Kapingamarangi

Emory, Kenneth (1965). Kapingamarangi: Social and Religious Life of a Polynesian Atoll. Bernice P. Bishop Museum Bulletin no. 228. Honolulu.
Me ne wake tana ma. 7
Naho (=noho) e taua ana nutepuke heu (=hou), 18
Toko ro moi kitewe (=kite). 10
Kandori hi (=hai) ti parenga hai me, 13
Hau ti ma i manuoro maroro, 12
Hakahau ti me tere ai. 10
Ku i me, ku i tono riti (=rima). 11
Hieka wero ma ki ka wange toku hiroka. 15
Naho (=noho) manetu tau ma te oho-moriti (=homouri). 20
Ririua (=iriiria) ko ti kororita 15
Hakaruru ti ono kewe (=kau) hua. 13
Ti pourere te oti aku muna nei ki koro 17
Ki iro ki me i pe ti ma te ka tuki (=tuku). 15
Koe horihori (=hai hua poro) ti ma ra ki taua nei 21
Ku te i makeru (Japanese word) ke me kira hua taki ti ma. 21
Nho i hakaoti tau me nei 11
Para ai tau wae, puku tau tua i tau hai tau me nei, 24
K hakaotioti ki tau ro ki tau tu pe nei i taha 20
Ni koro paranga nei e. 9
E wora (=oro) pu e ko kiwia tau karo-mata. 17
Tangi wa ko ti raupati ki woriti (=woro), 15
Kahi pa te henua. 7
Ma tane uta ne whiri ra ma taria ni koro nei 18
Ki iro iho ki nateu ma 10
E uta ki ti ki te roto (=ki ti ate). 13
E ana rhaku taripa ni karo (=koro) 13
E whakaruru hakaao (=hakao), ki honi (=honu) ki tuki. 20
America ne ka oti ki tai 11
Noho taria ti pu tangi toro ki tai. 14
Maniki i nua e hai pe te uru kapua. 16
Ka hutia ti henua ka mari (=maru). 13
Hakamari ki nua pe te huiahi hongo Ohiku ne were. 21
Haoripo (=hakahori) mai ti hu toweki (=tawaka) wa 19
Ti rangi iha ratau nga iha nei. 13
Hakati (=hakau) waki (=taki) ru(a) ki mu mo uto (=uta) 19
Mihari (Japanese for hakatina) na hongo tai newe (=nei). 21
Rhawe ti kiwi (=kiri) Nameruku 11
Ma horu ki ti atu motu Nonouti ma tai ro. 17
Ki tai Panima, hakapiri (=hakapuru) ra i kori (=koro) ma weru (=waerua). 27
Ti ma tahea (=tehea) mai hanu (=hunu) ra nete (=nei). 19
Tau po ki matewe (=matou). 10
Tuku ti ira matangi, ti ira rakewe (=ra-kau), ti ira hingaro. 23
Paru ti makahouto (=hutu) moe (=mai) 14
Tu ta po i ngutua Ngutu ti ma. 11
E tiri po ake na paki rere 11
Pe ni whetu ake e ranga ake. 11
Arokia te henu pe ara ru (=uru) ki roto rupe. 18
Kimateu ne ku te ange ro ki tautua anei, 18
Poro ti ma tera hai ake tai. 12
Paru ti ma hai mai Tua-koroati. 14
Pano amu tai Turue (=Turuaimu) ti tai. 17
Tai (=poro) pukia ngutu tiwi (=turi) tateu. 16
Ma te i mua toki ra 8
E keu (=kau) aki i tai Peioe ( = Pepeio) 18
Tere tore (=toro) moe (=mai) maru kenetu (=kontu) kekero (=kerikeri). 24
Hirina mahi ti ma. 7
Tu karo ki tai Turu-o-hoti (=Turuaimu), 16
Ono hakanuneki ( = naki) taungangeru (Nukuoro=centipede). 22
Tai honu pu po ti (no meaning). 11
Ono niti (=niu) hoki parepare ti ma. 14
Mai i taumoe tangi ki Korae mo Tikai-ange. 19
Ni nau mea hokitapu (=hakatapu) 13
Noko te hahe (=hare) e ai tinau pahe (=pahi) ni (=nei). 20
Ka hakahungi kewe (=ke) ra ti ma. 11
Kitaua nei ku hopokia e ti ra. 14
Ta tikuru me, ta hakariti (=hakarima-rima), 16
Hai ki ti karawhoti (=hakamotokoro-koro) kitaua. 20
Whoto (=e oto) hekariti (=hakariki) mai ti ma. 17
Kitau ra ku tae atu tau iho 13
(Ti) hakataupare nga tahi 10
Tau me ne ku woti. 7
Hai tau (=satau) tau (=taua) ki ni henua ute (=uta). 21
(Eneiing without meaning.) 10
Hieka wero ma ki ka wanga toku hiro ngaro. 16
Hano ma ka tia ra, whene, kae ra.
They (the English) started the thing (war). 9
Stood reading their new note books, 12
Having just learned what was happening. 11
Canada produced the iron which makes things, 13
Constructed the things for the man-o-war which burns oil, 14
Poured the thing (oil) which powers (the ships). 12
They fell to them (the Japanese), in their hands. 13
(A meaningless collection of words to beautify the chant, "hakahu-maria mai ti ma." 28
You (Englishmen) stood thinking with surprise. 13
The trumpet blew 4
Calling the leaders. 6
The radio never ended its words 10
That (you) might know whether the thing (war) was ended. 13
You guessed the war which was going on 12
Was not ending, that they (the Japanese) seemed to be leading. 19
(You) kept on that you might finish your work 13
Your foot tired from standing, your back was bent in doing your work here, 22
Finishing so that you can measure thus 13
The iron goods. 5
(You) file (iron) until clouds of dust smart your eyes. 17
The whistles blare their blasts, 8
Calling the people of the land. 9
That is why the men ashore immediately select things 15
That they will know what 5
To load when they go to sea. 9
They rush dizzily for the things 7
To put into, stuff into (the ship), 'til it is filled, 'til it is ready. 19
America is ready at the beach waiting for the trumpet to sound along the shore. 26
(Then planes) fly up like a dark cloud 10
Hovering over the land 'til it is shaded. 12
0
Rising up like the smoke over Ohtku when it burned. 16
Circled the fleet of ships 7
To the north of us here. 7
Two ships appeared in front to the west 11
Searching the sea here. 8
Caught on the border of Nameruku island 13
While in a line stretching to the islets of Nonouti westward. 19
West of Saipan, half of them sank. That is why only some drifted here. 18
(They) reach us at night. 6
Let go (fired) like the wind with lightning, the lightning, which causes growth of trees, the lightning, which causes growth of pandanus. 34
Then the things (the ships) appeared 9
In the night at the entrance (to the pass), 11
The mouth of the thing (the pass). 8
Shot in the night flying bombs 6
Like shooting stars. 6
Awakening the land so that (we) enter the bomb shelters. 15
We did not look seaward at all, 10
Thinking the things would appear lagoon-ward. 13
Then it happened off Tua-koroati (=at Torongahai islet). 20
Bombs exploded lagoonward of Turuaimu islet, 16
Practically at our knees. 8
That is why the king got out, 7
Swam in the lagoon off Pepeio islet. 13
Crawled flat in the lee of the sandy knoll. 11
The affair was entirely ended. 10
(He) stood up gazed lagoonward at Tu-ruaimu, 16
Sheltering in the lee of the long heap of pebbles. 15
High tide rose during the night 9
Its coconuts (those of Turuaimu) deflected the thing (the shells) 19
That is the reason he (lay down and) prayed to Korae and Tikaiange. 22
Their tabu was 5
That none can go near them. 8
Therefore they diverted the thing (the ammunition). 16
With us the sun is rising. 7
Grab our things, grab quickly. 7
Do things efficiently. 6
Send plenty things (planes) at once. 8
That we too reach our friends. 10
Let us each help the other 8
Our things (ammunition) are exhausted 14
Our war will be carried on in the lands to the west. 15
Naho i muri aitu, e tu, ko he, e tari ki roto pouki ( = pouri). 24
Refrain: Karo ne karo ki hea, karo hua ki. 16
Ono mata ta i e mua, hano ka reu e. 15
Huro e hake ake i tai ngaiho e. 14
Re atu ki tana tarna hano arumia ki pae Hawa. 19
Hanua (= Hani) moi e ta uwa e kitaua ti mata ti atu. 22
Ana mata hu ne tiri atu ki hiku to ahu. 16
Ti ra wa e naho ki ti marama e hakahitu. 16
Ma te ika ku i heke i tua ma Te-unga-romo. 17
Ki ti peau i tai Pepeio. 12
Ki taro ie hakamene i tai Ramohi ( = Ramotu). 18
Ka hiki ai to po tahi rau niu. 13
Ki ti matangi e e angiangi ake i rara Ti-nau (= Pumatahati). 24
Ki ono rau ne riaki ake i tai Te-motu. 17
Ki tana ika ne kumi ki tono rima ka sere manga (= koromanga). 22
Hua ki tua henua mai tai ra. 13
After the foreigners (the Marshallese), had left, he lingered, he was carried into darkness (i.e., to death). 32
Gazed, gazed where? Just gazed. 9
His eyes (those of the dying Hurumana) looked ahead, (he) turned to the side. 25
(The people) went, carrying (him) on a board to the beach in the north. 19
(He) spoke to his child (his son, Wekeia), saying, paddle straight to the stone-terrace at Hawa (in northeast Touhou, where stood a sacred house). 46
Come, bring to us two the beginning of the bonito (season). 18
(This was) his prayer given before the altar. 13
The sun was at the position of the moon when it was at seven (i.e., two-thirds up the western sky). 27
Have the fish come seaward of Te-unga-romo (The-deserted-hermit-crab, a disguised name for Pumatahati), 35
To the waves south of Pepeio islet. 13
(The canoes) enter (the pass), slow up westward of Ramotu. 16
Lay under your sacred-basket-of-offerings one coconut leaf, 20
That the wind may blow from below Ti-nau (The-naM-plant, another name for Pumatahati). 25
That his (the ariki's) two-tufts-of-hair shake (with joy) seaward of The-islet. 22
That (he) may sail away (with everyone) looking enviously at the fish taken by his hand. 26
Rule the land from east to west. 9
Au e haere i ti aro (=ara) waerua, 16
Ke ti ahina ka tangi mai hua ki ti au 16
Poro ki hanange ki tara ( = tana) wai i Naniu, 17
Ki hara i taku mihoi ki tua mo tai. 15
Te henua nei, te henua nei ko ti tanga( = ? tangata) ra; 20
E aro maria i te kerikeri iawai ( = iae) e. 20
Au e haere i ti aro waerua, 14
Ke ti ahina ka tangi mai hua ki ti au, 16
Poro raro nau i ngaiha 10
Ka oti ake kato hai pena 11
Ka moe po ka hani moi waranga nei 14
Ka tirotiro, ka hura ra i to rima i, 14
Aro mari i te kerekere iawai e. 15
Ti ahina hou hanake i rara 12
Tupu na niu, tupu raharaha (= rauhara) 15
Ku hana, ku hara no waka hou 11
Hai tara (= tana) wai e.
