu te ata i waho te takarangi, 22
E tahi, e tahi ki reira; 10
E tahi ki ru pe tchuatahi, e tahi ki ru pe tchuarū, 20
E tahi ki ru pe tchuatoru, e tahi ki ru pe tchuawha, 19
Ko ru pe ki tchua, ko ru pe ki waho, ko ru pe tch angiangina, 20
Ko ru pe tch angiangina Wairuarangi; e tahi. 17
E pehu mai ki Tchupuaki-o-Hiti, e pehu mai ki Tchupuaki-o-Tonga, 26
E pehu mai Tchupuaki-o-Hui-te-rangioro; e tahi. 20
Ki te pu, ki te rau, tinei, Whareirei 15
Tama-tche-hua-tahi hapa ki ta uiho ro. 15
Spring up, spring away to the stars, to the moon, 12
To the sun, to the gathered clouds, to the parting clouds, ka. 17
The heaven stricken by Tu, devoured by Heuoro, 15
Ascend direct, ascend direct thither, 10
Ascend to the Morn-of-Heia, ascend to the breaking morn; 17
Gather together the Morn-of-Heia, gather the morn beyond the horizon, 21
Ascend direct, ascend direct thither. 10
Ascend to the first horizon, ascend to the second horizon, 17
Ascend to the third horizon, ascend to the fourth horizon, 17
To the horizon beyond, to the horizon without, to the horizon of the gentle air. 26
To the horizon of the gentle air of Wairuarangi; go thither. 21
Rise up in Tchupuaki-o-Hiti, rise up in Tchupuaki-o-Tonga, 22
Rise up in the crown-of-the-gathering-of-happy-heavens; go thither. 19
To the source, to the hundreds, to the many, to the innumerable, 19
Thou, O son, the only child, lost art thou to desire. 15
Ko tche apiti i ri mata o Ruanuku, 14
Ko tche apiti i ri mata o Ruarangi, 14
Ko tche apiti i ri mata o Rongomai, ka po. 16
Po po-kerekere; po, po anehi; po, po anehi; 16
Ka po te mata o Ruanuku, 10
Ka po te mata ki rangi, 8
Tau atu; ka hana ko'. 8
'Tis the joining together of the face of Ruanuku, 17
'Tis the joining together of the face of Ruarangi, 17
'Tis the joining together of the face of Rongomaī; 'tis dark. 20
Dark, deepest darkness; darkness, darkness only, darkness, darkness only— 16
The face of Ruanuku is hidden, 11
The face is hidden to heaven, 10
Rest there: depart thou. 7
Ko ro mauri, 5
Ko tch anini, 4
Ko tch arohi 4
No Tama, no Tama-nui-te-ra, 10
No Tama-tche-hua-tahi, 8
No Tama tche-hua-rangi. 8
'Tis the life, 4
'Tis the sensation, 6
'Tis the light breath (or quivering) 10
Of the Child, of the Great-child-the-sun, 10
Of Tama, the only child, 6
Of Tama, the offspring of heaven. 10
Tena tuku, tena te awhe, 9
Tena te maro ka hume, 8
Turou koe e Te Rongomaiwhiti, 13
Whakataha koe e Te Rongomaiata, 14
Tawhito-Nuku ta ngaro, 8
Tawhito-Rangi ta ngaro, 8
Homai rangarangahia ta ngaro, ta ngaro mua, 17
Homai rangarangahia ta ngaro, ta ngaro roto, 17
Ta ngaro e Whiro tupua, 9
Māngi ana Tāne, Ruanuku, 12
'Na ta ngaro ka uru, 7
'Na ta ngaro ka awhe, 7
‘Na ta ngaro tongihit’ te haramai. 12
Behold the yielding, behold the gathering in, 13
Behold the maro which is girded; 9
Turn away thou O Rongomaiwhiti, 12
Depart thou O Rongomaiata, 11
The Ancient of Earth is the ngaro, 11
The Ancient of Heaven is the ngaro, 12
Come consider the ngaro, the first ngaro, 12
Come consider the ngaro, the innermost ngaro, 14
The ngaro, O Whiro, the weird one, 11
Tāne and Ruanuku float alone, 13
Behold the ngaro which has entered, 10
Behold the ngaro which encloses, 9
Behold the mighty ngaro which comes hither. 11
Korū(a) mai, e ka peke te wewē o ta wahine, 19
Ma-atu khia roro ko roto i ka rakau, 15
Ka tuku ta umuroro—e, hia— 11
