Polynesian Songs and Chants

Mangaia

Te Rangi Hiroa (P.H. Buck), Mangaian Society, Honolulu 1934.
No'o mai Vari i Te Aiti; 11
E tuarangi kai taro mata 11
I na turanga pure e ! 8
O Vatea matua e pua 'ua ake 14
Vari dwelt in the Narrow-land; 8
A distant region where taro was eaten raw 15
At the appointed times of worship. 11
0
E aronga rava kai ratou. 11
Na ratou i timata i te tuku manga ika i roto i te akeke o Tinirau. 4
O Moana-irakau te tai i tuku ai ratou. 19
Ia Aketoa e Makona nga tutu. 13
Ia Tutu-mai-tonga e Tutu-ma-takerau nga rau. 19
Ia Maututu e Mautake te tireu. 15
I parau i te akari te 'anau ika. 15
Inara ia tuku ratou i te upenga, ua ki i te mangaika, kare e maranga. Ia taki ki runga, ua kau topa atu ra i nga tua-rangi. 4
Tera nga tuarangi: o Anaua, Apainuku, Tuturi-kai-enieni, Tane-maru-a-nuku, Tane-te-tuarangi-i-marangai, Tane-tane-maru-a-riuku, Irakoai. 15
I timata 'ia te tatau 'ia i te apinga. 17
I tatau te takau, e rau, e mano, e kiu, e tini. 20
They were workers in obtaining food. 12
By them was commenced the placing of fish within the enclosure [fishpond] of Tinirau. 11
Moana-irakau was the sea in which they netted. 16
Aketoa and Makona had the set nets. 12
Set-nets-from-the-south and Set-net s-fro m-the-north had the leaf sweeps. 5
Maututu and Mautake had the scoop net. 14
The progeny of fish were attracted by ground bait composed of [grated mature] coconut. 9
And thus when they let down the nets, they were filled with fish and could not be lifted. On attempting to lift [they] fell over the horizons 6
The horizons were: Anaua, etc. 11
The counting of things was commenced [by them]. 11
There was counted a twenty, a hundred, a thousand, a kiu, a myriad. 2
0
0
Tera tona 'enua o 'Enua-te-ki. 13
E no'o vaitata a ia i te pa'aki o to ratou metua. 23
I karanga'ia tona ingoa o Tumetua, tei a ia te taratu o to ratou metua. 6
O taratu te aite anga otona ingoa. 16
I karanga'ia e kare a ia i kite i te kanga va'ine. 22
Ia tara'ia te tara kino i a ia, kare e ki. mai; e tara tu ra, e tungou 'ua mai. 9
I karanga'ia e e 'enua parere te tara. 17
Tera te pe'e i 'atua e Potiki no te 'enua o Tu-metua: 4
"E 'enua va'ine iraro atu, 12
"Te a'a maira te tara? 9
"'Aore. 3
(Taipo e) 4
"E 'enua parere i 'Avaiki, e 'enua mu matangi e. 21
"Ae— 2
"Ua ie Tautiti nei aore kite i te tara e. 20
"E a'a te tara i tara i; tei 'Avaiki na va'ine ie kata e." 1
0
The name of her land was the Mute-land. 11
She dwelt close to the home of their parent. 13
Her name was called Tumetua [as] she the straight speech of their parent. 4
Straight-speech was the meaning of her name. 13
It was said that she did not know female sins. 13
When evil speech was spoken to her, she did not answer; [but] straight speech, she simply nodded her head. 12
It was said to be a land destitute of speech. 15
There is the song composed by Potiki regarding the land of Tu-metua: 4
"There is a land of women further down. 11
What is the tale that comes from there? 11
"Nothing. 2
(Chorus) 2
"A speechless land in Hawaiki, a land dumb as the winds. 1
"Yes 1
"Tautiti is now silent, not knowing how to speak. 15
"What is the story that is told; in Hawaiki are women who laugh silently." 4
0
Kua kake te uri a Vairanga 12
O ngati Kaki, te takina i te ra nei. 14
Takina i te ra ia 'Iti 10
Te ra ia Roi, ei tukirua 12
I te pou ta'i o Tane e, reia. 13
The descendants of Vairanga arrive, 12
The tribe of Kaki now prosper. 9