I go on the path that divides (the islets), 12
Then a woman asks me earnestly 9
To go to her taro field at Naniu (on Werua). 16
To search seaward, lagoonward, for mihoi taro for me. 4
The land here, the land here is blessed, 11
Later we will dig here. 7
I go on the path that divides, 9
Then a woman asks me 6
To go beneath the Scaevola bushes. 12
When entirely finished (she) said this: 11
When you sleep at night, come talk (to me), 12
Look over (me), give me your hand, 11
Later we will dig here. 7
The young woman went to the south, 10
Developed as a coconut tree grows, branched out like a pandanus tree. 24
(She) went, searched for a new canoe (i.e., a husband), 16
Cultivated her taro plot (for someone else).
Te huta waka kia taurokina 12
Ma ka ta ia te uru, ma ka hikitia na ( = nia) purepure 21
Ma i ko tama matua e takitahi numata (= rumata) ki o tai ai 25
Ko waerua tapu toro hakaamu ti o u e. 17
Te huta waka ki a (= awa) oti iho ai 15
Ko tu ra ti matangi, ke hakāngatia, 14
I tono ta o manu, ne arohaki mai. 14
Ko tama i ho koia, i heke ra uta ki muri auo (= awa) 22
Ke ta wa taku hoe mo taku thae 12
Ke amo ai iho ki hongo tono waka 14
Ke ranga tono pou ke hakaturia tono ra e. 17
Tangia tere atu ki awa moana tu ro e. 16
Ti moana hakamataku, 9
Turia hua ti muriwaka, 10
Te turia ti matawaka. 9
Hana ki tai o Mongotohoro, 11
Kai ka ma o raro te harongo noko pinia raukia raro 22
Ngo ma ti hakatapa ma te harongo noko thina ia 18
A i ti aro (= ara) mia (= me) te ura. 13
Hiku e hinga pe ne hawa ihe Mongoto-horo. 16
Tu ki tai aho (= rohongo) Kupenga e. 13
Kai ti kara (=karo) pa 8
Ka mangamanga pe ne i hawa (=hai) ehe (= ihe) te humu renga. 21
Hihia mai tono heihei e, 12
Hihi iri pu hehe re Mongotohoro. 13
Taki ki te (= tai) penapena e 11
Noko rekereke (= hakarakiraki) ina te ote (= ate) ai e, 22
Noko puakina tono ahiahi. 12
He (=hai) ti takunga (=takua) mai moana, 15
Mai moana, pe te ika e uta (tawe i uta) 17
Ka inaina pe te ike puroua 13
Pe roa mau ti hangota. 9
Tuo te Hetau noko hua taeakina 15
Ke tungia rama kia huarua 12
Tokotoko watu ka taea tai tono maru henua 19
Pe ko tauria, pe ko tai tono kainga 15
Kai tai henua hakarongorongo i 14
Tu ki ake ki uta ke taria ki aho tono hare 18
Ke taua toro tu ma ku a kake ki anua 16
Takariri koe ma ka ngunguina 12
Aru (=aro) kai mai ki o (=ho) kawe ange. 15
Aro a taro, au te kawe anga 12
Oi kape ti e.
When the fleet of canoes has anchored 12
Then the supplication prayer is recited, then are taken up the directions for the day. 27
After that the senior member (of each canoe) out on the lagoon takes up the drinking nuts one by one 33
Separates them to make the sacred offering (o) honoring (hakaamu) (the gods of the canoe). 29
When all the canoes have finished 11
And the wind is blowing steadily, (he) gives the command 15
(To follow) the flock of birds for trolling. 10
His companions move to the entrance. 12
I then take up my paddle and my net for flying fish 12
And place them on his canoe. 9
Then set up his mast and hoist his sail, 11
Pull (on the sheet) sail out through the pass onto the ocean. 19
The sacred ocean 6
Roamed by the initiate into bonito-fishing 16
Not roamed over by the initiate into flying-fish netting. 18
(We) go along side of Mongotohoro (the reef). 15
(The fish) bites, sounds to the place where (I) let out my line quickly below. 22
(The elder) exclaims, speaks rapidly to the place where it appeared. 21
(The canoe) is guided by the flame (of the torch) 14
The brand is lowered to see if it is Mongotohoro (the reef). 20
Remain seaward of the place Turinga-ti- kupenge, 3
Look to the hook! 6
The fish swarm like the renga trigger-fish. 11
Jerk (the pole), swing it in, 7
Jerk till out of breath, then walk on Mongotohoro (the reef). 18
Lead along (by the reef), look after 11
(The things which were) spread on the 9
outrigger to dry. 5
Stuff down the evening (meal) Then go after tuna on the ocean. 11
On the ocean, if the fish (flying fish) are near the land, 16
Then wave (the torches) to scoop up (the fish). 12
Thus the catch is made. 6
Seaward of Hetau islet is the place (we) reached 17
To light torches to catch two (fish) at a time. 12
(We) pole till we reach the incurve of the reef at his land. 18
We look to see if his place is there, 13
Then those ashore hear. 8
Reaching shore (we) carry (the fish) to the side of his house 18
Then count the surplus fish, climbed into (the canoe). 15
You refused, muttering, 8
"Paddle, take (the fish) to the friends (of the canoe). 15
Paddle, head (for your homes), I will take none (of the fish)." 9
Oi kapc ti e.
