East Futuna

Daniel Frimigacci, Muni Keletaona, Claire Moyse Faurie, Bernard Vienne, Ko Le Fonu Tu'a Limulimua =- La tortue au dos moussu : textes de tradition orale de Futuna, 1995
Mapa le vai falasi'aga 10
Matākolo mo le Lalofala 11
Mapa le vai falasi'aga 'i 'a 'ū 14
Tagi sā ao ē ko au ē 13
Ko futi ta'o ē ko au ē. 12
E fai atu ae fai mai ae. 13
Kaso gā 'uta ku liaki kua ope ona niu i le tai. 22
Fai atu e fai mai ae. 11
Lagipaia Finelasi lau sala kua fai 17
Lou kasoa e feave'aki iku ai solo le paki ioe ioe. 26
Ko le mālō nao sakilia 12
Lou kasoa fakafeia 10
Ko le mālō nao sakilia 12
Lou kasoa fakafeia 10
Tā lau 'amo tā tasi mai . 12
Sakili atu sakili atu. 10
Tautilo mei lagi Tagaloa . 12
Pe ko ai e kite i lalo la ko le fakaili o Kasokaso la. 23
Tautilo mei lagi Tagaloa 12
Pe ko ai e kite i lalo la ko le fakaili o Kasokaso la. 23
Ko le kele leia ku fetoso la 12
Ka teifo ti kau natu sapoa ti ave o to'o mei Pelenoa. 24
Ti kau topea sona mānoa 12
Fakatau ki le tu'u lava loa ke tu'u mei Matakolo la. 22
Ti kau topea sona mānoa 12
Fakatau ki le tu'u lava loa ke tu'u mei Matakolo la. 22
Laku lupe na oso i le ao la 12
Mei Falepua ki taulalo la lenā e lele e e e 21
Kau tu'u kau nofo kau fati ki Matākolo. 18
Savili solo le 'atu matagi 11
Sakili atu sakili mai 10
Ka puke le kona ti tuku mai 11
Kao fakamalu mei Kolotai 12
Kau sopo maleia le lagi 11
Laku sele puapua ka fai 11
Ko le kele o Futuna ku fekai 12
Tā sola nae kau ï ai 10
Logo mai Futuna ku gātasi 12
Fofola le fala kau moe ai 12
O galu ē ka fati mai 10
Le galu ē le galu ē. 10
O galu ē ka fati mai 10
Oi le galu ē le galu ē. 12
L'eau qui en jaillissait débordait 14
C'était Matakolo et Lalofala 11
L'eau qui en jaillissait débordait 14
On répondait aux appels 8
Il y avait des bananes cuites 11
On se faisait mutuellement des présents. 13
Les charpentes des maisons et les rondins du pourtour flottent maintenant en mer. 25
On se faisait mutuellement des présents 13
Le scandale est arrivé, Finelasi tu as commis une faute 20
Ton titre s'était transmis par toi, c'est pour cela que je retiens ma palette de danse ! 28
Je rechercherai la victoire plus tard 13
Garde comme cela ton titre 9
Je rechercherai la victoire plus tard 13
Garde comme cela ton titre 9
Coupe-toi un bois de portage, chacun d'entre nous le portera 22
Partout on va chercher, partout on va chercher 14
Tagaloa regardait du ciel 11
Qui vois-tu naître! la semence de l'igname kasokaso ! 19
Tagaloa regardait du ciel 11
Qui vois-tu naître! la semence de l'igname kasokaso! 19
Chacun agit à sa guise sur la terre de Futuna 16
Dès que le régnant mourait, n'importe qui le remplaçait et pour finir on se retrouvait à Pelenoa . 34
Pour qu'il soit implanté fermement 11
Et le plus longtemps possible comme ce fut le cas à Matakolo . 18
Pour qu'il y soit implanté fermement 11
Et le plus longtemps possible comme ce fut le cas à Matakolo 18
Ma Lupe était partie au ciel 12
Lupe avait trouvé Falepua trop bas, alors elle était partie. 22
Que je m'arrête de marcher, que je réside ici, que je retourne à Matakolo. 26
Tous les vents soufflent sans cesse 10
On va chercher là-bas, on revient ici 11
Si la colère s'abat sur la terre, que cela soit sur moi! 19
Mon refuge sera Kolotai 10
Je saurai tromper le ciel 10
Je couperai la tête à tout le monde 13
Partout à Futuna la férocité règne 10
Sauvons-nous car nous avons peur 12
La nouvelle se répandit que Futuna était unie 18
Etale la natte pour que je puisse dormir 16
Oh, la vague va se briser 9
C'est une vague, c'est une vague 12
Oh, la vague va se briser 9
C'est une vague, c'est une vague. 12
Gatata le lagi ti pati tagata. 12
Na fano a 'ita o le Atua la. 12
I le launiu na ku kapā. 11
Ti ko nei tagata ku tauvasa. 12
Talitali tu'a la a koe Pakava. 13
Fuli lou tu'a ki le nofo'aga. 12
Na fano i muli o laga vaka. 11
Mago tu'u o tau sou taumata. 13
Fakatātilo ika o le vasa. 12
Ka ma'ua ko se fā figota la. 12
Fakaake ki Tapulaka'ia la. 12
Fakalasi o le fale o Pakava 12
Sogia sā le aga tauvasa. 12
Na ku sunu a le kele malala. 11
O puli ai le vaeluaga. 11
Fuifui miti tau fakatō. 12
Fakatō ki le kele kai okooko. 14
E lau mai le tu'a fono. 10
E nofo tagata ka kua logo. 11
Ka kofea fua Mago tupu la. 11
Fakasulu sona tao laulu la. 12
Ku sala a koe mo le launiu. 12
Ko le kava e toka mei mu'a na. 12
Kae ta'aki kae tofi kae mama kae palu. 17
Kae tufa ku toka le kele o Futuna. 14
O'a, o'a, o'a. 6
O falea tapatō kavao miō. 14
Le ciel est furieux et les hommes en parlent. 15
La colère des dieux est passée. 10
Car on vient de remettre la palme de cocotier . 16
Et maintenant voici que les hommes sont mécontents. 16
Toi, Pakava, tu leur tournes le dos. 13
Ton dos se tourne vers le campement. 11
Il est parti de l'autre côté de l'île construire une pirogue . 20
Mago , lève-toi et regarde! 9
Fixe les poissons du détroit! 9
Si tu trouves un coquillage, 11
Apporte-le à Tapulaka'ia , 10
Pour l'hégémonie de Pakava. 9
Sogia , je demande justice! 10
La terre fut brûlée. 5
Cela fit perdre les frontières. 9
Que les étourneaux pondent! 10
Qu'ils pondent sur cette terre appauvrie, 14
Car dans l'assemblée cet appauvrissement est l'objet de discussions, 20
Et tous les hommes le ressentent ainsi. 13
Où est-il donc Mago ? Qu'il renaisse! 12
Parez-le d'une lance de feuille de bananier brûlée par le soleil . 23
Tu as manqué l'occasion de porter le titre! 14
Le kava qui est disposé devant nous 12
A été arraché, coupé et mâché, 6
Puis distribué, car toute la terre de Futuna est réunie. 20
O'a, o'a, o'a. 6
Frappez des mains! 5
O miō miō! 7
Tui Sa'avaka atamai sala. 12
Ta'aki magiti fakala'ala'a. 12
Ka e iai se vave mei Tu'a la, 13
Ti kape sona lā fakaagiagi ki le vasa, 17
Kae kau sopo atu ki vaka la, 12
E kau fia 'ilo ki lau kauvaka la, 15
Kau fia mamata ki lau fagatu'a la, 15
Umuti moso umuti mata. 10
Umuti kai takatu'u i Savana, 13
Maina ou pae mei se tui 'apa'apa 16
Kava e tu'u mei mu'a na 10
Kae ta'aki kae mama kae tufa 13
Nā ku toka fakatasi le kele o Futuna 16
O'a, o'a, o'a. 6
O falea tapatō kavao miō 14
O'a, o'a, o'a. 6
O mio mio! 5
Tui Sa'avaka, ta mémoire te trompe. 13
Qui a fait quérir des plants de taro et les laisse sécher au soleil . 23
S'il se trouvait un brave de Tu'a, 12
Qui puisse hisser la voile et voguer vers le détroit, 19
Eh bien, je monterais à bord, 9
Car je veux connaître ton équipage, 12
Et je veux tester ce que tu vaux, 12
Umuti cuit, Umuti cru. 9
Tandis que Umuti tournait en rond à Savana, 16
Tu souriais de toutes ses dents à l'abri des rondins du pourtour de la maison. 5
Le kava qui est disposé devant nous 12
A été arraché, mâché et distribué, 7
Car toute la terre de Futuna est réunie. 15
O'a, o'a, o'a. 6
Frappez des mains 5
O'a, o'a, o'a. 6
O miō miō! 7
Ava lasi ti mo ava mafoa. 11
Sā mei ai 'ulu o le to'a, 12
Sā le feke ke ina sapoa. 11
Ti ave o tā mei Sa'amoa, 12
Sa'amoa puipui ki le to'a. 12
Tā mei ai le 'uluga loa. 12
Le 'uluga loa mei Loaloa. 12
Ko Vikiviki anā mo Magotea. 13
Laku foli ka fai ki Matea. 11
Tu'ulia mei ai loku tega 12
Pe 'uli'uli pe meamea 10
Ti ave o tuku ki Sekesekega, 12
Mapa le toto ti ku tafea. 10
Ta'aki le tao ku ke lavea. 11
Pe ki Mata'uta pe ki Lalofuti 12
'Asi'asi le tokalaga e puli. 12
Pe ki Mata'uta pe ki Kolotai, 12
Lou tokalaga e puli i ai 12
Ko le kava e toka mei mu'a na, 12
Kae ta'aki kae tofi kae mama kae palu, 17
Kae tufa na ku toka fakatasi le kele o Futuna. 19
O falea tapatō kavao miō o'a. 16
O mio mio! 5
Détroit immense, détroit éclatant 9
Où les héros se sont distingués, 8
Et où la pieuvre les a attrapés 11
Emportés et terrassés à Sa'amoa , 9
Sa'amoa protégé par le héros. 8
Là fut taillé le long appui-tête 9
Le long appui-tête de Loaloa 11
Ce Vikiviki et ce Magotea 11
Qui tentèrent de conquérir le territoire jusqu'à Matea. 19
L'un d'eux y eut la cuisse transpercée par une lance 17
Celle qui était noire, ou celle qui était rouge 20
Il fut transporté à Sekesekega, 9
Le sang gicle et coule abondamment. 12
La lance est ôtée, tu es bien blessé. 10
On alla à Mata'uta et à Lalofuti 12
Tenter de trouver la tombe dissimulée. 13
On alla à Mata'uta et à Kolotai, 12
Ta tombe n'est pas là non plus . 7
Le kava qui est disposé devant nous, 12
A été arraché, coupé, mâché et brassé, 7
Puis distribué, car toute la terre de Futuna est réunie 20
Frappez des mains, o mio, o'a. 10
Ifo mei lagi Tulikavanoa, ea, eo! 16
Ko le ika ke auase toso, ea, eo! 15
Tafa lana ika kae sali toto, ea, eo! 16
Ko le ika taumafa o le soko, ea, eo! 16
Ke tou mio ia ke mā nofo, ea, eo! 16
I'a'u'! Tā i muli vai ko au, ē! 15
Ku tafia le vai o Papalagi. 12
Tipi, tipi, oi oio, o tipi, tipi oi oio, o tipi. 22
Fitu o sili fa'i ke totoka 11
Ke tau le vaka ki Pelenoa 11
Tui Sa'avaka, fai ke totoka 12
Ke tau le vaka ki Pelenoa 11
Tui Asoa, fai ke totoka 11
Ke tau le vaka ki Pelenoa. 11
I'a'u'! Tā i muli vai ko au ē! 15
Ku tafia le vai o Papalagi 12
Tipi, tipi, oi oio, o tipi, tipi oi oio, o tipi. 22
Loloku le toa ke sako la, 10
Na piko ti fai se mamio la. (ter) 12
I'a'u'! Tā i muli vai ko au ē! 15