The sun shines upon [the people from] Tahiti, 14
Upon Mataroi, despite the two attacks 13
Against the single post of Tane 10
0
'akarongo te ariki Tamatapu, 12
"Aua e kai i te ua i te ika, I te 'onu a Rongo; 21
"Kua, va'ia te 'aunga puariri paoa, 16
No taua tae ra." 7
The high-chief Tamatapu heard, 10
"Why should he eat the fish, the turtle of Rongo; 13
"Ah, the fragrance of sweet-scented flowers comes, 14
From that fool." 4
0
Tangi reka mai, e reira e; 11
O te pa'u i karavau 9
Na 'Akatea-ariki. 8
Na'ai e rutu e - ? 7
Na te mana o Mani'i kake mai ei? 14
Ah! soft indeed its notes; 8
The drum which ever sounds 7
Is Akatea-ariki's. 8
Who shall beat it? 5
Who has the skill of Manii to attempt it? 12
0
Maoake tai ki te uru, 10
Papa nui ki te tonga. 8
Nga ariki ia tokotoru e-! 11
Taia ki Mangaia; 8
No Atiu mai, 'akaoti noa e-! 13
Kua 'akaoti noa i 'oki 11
Te Mani'i-o-te-rangi e-! 9
Ki te tumu koia Matatia. 11
O maoake breeze from the sea, 12
Bearing sad news from the south! 9
The high chiefs were three, alas! 10
Who were killed in Mangaia; 10
From Atiu they came, their lives were ended, alas! 17
The life was ended also 8
Of Te-Manii-o-te-rangi, alas, 11
At the battlefield of Matatia. 11
0
Reketia urunga i Mataira 12
Kauate te 'are o Ngariki. 11
Kua motu koe ia Motoro, ka ta e - ! 14
O Ngariki 'oki te puanga. 10
Pua i Tava'enga, o te Tikute, 12
O Ngati-Marua: 6
Te ivi matakeinanga ia Ngariki e - 15
No'o i Ivirua, kopu tangata o Motoro, 16
Amu te tuarangi e- 8
Ei tauka ia Ngariki, 10
O Vaeruarangi au e - 10
Reketia slain at Mataira, 11
Kauate, chief of the house of Ngariki, 15
Thou art slain through Motoro, killed, 12
That Ngariki might revive. 8
Born in Tavaenga, [son] of Tikute, 11
Belonging to the tribe from the Shades, 11
[Head of] the people of Ngariki. 11
Ye lived at Ivirua, the tribe of Motoro, 15
Like Amu of ancient times. 10
Prospective ruler of Ngariki, 10
I am of Vaeruarangi. 9
0
"Teia te vao ra e ngati ra ia Raupo, 16
"Nga tangata i Te Tuapoto ia kai ake to 'anau e — "Taipo e. 1
"O Ngara koe i Te Rimu-kura, 11
"Nga tokovaru i te anaunga a Te-Ko, e — 15
"'Ae e. 3
"Raumea pa'a, o Te Uanuku 12
"Nga tama i mua a Mautara, 11
"Ka tupu e — 4
"O a Te-puakato e —" 8
"This is the valley that forms a tribe at Raupo, 14
"The men of Te Tuapoto [subdistrict] who enabled the family to eat [in plenty]. 5
"O Ngara, thou art at the Rimu-kura. 12
"The eighth born of Te-Ko. 7
0
"Raumea and Te Uanuku, 10
"The first-born sons of Mautara, 9
"[The tribe] will increase from Te-Ko." 11
0
0
'Ua ruru a rama te 'anau a Takina, 15
Ko Pute ra ko Ma'aru, 8
Ko Vaipi'a ra ko Vaitumu, 11
Ko Tukuta'a ra ko Vaekava, 11
Ko Te-'a'aki ra ko Nau, 9
I te rurunga i te Mana'une. 11
0
Bound together as a torch are the family of Takina, 17
There are Pute and Maaru, 10
Vaipia and Vaitumu, 9
Tukutaa and Vaekava, 9
Teaaki and Nau, 7
In the binding together of the Manaune 13
0
Rurae metua ia ne'e, 10
la 'anau ia Revareva, 10
la pua ake i Karanga. 9
O Te Oro'una na tinainga i te vai uru. 17
Ei Manarangi au e. 9
Ka mau Miro e te rae. 9
Rurae, father of old, 7
From whom was born Revareva, 8
Who grew up in Karanga. 7
Te Orouna was the extinguisher in battles. 15
Descended from Manarangi am I. 10
Pangemiro secures the supreme power 13
0
Na'ai ra e ranga? 7
Na Tamarua, na Metua-iviivi, 13
Na tama va'ine ia Tane e! 11
E Mura-ai aura koe e vavao e ! 15
Kia 'u'una atu ite mata ra i te metua e — 18
0