Uru ko tai koe, hiki taua we tai. 15
Pe nua tike ngata (=ngatahi) hoa te kupenge. 16
Heketia i ti tai ne kapota (= kapatā). 16
Manu taronga hia terekia here (= rere) poro ka mahunga (= mahuke) ti toinga, 28
Kake atu ki ti mata toro tai. 12
Ka whire ( = hira) 'tu, koiha (=kahi). 11
Pe whana turipo (=turia) mai mata ti reum (= una). 18
Ke ahua ma ti ro (= roto) ti waka, pipi 14
Re pipi ne ka koko (= koro) ma ti ro ( = roto) te weti (=waka). 19
Ko pu e te ritu (= riu) kohu roto tara 14
reu (=riu). E u (=ua) tara riki (=riu). 14
Ti po tuki omo ( = mua). 8
Rohio (= arohia) ra hiku ki tau, e whano e. 17
Whakarau tiro (=tia) mai, ti ta konga iho. 16
Taku tu i (ho) hoki e ki reungo (= hongo) tai mo keu (=ku) to (=toko ra hia. 26
E ti moni tu nei ne tu i(a) roki (= hoki) e tau ono hana e ra. 24
Ki ti ange pe ko wai ie kite ai ko (=koe)? 17
Pu (=ku) ti (=oti) ro (= iro) ia e ti ro (= ra) e hotu e, e o atu tai maihaki (= maehanga). 32
E nga o mai roto homoti (= nia motu) nei, 16
Ro ti whei nga nei e whei ro riiawa (= i rara) a ( = pe) nei 22
Ro ki euwe ( = tau) wake i pe ( = pere) ngaeha (=Hangaeha). 20
E ko tei (= tai) wa aihanga e hono (=honu) tai. 18
Ake riu hana o tiake (=taki ake). 14
Ki ti tai e ua ti e ti ma tarotaro noko tawa e ko (= koe) 23
Hira i te mea e ko ti tonga nei 13
E tau aka terikiriki ti oi (= waka) 15
E ti moune e wake pe te ri (= rima) pe ka hotu ( = hutu) i te (=taha). 23
Kere (=tera) u (=ku) to ia. 9
E kato i te mea e ti tahonga anei. 15
E hai ro ri i awa nei 10
Ma ke au wa ko taku tae nei 12
Hano ako wai taku tiri mo wae o i.
You entered (the outrigger) at the shore when we carried the canoe to the lagoon. 28
On it are enough men (hoa) perhaps to form a single circle (tika ngatahi) for the net. 27
The tide rises suddenly. 7
A flock of sooty terns swarms over the rising minnows, who then dive. 18
(The large fish) climb (toward the surface) to the border (of the school), give chase. 23
(We) take one look, then (we) are off in pursuit, 16
Trying to head them off, (when we) see a fish-scale (i.e., many fish). 18
Piled into the canoe, they splash 10
They splash and boil (the water) in the canoe. 13
The bilge water is dark (with their blood), this water is cloudy. 18
The water which has leaked in, starts to fill the canoe. 16
Look to the basket of coconuts to be placed at the altar (mua). 20
Paddle to the end, land, go. 7
May the hook pierce, ti ta konga iho! 13
I am on the water, poling. 8
The canoe here exists to carry us two sailing. 15
When (the wind) blows, who will see you? 10
That will be known when the sail appears, gleams (against) the opening (between the islets). 26
(Chanting) is heard on the islets here, 11
As it was heard from the earliest times till now. 15
When the shallows of Hangaeha are reached 14
The tide in that pass is high. 8
(We) land, turn, go (out again), paddle out on the lagoon. 18
As the tide has come in, you make your line ready quickly. 20
See if those who have arrived 11
Are pulling in (their lines) rapidly to (their) canoes. 17
Give the bait so that the hand can cast it. 12
There it goes! 5
The (kina fish) smile at it, as they wander (from piece to piece). 20
Carry on there below the pass 8
As if I had my net. 5
Go forth as if I had put out my feet jump out of the canoe).
E ko ti wako (= waka o) Mongohenua! 13
E ma tane ke taia e, e tarai (=tarahi) ake, 18
Arohia, ka ro hia! 8
Ma tane matakina e hakamoea ki te mo-ana, 18
Ka pe tahi aku mea mai 'a. 11
Te ika e he ke kite ai te moana, 14
Ke hakana mai ko ra ki tara henua, 14
E ke taria ki te muri hare, 11
Ma ka tuwha mai no (= nia) tina tara (= tono) henua e. 19
E ku a maheu ki muri, 9
Ne kai tere (= toro) a mai tona moenga, tetere (= tetene), 21
Kai aku karokaro iha i ono ama. 15
Ke nei hakahawa (= hakaeha ra) hia mai ihea? 19
Hati (= koti) tau tara katoa e hakamu au. 17
E noko i noho mai i noho ra u. 13
Ko haia ti tanga (=tangata) ti mae-haki;1 15
Ne tau kata mai taku ihara, 12
Ne hai ti kato ke. 7
E uru ti rau Mongohenua e, 12
E ma hina ke hiria. 8
E ke hiria, ma notia nge, 10
Taria, taku takataka (=tanga tanga) te ika e. 17
Ke tuwha i roto nei. 8
Ka roha (= rongorongo) nange Ko ti tai, 4
Ke amu hia e. 6
Ti imu, ti imu tokerau (=to ki rara?), 14
Ma ti aku tama. 6
Pe nei hi aha, hano horau. 11
Ka horau ki Tetuira. 9
Ko rawahaki na matamā, 10
He aua te tohonu (= tonu) e. 11
He uru ko niu mai ki ti matangi (i)rihia. 17
I mairi mai, ke taria, taku takataka te ika e. 20
Ke tuwha i muri nei. 8
Ka tenetene pe ko wai nei hanange a kinae. 18
Ko hai a ti paru (= poro) ti morae, 13
Ne tupaka taku pa. 7
He a wa, te tonu e. 7
Teretere (i)ha ma uru i hare tapu. 14
Rekareka e aku moe aku hira u ono mata rehareha. 22
Ka te marongi na tu ko te tino Mongo-henua. 16
E marari tana kiri aku moenga e. 14
Ku hai e ke tono rau o 10
Ka he tari ki taha anga ti ata e ite ( = kite) koi (=koe). 21
Ka tene hano ki Ringutoru. 10
Ma ko hakatina e ono tauha (= taha) on-ga (=ono) e. 19
Kua kake tana puke. 8
Ma ko hakataria kia, tahuri tonu mai. 16
Tike, hara oku rima. 8
Hakarawa kua te (=tiki) porowaki atu. 15
Taku hekau ne hai, e moma (= mama) e i (= hai) ti au. 20
Mangotahora ku ate hotu moi ai. 14
He tangi moi kia te au, 10
Ka teai taku tepeo ne hai atu 14
Te (=pe) ne iha ra iho ki tai, ka iho (= mai), 16
Ko aku waranga ne hai ia tu. 12
E moma (=mama) e i (=hai) ti au. 12
Mongtahora ku ate hotu moi ai. 13
Tangi moi, tangi e. 7
A i poko ( = popo) i tuai e, 11
Teki (= tiki) wawe we o rau e pokioki (=po). 16
Te o au, ma kia oti ai. 11
Oku tamoa ku maiha ro. 10
E aroaro a mo i ti haronga i tono maro. 17
Te taratara te penapena e. 11
Haere ana ti mea ki roto ra, 12
Ma ka naho iha i mata tara totonga, 14
Ka hira muri ai koe kua tahi ta oa. 16
Hau (= au) e te kai ai tau ma oa. 15
Hau (=au) e te ngaro. 8
E aroaro, ... (as in verse 6, last two lines). 13
Ka mai te mea i ngake ra 10
Ti katoa (= katoho) mea ne ku o ki te o. 15
Au hakauia mai aku wharonga (= haka-rhoko). 18
Pe tonu ka e hara, ro (= nho) hua te roa (= iroa). 17
E aroaro, 5
Tu i te mua (o)tia Roua, 11
Te hingara ma ke pua ke 9
Hunu na ti katiti (=atiti) 10
Ka hie (=hia) mirimiri ake. 11
Tauo i. 4
Hirongo ( = hiranga) ra maria o hoto tu-puna. 16
Ma te ika ku wa ( = wae) 8
Hakatonu hia ra maria ko aitu henua, ko Mongohenua. 23
Hai ono nua ti ariki, ka tapatapa, 15
U (=ku) i rake (=raka). 7
Tauo i. 4
Toko atu ki te motu o uta 11
Ma te motu nau. 6
Hakahirihia (a)roha taiau (=taia). 16
Hati tara, e oto tana pahua. 12
Werowero te niu, kia haki ( = hake) ake. 15
Tauo i. 4
Taha tono ata, taha marama, 11
Pe ti manu e kapa ki tara manga ( = ma-rama). 15
Ti haraha ma te ruarua hoko (= oko) iha e manu i ti moata (=moana). 27
Ka tae mo atu ma ka hiunga ma ti rakau mai tai. 20
Kai oti. 4
Tahi oho ma ti ruarua, 10
Hoko ia e manu i te moata (=moana). 15
Ka tae mo atu ma ka hiunga ma ti rakau mai tai. 0
Kai oti. 4
Tae ki (o)ho ki tana pa ma tana kawiti. 15
Hatu ia rua. 6
Tana uihu (=uihuku) ho ange. 12
Tiria ki tamunga (=tamau), 10
Ki takataka teki (=tiki) tohu. 11
Kai oti. 4
Hira mai noko hira nge, kai au te hira ngi hoki. 19
Hira mai na muri ake, e, kai au hihai atu. 19
Ra i takariri e oi koe noko te kapekape Ka tiu wai, ka tiu wai Hatuhai, 32
E au mai ko to tape ana. 11
Ko i horo ki atu ti matangi. 11
Kou (=ko au) manaia (=moina) koe.
