Polynesian Songs and Chants

Mangareva

Buck, Peter H. Ethnology of Mangareva. Bernice P. Bishop Museum Bulletin no. 157. Honolulu.1938. 0
Itoitoi. 5
1. Raekeno puaka aue! 10
I 'o'ore ora'ia te rae 11
pane o to iramutu, 8
Itoitoi! 5
Kotia mai te kiko o Kirikura-te-
16
maku, 2
I tau i te ua ko 8
kiko kotiakotia. 8
Itoitoi!
Quivering flesh. 5
1. Raekeno pig, alas ! 7
Who tore the living flesh from 8
the forehead of your nephew, 10
O quivering flesh! 6
Cut up was the flesh of Kirikura-the- 11
beloved, 3
The flesh of the body was 6
cut and cut again. 6
O quivering flesh!
0
Ko ai te tau i ruga nei ? 11
Ko Toa-tetua te tau nei. 11
Ka i'u ke, mata ke. 7
Korukoru.
Who is this on board? 6
Toa-tetua is on board. 9
An estranged nose, a hostile face. 12
It is war.
0
Eia a puaka rogo kino 11
Ko Apeiti-a-tokio. 9
Ka pa'o te tane, 6
Ka pa'o i te tini, 7
I te ao o Apeiti nei.
There is a pig of evil fame 10
Named Apeiti-a-tokio. 10
The men are killed, 6
Killed by the many, 4
In the reign of this Apeiti.
0
E te ipo patua! 7
Ku patua ki roto 7
o te aveave, te kura, 9
Na Hauiti-a- papa ko 9
te umu'uke o to km. 7
E te ipo patua ake.
Alas, the loved one, slain! 9
Slain within the circle of 8
his relatives, the precious one, 12
By Hau-iti-a-papa in revenge 11
for his mother. 4
Alas, the loved one, slain.
0
Ku 'aka'eui atu ko Tupou ki tona 'u, 16
"Nai a ika nei?" 7
Ki mai te 'u. "Na Ahine." 9
Ki atu tena, "'E! I 'ea?" 9
"Aia i Te Kau e." 8
Ki atu tena, "Ka tiki."
Tupou asked his people, 9
"Whose fish are these?" 7
The people replied, "Ahine's." 10
That one asked, "Where is he?" 9
"Oh, at Te Kau." 5
That one said, "Fetch him."
0
Ka ta'i te 'u, 5
Ka ta'i te 'oe raurau, 10
Ka ta'i te etua, 7
Ka ta'i te tagata, 7
E mate ki te Po, 6
E ora ki te ao.
One people, 5
One war cry, 3
One god, 3
One man. 3
Death to the Underworld 7
Life on earth.
0
O Tupou, O my king! 6
The breakers roar near Hararuru 12
Accompanied by the blowing of 9
relentless winds. 4
They roar and wail for you, 9
O Tupou, O my king!
Alas ! You vanished with the seven rafts, 12
O Tupou, O my king! 6
Only one remains! 6
It is the double canoe of Ma-pukutaora. 16
What will it do? 4
O Tupou, O my king!
0
Torugu mai te kaia ko Te Riki, raau ki 17
te o'o o Te Ma-taramata, 'ogi ki te i'u, 16
me te ki i'o ta ruga, "Ere ko a korua." 15
Ki ake ta raro, "E ko a Te Riki, o'o roa." 16
Oti ake raua i te 'akama'aroga, vero ta 18
Te Riki e ki tao, tu i te karamea.
The savage man Te Riki arrived, 11
grasped the head of Te Ma-taramata, 12
saluted by pressing noses, and said from 11
above, "Behold! It is you two." The one 13
below replied, "Ah, It is Te Riki of the 13
long hair." 3
The salutations of the two being ended, 13
Te Riki thrust with a spear which pierced 12
the throat.
0
E ipo e! 4
E rei koe no tatou 9
Ki a ra e 'iti mai ara. 10
E ipo e, e ipo.
O loved one, alas! 7
Thou wert our precious ornament 12
In the days that have passed. 8
O dear one, alas, O beloved.
0
The lament of Hiti-a-honu
E te ipo kino! 6
Ko au ra me pa'o 14
E ora ra toku atariki 10
Me tiki vai a koe. 8
E te ipo kino.
13
1. E 'era'era e o'o 8
No toku atariki no Tuatama. 12
2. E 'iti'iti a mata 8
No toku atariki no Tuatama. 12
3. E ta'eta'e e toto 8
No toku atariki no Tuatama. 12
4. E pu'apu'e e ate 8
No toku atariki no Tuatama.
O cruel enemy! 5
Take my life instead 7
That my first-born go free 6
To obtain water for you. 9
O cruel enemy. 5
Spread out are the locks 8
Of my first-born, of Tuatama. 8
Gazing up in despair are the eyes 12
Of my first-born, of Tuatama. 8
Welling forth and dripping is the blood 10
Of my first-born, of Tuatama. 8
Disembowelled and excised is the liver 13
Of my first-born, of Tuatama.
0
E tino tagata motua ko Te Akariki- 15
agu me Te Akariki-tea. E tomotomo 4
ke ana te 'ina, noreira to raua ao topa 18
o ki ta raua mau 'anauga.
13
To Te Akariki-tea ao ia Te Oa raua 18
:o Te Mahuru. 5
To Te Akariki-pagu ia Te Matetema; i 16
ma te pito o tona motua ko Te Akariki- 16
pagu, ko te pito Vini-kura koia i Rehe.
The bodies of Te Akariki-pagu and Te 14
Akariki-tea became old. Gray hairs began 15
to appear, therefore their rule descended 15
to their children. 5
That of Te Akariki-tea went to Te Oa 14
and Te Mahuru. 5
That of Te Akariki-pagu went to Te 12
Matetama; he had the end of his father, 12
Te Akariki-pagu, the end termed Vini- 13
kura, which was at Rehe.
0
Ka pa ka 'ano ki Oiragi e - 11
Ena te tumu ere'i ko Rohuru, 12
Ena te pa'epa'e ko Te Mimiti, 12
Ena te marae ko Oiragi.
Thou hast passed away to Oiragi! 12
There is your coconut tree, Rohuru, 13
There is your raft [the island of] 10
Te Mimiti, 4
There is your marae, Oiragi.
0
Nai a 'ape nei? 7
Na Pukororo a 'ape nei. 10
Tikorori, 4
Tikorora, 4
'Ape 'ape 'ape 6
Nai a 'ape nei? 7
Xa Te Ma-hakahema a 'ape nei.
1. Whose are these club feet? 9
They are the club feet of Pukororo. 12
Stumble to the left, 5
Stumble to the right, 5
Club feet, club feet, club feet! 9
2. Whose are these club feet? 9
They are the club feet of Te Ma- 10
hakahema, . . .
0
1. Toa-miru e! 5
Toa-miru no'o i ruga o Ratiu, 13
I ruga o Tarai, 7
Na maga rua. 5
Teiti a Te Rorohi, 8
E tagata ia na te ara-nui. 12
2. Eia e te tiaga, 8
Tiaga atu na . . . 6
Ki a koe ei teiti. 9
Tei i a Poako tiaki 4
aranui. 4
3. Toa-miru ki te kumikumi 'iria, 13
Toa-miru te mata 'akata, 10
Toa-miru ki te mata o kai ma Rogo, 14
Toa-miru ki te navanava, 10
Toa-miru ki te u'iu'i , 10
Toa-miru e no'o i Pouaru 12
Na viri maga rua 7
Turia Mariu-Erehi. 9
4. Eia te koro, 6
Eia te patiti 7
E 'akakoakoa. 7
Eia te 'akaperiki 9
Na te togo'iti o te ao, 10
Na . . . e, 2
Tiaga atu ki a koe ei teiti.
O Toa-miru! 5
Toa-miru dwelling on Ratiu, 10
And on Tarai, 5
The two mountains. 6
Child of Te Rorohi, 6
A man who keeps the highway. 8
This is a petition, 7
The petition of . . . 6
To you for a child. 6
Let it pass by Poako, 6
the keeper of the highway. 8
Toa-miru with the pleated skirt, 10
Toa-miru with the face of pain, 11
Toa-miru with food for Rogo, 10
Toa-miru in the open space, 10
Toa-miru in the covered space, 11
Toa-miru living at Pouaru 11
Beside the two mountains 9
Where stood Mariu-Erehi. 10
Here is the desire, 7
Here is the small beater 8
To cause pleasure. 8
Here is the breach 6
Of a chiefess of this world, 8
Of ... , 1
Petitioning to thee for a child.
0
Ko ravarava tua 7
te ata ia, 5
Ko te ata i tere 7
ki te maku.
The poles are placed on the thatch 10
this morning, 3
The morning that inclines 7
to be damp (?).
0
'Utia, 'utia 6
Te 'uru o Havaiki me Vavao. 12
'Omai me paepae 8
'Omai me 'irinaki, . . .
Haul up, haul up 6
In the position of Havaiki and Vavao. 15
Give a platform 5
Give a leaning place, . . .
0
Oro! tau i Tutavake. Kokoti ta te ta'i 16
taura ki te makave o'o no te tepeiru 16
me te vavaro ta teta'i i tua o te tepeiru.
Behold! they arrived at the marae of Tu- 13
tavake. One priest cut off a lock of hair 14
from the head of the princess and another 12
recited a prayer at the back of the prin- 12
cess.
0
E tini te ko'e 6
E ko'e ko i 'ere matagi.
Numerous is the bamboo 9
Bamboo to restrain the winds.
0
Rutu! 2
No ai te o'o ka varu nei ? 11
E rutu! 3
No te tepeiru te o'o ka varu nei. 14
E rutu.
Beat the drum! 4
Whose is the head that is being shaved? 12
Keep beating! 5
The head of the princess is being shaved. 12
Keep beating the drum.
0
Tu'i maro, 4
Ale une maro. 6
Te tu'i maro 5
Na Ii na Tamatapu . . .
Show the loin cloth, 5
Gird (?) the loin cloth. 5
Show the loin cloth 5
Belonging to Ii and Tamatapu . . .
0
Tu'i rei me te tu'i rei 10
Ko na Ii; 4
Ka moe Tamatapu.
Show the whale-tooth ornament 9
Belonging to Ii; 6
Tamatapu sleeps.
0
Mo Ohara ia te moega 10
Kia moe ko au nei ana. 11
Mioku kia moe na Uragia. 12
Mioku ka oka.
For Ohara is the sleeping mat 10
So that I may sleep. 6
Let Mioku sleep.
0
Tutu mai koe, e Ina-tinaku 12
Ki va'o nei, opa mai. 9
Ka ano Oko, ano ki 'ea ? 10
Oko ano ki Toga . . .
Stand forth, thou, O Ina-tinaku 10
Outside here . . . 6
Oko goes, goes where? 8
Oko is going to Tonga . . .
0
A pahunu ara e gogoro pito i te a'ia'i. 18
To ratou tukuga pito pe i te ra matakai. 17
Pera ta'i 'oki te vavaro: 10
"E tini te pito ..."
That pahunu was a navel ceremony in 12
the evening. The showing of the navel 11
was similar to that held at the first feast. 12
The prayer was also similar: 9
"Numerous are the navels ..."
0
1. Ka rere te kura 6
2. Ka unu, unu rau e 8
3. Ka turaki, ka turaki 8
4. No tua mai te pito 8
5. Mautea 'ere ake.
The precious object appears 10
Drink, drink a hundred times 7
Hurl down, hurl down 4
The navel is from ancient times 10
Mautea came up.
0
E tini te turama, 7
Turama koi roto, 7
Koia tao, tao a oti, 10
Tao a Tagaroa . . .
Numerous are the fires, 9
A fire within, 5
Here is the spear, a finished spear, 12
Spear of Tagaroa . . .
0
'Oe 'oe mei Amane . . . The mountain peak from Amane . . .
0
O Oropu, 4
Ko tena ika 5
me o a'i e. 5
Te a'u tama . . .
O Oropu, 4
That fish and that 4
fire, O. 3
The forming of a son . . .
0
E tori ei to 'akaigoigo, 12
E tori ei to 'aka'ara'ara, 12
E tori ei to . . . 6
Kua tau te pei o Anua.
A smack on the back for sulky pouting, 10
A smack on the back for committing an error, 12
A smack on the back for ... 6
The throw of Anua is caught.
0
Ka ura! 3
Ka ura ana mai . . .
Burn! 1
Burn toward us . . .
0
E Tu, e porotu! 6
Ko te kotai u nuku, 8
E matagi rue po, 7
E ariki tapu i to tua. 10
E Tu e, porotu e . . .
O Tu, it is good!. 6
The seabird calling over the land, 10
A wind dispelling the night, 7
A sacred chief is behind you. 10
O Tu, it is well . . .
0
E Tahiri e- 5
Tukua i'o ki Papata, 9
E rue, tuku atu ki One-uma 12
Ki One-pata 5
Ki te one 'akaa'ua'u a Tiki 13
Ki te 'u i te pure. 7
'Ana.reka a tau nei, 9
E moe marie. 6
E Tahiri e- 5
Tuku a ki Papa-turua 9
Ki Rua-tiki 5
Ki o Te Ma-matetama.
O Tahiri O- 5
Descend to Papata, 6
Depart, proceed to One-uma 10
To One-pata 5
To the heaped-up earth of Tiki 11
To the people who pray. 7
Make this year good, 7
That sleep be secure. 7
O Tahiri O- 5
Proceed to Papa-turua 9
To Rua-tiki 5
To the home of Te Ma-matetama.
0
E 'iti'iti ana te ata, 10
E anaana ake. 7
E ata matua, 6
E ata kanapa ura.
The morning light is dawning, 7
It will increase in heat. 9
The morning of the parent, 7
The morn of glowing flame.
0
Manutai ko kikoropaga 10
te moana, 4
Taruru, taruru, mei ara 10
no ai atu? 5
Kokoropaga te moana 9
Xo ai te tai Manehau? 10
Xo Hakairi te tai Manehau.
Bird of the sea flitting over 9
the ocean, 4
Sounding, sounding, for whom 8
else (do you sound) ? 7
Flitting over the ocean 8
To whom belongs the sea Manehau? 11
Manehau sea belongs to Hakairi.
0
Ka toro rire 5
Tapu agi kura. 6
Ka 'iga te u, 5
Ena 'ana i Tua-vai-heua te u. 14
Ka toro rire 5
Tapu agi kura. 6
Ka 'iga te u, 5
Taetae nui mai te u, 10
'Agai riki te u, 7
'Agai toa te u, 7
Iai...(?) 3
Ena 'ana i te vavae 'enua te u, 14
I te vavae kavekave. 9
Toro rire . . .
Let search be made 6
For the sacred precious one. 10
Milk will be found, 5
Perhaps in Distant-springs is the milk. 9
Let search proceed 6
For the sacred precious one. 10
Milk will arrive, 5
Milk will abound, 5
Let milk be fed in small quantities, 11
Let women feed with milk, 7
Perhaps milk will come over land, 9
(Or) over the surface of the sea. 11
Let search be made . . .
0
Ko kura te ipo, kura tokorua, 12
kura te ipo. 5
1. Koai oti o igoa 'akataetae? 15
2. Ko Hau-o-pupuru, 7
Ko Te pupuru-o-hau-o-pure, 11
Ona igoa 'akataetae. 11
4. Ko Haomata-raro oti 9
Ko Raro-o-hau-o-pure oti 11
Ona igoa 'akataetae. 11
6. Ko Haomata-te-ki oti 9
Ko Te Ki-o-hau-o-pure oti 11
Ona igoa 'akataetae.
Honor for the beloved, two 8
honors, honor for the beloved. 9
What are your names of honor? 10
Hau-o-pupuru 6
And Te Pupuru-o-hau-o-pure 11
Are his names of honor. 8
Haomata-raro indeed 9
And Raro-o-hau-o-pure also 11
Are his names of honor, 8
Haomata-te-ki indeed 9
And Te Ki-o-hau-o-pure also 11
Are his names of honor.
0
Kaiere ra eiere koe, 11
Eiere ra. 5
E tiu -te matagi ko rere 10
A ko pua me aru a. 8
Kaiere ra eiere koe, 11
Eiere ra. 5
1. Uiui e paega tapu 10
te ariki, 4
Koai oti te igoa 9
o motua? 4
2. Uiui e paega tapu 10
te ariki, 4
Koai oti te igoa 9
o tue'ine? 5
3. Ko Taka-tipa, 5
Ko Taka-hora, 5
Ka 'ora i oku manava. 9
4. Ko Taka-tu, 4
Ko Taka-noho, 5
Ka no'o i oku manava.
0
Ah, it is you, 5
Ah, yes indeed. 5
The west wind has blown 5
And a flower has arrived. 8
Ah, it is you, 5
Ah, yes indeed. 5
It is forbidden to ask 7
the name of a chief, 7
But what indeed are the names 10
of your parents? 5
It is forbidden to ask 7
the name of a chief, 7
But what indeed are the names 10
of your sisters? 5
Thoughts-concealed, 6
Thoughts-revealed, 6
I will reveal my thoughts. 7
Thoughts-standing-up, 5
Thoughts-sitting-down, 5
I will sit on my thoughts.
0
Ko Hatu-mata! 5
Ko au ake na 'ae'ae 10
E ipo ki te tepere, 8
Hatu-mata. 4
Me tata Heke-hua- tinaku, 10
'Aka'eke i'o ai mei o 11
ko ruga.
It is Hatu-mata, rock of farewell! 11
Deep gnaws the pain within me 9
For the loved one left behind, 9
O last rock of farewell. 7
Sail the canoe Heke-hua-tinaku, 13
Sail down the tide with 7
the wind astern.
0
Tumu 2
Kona, konako, 5
konako e! 4
Koia e pakia 7
i o 'u'a e. 5
Kona! 2
1. E tapu ki ruga 6
o Mangareva, 5
Tapu ana te eriki 8
ko Rikitea. 5
Rere i te manava. 7
2. E tapu ki ruga 6
o Aorere, 5
Tapu ana te eriki 8
ko Hopokai. 5
Ku 'aia i te manava. 9
3. E tapu ki ruga 6
o Taravai, 5
Tapu ana te eriki 8
ko Tuatai-eriki. 8
Rere i te manava.
Refrain 3
Seat of dignity, chair of state, 10
throne of a king! 5
Upon it thou mayest smack thy thighs 9
With regal satisfaction. 8
Throne of power! 5
Sacredness ascends to 6
the peak of Mangareva, 8
The sacredness of the high 7
chief Rikitea. 6
The heart throbs with awe. 7
Sacredness surmounts the peak 9
of Aorere, 5
The sacredness of the high 7
chief Hopokai. 6
The heart flutters with dread. 8
Sacredness envelops the peak 9
of Taravai, 5
The sacredness of the high 7
chief Tuatai-eriki. 9
The heart beats with fear.
0
4. E tapu ki ruga 6
o Mukotaka, 5
Tapu ana te eriki 8
ko Tupou-eriki. 7
Ku 'aia i te manava.
Sacredness enshrouds the peak 9
of Mukotaka, 5
The sacredness of the high chief 9
of Tupou-eriki. 7
The heart contracts with dread.
0
'Ere mai, pa mai, ko koe noti. 12
E Tikitea 'akariki e! 10
Tokatoka a to, 6
Kia ito, kia ito, 8
Tokatoka a to 6
Kia auporea kina. 9
Tokatoka a to! 6
Te mi'imi'ia, 6
Te matematea, 6
'Oki ta'aga atu nei koe ana. 13
E Tikitea 'akariki e. 10
Tokatoka a to.
Approach, approach, it is indeed thou. 13
O Tikitea, O king! 7
Assemble, O ye people, 8
Be brave, be courageous. 10
Gather together 5
To pay homage to rank. 7
Assemble, O multitude! 8
Thou art not greeted, 7
Thou art not desired, 7
And thou goeth empty-handed away. 10
O Tikitea, O king. 7
Assemble, O people.