Who shall obtain revenge? 8
Tamarua and Metua-iviivi, 12
The children allotted on the female side to N'Tane! 16
O Mura-ai never forget, Thy father's face was hidden away. 2
0
0
Ua riro rai Mangaia rai e te'au 16
Ua 'e ia Makitaka, 9
O te ivi koia i 'akamoea i e! 15
Teipoi arire riro ake ra Mangaia e i te rave. 21
0
Makitaka te ua. 7
A motu te toa ia Ngaki te miro. 13
la Ngaki te miro ia Te'ata: 8
O te uri 'oki na 'Aemata. 11
Tei nunga e i te kapua. 10
Kore rai ooku taeake, 11
Korekore rai e taeake tangi e! 14
E tini na Tane i ka riro Mangaia. 14
Mangaia is lost to me and the rule. 12
Disaster came to Makitaka, 10
The people also have been deceived. 14
Alas! Mangaia has gone through craft. 12
The power was with Makitaka 9
But his prowess was ended by the victory of Tane-ngaki-au. 6
0
Tane-ngaki-au had victory through Teata: 14
A descendant of Aemata, 9
Placed upon the altar. 7
I have no friends, 6
No friends to weep for me! 8
Through the multitude of Ngati-Tane Mangaia has passed [from me]. 2
0
Mangaia kiritia, 8
Mangaia raveravea, 9
Raveravea 'ua 'ia e teia takinga tamariki. 20
Takinga tangata e — 7
i te tamariki. 6
0
Power cast away, 5
Power being played with, 7
Played with by a youthful generation. 12
A generation of men is discarded, 12
A generation of children supplants them. 12
0
Ma'ikai nei e nui mai 11
Ka nui, ka pere'i, ma 'anau i va'o e — 15
E tamaroa. 5
Tapa'ia a'o ra te ingoa ia 13
Pou-Ta'iti-i-te-tua-O-Tane. 12
O Maikai, big with child. 8
Thou art big, pendulous, and will be delivered of 16
A male child. 4
Name him with the name to 8
The Post-in-Tahiti-at-the-back-of-Tane. 12
0
Ua no'o Piro i tana tane, 11
Ei rima'ere metua i Tonga e — 13
Ka 'aere i Manihiki moe ai. 13
O Piro te va'ine i no'o i te 'aukato, 16
E ngara tane nui i te pua mareva 14
Mareva atu ai. 7
A piripiri aku 'ani, Karo 'ia e Piro, etc. 17
Piro is united to her husband, 10
Who will support the mother [of his child] at Tonga — 0
They will go to Manihiki to sleep. 11
Piro is the woman tripping o'er the morning dew, 14
Desiring a famous husband to bedeck with flowers, 15
Who may then go away. 6
We are joined together in an embrace. Look at us, O Piro, etc 1
0
Tukirua te miro ia 'Erue, 12
Ua u Ngariki i te miro koviru, 13
Ua 'inga Ngo'ingo'i te vai ra i Katamai. 17
Te tai kiri papa e — 8
E poro na te tane, 7
E rave i te va'ine ia keu mai. 14
A second victory occurred at Erue, 12
Where Ngariki conquered through deception, 15
And Ngoingoi fell at Katamai. 11
By the lagoon, fishing was going on, 10
A gesture by the men 6
To attract the women to favor them 10
0
Tapa'ia e 'Una e-. 8
O te toki purepure o ta'i 'enua 14
A tua te vao i a Rata, 10
Ua 'inga te rakau o te mokomoko; 14
Ka 'ai i a 'iti e-. 8
Tapa'ia ra e 'una nei e-. 11
E 'Una nei. 5
Ua kai Tane-mata-ariki 11
I te 'anga nei i te raurau, 12
I te taro mata na Rua-te-'atonga. 13
Te vai 'oki nga tuatua tapau 13
Te 'akairi ra i a 'Una. 10
Ua 'inga te rakau o te mokomoko, 14
Ka 'ai i a 'Iti e-. 8
Ua kai 'Una i te ro'iro'i. 12
Ua tateni ma to atua. 10
Tei Ara'ata ta'au nu, ta'au toki. 15
I te 'ae'aenga ia Tane 11
Ua 'ui nga ta'unga, nga toa e 12
Mai ki a 'Una e-. 7
Commence cutting, O Una-. 8
It is the mottled adz of another land 11
That hewed in the forest with Rata, 10
The tree of the mokomoko fell; 10
The ritual was conducted in Tahiti 12
Commence cutting, O Una, 8
O Una who art here. 7
Tane-of-regal-face eats 9