Khia roro ko roto o Pērau, 12
Ka tangi te kirikiri o Karamea, 13
Ka tangi i tehukū i raro whaitchiā, 16
Kai hoki i kona; Kokiro. 10
Come hither you two—see the feet of the woman dance. 18
Go, that you may depart beneath the trees (forks). 14
Slantingly they go—E, hia— 7
They go into Pērau. 8
(The footsteps) sound on the gravel of Karamea; 15
The hum of the shades resound ah, ha, ha. 12
They return from thence—Kokiro. 9

The Moriori people of the Chatham Islands: their traditions and history, by Alexander Shand // JSP. Volume 6, No. 1. P. 11-18
Te one no Uru, no Ngana, no Iorangi e-ra ia, 18
Kei tōngia5 te one, tōngia te one e, tareae-i-ae, 24
Whati te rangi, whati te rangi, tu tatau tareae-i-ae, tu tatau tarea. 28
No Tu, no Tane, no Rongo, no Tangaroa, e-ra ia. 17
Kei tongia te one, &c. 8
No Tahu, no Mokō, no Maroro, no Wakehau, e-ra ia. 20
Kei tongia te one, &c. 8
No Ruanuku, no Taputapu, no Rakeiora, e-ra ia. 20
Kei tongia te one, &c. 8
E puke, e puta wai, ta ihi, ta mana, tc hā, tĕ whakaariki. 22
Kei tongia te one, &c. 8
No Rongomai-whiti, no Rongomai-rau, no Rongomai-ta-uiho-o-te-rangi. 27
No te whakaariki, ko ro Tauira te one 16
Whati te rangi tu tatau tareae-i-ae, tu tatau tareă. 23
E puke wai, e puta wai, ta ihi, ta mana, tc ha, te whakaariki ra-i. 25
Kei tongia te one tareae-i-ae, whati te rangi tu tatau tareae-i-ae. 31
Whati te rangi tu tatau tareă—nĭ. 13
'Tis the One of Uru of Ngana of Iorangi, behold it. 18
Let not the One be desecrated, let not the One be desecrated; shout forth, 23
Let the thunder peal, let the thunder peal; stand we, shout forth, stand we, shout forth. 22
(Verses 2, 3, 4 recite as usual other names of the “heaven-born.”) 19
E puke, e puta wai, the radiance, the power, the holiness, the first-born. Let not the One be desecrated, &c. 33
The One is that of Rongomai-whiti, Rongomai-rau, Rongomai-ta-uiho-o-ta-rangi. 30
That of the great lord, and that of the acolyte, 13
Let the thunder peal; stand we, shout forth, stand we, shout forth. 16
E puke wai, e puta wai, the radiance, the power, the holiness, the first-born, behold it, 28
Let not the One be desecrated; shout forth, let the thunder peal; stand we, shout forth. 24
Let the thunder break; stand we, shout forth—Nĭ. 12
Ko tākauere Whiti, ko takauere Tonga, 17
Ko te anga mahuta, ko te anga pakutē, 15
Ko te anga tu ro, tu ro ki Hawaiki— 13
Tukunga iho, hekenga iho, 10
Tukunga o te morimori, hekenga o te morimori, 18
Tukunga o te maru-po, hekenga o te maru-po, 16
Te rerenga o te maru-po, 9
Ka eke ki raro ki a Takurua. E tapu te pou-iti. 20
'Tis the takauere of Whiti, 'tis the takauere of Tonga, 20
'Tis the growing stomach, 'tis the healed stomach, 13
'Tis the stomach standing yonder, standing yonder in Hawaiki— 17
Handed down, descended down, 7
Dandling handed down, dandling descended down, 11
Giving of the power of night, descent of the power of night, 16
It descends beneath to Takurua. Sacred be the child. 16
Ooi, tenei tchuā, tchuā koi runga; 16
Ra tch ahunga, ra tch aponga, ra te whakatipu tangată, 17
Ki te whai-ao, ki te ao-marama. 13
Whakatika13 tchua, whakatona14 tchua, 12
Whakatika ki mua, whakatika ki roto, 14
Whano15 te whai-ao, whano te ao-marama, whāno ta uiho. 22
Tena tchua ka eke, tena tchua tongihi16 te here mai na, 20
Ko tchū' o ro wai. 7
Ooi, this is the tchua, a tchua from above; 15