0
Ka te ki koe, 5
Namunamu po, 5
Namunamu ao, 6
Ka te ki koe. 5
1. Topa atu au tai 8
o Haturu-matoro. 7
2. I tai o Haturu-matoro 10
'Ao mai toku 'au, 8
E pua, e togatoga-toro. 10
3. Ko te vai e rito nei, 9
Ko te kukau ia o 8
Tai-tinaku-toro. 7
4. Ko te a'i e ka nei, 8
Ko te inaina ia o 9
Tai-tinaku-toro.
You need not speak, 7
Sweet odor by night, 5
Sweet odor by day, 5
You need not speak. 7
I descended to the beach 8
Below Haturu-matoro. 8
Seaward of Haturu-matoro 10
A headdress has come to me, 9
A flower, the togatoga-toro. 10
This water that wells up, 6
It is the bath of 5
Tai-tinaku-toro. 7
This fire that sheds its warmth, 7
It is the dying agent of 7
Tai-tinaku-toro.
0
A mai mea 'akakakara 10
O te teitama o Ararua, 11
Reire na rua po. 7
1. A mai 'ara para 7
E torina i te puku 8
o Ararua.
Assemble sweet-smelling herbs 8
For the little maid of Ararua, 11
To give her joy throughout the night. 11
Gather the ripe pandanus fruit 10
To bedeck the little tender thing 9
of Ararua.
0
Te kura te ipo 6
I toku rautoro. 7
Ka kakara i mua reka 9
Ka ma'a ki Ara-kura, 8
Te kura! 3
1. Tuitui pua reire tinaku. 12
Eia to tui 'ei, 8
E 'ei tau te o'o 8
E mania tau ki te u'a. 10
2. Tuitui pua reire tinaku. 12
Eia to tui oro 8
E oro tau te teriga 9
E mania tau ki te u'a. 10
3. Tuitui pua reire tinaku. 12
Eia to tui karo, 8
E karo tau te kaki. 8
E mania tau ki te u'a.
The precious one, the beloved, 11
For whom my thoughts yearn. 6
The scents of former days indeed 9
Are wafted to Ara-kura, 9
O precious one! 7
Thread the flowers together in lovely array. 13
There is thy threaded wreath, 8
A wreath to suit thy tresses 8
Which sweep in glossy folds below thy waist. 10
Tie the flowers together in a lovely bunch. 13
There is thy finished ornament 9
To rest above thy ear beside the hair 13
Which ripples down below thy waist. 8
Thread the flowers together in a lovely wreath. 14
Here is thy wreath of leaves, 9
Leaves fit to clasp around thy neck. 10
Thy hair sweeps down below thy waist.
0
Tutnu 2
Piteki! 3
Piteki 'akateretere noa 5
i te a'aga. 5
i\ a Tamakite raua ko 10
Turi-akainoa. 7
Piteki! 3
3. I tai o Tatua-rouoho 11
Rere toku piteki ko 8
Te Pua-rere, 5
Rere atu ki ruga o 8
te to'ua ko Karourua. 10
Piteki!
Refrain 3
Toy canoe! 4
A toy canoe sailing over 10
the ocean wide. 6
It belongs to Tamakite 8
and Turi-akainoa. 8
Toy canoe! 4
From the beach of Tatua-rouoho 12
Sails my toy canoe named 8
The Flying-flower, 4
Sails on to the landing 7
place of Karourua. 8
Toy canoe!
0
Kita'ita'i ake te rama. 10
1. Ko te rama i tupoa, 8
Ko te rama i 'akarerea. 10
2. A mai tokoto i te 'are o 11
te togo'iti. 5
'Oinai me tupo ta'i a toku 12
tama'ine. 4
3. E 'akaroma ki te teiti 10
mata riri'a, 5
A ko Oliotu, Ohotu i te 11
po ma'ina.
Toss the balls up high. 5
The balls are tossed in the air, 10
The balls fly up on high. 5
Come and rest in the house 9
of the chief, 4
Come and toss balls with my 6
first-born daughter. 5
Gaze up into the sky at the child 9
with an ugly face, 5
It is Ohotu, Ohotu the night 10
of the full moon.
0
E toi ea, e toi ea. 10
1. E a'a to ruga, 6
e toi ea? 5
Tito mei uta, 6
Tito mei tai, 6
e toi ea. 5
2. Te o'o te tino, 6
e toi ea. 5
Kaokao o tagata, 8
e toi ea. 5
3. F, a'a to ruga? 5
E pa kupega to ruga, 8
e toi ea. 5
Toiapua ma to ruga, 9
e toi ea. 5
4. E a'a to koe ? 6
E toi ea. 5
Taku nei e apaga. 8
E toi ea.
Tread softly, tread gently, 6
What is above [on his back], 8
tread softly? 3
Turning inland, 4
Turning seaward, 5
tread softly. 3
The head and the body, 6
tread gently. 3
The flank of the man, 5
tread gently. 3
What is on the back? 5
A fishing net is on the back, 8
tread softly. 3
A bundle of food is on the back, 10
Oh, tread softly. 4
What have you got? 6
Tread gently. 3
I have a heavy burden. 8
Tread softly.
0
E neinei. 5
1. E neinei Tutaka, Tutapu e 14
Ka 'akaapaapa ki ruga 11
2. Nai te tao 7
Ka apaapa ki ruga? 9
3. No Tuhi-kura te tao 10
Ka 'akaapaapa ki ruga. 11
4. Na Taitu te tao 9
Ka 'akaapaapa ki ruga. 11
5. Na Taitu te tao 9
E taka i te tumu o te ragi.
Glancing at the mark. 5
Oh, Tutaka and Tutapu are glancing at 13
the mark, 2
Upward poising for the throw. 8
Whose is the spear 6
Upward poised for the throw? 8
Tuhi-kura's is the spear 8
Upward poised for the throw. 8
Taitu's is the spear 7
Upward poised for the throw. 8
Taitu's is the spear 7
That will reach the distant horizon
0
Ka to ragatira i ana, 2
Ku 'iti'iti te 'u; 7
E turakiga nei, 7
Ka to ragatira i ana.
10
1. Mei 'apuku 'ao mai, 11
Popoi 'ao mai, 7
Kaikai 'akariki 8
Ka to ragatira i ana. 10
2. Ka'ui meika 'ao mai, 12
Poke taro 'ao mai, 8
Kaikai 'akariki 8
Ka to ragatira i ana. 10
3. Puputa 'ao mai 9
Turoro 'ao mai, 7
Kaikai 'akariki 8
Ka to ragatira i ana. 10
4. Katiru 'ao mai, 9
Pupu nono 'ao mai, 8
Kaikai a te oge 8
Ka to ragatira i ana. 10
5. Pua'u kaka'o 'ao mai, 12
Pokea 'ao mai, 7
Kaikai a te oge. 8
Ka to ragatira i ana. 10
6. Potini 'ao mai, 9
Konini 'ao mai, 7
Kaikai a te oge. 8
Ka to ragatira i ana.
0
If he becomes an owner of land, 10
His people will jump with joy; 8
For gatherings will be held, 7
If he becomes an owner of land. 10
The annual breadfruit will come, 11
The fermented food will follow, 9
The foods of a king 6
To him, the owner of land. 7
Bunches of bananas will come, 9
Puddings of taro will follow, 8
The foods of a king 6
To him, the owner of land. 7
Mixed puddings of breadfruit and taro 12
With sauce of cooked coconut cream, 13
Food fit for a king 6
To him, the owner of land. 7
Berries of creeping katiru will come, 13
Clusters of sour nono fruit follow, 11
Food of the hungry commoners. 8
Ah, would he were an owner of land. 11
Shoots of the common cane come, 10
Stems of the pokea follow, 8
Foods of the hungry commoners. 8
Oh, make him an owner of land. 9
Curling frond of the potini come, 10
Creeping stem of the konini follow, 11
Food of the hungry commoners. 8
Oh, for an owner of land.
0
Kua topa te 'ou i a Rikitea, 13
Tagi ana ko Tamai-a-hina, 11
Te 'uaroa e.
A season of plenty falls on Rikitea, 12
The pit of Tamai-a-hina rejoices, 13
Ah, the long fruit.
Kua topa te 'ou i a Tua-te-nukuroa A season of abundance falls on Tua-te- 14
nukuroa [Taku]
Tagi ana ko Heruheru, 9
Te 'uaroa e.
The pit of Heruheru weeps with joy, 11
Ah, the long fruit.
Kua topa te 'ou i a Gatavake, 13
Tagi ana ko Pikiatero, 10
Te 'uaroa e.
A season of plenty falls on Gatavake, 12
The pit of Pikiatero rejoices, 12
Ah, the long fruit.
0
E tini te eketea, 4
Eketea ana mai, 8
Eketea aitu, 7
Eketea ko i 'ere matagi, 11
Ko te 'anauga no Rumaragi, 11
Ko i te Moake-tu, 7
Ko i te Maragai, 7
Ko i Toga-riro, 6
Ko i Hiva.
5
E vaka i te tini 14
Ma te Ta'ito-ragi, 7
Mata to Atu-mea, 7
Mata to ata itu 7
E koro kia 'aga o aitu.
12
Eketea ko i raro, 2
Ko te puna mea, 6
Ko i te 'anauga o Puna, 10
Kia Tupa, kia Tinau, 9
Kia Hoka, kia Tauaki-te-ariki, 14
Kia, Ragituru-ki-hao.
10
Eketea ko i te 'aga-nui ana, 6
Ko i a Tu, 4
Tu-ki-vaho, Tu-kai-hu. 8
Kia Haki, kia Tuiga, 9
Kia Tupa, kia Hape, 8
Kia Pou-iti.
7
Eketea ko i raro, 8
Ko i Te Hagahaga, 7
Ko i Te Noki, 5
Ko i Te Uatea. 7
Tikina kia Te Riki-a-kairo 12
Ki te mei nui a Rua. 9
Ko Puru-taua-riro ei tura'a 13
Ei tura'a popogi, 8
Ei ua tuguru 7
Ei poroporo i ragi. 9
Vete i'o mai, e te etua, 11
A ua e ri'ia.
Numerous are the streamers, 10
Streamers for us, 5
Streamers for the gods, 6
A streamer invocation to bind the winds, 13
To invoke the family of Rumaragi, 12
To invoke the East Wind, 8
To invoke the Southeast Wind, 10
To invoke the South Wind, 8
To invoke Distant Lands. 7
The canoes with the numerous [gods] 11
For The Ancient-one-of-the-sky, 9
The face of Atu-mea, 8
[Before] the face of a godlike form 12
We desire the aid of the gods. 10
A streamer invoking below, 9
Invoking the source of things, 9
Invoking the family of Puna, 9
To Tupa, to Tinau, 7
To Hoka, to Tauaki-te-ariki, 12
To Ragituru-ki-hao. 8
A streamer invoking to great activity, 13
Invoking the god Tu, 6
Tu-outside, Tu-eater-of-people. 13
To Haki, to Tuiga, 7
To Tupa, to Hape, 6
To Pou-iti. 5
A streamer invoking to the west, 10
Invoking Te Hagahaga, 8
Invoking Te Noki, 6
Invoking Te Uatea. 8
Obtain from Te Riki-a-kairo 11
The large breadfruit of Rua. 10
Let Puru-taua-riro send humidity 12
Send the morning dew, 5
Send the falling rain 6
In a squall from above. 8
Let loose, O god, 6
The imprisoned rain.
0
Kamorua reka, kamorua 'oki. 12
Tautoki, tamatoki, 'akatoki, 12
Tai kamorua reka. 8
1. E kamo ki 'ea, 8
Te kamo a Te Etua-momona? 12
2. E kamo ki te Matauga, 11
Te kamo a Te Etua-momona. 12
3. E kamo ki Tutuira, 10
Te kamo a Te Etua-momona. 12
4. E kamo ki Mate-varivari, 12
Te kamo a Te Etua-momona.
An undoubted theft of taro, indeed a theft. 14
0
A theft of taro, indeed. 8
Oh, where was the theft, 6
The theft of Te Etua-momona? 10
The theft was at Te Matauga, 9
The theft of Te Etua-momona. 10
The theft was at Tutuira, 8
The theft of Te Etua-momona. 10
The theft was at Mate-varivari, 10
The theft of Te Etua-momona.
0
Puta 'itiga, na te 7
tagata e tomo. 6
Puta topaaga, na te 8
"tiaporo" e tomo. 7
Puta maga, na te 6
manu e tomo. 5
Puta tai, na te 6
ika e tomo.
Doorway toward the rising sun, for 10
human beings to enter. 7
Doorway toward the setting sun, 9
for evil spirits to enter. 8
Doorway toward the mountain for 11
birds to enter. 4
Doorway toward the sea for 9
fish to enter.
0
Ka viri te gogoro, 7
Ka tutu te toga, 6
Ka rara te rereki, 7
Ka kumikumi te tupunu, 9
Ena te pa'i porotu ka tau.
Prepare for a festival, 8
Beat the toga, 5
Dry the rereki, 4
Pleat the tupunu, 6
A good ship is about to arrive.
0
E ka'u, e ka'u, 6
E ka'u tupunu amenei no 11
koua Hoi raua ko Ragahenua. 14
E ka'u, e ka'u. 6
1. E toa ia koe Katarina, 13
tae ki Aga-te-Magareva, 10
Kite i te ka'u e ka'u tupunu. 12
E ka'u, e ka'u. 7
2. Meimanu e 'akatino mai kotou 14
No 'ea te ma'ana i 8
toku kiri nei? 6
No raro no te nuku varavara.
O clothing, O clothing, 6
This thing is a tupunu cape 9
from those two, Hoi and Ragahenua 12
O garment, O garment. 6
Thou wert brave, O Katarina, 10
to come to the land of Mangareva, 11
To see the garment, a tupunu cape. 12
O garment, O garment. 6
O royal bay of Meimanu, do ye tell 12
From whence came the garment 8
that now warms my skin? 4
From the west from the lands far away.
0
Ve'ine tiritiri, 7
Tiria ra ki te ata ka 'iti. 11
Auere ra taua! 8
1. Ta'i po, rua po, 8
'Akaoti atu ana ki te po tinitini. 15
Ko Rou-eriki 'oake 9
mo te tokete. 5
Auere ra taua! 5
2. Ta'i tumei, rua tumei, 12
'Akaoti atu ana ki te tumei tinitini. 17
Ko Rou-eriki 'oake 9
mo te tokete. 5
Auere ra taua!
A wife deserted, 6
Discarded at the rising of dawn. 9
Alas for us two! 5
One night, two nights, 5
Continued on into countless nights. 11
Give Rou-eriki in marriage 12
to your sister-in-law. 7
Alas for us two! 5
One breadfruit tree, two breadfruit trees, 15
Carry on to a myriad breadfruit trees. 12
Give Rou-eriki in marriage 12
to your sister-in-law. 7
Alas for us two!
0
Matagi te pu, matagi 'aka'ara, 12
Mei va'a i ko roa. 8
Te tue'ine i ko roa, 16
Te tugane i ki matou, 9
"Ko roa."
4
1. Ka pae te kopiro, 9
Ka pae te tupunu, 7
"Ko roa." 4
2. Ka pae te rereki, 9
Ka pae te ko'ero, 7
"Ko roa." 4
3. Ka pae te roni, 8
Ka pae te tumei, 7
"Ko roa."
The light wind, the strong wind, 6
They keep thee far away. 8
The sister is far away, 7
The brother says to us, 6
"Far away." 3
Pile up the breadfruit cloth, 9
Pile up the pleated cloth, 8
"Far away." 3
Pile up the paper mulberry cloth, 9
Pile up the dyed cloth, 6
"Far away." 3
Pile up the paper mulberry bark, 9
Pile up the breadfruit bark, 9
"Far away."
0
Kare i ro! 4
1. Te tekere o Takipo, 10
Kare i ro! 4
'Omai me tekere o te 9
vaka tapu'ia raga. 8
Kare i ro! 5
2. Te o'o o Takipo, 9
Kare i ro! 4
'Omai me o'o o te vaka 10
tapu'ia raga. 6
Kare i ro!
She cleaves the waters, oh! 8
The keel of Takipo, 7
She cleaves the waters, oh! 8
Set up the keel of the canoe 10
dedicated to skim o'er the sea. 11
She cleaves the waters, oh! 8
The bow of Takipo, 6
She cleaves the waters, oh! 8
Set up the bow of the canoe 9
dedicated to skim o'er the sea. 11
She cleaves the waters, oh!
0
Korire! Tere ake toku vaka, 11
Korire! 3
1. Tere ake toku vaka 10
Ko tau ki Tahiti. 7
'Akai mai meire o Tahiti, 13
'Omai me 'ei a vaka, 9
Ko Te Uru-tepeiru. 8
2. Tere ake toku vaka 8
Ko tau ki Magareva. 8
'Akai mai meire o Magareva 15
'Omai me 'ei a vaka, 9
Ko Kati-toura-kino.
O joy! My canoe sails forth, 8
O happiness! 4
My canoe sails forth 6
To land at Tahiti. 6
To gather the fragrant meire e fern of 12
Tahiti, 3
To form a wreath for the canoe, 10
Te Uru-tepeiru. 7
My canoe sails forth 6
To land at Mangareva. 7
Pluck the sweet-smelling meire of Man- 11
gareva 3
To form a wreath for the canoe, 10
Kati-toura-kino.
0
Ko Hatu-mata, 5
Ko au ake na 'ae'ae 10
E ipo ki te tepere, 8
Hatu-mata. 4
1. 'Akano'o ake i na ra kopekarua. 6
2. I na ra kopekarua me 9
tata ko Heke-hua-tinaku. 12
3. Me tata Heke-hua-tinaku, 10
'Aka'eke i'o ai mei o ko ruga.
It is Hatu-mata, last point of departure, 14
Deep gnaws the pain within me 9
For the loved one left behind, 9
O last point of farewell. 8
Hoist up the sails with their two crossed 12
sprits. 1
The two-sprit sails to move 8
the canoe Heke-hua-tinaku. 11
Sail the canoe Heke-hua-tinaku, 13
Sail down the tide with wind astern.
0
Ko mota'i rei re, 7
Ko a mota'i roa, 7
Mota'i rei re. 6
1. E Tiki 'akaturia mai 10
to ra kura, 4
Me 'aka'eke'eke o koe 10
ki tua Ara-koviti. 10
2. I tua Ara-koviti 10
Ki te One-hakaahuahu-a-Tiki.
14
3. E Tiki e, 'akatu'ia mai 13
to 'are roa, 5
A 'are ko Pou-te-ihaiha, 11
Me moe to tama'ine, 8
To tama'ine ko Tiaki-te-keukeu. 15
4. E Tiki e, 'akatu'ia mai 13
to tutui 'umu, 6
Ma to tama'ine ko 7
Tiaki-te-keukeu. 9
5. E Tiki e, 'akatu'ia mai 13
to tutui paua, 7
Ma to tama'ine ko 7
Tiaki-te-keukeu.
A beautiful woman, precious indeed, 15
A woman of surpassing beauty, 10
Beautiful and precious indeed. 13
O Tiki, hoist up your 8
wonderful sail, 5
That you may voyage down and 9
beyond to Ara-koviti. 8
Down beyond Ara-koviti 8
To the Earth-heaped-up-by-Tiki. 10
O Tiki, erect your 7
long house, 4
The house named Pou-te-ihaiha, 13
In which you may wed your daughter, 11
Your first-born daughter, Tiaki-te-keukeu. 15
O Tiki, hold up your 7
string of 'umu fish, 5
For your first-born daughter, 8
Tiaki-te-keukeu. 8
O Tiki, hold up your 7
string of paua fish, 6
For your first-born daughter, 8
Tiaki-te-keukeu.
0
Tutu te ra, 4
Toto te ra. 4
8. Aitia e Tiki 9
Ki te rama 'akatupu 8
tautama, 4
Koia te pirama e.