Of this food on leaflet platter, 10
Of uncooked taro offered by Rau-te-atonga. 16
The tales which were told follow 9
Which elevate the fame of Una. 11
The tree of the mokomoko fell, 10
The ritual was conducted in Tahiti. 12
Una has tasted of weariness, 10
Thou hast rejoiced with thy god. 9
At Araata marae is thy coconut, thy adz. 13
At the cutting up of wood [Tane] 10
The expert craftsmen and warriors assemble 12
And come to Una 6
0
Tera Tane-mata-ariki, 9
Ei koti i te ua ma te ra, 11
Ei tua i te pa rakau, 10
E mae ai te toki ia 'Iti. 12
There is Tane-of-regal-face, 10
To cut off in rain and sun, 8
To fell the grove of trees, 8
By which the adz from Tahiti will become brittle through friction. 3
0
Te pao nei i te 'ara, 9
Te kai nei i te nono i te ra'ei. 14
E kai eki ua, te mikorau ra, 13
Kua pipi vaitorea, ta te 'ao manga ia. 17
Beating the hala fruit, 8
Eating the nono among the rocks. 10
Eating seeds [?] merely, the green shoots of plants, 14
A drink of stream water, these were the foods of the conquered 4
0
Kare a Moko i no'o ake e Miru 13
E umu tangata tana. 8
No'o ake Moko e Miru, 9
Papa paka a inu i te vai o Marua, 15
Tukua kia 'aere. 8
Not where Moko dwells, O Miru, 9
Has he an oven for human beings. 10
Where Moko dwells, O Miru, 8
A baked taro, a draught of the water of Marua, 16
And freedom to depart. 7
0
Te ua o te rangi ei miri au e. 14
I karanga Mauria mei kai koe i anga'uru. 19
E Ouro 'oki te tu'itu'i i kai rava, 16
Kua rarerare tapiri koe koi'o. 14
The-rain-from-heaven is placed behind. 12
Maruia called, "You may eat with the many." 14
Ouro should have eaten all even to repletion, 18
But he took food away and now shrinks against the wall in shame. 2
0
Tirango moana i 'oaia 11
Ei ueue i te taorangi 12
anga. 2
Ua no'o nga tuarangi takino o te moana. 17
Ei 'akatere i te pa 'etu, 11
Tau ai te marama. 8
The charms of the sea have been made, 12
To lever up the prop of the heavens, 11
That the canoes may splash down on the sea terrace. 15
The spirits beyond the horizon who roughen the sea remain peaceful 4
To guide the set of the stars 9
That the moon may remain calm. 9
0
Taka'ia te ta'ua 8
la ru te papa i Atea. 9
E ma'iti kura i te rangi tapai. 13
Ua re ta'i waka—ae, ae. 11
Ua tumatatenga—aitoa, aitoa. 15
Maikiniti, maikiniti, Aitua raua. 17
Stamp on the casting ground 7
To shake the foundations of Atea. 13
0
One tribe has won—yes, yes. 8
[Our opponents] are weak—serve them right, serve them right. 1
Misfortune assail those two [Turi and Tarauri]. 17
0
E tu e ara, etu e ara, e tu e ara, 15
E ara nga tokorua a te papa kura. 14
Ko ai ma te tiaki i te 'are o Tonga'iti? 17
O Te I'o ka ta'i, o Te Vaki ka rua, 14
O Tirango ka toru, o Pa'ia ka 'a, 13
O Te Uuira ka rima 9
Stand up arise, stand up arise, stand up arise, 15
Arise the two from the red earth. 10
Who are the keepers of the house of Tongaiti? 17
Te Io is one, Te Vaki is two, 11
Tirango is three, Paia is four, 12
Te Uuira is five, Rarea is six 13
0
Te-rau 'oki to tama ra rire 11
I ravea'i e Tane nei, 10
Ei ko'atu i Maunga-roa na Ue, 14
No Vara nei te pi'a. 8
Te-rau also was thy son, 7
Adopted by [the tribe of] Tane, 9
To be a prop at Maunga-roa [built] by Ue, 14
The priesthood came through Vara 11
0
Itieve 'oki 'akatopa ake i to atua, 17
"O Tane koe e karanga nei?" 11
Na vaerua i te rangi e, 10
Ua tangi e te kau'a. 9
O te amo e, te mate kimi'ia e.— 13
Itieve, answer up to your god, 11