Pe ko fea vai o papalagi 11
Tipi, tipi, oi oio, o tipi, tipi oi oio, o tipi. 22
Lagi solo lagi 'ao, 8
Tagi se manu mei se vao tū. (ter). E tū. 16
Oi! Ku tafea laku manu i le vasa 14
Pe na tau i fea, ē! 9
Oi! Molimoli le lupe ki fale sau 14
E ke tu'u la toa, ē! 9
Oi! Kae tope lona fakasau 12
E ke sunuki ai, ā, ē! 11
Oi! Kae amoamosi lona fulu manu 15
E ke inoino lele, ē! 10
Lupe ka 'oso fakaseke ia, 11
Tuki le vai tu'u kilakila. 11
Saufolia saufolia kaeā kaeā uila. 21
Loku vaka e teu mei tetea 12
Vaka o atua e moe ki fea 12
Loku vaka e teu mei tetea 12
Vaka o atua e moe ki fea 12
Tau ake i le kele pū keā tau ake i le kele tafea 24
Tu'u ai le lupe mālie kau pāpā na kua moe. 22
O ake mai pale mai loku fia inu e sakili mai 21
Vai tatilo e afe'i mai ko le vaiola e mio mai . 22
Fakalanu loku tino e mā'ai ko le foe na kau ulia mai, 25
Kau sopo takafia le suatimani ma'ea lalo mata o le lagi. 25
Le paki ku fati sala. 8
Fati tolu kau ï kia Laumotu. 12
Vai agina ka fotu fotu ē! fotu ē! 16
Fotu le vai o ma'epu kese. 11
Oi! Vaitatani ē Vaitatani ē! 16
Vai na pï atu pï mai vai na pï atu ki matagi . 16
Tau fakasua e fe'aki mai 12
Lauliki le fua mei matagi 12
Fale i 'Atama fetuilaki 11
Tukituki le kele ke na'a tasi 12
Pe tali a le kaso na fai 10
Soli se kasoa ke lago ai 11
Oi! Vaitatani ē Vaitatani ē! 16
Vai na pď atu pď mai na pď atu ki matagi, ē! 19
Fotuosilia ku sala atamai 13
Kae tali le lupe kia Sogia 12
Ei! e tō uila. 8
Ifoifo au i lagi lilï au kasoa fakapolilï 19
Nai kasoa e feseletaki atu sele atu sele mai 21
E feseke'aki a 'aga mo fai ko leinei Ufi e tio mai. 24
Oiau! le kau 'amo loloa, fakapale kia Sina ua loa! 24
Oi! e fekite mo Anau, lamataki au ki tu'a galu, ē! 23
Ku mafati le peau kau nofo lamataki au 18
Seke le vaka mafati le galu 11
Mafati le galu e lolofi kese vākai na ko lou kele. 22
Kau sopo ki fenua tu'u kese kau lomia o suati kese, ē! 25
Kele ku vesilia 7
Le matagi kua 'ita 8
Malama solo le fale uila 11
Ei! e tō uila. 8
Ka fano ka fano lupe o Sisifo, 12
Ka ifo ka ifo lupe o le milo. 12
E mio ae, 5
E mio mai la ke tuki. 9
O tuku lua. 5
Tulikavanoa est descendu du ciel, ea, eo! 17
N'enlevez pas mes poissons , ea, eo! 12
On lui découpe son poisson pour en faire couler le sang, ea, eo! 25
Ce poisson est celui du repas pour les retrouvailles, ea, eo! 24
On va le partager ainsi pour qu'il reste avec moi, ea, eo! 23
Frappe l'embouchure de la rivière ! ce sera moi 17
L'eau des étrangers a coulé abondamment. 13
Tipi, tipi, oi oio, o tipi, tipi oi oio, o tipi. 22
A tous les gens, faites bien attention 14
Pour que la pirogue atteigne Pelenoa . 17
Tui Sa'avaka, fais bien attention 14
Pour que la pirogue atteigne Pelenoa 17
Tui Asoa, fais bien attention 13
Pour que la pirogue atteigne Pelenoa. 17
Frappe l'embouchure de la rivière ! ce sera moi 17
L'eau des étrangers a coulé abondamment. 13
Tipi, tipi, oi oio, o tipi, tipi oi oio, o tipi. 22
Redresse le bois de fer 8
Il ne faut pas qu'il soit tordu. (ter) 12
Frappe l'embouchure de la rivière! ce sera moi 17
L'eau des étrangers a coulé abondamment 13
Tipi, tipi, oi oio, o tipi, tipi oi oio, o tipi. 22
Que l'on arrive avant le soir 11
Que l'oiseau chante encore dans la brousse. (ter) 18
Mon oiseau est à la dérive au large du détroit 17
Où va-t-il toucher terre ? 8
Que mon pigeon arrive à bon port à la maison du roi 18
Que cela soit ferme comme le bois de fer 15
Et qu'il réside définitivement 10
Et qu'il s'y implante 6
Et qu’on lui caresse les plumes 11
Pour éviter qu’il ne s’envole. 10
Si le pigeon tente de s'échapper, 10
Qu’on le rabatte vers le précipice de la rivière. 16
S'il part, il retournera aussi vite que l'éclair 17
Ma pirogue a quitté les récifs. 10
Où la pirogue du dieu ira-t-elle dormir ? 16
Ma pirogue a quitté les récifs. 10
Où la pirogue du dieu ira-t-elle dormir ? 16
Elle ira dormir sur cette terre hostile mais qui est aussi l'asile des gens à la dérive. 4
Le pigeon est à terre, on le caresse car il dort. 15
On a touché terre pour y chercher de l'eau afin de se désaltérer, 20
On y trouve de l'eau claire, c'est l'eau des dieux. 19
J'ai rincé mon corps plein de sel à force d'avoir tenu la barre. 19
Je suis monté sur la bôme afin de serrer le cap. 14
La palette de danse a changé de ton. 11
Elle s'est divisée en trois parties de peur de Laumotu . 20
Pluie fine qui tombe, 9
La source est troublée. 8
C'est la source de Vaitata . 10
Que l'eau qui en provient ne gicle pas sur nous mais qu'elle aille vers le vent. 3
Comment cela va-t-il finir! 8
Une multitude de pirogues vogue au vent 17
Tout le territoire est en effervescence 15
Unissons-nous! 5
Comment répondre à l'offense ! 7
Le titre ne te protège pas 8
C'est la source de Vaitata. 10
Que l'eau qui en provient ne gicle pas sur nous mais qu'elle aille vers le vent. 6
Fotuosilia s'était trompé. 9
En faisant cet affront à la fille, tu as offensé Sogia . 17
Oui, l'éclair va jaillir! 9
Le temps s'est gâté, le titre est terni. 9
Ce titre que nous avons toujours entouré de soins a été malmené. 22
Cependant les requins et les raies se glissent mais Ufi observe. 22
Où emportez-vous aussi loin ce titre, pourquoi ne pas s'arrêter chez Sina qui nous regarde! 33
En face de chez Anau on tente de franchir les rouleaux. 20
Le rouleau déferle et je me tiens prêt. 13
La pirogue est portée par la vague déferlante. 16
J'arrive en pays neutre 8
Nous avons tenu ferme le cap. 10
La terre s'interroge 7
Le vent s'est levé 4
L'éclair luit sans cesse 7
L'éclair luit. 4
Les pigeons du Nord vont partir 9
Ce sont les pigeons qui furent malmenés. 12
On traîne! on traîne! 6
Ah bon, vous traînez ! On vous frappe! 11
C'est la fin . 3
O miō miō! 7
Kau tu'utu'u i le puga tā la. 13
Kae tauvalo ki Sa'amoa la! 12
Kau sōsō ki gā'uta la, 12
Ma'uke a fale kau lau alā. 13
'Aumai fua lou soko'aga 'aumai ai ko 'aga e fā 24
Potu 'aga pala ma Tui Asoa la 13
Fitu mo Sogia i Kelemea la. 12
Ti tō mai se pūpū afā 13
O fakamama'u mei le toga la. 12
Ke tuki ai ou felamata. 11
Ko le kava e toka i mu'a na kae ta'aki kae tofi 20
Kae mama kae palu kae tufa kua toka le kele o Futuna. 23
O falea tapatō kavao miō, o'a! 16
O mio mio! 5
J'étais debout à Pugata . 8
Si seulement je pouvais avoir l'aide de Samoa! 20
Je me hausse au sommet de la colline 14
et c'est comme si je voyais déjà la multitude des guerriers et les maisons d'où je viens. 28
Mais les gens n'ont apporté lors de notre rencontre 14
Qu'un petit morceau de requin pourri pour le Tui Asoa. 23
C'est comme si à Kelemea on avait fait les mêmes présents à Sogia et à Fitu. 23
Si seulement un cyclone pouvait s'abattre 15
et garder toujours la même direction du nord-ouest 18
Cela frapperait de stupeur leurs gros yeux et ils seraient éblouis par notre force. 29
Le kava qui est disposé devant nous, a été arraché, coupé 17
mâché, brassé et distribué, car toute la terre de Futuna est réunie. 20
Frappez des mains! 5
O miō miō! 7
Ko le futi na tu'u i Kolotai kau no'atia se vā ki ai. 24
Ti 'au fafine faka'ilo mai koi tu'u ai lona sonaki. 23
Kau fano loa o nofo i Sokisokiga o lau māsina kua lima ti 'o'ono kua puli le futi la. 38
Koi toe se tā 'i pogapoga i Kolotai ti tuku la ke kau ma'uli i ai fegi lō. 34
Ko le kava e toka mei mu'a na kae ta'aki kae tofi kae mama kae palu kae tufa kua toka le kele o Futuna. 44
O falea tapatō kavao miō, o'a! 16
O mio mio! 5
Le bananier auquel j'ai attaché une liane est à Kolotai . 23
Des femmes sont venues me dire qu'il portait un régime. 18
Je suis allé vivre à Sokisokiga, et cinq mois plus tard, quand on est allé le voir, le bananier avait disparu. 36
C'est pourquoi, s'il se trouve un bananier portant un régime de piètre qualité, là-bas à Kolotai, qu'on n'y touche pas, afin que je vive! 45
Le kava qui est déposé devant nous a été arraché, coupé, mâché, brassé et distribué, car toute la terre de Futuna est réunie. 36
Frappez des mains! 5
Fakakofekofe le matagi o le muli e tutuli. 18
O le tutuli o! 6
Na fifili ma'uga mei Niputuli e tutuli. 17
Solomuli fakatasi mei Kolonui e tutuli. 18
Sola ki Kolopelu le fia ma'uli. 13
Nofo Sigave manatu kia muli e tutuli. 16
Le vent du sud-ouest qui se lève fait voguer vent arrière. 20
Oh, le tourbillon! 6
Il va, fouillant toutes les montagnes, depuis Niputuli qui se met sur le pied de guerre. 32
Tous les gens de Kolonui qui se sont soulevés ont battu en retraite. 24
Les rescapés de Sigave se réfugient au fort de Kolopelu. 19
Les gens de Sigave ont pensé aux conséquences s'ils se soulevaient. 22
Kalokalo mea le la'ā ka tō. 13
Tafua le toa la fakasinu fale! 13
Ave ki le muli poloaki mo Sigave, 14
Tau fakanānā mo tau papale 14
Kaiveli le kasoa e le muli fale. 14
La crête brune du soleil se couche. 12
Attise le bois de fer qui graisse la maison! 17
Envoie-le de l'autre côté du pays pour provoquer les Sigave, 21
qui hésitent souvent 7
et n'acceptent pas de donner le titre. 11
Patūpatū a le vai tapu la 13
Fakamatemate a le kofe tau ē ē 16
Nofo le atua mo tau'aki la 12
Lona vaka e gasue fatu ia. 12
Tafua kua laga le niu a Alo la 14
Ka kolefea fua lona mamioga. 13