The sun rides high, 5
The sun sets low. 4
Tiki procreated 6
With the candlenut to produce 9
offspring, 2
Hence the milky sap, oh.
0
Ka ui e raga te ipo, 9
No ruga nei, no raro, 8
No te pu, no te 'akairiga, 10
Ka ui e raga te ipo. 9
1. Ano mai au i te po, 11
'Akatu'ia ana te pe'i 10
a te etua. 6
2. Tai titi, tai aneane, 12
Tai ka 'erea, te tama 9
a Tiki-motua. 7
3. E rave i te kotai 10
'akamakaava, 6
Ko te tama a Tiki-motua, 10
Topa noa te kae o te 9
a'ine. 4
4. E rave i te 'aka'eke 11
e rega, 3
Ki te tama a Tiki-motua, 10
'Ati noa te tara o te a'ine.
Asking aloud for a lover, 9
From above here, from below, 9
From afar, from near home, 8
Seeking aloud for a lover. 10
As I passed by in the night, 7
In progress was the dance of 8
the adored one. 6
The incoming tide, the full tide, 10
The tide on the ebb, all are one 11
to the son of Tiki-the-father. 9
Put on your turban of 7
wondrous style, 4
For it is the son of Tiki-the-father, 11
Through whom women learned the 9
consummation of love. 8
Powder yourself with sweet yellow 10
turmeric, 3
To meet the son of Tiki-the-father, 11
Through whom women lost their virginity.
0
Kiri ro re, kiri ro re. 8
1. Ka tanua ki te one 8
Te o'o o Tuna-mairoiro. 11
Tupu, tupu ko Tuna-mairoiro. 14
2. To tino ka raurau, 8
Raurau ko Tuna-mairoiro. 12
To tino ka parapa, 7
Parapa ko Tuna-mairoiro. 13
3. To tino ka roaroa, 10
Roaroa ko Tuna-mairoiro. 12
To tino ka nikau, 7
Nikau ko Tuna-mairoiro.
12
4. To tino ka momoa, 7
Momoa ko Tuna-mairoiro. 11
To tino ka vavai, 7
Vavai ko Tuna-mairoiro. 13
5. To tino ka 'itaka, 9
'Itaka ko Tuna-mairoiro. 11
To tino ka goagoa, 8
Goagoa ko Tuna-mairoiro.
13
6. To tino ka topatopa, 8
Topatopa ko Tuna-mairoiro. 12
Kiri ro re, kiri ro re.
8
There was buried in the earth 10
The head of Tuna-mairoiro. 11
Grow, grow did Tuna-mairoiro. 10
Your body will break into leaf, 10
Breaking into leaf is Tuna-mairoiro. 15
Your body will grow upwards, 7
Growing upwards is Tuna-mairoiro. 12
Your body will reach full height, 9
Full height is Tuna-mairoiro. 11
Your body will burst into flower, 9
Bursting into flower is Tuna-mairoiro. 14
Your body will form fruit, 7
Forming fruit is Tuna-mairoiro. 12
Your body will form fluid, 7
Forming fluid is Tuna-mairoiro. 12
Your body will form flesh, . 6
Forming flesh is Tuna-mairoiro. 11
Your body will become firm, 8
Becoming firm is Tuna-mairoiro. 12
Your body will fall to the ground, 9
Fallen to the ground has Tuna-mairoiro 14
0
E pu'i, e pu'i! 6
E pu'i tagata a menei, 10
Ko Te Marautoro i no'o 10
i a Meto. 4
E pu'i, e pu'i! 6
1. E te ipo e, 7
Ko a pu'i tenei ko Takiari 12
Korikori atu ki te vai 10
Merekoia. 6
2. E te ipo e, 7
Ko a pu'i tenei ko Paeunu 12
Koukau atu ki te vai 10
Te Rautea. 6
3. Akakio e, 7
Ko a pu'i tenei ko Takoko 11
Koukau atu ki te vai 10
Turuarei. 6
4. Aukora e, 7
Ena i Toganui ko Te 9
Marautoro e. 6
Rere ana i Te Kohiti-kura, 11
Kohiti-kura 'ua me to ve'ine, 12
Me to'ua Rarotoga.
O sea eel, O sea eel! 2
A human sea eel is this, 9
Te Marautoro who cohabited 11
with Meto. 3
O sea eel, O sea eel!
11
O beloved, 4
This is a sea eel named Takiari 13
Who ruffled the waters of 7
Merekoia. 5
O beloved, 4
This is a sea eel named Paeunu 13
Who bathed in the pool of 8
Te Rautea. 5
O Akakio O, 6
This is the sea eel named Takoko 12
Who bathed in the waters of 8
Turuarei. 5
O Aukora, 5
There at Toganui is 8
Te Marautoro O. 7
He fled to Te Kohiti-kura, 9
To Te Kohiti-kura indeed with your wife, 15
And reached the landing at Rarotonga.
0
E Te Tumu-he! 5
Ko Moeroa te matau a Tagaroa, 4
I 'i'ia ko Hina-raurega.
12
1. Kia ko'a ki te 'iti, 8
Te 'iti o te Magaroa-i-ata. 12
Ko te o'o ia o Hina-raurega. 15
2. Titiro ki te 'iti, 9
Te 'iti o te Magaroa-i-ata; 12
Ko te mata ia o Hina-raurega.
14
3. Kia 'ogi ki te 'iti, 10
Te 'iti o te Magaroa-i-ata; 12
Ko te i'u ia o Hina-raurega. 14
4. E takao ki te 'iti, 10
Te 'iti o te Magaroa-i-ata; 12
Ko te 'a'a ia o Hina-raurega. 14
5. Uruga ki te 'iti, 9
Te 'iti o te Magaroa-i-ata; 12
Ko te rima ia o Hina-raurega. 14
6. Kia piri ki te 'iti, 8
Te 'iti o te Magaroa-i-ata; 12
Ko te aro ia o Hina-raurega. 15
7. Kia pe'i ki te 'iti, 10
Te 'iti o te Magaroa-i-ata; 12
Ko te u'a ia o Hina-raurega.
14
8. Kia 'eki ki te 'iti, 10
Te 'iti o te Magaroa-i-ata; 12
Ko te vae ia o Hina-raurega.
O Te Tumu-he! 12
Moeroa was the fishhook of Tagaroa, 14
By which Hina-raurega was caught.
11
Stroke down the rays, 5
The rays of the Milky Way. 6
They form the hair of Hina-raurega. 12
Look at the rays, 5
The rays of the Milky Way; 6
They form the eyes of Hina-raurega. 12
Press the nose against the rays, 9
The fays of the Milky Way; 6
They form the nose of Hina-raurega. 12
Speak to the rays, 5
The rays of the Milky Way; 6
They form the mouth of Hina-raurega. 12
Pillow the arm beneath the rays, 9
The rays of the Milky Way; 6
They form the arm of Hina-raurega. 11
Press close to the rays, 6
The rays of the Milky Way; 6
They form the front of the body of 8
Hina-raurega. 6
Dance to the rays, 5
The rays of the Milky Way; 6
They form the buttocks of Hina-raurega. 12
Twine around the rays, 7
The rays of the Milky Way; 6
They form the legs of Hina-raurega.
0
E te ipo kua riro, 8
Kua tuku, kua tere. 8
Pa'upa'u ake i roto 16
E mamae aku ipo.
9
1. No Tahaki-pua-etua 11
Ko te vaka kopaepae 9
i uta te koutu. 8
2. No Te Turagi 7
Ko te vaka kopaepae 9
i uta te koutu. 8
3. E 'akaturi ki 'au-porekura 14
o Tahaki-pua-etua 9
Te ipo a Nua-naheo. 10
4. E 'akaturi ki 'au-ganua 13
o Tahaki-pua-etua 9
Te ipo a Nua-naheo. 10
5. E 'akaturi e kiko-a-i'u 13
Te Niu-roa-i-hiti 8
Te ipo a Nua-naheo.
O beloved, who hath gone, 8
Departed and flown away. 7
Welling up within my heart 7
Is bitter pain for my loved ones. 10
To Tahaki-the-cherished-flower 10
Belongs the canoe stranded on the beach 12
beyond the headland. 6
To Te Turagi 5
Belongs the canoe stranded above high- 12
water mark beyond the headland. 9
Bewitched by the feather headdress of 11
Tahaki-the-cherished-flower 9
Was the loved one, Nua-naheo. 11
Led astray by the head ornaments of 10
Tahaki-the-cherished-flower 9
Was the loved one, Nua-naheo. 11
Overcome by the scent of the chewed 10
pomade 3
From the Long-coconut-of-Tahiti 10
Was the cherished one, Nua-naheo.
0
Pa'u oreore i mi'ia, 10
Pa'u ore kino, 6
Ku 'akaa'ua i aku 9
E ki pua kura, 6
Me'e a i mi'ia. 7
1. To'ia i te tai torigirigi, 14
I mi'ia i te tai torigirigi. 13
Ko te pa'u e tagi nei na 10
te teina, 4
Me te tuakana i mi'ia. 11
2. I a Tahaki te pa'u, 10
I a Kirihi te 'akaara 10
i mi'ia. 5
3. A Kirihi nei nekeneke 10
Ki te Po-te-moa-mua, 8
I te Po-te-moa-mua, 8
I mi'ia. 6
4. Ki te Po-te-moa-mua 8
I varaka ai a toa 9
I tuaki ai te mata o Kirihi, 13
I mi'ia.
Drum so softly sounding, causing wonder, 11
Drum that sounds so secretly, 7
I have bedecked myself 7
With beautiful flowers, 8
But yet one wonders. 6
Let us go on the rising tide, 9
Doubt arises with the breaking waves. 12
The drum now sounding belongs to the 10
younger cousin, 6
And the elder is in doubt. 8
With Tahaki was the drum, 7
With Kirihi was the scouting of the way 12
in doubt. 3
Kirihi here move over you 11
Towards the first Night-world, 6
To the first Night-World, 5
Where doubt exists. 6
To the first Night-world 5
Where the woman planned 7
To remove the eyes of Kirihi, 11
Whom she doubted.
0
No te ipo te aro 7
'akama'ana'ia ki tua 10
E tane ragatira e 8
no te ipo. 4
1. 'Akapiri atu Tahaki 11
ki te rakau mata e. 9
2. 'Akapiri atu Hairi 11
ki te i'u mata, e.
The body of the loved one 8
warmed the back 4
Of the chiefly lover who was 8
loved so well. 4
Tahaki has arrived 7
beside the green tree, alas. 10
Tahaki has arrived 7
beside the tree of farewell, alas.
0
Tahaki e, Tahaki e, 8
Eia Nua te ipo. 8
Moe atu Tahaki ki te 'iti, 11
Kai te kai ma Nua te ipo. 11
1. E kura pitipiti 'oki to Tahaki, 15
Ai a naku ra ia naku ra 11
e 'akaturi reka, 7
E 'akaturi reka to Ganahoa 12
Ki aku ra i a Nua te ipo. 12
2. E 'au pore kura 'oki to 12
Tahaki, 3
Ai a naku ra ia naku ra 11
e 'akaturi reka, 7
E 'akaturi reka to Ganahoa 12
Ki aku ra ia Nua te ipo. 12
3. E vaka 'ouaga 'oki to Ganahoa, 16
Ai a naku ra ia naku ra 11
e 'akaturi reka, 7
E 'akaturi reka to Ganahoa 12
Ki aku ra ia Nua te ipo.
Tahaki, O Tahaki, 7
Here is Nua, your beloved. 10
Tahaki sleeps in the distant east 11
And sorrow is the food of Nua who 11
loves him. 3
Beauty and grace are with Tahaki, 12
But I, yes, I did go astray 8
indeed, 3
Did go astray with Ganahoa 9
Who stole away Nua the beloved. 11
A chiefly feather headdress is worn by 11
Tahaki, 3
But I, yes, I did succumb to 8
other embraces, 5
The embraces indeed of Ganahoa 12
Were lavished on me, Nua the beloved. 13
A magic canoe was acquired by Ganaho 14
And I, even I did indeed 9
take pleasure, 6
Pleasure indeed that Ganahoa 12
Took with me, Nua the beloved.
0
E oro toku toki. 7
E oro ki 'ea nei? 8
Oro atu ki ruga i 15
tua o te tupuna.
My adz is to be ground. 6
Where will it be ground? 7
Grind it on the 4
back of the grandmother.
0
Ka 'ua ia ra taua, 3
'Ua ia oku tama tokorua, 12
Mei atu gata'i e, 8
Te ipo reikura.
8
1. Teretere te vaka roa no Rata, 12
Ka tau ake ki te nuku me 'ea? 12
Kia rere mei ura 8
E porotu mata tavake. 11
2. Te moemoe te pa'ia. 11
E porotu ko Taigarue. 10
Te piri ruga, te piri raro, 10
Te piri topu roto. 7
Ku 'akama'ana roto.
We two have borne fruit, 8
Borne fruit in my two sons, 7
They will depart together, alas, 9
The precious loved ones. 9
The canoe of Rata sets sail, 10
But at what country will it land? 8
May there come from the land 8
A person of surpassing beauty. 10
The sleep undisturbed. 7
A handsome man is Taigarue. 11
Close above, close below, 9
Close indeed within. 7
It is warm within.
0
Eia itoito, eia 'oe'oe. 5
1. 'Oea te vaka o Rata. 11
Tarau mai te etua 9
ko Tu-ia-Tagaroa, 8
Topa i'o ai te igoa 10
o te vaka o Rata, 7
Ko Te Atu-motua. 8
2. 'Oea te vaka o Rata! 11
Tarau mai te etua 9
ko Tu-ia-Tagaroa, 8
Topa i'o ai te igoa 10
o te 'oe o Rata, 7
Ko Puakipamai.
Here is something handsome, here is 12
something lofty. 4
Paddle the canoe of Rata. 9
The god spoke, the god 6
Tu-with-Tagaroa, 6
And gave a name to 7
the canoe of Rata, 7
The name Te Atu-motua. 9
Paddle the canoe of Rata! 9
The god spoke, the god 6
Tu-with-Tagaroa, 6
And gave a name to 7
the paddle of Rata, 6
The name of Puakipamai.
0
Tukua tukua e te ipo, 2
tuku atu, 4
Tuku atu toku vaka ki 9
ruga o te to'ua, 7
To'ua ko Avaiki.
9
1. E te ipo e, 7
Ko a vaka tenei o Ara-te-taea, 14
Tau ake i te nuku o Te Ao-auri. 16
2. E takoraga na Te Ao-auri 14
Pa'o ai Tunui-te-maku. 10
Ki atu Ara-te-taea, 9
"E 'apai ki te puku o Tehiti." 13
3. E a'a te mea 6
e tagia e Ara-te-taea? 11
Te o'o to atariki 8
E tokoto j Vaitauha.
Let me sail, let me sail, O beloved, 12
sail away, 4
Let my canoe sail away to 9
its destination, 6
The destination of Avaiki. 11
O beloved one, 6
This is the canoe of Ara-te-taea, 13
Which reached the land of Te Ao-auri. 13
Through the plotting of Te Ao-auri 12
Disaster overcame Tunui-te-maku. 13
Ara-te-taea said to them, 10
"Take him to the central place in Tahiti." 13
What was the thing 4
desired by Ara-te-taea? 9
The head of your first-born 8
That lies at Vaitauha.
0
E tama, e tama aku, 8
e tama! 3
1. Ororo e te manu 9
e rere ake nei, 7
Kua kite ana koe 8
i a Tama-kura mate, 8
E no'o i te tautara 9
pukega o Tehiti? 7
'Uru'uru o vavae, 8
'Uru'uru o pe'au, 8
'Akapiko to gutu. 7
E tama! 4
2. E torea rere 8
'akapaea koe 7
I tai o Tehiti ara. 9
E tama! 4
3. Ko aku mo te vaka 9
Kua 'akauta te tama, 9
Ko orokura 'oki te tama, 10
'Akapae ki te kaiga. 9
E tama! 4
4. E marama 'oki koe 10
Ai ka 'iti mai. 7
E tama, e tama aku, 8
e tama! 3
E ata re'ure'u, 7
E tama, e tama aku, 8
e tama!
O son, O son of mine, 2
O son!
3
Attend, O bird 4
that flyeth up above, 6
Hast thou seen 5
my beloved son dead, 6
Who sojourned amidst 7
the myriads of Tahiti? 7
Feathers on thy legs, 5
Feathers on thy wings, 5
Thy beak bends low. 4
O son! 2
As a torea bird wert thou 9
flitting along the shore 7
On the coast of distant Tahiti. 10
O son! 2
The canoe did I provide 9
In which the son embarked, 7
The son so dear to me, 7
Cast up on a distant land. 7
O son! 2
Thou art a moon 6
That will not rise again. 8
O son, O son of mine, 7
O son! 2
The chill dawn breaks without thee, 10
O son, O son of mine, 7
O son!
0
Korire kua mate te koipo, 11
Kua mate te koipo, 8
Ko te tama a Apakura. 9
Korire kua mate te koipo. 11
1. Kake ake au ki ruga o Tehiti, 13
Korire kua mate te koipo. 11
Ruga o Tehiti turituri roroa 13
Ko te tama a Apakura.
Alackaday. the loved one is dead, 12
The loved one is dead, 8
The son of Apakura. 7
Alas! the loved one is dead. 10
I climbed up to Tahiti, 8
Alas, the loved one is dead. 10
In Tahiti was loud lamentation 12
For the son of Apakura.
0
E varu o rei 6
e viri mei to kaki. 8
'Au anu kino, 'au 8
anu mei to tua, 7
'Au anu mei to aro, 9
'Au anu kino. 6
1. Makua e, Mavake e! 10
Eight ivory jewels are thine 10
to clasp about thy neck. 6
Cold is the wind, cold to 6
your back, 3
Cold to your breast, 6
Cold blows the wind. 4
O Makua, O Mavake! 8
0
Tinaia, moeroa, 'omai 3
me umu'uke 5
Te o'o o to tatou atariki 12
E tokoto i Vaitauha. 10
Tavake to! 13
1. Makua e, Mavake e, 10
Tikina atu a puaka 9
ko Te Ao-auri ara.
Extinguish, kill, let us 7
exact vengeance 6
For the head of our first-born 9
Which lies at Vaitauha. 9
Strike! 2
O Makua, O Mavake, 8
Go and get that pig 5
Te Ao-auri over there.
0
Mai e ai te tino? 8
Ma Tunui-te-maku e ai te tino. 13
Ko te ipo ai o ki ruga, 10
E te ipo. 4
1. E ipo i Tehiti-nui-a- 12
Koropaga, 4
Ko Koropaga-eriki. 8
Mamae aku ta'i ki te toa, 11
E te ipo.
Who will embrace the body? 7
Tunui-te-maku will embrace the body. 12
The embracing lover will be above, 11
O beloved. 4
A lover at Great-Tahiti-of- 10
Koropaga, 4
Is the high chief Koropaga. 9
I am in bitter pain through women, 11
O beloved.
0
E tama, e tama aku, e tama. 11
1. Meremere ake nei ki ruga 13
Ki a 'etu e 'ia? 7
Kia Takai-roa ka teitei 12
te 'etu ko Papa-roa ia. 10
E tama, e tama aku, e tama.
O son, O son of mine, O son. 3
When the star Meremere is above 11
How many stars are there? 7
There is Takai-roa, but when the 11
star is high it is Papa-roa. 9
O son, O son of mine, O son.
0
Maua maua toku torea. 11
1. E te ipo e, 5
A manu tenei a Hina, 9
E tiaki ara nui 8
I ogai Ra-turagi. 10
2. I ruga o Manu-kahu 8
E tagi ana toku manu, 9
E 'akarogo pi'e 7
Na Reitapu 'akariki. 11
3. I tai o Meimata-tetua 11
E tau ana toku manu, 9
Rere i'o o Takehu-matakore 12
'Aka'ei ki manogi.