"Art thou Tane, now calling?" 8
Spirits in the sky, 4
The kaua has screeched. 8
Ah, the lie and the sought death 10
0
'Aore oa te paepae o Rongo e taea, 17
E paepae tuatinitini, tuamanomano, 17
Kota'i 'ua e tae 8
O te 'i'iri, o te rarama. 10
The platform of Rongo cannot be ascended, 12
A platform open to the thousands and to myriads, 14
One only can reach it, 7
Wisdom and learning. 6
0
A va te ua i ta'aruku 10
A tomo a Rongo i roto i tona 'are, 14
E 'are turu ariki. 8
When the rain is heard on the leaves 12
Rongo enters into his house, 10
A house of chiefly prestige 10
0
Ka tupu o te toa, 7
The ironwood tree shall grow, 9
Ka rito o te toa, 7
The ironwood tree shall sprout, 10
Ka rara o te toa, 7
The ironwood tree shall branch, 9
Ka kokoti o te toa, 8
The ironwood tree shall be felled, 11
Ka 'era o te toa, 7
The ironwood tree shall be divided, 12
Ka maikuku o te toa, 9
The ironwood tree shall be wedged, 11
Ka nga'a o te toa. 7
The ironwood tree shall be split open 12
0
'Aki'akia Maruata 'ikitia taku atarau. 19
Iaia ia vaerea te tarutaru 'enua 18
O 'Avaiki mai raro e 10
Drums and Voices 5
Tei ma ia, rangi ma ia, rangi vaerea, 16
Tei ma ia, rangi ma ia, rangi vaerea, 16
Vaerea ta'i taru vaerea. 12
Vaerea, vaerea i to makita, makita. 16
Makitaria kitaria, kua rangi riri e 16
Maruata has been selected and lifted onto my altar. 17
Through him are cleared the weeds of the land 14
Of Avaiki from below. 8
0
Clear, the clear sky, the weeded sky (cloudless), 12
Clear, the clear sky, the weeded sky (cloudless), 12
Weed out a weed, weed out. 11
Weed, weed out … 6
0
0
E tapu te pure i Orongo, 10
K kore au e tu'a'ia o te raurau. 15
Tei Tonga 'oki na tangata 10
O Titiro o Naonao, 9
Ua kapiti'ia o Ngere. 10
Ngerengere i'o i te pure, 10
Na'ai 'oki te mangaika i kai 13
The service at Orongo is sacred, 11
I would not receive a food platter. 13
At Tonga are people 8
Named To-look-on and To-reach-for, 11
Who have been bracketed with Passed-over. 13
Passed over in the service, 9
Who then ate of the food 8
0
Apui ra i te 'inangaro o taka 'are, 15
la ta'aviri ua totoro 'aere i nunga Maungaroa. 21
Kave atu te a'o ia tae tikai i te a'u marae, 21
I 'akamate ai koe. 9
Desire grew in [the person] confined to the house, 16
To twist and crawl on hands and knees to Maungaroa. 15
The breath lasted long enough to reach the raised marae 3
That thou desired so grealty. 9
0
Tueva 'aka'itu i te eva i te metua. 16
Ae; "E a'a to'ou ara i te ao nei?" 16
"I anamai au i te kave 11
I te pakuranga mate meringa, 11
Meringa mai 'Avaiki e, 10
Meringa mai i o tatou metua 13
E no'o i te ao nei." 9
E Pange o i! e rau raua ia tama, 15
Kau tomo te vaka. 7
Chorus 2
A aore e tu, e ta'u atua. 12
I na'au ai kua 'oki o, 11
E vao rakau ra'ui na'au, 12
Aore teta'i e tukua i te urunga piro. 17
Ina tika 'oki Turanga, 9
E vaimangaro ra taana! 10
Parau aore e kai 'oki ta'au. 14
Tapara atu ra i te koi parara, 13
Kororo-kururu 'ua atu ra. 11
E atua te tangata e oia! 12
Tueva seven times lamented as a father. 14
Yes; "What is your path [cause] to this world?" 12
"I came to bring 5
Death offerings and instructions, 10
Instructions from Avaiki, 9
Instructions thence to our fathers 11
Who live in this world.' 6
Oh, Pangeivi who treated my son, 10
The canoe has sunk. 6
0
Ah, you are no help, O my god (Tane). 11
Through you he should have returned, 12
[For we are] a forest protected by you, 12
Not one was to be allowed to die on the evil-smelling pillow. 2