Kua laga le niu ke molimoli la. 13
Kae sao Sigave mo Ãlofi 10
Fakatiu ke fakalāvaki la 12
Na tāfito i ai le to'o lima 13
L'eau sacrée coule goutte à goutte. 14
Le bambou de guerre se calme au rythme du guerrier. 19
Que le dieu, dans sa sérénité, accepte de répondre par la guerre, 20
Car sa pirogue a eu des présents de cailloux . 16
A Alo on a déraciné et coupé les cocotiers 15
Et on recherche leur courbure. 11
A peine le cocotier est-il déraciné que déjà il se transforme en lances. 23
Seuls Sigave et Alofi seront épargnés 12
Mais que Fakatiu soit rasé! 11
A cet endroit ont eu lieu de nombreux corps-à-corps. 17
Laku kofe na pau mei lagi la 12
Ke avake ki lalo kau tukia. 12
Ko le kele ku lagolago tasi la. 12
Mon bambou a reçu ordre du ciel, 12
de se transporter sur la terre et de frapper. 13
Tout le monde s'entend sur cette cause. 13
E tuki le kofe. 6
Mai ke mu'a le vai e fai 11
Fai fakalogona le kofe e tagi kofe 15
Tagi le kofe kofe, 7
Tagi le kofe kofe. 7
Faliuliu a le kofe vai faliuliu a le kofe vai. 22
Fa'u laku kofe ki matagi kofe. 12
Tagi le kofe. 5
Kemo le uila mo felama'aki. 12
Kofe nukia e le matagi kofe. 12
Tagi le kofe. 5
Kua tu'u le matagi o le vasa kofe. 14
Tagi le kofe. 5
Kï fulia e le tikotala kofe. 11
Tagi le kofe. 5
Tuku au nei e kï fua takofe. 12
Tagi le kofe. 5
Taga e kï kï afā tū moe uili oea. 16
On frappe le bambou. 7
Que ma renommée me précède. 8
Faites en sorte que le bambou retentisse, ainsi pleure le bambou. 26
Le bambou pleure, encore et encore. 14
Le bambou pleure, encore et encore. 14
Que les bambous remplis d'eau sacrée regagnent nos arrières. 20
Que mon bambou soit dirigé vers le vent, encore et encore. 20
Le bambou pleure. 7
L'éclair luit et se répercute. 9
Le bambou éclate au vent, encore et encore. 16
Le bambou pleure. 7
Les vents dominants ont soufflé, encore et encore. 15
Le bambou pleure. 7
Les martins-pêcheurs se mettent à crier , c'est le bambou. 15
Le bambou pleure. 7
Laissons encore crier les bambous. 12
Le bambou pleure. 7
Il a hurlé comme hurle le cyclone. 10
Agi le matagi agi le matagi mei lagi. 16
Le matagi tā feagi'aki le matagi o le vaka aliki 22
Agi le matagi agi le matagi mei lagi. 16
Le matagi tā feagi'aki le matagi o le vaka aliki. 22
Agi le matagi mei lagi. 10
Takoto a ika o le vai. 10
Moe kese ona ika fekai. 11
Selepule ku molomolo fisi. 11
Kilo ki le pūpū matagi. 11
Ka mapāpā mo felausi. 11
Ko le kau tea mei lagi. 10
Agi le matagi agi le matagi mei lagi. 16
Le matagi tā feagi'aki le matagi o le vaka aliki. 22
Agi le matagi mei lagi. 10
Na pagoa laku kofe tavai la. 12
Na pagopagoa le kofe. 9
Le vent a soufflé, le vent a soufflé du ciel. 13
Le vent a soufflé de toutes parts, c'est le vent de la pirogue royale. 22
Le vent a soufflé, le vent a soufflé du ciel. 13
Le vent a soufflé de toutes parts, c'est le vent de la pirogue royale. 22
Le vent est venu du ciel. 8
Les poissons de l'océan sont endormis. 11
Les poissons féroces dorment à part. 9
Ces poissons donnent l'impression d'être des monstres terrifiants. 18
On craint que les guerriers ne se réveillent comme le cyclone qui se déchaîne, 25
Et qu'ils s'entrechoquent et se surpassent. 13
Ce sont les Blancs du ciel. 7
Le vent a soufflé, le vent a soufflé du ciel. 13
Le vent a soufflé de toutes parts, c'est le vent de la pirogue royale. 22
Le vent est venu du ciel. 8
Le bambou s'est emballé et a atteint son but. 14
Le bambou s'est déchaîné. 6
Kalokalofia le kofe lialiakia le kofe. 18
Amoamosia le kofe seluselua le kofe. 17
Ti tuki tukia le kofe. 9
Kofe ka falele kofe ka siga uila. 14
Le bambou pavoise, le bambou se balance au vent. 19
Le bambou est caressé, le bambou est peigné. 14
Et on frappe avec le bambou. 10
Le bambou se penche, il va toucher terre, il engendre l'éclair. 20
Kofukofu le fale tapono 10
Kae pā le lagi tu'u loto. 11
Kofukofu le fale tapono 10
Kae pā le lagi tu'u loto. 11
Kae fekini kae fepago kae fetoso, 15
Kae fakamate le sali toto. 11
Kau afegina le palavao. 11
Le matagi kua agiagi tō. 12
Le matagi kua agiagi toka. 12
Viligia lau a le puatala, tū moe uili oea. 22
Tuki le kofe kofe. 7
Tuki le kofe tau mo le kele tapu le vai. 16
Tuki le kofe kofe. 7
La maison est recouverte, bien close. 14
Le ciel peut se déchaîner. 8
La maison est recouverte, bien close. 14
Le ciel peut se déchaîner. 8
On se frappe, on se rue, on se bouscule, 14
On arrête l'effusion de sang. 9
Je survole les paysages. 8
Le vent souffle par intermittence. 11
Maintenant le vent souffle moins fort. 12
Les feuilles du frangipanier se répandent au vent. 17
On frappe le bambou, encore et encore. 14
On frappe le bambou, il atteint le sol mais pas l'eau . 19
On frappe le bambou, encore et encore. 14
Tuki le kofe tau mo le kele tapu le vai. 16
Kau 'i velo le 'atu matagi. 11
Ko le matagi ka teu mai. 10
Kua gana ifo le sau fekai. 12
Kua 'oki le kele i lau kai tapu le vai. 17
Tuki le kofe kofe. 7
Tuki le kofe tau mo le kele tapu le vai. 16
Ka fano Futuna tauvasa. 10
O sakili ki muli ki le tagata. 12
Fakafiu i Tapulaka'ia la. 12
Ko Tiafo'i se tau fetapa. 11
Fakavelikele laga ou vaka. 12
Kae 'aga noa a Tu'alalaga tapu le vai. 17
Tuki le kofe kofe. 7
Tuki le kofe tau mo le kele tapu le vai. 16
Ka siki atua kae lolomi. 11
Ko pagani o pule ke tā'ofi. 12
Ko le malama tio mai foki, 11
On frappe le bambou, il atteint le sol, mais pas l'eau. 19
Tout le monde est sur le pied de guerre. 14
L'expédition approche. 7
Le roi cruel a daigné se joindre à nous. 14
Ton cannibalisme a ravagé la terre mais pas l'eau. 18
On frappe le bambou, encore et encore. 14
On frappe le bambou, il atteint le sol, mais pas l'eau. 19
Futuna se plaint, 6
On recherche l'homme 6
entêté demeurant à Tapulaka'ia . 11
Le Tiafo'i s'interroge : 9
Fakavelikele prendra-t-il sa revanche ? 13
Car Tu'alalaga ne se doutera de rien, mais l'eau ? 20
On frappe le bambou, encore et encore. 14
On frappe le bambou, il atteint le sol, mais pas l'eau. 19
Si nos vœux ne sont pas exaucés par les dieux 16
Alors il faut arrêter le cannibalisme des chefs . 15
Je prends le monde à témoin 7
Ki oku kalava faka'oki'oki 12
Loku tu'a e palapala mo soi tapu le vai. 17
Tuki le kofe kofe! 7
E ku fakasili kua sili mei le vasa 15
E manogi mei fea le kakala ? 12
Fakateki lau manavasā, tū moe uili oea. 21
Oi! laku kofe kofe! 8
O fasi'ia fasi'ia 9
Oi! laku kofe kofe! 8
Laku kofe na ke lakasia 10
Kae teki ki le 'ulu o le ika 12
Ka fekai tio kau no'atia 12
Laku kofe laku kofe! 8
E! laku kofe! 5
Laku kofe na tā mei Pulotu 12
Lagolago i fenua tu'utolu 12
Laku kofe laku kofe! 8
E! laku kofe! 5
De mes efforts destinés ŕ m'attirer les bonnes grâces des dieux. 18
Mon dos est ulcéré et brűlé par la chaleur du soleil, mais l'eau est épargnée. 8
On frappe le bambou, encore et encore 14
On a traversé le détroit. 7
D'où vient le parfum des fleurs ? 9
Hume à pleins poumons! 7
Oh, mon bambou, mon bambou! 9
Il s'est cassé, il s'est brisé, 6
Oh, mon bambou, mon bambou! 9
Mon bambou que tu as piétiné 10
Alors qu'il était sur la tête du poisson. 13
S'il est cruel, je le harponne. 9
Mon bambou, mon bambou! 8
Oui, mon bambou! 7
Mon bambou qui vient du Pulotu 12
est brisé en trois morceaux et il sert maintenant de tuteur aux hommes. 24
Mon bambou, mon bambou! 8
Oui, mon bambou! 7
Na 'au Sigave fakapati mai : 12
“Tā ou pou pe fefe'aki 11
Tō fua mo ou pale matagi 12
Nā tō 'ua o le lagi.” 10
Laku kofe laku kofe! 8
O tuku lua. 5
Les Sigave m'ont fait cette réflexion : 12
“Coupe ces poteaux , car à quoi serviront-ils ? 16
Plante-les pour t'en servir de remparts au vent, 14
avant que l'eau du ciel ne tombe.” 13
Mon bambou, mon bambou! 8
Finissons-en. 4
Ko lenā fua e galo atu la 12
Ti kau ifo ake loa ki 'one la 13
E tau le manu mālie la 11
Kau fāfā nā kua moe la. 13
Ko lenā Sigave e nake la. 11
Ko le kava e tu'u mei mu'a na 12
Kae fakamālaga kae tofi kae mama 16
Kae tufa kae tokafakatasi le kele o Futuna, o'a. 21
O falea tapatō kavao miō! 14
Voilà le fruit qui disparaît. 10
Je descends au bord de mer 8
L'animal de choix est là. 7
Je le touche, mais il est inanimé. 12
Voilà les gens de Sigave qui passent. 12
Le kava qui est disposé devant nous, 12
a été cultivé, arraché et mâché, 6
puis distribué, car toute la terre de Futuna est réunie. 20
Frappez des mains! 5
O miō miō! 7
Ko Lalolalo anā mo Kolotai 13
Ko loku mafana na veli i ai. 12
Manutigasau ave ki Matagi. 12
Kulu ave a le sau fekai 11
Ava mafoa o tuku ki ai 11
Nae le'aise galu e fati. 11
Ko Matakolo mo Patafia 10
Kape se lā ti kau tulia. 11
O mio, mio! 5
Avec les gens de Lalolalo et de Kolotai, 15
Mon expédition guerrière fut un échec. 12
Que Manutigasau porte la nouvelle aux gens de Matagi 22
Afin qu'ils accompagnent ce roi cruel 13
Dans son expédition guerrière à Ava 12
Où l'échec fut fracassant. 6
Même les gens de Matakolo et de Patafia 14
Ont hissé une voile pour me venir en aide. 16
Natu matagi i ou muli la 11
Kau natu fua togafiti ia! 12
Ko Toga anā na kau tukia 12
Mapa le toto kau inu ia. 11
E momoko teilo pe se vai la. 12
Ko le launiu fati fakafuanoa 14
Ti ave o tō mei Pelenoa 12