It is the canoe of (the god) Mongohenua! 14
When men, tomorrow morning, lead it forth, 11
Paddle with them, go along with them! 9
When they go out to lie on the ocean, 13
May one (bonito) be granted me (the ariki). 14
If fish are found somewhere on the ocean, 15
Then, when (the canoe) comes back to its land (Touhou), 16
Then (the bonito) will be taken to the place behind the (sacred) house, 21
Then the division into shares for each household (Una kuongo) will take place. 27
When, afterward (the people) have gone off (with their shares), 18
They will eat until they crawl onto their mats, quite happy. 17
When we look to the float-side-of-the-canoe, 15
From where will (the bonito fish) appear? 12
Cut your taro that I (the ariki) be honored. 15
That (the ariki) may do his duty. 9
Let us chant the maehaki (begging forgiveness) chant; 15
We who have set down baskets (of food) for my transgressions, 16
For which baskets (of food) have been made. 13
Enter the house of Mongohenua, 12
Select the women (who have borne children) . 12
Select and tie together, 8
Carry up my heaps of fish. 6
Divide them inside. 7
Listen, you people seaward, 10
Then..... 1
The oven, the oven named Tokerau, 12
It is for my children. 5
How? (Ending) Go out on the ocean. 8
Go out... to? Tetuira. 8
To put across is fine, 7
To... is not right. 4
Coconut fronds in the blowing wind, 9
When the wind blows, take up my load of fish. 11
Divide it behind (the Long House). 11
Whoever has come there will be happy. 11
Make the basket of offerings for the marae, 14
I have trolled my pearl-shell hook. 10
(Ending, without relevant meaning) . . . . 11
Travel hither, enter the sacred house. 12
Delightful is my lying down when I look at her bright eyes. 15
But she does not yearn for the form of Mongohenua. 16
Smooth is her skin, my bed. 6
Her skin (literally "leaf") is different (i.e., she is plump now; her skin now is white) 23
(I) wait for dawn to gleam to see you. 13
If I would be happy I go to Ringutoru. 0
If I examine its sides (i.e., her sides), 14
I will climb its puke tree (i.e., climb onto her). 14
If I touch (her), (she will) turn over straight toward (me). 15
(She will) seek my arms (to lie on). 9
(We will) finish our promises, not yet made. 13
When this task of mine is done, I will feel light (of heart). 17
Mongotohoro, may his (another man's) appearance be far off. 19
(She) begs of me, 4
Not to commit adultery 7
When (she goes) lagoon ward. When (she) comes back, 5
(She) has not kept (her) word. 6
Light am I (i.e., light is my heart), 9
Mongotohoro, keep his (another man's) appearanee at a distance. 23
(She) begs (of me), begs (of me) 7
(It is) shrunk from waiting too long, (she says) ; 12
(I) have not yet grabbed your locks 10
I have not had enough, see that (my desire) be filled. 17
(At last) my labia are dry. 7
(The ending, without meaning in reference to the rest): Paddle, carry the sa-karhoko chants to his loincloth 14
It is not taken off, not looked after (i.e., ? he keeps diligently at his work). 23
The person went into (? the sacred house). 12
Sat at the border of the sacred enclosure. 13
You looked around, there was only one to touch. 17
I will not eat your thing, 8
(Should I) I could not forget.
... 9
Bring the thing (mat) from the south side, 10
The people who have come to the meeting find no room. 18
I will answer, hoia, when the hakarhoko chants are recited. 19
Whether right or wrong, they (many of the people) just sit, they do not know (the chants). 20
... 0
Stand at the mua altar, say all to Roua. 13
The male blossom of the pandanus, when it is white, 15
Oil it with (coconut oil and grated) seeds-of Barringtonia 20
(Add) leaves of the hia plant rubbed in. 12
... 0
Deal kindly with your sacred power. 10
May a fish (a whale) break-the-surface 12
To prove later that Mongohenua is a god of the land. 17
So that the ariki can decorate his head, can say proudly, 18
That (the god) is functioning. 8
... 0
Pole to the island shore 8
The island of Scaevola plants (i.e., Pumatahati). 16
(Anger) will be healed, love will come, tomorrow. 15
(He) breaks off his (stick), eats his tri-dacna clams raw, 14
Spears down coconuts, carries them (as a peace offering). 18
... 0
(The sun) flashes its dawn, flashes its light, 10
Like a bird winging into space. 10
When (the birds) drop the haraha fish, (the frigate bird) grabs it up as it floats on the ocean. 26
The bonito will come when I troll with the wood from the sea (i.e., bamboo rod). 24
(Ending:) Eat all. 5
(The frigate bird) will take up and strip, when (birds) vomit (the fish they have caught). 22
(They, the frigate birds) will grab up the fish as they float on the ocean. 20
Bonito will come when (I) troll with the bamboo rod. 4
(Ending:) Eat all. 5
(When) there, awake his shell lure and fishhook point, 16
Which has been folded away in (its case) of two (leaves). 17
His offering of taro join to its friend (the offering of drinking nuts). 21
Throw out (the hook) that it be taken firmly. 12
That (the canoe) be loaded which has not attained its share. 19
(Ending:) Eat all. 5
Look toward (me), (I) who looked toward (you), then I, indeed, will not look (at you). 26
Look again, however, and I will want (you). 14
Because you refused when (I) tugged you, went out on the ocean, on the ocean 28
There floated toward (me) a school of fish 13
(We) ran there before the wind.
I envy you. 13

Titre: Grammar and comparative study of the languages of Kapingamarangi : texts, and word lists Auteur: Elbert, Samuel H [1907-] Éditeur: Washington? Sujets: Kapingamarangi language Langue: Anglais Date d'édition: 1948
Au ka noho i mUri thau herekhai ne hai.17
Oku roto ku tE papa ta.ku noho,12
Ne mAnatu thau ino /Ponapean/ ne hai.15
Oku roto ka huaaitu.10
Eakia mai marA tou manawa ki iro e au,19
Ki tuku i oku roto,8
Ki hEhE au i ti au marl.10
Tarinona kaio (Japanese)11
Toku moemoe nei, toku moemoe nei,16
PorO koe manawa tahi, porO koe manawa tahi,18
Te iro e au koe, tE iro e au koe,16
PorO koe mariuriu.9
Au ne hana ne kapunga /Ponape/ thau mehanga,17
Kei au ku tE mataku9
Toku aroho i ti koe.9
Koe ka noho kei au ka hana.12
I stay because of our conversation.14
My heart has no solace in staying,10
But thinks how our date was made.10
My heart is sad.4
Tell me now your feeling so I may know,12
To keep in my heart,6
So I may stride on well.7
My lying here, my lying here,6
Thinking of you my one desire, thinking12
of you my one desire,8
I don't know you, I don't know you,10
Because you keep turning from one to another.17
I went .... our relationship,9
But I was not afraid7
My love for you.5
You stay then and I will go.8
Ula rE po rErE,6
Ē hEhE ti aMArAngi,8
Ka khuini ko ti miharI /Japanese/13
I tua OsakA.6
Keia ka oti ki kapiten,10
Ti i-E e rE mai,7
PorO thaua ka tAmata,9
I tua Ha,wai.6
Eu mokowA rO thau mehanga,11
Ku tuainau thau hethuki,11
Ku tE iroa e au,8
Ehau mehanga toromeanei.12
ffakia mai rA tou manawa.11
KI iroa e au tou manawa,12
Ki noho au,5
Kei ku iroa e au tou manawa14
The voices speak at night,8
Going out into the atmosphere,11
Picked up by the radio receiver,11
On the seaside of Hare Island.11
/He/ tells the captain,6
The voice speaking here,9
That war has begun,5
On the setiside of Hawaii.11
We two have been so far apart,10
We two have not met for so long,9
That I don't know,4
How we will be together now.8
Tell me then your desires,8