Behold the heaping up, behold the gathering together, behold the growth of man, 22
In the world of existence, in the world of light. 13
Let the tchua arise, let the tchua develope, 15
Let it ascend before, let it ascend within, 13
Proceed the world of existence, proceed the world of light, proceed the intent. 23
Behold the tchua pervades, behold the oldest tchua coming hither, 19
'Tis the tchua of the water. 8
Manaka mai te tira i uta, 11
Manaka mai te wheau i uta, 12
Manaka mai te aka i uta, 11
Manaka mai te tira i uta, ka uwauwe (=ueue) 20
Uea mai i ru putake me re pu kerekere, kia mahuta ai, 24
Tena taki mahuta te kawa, 10
E tai na tutakina, takina, uea whenua. 17
Let the growth increase of the tree on the shore (or land), 17
Let the growth increase of the household on shore, 16
Let the growth increase of the roots on shore, 14
Let the growth increase of the tree on the shore. It is shaken, 19
Shake it in the base and the dark stem, that it may shoot forth, 17
See the kawa springs and shoots forth, 10
Beat down, close over, let it spring up, shake (open) the soil. 18
Ka whano, ka kimi pokai i amio, tangaengae, 18
Ka whano, ka ruku, tangaengae, 11
Ka whano, ko ro' to moana, tangaengae, 14
E ko tangaengae, tangaengae tahoreia. 17
Thou shalt go searching, wandering, circling round, tangaengae, 19
Thou shalt go and dive, tangaengae, 12
Thou shalt go to the sea, tangaengae, 13
Oh 'tis tangaengae, tangaengae, let it fall. 15
Ku wai ana tarewa? Ko Tu ana tarewa, 15
Ko Rongo ana tarewa, 8
Tarewa tĕ whătă o ta ihi, tarewa te whata o te mana, 20
Tarewa tĕ whătă o tc ha, 8
Tarewa tĕ whătă a te pu hangonongono i tche rangi, 18
Tarewa tĕ whătă a Tamahiwa. 11
Ko tchuaporo i Whiti, 8
Ko tchuaporo i Tonga, 8
Ko tchuaporo o tch Ariki. 9
Who is suspended? It is Tu20 who is suspended, 13
It is Rongo21 who is suspended, 9
The whătă of dread is suspended, the whătă of power is suspended, 20
The sacred whătă is suspended, 9
The holiest whătă is suspended in heaven, 14
The whătă of Tamahiwa is suspended. 12
'Tis the tchuaporo in Whiti, 22 9
'Tis the tchuaporo in Tonga,‡ 9
'Tis the tchuaporo of the Lord (or senior chief). 15

The Moriori people of the Chatham Islands: their traditions and history: Chap. XIV - Tawhaki, by Alexander Shand // JSP. Volume 7, No. 2, June 1898. P. 73-88
E Tawhaki, e Tawhaki, i hara mai 'ha koe? 16
Hara mai au ki te rangi tuatahi, ki te rangi tuarua; 22
Hei kake i ko mo Tawhaki-whake, mo Tawhaki i ko. 18
Hara mai 'ha koe? 7
Hara mai au ki taku wahine, ku mo Tawhaki-whaki, mo Tawhaki i ko. 25
Tukutuku i ko tch eringi mo Tawhaki-e. 14
E kore au e hoki e mo Tawhaki i ko. 15
Tukutuku i ko, e tuku i tukutuku. 14
Turuku te rangi mo Tawhaki. 10
I hara mai au ki te rangi tuatoru, tuawha, tuarima, tuaono; 26
Hei kake mo Tawhaki-whake. mo Tawhaki i ko. 16
Hara mai 'ha koe? 7
Hara mai au ki taku wahine. 12
Ko tukutuku ru tch eringi mo Tawhaki. 13
Hara mai au ki te rangi tuawhitu, tuawaru, tuaiwa, tuarau; 26
Hei kake mo Tawhaki-whaki e, mo Tawhaki i ko. 17
Hara mai au ki te rangi tuatini, tuamano, tuapio, tuakore; 26
Hei kake i ko mo Tawhaki-whake, mo Tawhaki i ko. 18
Hara mai 'ha koe? 7
Hara mai au ki taku wahine, e kore au e hoki mo Tawhaki. 24
Ko tukutuku ru tch eringi mo Tawhaki-e. 14
O Tawhaki, O Tawhaki, wherefore come you here? 18
I come to the first heaven, to the second heaven; 16