Kae kau pula mei Vaitoka 12
Ko le 'ulu lenā o le to'a. 11
Ko le kava e toka mei mu'a na 12
Kae ta'aki kae tofi kae mama 13
Kae palu kae tufa. 8
Kua toka le kele o Futuna, o'a. 13
O falea tapatō kavao miō, o'a! 16
Matagi est également venu en renfort. 12
Si seulement j'avais pu les faire changer d'avis! 17
Car ici à Leava c'était déjà le tombeau des Tongiens 17
Dont le sang avait jailli et que j'avais bu, 16
Ce sang, rafraîchissant comme de l'eau. 12
Mais l'échec de la palme est déplorable, 11
Qu'elle soit emmenée à Pelenoa . 12
Je le surveille depuis Vaitoka. 13
Car il s'agit d'un héros guerrier. 10
Le kava qui est disposé devant nous 12
A été arraché, cassé, mâché 4
Brassé et distribué 5
Car toute la terre de Futuna est réunie. 15
Frappez des mains! 5
Pati le mana ti felafelati, 11
Tagaloa kua ifo mei lagi. 12
Kofea ko Mago tu'u tā pati! 12
Pe kofea fua ko le Vakalasi ? 12
Na ke funa le ala vai. 9
Na viki a mu'a ki se ma'uga 11
Kaumago na tautau lalo fua 13
Ko ona talatuku mei mu'a 11
Ko le ma'uga na malu i tagata la. 13
Kau tu'u loa i le ma'uga la 12
Le tonnerre gronde et explose, 10
Tagaloa va descendre du ciel. 11
Où es-tu, Mago , lève-toi et discutons! 12
Et où le Vakalasi peut-il se trouver ? 14
Avec son chenal, son territoire est inviolable. 17
Autrefois, on parlait beaucoup d'une montagne, 19
Kaumago, qui en fait n'est pas très haute. 14
Mais la tradition rapporte qu'elle l'était, 15
Parce qu'elle était bien protégée par des hommes. 15
J'étais debout au sommet de Kaumago, 14
Tio atu ki Nupuotolo'a. 11
Tokalaga lenā o Falema'a 12
Faka'oki ai leia ta'ua la. 13
Ko nā Kaumago e tu'u mai la 13
Tu'u ai loku fakamalu lasi. 12
Na eti le ā tanu mo le masi 12
Tō le pou mo fānaki. 10
Kua 'oki Fitu lou fakalasi. 12
Je regardais vers la tarodière de Nupuotolo'a. 18
C'est là que Falema'a mit un genou à terre. 14
C'est là que s'est achevée cette guerre . 12
C'est ainsi que Kaumago 10
Est devenu mon grand bouclier. 10
On avait construit un mur, et enterré les fruits de l'arbre à pain fermentés. 22
On avait mis en place un pilier et une pierre-dossier, 21
Pour signifier à Fitu sa grandeur. 12
Kae foki ke kata le tagata , e, e, iu. 15
Kau tulia le tagata ka foki. 12
Ko ia ko ia kosi kosi. 10
E maliu, e matoli, e toso'i, e io'i. 16
Tau mako, tau mako. 8
Tu'u loto le 'atu motu lalo. 11
'Atu motu liki e tu'u solo 11
Le pū gata la. 6
E tu'u loto 5
Tu'u ai le niu o Tagaloa. 12
Fakia le niu e solo 9
Māsina sopo māsina sopo , ea, ea. 16
Fati le peau kae mātau. 12
Kau solo ki le fatu o Kula. 11
Sopo ki le fatu o Tagaloa. 11
E fufū ai loku tagata. 11
afin que tout le monde puisse vivre dans la joie, 19
et ne soit plus poursuivi. 10
Mais malheur à l'homme qui perdrait la bataille! Et qui se ferait capturer en s'enfuyant! 31
Sa tête serait séparée de son corps, il serait maltraité et on lui arracherait la chair. 29
Ah! Si nous pouvions retrouver cette période de gaieté où il était loisible de s'adonner à la joie et à la danse! 41
Nous pourrions alors nous souvenir d'îles situées ça et là au milieu de l'océan, plus au sud. 33
Ces petites îles forment un archipel, échelonnées tout le long de notre route. 24
Parmi ce chapelet d'îles se trouve le trou à serpents, Alofi, 19
et au centre de cette île 9
pousse un cocotier dédié à Tagaloa. 13
Il est interdit d'en cueillir les fruits, sous peine d'être poursuivi par le Ma'uifa qui le protège. 35
La lune se lève, la lune se lève! 10
Les vagues déferlent, la mer devient limpide. 14
Alors, on défile pour rendre visite au rocher du dieu Kula. 22
Puis on se rend aussi sur le rocher de Tagaloa, 17
qui recèle les secrets de nos origines. 13
Māsina tu'u muli afiafi, ea, eo. 16
Fakataputapu le kava o Sakumani, ea, eo. 18
Ona mala'e tāfito nei ai, ea, eo. 17
Amutia Sauloto ka folau, ea, eo. 16
Folau tio 'au i se aso, ea, eo. 15
E tule, e tule, ia. 8
Laku tule ka nofo 7
Kae meimei takoto. 9
Ka lagi atu la'aku a moli 11
Moli e, ae. 5
E ti kau tulia 7
Le soir la lune se lève derrière l'île. 12
On dédie le kava à Sakumani, 10
Dans ses places de réunion où d'habitude les cérémonies ont lieu. 21
On envie les gens qui habitent Sauloto car ils peuvent partir en voyage. 26
Peut-être qu'un jour, ils reviendront. 12
On pousse les pirogues à la mer et on hisse les voiles. 19
On se bouscule pour partir, pour ne pas rester. 16
Les pirogues sont pleines à craquer et elles avancent péniblement. 21
Lors des jeux du lancer d'oranges on fait des souhaits de réussite pour leur voyage, 29
Lors des grandes journées dédiées à ce jeu. 12
Nous participons au mieux au concours. 16
Kau 'asia, pe laga ileā ? 12
Lou 'ita, 'ita 6
Kae ā, kae uia 9
Tou tulia ki mu'a 8
Tātou ka ma'ua. 8
Tou tulia ki muli 8
Tou fakatakaniko 8
I le vai o Agaifo. 9
E, ti kua mapa, 6
E, ti kua toma 6
Tu'u i Uvea 6
Onoono ko le kolo taulaga. 12
Lasi lou ï, ti sola ki Alo. 10
Loi e tō, e uia 9
Fesikitaki, fesikitaki 10
Oku mala tō i se afiafi. 12
Tau tulia ko le fānau 11
Kau sakili ki le 'atu laulau. 13
Mais pourquoi organiser des concours de lancer d'oranges ? Pourquoi partir subitement ? 11
Parce que quelque chose nous a irrités. 15
Mais pourquoi donc! On fait comme si c'était une partie de lancer d'oranges. 27
Nous poursuivons en avant notre route, 15
De peur qu'on nous rattrape. 10
Si on revient à notre point de départ, 11
Nous ne saurons que faire 11
A cause de l'eau des Agaifo 13
Qui sont venus nous envahir et qui nous ont poussés à partir. 20
Cela nous révolte! 6
Ces envahisseurs s'étaient arrêtés à Uvea. 13
Ils ont vu que le fort était atteint. 12
Ta peur fut grande, puis ils sont allés à Alo. 13
Il faut oublier cela! 9
Les envahisseurs sont allés de place en place, 14
Et un soir les malheurs nous ont accablés. 13
Les enfants étaient poursuivis, 11
Et nous avons été obligés de chercher d'autres contrées. 15
'Oki mai koloa o Sa'amea 12
Ko Savea siku la'a kuā sola. 13
Agi le matagi kae foki mai, 12
Foki mai 'amo'amo laku paki. 12
E, laku paki fakatakamilo 11
O milo e kae ā ? 8
Milo tutu, milo tata 8
Ka totolo atu kae ā ? 10
Tukia le pua mo le puapua oea! 15
Oio mala'e kua tō 10
Kua tō i Sauloto. 9
Fakatoka oku mala'ia 10
Tagata ku mala'ia 8
Ope ia o vao ia. 9
Sā mai, sā mai, 8
Sā mai mei fea, 8
Sā mei lalo nei 8
Se vai na tuli mei aluga nei. 13
Nous avons amassé tous nos biens de Sa'amea, 16
Et au soleil couchant Savea a pris la fuite. 18
Si les vents sont contraires nous serons obligés de revenir à Futuna, 21
Pour prendre les armes. 7
Nous ferons tournoyer nos armes 11
Pourquoi faudra-t-il les faire tournoyer ? 17
Pour se donner du courage et combattre les envahisseurs. 20
Si on te donne des coups bas, que faut-il faire ? 17
Il faut frapper à la tête! 7
La place de réunion est implantée 11
A Sauloto. 5
Cela apaisera mes malheurs . 11
Quand le malheur frappe un homme, 11
Il erre dans la brousse. 8
De temps en temps il réapparaît. 8
Où va-t-il réapparaître ? 7
Il peut apparaître de dessous la terre, 14
L'eau peut le contraindre à ressortir. 13
E ia, e ia, kae ā, kae ā, kae uia! 19
Oi, o Nimo, Nimo ake, 9
Nimo ake le la'ā ka tō. 11
Taulia le tiale moto 10
Laku momea, laku momea 10
I Sauloto. 5
Que peut-il faire de plus! 10
Nimo , Nimo se lève 6
Au coucher du soleil, Nimo se lève, 13
Il s'est paré de fleurs de tiaré en boutons 13
En pensant à sa chérie, 6
Sa chérie de Sauloto. 8
Tui Agaifo soli le kasoa! 12
Tio ki le kele na ku ligoa 11
Vai na tō. 5
Tui Agaifo, donne le collier ! 12
Regarde, la terre est désertée 9
L'eau va tomber . 6
Ka togi le toa felago'aki 11
Tui Agaifo ke ke atamai! 12
Ka tinu le kasoa soli mai 11
Na sopo se vave mei le lagi 11
Ulufia le vai o Sakumani 12
Vai na tō. 5
Les lances hérissées de pointes s'entrecroisent. 14
Tui Agaifo, soit compréhensif! 11
Si on œuvre pour le collier, donne-le moi! 17
Sinon quelqu'un de plus rapide viendra du ciel, 17
Pour prendre l'eau de Sakumani. 12
L'eau va tomber. 6
Laku kofe na tō i le vai 11
Laku kofe na ake tukitukia 12
Laku kofe na ake toe tā'ia 13
Laku pā na ke tala'ia. 10
Sisi lou vaka kau Ãlofia 11
Vai na tō. 5
Mon bambou est tombé dans l'eau. 10
Mon bambou a été lancé dans les airs. 10
Mon bambou est monté pour frapper, 10
Mon leurre, ne le détache pas. 9
Amarre ta pirogue, car j'éviterai les lances. 16
L'eau va tomber. 6
Le vai e tapu i le lakasia 12
Kua tu'u le vao gātasi la. 12
Fakatafa ke kau lakasia 11
Ku takoto a ika o le vai 11
Ku feseke'aki a tuna mo pusi la 13
Vai na tō. 5
On ne peut éviter de franchir l'eau. 12
Tout le feuillage de la foręt est uni. 15
Ecarte-toi, je vais passer. 10
Les gros poissons de l'eau sont à l'affût. 11
Les anguilles d'eau douce et les anguilles de mer se glissent partout 25
L'eau va tomber. 6
Kau ponoa le ā ika 10
Kau sopo ki le fatu o Lita 11
Laga mai soku taumata! 10
Tio ki le kele ku paku malala! 12
Vai na tō. 5
Je vais enfermer les poissons 10
Je vais monter sur le rocher de Lita . 12
Tresse-moi une visière! 9
Regarde donc la terre, elle est toute brûlée! 14
L'eau va tomber. 6

Burrows, E.G., Ethnology of Futuna. Honolulu, 1936.