We two, my torea and I. 7
O beloved, 4
This is the bird of Hina, 7
A sentinel of the highway 8
Near the home of Ra-turagi. 10
On the pass of Manu-kahu 8
My bird gives warning, 5
On hearing the shout 7
Of Reitapu the king. 7
On the beach near Meimata 10
My bird lit down, 3
The warrior Takehu descended 10
And caught it in a net.
0
E te tama e, 5
Tagitagi mai ko Tu-hakaupaki, 13
E te tama e! 5
Ko Irutea ko Turei-a-vaka 12
Roko'ia e te 'ai'ai, 10
E te tama e! 5
1. Toko toku ao mo ai? 11
Mo koe 'oki e te tama e. 11
2. Toko toku kaiga ko Tutuira mo ai? 2
Mo koe 'oki e te tama e. 11
3. Toko toku 'are ko 9
Hapai-a-pua mo ai? 9
Mo koe 'oki e te tama e. 3
4. Toko toku 'u ko Tuarau 12
mo ai? 3
Mo koe 'oki e te tama e.
11
5. Toko toku vai ko 9
Te Vai-raromea mo ai? 10
Mo koe 'oki e te tama e.
Alas, my son, behold, 5
Tu-the-glutton desires our possessions, 13
Alas, my son! 3
Irutea and Turei-a-vaka 11
Are overtaken by trouble, 9
Alas, my son, alas! 5
My rule is sustained for whom? 9
For whom but for thee, O the son, 9
My land of Tutuira is held for whom? 10
For whom but for thee, O the son. 9
My house of Hapai-a-pua is 11
kept for whom? 3
For whom but for thee, O the son. 9
My people of Tuarau are for whose 13
support? 2
For whose but for thine, O the son. 10
My freshwater spring of Te Vai-raromea 12
is maintained for whom? 8
For whom but for thee, O the son.
0
Ti koputu e, 5
Ko te vaitaga i te kura, 10
i te rei, 4
Ti koputu e. 5
1. Uai 'akatama kikino, 13
Te uai kai a Irutea-tinaku. 14
2. Rapu 'akatama kikino, 12
Te rapu kai a Irutea-tinaku. 8
3. Touveve 'akatama kikino, 14
Te touveve umu a Irutea- 4
tinaku.
4
4. Tukituki 'akapakapaka'ina, 12
Te tuki kai a Irutea-tinaku.
Ti koputu e, 5
The care of the precious one, 11
the cherished one, 6
Ti koputu e. 5
Hurried was the opening of the food pit 13
for the beloved son, 6
The taking-out of food by Irutea-tinaku. 15
Too hasty was the kneading for the 10
beloved son, 4
The kneading of the breadfruit by Irutea-tinaku. 17
Too briefly were the leaves in place 13
for the beloved son, 6
The leaves of the oven of Irutea-tinaku. 16
Scorched was the food for pounding, 10
The pounding of food by Irutea-tinaku.
0
Ti koputu e, 5
Ko te vaitaga o te kura, 10
o te rei, 4
Ti koputu e. 5
1. E Toga, naai koe i 'akatamaki? 16
Na to kui koe i 'akatamaki 12
Na Irutea-tinaku, 8
Ti koputu e. 6
2. Tipitipi te puaka, 10
Kokoti te motire kura. 9
'Oki tera togo'iti. 8
Ti koputu e.
Ti koputu e, 5
The care of the precious one, 11
the cherished one. 6
Ti koputu e. 5
O Toga, who was it caused your distress? 13
It was your mother who distressed you, 12
It was Irutea-tinaku, 9
Ti koputu e. 5
Cut up the pig, 4
Fashion the chiefly staff. 7
That chief returns home. 7
Ti koputu e.
0
Korire! 3
Ko Toga-te-huareva 8
Tutaki me te Motua - - 8
1. Ko Toga-te-huareva 8
Tuataki me te Motua-arataua, 14
Mea ara taua i te ua 11
i te matagi. 7
2. Ko Toga-te-huareva 8
Tutaki me te Motua-arakekakeka, 14
Mea ara kekakeka i te ua 12
me te matagi.
Behold! 2
Toga-te-huareva 7
Has met with the Motua - - 7
Toga-te-huareva 7
Has met with the Motua-arataua, 12
This path is assailed by the rain and 11
the wind. 2
Toga-te-huareva 7
Has met with Motu-arakekakeka, 11
This highway is obscured 7
by the rain and the wind.
0
Rua'ara te ipo, rua'ara. 11
1. Koai te ve'ine a Toga-te- 13
huareva i no'o i mua? 10
Oupo taka'iti'iti oupo, 12
oupo i taku tama. 9
2. Hoatu-pa-mua te ve'ine 10
a Toga-te-huareva i no'o mua. 15
3. Hoatu-pa-muri te ve'ine 10
a Toga-te-huareva i no'o ai muri.
Two, O beloved, two. 6
Who was the woman with whom 7
Toga first stayed? 5
A throbbing heart within the breast, 10
the breast of the son of mine. 9
Embrace-first-given, she was the woman 11
with whom Toga first stayed. 7
Embrace-next-given, she was the woman 11
with whom Toga next stayed.
0
Reimua kino! 6
Ku raka'ia te tapu o te tama. 12
Ga'oa, ga'oa te ipo, ga'oa, 12
Ku raka'ia te tapu o 9
te tama. 3
E ta'i vavae uri, 8
E ta'i vavae rotea. 9
Ga'oa, ga'oa te ipo, ga'oa, 12
E ta'i vavae rotea. 9
Kitekite koe ki te kokaro 11
pagopago no Reimua, 9
Ga'oa te ipo, ga'oa. 9
Aia ka 'ora ko a puaka 3
'ati'ati rara mei o Toga-nui. 13
Ga'oa, ga'oa te ipo, 9
Ga'oa.
Reimua is disgraced! 8
The sacredness of the son has been desecrated. 14
My head aches, aches, O beloved, 10
Through the desecration of the sacredness 13
of the son. 3
One has tattooed legs, 8
One has untattooed. 8
My head aches, aches, O beloved, 10
Through the one with untattooed legs. 12
Laid bare are the tattooed buttocks 13
born of Reimua. 6
My head aches, O beloved, aches. 10
Ah, eject that twig-breaking 8
pig from Toga-nui. 6
My head aches, aches, O beloved, 10
My head splits.
0
Matahara te ipo, ka rue, 10
Ka rue i kiri oi. 8
Kua rere toku tama, 8
Kua rere ki te po mua. 9
Ka rue. 11
1. Torina torina te vai a koe, 12
Matahara te ipo ka rue. 12
2. E vai a koe, 8
Matahara te ipo, 7
Ko te Vai-raromea 8
Me kukau o koe. 7
Matahara te ipo, ka rue.
Matahara the beloved has gone, 11
Gone to lave his skin. 7
My son has gone, 4
Gone to the first underworld. 8
Gone! 2
Oozing up, bubbling is the water for thee, 13
For Matahara the beloved, who has left. 12
The freshwater spring for thee, 8
O Matahara the beloved, 9
Is the Vai-raromea 8
A bath for thee. 5
Matahara the beloved has gone.
0
Mata kaka'o! 5
Mata veuveu! 6
Tei mai ka hai te pure 10
O na 'akariki e rua 9
Ko Pa-henua-kura, 7
Ko Toga-te-huareva.
O faces hiding in the cane! 9
O faces concealed in the brush! 10
Assemble here to honor 8
The two high chiefs 5
Pa-henua-kura and 7
Toga-te-huareva.
0
Tiritiri pa rire, 7
Ko au ra ka viviki 8
Ki tua ki toku kui e! 9
Tiritiri pa rire. 7
1. No'o i ruga te pona tiketike, 12
No'o 'akate'ate'a, 8
E ta'i motua ora. 10
2. 'Au mai i te 'au-nanuga, 13
No'o 'akate'ate'a, 8
E ta'i motua ora.
9
3. 'Ei mai te 'ei rei, 11
No'o 'akate'ate'a, 8
E ta'i motua ora. 9
4. Turuturu mai te turuturu 13
motire kura, 5
No'o 'akate'ate'a, 8
E ta'i motua ora. 9
5. 'Ami mai te 'ami tupunu, 12
No'o 'akate'ate'a, 8
E ta'i motua ora. 9
6. No'o i ruga te tautara paepae, 16
No'o ropikopiko, 7
E ta'i motua mate. 8
7. Turuturu mai te turuturu kokou 'au, 2
No'o ropikopiko, 7
E ta'i motua mate.
9
8. 'Ami mai te 'ami routi, 12
No'o ropikopiko, 7
E ta'i motua mate.
The well-beloved has been rejected, 11
So I shall haste me afar 8
And beyond to my mother, ah me! 8
The well-beloved has been rejected. 11
Sit on the high stone seat, 8
Sit with high-held head, 6
The one with a wealthy father. 9
Put on the feathered headdress, 10
Sit with haughty glancing eyes, 8
The one with a wealthy father. 9
Hang round thy neck the ivory jewel, 9
Sit with proudly heaving breast, 9
The one with a wealthy father. 9
Grasp in thy hand the 4
chiefly staff, 3
Sit with imposing dignity, 7
The one with a wealthy father. 9
Gird round thy waist the barkcloth kilt. 9
Sit with chiefly arrogance, 8
The one with a wealthy father. 9
Sit on the corner of the low house 11
platform, 2
Sit with downcast head, 6
The one with a father in poverty. 10
Hold in thy hand the menial staff, 8
Sit with drooping shoulders, 8
The one with a father in poverty. 10
Tie round thy loins the ti-leaf kilt, 11
Sit with shame-bent back, 6
The one with a father in poverty.
0
Ku keke e ku keke. 7
1. Aro'a ragatira 'akaipo 13
ki Pa-henua-kura. 7
E kaiga tu noa i o 9
Matakahi-te-ariki, 8
No Matahara te kaiga ko Tutuira 14
I no'o ai te ariki Makahi-ragi. 15
2. E 'u o'o noa i o 10
Matakahi-te-ariki, 8
No Matahara te 'u 7
ko Tuarau 5
I o'o ai te ariki 9
Makahi-ragi. 6
3. E 'are tu noa i o 10
Matakahi-te-ariki, 8
No Matahara te 'are 8
ko Hapai-o-pua 7
I moe ai te ariki 9
Makahi-ragi. 6
4. E vai puna noa i o 11
Matakahi-te-ariki, 8
No Matahara te vai 8
ko Te Vai-raromea 8
I inu ai te ariki 9
Makahi-ragi. 6
5. E ve'ine no'o noa i o 12
Matakahi-te-ariki, 8
No Matahara te ve'ine 9
ko Ugaru-te-ganagana 9
I no'o ai te ariki 9
Makahi-ragi.
Trouble, O trouble. 7
Great is the love for the 8
chiefly friend, Pa-henua-kura. 10
A lone land lies with 7
Matakahi-te-ariki, 8
The land of Matahara named Tutuira 13
Now occupied by the chief Makahi-ragi. 13
A people without a head is 11
with Matakahi-te-ariki, 9
A people belonging to Matahara 12
named Tuarau 6
Of whom the head is now 7
Makahi-ragi. 5
A lonely house is with 8
Matakahi-te-ariki, 8
The house of Matahara 9
named Hapai-o-pua 8
Now occupied by the chief 8
Makahi-ragi. 5
A deserted spring is with 7
Matakahi-te-ariki, 8
A pool belonging to Matahara 11
named Te Vai-raromea 9
From which drinks the chief 6
Makahi-ragi. 5
A love-lorn wife is with 8
Matakahi-te-ariki, 8
The wife of Matahara 8
named Ugaru-te-ganagana 10
Now espoused by the chief 8
Makahi-ragi.
0
Ka rue i te porotu 8
o Toga-te-huareva, 8
Tagi te pu ioro aia 10
E kore au e 'anatu. 9
Ka rue. 11
1. E a'a te mea mamae nui 11
I moe i te omaoma? 11
2. E ve'ine oti a mea mamae nui 14
E moe i te omaoma. 11
3. E kaiga ko Tutuira 9
a mea mamae nui 8
E moe i te omaoma. 11
4. E 'are ko Hapai-a-pua 10
a mea mamae nui 8
E moe i te omaoma. 11
5. E 'u ko Tuarau 9
a mea mamae nui 8
E moe i te omaoma.
10
6. E vai ko Te Vai-raromea 11
a mea mamae nui 8
E moe i te omaoma.
They are going to view the 9
beauty of Toga-te-huareva, 11
The shell trumpet sounds but 7
I will not go. 4
Let them go. 3
What is the thing greatly desired 9
That lies within the breast? 8
A wife indeed is the great desire 13
Deep down within the heart. 8
An estate named Tutuira is 11
the great desire 6
That sleeps within the breast. 8
A house named Hapai-a-pua 12
is the desirable thing 7
That rests within the heart. 7
A people called Tuarau 10
is the thing beloved 6
Deep down within the breast. 8
A drinking pool named Te Vai-raromea 14
is the thing desired 6
That rests within the heart.
0
Korire i rire te kokoe kino. 12
Korire i titiro ana 9
Toku mata kino. 6
1. Korire i rire te kokoe kino. 14
Ki mai noai te kokoe kino. 13
2. Ko ma'uri ko makitaki 9
Te porotu tau'ou. 8
No Matahara 5
Te kokoe kino. 8
3. Tu mai 'oki, 7
Koai tera kaiga 8
te kokoe kino? 6
Tu mai 'oki 5
Ko Tutuira tera kaiga 10
te kokoe kino.
Alas and alack, the jealous mind. 11
Alas, I look forth 6
With jealous eyes. 7
Alas and alack, the jealous mind. 11
Tell me who has a jealous mind. 10
Turning and admiring 6
The handsome stranger. 6
Oh, it is Matahara 7
Who is jealous. 6
In addition to that, 7
What is that estate 6
causing bitter envy? 6
There also looms up 7
That Tutuira is the estate 10
that stirs up anger.
0
Ka moe ka moe i oro ra, 1
Ka moe te mata i a Toga, 10
Ka moe ka moe i oro ra.
11
1. Maai e titiro 7
Te mata i a Toga-tea? 9
Ma Te Tapu-a-roko e titiro 11
Te mata o Toga-tea. 10
2. Maai e 'ogi 8
Te i'u i a Toga-tea? 9
Ma Te Tapu-a-roko e 'ogi 10
Te i'u o Toga-tea.
9
3. Maai e takao 7
Te 'a'a i a Toga-tea? 9
Ma Te Tapu-a-roko e takao 11
Te 'a'a � a Toga-tea. 10
4. Maai e uruga 7
Te rima i a Toga-tea? 9
Ma Te Tapu-a-roko e uruga 11
Te rima i a Toga-tea. 11
5. Maai e moe 6
Te aro i a Toga-tea? 9
Ma Te Tapu-a-roko e moe 10
Te aro i a Toga-tea. 11
6. Maai e piki 6
Te keva i a Toga-tea? 9
Ma Te Tapu-a-roko e piki 10
Te keva i a Toga-tea. 11
7. Maai e pe'i 6
Te u'a i a Toga-tea? 9
Ma Te Tapu-a-roko e pe'i 10
Te u'a i a Toga-tea. 11
8. Maai e 'eki 6
Te vae i a Toga-tea? 9
Ma Te Tapu-a-roko e 'eki 10
Te vae i a Toga-tea.
Close your eyes in sleep, 9
The eyes of Toga close, 8
Close, close in sleep. 7
Who will open 4
The eyes of Toga-tea? 8
Te Tapu-a-roko will open 9
The eyes of Toga-tea. 8
Who will press 3
The nose of Toga-tea? 8
Te Tapu-a-roko will press 8
The nose of Toga-tea. 8
For whom will speak 5
The mouth of Toga-tea? 8
For Te Tapu-a-roko will speak 10
The mouth of Toga-tea. 8
Who will form a pillow 6
With the arm for Toga-tea? 8
Te Tapu-a-roko will make a pillow 12
With her arm for Toga-tea. 8
Who will provide a body 7
For the embraces of Toga-tea? 10
Te Tapu-a-roko will provide a body 12
For the embraces of Toga-tea. 10
Who will unite 5
In love with Toga-tea? 8
Te Tapu-a-roko will unite 10
In love with Toga-tea. 8
Whose are the hips 6
That will sway with joy for Toga-tea? 10
Te Tapu-a-roko will sway 8
Her hips in joy for Toga-tea. 9
Who will clasp the limbs 5
In love for Toga-tea? 8
Te Tapu-a-roko will clasp 8
The limbs in love for Toga-tea.
0
Korire! 3
Mate tona ika. 6
1. Topa atu au ki tai 11
o Hatu-tekarahia, 8
Mate tona ika, 6
ko e aku-moe-ta'era, 9
'Agai ko te kura i roto 10
o te 'are ko Te Tapu-a-roko. 11
Korire, mate tona ika. 10
2. Korire, mate tona ika, 11
E poki'i mata nui, 8
'Agai ko te kura ki roto 10
o te 'are, ko Te Tapu-a-roko. 11
Korire, mate tona ika. 10
3. Korire, mate tona ika, 11
E takapekape, 6
'Agai ko te kura ki roto 10
o te 'are, ko Te Tapu-a-roko. 12
4. Korire, mate tona ika, 11
E tani'a, 4
Agai ko te kura ki roto 10
o te 'are, ko Te Tapu-a-roko. 11
Korire, mate tona ika.
O joy! 2
His fish is caught. 5
I descended to the seaward 9
side of Hatu-tekarahia, 10
His fish was caught, 5
an aku sleeping in the coral, 10
To feed within the house 9
the precious one, Te Tapu-a-roko. 13
O joy, his fish is caught. 7
O joy, his fish is caught, 7
A big-eyed poki'i, 7
To feed within the house 9
the precious one, Te Tapu-a-roko. 13
O joy, his fish is caught. 7
O joy, his fish is caught, 7
A takapekape, 6
To feed within the house 9
the precious one, Te Tapu-a-roko. 13
O joy, his fish is caught, 7
A tani'a, 4
To feed within the house 9
the precious one, Te Tapu-a-roko. 13
O joy, his fish is caught.
0
E mamate, mamate i te 1
ariki pureva roa 8
Ki ta'a o te ara nui 9
o Toga-te-huareva.
9
1. Ko Toga ko Te Tapu-a-roko, 10
Kaikaiga ta'i raua. 12
2. Ko Te Ariki-huru-tara ko 12
Ugaru-te-ganagana, 8
Kaikaiga ta'i raua.
11
3. Ko Pa-henua-kura ko 10
Tuhi-kura, 4
Kaikaiga ta'i raua.
O sympathy, sympathy for the 5
high chief journeying afar 9
Along the high road trodden 8
by Toga-te-huareva. 7
Toga and Te Tapu-a-roko, 9
They two eat together. 7
Te Ariki-huru-tara and 9
Ugaru-te-ganagana, 8
They two eat together. 7
Pa-henua-kura and 7
Tuhi-kura, 4
They two eat together.
0
Rire rireka te moe koe! 10
To'i pua, to'i roto, 8
'Ota'ota te manava. 8
1. Ko Toga ko Te Tapu-a-roko 12
E 'ano ki te taka'iga, 9
E te moe koe. 7
2. Te Ariki-huru-tara ko 11
Ugaru-te-ganagana 8
E 'ano ki te taka'iga, 9
E te moe koe. 7
3. Ko Pa-henua-kura ko 10
Tuhi-raro 4
E 'ano ki te taka'iga, 9
Te moe koe.
So sweet you will not sleep! 9
Thinking of love, desiring love, 10
The heart thrills with excitement. 9
Toga and Te Tapu-a-roko 9
Are going to the gathering, 9
You will not sleep. 6
Te Ariki-huru-tara and 9
Ugaru-te-ganagana 8
Are going to the festival, 9
You will not sleep. 6
Pa-henua-kura and 7
Tuhi-raro 4
Are going to the assembling, 9
You will not sleep.