Sq I may know your desires,8
So I am waiting.6
So I will know your desires.9
To rangAtia mo tou mataleu,12
Ki hutua ki taha mo tou huaitino.15
E tAhi koe mA? 6
E huamaria atu ki ti koe?12
E hUmaria hua kuru hakathanga,13
E hakathanga i mau pAhi,10
E hura ki kuru mE,7
Ku hai kinae kuru manawa.11
Your shyness and your fear,8
Cast them off your body.6
Whykeep them?3
Do they do you any good?8
It is better for you two /girls/ to leave,13
To leave our side /of the two boys/,12
Go your own ways,5
Do there as you please.9
Au noko moe i roto /to/ku haro13
KE mamanAtu koe.7
Ka tU ki nua, ka hanA 'ka e harahara koe.16
Ka /ha/nA 'ka ka harahara,9
Ka kitE rO e au to koA tErA12
E khI e koe.5
Toko atu pEnei i roto pouri13
tongoehO. f4
TE mataku e au i toku aroh/o/ i ti koe.17
fi rau woroworo tErA9
I reperep ira ke tapa,9
Kei koe ku irO porO mA ko au.13
Koe ka noho ka hakapaopao,12
Tou manawa ki papa,8
Kei au ka hanA 'ka ka rahi koe,13
Ka tuku i toku hare,8
Ka hai ti ml hakarapakau..10
/japanese/4
Thau mehanga tokorua,9
TE mei ti whae thangata.9
Koe hua ka pnkeke mai tou manawa.14
Toku thome waka i rara,9
TE irO e au ti aroho,10
TEril hua, ne kitE atu ki ti koe.13
/Japanese/4
I was lying in ray house8
And thinking of you.6
/i/ got up and went to find you.9
/i / went and. looked,6
I saw the place5
Where you sleep.6
I crouch this way in pitch darkness9
I am not afraid because of my love for you.16
The Premna tree leaf there9
trembles like flashing lightning8
Then you knew that it's I.7
You stay there thinking,7
Make up your mind,6
Then I'll come and. get you,8
Put /you/ in my house,7
And do the sacred thing.6
Our relationship between us two,12
No one can separate us.9
Only you are weak in heart.10
My sprouting up from below,7
I did not know love,6
That was all, then /i/ saw you.8
Ti rongorongo a ni aitu ne hai raai ti pouri,20
Kc. tipu v;ai nia ramu e hokotoru ikoro,16
I mtuputu roa i ī-oto tinAtau ara i tai.20
Ki nohonoho aleu hei, tere ki mAnu, mo hia mAnu, heu i , tere ki nAnu.28
PEni hakahua ne liai ki hongo KapingaraArangi.20
Te koro-henua ne hura, ne nghara, ne ro moi, no tari ki pouri, 23
Ka tupu wai ko nia ramu e hokorim takapuripuri mai22
E rErE ai tinAtau henua.12
Tono uruata ne takapuri iha ki roto tinAtau ara i tai,25
RE aka hua ko thokorua ariki:13
Hura kahi eiha ti manu Akoi13
E toko i thua ti pae i tua;12
Ki hene iha e hai tono ariki hakaruru17
TU ki nua ka hano iha nho wange i nAtau mua.18
Ko v/ai e heia tikOtou ariki hakaruru?18
Aku wAranga i ti au porO au e hene iha e hana ki rnua e toro taku pae.31
E au nei ku hani moi kaharua hakatoru i ti koA ti kau arA.27
Au e rE porO hhenua te hokia kei kOtou e hokia hua.24
Au e rE porO mUri thakapo te tokon kei kOtou e tokono hua. 25
Ku mUri mai ne huri ne hana ki tono hare i thua ti pae i tua.25
RE aka hua ko thokorua ariki e:14
KOtou e hakarongo ki therekhai a mE e hai na i kitAtou,24
Hura rA ki rnE ki hane iha e hana ki rmoa e toro tana pae e.24
Tono rUata ne hene iha ne hana ki roto, ne hakathauthau ana mata- wAranga, tono taraana namua.39
Ka rongo hua porO ti rau tAne e mhuimhui i raro Paetua . Ka mai ei e hakarErE ai tana manumanu.42
Ka rongo hua porO ti kohu ku tuku ki Uta i tai Thouiiou mo TAringa.29
Ka mai ai e hakarErE tana manumanu.16
Ka rongo hua porO ti ika (David tu rua ika) ku iheke ku moe i raro ti utua o Pumatahati.37
Tono uruata Mkitia iha tono waka natahi.18
TerekLa atu ratai ki nghAk,10
Eo atu kinae, tangi eiha ke tiki meneke ki talia mo tono rohongo.28
EE aka hua ti raanu taha,12
Hakathauthou ai ana mata-wAranga mata-hauihau ki hiku tara /tana/ika,31
Ka mai ai e hakarEherE tana manumanu,17
Tiki oti ono raahumahu.11
Ka rongo hua porO ti ika ku raoe i rarn ti utua Ihumari .24
Tono uruata hikitia eiha tono waka matahi,20
Tereki atu ki ngeiha,9
Eo waka kinae tangi eiha ka meneke iha ki tr.ha mo teno rohongo.26
Heihei aka tin&tau tAhiri porO ti rau hana Tokotaringa tei /tEai / ti me mAnu ai35
Ka raai ei e hakarEherE ai tanu manumanu.20
Ku motu.3
The sorcery of the spirits made from the darkness,/ Left only a few flies /i.e. people/ remaining,28
Meeting then in their path by the lagoon /i.e. at the men's house/.20
/neither Manuere nov David could explain this/16
? magic that was done on Kapingamarangi.13
The populace went away, was lost, came back, waited until darkness.20
Only five flies were left; they met together13
To speak of their land.7
In the morning they met in their path by the lagoon,14
Two priests spoke up:6
Go summon the bird Akoi /i.e., a stronger from afar named Akoi, according to David named either MAku or Mateithepu/,40
He is crouching behind the breakwater on the seaward side.19
Have him come and speak to the herald priest.14
/The stranger/ rose up, came down, tarried with them.14
/He said;/ Who respects your herald priest?12
I said that I would come, come before /you/ to crawl /to/ my altar.21
I've come now twice, thrice to the place of those people.19
I say that the lands are taboo, but you come and go freely.19
I say that after conversation there is to be no poling /of canoes/, but you pole freely.29
Afterwards /ho/turned, went to his house behind the breakwater to the rear.23
The two priests spoke up:7
Listen all of you to the speech he has just made you,17
Go now to him so /he/ will come down and come forward and crawl to his altar. 21
Next day /he/ came, went inside /the temple/, recited his ancestor prayers.21
It was heard that many many men are gathering below Paetua /reef . north of Motukerekere/.29
bringing /fish/ to revive the multitude with.13
It is heard that the murkiness /from swarms of tiny fish/ has reached to the shores of the lagoon off Ihouhou and Taringa.37
bring to revive the multitude.10
It was heard that the fish (David: two fish, i.e. whales/ had plunged /through the reef/ and lay north of the reef point of Puraatahati.39
Next morning they carry down to the lagoon the priest's canoe.17
They sail straight out in the lagoon southward.15
/They/ reach it /the whale/, pull /on the rope on the whale/, but it will not yet move from its place.27
The foreign bird speaks (David: swaggers the hair bunched over his ears).21
/The whale/ is brought in to revive the multitude.16
It was not all beginning to decay.10
It was heard that a fish lies below the reef cape at Thumari /reef to tLe north/•25
/He/ recited Ms prayers of authority to the fish's tail.16
Next day /they/ carry down the first canoe of the priest,14
They sail out northward.7
/They/ go to it./the whale/, pull, /it/ moves down from its place.16
Songs are sung and the gala leaves at Tokotaringa /reef to the north/, with nothing they rejoice! 30
bringing in /the whale/ to set aglisten the multitude /with whale oil/.21
It is cut off.4
Ma ni hakahup /hakahua/ ne hai ki tuaitino o tangat.21
E tere ki mAnu heu i O,10
E tere ki mAnu mo hia mAnu,11
Tere ki mAnu heu i O.9
Ne kinitia rO wai /koe/ e rO, tAhi mai /hua/ ikoi-o, kai te wha /hanau/ enga ki tawha.34
HarA 'nge Arumia kauwa / ti kowA/ tAM-- ' ke tangata, kai tE pAu mo ti hai /liEhE/.30
E tawha te ata e mArama hia /huaroa/, e hopo te rnea keukeu ka hana ia ono /i ono/.36
Hake eiha mate-horau ki aroha /aroho/.17
Tuku atu ro ma ki mata hOmua ki ara rhongo a te roto.21
E whatangiMa /hakatangitangihia/ e whakArov;are tara /harahara/ wai ,ko mea rnai tai no hakatapaina toro te ipa, kei ka mai, kei wange, kei rumaki ki ono rima.65