Le tamana o Niuliki ko Tsini Makape. 0
Ko le la'a mei ko fa tnei e lima. 0
Na tau i le ta ' u mei e tasi. 0
Tsi ano loa le leutunga Fale Tolu 0
O ave le ma kava. 0
Ko le polopolo o le fuata, 0
O kina loa ki e Tsini Makape. 0
Tsi fufui loa ki Lalolalo 0
O avanga loa mo le fafine i Lalolalo. 0
Ko le tupuanga leina o Niuliki.
The father of Niuliki is Tsini Makape. 0
It   is   a   breadfruit   branch,   it   has   five fruits. 0
Was plucked in the war one fruit. 0
And went the kindred Fale Tolu 0
To bring  the  offering  of kava   (to the king). 0
It is the first fruits of the breadfruit- harvest, 0
And the meat to go with it was Tsini Makape. 0
And he was adopted at Lalolalo 0
And married with a woman at Lalolalo. 0
It is the origin, that, of Niuliki.
Tafola'a tue, tafola'a tue! 0
Le'aise ngaueue! 0
Oki mai Singave o toso, 0
Le'aise matosotoso!
Thin whale, thin whale! 0
It does not hudge! 0
All Singave came to pull, 0
Could not pull it 1
0
  0
  0
 
Oi! loku tamalo! 0
Oiau! Ku matsivalo! 0
E fefeaki nei loa?    Loku tamalo! 0
Loku tama mafi, oiaulo ! 0
Ku angaveli loa, oiaulo ! 0
Oi! loku manu! mao tamate 0
looku a tama! Oiaulo! 0
Ma faa ano mo looku a tama 0
Oiaulo!
Alas!  My dear son! 0
Oh, alas! How wretched I am! 0
What is to be done now?   My dear son! 0
My strong son, oh alas! 0
You were unkind to die, oh, alas! 0
Oh! My bird! Wrongly I struck 0
My son! Oh, alas! 0
We   went   forth   so  often  together,   my  son (and) I! 0
Oh, alas!
0
  0
  0
 
The kava stood amid the herbage, 0
Its leaves fluttered in the breeze, 0
Its  root pulp was below to be chewed. 0
My assemblage of men chewed it 0
To drink with Puka-le-lau-vasa.
To set it down outside.    What then? 0
It is Puka smites you, to strike you down, 0
The flower of Savalo, to strike down, 0
Struck down to (your) fall.
0
  0
  0
 
Ko le tupuanga o lona sala-la 0
Ko lele au i loto Tuatafa 0
Ea Munivai mo lana fua - la 0
Ko fua niu kiate i ai, 0
Ka tuku Sale kitsi ka noa 0
Oiau kau tangi ke alofa. 0
Puleanga Falani ki Futuna lavaki 0
A loiloisi e Manuvai. 0
Oiaue, lou pukavai 0
E manatu au se ko Munivai 0
Na au a ia kaka mai, 0
Tsi kua liliu tu'u tamaki. 0
Kua fui o ave ki tai 0
Ke tsilou uaki mo le kakai. 0
Ko  le veli nei  mei tai, 0
Ko le veli mei le kau-lalasi. 0
Matangi e ta tsi angina, 0
Se fakatu ' a sala ia Ekeni - la. 0
Ko le aso tapu, ko le tominika 0
Tsi na fano patele ki ai 0
Tsi na ta mai ko lana tosi-la 0
Ki le sau mo le kau-aliki. 0
Kua    too   vilo   seleni - nga 0
Kakau sopo ki Ualisi - la.
It is the beginning of his misstep, 0
It is flying to the heart of Tuatafa. 0
Lo, Munivai with his scales 0
Weighs copra for himself. 0
Charley will be rejected, with nothing, 0
Alas, I weep, for love  (of him). 0
French government, intervene for poor Futuna, 0
Munivai is telling lies. 0
Alas, your pukavai tree, 0
I remember it is Munivai 0
Came hither to work evil, 0
And  it turned  into difficulty. 0
He was handcuffed to take him to the sea 0
To ask pardon,  (he) and all the people. 0
This is an evil from  (across the)  sea, 0
It is an evil from the group of highest 0
chiefs. 0
The wind blows and comes in gusts, 0
Hope of (righting) the evil is in Hagen. 0
It is the Sabbath, it is Sunday, 0
And the father (priest) went there. 0
And took along (?) his book 0
To the king and the body of chiefs. 0
Remained low the shilling (price of copra) 0
The message went up to Wallis.
0
  0
  0
 
I
Le vai e puke, ko le toto. 0
Ka fai ki fea ko le amo? 0
Ka amo ko le niu a moa 0
Faka savili ki mata Asoa. 0
Tui Angaifo soli le kasoa 0
Tsio ki le kele, nga kuli ingoa 0
Vai na to.
The water rises, it is blood. 0
Whither will the carrying be? 0
Carried will be coconut to the chickens 0
Make  the  breeze  from  the  direction  of Asoa. 0
Tui Angaifo gives the necklace 0
Look upon the earth, toward dog's name" 0
Water fell."
Refrain
Vai na tuli, na tuli o 0
Fisi na fisi o 0
Vai na to.
Run in search of water" 0
Hurriedly, confusedly* 0
Water fell.
II
Laku kofe na to i le vai 0
Laku kofe na to i tai e 0
Laku kofe natu ke tukituki e 0
Laku pa na ke tala ia. 0
Sisi lou vaka, kau kalofia, 0
Vai na to.
My bamboo fell in the water 0
My bamboo fell in the sea 0
My bamboo went to be struck (with the hand?) 0
My fishhook was there to be lashed on. 0
Moor your canoe, I am gay, 0
Water fell.
Refrain
III
Le vai e tapu i lakasia, 0
Kua tu ' u le vao ngatasi - la, 0
Fakatafa kae kau lakasia, 0
Ku takoto a ika o le vai - la, 0
Ku fesekeaki tuna mo pusi - la, 0
Vai na to.
The water is forbidden to cross, 0
Stood the forest all together, 0
Step aside, for I cross over. 0
Lay quiet fish in the water, 0
Wriggled eels and moray, 0
Water fell.
IV
Ka tongi le toa felangoaki, 0
Tui Angaifo keke atamai, 0
Ka tsinu le kasoa, soli mai, 0
Na ' a sopo se vave mei le langi, 0
Utufia le vai ko Sakumani, 0
Vai na to.
The ironwood will be carved crisscross, 0
Tui Angaifo speaks rightly, 0
The necklace will be embellished, give it here, 0
Sprang down quickly from the sky, 0
Dip up the water, it is Sakumani/ 0
Water fell.
V
Kau pono a le a - ika - la, 0
Kau sopo ki le fatu o Lita - la, 0
Langa mai soku tau - mata, 0
Tsio ki le kele, ku paku malala, 0
Vai na to.
I shut the fish weir, 0
I leap to the rock of Lita, 0
Plait me my eye shade, 0
Look at the earth, it is burned charcoal, 0
Water fell.