0
A pua mata, e a'a ra koe i 'ati ai? 8
E taka'ia ana koe i vavae kiore, nore- 18
ira koe i 'ati ai.
O flower that is fresh, what has made 10
you break off? 5
You have been trodden upon by the 11
feet of a rat, that is why you have 11
broken off.
0
Maua e! Maua tenei ko 11
Ugaru-te-ganagana, 8
Maua i te ipo gata'i, 10
Maua e! 4
Kia pikipiki 'aki'aki pua, 12
Maua e! 4
1. I to'o te vai, 8
Ko mi'imi'i au, 7
Ko mi'imi'i koe, 7
Mea kite ki te ata 8
o Matahara, te ipo. 8
Maua e! 13
2. Ku mi'imi'i au 9
E ata i te pere'i, 8
Te ata i a Matahara, te ipo. 12
Maua e!
Ah, we two! Here are we two, 9
Ugaru-te-ganagana and I, 10
We two were united in love, 10
We two! 2
Let us climb up to pick flowers, 8
We two! 2
Beside the spring, 5
I peered down, 5
You peered down, 6
Seen was the image 7
of Matahara, the beloved. 9
Ah, we two! 3
Peering down I saw 6
The reflection of the water bottle, 11
The image of Matahara, the beloved. 13
Ah, we two!
0
Hiti mo roro kino. 3
1. Tuku atu nei toku rima, 12
e te ipo, 4
Pa i te ko'oaragi, 8
'Iti mo roro kino. 8
2. Tuku atu nei toku rima, 12
e te ipo, 4
Pa i te rekareka, 7
'Iti mo roro kino. 8
3. Tuku atu nei toku rima, 12
e te ipo, 4
Topa i te 'ata'ata, 8
'Iti mo roro kino.
Joy turns to sadness. 5
I stretched out my hand, 6
O my beloved, 4
It touched below your waist, 10
Ah! joy will turn to sadness. 7
I stretched out my hand, 6
O my beloved, 4
It touched your sweetness, 9
Ah! joy will turn to sadness. 7
I stretched out my hand, 6
O my beloved, 4
It fell into empty space, 7
Ah! joy has turned to sadness.
0
Ugaru e! 4
Mate oku tama i te koa. 10
1. Ko Te Ariki-huru-tara 11
ko Ugaru-te-ganagana, 9
E tini te 'auraura, 9
E mano te 'auraura, 9
Mata tugougou a tagata, 11
Ugaru e! 4
Mate oku tama i te koa. 4
2. Ko Toga-te-huareva 10
ko Te Tapu-a-roko, 7
E tini te 'auraura, 9
E mano te 'auraura, 9
Mata tugougou a tagata. 11
Ugaru e! 4
Mate oku tama i te koa.
O Ugaru! 4
My child is in deep distress. 7
Te Ariki-huru-tara 8
and Ugaru-te-ganagana, 9
Many are the pinchings, 6
Countless are the pinchings, 8
The man nods in sleepiness. 8
O Ugaru! 4
My child is in deep distress. 7
Toga-te-huareva 7
and Tapu-a-roko, 6
Many are the pinchings, 6
Countless are the pinchings, 8
The man nods in drowsiness. 7
O Ugaru! 4
My child is in deep distress.
0
Ka pa to rogo. 5
1. Koai te porotu ganagana'ia 15
Ka pa te rogo a ipo? 8
Ka tiketike ki tua 8
ko Te Maga-tarara-heke. 9
Ka pa to rogo. 6
2. Ko Kua-te-ipo 8
te porotu ganagana'ia. 10
Ka pa te rogo a ipo. 8
Ko i tiketike ki tua 9
ko Te Maga-tarara-heke. 9
Ka pa to rogo.
Your fame resounds. 7
Who is the handsome man 7
Whose fame resounds as a lover? 11
It crosses over to seaward 9
of the ridge of Maga-tarara-heke. 12
Your fame spreads afar. 8
It is Kua-te-ipo 7
who is handsome beyond compare. 10
Whose fame resounds as a lover. 11
It ascends beyond the ridge 8
of Maga-tarara-heke 8
Your fame spreads afar.
0
Ku 'au tori torina torina. 4
1. Ku 'au torina to 'ei 9
ati mei te tepere, torina. 11
Ko Koha ko Marama 7
na 'akakai rorororo 9
a Kua-te-ipo, torina.
You have resumed your handsome form. 13
Of beautiful form is your wreath which 13
came from the district, beautiful. 11
Koha and Marama 6
are the wonderful ear ornaments 11
of Kua-te-ipo, O beauty.
0
Tau 'akarirerire, 8
Tau 'akarirerire, 8
Me te ipo a i po, 7
Tau 'akarirerire, 8
1. Ko Toga ko 4
Te Tapu-a-roko. 8
2. Ko Te Ariki-huru-tara 11
ko Ugaru-te-ganagana.
10
3. Ko Pa-henua-kura 9
ko Tuhi-raro. 6
4. Ko Kua-te-ipo 8
ko Koha ko Marama
Settled on the heights, 6
Arrived at the peak, 7
With the beloved at night, 7
Attainment of the heart's desire. 11
Toga and 10
Te Tapu-a-roko.
7
Te Ariki-huru-tara 8
and Ugaru-te-ganagana. 9
Pa-henua-kura 6
and Tuhi-raro. 5
Kua-te-ipo and 6
Koha and Marama.
0
Ko e pa ki a koe, 7
Ko koe i tagi mai. 8
Ko e pa 9
1. Porotu ki Hapai-o-pua 12
Ko Toga-te-huareva. 8
Na Te Tapu-a-roko i 8
tagi mai. 5
2. Porotu ki Hiriga-tapu 11
Ko Te Ariki-huru-tara. 9
Na Ugaru-te-ganagana i 10
tagi mai. 5
3. Porotu ki te koutu 10
Ko Pa-henua-kura. 7
Na Tuhi-raro i 6
tagi mai. 5
4. Porotu ki Te Hare-iti 9
Ko Kua-te-ipo. 6
Na Koha me Marama 7
i tagi mai.
I have come to you, 8
But you desired me. 7
We meet. 9
Handsome at Hapai-o-pua 10
Was Toga-te-huareva. 8
It was Te Tapu-a-roko 8
who desired him. 5
Handsome at Hiriga-tapu 9
Was Te Ariki-huru-tara. 9
It was Ugaru-te-ganagana 10
who desired him. 5
Handsome at the headlands 8
Was Pa-henua-kura. 7
It was Tuhi-raro 6
who desired him. 5
Handsome at Te Hare-iti 9
Was Kua-te-ipo. 6
Koha and Marama 6
desired him.
0
Kitoki te ipo, kitoki, 9
I raraga'ia i te ata ka 'iti. 13
1. Naku noti taku pakete 11
Na taku tama'ine. 8
2. Piki ake i Ara-pikia, 12
E u'uga rou'ara. 9
3. Piki ake i Aga-one, 11
E u'uga rou'ara.
Complaining is the loved one, complain- 13
ing, 1
For that which was plaited at the rising 11
of morn. 2
Mine indeed was my basket 8
Made by my first-born daughter. 7
Ascend the slopes to Ara-pikia. 11
A gathering place for pandanus leaves. 13
Climb up the slopes to Aga-one, 10
A grove for gathering pandanus leaves.
0
Ku keke, ku keke. 6
1. E a'ana kino, 8
A'ana rima pa 6
Ko Te Pahu-o-te-ra. 8
2. Koai koe e 'aka'erurururu 15
I te toupata 'are 8
Xa te ika nei? 7
3. Ko Te Pahu-o-te-ra 'oki koe 13
E 'aka'erurururu 8
I te toupata 'are 8
Xa te ika nei.
Trouble, O trouble. 7
A cruel husband, 5
A husband with a striking hand 8
Is Te Pahu-o-te-ra. 7
Who art thou making a sound above 12
On the roof of the house 9
Belonging to this fish? 6
Thou art indeed Te Pahu-o-te-ra 12
Making a clattering 6
On the roof of the house 9
Belonging to this fish.
0
Ku keke, ku keke. 6
1. Uiui e Te Pahu-o-te-ra, 13
Koai oti igoa to ipo e? 12
E ipo kino, e ipo a te moto, 12
Ko a'ana a Roia e. 10
2. Uiui e Te Pahu-o-te-ra, 13
Ko Roia-tinaku te igoa to 12
ipo e. 3
A'ana kino, a'ana a te moto 12
Ko a'ana a Roia e.
Sorrow, O sorrow. 5
O Te Pahu-o-te-ra, ask the question, 13
What indeed is the name of thy love? 11
A cruel lover, a lover who strikes, 11
Is the husband of Roia, alas. 10
To the question of Te Pahu-o-te-ra, 13
Roia-tinaku is the name of the 12
one he loved, alas. 7
A cruel husband, a beating husband, 11
Is the husband of Roia, alas.
0
Ku keke, ku keke! 6
Tatou nei, 5
'Aki'aki a pua 7
Matahara eriki e! 8
Ku keke. 11
1. Koai te porotu rere 11
i te Vai-tahetoheto-kura e? 12
E porotu tino ra'ira'i 10
Te porotu rere i te 8
Vai-tahetoheto-kura e. 11
2. Ko Toga ko Te Tapu-a-roko 12
te porotu rere i te 8
Vai-tahetoheto-kura e.
Lo! and behold! 4
All of us here, 5
Picking flowers 4
With Matahara, the chief O! 9
Lo! and behold! 4
Who is the handsome one to dive 11
into the Crystal-spring, Oh? 6
A slender body must belong to 8
The shapely one who dives 8
into the Crystal-spring. 5
Toga and Te Tapu-a-roko 9
are the handsome ones to dive 11
into the Crystal-spring.
0
Tuku au. 4
1. Tuku atu koe, 9
Tukua te ipo, 6
Tuku au. 4
2. Tukua i'o taua tama'ine 14
Ko Te Tepeiru-raraga-kura, 11
I mate ki te moana. 8
E te ipo, tuku au. 9
3. 'Uri a 'i po, 7
Mau i te a'aga, 7
Ko a 'akatokai mai 9
Kia rogo mai te etua 10
E te ipo, 4
Tuku au.
I lowered thee down. 7
Thou hast been lowered down to the 11
deep, 2
Down to the depths, my loved one, 8
And I lowered thee down 8
Our daughter, the Princess-who- 9
plaited-precious-things, 8
She died on the open sea. 9
My darling, I lowered thee down. 9
A deep-sea fisherman I, 9
Storm-bound at night, 5
But the way was too long 7
For the gods to hear, 6
So thy body, my dear one, 6
I lowered thee down.
0
Ioro, ioro e, 7
Ka makatu'a mai! 7
No'ea te ioro 7
I te tipitipi o Toga? 9
Ioro, ioro e, 7
Ka makatu'a mai. 7
1. 'Omai ko te popoi, 8
'Omai ko toku kiko ana. 10
Ioro, ioro e, 7
Ka makatu'a mai. 7
No'ea te ioro 7
I te tipitipi o Toga? 9
No Hakaoromea te ioro 11
I te tipitipi o Toga. 11
2. No'ea te ioro 9
I te tipitipi o Toga? 9
No Mata-hakamaru te ioro
12
I te tipitipi o Toga. 2
'Omai ko toku raema, 9
'Omai ko toku io.
Pearl shell, O pearl shell, 7
Give me my share! 5
From whence was the pearl shell 8
At the cutting-up of Toga? 8
Pearl shell, O pearl shell, 7
Cut off my share. 4
Give me fermented breadfruit, 10
Give me my human flesh also. 8
Pearl shell, O pearl shell, 7
Cut off my share. 4
From whence was the pearl shell 8
At the cutting-up of Toga? 8
From Hakaoromea was the pearl shell 12
At the cutting-up of Toga. 8
From whence was the pearl shell 8
At the cutting-up of Toga? 8
From Mata-hakamaru was the pearl 11
shell 1
At the cutting-up of Toga. 8
Give me my breadfruit, 7
Give me my flesh.
0
No maua noti to maua pua, 2
E pua 'akaturi e ki kura.
12
Ovei'o to maua pua 2
No te nuku tita'a ki Vaitina. 12
Ove- ove- ovei'o to maua pua.
This flower of ours is truly ours, 10
A love flower earned by precious ex- 13
change. 2
Leave us our flower 8
From the land that borders Vaitina. 10
Leave, leave, Oh, leave us our flower.
0
E ko ipo e! 5
E ko ipo ve'ine, 7
E ko ipo a'ana, 7
E ko ipo e! 5
Tutu te marino 6
'Akaruru a 'au, 7
'Akaruru 'au 'oki 8
te ua o Heagi-kura. 9
E ko ipo e! 13
1. E aru atu au kia korua, 14
E kore korua e tomo 9
ki toku 'are, e 'aretapu, 10
E 'are ku no'oa e te 9
taura ko au. 7
2. Me kapokapo ake au 11
Ki te matamata a ua 9
o Heagi-kura.
O loved ones! 5
O cherished wife, 6
O beloved husband, 6
O dear ones! 5
Out of a clear sky 6
Lightly falls the rain, 5
Lightly drizzles down 4
the rain of Heagi-kura. 9
O my loved ones! 5
I command you two, 6
You two must not enter 7
into my house, a sacred house, 11
A sacred house dwelt in 8
by a priest, by me. 4
I will reach up with my hands 7
To draw down the heavy 6
drops of rain from Heagi-kura.
0
E te ipo, nui mai te mate. 11
1. Koai tei te ketu a'ine ara? 15
E te ipo nui mai te mate. 11
Te Ma-tuteagi 'oki tei te 11
ketu a'ine ara. 7
E te ipo, nui mai te mate. 4
2. 'Ao mai te 'au kura emiemi.
16
3. 'Ao mai te 'ei tatua enua kura. 3
4. Putuki mai to putuki e raga'ia.
O dear one, I die of love for thee. 14
Who is searching for a lady? 8
O dear one, I die of love for thee. 14
Te Ma-tuteagi indeed is seeking 13
for a lady. 3
O dear one, I die of love for thee. 14
Come to me bedecked in gorgeous head- 14
dress. 1
Come to me with a fragrant wreath 10
around your neck. 6
Tie on your girdle of chiefly rank.
0
I te ipo e, 5
Tuku au ki tai. 7
1. E te ipo e, 7
Tuku au ki tai, 7
Ki te moana 'akaro'a'ia. 11
E te ipo e, 5
Tuku au ki tai. 8
2. Koai 'oki koe 9
E 'ere'ere mai 7
To maro kura 'akariki ara? 11
E te ipo, e, 5
ii 'ere'ere mai 8
To maro kura 'akariki ara. 11
E te ipo e, 5
Tuku au ki tai.Tuku au ki tai.
O beloved, alas, 6
Sent down am I to the sea. 8
O beloved, alas, 6
Sent down am I to the sea, 8
To the ocean from whence I mourn. 11
O dear one, alas, 7
Deported am I to the sea. 9
Who indeed art thou 7
Binding on over there 7
Thy royal red girdle? 5
O beloved, alas, 6
Binding on over there 7
Thy royal red girdle. 5
O dear one, alas, 7
Exiled am I to the sea.
0
Te etua e, mate au, 9
Mate au, te etua e. 9
1. Kereteta ko Viri-te-ahine, 13
E paepae ko Te Mimiti. 11
2. E pou ko Tikere-ki-mehiti, 13
E ko'e ko Akuipo. 9
3. Patupatu ko Te Aku-rere-ki-tua 15
E pu ko Hatoro-manava. 10
4. E tutua ko Utuutu-a-gana, 14
E ike ko Patu-a-kura.
O adored one, I die, 9
I die, O adored one. 9
A wooden gong is Viri-te-ahine, 12
A house pavement is Te Mimiti. 12
A house post is Tikere-ki-mehiti, 13
A bamboo nose flute is Akuipo. 13
A wooden club is Te Aku-rere-ki-tua, 14
A shell trumpet is Hatoro-manava. 11
A cloth anvil is Utuutu-a-gana, 12
A cloth beater is Patu-a-kura.
0
E te 'otai a Toa-riga, e. 11
1. E te 'otai a Toa-riga e! 13
E i'u tei 'ogia, 8
E aro tei viria, 8
E a'a 'oki te 'enua 9
i raro ara? 6
2. Tu te pua, 6
Maua te pua, 6
E a'a i titiri ai 9
te a'ine?
O the body of Toa-riga. 8
O body of Toa-riga, alas! 9
A nose that was pressed, 7
A body that was embraced, 7
And what about the land that lies 10
below there? 4
The flower unfolds, 5
Seize the flower, 6
Ah, why did he cast aside 7
the woman?
0
E te patupatu a Toa-riga e. 12
Maku e patu atu te patu 10
roroa 'akaro'a, 7
E Toa-riga. 5
1. I te Vai-konini e ki kura, 14
Patu ake te rakau a te etua 13
ki aku. 3
2. E poti ana te tama a 11
Uru reire, 5
Te 'oki mai ai ki aku, 10
E te patu a Toa-riga e.
O beating club of Toa-riga. 10
I will beat out a long beating 11
of love, 3
O Toa-riga. 5
At the Vai-konini stream with the 11
loved one, 4
The beater of the adored one 11
beat upon me. 5
Too brief was the stay of the son 10
of Uru who left, 5
He returneth not again to me 10
O the club of Toa-riga, alas.
0
E kai oupo e na koe ko au, 13
Ko te titiri e titiri nei, 11
titiri, titiri, 6
'Ava roa koe i aku. 9
1. Ka titiri ana ia a 9
'akaro'a o koe nei. 11
2. Kua mate au Erika 11
Ki a garu e kiriti mai ara.
The love that gnaws within my breast 9
for thee, 3
The casting out progressing now, 9
cast out, cast out, 6
That I forever may forget thee. 10
Torn out is now the love that 9
once I felt for thee. 7
Dear one, I die 7
Beneath the waves that o'er me sweep.
0
I roto i te 'are tepere 10
Ko Te Mamoke-te-eriki 9
E viri ana i te kereteta.
Within the house of assembly 9
Was Te Mamoke-te-eriki 9
Playing upon the wooden gong.
0
I 'ea 'oki te veroga a tao 12
a Hau-hakataina ? 8
E ko toku to'e ia. 14
Ko Te Moko-o-ruanuku te 10
tokete te 'aka'ere'ere, 10
E ragi to koe.
Where then was the spear thrust 8
of Hau-hakataina? 8
He is my gluteal region. 8
Te Moko-o-ruanuku is the brother- 12
in-law who is loved, 6
Great possessions will come to you.
0
Te ipo topa anei'o au, 11
Te Matererea-iti e. 9
'Akatopa te kinokino 9
o te ipo, 4
Topa anei'o au. 8
1. E tai pikia, 6
E tai hokia. 6
E tai rere a kura, 8
Te tai o Te Matererea. 10
Topa anei'o au. 8
2. Ku 'akairiiri koe 9
Te tai o Pua-ragahia. 10
Taua ka marare nei, 9
E te ipo topa anei'o au. 12
Pae ake 'oki te kura 9
o Aiuragi. 6
E te ipo, topa anei'o au.
Beloved, I am left alone, 9
O Te Matererea, my dear one. 11
The odor of the death of the beloved 12
assails me, 4
I am left alone. 6
The waves flow o'er thee, 8
The waves recede, 6
The waves lift up thy body, 6
The waves lave Te Matererea. 11
I am left alone. 6
Thou wert borne in 6
By the waves of Pua-ragahia. 10
We two are now parted, 7
O beloved, I am left alone. 10
Washed up on the strand was 7
the precious one of Aiuragi. 13
O beloved, I am left alone.
0
Rokone ki tua ki Puatai-roa, 13
E Te Tepeiru ka 'akarere te mouri e, 16
Me te mea kua mate. 8
1. E Te Tepeiru e, 7
Tepeiru rava aiti e. 10
2. E a'a te mea kino 8
' I rere te mouri e. 8
3. E mataku no te ipo kino, 10
A mea kino i rere te mouri e. 13
4. E rima no te ipo kino, 9
A mea kino i rere te mouri e. 13
5. E toto no te ipo kino, 9
A mea kino i rere te 9
mouri e.