Hlahi ka v;ake /modern hua/ ai ka mua wai ko tau ma tauwaroho to /roto/ ki i Ange.32
Tharia thamoni te henu£i e thari ono hoa, tiki taleapuri mai i ai.29
Hene iha roa tokoto ki rara, rE atu kina.e, hana ki te koA pei he, hare matAwa ko mea hakairo wai.41
Hakarongono ma ti khai e hai ange, ka hana roa te taritari, teki /tiki/ tuai, ka rongo hua toro tina /tono tino/, ku inoe Moto-pU.51
He angatono ma tAne kau kupenga, ne otia ti rongo ki te henua.25
Ki tere ki tuku i oropakitei /modern tongotai/ WErua, takapuri mai ki te rongo te ika tohorA ku iheke Pongorauta.47
Kau /ti kau/ e Uta ku raho /woho ki/ tai ko ti Aha o thene ko thina thenua tErA rA ko Ia.35
Ka tike /tika/, ro wai matahautapu, huri tonu huri ngeiha wha te repe /riraa/ ke te kupi /e khurai / ki ti ripa tone /rima tautonu/.50
Haere ake rO ti takehe /takahi/ ti taratara te rongo haere rE watu.27
Haere atu rO mataov/hare rO naho /r # noho/ i rara hongo raua take26
/taka/ ai ko turi, ka mai ei au te ika ki roho /aroho/ ti mAria ka o ti.30
HakamorOhi /hakaraorOro/ ange to me rO heke ti parupe te Ahirip.26
Ku takapuri mai, ku ro iha ki ruo wata /erua v/aka/ i tai. Uihu matangi atu ki rara ki haua /hA/, rara Taromawhaki /forongahai/.52
Hakatau atu kinae kauriki /ni ariki/, tAhi rau po /niu/ e wanga, tangi eiha hakarawe hiku , hAngi ki te roto.44
Tuku wo ro mo matauara, ka i hau /hA/ ai ko tori /nia toto/.24
TatAkara hu /hua/ ma te ika, tangia ki rawa, ki puri /ti kiri/ hare tua.27
Hu ha huihu haweik /ti hutauihara ti hutautonu/ matA-niu te /thei hua./ ki tawa, te /thei hua/ ki kawe tono rongo mAria ki tai.51
Whetea roa tinau rnatau /raata-rau-niu/, hAngi atu roa ki mAria tana ika.32
Here la roa, ko owhA ' tu ki hongo tana urupewa /urirpae/; taria ana mE, ke kav/A 'ke ke rahongo /ki ti rohongo/, ke tunu ai.46
MA ti kiri ne uwa, ka ihunu:/huni/, ke tunA horamaria /hakahU- - maria/, ke haua ki rotoApi /rOrOApi/ ti rae-hai-me, hunu-mE, henge-mE.52
MA ni koneika ne tupu, hakatoitoi enga, ma tErA huma /hua/ thiu etahi ne ka raai kitAtou, ki keina.42
WAranga pErĀ kau ni rangi. Tiki kitE kitAtou, e hakatau roa mArama mArama. HanA tu ro ai.37
Tiki hakahotuina mai anamua, ka hakahotuina huai raE.26
E hore taku nlpl /niu/ i ti nltl /niu/ ti rnā topi piki toko ripi, toko ripei /ne toki ki toku rima, toku rima/, ti ml r/a tOku tinahoe /tinana/, taku aki nei /takunga kinae/ hakArohoina atu pErA kOho /koe/.76
MA ti pita ti kau tororaEnei, theiki i ara wAranga wAranga, tangata e khae rA mua ma ti khai a Utamatua, tana pararara mai tA ki taha.56
E tAv/a ki taha pehl? fe metakutina /rnataleuina/ kitAtou ti uru ne tA, ku hakatonuhia, ku ka mai hoki.41
Ka hiki ake hua, ko tere kl mAnu a ti uru no tA, ku hika, ku ka raai ho ti.28
Ku motu.3
Witchcraf t lias been done on a human body.13
Chorus. /Kiati said this was meaningless; it is repeated after every verse./25
/You/ are in great.pain, /the unborn child/ is held there, it is not born to the outside.27
Fetch /her/ straight to the hospital/ lit: place for taking people the taboo house at Thouhou where the practitioner was possessed and then gave his treatment/, for she cannot walk.55
As the clouds of dawn gleam, and the daylight is bright, she tremors in the death throes and goes away forever.31
Carry /her/ down from the boat house for the lamentations. Put /her/ there just in front by the ghost path out of the lagoon34
/the path taken by ghosts in their nightly journery from the lagoon across the land and to their ocean house/.31
Weep with love and pity, then fetch the .thing..'from beyond the seas /a ring/ to bid her farewell ... /toro te_ ipa was not explained; Kiati thought toro was perhaps koro 'gold', from English/ bring it, offer it, slip it on her hand.62
In the evening chant the chant of love inside /the temple/ for her.19
The high priest of the land is waiting, is waiting his companions who are not yet gathered here.30
Now /the high priest/ comes, sits down, where does he tell her to go, to MatAwa for instruction. /MatAwa is the name of a house in the sea belonging to the mother goddess, Houa; women dying in childbirth went there to meet her and enter the whale./74
/She/ listens to the instructions given, goes immediately, not waiting, not late, /she/ has heard of the body /whale/ lying at MatapU reef.41
/The whale/ met the men drawing seines, /they/ tell the news to the land.18
Sailing fast, /they/ stop at the beach on the lagoon off V/erua, /people/ gather here for the news ofthe whale cast up on Pongorauta reef.43
The inland people start up and go to the lagoon /to see/ what the happiness is over, the whale there he isi34
/The bearer of the news/ circles to the end of the taboo marae, turns north, grabs his left arm with his right hand /a conventional measurement of the size of the fish/.48
/He/ comes, treads on the taboo spider lily /as a symbol that he has fish and therefore need not fear the taboo on the spider lily/, the news spreads.43
/He/ goes on to the front of the Long House; /the high priest/ sits18
on the taboo rubble pile, puts one foot on the opposite knee. I /the/ fisherman/ will bring the fish to be loved well until consumed.41
/The fisherman/ rests, /he says/ the thing /whale/ has been cast up, a parupe /whale/, the Ahirip reef place.30
/Men/ collect, go down in two canoes into the lagoon. They pole fast against the wind below and beyond, below Torongahai Island.39
The priests recite to it /the whale/, offering coconut leaves;20
they pull, they tie /it/ to the boat sides and turn lagoonward.18
/They/ put it at the path head, that the hlood may flow.14
/They/ frolic freely with the fish, drag it as far as they need, to the skin of the house on the ocean side /the customary place to take whales for butchering and distribution/.52
Privileged people, people without privilege, very green coconuts for everyone, everyone carries the good news lagoonward.43
/The priests/ unfasten their taboo coconut-leaf girdles /as a sign that the taboo is over and the people may approach/, /the crowd/ come to the skin of their fish.49
/They/ carve, cut /the fish/ into small pieces on their boundary stones each awaits Ms own, then carries it to his home, then cooks it.39
And the skin gives off grease, it drops, it is cooked to be made good,22
then is poured into bottles, thisuseful thing, a greaser of things a useful thing to keep.28
The meat left over is used sparingly, for this is the first given us to eat.22
Thus the tale of the olden people. We had not seen before, months and months passing on /without such a whale after a death/.37
Before one had not yet come as this one came.16
I cut down my coconut palm by the coconut palm, cut it down with my hand, my hand, the possession of my mother, really hers, thus mourning for you. /It was customary to destroy property when mourning./50
But some of the people of today, each acts after his inclination, inclination; people prefer /this/ to the word of Utamatua, his rule they drive outside.52
Drive outside how? We did not fear, the summit /Roua/ took away /the woman who died/. This was proven: it /the whale/ was brought here.41
/The dead one/ was carried away, tere ki mAnu, the summit took away, /the whale/ was caught and delivered. It is cut off.38
HakApo wai A ki ou mE o a /nia/ tAne.16
HarA tau kau-kuru.8
HarA tou moni,6
Ki phu i mUri, ki phu i mua.10
Hutia ti ika tou tinana ki kai.14
Ka hana rA raAria8