Le Kasinga 0
Laku fananga. 0
Tsia ! 0
Ko le tautsinana. 0
Nofonofo le tautsinana-la a ia, 0
ko le manu a le taine-la a ia 0
ko le moa.  Tsi nofonofo le 0
tau-tsinana-la a ia. 0
Au loa le kafinga le Tui 0
Fitsi.  O au loa le kafinga-la 0
a ia o tau mai ki le one. 0
Kae taseu le moa a le taine-la. 0
Fakatapa mai loa a Tui Fitsi 0
ke velosi ake ke fono ai lana 0
kava, tsi velosi ake le moa-la 0
a ia.    Tsi lele le moa-la a ia 0
o ano tangi mei uta: 0
Tataseu le moa i le lalo koka, 0
Tualua, totope, totope! 0
Tau mai le vaka o Tui Fitsi, 0
Na velosi au ki le koso fiki. 0
Tsi nake loa le kafinga a ia. 0
Le'aise tali le taine-la. 0
Tsi foki a ia o ano. 0
Kae au le tasi kafinga Tsinilau, 0
o tau mai ki uta, ke 0
taseu i ai le moa o le taine-la. 0
Tsi fakatapa mai a ia: 0
"Ke fola mai tengitengi mo tapakau. 0
Momo i le ufi kai ai au." 0
Tsi lele le moa-la i ai, 0
o ano ki uta o tangi mei ai:
The Wooing (of Sina) 0
My story. 0
Go on! 0
It is the mother and daughter. 0
Lived along that mother and daughter, 0
the animal (pet) of that girl 0
is a hen.    And lived along the 0
mother and daughter. 0
Came along the wooing expedition  (of) 0
the Lord (of) Fiji.   So came along that wooing expedition 0
and arrived hither at the beach. 0
But was scratching the hen of that girl. 0
Gave orders the Lord of Fiji 0
to hurl to get food to eat after his 0
kava, and hurled at that hen. 0
And flew away that hen 0
and went to cry from the interior: 0
Scratched the hen under the koka tree, 0
(Imitating the cries of the hen). 0
Moors here the canoe of the Lord of Fiji, 0
Threw at me a stick of fiki wood. 0
Then came that wooing expedition. 0
Would not receive him the girl. 0
So then again he went away. 0
But came the wooing expedition (of) Tsinilau, 0
and arrived in the interior, while 0
scratched there the hen of that girl. 0
And he gave orders: 0
"Spread out hither screen and sitting mat, 0
Crumbs of yam eat I there." 0
And flew away that hen there, 0
And  went  to the  interior  and cried 0
from there:
"Tataseu le moa i le lalokoka, 0
Tau raai le vaka o Tsinilau. 0
Fola tengitengi, fola tapakau, 0
Momo i le ufi kai ai au." 0
Tsi nake loa le kafinga, 0
o ano ki taine-la. 0
Tsi na tali le taine-la. 0
Tsi na ano le taine-la mo 0
Tsinilau.   Kae nofo tokotasi 0
lona tsinana-la, o mate tokotasi. 0
Ko le ngato fai a ia 0
o la'aku fananga.
Scratched the hen under the koka tree, 0
Arrived hither the boat of Tsinilau. 0
Spread screen, spread sitting mat, 0
Crumbs of the yam eat I there. 0
So came the wooing expedition, 0
and went to that girl. 0
And received  (them) that girl. 0
And went away that girl with 0
Tsinilau.    But remained alone 0
her mother, and died alone. 0
It is the completion, that, 0
of my story.
" Launiusiolo mo Launiusipoto, 0
Tsi koulua na ano, tsi koulua na nofo, 0
Talitali ia Sina i fangongo."
"Launiusiolo and Launiusipoto, 0
And you two went, and you two stayed, 0
Waits Sina in the coconut halfshell."
Mitsi mo le alakisi 0
Ko le manua aliki. 0
Tautaka ki tai, tautaka ki uta, 0
To'o le foe, o ano ki one, 0
To'o le papa, to'o ki fata. 0
Lele le tuli, fai kapakau, 0
Lele le tuli, ma toli mapa, 0
Visi a kuku, visi a tofe, 0
Nga'enga'e a tofe, fakatala 0
A manu e koki. 0
Mosomoso taka lalo polo, 0
Fatsi le u'a kae pani olo 0
Sele pupulu, sele kavei, 0
ma tsike mai tau ngutu mei, 0
ma kaukau e vai, o lala tulei. 0
Au Tangaloa, Tangaloa fea? 0
Tangaloa Tonga, Tui Niua, 0
Ta se vaka, fefeau ki muli fenua. 0
Asia matua.   Tokafia?   Tokalua. 0
Muli i sea, singa sea, 0
Seselea i fale Uvea, Uvea!
(The) snipe" and the cicada, 0
Are chiefly creatures. 0
Going often seaward, going often inland, 0
Take the paddle, to go to the beach, 0
Take the board, take to the platform. 0
Flies the snipe, spreads its wings. 0
Flies the snipe, to get shellfish (?) 0
Opens the limpets, opens the mussels, 0
Worn out the mussel, takes it apart, 0
The bird, uttering cries. 0
The skink goes under the polo tree, 0
Breaks its neck and grates ointment, 0
Pecks seaward, pecks octopus tentacles, 0
To rest among the breadfruit boughs, 0
To bathe in the water, to warm itself bent over. 0
Comes Tangaloa, Tangaloa where? 0
Tangaloa (of) Tonga, Lord of Niua, 0
Hews a canoe, attacks the back country. 0
Seeks old men.  How many?  Two 0
Behind the sea tree, falls the sea, 0
Cut down in the house (of) Uvea, Uvea!

E.G. Burrows. Songs of Uvea and Futuna. Honolulu: Bernice P. Bishop Museum, 1945.
Lausikula mo te Atuvalu 11
Ko te fakatahi'anga o te hau; 12
Faitoka o Puhi mo Kakahu. 11
Ko vai tutuiu e ka to. 10
Fakaholo fangona kua hopo. 11
Tama, oio! lava, oio! 10
Te fetu'u kua ko ti Iaio. 12
Tui Aiangau fai ene anga; 13
Afiafi, pea taki te maiama; 13
Ko tona taume-pe te poiata. 12
Tuusi te uiu, ave ki Tokanga. 13
Pani kuia ai, ke maiama! 12
O mamata ai le ma te tangata.
Lausikula and the Atuvalu 11
It is the assembly place of the king; 10
Tomb of Puht and Kakahu. 7
Dripping water will fall. 6
Successive traveling parties leaped up (?). 14
Boy, oh! conquered, oh! 7
The star fell down. 4
Tui Alangau acts as his wont is; 11
Come evening, then bring the lamp, 9
Its torch is a piece of banana bark. 12
Cut the head, carry to Tokanga. 9
Smear with red, that it may give light! 10
And the men there may see.
2
0
Oi, kae lutsi le fo'e, 9
Tauta i le moe, 7
Kua au loa leia vaka, 11
Na au a ia sakili tangata. 12
Ma'ua loa lona kau-vaka, 11
Tali tu'a, kae manongi le fala. 12
Ku vesili au: Ре ко ai-ma? 9
Lau ke oki mai ingoa-la! 11
Ei, Fina, pei tuku-atu-la, 11
Kua veli loa loku manava. 11
Ave tonu lena matanga! 9
Tokelau e anga ma'u ngata'a. 12
Mata fenua tsio au loa 11
О patsi mo toe, mo kainga-la. 10
E kau alofa ki lou tsinana 12
Na tuku а кое i le malama.
Oh, stirs the paddle, 5
Swings in sleep (i.e., stops moving). 9
Came along that boat, 7
It came to seek men. 7
Secures its crew, 5
Returns, but fragrant is the hala. 9
I asked: But who are they? 8
Tell me all their names 7
Oh, Fina, stop! 4
I have a sinking feeling 9
Take away that spectacle 8
European* ways are hard. 9
Looking about the land, I see, 11
And speak with those who are left, with the families. 16
I pity your mother (Whom) you left (alone) in the world.
2
0
0
Oi! Ioku tuanga'ane koe! Oiaukoe! e- 19
Kua sola Ioa! Oiaukoe! e- 14
Tua-tuanga'ane le'e faa fefele. 14
Oiau! Au matsiva! Oiaukoe! e- 16
Pe na fefeaki? e-
Alas! You, my brother! Alas for you! 11
You have fled away! Alas for you! 12
Brother and sister rarely quarreled. 11
Alas! I am bereft! Alas for you! 11
How did this happen ?
2
0
0
Ko Fili-o-le-utu la; 8
Ku angina e le matangi na muii e. 14
Ko one mei Ono-la; 8
Fai atu ki ai laku viviki e. 13
Kapakapa o Alo-la; 8
Ku Ieieu i ai le koii ui e. 16
Tae mai, lokonui, le koii-na; 13
Ke tui, ke tsinu e.
It is Fili-o-le-utu'; 8
The wind came in gusts from the west 9
It is sand from Ono; 6
Utter for it my praise. 7
Alo is captured (?); 6
The koli fruit is ripe there. 10
Gather, widow, the koli there; 9
To string it, to make an ornament of it.
2
0
Kua malama te mahina 9
Те liku о Nuku-teatca. 7
Valokia laumanu ki moana 12
Tonga e matangi, folau e vaka 12
Ki te atu-vai, о mata moana. 11
Pea пае ongo mae Vailala 10
Ко manu ka kolo iFo ki Talava 11
Tofia e tokelau mafana. 11
Manu ко е lofa mo e katafa. 9
Matanga hi atu ki moana. 10
Oi! aloa e, ku'au manatu 12
Ki Talava, pea mo lauhakau; 12
Kau honga he fafine kua alu 12
Ona tolotolo e tu'a-hakau 12
О tae pueki rao tae hungalu 12
Tui pea lau fau haluhalu 12
Mo о fai he faiva laukau.
Shone the moon 5
On the seaward side of (the islet) Nukuteatea. 17
A flock of birds' was seen at sea. 10
The wind is south, a canoe puts out 12
To the bonito grounds, to scan the sea. 12
Then word came from Vailala 9
(That) birds assemble at Talava. 9
The northern region is hot. 8
The birds are the tern (?) and the frigate-bird. 12
Indicating (?) bonito fishing at sea. 12
Oh, friend t I remembered 8
Talava, and the reef; 7
Perhaps a woman went 6
Creeping along the seaward side of the reef 15
To gather pueki and hungalu (shellfish) 12
And string them on a shred of hau bark 10
To carry on a winsome pursuit.
2
0
Fui puko mа le рока 5
О Singave, Singave ki uta, 9
Singave ki tai. Mole masina 11
О mata vai. Euouo, tonu о noe 13
Ma le usu ai na faua kita 12
He sia kulu ma le nukanuka 11
Atu mo e tai, a ilova о noe? 12
О Solova, mai tangi se moa. 10
Toho vaka ke tau fill ki Tonga. 11
A Liaki e fili mo te vai. 11
Lalolalo-pe na tuakoi ai. 12
Kua vale mai, vale mai tai. 12
Water the puko tree and the Poka 11
О Singave (a place in Vaimalau), Singave inland, 17
Singave seaward. No moon 9
To gaze upon the sea. Euouo (a shout?) 16
? (? Nukanuka is a fragrant plant.) 9
? 0
О Solova, a cock crows/ 6
Launch the canoe, that we go to Tonga. 12
Liaki seeks the water (of Lalolalo). 13
Lalolalo was the boundary. 9
He has arrived, arrived from the sea.
2
0
Tufunui pea mo Vai Panono, 12
Vai Tapua mo Tongotongo, 10
Vai Musie, tu'u lo ( ?) totongo, 11
Tapaua e! kua tafe ki te loto. 13
Isake! Nu hoto i te loto!
Tufunui and likewise Vai Panono, 14
Vai Tapua and Tongotoago, 11
Vai Musie, (where) stand the mangrove trees, 14
Tapaua debouches in the pool (in the reef). 16
Strike! Fish poison in the pool!