To be ascended yonder by Tawhaki-whake, for Tawhaki yonder. 18
Wherefore did you come? 9
I came for my wife, for me, Tawhaki-whaki, for Tawhaki yonder. 19
Permit the passage yonder for me, Tawhaki-e. 14
O! I will not return for Tawhaki yonder. 12
Permit me (to go) yonder—grant the permission. 13
Let the heavens be peaceful for Tawhaki. 14
I have come to the third, the fourth, the fifth, the sixth heaven; 18
To be ascended by Tawhaki-whaki, for Tawhaki yonder. 16
Wherefore did you come? 9
I have come for my wife. 8
Grant then the passage for Tawhaki. 10
I have come to the many heavens, to the thousand heavens, to the heavens Tuapio and Tuarea (of nothingness). 37
To be ascended yonder by Tawhaki-whake, by Tawhaki yonder. 17
Wherefore did you come? 9
I have come for my wife, I will not return for Tawhaki. 17
Permit then the passage of Tawhaki-e. 12
Kake ana koe te rangi tuatahi, te rangi tuarua—ngoi, e. 23
Kopiri, kopiri te rangi—ngoi, e. 12
Kopiri, kopiri te rangi—ngoi, e. 12
Kopiri, kopiri te rangi—ngoi toro. 13
Kake ana koe te rangi tuatoru—ngoi, e. 16
Te rangi tuawha—ngoi, e. 9
Te rangi tuarima—ngoi, e; te rangi tuaono—ngoi, e. 20
Kopiri, kopiri te rangi—ngoi toro. 13
Te anau a mua, te anau a roto, e Tawhaki a ra puhi—ngoi, e. 25
Kopiri, kopiri te rangi—ngoi, e. 12
Kopiri, kopiri te rangi—ngoi toro. 13
Te rangi tuawhitu, te rangi tuawaru; 14
Te rangi tuaiwa, te rangi tuangahuru; 15
Te rangi tuapio, te rangi tuarea; 14
Te rangi tuakore—ngoi, e. 10
Thou ascendest the first, the second heavens—be vigorous. 18
Near, near are the heavens—be vigorous. 15
Near, near are the heavens—be vigorous. 15
Near, near are the heavens—be vigorous, stretch forward. 18
Thou ascendest the third heaven—O be vigorous. 16
The fourth heaven—O be vigorous. 12
The fifth heaven—O be vigorous; the sixth heaven—O be vigorous. 22
Near, near are the heavens—be vigorous, stretch forward. 18
The forward, the inward wailing, O Tawhaki a ra puhi—be vigorous. 22
Near, near are the heavens—be vigorous. 15
Near, near are the heavens—be vigorous, stretch forward. 18
To the seventh heaven, to the eighth heaven; 14
To the ninth heaven, to the tenth heaven; 12
To the heaven Tuapio, to the highest heaven; 16
To the heaven of nothingness—O be vigorous. 15
Marangai, mareke, mawake i au ka moe 16
K' hunake mai te hau tapiri re; 12
Taututu tana tch ohi tapu e. 11
Matangi, matangi, matangi apaāpa, matangi hekeheke; 21
Hekeheke i tchu i ana wharī. 12
Taia, taia te pou mua. 11
Ka ra toi etu, ka ra toi mai; 12
Me paopao te rimi ki au, 11
Horohoro te rimi ka tē. 10
Tonga mimiti, euwha te kiriwha. 12
Na te whakarū(a), na tch angaiho, na tă matiu, na tă raki-rō(a), 24
I au ka moe kana taututu; 12
Matangi, matangi, matangi apaāpa, matangi hekeheke, 21
Hekeheke i tchu i ana wharī. 12
Taia, taia te pou mua. 11
Ka ra toi etu, ka ra toi mai; 12
Me popo te rimi ki au, 9
Horohoro te rimi ki au. 10
Tonga mimiti, euwha te kerewha. 12
Ooi! na ra tchi-rō, na tă raki-ro, na ta mauru-rō, 20
Na te tonga-riro, na te wheau-ro, na tă mahe, na ra puaki, 21
I au ka moe kana mai te hau tapiri re. 17
Taututu tana tch ohi tapu to-e. 12
Matangi, matangi, matangi ɐpaāpa, matangi hekeheke, 20
Hekeheke i tchu i ana wharī. 12
Taia, taia te pou mua, ka ra toi etu. 17
Me popo te rimi ki au, 9
Horohoro te rimi ki au ka tē. 13
Tonga mimiti, euwha te kerewha. 12