Ki tangata ne tau kinae koe,12
KE hutia koe tana ika ki kai.13
HarA tau tae waruwaru ki ti Akau,15
A baptismal talk about the things pertaining to you males.19
Fetch your 'breadfruit-stick boy's fish gear.12
Fetch your canoe,6
Fill her aft, fill her forward.7
Pull in fish for your mother to eat.11
You will go later6
To someone else, you will go to her,13
And pull in a fish for her to eat.10
Fetch your flying-fish pole to chase on the open reef /not permitted until a a'bout the middle twenties/,32
Ki phu i mUri, ki phu i mua.10
Arumia hua tau tuhU moto-koe.14
Hu tE hakaparepare ki thuhU11
a tangata.4
To hua ki rara ma tau tae ma12
tau hoe,4
HanA 'ke ki Uta,6
Hu tE hirahira ki ti riu ti waka.13
Ku rawa..3
HakApo wai A ki ou mE o ahina.14
Tau hUhU /huhui / wae,9
Tau phGphO monowai.7
Hlna ti rikau tou tamana ki kai.13
Ka hana rA mAria7
Ki tangata ne tau kinae koe,12
Ka hlna rA e koe tana rikau ki kai.14
N ho i tou hare, hu tE hEhE,10
Ti rou tl amo e ti ahina.10
Haere i taha TAringa, .,9
Ti koA e hauaramaria.11
TErA hau.4
MAngi raai ka ranga toku rA.11
H-e manino mai, ka tuku toku rA.12
Au e tetene /tetehe/ atu.11
E mArO ei kirnaua.9
E rnatangi hatia e mako /mArO/,12
Te tau i Teniku e mAtamata12
E ia tAhira ti tarna mUri rangi13
/Rimarl: ti taraa i ara Tahita/12
E haere tinaho e Ia rongorong tAngata.16
E ko Utamatua e ngarua moi TamAna,16
E hakatO aka porO la9
To fill aft, to fill forward.7
Chase the tyahU fish alone*9
Do not encroach bn the tuhU fish /or10
wives/ of others.5
Simply drop down your flying-fish net and your paddle,13
Go ashore,4
Do not look at the canoe bottom, /let12
others attend the fish catch/7
It is finished.5
A baptismal talk about the things pertaining to you females.20
Your feet are emersed,9
You pack /dirt/ in the taro pools.10
Wrap the taro package for your father to eat.15
You will go later6
To someone else, you will go to him,13
You will then wrap his taro package to eat,14
Stay in your house, do not stray,10
The plucking-pole is not carried by the woman.13
Go to the edge of Taringa /to defecate/,14
A secluded place.6
That is all.3
Fly here and hoist my sail.7
When it is calm, put down my sail.8
I float away.5
Ke and I are strong.6
Let the /tree-/breaking wind /blow/ strong,10
.... Teniku /land? / to visit7
.... the boy beyond the sky /on the7
Tahita course/6
Go ... hear the people.7
Utamatua has hastened from Tamana,13
To land saying he5
Ho ake rA i mata-hiti-waerua a ti po,16
Onotok ku hana, ku horau,10
HakatO atu ki ngAke rA ono raotu erua, rnai i ai ko Nikuhe tau.28
Erua, ki rnata /tamata?/ ono waka ne tianga Id tai, haralaara ko KapingamArangi.32
TE kitE e ti Aha Utamatua?12
E au rA ne aroho anga kinae,13
Ana pure ha /hau/7
Haukia mai i e.8
Wake up at nudnight,6
Onotoki /another name for Utamatua's wife/ has gone, has sailed away,26
Sailed out to the upper of the two islands from Nikuhetau /ilukuhetau in the lllice Islands? /.32
Two start /? / his canoe, swooping out to the western sea, looking for Kapingamarangi.27
Why does not Uamatua see it?11
I love her,4
Only her prayers /or rule?/7
Tell me.2
Au e hene iha ki tai i e,12
Urungi taku waka, ki tonu ki ti Akau e.16
Thei humu e tere ai e.10
TO mua ki rara e hura e kaukau e,15
Tuku tua nei ka were.9
HanA 'ke, hanA 'ke,6
Hakarangona mE nei,8
Ku raau nhotia mA i e,10
Ka teei /tere/, ka teei karuO13
Ka teei /tere/, ka teei ke mai!13
I go down to the lagoon,8
Steer my canoe straight to the landless reef.13
A trigger-fish speeds on.7
Drop down first to go bathing,7
My back here is hot.5
Come up, come up,6
Peeling now /fine/,6
Tighten tie /rigging/,6
Sail, sail4
Sail, sail, then come!7
Ka hana ki Turei e.8
Kawe i ingO au e ana ka nOnO e taura ngatalii21
Turei ie hakatauraata ko Turei ei hakaeha22
U wake e ki tono wa riu uru e13
Koi tAhi mau ma ti ha rama ti waka ku ihari e19
Iga hoa ha tamana naua e ha hai ti waka.18
Went to Turei /a land/.7
Take, the name .... . anchor together10
Turei ... look at /? / weep /? /8
..... torch the canoe ...5
..,.. father they two ... made a canoe.10
Hikitia rA e ko te raoni, o raoni nei,17
PorO ki tara ki te ngutu o ti paipai,15
Tauihara hoki ai koe ku kereureu,17
Pe ti Aha au e hai e hakAuhou,15
Ka moe po, ka hani moi, wAranga nei,14
Ka hura rA i to rima e arO raaria15
I te kerekere ia wae.10
Carry there the canoe, this canoe,11
So ... to the mouth of the flounder,10
In error indeed you turn around,12
Why do I do badly,4
Lie down at night, come here, speak here,13
Go then with your hand loving well9
In the sand ...3
E mAnu au mai tu o Hare-koro,13
Ruru taku hatu i ti au e tAhe mai.15
Hakarongoau tEnei kai tana tui i rara toku moni nei,24
Toku moni ngoru tuai,9
TokAtokA toina matariri tou13
The current flows from the ocean side of Hare-koro,16
Shake off my stones /from my hook/ in the current flowing here.16
I feel now /a fish/ eating its piercing /hook/ below my canoe here,22
My canoe and old big waves,8
Paying out, pull in without fish ..../Alfred says matariri is not 'cold' but he doesn't know what it means./29
Haki WAerua, haki TAringa11
Tu i ti wai ka rawehaklna,10
E hakAihu mai ko toku ara ki na14
Te ik o matamata akina10
Ka tonu mai ange hiki ti Oi.12
Stride with swinging arms Werua, Taringa12
Stand by the taro pools and trade,9
Glance hither your path at the . ..9
The fish pa.rading ....5
Straight this way, lift ...5
Ti ariki ki nuo,7
Houwa ki rara,6
MArO ti ariki mArO rO.9
MArO hiki tOrua /tokorua/ koe,13
MArO ti mE kehU,6
MArO Mki tOrua nei i .9
Ki phO pErA rO5
TaM ngo ra ki phO pErA rO pErA rO pErA rO.14
Kai Mkitia pErA rO pErA rO.11
Ti waka o ti tamana pErA10
The priest to the top,6
Houa /Utamatua's wife/ to the bottom,14
The priest is strong, very strong.7
Strength to carry two people you,9
The .... is strong,3
Strength to carry you people here.10
Let us clap that way now /clapping begins/10
/Chorus:/ ..... clap like that, like that, like that.12
Then bear like that, like that.9
The father's canoe, like that, etc.10
Kai ku tonu e pErA,8
Thara ono hoa e plrA,8
Ki Nukaria pErA,7
Ka mai i ai e pErA9
Ti ariki tAriki e pErA10
Kai Ha.ti..tu e pErA8
Ki Hamokoropa e pErA9
Kai Wawftatu e pErA8
Kai Kaheu e pErA8
Keina i rangA e pErA9
Ki pou pe rarO e pErA,9
Ku motu.3
Then it is right like that,7
Look for friends like that,8
To Nukaria Island like that,10
bring here like that6
The striking priest,5
/names of spirits/5
Eat..... like that5
Until the post is dowm like that.9
It is cut off.4
E kei na ke koe,7
TAne hakia koe,7
PorO huta /hua/ rau koe,10
Tai tono henua koe,9
Ke mAnu koe /hakAmu?/,8
Kapa te utua koe,8
Hakahirl aroho koe,8
Hongo PangAriki koe,8
Kei ka hiki koe,7
Kitaua ngai keake9
/te tau nga waka ina koe10
E tuatua taitai ke mokO12
Kaikai ke makemake9
Ku oti.3
And ... you,3
You the man speak,6
So the leaves hear fruit you,11
The lagoon of his island you,10
Praise you,5
Side of the reef cape you,10
To heal your love you,9
Por the high priest you,7
And he carries you,7
We two .....2
......0
It is finished.5
Ti koro-mata e tiritiri e mo raro e15
Ki te motu e ka tE hokia i tAne e,14
Ka tE hokia i tAne tiu, ka tE tae mai i ana ako au.23
Ka piko ia ange hira mai, hirA nge oku karo-matfe noko tapa-tapa,26
Pei te wirange e.7
U me to rea ai ie kai ie kai e marongi roa.21
Kotina tangata ai hOhO mai koti-na manumanu e ka torotoro mai e.28
Ko te hu wai o hare e ke ma nono mai e, ke mAtou hare22
Hana rO ki ono motu erua pe ko13
Ringutoru po ke Waierua,11