Extending out to seaward of Puatai-roa, 16
O Te Tepeiru, fear spreads abroad, 13
Because thou art dead. 9
O Te Tepeiru, alas, 8
My princess who departed so soon. 9
What is the evil thing 6
That spreads fear abroad. 8
Fear of a cruel lover, 8
That is the evil thing that causes fear. 12
The hand of the cruel lover, 8
That is the cruel thing that causes fear. 12
The blood shed by an evil lover, 9
That is the cruel cause that 9
spreads fear abroad.
0
E Te Tepeiru rava atu aiti e, 14
Me te mea kua mate. 8
1. 'Ao mai noti koe to 9
'au-nanuga i te ao ana.
O Te Tepeiru, thou hast passed on, 12
Because thou art dead. 9
Put on indeed thy feather headdress 11
that you wore in the world of life.
0
Te ipo i 'akaku'a reka 10
A matinitini nei, 8
Tagitagi mate au ki o koe, 12
E te ipo i 'akaku'a reka. 11
1. E Meiraga-te-ipo e a'a 11
te mea i tagia i te ao 11
ara? 2
E mouru kaiga no Taupapa, 12
E koa ata ia o e ragi. 11
2. E Meiraga-te-ipo, e a'a te 12
mea i tagia i te ao ara? 12
E mouru taro no 7
Te Puna-nui-a-tauga, 9
E koa ata ia o e ragi. 11
3. E Meiraga-te-ipo, e a'a te 12
mea i tagia i te ao ara? 12
E mouru taro no 7
Tutuira, 4
E koa ata ia o e ragi. 11
4. E Meiraga-te-ipo, e a'a te 12
mea i tagia i te ao ara ? 12
E mouru taro no 7
Te Matevarivari, 7
E koa ata ia o e ragi.
The beloved sincerely mourned for 11
By a thousand thoughts of former days, 10
I weep through love for thee, 10
O beloved, mourned for indeed. 11
O Meiraga-the-beloved, what is the 12
thing that you weep for in the 9
upper world afar? 5
The verdant freshness of my land of 8
Taupapa, 4
A sad picture from the realm above. 12
O Meiraga-the-beloved, what do you 13
weep for in the upper world afar? 10
The green fresh leaves of the taro 11
growing at Te Puna-nui-a-tauga, 12
A haunting picture of the world above. 13
O Meiraga-the-beloved, what do you 13
yearn for in the upper world afar? 10
The erect firm stalks of the taro 9
planted at Tutuira. 7
A yearning picture of the land above. 13
O Meiraga-the-beloved, what do yon 12
sigh.for in that upper world afar? 9
The full sweet tubers of the taro 10
harvested at Te Matevarivari, 11
A distressing picture from the home 11
above.
0
Te ipo, 'akare'au koe i aku. 13
Tuku te maru 5
Ka 'ere te porotu o 8
Mahau-eriki te ipo, 9
Mahau-eriki te ipo, 9
'Akare'au koe i aku. 10
I riu taua i raro, 9
I raro o Te Kaka-o-Vaitina, 6
E te ipo, 'akare'au 9
koe i aku.
O beloved, you have despised me. 12
When the evening shadows fall 8
The handsome form of Te Mahau-eriki 13
passes by, 2
Mahau-eriki, the beloved, 10
You who despise me. 7
You and I together wandered down, 11
Down to our home at Kaka-o-Vaitina, 14
But now, O beloved, you have 10
deserted me.
0
E tagi taku, 5
E tagi to koe, 6
'Akai'a ki te 'ata'ata. 10
E te ipo, 4
E manava ia noku.
I have my desire, 6
You have your desire, 9
As we gaze upward into space. 10
But, oh, she whom once I loved, 9
He is the very heart of me.
0
Ruaia, Ruaia, Ruaia! 12
Naku te ipo i te a'oa'o roroa. 14
Naku te ipo i te a'oa'o popoto. 14
Ruaia. 4
1. Naai te ve'ine tava ko'ua 12
ki te ika e? 5
2. Na Tu te ve'ine tava ko'ua 11
ki te ika. 4
3. Vaega moana 'oki te vero 11
mua o Matariki 7
O po akeake i te ata.
O Ruaia, Ruaia, Ruaia! 13
I have a loved one in a far-distant land. 14
I have a loved one nearer at home. 14
O Ruaia. 5
Who has a wife always importuning 11
for fish? 2
Tu has the wife always importuning 11
for fish. 2
On the open sea the first rays 9
of the Pleiades 6
Fade in the morning sky.
0
E pu! 2
1. Ui ake te etua kia Tama-tapu, 14
"I 'ano ki 'ea a Unu-ariki ?" 12
'Akamoe te 'au o Tutavake-rega. 14
2. 'Ano a Unu-ariki 8
ki tua Ragiriri. 7
Tona karo maga raro Te Tamanu. 12
Puta mai ai puta ve'ive'i 12
toga reki eru, 6
'Akatona 'iku'iku to'ora 11
i te rima. 4
3. I ruga o Mukotaka 8
'Atu tona 'ei, 6
'Atu 'akarekireki, 8
'akarekireki a tavake rega. 12
Ruku me e kea, 6
Ea me e 'onu, 6
Ea i te karoto.

Epu! 12
The god asked Tama-tapu, 8
"Whither went Unu-ariki?" 8
Abated has the fear of Tutavake-rega. 14
Unu-ariki went away 8
to the farther side of Ragiriri. 11
His piece of land was below Te Tamanu. 13
He returned, causing consternation, 12
bent beneath a burden, 7
With the tail of a whale 8
in his hand. 3
On the peak of Mukotaka 9
his necklace was made, 7
Made in a squatting position, 11
squatting like a tavake bird. 12
He dived like a turtle, 8
He came up like a turtle, 9
He emerged in the deep lagoon.

0
Ka rue, ka rue, 6
Oku tama tokorua, 8
Ko Huru-mahakihaki 8
Ko Huru-tavake-rega. 8
E ka rue. 4
1. "Vai-hunarei-tinaku, 9
i 'ea to maua motua?" 10
"Ena i te pou o te 'are, 10
a motua o korua." 8
"E te pou o te 'are 8
ko a motua koe o maua?" 11
"Vai-hunarei-tinaku e, 10
kakore e ki e." 6
2. "Vai-hunarei-tinaku, 9
i 'ea to maua motua?" 10
"Ena i te pou muri 8
a motua o korua." 8
"E te pou muri 6
ko a motua koe o maua?" 11
"Vai-hunarei-tinaku e, 10
kakore e ki e." 6
3. "Vai-hunarei-tinaku 9
i 'ea to maua motua?" 10
"Ena i te rivi o te 'are 10
a motua o korua." 8
"E te rivi o te 'are 8
ko a motua koe o maua?" 11
"Vai-hunarei-tinaku e, 10
kakore e ki e." 6
4. "Vai-hunarei-tinaku 9
i 'ea to maua motua?" 10
"Ena i te ao 'akare, 9
a motua o korua." 8
Ka rue, ka rue, 6
oku tama tokorua.
They will leave me, they will leave me, 12
These two sons of mine, 7
Huru-mahakihaki and 8
Huru-tavake-rega. 7
Alas! They will leave me. 8
"O Vai-hunarei-tinaku, 10
where is the father of us two?" 9
"There, the post of the house, 9
that is the father of you two." 9
"O post of the house, 7
art thou the father of us two?" 9
"O Vai-hunarei-tinaku, 10
it does not speak." 6
"O Vai-hunarei-tinaku, 10
where is the father of us two?" 9
"There, the post at the back, 7
that is the father of you two." 9
"O post at the back, 5
art thou the father of us two?" 9
"O Vai-hunarei-tinaku, 10
it does not answer." 6
"O Vai-hunarei-tinaku, 10
where is the father of us two?" 9
"There, the posts of the wall, 7
that is the father of you two." 9
"O posts of the wall, 5
art thou the father of us two?" 9
"O Vai-hunarei-tinaku, 10
it does not reply." 5
"O Vai-hunarei-tinaku, 10
where is the father of us two?" 9
"Far beyond that distant cloud, 8
your father is there." 7
They will leave me, they will leave me, 12
these two sons of mine.
0
Maua e! Maua tenei 10
ko Huru-mahakihaki 8
ko Huru-tavake-rega. 8
Maua ri'ia ki te pou 10
o te 'are. 4
Maua e! 4
1. Toia i te piteki pua kaka'o. 13
2. Te piteki pua kaka'o 9
e rara ki te moana. 8
3. I tua o Metia, i tua 10
o Te Erehi-piko. 7
4. I tua o Haohao, i tua 11
Te Tamanu.
Alas we two! Here are we two 10
Huru-mahakihaki and 8
Huru-tavake-rega. 7
We two are tied to the posts 9
of the house. 5
Alas, we two! 4
Launch the canoe made of cane. 11
The canoe of cane 7
sets out on the sea. 7
It sails beyond to Metia 9
and to Te Erehi-piko. 8
It sails beyond Haohao and 10
reaches Te Tamanu.
0
E ara pu'ia, e ara pu'ia, 12
Ka moe tai-toga, 7
Ka moe tai-tokorau. 9
E ara pu'ia! 6
1. I 'ea 'oki te 'okiga 9
te vaka o Mamau-ora? 9
2. I te 'akatiutiu 'oki te 11
'okiaga te vaka o Mamau-ora. 13
3. I te akau motamota 'oki te 12
'okiaga te vaka o Mamau-ora. 13
4. I te akau e roa te 'okiaga 13
te vaka o Mamau-ora.
The wind arises, the wind arises, 10
The waves from the south are calmed. 11
The waves from the north are calmed. 10
The wind arises! 5
From whence returned 6
the canoe of Mamau-ora? 10
From sailing in the west wind 8
was the returning of the canoe of 11
Mamau-ora. 5
From the beach where grew small nuts 9
was the returning of the canoe of 11
Mamau-ora. 5
From the far-distant beach was the re- 10
turning of the canoe of Mamau-ora.
0
Mate te ipo! 5
1. Kata'i au ka emoria e, 11
Mate te ipo! 5
Tutu ki ruga ko Rua-ma- 9
kai-tagata. 5
Mate te ipo! 5
2. Ko Rua-ma-kai-tagata 9
Ra te po roa Ruanuku e. 10
Mate te ipo! 5
3. Ma te po roa e mau ana 10
Te 'akarau na Hina-kuka. 10
Mate te ipo! 5
4. 'Akarau na Hina-kuka 9
Ko Huritaku ei aku tama. 11
Mate te ipo!
The dear one is slain! 8
Now indeed am I in fearful dread, 12
The dear one is slain! 8
In the ascendency is 6
Rua-the-man-eater. 7
The dear one is slain! 8
Rua acquired the name of Man-eater 14
During the long night of Ruanuku.. 10
The dear one is slain! 8
Through the long night was captured 9
The cherished one of Hina-kuka. 11
The dear one is slain! 8
The cherished one of Hina-kuka, 11
Was Huritaku from among her sons. 10
The dear one is slain!
0
Ka momoe korua. 7
1. Ko Toa-rei-tamahine 9
I piki ake i te ra tikura 11
Ei te putaga o Hakahotu. 11
Ura i te ata ka taka'i. 10
Ka momoe korua. 7
2. E porotu ko Toa-rei-tamahine 13
I piki ake i te ra tikura 11
I te putaga o Hakahotu e. 11
Ura i te ata ka taka'i. 10
Ka momoe korua. 7
3. E porotu ko Huki-a-matikao 12
I piki ake i te ra tikura 11
I te putaga o Hakahotu e. 11
Ura i te ata i taka'i. 10
Ka momoe korua.
You two have espoused each other. 13
It was Toa-the-cherished-first-born 10
Who came up the hill at sunrise 10
While the gentle breeze was sighing. 11
The morning rays lit up her form 8
as she walked home. 6
You two have loved together. 10
Beautiful was Toa-rei the first-born 13
As she climbed up beneath the rising sun 12
As the gentle zephyr blew. 6
The morning sun shone on her as she 10
walked along. 4
You two have loved together. 10
Beautiful was Huki-a-matikao 13
As she came up beneath the morning rays 12
While softly the breeze was blowing. 10
Her shadow glowed as she walked along. 11
You two have loved together.
0
E te ipo, taka'i, taka'i, 10
Taka'i roa koe i aku. 10
1. Ko Toa-rei-tamahine 9
A mea ko te Nuku-o-pua. 10
2. E oko 'akamaku te 'akaro'a 12
I roto o koe ana. 8
3. E oko 'una te 'akaro'a 10
I roto o koe ana.
O beloved, discarded, discarded, 10
You have indeed discarded me. 11
It was Toa-the-cherished-first-born 10
Who owned the Land-of-flowers. 8
Love was kept within the heart 9
Within that heart of thine. 8
Love was hidden deep within, 9
Within that heart of thine.
0
E tama te a kura, 7
E tama te a rei, 7
Tama pua te aro'a. 8
1. To kokoe raurau kino 10
Ki te a'ine. 5
Metie, metie koe oku.
O daughter most precious, 9
O daughter most dear, 7
Daughter for whom my love brims over. 10
Alas, thy evil jealousy 8
Toward this woman. 5
O daughter, you daughter of mine.
0
Rua ara, te ipo, rua ara! 11
Koai te ve'ine a 8
Toga-te-huareva i no'o mua? 12
Tumu 2
Rua ara, te ipo, rua ara! 11
Kara'aga 4
Oupo taka'iti'iti, oupo 12
i taku tama. 5
Tumu 2
Rua ara, te ipo, rua ara!
Two, O beloved, two! 6
Who was the woman with whom 7
Toga first stayed? 5
Short refrain (repeated) 8
Two, O beloved, two! 6
Additional refrain 8
A beating heart within the breast, 11
the breast of the son of mine. 9
Short refrain (repeated) 8
Two, O beloved, two!
0
Ka toia, toia, ka toia ra! 12
E 'au matata noa, 8
E 'au te ipo kino, 8
Ka toia, toia, ka toia ra. 12
1. E a'a te matagi 7
poripori nunui? 7
2. E tokorau te matagi 9
poripori nunui. 7
4. E parapu te matagi 8
poripori nunui. 7
6. E tiu te matagi 7
poripori nunui.
Haul away, haul, haul away, oh! 11
Danger is nigh, 4
Fear of the enemy, 6
So haul away, haul, haul away, oh. 12
What is the wind 4
that brings the big seas? 6
The north wind is the wind 6
that brings the huge waves. 7
The northwest wind is the wind 7
that brings the great seas. 7
The west wind is the wind 6
that brings the rough storms.
0
E Toa-motahu e- ! 7
Te ma'ema'e i aku! 8
1. E kavitiviti no tai 9
o Te Ra-kautea, 7
A e vakavaka titokorua. 11
2. E tiaku no Te Hoiraga-ua, 12
Mapu a tagata. 6
3. Aguna no Te Papa-huri-a-rau, 12
Vikiviki a tagata.
O Toa-motahu, alas! 8
The pain within me ! 6
A sand crab from seaward 7
of Te Ra-kautea, 7
Ah, my breast is riven in twain. 9
A tiaku bird from the mount of 12
Te Hoiraga-ua, 7
Man sighs in bitter grief. 7
The blowhole of Papa-huri-a-rau sounds 14
a portent of death, 6
Man wanders aimlessly in dire distress.
0
E Te Mate-oho e- ! 7
1. E Te Mate-oho e, 7
Kua pi 'oki o roro mata 10
I te one makurukuru. 9
Ku tuarau taua, 8
E Te Makupu-hakahema. 9
2. Aia te tai 6
E riu ana Te Mata-o-rire, 11
Ku ge'ege'e i raro 8
Te Makupu-hakahema. 8
3. Pae ake 'oki Te Mate-oho 11
Te Nuku-a-maru. 6
4. Ku me'iti te matagi 8
Ki te uru akiaki.
O Te Mate-oho, alas! 8
O Te Mate-oho, alas, 8
Your eyes have been filled 10
With drifting sand. 4
Severed forever, thou and I, 10
Alas, Te Makupu-hakahema. 10
Behold the sea which bore thy body 9
Now ebbs around the point of 9
Mata-o-rire, 5
The body of Te Makupu-hakahema 11
Bends low in weariness and pain. 10
Te Mate-oho was cast ashore 10
On the sandy beach of Nuku-a-maru. 11
The wind now veers around 8
And rages from the west.
0
Onini auere te ipo e, 11
Ko taua. 4
1. Taua noti taua e te ipo, 12
Taua mei te tino rikiriki 12
Mei te korikoriga a tai. 11
2. Taua noti taua e te ipo, 12
Taua mei te 'erega ta'i 11
Mei te pukoukou. 8
3. Taua noti taua e te ipo, 12
Taua mei te vaiu tutu, 11
Mei te vaiu popono. 9
4. Taua noti taua e te ipo, 12
Taua mei te tino uru ragaraga, 14
Mei te tino maro'iro'i. 10
5. Taua noti taua e te ipo, 12
Taua mei te tino vai'u'u, 12
Mei te patiki okeoketu. 11
6. Taua noti taua e te ipo, 12
Taua mei te no'oga ta'aga, 12
Mei te tokoto ta'aga. 9
7. Taua noti taua e te ipo, 12
Taua mei te ragi ko'uko'u, 12
Mei te ragi ikiki a kura. 11
Kume 'ea te etua i aku?
Alas! We grow old, O beloved, 9
We two. 2
We two indeed together, O beloved, 12
When we two were little 7
When we played together in the sea, 11
We two indeed together, O beloved, 12
When we took our walks together 10
As we were growing up. 7
We two indeed together, O beloved, 12
When your breasts were firm and round. 11
When your breasts drooped in motherhood. 13
We two indeed together, O beloved, 12
When your hair floated down your back, 12
When your body was strong and virile. 10
We two indeed together, O beloved, 12
When our bodies grew old and thin, 10
Like a flat-fish resting on the bottom. 11
We two indeed together, O beloved, 12
When so feeble we but sat apart, 10
So feeble we could but rest the hours 12
away. 2
We two indeed together, O beloved, 12
When our dim eyes gaze at the misty 11
skies, 2
When vision fails to see their splendor. 13
Ah, whither doth God draw me?
0
Ko Hukihuki-rerevai 'ava'ia 13
Te 'akaipoga na Rua-tamato. 12
1. O koai? Ko Tiki-tea, 9
Ko Hina-one ko tana ve'ine ia. 13
2. O koai? Ko Atea. 8
Ko Atanua, ko tana ve'ine ia. 13
3. O koai? Ko Te Pari, 8
Ko Te Kare-o-te-moana, 9
ko tana ve'ine ia.
It is Hukihuki-rerevai, forgotten 13
Is the marriage with Rua-tamato. 12
Oh, who is it? It is Tiki-tea, 10
It is Hina-one, his wife was she. 11
Oh, who is it? It is Atea. 9
It is Atanua, his wife was she. 11
Oh, who is it? It is Te Pari, 9
It is Te Kare-o-te-moana, 10
his wife was she.
0
Tu mai i oro ka rere, 9
Rere me korua, 6
Ko au ra, maua ra, 8
Taua i oniania 9
Te uru moega o Nua. 9
E te kuni e, ka re. 7
1. No Nua te 'u e, 6
E kokomo ki meire 8
No Mukotaka e tu ma. 8
2. No Nua te 'u e, 6
E kokomo ki naunau 9
No Aukena e tu ma. 8
3. No Nua te 'u e, 6
E kokomo ki 'iapo 8
No te te'ito e tu ma. 8
4. No Nua te 'u e, 6
E kokomo ki pikikena 9
No Kamaka e tu ma. 7
5. No Nua te 'u e, 6
E kokomo ki aumea 9
No te te'ito e tu ma.