East, east-north-east, north-east, while I slept, 14
Arose the overlapping winds; 9
Whirling around in the sacred time. 11
Winds, winds, forming winds, winds descending; 9
Descending from beyond their veering points. 13
Beat down, beat down the first pillar. 10
I go forwards, I go backwards. 8
Touch me with thy hand, 5
Spread out thy (the) hand to me, (I) reach. 11
Cease, O Tonga, disperse the gale. 12
See the north wind, the north-north-west, the north-west, the west wind, 15
While I slept began to whirl. 8
Winds, winds, gathering winds, winds descending; 10
Descending from beyond their veering points. 13
Beat down, beat down the first pillar. 10
I go forwards, I go backwards. 8
Touch me with thy hand, 5
Spread (extend) thy hand to me. 7
Cease, O Tonga, disperse the gale. 12
Ooi! see the north-west, the west, the south-west, 14
The south-east due, the east-south-east, the east by south, the east by north, 23
While I slept began their overlapping winds; 13
Whirling around in the sacred time. 11
Winds, winds, gathering winds, winds descending; 10
Beat down, beat down the first pillar. I go forwards. 14
Touch me with thy hand, 5
Spread out thy hand to me, (I) reach. 10
Cease, O Tonga, disperse the gale. 12
Marangai, marepe te matangi o Kurariki mai whano—e, a, e. 23
Whano i ri tere ai? 8
I ri tere nui a Tăne tu mai ko Hui-te-rangi-ora; 20
Ka ara koe te matangi te rauwhara— 14
Ka ara ia koe i angiangi matingi te kauwhara—e, i, o, e—e, i, o, e. 28
Whakarua, mawake te matangi o Kurariki—e, i, o, e—e, i, o, e. 24
Tiu-rō, i angaiho ra te matangi o Kurariki—e, i, o, e—e, i, o, e. 27
Uru-rō, raki-rō ra te matangi o Kurariki—e, i, o, e—e, i, o, e. 26
Tongo-riro, waikau ra te matangi o Kurariki—e, i, o, e—e, i, o, e. 26
Kaokao, tokorau ra te matangi o Kurariki—e, i, o, e—e, i, o, e. 26
E puaki, e maheă ra te matangi o Kurariki. 18
I anini, i arohi, tauira ra te matangi o Kurariki. Mai whano—e, a, e. 29
Whano i ri tere ai? 8
I ri tere nui a Tāne tu mai Hui-te-rangi-ora; 20
Ka ara koe te matangi te rauwhara— 14
Ka ara i a koe i angiangi matangi, te rauwhara—e, i, o, e— e, i, o, e. 28
East, east-north-ast is the wind of Kura-riki. Come hither—e, a, e. 21
Come in the procession of whom? 10
Come in the procession of Tāne; stand forward in Hui-te-rangi-ora; 23
Rise thou the wind, the strong wind— 9
Thou risest up, the gentle wind, the strong wind—e, i, o, e—e, i, o, e. 20
North, north-east is the wind of Kurariki—e, i, o, e—e, i, o, e. 20
North-west, north-north-west is the wind of Kurariki—e, i, o, e—e, i, o, e. 21
South-west, west is the wind of Kura-riki—e, i, o, e—e, i, o, e. 20
South-east, south-south-east is the wind of Kurariki—e, i, o, e—e, i, o, e. 26
North-north-east, north and by west is the wind of Kurariki—e, i, o, e—e, i, o, e. 23
East by north, east by south is the wind of Kurariki; 15
Sensation, quivering air, the acolyte is the wind of Kurariki. Come hither—e, a, e. 29
Come in the procession of whom? 10
Come in the great procession of Tane; stand forward in Hui-te-rangi-ora; 24
Rise thou the wind, the strong wind— 9
Thou risest up, the gentle wind, the strong wind—e, i, o, e. 16
Mapuna i whea te toki? 9
Mapuna i runga i te marangai te toki; 15
Mapuna i runga i te marepe te toki. 14
Homai te toki. Karakia te toki. 13
Ko heau-mapuna te toki, ko beau-matangi te toki, ko heau-te-newa te toki. 30