EhA ti mE ro ai ie kai ie kai ie marongi rO,
Eyes are cast down6
To the island where men are not permitted,13
Not being permitted men have sailed way, where I cannot go.19
.... look this way, like my eyes lashed,10
Like the ....3
...... . eat, ee energetically.9
..... people drawing near .... 7
multitude have come.8
house ... our house8
Come then to the two islands, Ringutoru and Werua,16
What is the thing to eat, eat engergetically.14
HatU ti A te rA6
Matariki te rA .6
Unu te .3
Taranga te rA5
Hekeutu te rA6
Mongohenua te rA7
Mongotohoi-o te rA8
Uieuie te rA /? /8
Kawei te rA5
Rongorongo te rA6
Ti matangi hanA 'ka i tai. Ka mhA.12
Earaikot ei Aha. Thau hokapo kae16
mal Earaikot i Hare. Taki mUri mai15
i ai. Kate tupuna ra koe. Tahlhl.12
Ku motu.3
Star the daylight the sun? (not .tErA 'that')10
Pleiades4
/names of stars or constellations follow? /12
The wind comes up from the lagoon. It is clean. What of Baraikot (a priest). Our talk with Baraikot at Hare Island.....36
It is cut off.4
Ti waka a Hina haweiA,10
HanA 'ka i Tipae haweiA,11
Tana rAkau haweiA9
Hakaupeupe haweiA10
Ararararara.6
Hina's canoe haweiA,9
Comes from Tipae Islet haweiA,12
Her stick haweiA6
Swinging haweiA6
Mauti ngi t i ngi raauko ro we12
Ka ro moi i ei ti wai Mongotohoro15
Huruman huruarik7
Ta matA-rau hongo hereu10
Hakatipatipa re a8
Hakatipatipa re o8
Henua henU5
Hotou ariki ei e.9
Ku oti.3
tra-la-la3
Will come here the water Mongotohoro13
/name of a mokupuna?/8
A knife of little feathers??9
..... in the temple4
Land land2
The rule.3
It is finished.5
Hai ti mE hakamataku thou po.12
Tiri atu ki rara ti kai thenua, ti kai thou po.19
Tiri atu ki rara ti kai toko-tarauta,16
Ti kai thenua mai i ti moana.13
Hai maria thenua ti ko Tiwawe.13
Thenua ti ko ki arua lei amau14
Kahau iA, ie iA, ka kai.12
Ka puru to waka e i Eitu purapura.15
Ka mai ta hika matau tupuna ti moana.16
Ei ika rikirik, pe ko ti pita ika,14
Pe ko ti karingap /karingapu/, pe ko ti nohu,15
Pe ko ti rara, pe ko ti ho.9
Ka mai- rA to ki kono i ti manu to waka nei.17
Koe reperA e Arohia tou waka nei16
Hakatautai mo Takame noko Arohia tou waka nei.22
Hahui noko tere kaki tana moana.14
Ka noho Hakahara Heweiki ki ti moana thara mai tana mE.23
E hakAuta ti waka ti Eitu ti rAngi tangi nei te tauia.24
Thei mei e hene iha i tikuru ara.15
Ifekapere ki atu ki taha ti wa-13
ka ti Eitu tangi nei te tauia.14
Ka taki ti hatu, ka taki ti kaunga.13
Thei me hene iha i tikuru ara.13
E roA hua mo tikuru thiu.11
Tiri atu reperA tau wAranga ti wa taiA.17
Purepure reperA mo /ho/ngo henua mo Tiwawe.17
Noko muamua kina kinaua hara-14
hara mAnga taha tinau henua nei.14
Hauihau maria ma taura mE.13
Ka kaka ti uru ti henua i nua.13
Ka hepu ki ti moana i rara.11
Ka mUri atu rA hoki nau mUri ara maria a ka puru rna a ka hua ke ka hai ei.32
We do the sacred thing /i.e. make an offering of/ green coconuts.20
Cast down the food '.of the land, the food of the green nut offei'ing.20
Cast down the food ....5
The food of the land from the sea.10
Be good to the land Tiwawe /a person/.12
The land .....2
............ eat.2
Sink the canoe of the phosphorescent11
god /so overloaded with fish/.9
bring the sacred bonito and tuna fish of the deep sea. /Tioripi said that matau tupuna meant 'sacred bonito and tuna,' but could or would not elaborate further./54
The small fish and the ends of fish,8
The karingap fish and the puffer fish,10
The ram, and ho fishes. /They ask for small boney fish so the gods will have pity. /20
bring many fish to the thwart of your canoe.12
Paddle your canoe again,10
The ancestor gods Hakatautai and Takame once paddled your canoe.24
Hahui /oldest son of Utamatua/ once followed the sea.20
Hakahara Heweiki /younger son of Utamatua/ once stayed on the sea to search for his thing.32
May the canoe be loaded down, the god12
today make it free from taboo.11
One can come down in your course.12
.... beyond the canoe, the god today make it free from taboo.19
Drag out the stones /to weigh down the raft/, tow the raft.15
One can come down in your course.12
It is possible and you two are wet.12
Cast out again your chant for tomorrow' s time.15
Rule again on the land with Tiwawe.12
Once before they two searched for food outside their land here.22
Calm well and anchored.6
Climbed to the entrance to the land above.13
Dove down into the sea below.10
Followed on also behind the two ....10
HakamorOro ti hare o weitu.12
Ti waka ku to ki tono hare hakatino ange tono ara.20
Tere tere hakAroware to tahataha.14
Te tauna waka ina i o nua nei hakatino ange tono ara.24
Mau hangota ne hai i tou hare nei, ni tamaripa e mata-rua.25
Ti waka nei ka hai tono horongo ki Uta.16
Thei au wawa etahi ki to ti waka nei ki Uta;19
Ku tE mOho hua i tou hare nei,13
We rest at. the house of the god.10
The canoe fell through his house looking for the course /i.e. through the waves at the calm moment/.31
Sailing sailing in poverty /without fish/ beyond the breakers.19
.... canoe above to show the course.12
We two fishing done in your house, twenty tamaripa fish.18
This canoe had its voyage to the land.12
One of your passes, the canoe fell through to go ashore.19
It was not smashed in your house here.13
Ko Moui /Mouihu/, ko Moui /Mouihu/, ko MouhlhlwE, ko Poura, 24
Ka harAta merere wharOrO merere karakara ta18
Hoko pura moro Mouihu10
TArikiri tArErĒ he te piri matau14
Ko ohO ki ohO ki e re,9
Ki a tAne PekĒrU PekErU rA11
takE i-A takE rA whEti, rau parapara, rau thingitingi,21
Ka iwhA ti pere kau i 9
Ti rau whana toko Taringa te ti mE mAnu ai17
(names of gods)4
ripe leaves.....leaves,8
... festive leaves -...6
HUmaria kOtou ko nia talei o Kirlnith,16
Tangi.nei kei kOtou tUmaria mai15
E tatAkara ai kimAtou e thenethene.16
Toku toku ku haingatA ki nhO mua,13
Toku tuatua toku haingatA ki nho mu,15
Toku tangitangi hakAroware ki toku huaitin,18
Ku haingatA mai ro imua tono aroho wai.18
Au e khl e hai taku miti i ti koe,14
PorO au e khl i tou pAhi,10
Ku takatakamhate.7
KA: 'ra hua hakarE.7
Greetings to you, leaders of Greenwich,13
Today be kind to us6
So we may play and be happy.7
It is hard for me to be with you,10
My weariness, my difficulty, to be with you,12
My piteous weeping within my .body,10
How difficult in the face of his love.12
I sleep and dream of you,9
That I were sleeping at your side,12
Soiling in love-embrace.9
I wake up alone, nothing.9
Toku tokotoko atu e hAlhA ' tu koe.14
TE hei ei e au ou raAtU,13
Toko atu pEnei toku aroho i ti koe16
Koe rA tE aroho i ti au,11
Poku horukaki raai tua tou hare i ti po rOrO e hA.22
Hanteio siraate..8
Going forward groping for you.9
I'm not afraid of your parents,10
Crouch forward this way in my love for you.12
But you have no aloha for me,11
My aching-hack behind your house on the overly long night.16
(Ponapean)4
KOtou ro moi, ro moi kitAtou e thene thene,18
E thenethene put thAtau rAng ko tangi nei.15
HUmaria thAtau taki mai ki kitAtou.16
KOtou ko nia talei o ti koro-henua,16
Tangi nei kei kOtou tUmaria mai,15
E tatAkara ai kitAtou ti koro- henua.17
KOtou hu tE hakakon kOtou mE.12
Tangi nei huakOtO e oti thenethen.14
Karuz via perperen go koraden.11
Come, come, we are happy,8
Be happy and celebrate our day today.12
Our leaders be good to us.10
Oh you leaders of the people,11
Today be kind to us,6
So we the people may play.8
Don't be severe with us.7
Today all without exception will rejoice.15
(Ponapean)4