Arise, let us go, 6
Go with you two, 5
I indeed, we two, 6
You and I will visit 7
The sleeping places of Nua, 9
O the present company, let us go. 9
Oh, it was the people of Nua, 10
Who bedecked themselves with meire, 13
From the slopes of Mukotaka. 9
Oh, it was the people of Nua, 10
Who bedecked themselves with naunau 14
From the island of Aukena. 9
Oh, it was the people of Nua, 10
Who bedecked themselves with 'iapo 13
In ancient days gone by. 7
Oh, it was the people of Nua, 10
Who bedecked themselves with pikikena 14
From the islet of Kamaka. 8
Oh, it was the people of Nua, 10
Who bedecked themselves with aumea 14
In ancient days gone by.
0
Ei reka popoi, 7
'Akaitaita, 'akameitetaki. 13
Ei reka popoi, 7
'Akakakokako, 'akameitetaki. 13
E roa ki te rapu, 7
Rapua te popoi. 7
Ei reka popoi, 7
'Akaitaita, 'akameitetaki. 13
'Oatu ka kume, 6
Kumea te popoi. 7
Ei reka popoi 7
'Akaitaita, 'akameitetaki, 13
'Akakakokako, 'akameitetaki.
To make real breadfruit paste, 11
Make it sticky, make it good. 9
To make real breadfruit paste. 11
Free it of lumps, make it smooth. 10
It takes long in the kneading, 9
Squeeze the paste with the fingers. 11
To make really good paste, 9
Make it sticky, make it well. 8
Take and pull it, 5
Pull out the paste. 6
To make really good paste 9
Make it sticky, make it well, 8
Free it of lumps, make it smooth.
0
Tana ipo rara varu 8
Ko Hina-tinaku. 6
E moe i roto te ate'uka 11
O tana ipo. 5
1. 'Oake ki a ragi 7
'Akakopu e tagata e. 9
2. 'Oake ki a ragi ta'ua'ua, 12
E ko tana ipo. 6
3. A ragi ta'ua'ua, 8
Turi ta'i, turi rua, 8
Turi toitoia. 7
O rere au ki te moega 10
O tana ipo. 5
4. 'Oake ki a po'atu titatita, 12
Kopaki nui tama kua. 9
O rere au ki te moega 10
O tana ipo. 5
5. 'Oake ki a koutu titatita, 12
E tagata meitaki au. 10
No ruga nei au, 7
No raro nei au, 7
No te po 'i'i roroa 8
O tana ipo.
Among his many (eight) loves 8
There was Hina-tinaku. 8
He rests within the heart 7
Of his beloved. 5
While gazing up at the skies 9
There appears a human form. 9
In the drifting clouds of heaven, 10
Lo, it is the form of his beloved. 10
Beneath the cloudy skies, 8
Visiting once, visiting twice, 10
Visiting time and oft. 7
Oh, I will fly to the bedside 8
Of his beloved. 5
Stumbling along the rocky path, 7
Impeded by stones is the handsome one. 12
Oh, I will speed to the bedside 10
Of his beloved. 5
Stumbling around the rocky point, 9
I am a charming man. 6
I have wandered the uplands, 9
I have sought in the lowlands 9
During long aimless nights 7
For his beloved.
0
Kume iti, kume roa. 8
1. E roa tagiga ki a koe, 10
E te ipo kaunoana mai, 11
Mea pa i te maga rikiriki o tua, 14
E te ipo kaunoana mai.
Draw near, draw far. 5
I desired thee from the distance, 11
O dear one for whom I have swum so far, 13
I have reached the low hills to seaward, 13
O dear one for whom I have swum so far.
0
'Iti ko te ata, 6
Tagi ko te karako, 7
'Akanekeneke toku ipo 10
meitaki ati e. 7
1. Ka'u tinitini te ka'u 9
O te ipo e ati e. 8
2. E no'o i tua Te Nukuroa, 11
Toku ipo meitaki e. 9
3. E no'o i Aorere, 8
Toku ipo meitaki ati e. 11
4. E no'o i Taravai, 8
Toku ipo meitaki ati e.
Rising is the dawn, 5
Crying is the karako, 8
My handsome lover 5
will now move on. 5
Many are the garments 6
Of the departing loved one. 9
He will stay seaward of Nukuroa, 11
My handsome lover-ah. 6
He will stay at Aorere, 8
My absent handsome lover-ah. 8
He will stay at Taravai, 8
My absent handsome lover-ah.
0
Te ki! 2
1. E ruturutu e pa'u ko Riaragi, 13
Rutu atu ki tai o Retiku ra, 12
te ki. 2
E aro maku akariki, te ki. 11
2. Moemoe rikarika 8
'akatamaki'ia, te ki. 9
E ruturutu e pa'u 8
ko Riaragi, te ki.
It will not sound! 5
The beating of the drum named Riaragi, 13
Beat it to the seaward of Retikura, 13
it is silent. 4
It laments tearfully for the high chief, 11
it is dumb. 3
Arise early from sleep hoping to make 13
it sound, it is silent. 7
The beating of the drum 7
of Riaragi, it is dumb.
0
Ena e to taura e! 8
Kavea atu ki tua, 8
Ki Momona-mua. 6
Ki roto o te 'are ragi o Tu, 11
Ki o Nua, ki o Te Agiagi, 11
Ki o Te Ruanuku, ki o Mariu, 12
Ki o Tahiri, ki o Viriga, 10
Ki o Te Marupo-ruanuku, 10
Te Agiagi i a Te Pipi, 10
I a Tagaroa, i a Tahakarapa, 13
I a Onua-kai-reva, . . . 9
Me 'akaairoga o koe 10
Me unu maga me eketea.
Here is your priest! 7
Convey him to the other side, 9
To Momona-mua. 6
To within the sky-house of Tu, 9
To Anua, to Te Agiagi, 10
To Te Ruanuku, to Mariu, 10
To Tahiri, to Viriga, 8
To Te Marupo-ruanuku, 9
Te Agiagi with Te Pipi, 9
With Tagaroa, with Tahakarapa, 11
With Onua-kai-reva, . . . 8
Let him be your image 8
To erect the forked tapu stick 9
and bark cloth streamer.
0
Mo'ute, mo'ute ana mai, 10
Mo'ute ko i te matagi, 9
... 0
Ko i Anua-mana-akariki.
Cloth, cloth for us, 4
Cloth to invoke the winds, 7
... 0
To invoke Anua-with-kingly-power.
0
E tini te 'akakaka'o, 9
E 'akakaka'o ana mai, . . .
Innumerable are the reeds, 10
Reeds for us, . . .
0
E rere ki te pare, 7
Kia Tu, kia Ruanuku, 9
Kia Mariu, me Tahiri, 9
Me Viriga, . . .
Take up the headdress, 7
To Tu, to Ruanuku, 7
To Mariu, to Tahiri, 8
To Viriga, . . .
0
Aituga, aituga ana mai, 12
Aituga turoro, 7
Aituga mataga 'onu, 9
Aituga ko i matagi, 9
Ko i Anua-mana-akariki, . . .
Food, food for us, 6
Food of cooked coconut cream, 11
Food of unkneaded breadfruit, 11
Food to invoke the winds, 8
To invoke Anua-the-powerful-king, . . .
0
Ma koe ka tao'i, 7
Tao'i, me ora o koe. 9
Ma koe ka titiri, 7
Titiri ki tai o Te Tehito, 11
Me tao o koe, 6
Me ava ki Te Hakarapurapu.
It is for you carry out, 8
Carry out and you will live. 9
If you disregard, 6
You will be cast on the beach of 10
Te Tehito, 4
Cooked in an oven, 7
And be lost in Te Hakarapurapu 11
[an abyss].
0
E Tu e! 3
Eia to kai, 6
I .kaiga ke koe 7
E apata ki te kore.
O Tu! 2
Here is your food, 7
To be eaten by you 7
...
0
Aituga, aituga ana mai, 12
Aituga kai, aituga popoi, 13
Aituga piere, 7
Aituga ko i te matagi, 10
Ko i Anua-mana-akariki, . . .
Food, food for us, 6
Portion of food, portion of popoi, 15
Portion of piere, 9
Food to invoke the winds, 8
To invoke Anua-of-kingly-power, . . .
0
Ko te mo'o o Tu, 6
Te mo'o o Ruanuku, 8
Te mo'o o Mariu, 7
Te mo'o o Tahiri, 7
Te mo'o o Te Agiagi, 9
Te mo'o o Viriga.
It is the permission of Tu, 9
Permission of Ruanuku, 9
Permission of Mariu, 8
Permission of Tahiri, 8
Permission of Te Agiagi, 10
Permission of Viriga.
0
1. Tapui ki mo'o ki rega 9
i toa to mate. 6
2. Tapui ki mo'o ki rega 9
i toa to mate. 6
I to uru tapu to mate.
Anointed after permission 10
with turmeric to ward off your death. 11
Anointed after permission with turmeric 14
to ward off your death. 7
In your tapu hair is your death.
0
3. I to tuke rae to mate. 9
4. I to mata to mate. 7
5. I to 'a'a to mate. 7
6. I to i'u to mate.
In your eyebrows is your death. 11
In your eyes is your death. 10
In your mouth is your death. 10
In your nose is your death.
0
E tini te tai, 6
Ko tai a Itu, 6
Ko tai mei te moana, . . .
There is an infinity of salt water, 11
The salt water of Itu, 7
The salt water from the ocean, . . .
0
Ai o tena te vanaga, 9
E vanaga ko i te 'aganui ana, 13
Ko i a Tu, 4
Tu-ki-vaho, Tu-kai-hu, 8
Tu-araga-henua, 7
...
Behold, this is the announcement, 10
An announcement of much to do, 10
To invoke Tu, 5
Tu-of-the-outer-space, Tu-eater-of-people, 16
Tu-who-floats-up-the-land, 7
...
0
Eketea ! Eketea ana mai, 12
Eketea a Itu, 7
Eketea ka emo te tua, 10
Ka emo te aro, 6
Ka ano manava i ginia,
The streamer! Streamer for us, 9
Streamer for the gods, 6
Streamer that protects the back, 8
That protects the front. 5
The interior was void,
0
Manava i koko. 6
Ka ano atu ra 6
Ka ano pati. 5
Homai ru'iru'i o kai, 10
Homai tarutaru o kai, 10
E ai riakina taramone. 11
E pu'i tagi pe'e. 7
Ru-toko-na-ragi, 6
Puniga, Marokura, 7
Taratahi, Anua-motua, 10
Hakaparo, Rikitea, 8
I a Hareiti, Tuhune, 9
Papakiaka, Mata-iti-teaki, 12
I a Pokau, i a Rogo, 9
I a Marakaha, i a Tahua, 11
I a Mako-ki-ata, 7
I a koe ko Rou-a-te-maku.
The interior was empty. 7
Let [productivity] appear 8
And spread to the foothills. 8
Grant the smell of food, 6
Grant the growth of food, 6
A portion of fatness, 7
A breeze that calls for fermentation. 12
�. 0
�. 0
�. 0
(List of ancestors) 5
�. 0
�. 0
�. 0
�. 0
�. 0
To you, Rou-a-te-maku.
0
A'ua, a'ua, tau (toku?) pua! 12
Te Kurato . . .
Make, make my support! 6
Te Kurato . . .
0
E tini te tai, 6
Ko tai a Itu, 6
Ko tai mei te moana, 9
Ko tai oriorikona . . .
Many are the tides of salt water, 10
Salt water of the gods, 6
Salt water from the ocean, 8
Salt water sounding sweetly from afar . . .
0
Aituga, aituga ana mai, 12
Aituga kai, 6
Aituga ko i te 'aga 9
Ko i a Tu, . . .
A portion, a portion for us, 10
A portion of food, 7
A portion for the work 7
To invoke Tu, . . .
0
1. Ariki tu, ariki tu . . . 8
2. Koai ariki te Mahuako . . . 11
3. Ko i te ragi pure . . . 7
4. Ko aku tane mei me hea . . . 10
5. Viri moko-taka, moko-rore . . . 10
6. Tatakitu te maro, 7
Taki ana, koe tapu kura . . .
0
E tini te vai, 6
Vai koi raro, 6
Koi Havaiki, koi Vavao, 11
Koi Toganui, koi Tariru,
Numerous are the fresh-water springs, 11
The spring of the setting sun, 7
Of Havaiki, of Vavao, 9
Of Toganui, of Tariru,
0
Koi Agahuru, koi Magareva, 12
Koi Te Nukuroa, 7
No Tutea, no Te Ape, 8
No Te Komako-raro-ara, 9
No Te Kurio, no Toa-te-kurio.
Of Agahuru, of Mangareva, 10
Of Nukuroa, 5
Belonging to Tutea, to Te Ape, 11
To Te Komako-raro-ara, 9
To Te Kurio, to Toa-te-kurio.
0
Koukau ko Atea-manutai, 12
Koukau i ona vai, manutai, 13
Vai tapu te vai o Havaiki, 12
Atea, . . .
Atea-manutai bathes in fresh water, 13
Bathes in his springs (?), 5
Sacred is the spring of Havaiki, 10
Of Atea . . .
0
E tini te tao, 6
E tao kai te o'o o te 'enua . . .
Numberless are the spears, 8
Spears directed toward the head of the land . . .
0
Tera uta, tera tai, 8
Tera uta, tera tai! 8
Ka tu ko Hiohio, 7
Te mei a Toa-te-kurio 10
ki te ao! 4
Tera uta, tera tai!
Toward the mountain, toward the sea, 12
Toward the mountain, toward the sea! 12
Hiohio is established, 9
Send the breadfruit of Toa-te-kurio 13
to this world! 3
Toward the mountain, toward the sea!
0
E tini te 'akako i ruga, 10
Ko i Taiaga-motua, 9
Ko i Taiaga-rekareka, 10
...
Numerous are appeals above, 12
Appealing to Taiaga-motua, 12
Appealing to Taiaga-rekareka, 13
...
0
E Tu, 'akareitia ki 9
te pukei kana . . .
O Tu, chain together the 8
heap of coral . . .
0
E tini te tai, 6
Ko tai a Itu, 6
Ko tai mei te moana, 9
Ko tai oriorikona, 9
Ko tai o Te Gahatu, 8
Ko tai o viriga-tamanu, 10
Ko tai o te pou, 7
Ko tai o te to'u'u, 8
Ko tai o te toupiri (toupatu), 13
Ko tai o te 'akarereva, 10
Ko tai o te karou, 8
Ko tai o te rouhara, 9
Ko tai o te 'are nei!
Abundant is the salt water, 8
The salt water of the gods, 7
Salt water from the ocean, 8
Salt water from the moving seas beyond, 11
Salt water of Te Gahatu, 8
Salt water for the preparation of tamanu, 16
Salt water of the main posts, 8
Salt water of the ridgepole, 9
Salt water of the ridge sheets, 9
Salt water of the raising up, 9
Salt water of the thatch raising poles, 11
Salt water of the pandanus thatch, 9
Salt water of this house!
0
1. Ami kai kava, 6
Tupua a te eiau, 9
Tupua a te raganuku, 9
Ami kai kava. 6
'Au mai e rutu e meru, 10
Kia merumeru, kia merumeru. 12
Pa'u i tutu ki Te Makupu, 10
Tagaroa-mea, 6
Mo Reigaoa te 'ao atu. 11
2. Garutoga i a Garutoga, 10
Garutoga e iti te poia, 11
E Garutoga . . .
Girded for the drinking of kava, 9
Chief of far-stretching power, 8
Chief of far-distant lands, 7
Girded for drinking of kava. 8
Come, sound the drum softly, 7
Let it be soft, let it be sweet. 9
Beat the drum for Te Makupu, 9
For Tagaroa-mea, 7
For Reigaoa . . .
0
3. Moko tuoi moko, 7
'Akataka moko, 6
Moko tuoi moko, . . . 7
4. Tapu 'iria te moka! 8
Noai te moka? 6
Tapu 'iria te moka 8
No Tu te moka. 5
0
5. Peau 'iria, peau gagana, 12
Tria, 'iria e . . . 6
6. Romi a ko i one 7
Te mama nei . . . 5
7. Ere'i ka takina, 7
Ano mai ko Tu, 6
...
... 0
... 0
... 0
... 0
... 0
... 0
... 0
... 0
... 0
... 0
... 0
... 0
Coconuts are substituted, 9
Tu appears, 4
...
0
E Tu e! 3
Tu-ki-vaho, Tu-tavake, 8
Tu-ki-te-ahi, Tu-kai-hu 9
...
O Tu, oh! 3
Tu-outside, Tu-the-tropic-bird, 10
Tu-with-fire, Tu-eater-of-people. 12
...
0
E tini te ata, 6
E ata a Itu, 6
E ata te Atu-motua, 9
Te Atu-moana, 6
Tagaroa-mea me Tu-tavake, 11
Na Reikoro, 5
Na Te Ika-tapu, Te Ika-tu, 10
Te Ika-a-Taraga, . .
Numerous are the dawns, 8
The dawn of the gods. 5
The dawn of Atu-motua, 8
Of Atu-moana, 6
Of Tagaroa-mea and Tu-tavake, 12
Celebrated by Reikoro, 8
By Te Ika-tapu, Te Ika-tu, 9
Te Ika-a-Taraga . . .
0
1. Te rutu a, 4
Te ata tapu e . . 6
2. Tai 'akatarutaru, taruru a! 12
Tai 'akatenei tenei ata. 12
... 0
3. Te ata rua reire, 8
Ka pipiki! 4
Te ata rua reire, 8
Ka pipiki! . . .
The sounding, 4
The sacred dawn . . . 4
The sea bringing abundance sounds! 11
The sea ushers in this dawn. 8
... 0
The dawn from its pit 5
Is ascending! 4
The dawn from its pit, 5
Is mounting! . . .
0
E Tu e! 3
Tu-ki-vaho, Tu-tavake, 8
Tu-ki-te-ahi, Tu-kai-hu, 9
... 0
Eia e to piere inoi'ia mai! 15
'Omai te mei, 6
Ei mei nui, 6
Ei mei 'apuku, 7
Ei rogo roto, . . .
O Tu, oh! 3
Tu-outside, Tu-the-tropic-bird, 10
Tu-of-the-fire, Tu-eater-of-people, 13
... 0
Here is the piere you asked for! 14
Give us breadfruit, 7
Plenty of breadfruit, 6
Breadfruit in the 'apuku season, 14
A bounteous season, . . .
0
E Tu e! 3
Tu-ki-vaho ... 4
... 0
Eia to 'oko, 6
Eia to pavae, 7
Na te togo'iti o te ao, 10
... 0
E 'oko 'enua, 6
E 'oko kai na te 'u, 8
...
O Tu, oh! 3
Tu-in-the-distance . . . 6
... 0
Here is your payment, 7
Here is your selected offering, 11
From the ruler of the land, 7
... 0
A payment for the land, 6
A payment to buy food for the people, 12
...
0
Omaoma! 4
Omaoma ana mai, 8
Omaoma piere, 7
Omaoma o te mata o te atua, 13
Te mata o te pa . . .
Offerings! 3
Offerings for us, 5
Offering of piere, 9
Offering to the face of the god, 10
The face . . .
0
1. E a'a te matagi? 7
... 0
2. Moana, te moana e! 8
Eia toagai e te moana e . . .
What is the wind ? 4
[recital of the winds]. 6
Sea, the sea, oh! 6
...
0
1. Morugu koi Magareva, 9
Ena i Magareva te 8
o'o o te kai. 6
2. Morugu koi Mukotaka, 9
Ena i Mukotaka te 8
o'o o te kai. 6
Morugu a ta'i nei.
Invoke aid for Mangareva, 10
At Mangareva is our 8
hope for food. 5
Invoke aid for Mukotaka, 10
At Mukotaka is our 8
hope for food. 5
Let this one invocation suffice.