2
0
Tuki le kofe tau mo le keie. 12
Tapu le vai. 5
Na au Singave fakapatsi mai. 12
Ta o kofe fefeaki? 8
To fua, mou pa le matangi. 10
Na to ua o le Iangi. 9
O kofe! O kofe! 6
Laku kofe nake-ia kasia, 11
Kae teki ki le uiu o le ika. 13
Ufe kai tsio kau no atsia 12
Okofel Okofel 6
Angi le matangi mei Iangi! 11
Le matangi o le vaka aiiki, 12
Le matangi tafeangi-aki. 10
Nei o tuku le kofe. 8
Nei oku aio le kofe. 10
Nei oku tsino le kofe. 9
Tsi fakafua le kofe. 8
Tsi tukutuki le kofe. 8
Tsi amusia le kofe. 8
Tsi seluselu le kofe. 8
Kofe ka falele, kofe ka singa, 11
Uia!
Tap the bamboo repeatedly on the ground. 13
Forbidden (or sacred) the water. 9
Singave came to talk (negotiate). 12
How brandish the bamboo? 7
Wave it, the wind blows hard. 7
The rain of the heavens fell. 9
Bamboo! Bamboo! 6
My bamboo (reaches to my loin?), 9
Attached to the head of the fish. 10
? 0
Bamboo! Bamboo! 6
The wind puffs from the heavens! 8
The wind of the chiefs' canoe, 9
The wind that blows (canoes) off the course. 12
Now set down the bamboo. 7
Here (at?) my belly the bamboo. 8
Here (at?) my body the bamboo. 8
And carry the bamboo. 6
And tap the bamboo. 6
And luck-bringing the bamboo. 8
And combed the bamboo (referring to the tuft of bark cloth at its upper end?). 21
The bamboo will bend, the bamboo will fall, oho!
2
0
Mauifa seke, ta ia le tsika 12
О sao-la, ka fakalavaki-La, 10
Tafito ki ai le to'olima. 11
Sa'akafu tsi mo tu'i Sa'avaka 12
Kulu lomi a le funga-toafa 11
Kae toso le kele mei le vasa. 12
Masina sopo, masina sopo, ea! 12
Fatsi le piau kae mata-la, 11
Kae solo ki le fatu о Kula-la, 11
Solo ki le fatu о Tangaloa, 10
E fufu ai oku tangata-Ia. 12
E! Kau tu'u, kau ano, kau fakangalo ki le ana! 19
Ke tuli a le tangata ka-foki, 11
Ко ia, ко ia, kotsi, kotsi! 8
E maliu, e matoli, e tosoe, e ioi! 16
Taumako, taumako, tu'u motu le atu, 15
Tu'u motu lalo. 6
E! Ко Matakolo tukuna ki lalo! 11
Tatanu ai le kau о le palae! 12
Ia oia!
Mauifa' glides, hurls the dart 9
To rescue, to empty (or depopulate), 12
That is the origin of the (fall?). 9
(Tui) Saakafub and also Tui Saavaka 15
Both press down the desert region 9
And drag the earth from the expanse of sea. 13
The moon rises, the moon rises, lo! lo 1 12
The foam breaks and opens (like a flower), 13
And surges to the rock of Kula," 9
Surges to the rock of Tangaloa," 10
My men hide there. 5
Ho! I stand, I go, I disappear into 12
the cave! 3
Let the (wounded?) man pursue. 9
That's it, that's it, cut, cut! 6
Turn, fall down, withdraw, chop! 6
Dance, dance, stands the row of islands, 10
Stand the islands below. 6
Ho! It is Matakolo (a fort) thrust down! 11
Plant there the stem of the yarn! 8
Ho, yo-ho!
2
0
Hau, ta kumi kau tala, 9
Kau talu atu Fatuloamaka, 12
Fatuloamaka mo Fuilaoa, 12
Na tuu i te ala ki Ahoa. 11
Kua tuku maka о fakailonga, 11
Ко te kumi о tana talanoa. 9
Ко te Tui о Uvea katoa. 9
E tuu i uta Fatuloamaka. 12
Ко Fuilaoa tona ohoana, 11
Nahi foki i tai о tuihaa, 11
О feleu mo Maui-o-Talanga, 11
Pea kua ita Fatuloamaka.
Come, we inquire what I shall talk of, 12
I speak forth (of) Fatuloamaka, 11
Fatuloamaka and Fuilaoa, 12
(Who) stood in the road to Ahoa." 11
Was left a stone to witness, 8
It is the inquiry (reminder?) of his story. 12
He was the king of all Uvea. 9
Stands in the interior Fatuloamaka. 13
Fuilaoa is his wife, 9
Went to the sea to fish, 7
To talk with Maui-o-Talanga, 10
Then was angry Fatuloamaka.
2
0
Sii eni mea kua hohaa, 11
О кари mo tona ohoana, 7
Ingo mo te ike, te lalanga, 10
En se tutua mo te valuhanga. 11
Kae ngalo mo tana maka tulama. 12
Fatuloamaka kua tootoo, 12
Ka kua ita о teu ingoa. 10
Pea taofi leva ke nofo. 10
Нее kua ofa i tana totolo. 10
Mo te vene ka kua tua piko. 11
Ко Fuilaoa ко te malo. 8
Tupu ai о te faahinga Hoko. 11
Ко Maui te uluaki tangata. 11
Nee alu anga tona takataka, 12
О felu-feleu mo Fuilaoa. 11
E ita-pe Fatuloamaka. 10
Moka mai te vai kaukama.
The affair was turbulent, 8
And drove away his wife. 8
Went away in anger with her bark-cloth beater and mats, 15
Carried under her arm the bark-cloth anvil and the shell scraper. 17
But forgot her stone for candlenut soot. 12
Fatuloamaka walked fast, 9
For he was angry, and made ready to go in anger, 14
Then refrained, and stayed. 8
For there were gifts in his creeping, 11
With the burden his back was bent. 8
Fuilaoa was the victor. 9
Began there the line of Hoko. 10
Maui was the first man. 7
Went forth for a stroll. 5
To chat with Fuilaoa. 8
Angry is Fatuloamaka. 8
Carried hither the drinking-water. 10
2
0
Ma te ofai siona filitaa, 12
I si fetuku mo sii fefafa, 11
Piko tou tua i tona mamafa, 12
Ka ke kataki-pe ke lava. 9
Toku ofa kia Fuilaoa, 11
Nee maanu i Laloaoa.
With the gift for his errand, 7
In his carrying and his hauling, 9
Bent your back with its weight. 8
For you toiled until exhausted 12
My gift for Fuilaoa, 7
Who bathed in Laloaoa.
Toho, tuku, toho, tuku! 8
Toho te vaka ki Muliutu! 10
Toho, kata, toho, kata! 8
Toho te vaka ke lava! 8
Haul, stop, haul, stop! 6
Haul the canoe to Muliutu! 11
Haul, laugh, haul, laugh! (or haul cheerily) 14
Haul the boat that it be finished! 11
Malama solo, malama solo, 10
i loto Fiua. 6
E—Tsili, tsili, tautopea, tautopea, 15
Ia e a! 4
Ko toe a na foe alo. 9
Tu moe vili io e a! 9
Masina muli tu'u afiafi. 11
Ea, eo! 4
Fakatapu le kava o Sakumani. 12
Ea, eo! 4
Ona mala'e tafito ki ai. 11
Ea, eo! 4
Amutsia Sauloto, ka folau. 12
Folau, tsio au i se aso. 11
The light goes out, the light goes out, within Fiua'. 17
Oh, run, run, twist, twist, Oho! 7
It is a child plied the paddle. ? 9
The moon rises behind late in the evening. 14
Consecrate the kava of Sakumani.* 12
His assembly-place is founded upon that. 12
Enviable Sauloto (part of Fiua), I depart. 16
Depart, I see (shall return) some day. 11
0
Matangi tau nga-uta mai. 10
Laku viki e foli ki nga tai. 11
Fitsii sea mo tamole-vai, 11
Lona niu fakamoe afiafi. 12
Tsi lau foe mo ta liu mai, 11
Ko Tasio na usi talia ai. 12
Fai mai lana polopoloaki, 12
Ke avake lona selu mo le lafi. 12
Ano la! Taulaki ki matangi. 11
Ko le nea nake loto ki ai. 11
Fale tapu na angatu'u ki ai, 12
Lenei le totongi kua fai. 11
The wind blows from inland hither. 8
My praise goes (with it) to the shore. 11
(With) buds of the sea (tree) and the tamole-vai, 15
His coconut oil announces* the evening. 14
Thrust out your paddle and draw it back, 11
It is Tasio utterly weary. 9
Bring his parting gift, 5
Let him take away his comb and fine bark cloth. 13
Farewell! The wind dies down. 8
It is the thing he willed. 7
He rebelled against the church. 9
This is the punishment he endured. 10
0
Soke! Uluaki ko tasi te tama'i! 13
Lua ki te 'alo ne'e tuku mai! 12
Tolu ki teLaumalie lahi! 11
Isake, io! 5
Malie-la ki te Afio! 9
Malie-la ki te Afio!
Soke !* First is One, the Father! 9
Two for the Son who descended hither! 10
Three for the great Holy Ghost! 8
Isake," yes! 4
Bravo for the Lord! 5
Bravo for the Lord!
0
"Ko fe e iki?" 5
"Hanai." 3
"Ko fe e hagai-iki?" 8
"Hanai." 3
"Ko fe e pule?" 5
"Hanai." 3
"Ko fe e alagavaka?" 8
"Hanai." 3
"Ko fe e nukufagamea ?' 9
"Hanai." 3
"Ko fe e matatuakau?" 9
"Hanai." 3
"Ko fe e pakaleveleve ?" 9
"Hanai." 3
"Ko fe e laumamanu?" 8
"Hanai." 3
"Ko fe e kanehala?" 7
"Hanai." 3
"Ko fe e tomoui?" 7
"Hanai." 3
"Ko fe e mateniu?" 7
"Hanai." 3
"Ko fe e mena ne poki pehe?"