Pera hoki ra whakatere katoa ki te rangi 16
E patupatu, e rangahura. 10
E upoko tu ki te rangi, e upoko tu ki a Rehua; 19
koura maunu, kihikihi wai o ro rangi. 16
Motuhanga ta upoko o T' Etchi-ao te rangi ka makoha. 20
To where does the axe ripple? 10
The axe ripples above upon the east wind 14
The axe ripples above upon the north-east wind. 15
Bring hither the axe. Use incantations on the axe. 17
The rippling wind is the axe, the gentle wind is the axe, the mighty wind is the axe. 23
So in like manner set in motion to heaven 15
The jelly fish, the sea anemone. 10
A head erect to heaven, a head erect to Rehua; 18
Shell-less crayfish, cicada water of heaven. 13
Dividing the head of T' Etchi-ao, the sky clears (the clouds break). 19
Te tihi o te marangai, te take o te marepe; 17
Homai kunu na, homai kana ia, homai whaoa— 19
Whaoa ko roto o te kete o Whai-Tokorau. 17
He kete aha? He kete whawhao, whawhao rangi; 16
Whawhao mo Rua-nuku, mo Tawhaki. 12
Te tihi o te Mauru, te take o te tonga; 15
Homai kunu na, homai kana ia— 13
Homai whaoa, whaoa ko roto o te kete o Whai-Tokorua. 23
He kete aha? He kete whawhao, whawhao rangi. 16
He kete aha? He kete whawhao mo Rua-nuku mo Tawhaki. 20
The crown of the east wind, the source of the north-east wind; 17
Place in yonder, place in there, bring, force them in— 15
Force into the basket of Whai-Tokorau. 14
For what is the basket? A basket to force in, to force in heaven; 20
Wherein to force Rua-nuku and Tawhaki. 14
The crown of the Mauru, the source of the south-east wind; 18
Place in yonder, place in there— 10
Bring, force in, force into the basket of Whai-Tokorau. 18
For what is the basket? 'Tis a basket to force in, to force in the heavens. 22
For what is the basket? 'Tis a basket to force in Rua-nuku and Tawhaki. 22
Taku umu nei kia tao ki te tihi o tă rangi, 18
Kia tao atu ki te pehore o tă rangi. 15
Ka hinga ta umu, ka mate ta umu, ka takato ta umu— 19
Ta umu te Wairua-Nuku, te Wairua-Rangi, 17
Te Wairua-waho, te Wairua-Hu-te-rangi-oro. 18
Tangohia ta umu ko Huirangi, ko Huirangi mamao; 20
Mata o tchuapaka, te Wairua-Hu-te-rangi-oro. 18
Tangohia ta umu ko Huirangi, 12
Tangohia ta umu ko Huirangi-te-Tauira. 17
This, my oven, let it roast the crown of heaven, 13
Let it roast the bald pate of heaven. 12
The oven subsides, the oven dies, the oven lies prostrate— 19
The oven of the Spirit of Earth, of the Spirit of Heaven, 18
The Spirit beyond, the Spirit of Hu-te-rangi-oro (Hu=Hui abbreviated). 23
Take the oven, it is Huirangi, it is Huirangi-mamao (also=Rangi-mamao); 27
Countenance of ardent heat, the Spirit of Hu-te-rangi-oro. 20
Take the oven, it is Huirangi, 11
Take the oven, it is Huirangi the Acolyte. 15
Ko Rangi Taumuai, taumuai i te tihi o tă rangi, 21
Taumuai i te pikira o tă rangi, 14
Taumuai i tua, taumuai i waho, 16
Taumuai Hui-te-rangi-oro. Hunake i raro nei. 20
Ko koe te koura, maunutia, pakapakatia; 18
Puāhu manawa o te akau roa ki te rangi. 18
Ka nei ka mahutu he umu taotao, taotao roroa. 21
'Tis Rangi Taumuai who stills the crown of heaven, 16
Who stills the bald pate of heaven, 10
Who stills over, who stills beyond, 8
Who stills in Hui-te-rangi-oro. Rise from beneath. 16
Thou, the crayfish, cast thy shell, become hardened: 13
Be calm, heart of the outstretched coast to heaven. 16
Now it arises, an oven to roast, to roast fully. 15