0
Aituga, aituga, 8
Aituga kai, 6
Aituga popoi, 7
Aituga piere, 7
Aituga Tu-iti, 7
An offering, an offering, 8
An offering of food, 7
An offering of fermented breadfruit, 12
An offering of piere, 10
An offering for Tu-the-little, 9
0
Viriga e, 4
E Te Tururei e! 7
... 0
Eia to 'are e, 7
Eia to aotia e, 9
Eia to taura 7
Me te aotaga o koe.
O Viriga, 4
O Te Tururei, oh! 7
... 0
Here is your house, 8
Here is your power, 7
Here is your medium 8
Who will represent your power.
0
E Tu e! 3
Tu e no'o ana i raro i 10
Aneane i Kouae-touaki. 13
Eia to 'are, 6
Eia to aotia, 8
Eia to taura 7
Me aotaga o koe.
O Tu! 2
Tu who dwells at 4
Aneane and Kouae-touaki. 13
Here is your house, 8
Here is your power, 7
Here is the medium 7
Who will demonstrate your power.
0
Ruanuku e, 5
Ruanuku-mata-ahuahu, 10
Ruanuku totoro me kiore. 11
E Te Mukoe, e Te Kahe, 9
E Te Rere, e Te Oaoa-kire, 12
Moega-roa, e Ria-a-patapata, 13
Tutea e, Reia-te-maku e, 11
Tupai ae te manu mei Taki-tauiragi. 17
Hara-kura e, 5
Eia to 'are.
O Ruanuku, 5
Ruanuku with reddened eyes, 10
Ruanuku crawling like a rat. 10
O Te Mukoe, O Te Kahe, 9
O Te Rere, O Oaoa-kire, 11
Moega-roa, O Ria-a-patapata, 13
O Tutea, O Reia-te-maku, 11
The bird comes from Taki-tauiragi. 12
Here is your ripe pandanus, 10
Here is your house.
0
Tuikura e no'o i ruga o Tagaroa, 15
Tauiragi airo e - 9
... 0
Eia to 'are e, 7
Eia to amo'uku, 8
To vavavaro, 5
To kakakaka-meika, 8
To 'ara pora-
Tuikura dwelling above with Tagaroa, 14
... 0
... 0
Here is your house 8
Here is your amo'uku (?), 11
Your vavavaro (?), 8
Your kakakaka-meika herb, 12
Your pandanus mat-
0
Ao-eriki i te putinitini, 12
I te pumanomano, 7
I te 'akaraga porapora,
Ao-eriki with the many, 8
With the myriad. 4
At the plaiting of mats,
0
Te kaki nui e. 6
Te 'a pararu e, 6
Te ro'uru e, 5
Te ro'uru-'au-eriki e, 10
Eia to 'are.
The big neck, O, 4
The sacred defense, O, 7
The dry banana leaf, 6
The dry leaf of chiefly headdress. 9
Here is your house.
0
Viriga e, 4
Viriga i te tua o Ako, 10
A tagata e no'o i ruga o te takao, 15
'Ere ara ko Vavae-ape, 10
Ko Tamatapu. 5
Eia to a'inu kava e, 10
Eia to porori e, 8
Eia to 'uraga e, 8
Eia to ma'ana e, 8
Eia to 'are!
O Viriga, 4
Viriga at the back of Ako, 9
The person presiding over discussions, 12
Behold, now comes Vavae-ape, 10
Now Tamatapu. 5
Here is your drink of kava, 9
Here is your porori breadfruit, 14
Here is your 'uraga (?), 10
Here is your clothing, 7
Here is your house!
0
Viriga e, 4
Viriga-i-te-po, 6
Viriga-i-te-ao, 7
Tu taka'uri ki te po, 8
Tu taka'uri ki te ao, 9
To mata to'uri atu, 8
To'uri mai to mata takaana, 12
Ku te 'ara, 4
Tu reirua e te etua 10
I a Piga, i a Ora, 8
I a Tu-koroki, 6
I a Tu-koroka, 6
I a Maua-paga, 7
I a Pokau, i a Rogo, 9
I a Mavaka, i a Te Tama, 10
I a ave ko Roua-te-maku.
O Viriga, 4
Viriga-of-the-under-world, 8
Viriga-of-the-upper-world, 8
You turn toward the under world, 9
You turn toward the upper world, 9
Your eyes turn away, 7
Turn your eyes toward us, 8
Let there be no fault, 7
But let us rejoice, O the god 10
With Piga, with Ora, 6
With Tu-koroki, 5
With Tu-koroka, 5
With Maua-paga, 6
With Pokau, with Rogo, 7
With Mavaka, with Te Tama, 8
And last with Roua-te-maku.
0
Ere ko te Atu-motua, 9
Ere ko te Atu-moana, 9
Ere ko Tagaroa-mea, 9
Ere to Tu-tavake.
Receive Atu-motua, 9
Receive Atu-moana, 9
Receive Tagaroa-mea, 10
Receive Tu-tavake.
0
Ere ko Te Agiagi! 8
Ere ko Viriga! 6
... 0
Ma koe ka titiri, 7
Me tao koe. 5
Ma koe ka tao'i, 7
Me ora koe.
Receive Te Agiagi! 9
Receive Viriga! 7
... 0
If you neglect them, 6
You will be cooked in an oven, 11
If you respect them, 6
You will live.
0
E Tu! 2
Nana mai to mata. 7
Ko te mata i ai ? 7
Te mata i a te avatea 10
'Uri'ia te akao o te 'enua. 13
E Tu e! 3
Nana mai to mata, 7
Te mata i a Tu-takahuri, 10
'Uri'ia te aka o te 'enua.
O Tu! 2
Let your eyes look at us. 9
What are your eyes? 7
They are the eyes of noon 9
Which became the foundation of earth. 13
O Tu! 2
Let your eyes behold us, 8
The eyes of Tu-the-changer, 8
Who changed the foundation of earth.
0
1. Tuki i, tuki i, 6
Tuki patoro rire! 7
Ka tukia, ka tukia, 8
Ka tukia i te mata o Ruanuku. 13
2. Tuki e, tuki e, 6
Tuki patoro rire! 7
Ka tukia, ka tukia, 8
Ka tukia i te mata o Mariu.
O pounder, O pounder, 8
Pound in cadence! 6
Let us pound, let us pound, 8
Pound under the eyes of Ruanuku. 12
O pounder, O pounder, 8
Pound in cadence! 6
Let us pound, let us pound, 8
Pound 'neath the eyes of Mariu.
0
Te roiroi a, te taetae a, 12
Te roiroi a, te taetae a, 12
... 0
Ko te mata o Tu 6
Tti ake i Ataata-kirei.
Ah, the strained fluid, ah, the dregs, 10
Ah, the strained fluid, ah, the dregs, 10
... 0
Let the face of Tu 6
Appear from his home in Ataata-kirei.
0
1. 'Akamaeva, 5
Maevaeva e 'akamaevaeva. 13
2. Tu te mogoroa e, 7
Tu te mogoroa, 6
Ka utari ake te atu roa. 11
'Akamaevaeva.
Give honor, 4
Give honor, O give honor. 9
The Milky Way is on high, 6
The Milky Way is spread, 6
Its long body stretches out. 7
Give honor.
0
E tini te tai, 6
Ko te tai a Itu, 7
Ko te tai mei te moana, 10
Ko te tai o Tu, 6
Ko te tai o Ruanuku, 9
...
Vast is the salt water, 6
Salt water of the gods, 6
Salt water from the ocean, 8
Salt water of Tu, 5
Salt water of Ruanuku, 8
...
0
Eketea! 4
Eketea ana mai, 8
Eketea a Itu, 7
E Tu e, ka 'ai to pure.
Eketea! 4
Eketea for us, 6
Eketea of the gods, 7
O Tu, your festival is being observed.
0
Ko Tu-atea 5
Te 'ara kura.
Tu son of Tea 5
Is like ripened pandanus.
0
Ka rere au, ka rere au, 10
Ki roto i te ata o Korotutu 12
Me a patua e te ua 9
topitipiti. 5
Ka rere au. 5
1. E ua e 'akatiare mai ara 13
'Oro atu ki te nuku o 9
Maku-akariki. 6
2. 'Ao atu au kia Mahine 11
E rakaraka'ia i te tapu 11
o Toa-te-etua.
I will jump off, I will jump off, 8
Into the shadows of Korotutu 10
Where the sprinkling rain will 8
fall on my body. 3
I will jump off. 4
O rain forming flowers in the sky 9
Float away to the land of my 8
husband [Maku-ariki]. 7
I will go to join Mahine 9
For the sacred person of 7
Toa-te-etua was violated.
0
Ia e! 3
Maru te pogipogi. 7
Ia e! 3
Maru te avatea. 7
Ia e! 3
Maru te a'ia'i. 7
Ka tuku te maru 6
o te 'iti 4
Ta tai. 3
Ko kako, kokokoko!
O la! 2
Shade in the morning. 6
O la! 2
Shade in the daytime. 7
O la! 2
Shade in the evening. 7
Allow the shadow of 6
the rising 3
To strike the sea. 6
[A war cry.]
0
'Iria a, 'iria a, 8
Me te au ka'a. 6
Tutua a tutua a, 8
Me te au ka'a.
Braid it ah, braid it ah. 8
For the sennit noose. 7
Beat it ah, beat it ah, 8
For the sennit trap.
0
Ko tagata ki te roto 8
Tu te Moana-ki, 6
Te Moana-irea, 7
Te Moana-tarai, . . .
The person in the deep sea 9
Is Tu of the Ocean-full, 8
Of the Ocean (?), 5
Of the Ocean-rough-hewn . . .
0
'Akakau, 'akakau, 8
'Akakau no Akatokae, 10
'Akakau, 'akakau, 8
'Akakau no Mapito-iti, 10
'Akakau, 'akakau, 8
'Akakau no Kopea.
Swim, swim, 2
Swimming of Akatokae, 8
Swim, swim, 2
Swimming of Mapito-iti, 8
Swim, swim, 2
Swimming of Kopea.
0
Tu-horo-kava
Agai-a-tu-horo-kava
Akahau
Toko-a-te-papa
Ruanuku
Te Muko
Amu-a-ruku
Tu-eki-kura
Te Kahu
Te Ma-amu-a-ruku
Atuira
Kiri-a-poatu
Aoao-a-kiru
Mahina
Rare-a-oro
Moega-roa
Huru-a-keke
Moana-a-hurihuri
Te Kura-mokitu
Putuki-kumi
Mutu-rogo-hiva
Ma-toutahi-a-turoa
0
Ku ava te'ito! Ku ava te'ito ! 12
Mate roa, mate roa! 8
Moe roa, moe roa! 8
Ku mate i ai enei noti 11
ko . . . 1
E Viriga e! Akatokae e! 11
Te Riki-o-Viriga e! 8
Tamatapu e ! E te Atua-o-Aka e ! 14
Tuakini e! Matuekini e ! 11
Tupa-iti e ! Veroragi-te-motuku e ! 14
Te Ata-mei-kura e ! Kuruhei e' 8
Te Etua-meteriki e! Te Maonotu e ! 15
Te Hakai-kura e ! Te Agai-a-Tui e ! 15
Magitutavake e! 7
Ku ava te'ito.
He is gone ! He is gone ! 8
He is dead, he is dead! 8
He sleeps in death, he sleeps! 9
The person who is dead 7
is . . . 1
O Viriga, . . . 4
... 0
... 0
... 0
... 0
... 0
... 0
... 0
... 0
He has gone.
0
Tu-horo-kava e! 6
Agai-a-tu-horo-kava e! 10
Eia to toere! 7
E eke no . . . 4
'Aka'ata'ata ake to ara nui
O Tu-horo-kava! 6
O Agai-a-tu-horo-kava! 10
Here is your clothing! 7
A present from . . . 4
Clear the path [for him].
0
Aituga, aituga ana mai, 12
Aituga a kai, 7
Aituga ko i raro, 8
Ko ia Hina 5
Hina tu atu, 5
Hina tu mai, 5
Hina a te mi'i, 6
Hina a te are, 6
Hina a te kata, 6
Hina 'akamate, 6
Hina 'akapirau. 7
Hina tukua to ko'a, 8
Hina pani araira 8
I a Toga 4
Pa-henua-kura.
Food, food come here, 8
Offering of food, 6
Food invoked from below, 8
Invoked for Hina. 6
Hina facing away, 6
Hina facing toward, 6
Hina who curses, 5
Hina who dries up things, 7
Hina who laughs, 5
Hina who kills, 4
Hina who causes putrefaction. 11
Hina, show your regard, 7
Hina, anoint the sick. 7
Come to Toga [a folklore hero] 11
To Pa-henua-kura [a folklore hero].
0
I a Reiati, 6
I a Pokau, 5
I a Huri-a-rogo, 7
I a Taurea, 6
I a Ahi, 4
I a Teiti-a-Takarua, 10
I a koe ko Rou-a-te-maku, 11
Ma tou etua ko Tu, 8
Tu ki te pona o te kapa.
To Reiati [a priest], 8
To Pokau, 4
To Huri-a-rogo, 6
To Taurea, 5
To Ahi, 3
To Tehiti-a-Takurua, 9
To you, Rou-a-te-maku, 9
For your god Tu, 5
Tu the subject of song.
0
Toku motua togo'iti e! 10
Toku motua. 5
E a'a koe i titiri ai ki aku? 14
E motua tumei nui.
O my father of chiefly rank! 7
My father. 2
Why have you left me? 6
O father with large breadfruit trees.
0
E rire! 3
Ka rere te mago, 6
Turuturu te ua 7
Toto nui te ragi. 7
...
Oh, [commence]! 4
The shark appears, 5
The rain falls 4
From the blood-red sky. 5
...
0
Na Ruapou e riro 8
Na Ruapou e riro. 8
No Tutuira, no Ruaga 9
No Tutuira, no Tumataga-Haehae. 14
Na Ruapou (e riro). 8
Aia Pautea. 7
Aia i te tupakeri e! 10
I te tupakeri, 6
I te kavitiviti.
Ruapou is taken. 7
Ruapou is taken. 7
For Tutuira, for Ruaga. 9
For Tutuira, for Tumataga-Haehae. 14
Ruapou (is taken). 7
Behold Pautea. 6
Behold the burrowing crab, oh! 8
To the burrowing crab, 6
To the small sand crab.
0
I te kavitiviti 7
No Houhou 5
I te Karu-Ragi. 6
I te Karu-Ragi 6
I te Paeke Kohutu. 8
(pa'eke koutu). 6
I te Kai-Maka(h)ute 8
I te Nato. 4
Aia i tua i te Poatu-Parara . 14
I te Tumikai ma 7
Ruata-a-kura.
To the small crab 4
Which burrows 3
Into the soft soil. 6
Into the soft soil, 6
At the slippery promontory. 7
To eat shoots of the paper mulberry 11
In the time of scarcity. 7
On the seacoast at the grilling stones 12
Are the edible crayfish for 9
Ruata-the-beloved.
0
Tiketike o Paueki te'ito Hill of Paueki the ancient,
ka reire. it is sweet.
Ko tagi oriori Whence comes the sweet sound of song,
ka reire. it is sweet.
Ko tutia te va'i 'au Borne from that windy site,
ka reire. it is sweet.
0
E te ipo e! 5
E te ipo taua. 7
Te ipo 'akaro'a. 7
Te ipo tumei tinitini. 10
O beloved, alas! 6
We two were joined in love. 10
Dear one deeply loved. 8
The dear one who owned many breadfruit 13
trees. 2
0
E rire ko ra te uira, 9
Ko ra te marama, 6
Ko ra te kura i toro. 8
Omei Vera-kino 7
Ki tai no Vai-tina, 8
Tu mai ra e ragi no Hairiri. 12
Tagi'ia Tamatapu 8
a tagata ki'iritia. 9
Ki ruga no rogorogo 8
Mei 'iti vanaganaga 9
Ki tai no Meimanu 8
I mata a Tupa.
Behold, the dawn appears, 7
The light increases, 6
Rosy rays are spreading. 7
It is a present of Vera-kino 10
In the sea of Vai-tina, 9
In the heaven of Hairiri. 10
Mourn for Tamatapu 7
the man departed. 5
Let the orators talk 6
And change their loud speech 9
To seaward of Meimanu 9
In the channel of Tupa.
0
A Nounou-Eriki 8
ruga o Magareva, 7
'Atu tona 'ei, 6
'Atu 'akarekireki, 8
... 0
Anuanua tu i te rangi, 10
'Ei tona 'ei, 6
'Ei ki ena toto. 7
E pu ko Unu e 6
Tai garu e. 5
E pu ko Unu e 6
Tai garu e.
It was Nounou-eriki 9
who on Mangareva, 6
Made his necklace, 6
Made it in a squatting position, 12
... 0
Rainbow arched in the heavens, 10
It has put on its wreath, 7
A wreath colored with blood. 9
Oh, an ancestor named Unu 9
(Crossed) the foaming sea. 8
An ancestor named Unu 8
(Sailed) the foaming sea.
0
Araru, arare! 6
Aue e ika e. 7
Kai ake ra toku ika 9
E 'apuku mata e'ue'u.
Trembling, quivering! 6
Behold, a fish is here. 7
Bite up from below, my fish, 7
A big-eyed 'apuku disturbing the water.
0
I te meetue i reire, 10
E rogo te ramaga 7
E taka'iga na te a'ine 10
i te meetue. 6
1. E piki i Manukahu, 8
Tuku i'o i Tokaputukura. 11
2. E piki Te Puaurututu. 10
Tuku i'o i Atea. 8
3. E piki i Marakotai, 9
Tuku i'o i Toka-tiotio. 11
4. E piki i Pohaki, 7
Tuku i'o i Toka-re'o. 9
5. E piki i Kopekarouiti, 11
Tuku i'o i Otamiru. 9
6. E piki i Manukahu, 8
Tuku i'o i Rukehu-iti. 10
7. E piki . . . 3
Tuku i'o i Oroiti. 9
8. E piki i . . . 4
Tuku i'o i Marotire. 9
9. E piki i . . . 4
Tuku i'o i Maoeiti. 10
10 E piki i Tautu, 7
Tuku i'o i Toka-matapura.
At the farewelling over there, 10
News has come, let us view 8
The assembling of the women 8
for the farewelling. 6
Ascend to Manukahu, 7
For the lowering down at Tokaputukura 13
Ascend to Puaurututu, 9
For the lowering-down at Atea 10
Ascend to Marakotai, 8
For the lowering-down at Toka-tiotio 13
Ascend to Pohaki, 6
For the lowering down at Toka-re'o 11
Ascend to Kopekarouiti, 10
For the lowering-down at Otamiru 11
Ascend to Manukahu, 7
For the lowering-down at Rukehu-iti 12
Ascend to . . . 3
For the lowering-down at Oroiti 11
Ascend to . . . 3
For the lowering-down at Maiotire 12
Ascend to . . . 3
For the lowering-down at Maoeiti 12
Ascend to Tautu, 6
For the lowering-down at Toka- 9
matapura
0
Ka 'oki noti au 7
Ki Te Ainu-tunatuna, 9
E mea oti anei'o i 10
te ki'iki'i o reira. 9
E te ipo, ka 'oki noti au.
I will indeed go back 7
To Te Ainu-tunatuna, 9
The matter was settled by 6
the people there. 6
O beloved, I will indeed go back.
0
1. Po piki ki Pouaru, 8
Ko Ati-rahiti. 6
E 'okie vaka 6
Tona 'akapaega. 7
2. Herehere-tnakoi. 7
3. Hau-hakatainu. 7
4. Tapara-iaia. 7
5. Ati-oveo.
Ascend to the realm of Pouaru, 11
There is the Ati-rahiti tribe. 11
The announcing of canoes 9
Is their occupation. 8
Tiaki ara nui (Sentinels of the highway). 14
Ta'u a'i (Tenders of the fire). 10
'Akirikiri takao (Bearers of news). 13
Ta pugaverevere (Removers of cobwebs).