Such action may have been right for the god Turanga, 16
For a spring of lies is his. 8
You are not weary, for you have eaten. 15
May you be plastered with filth 9
And even defaecated upon. 10
Man is [as good as] a god. 8
0
'Ua, e Tiki, i te u turangi. 11
Chorus 2
Aria. 3
Efflate, O Tiki, with the efflatus of another world. 1
Wait 2
0
'Ua, 'ua'ia. 6
Chorus 2
Ko! 1
To taringa, e Pangeivi, 9
I kai koe i ta'u tamaiti na. 13
Efflate, efflate at him. 8
0
[Chorus of pretended explosions!] 10
Your ear, O Pangeivi, 9
You have eaten my child. 8
0
Tera oa na kai-tamua a Tutavake. 15
Oi atu korua, e a'u taeake, ia atea. 19
Oi tika; oi atu. 8
Tauma'a i te uru i te tokotoko ei vaerua toa, 22
Ei momotu i te mokotua o Tong'aiti. 16
Piritoa, piritoa, piritoa. 12
Tueru'atu e Rongo, 8
Ia tu a papa tavake i te kopunga ra, 15
I te avatea; oi mate i'o, oi ora atu! 18
Ka 'ao Tutavake i ora ake. 12
There are the first fruits of Tutavake. 13
Move on, O my friends, make way. 9
Move right; move on. 6
Recite a spell over your weapon to get a warlike spirit, 2
To break the backbone of the Tongaiti tribe. 15
Crash, crash, crash. 3
Scatter them, O Rongo, 6
That they appear as a flock of tropic birds in the west, 1
In the daylight; some die, some live! 12
Tutavake makes serfs of those who live. 13
0
Ia Ruru te toko i te ra oi. 12
Chorus 2
Tera, e Ruru, te uira vananga ei unu'i i to manava, 22
O Ruru 'atia vaie — 9
Te kutu i te mangungu e karara i te rangi. 16
Ruru was the prop of the sun [high chief]. 11
0
There, O Ruru, is the lightning flash to loosen thy spirit, 2
O Ruru, broken alas! 7
The thunder crashes in the heavens [to salute you]. 16
0
E aru atu i to miringa 10
O te ra paa opuopu atu na e. 13
Taka'i'ia te ra 7
Ei 'eke i Te-kuru-tukia. 11
Follow behind the [thy] back 6
Of the sun as it is setting now, alas! 11
Tread down the sun 5
To provide a descent to Te-kuru-tukia [a name for the lower spirit] 2
0
Putunga kai e, na Tiki 'oki e, 12
Na Tiki 'oki na Ura. 8
Te porea mai i te toketoke kura,— 14
I te toketoke kura i, i te vi'ivi'i ta'ae. 18
Kua o koe i te takanga o te ueue, 16
Na manga a te tangata mate. 10
Kua roia i te kara'i ma te tnomo'o. 15
A share of a feast, derived from Tiki, 13
From Tiki to Ura. 6
Red earthworms are handed to him, 10
Red earthworms and frightful things. 8
Thou hast made thy farewell meal on prepared black beetles, 3
The food of the dead. 7
It is supplemented with landcrabs and blackbirds. 12
0
Takina o Ngaru-tai, 8
Na Kumutonga i 'apai, 9
E 'apai ki 'Avaiki, 9
Ei kai na Miru-kura, 9
Ei tane Ngaru-tai, 8
'Aki'akia tute, 'aki'akia kava, 14
Te manava ia Te-vo'o. 9
Ngaru-tai was conducted, 8
Kumutonga carried him, 8
Carried him to Avaiki, 9
To be eaten by Miru-the-ruddy. 9
Ngaru-tai was to be a husband. 10
Pluck off the branches, break off the kava, 11
The main root of Te-voo. 9
0
E nunumi atu, 6
Ka 'aere paa i te umu tao, oven, 14
I te umu kai na Miru e -. 10
No'ea Miru? 5
No 'Avaiki, i te po 'anga noa e. 13
[They] disappear, 5
[They] pass perhaps into the cooking 10
The food oven of Miru. 8
Where does Miru belong? 8
To Avaiki, in the night self-created 12
0
Tokotoru a Rori 7
Ei tupeke pare kura e! 10
Tera roa te 'anau te 'aka mai i te nga'ere. 18
I te kapa toa i Tia'iri. 11
The three [sons] of Rori 7
Leaping in red feather headdresses! 12
There indeed the family is dancing as in war, 14
In the ranks of the warriors at Tiairi 13