Titre: Aux temps de la terre noire : ethnoarchéologie des Îles Futuna et Alofi Titres liés: Collection :Langues et cultures du Pacifique 7 Auteur: Frimigacci, Daniel Vienne, Bernard Éditeur: Paris : Peeters Selaf 321 Sujets: Polynésiens -- Origines ; Ethnology -- Wallis and Futuna Islands ; Fouilles archéologiques -- Alofi (île) ; Fouilles archéologiques -- Futuna (Wallis et Futuna île) ; Ethnoarchéologie -- Alofi (île) ; Ethnoarchéologie -- Futuna (Wallis et Futuna île) ; Futuna (Wallis et Futuna île) -- Civilisation ; Wallis and Futuna Islands -- Antiquities ; Wallis and Futuna Islands -- History Langue: Français Date d'édition: 1990
O mio mio5
Gatata le lagi ti pati tagata12
Na fano a ita ole Atua la12
Ile launiu na ku kapa10
Ti ko nei tagata ku tauvasa12
Talitali tua la e koe Pakava13
Fuli lou tua kile nofoaga12
Na fano i muli o laga vaka11
Mago tuu o tau sou taumata13
Fakatalilo ika ole Vasa11
Ka maua kose fa figota la11
Faka ake ki Tapulakaia la12
Faka lasi ole fale o Pakava.12
Sogia sale aga tauvasa.11
Na ku sunua le kele malala11
O puli ai le vaeluaga11
Fuifuimiti tau fakato11
Fakato kile kele oko oko11
E lau mai le tuafono10
E nofo tagata ka kua logo11
Ka kofea fua Mago tupu la11
Faka sulu sona tao laulu la12
Ku sala a koe mole launiu12
Kole kava e toka mai mua na12
Kae taaki kae tofi kae mama kae palu17
Kae tufa ku toka le kele o Futuna14
'a o'a o'a5
O falea kavao kapato mio12
Patu ale vaka totoko patu a fenua ligo.17
Lau o Futuna e ligoligoa kae kau tali mei Saamoa.24
Patu ale vaka totoko i' a' u'12
Tagi sa ao e koau e10
Ko futi tao e koau e10
Ko Matakolo mole lalo fala.11
Mapa le vai falasi aga10
Matakolo mole lalo fala10
Mapa le vai falasi aga i' a' u'13
Tagi sa ao e koau e10
Ko futi tao e koau e.10
E fai atu ae fai mai ae.13
Kasogauta ku liaki kua ope ona niu ile tai.21
Fai atu e fai mai ae.11
Lagipaia Finelasi lau sala kua fai17
Lou kasoa e feaveaki iku ai solo le paki ioe ioe.26
Kole malo nao sakilia kole malo nao sakilia.20
Lou kasoa faka feia lou kasoa faka feia.20
Kole malo nao sakilia kole malo nao sakilia.20
Lou kasoa faka feia lou kasoa faka feia.20
Ta lau amo ta tasi mai; ta lau amo ta tasi mai.20
Sakili atu sakili atu.10
Tautilo mei lagi Tagaloa tautilo mei lagi Tagaloa.24
Pe koai e kite i lalo la kole fakaili o Kasokaso la.23
Tautilo mei lagi Tagaloa tautilo mei lagi Tagaloa.24
Pe koai e kite i lalo la kole fakaili o Kasokaso la.23
Kole kele leia ku fetoso la kole kele leia ku fetoso la.24
Ka teifo ti kau natu sapoa ti ave o to mei Pelenoa.23
Ti kau topea sona manoa ti kau topea sona manoa.22
Fakatau kile tuuIavaloa ke tuu mei Matakolo la.23
Ti kau topea sona manoa ti kau topea sona manoa.22
Fakatau kile tuulavaIoa ke tuu mei Matakolo la.23
Laku lupe na oso ile ao la laku Iupe na ono ile ao la.25
Mei Falepua ki taulalo la lena e lele e e e20
Kau tuu kau nofo kau fati ki Matakolo.17
Savili solo le atu matagi savili solo le atu matagi.22
Sakili atu sakili mai.10
«Sakili atu sakili mai.11
Ka puke le kona ti tuku mai ka puke le kona ti tuku mai.22
Kao fakamalu mei Kolotai kao fakamalu mei Kolotai.24
Kau sopo maleia le lagi kau sopo maleia le lagi.22
Laku selepuapua ka fai laku selepuapua ka fai.22
Kole kele o Futuna ku fekai kole kele o Futuna ku fekai.24
Ta sola nae kau i ai ta sola nae kau i ai.20
Logo mai ko Futuna ku gatasi logo mai ko Futuna ku gatasi.24
Fofola le fala kau moe ai fofola le fala kau moe ai.24
O galu e ka fati mai galu e ka fati mai.17
Le galu e le galu e.8
galu e ka fati mai le galu e ka fati mai.17
le galu e le galu e.8
La pirogue arrivait au pays désert13
Si sous le feuillage de Futuna il n'y avait personne il faudrait en référer à Samoa30
La pirogue touchait terre11
Partout on répondait aux appels11
Il y avait des bananes cuites 11
C'était Matakolo et Lalofala.11
L'eau qui en jaillissait débordait14
On répondait aux appels [bis]9
Il y avait des bananes cuites11
On se faisait des présents mutuels 11
Les charpentes des maisons et les Apaapa flottent maintenant en mer.22
On se faisait des présents mutuels11
Le scandale est commis, Finelasi tu as commis une faute 20
Ton Kasoa s'était transmis par toi, c'est pour cela que je retiens mon Paki'25
Je rechercherai la victoire plus tard, je rechercherai la victoire plus tard.26
Garde comme cela ton Kasoa, garde comme cela ton Kasoa [bis]21
Coupe-toi un bois de portage, chacun d'entre nous le portera.22
Partout on va chercher, partout on va chercher.14
Tagaloa regardait du ciel, Tagaloa regardait du ciel22
Qui vois-tu naître ! le futur géniteur de n'importe qui ! [bis]20
Chacun agit à sa guise sur la terre de Futuna16
Dès que le régnant mourait n'importe qui le remplaçait et pour finir23
on se retrouvait à Pelenoa 11
Pour qu'il soit implanté fermement11
Et le plus longtemps possible comme ce fut le cas à Matakolo [bis]19
Ma Lupe était partie au ciel, ma Lupe était partie au ciel.24
Lupe avait trouvé Falepua trop bas, alors elle était partie22
Que je m'arrête de marcher, que je réside ici, que je retourne à Matakolo26
Tous les vents soufflent sans cesse, tous les vents soufflent sans cesse.20
On va chercher là-bas, on revient ici [bis]12
Si la colère s'abat sur la terre, que cela soit sur moi !19
Mon refuge sera Kolotai, mon refuge sera Kolotai20
Je saurai tromper le ciel, je saurai tromper le ciel. Je couperai la tête à tout le monde33
Partout à Futuna la férocité règne, partout à Futuna la férocité règne. 20
Sauvons-nous car nous avons peur, sauvons-nous car nous avons peur 24
La nouvelle se répandit que Futuna était unie, la nouvelle se répandit que Futuna était unie.36
Etale la natte pour que je puisse dormir, étale la natte pour que je puisse dormir. 31
Oh, la vague va se briser, oh, la vague va se briser18
C'est une vague, c'est une vague [bis].13
Le vai e puke kole toto10
Ka fai ki fea kole amo10
Ka amo kole niu a moa10
Fakasavili ki Mataasoa11
Tuiagaifo soli le kasoa12
Tio kile kele na ku ligoa11
Vai na to4
Ka togi le toa felago aki11
Tuiagaifo ke ke atamai12
Ka tinu le kasoa soli mai11
Na sopo se vave mei le lagi11
Ulufia le vai o Sakumani12
Vai na to4
Laku kofe na to ile vai10
Laku kofe na ake tukitukia12
Ke tau le vaka ki Pelenoa11
Tuisaavaka fai ke totoka12
Ke tau le vaka ki Pelenoa11
Tuiasoa fai ke totoka11
Laku kofe na ake toe taia12
Laku pa na ke talaia9
Sisi lou vaka kau alofia12
Vai na to4
Le vai e tapu ile lakasia12
Kua tuu le vao gatasi la11
Fakatafa ke kau lakasia11
Ku takoto a ika ole vai11
Ku feseke aki a tuna mo pusi la13
Vai na to4
Kau ponoa le a ika9
Kau sopo kile fatu o Lita11
Laga mai soku taumata10
Tio kile kele ku paku malala12
Vai na to4
Ifo mei lagi Tulikavanoa12
Ea, eo4
Kole ika ke aua se toso ea, eo15
Tafa lana ika kae sali toto ea, eo16
Kole ika taumafa ole soko ea, eo16
Ke tou mio ia ke ma nofo ea, eo15
Ta i muli Vai ko au e10
Ku tafia Vai o papalagi11
Fitu o sili fai ke totoka11
Ke tau le vaka ki Pelenoa11
I' a'u'3
Ta i muli Vai ko au e10
Ku tafia le Vai o papalagi12
Loloku le toa ke sako la10
Na piko ti fai se mamio la11
Loloku le toa ke sako la10
Na piko ti fai se mamio la11
Loloku le toa ke sako la10
Na piko ti fai se mamio la11
I' a' u'3
Ta i muli Vai ko au e10
Pe ko fea Vai o papalagi11
Lagi solo lagi ao8
Tagi se manu mei se vao tu11
Lagi solo lagi se ao9
Tagi se manu mei se vao tu11
Lagi solo lagi se ao9
Tagi se manu mei se vao tu11
E' tu2
Lagi solo lagi se ao9
Tagi se manu mei se vao tu11
Lagi solo lagi se ao9
Tagi se manu mei se vao tu11
Lagi solo lagi se ao9
Tagi se manu mei se vao tu11
E' tu2
Oi ku tafea laku manu ile vasa14
Pea na tau i fea e9
Oi moli moli le lupe ki fale sau14
E ke tuu la toa e8
Oi kae tope lona fakasau12
E ke sunu kiai ae9
Oi kae amoamosi lona fulu manu15
E ke inoino lele8
E'1
Lupe ka oso fakaseke ia11
Tuki le vai tuu kila kila11
Lupe ka oso fakasoko ia11
Tu kile vai tuu kilakila11
Saufolia saufolia kaea kaea uila19
Loku vaka e teu mei tetea12
Loku vaka e teu mei tetea12
Vaka o Atua e moe ki fea12
Vaka o Atua e moe ki fea12
Loku vaka e teu mei tetea12
Loku vaka e teu mei tetea12
Vaka o Atua e moe ki fea12
Vaka o Atua e moe ki fea12
Tau ake ile kele pu kea tau ake15
ile kele tafea7
Tuu ai le lupe malie kau papa14
na kua moe5
ake mai pale mai loku fia inu14
e sakili mai6
Vaitalilo e afei mai kole vai15
ola e mio mai7
ake mai pale mai loku fia inu14
e sakili mai6
Vaitalilo e afei mai kole vai15
ola e mio mai7
Fakalanu loku tino e maai kole foe16
na kau ulia mai8
Kau sopo takafia le suatimani14
maea lalo mata ole lagi11
Fakalanu loku tino e maai12
kole foe na kau ulia mai.12
Kau sopo takafia le suatimani14
maea lalo mata ole lagi11
E' ...1
Le paki ku fati sala8
Fati tolu kau i kia Laumotu13
Vaiagina ka fotu fotu e fotu e14
Fotu le vai o maepu kese11
Oi Vaitatani e vaitatani e14
Vai na pi atu pi mai vai na pi atu15
ki matagi4
Oi Vaitatani e Vaitatani e14
Vai na pi atu pi mai vai na pi atu15
ki matagi4
Tau fakasua e feaki mai12
Tau fakasua e feaki mai12
Lau liki le fua mei matagi12
Lau liki le fua mei matagi12
Fale i atama fetui laki11
Fale i atama fetui laki11
Tukituki le kele ke naa tasi12
Tukituki le kele ke naa tasi12
Pe talia le kaso na fai10
Pe talia le kaso na fai10
Soli se kasoa ke lago ai11
Soli se kasoa ke lago ai11
Oi Vaitatani e Vaitatani e14
Vai na pi atu pi mai na pi atu ki matagi17
E' ...1
Fotuosilia ku sala atamai13
Kae tali le lupe kia Sogia12
Eieto uila7
Koifo au i lagi lilia nai kasoa fakapolili21
Nai kasoa e fesele taki atu sele15
atu sele mai6
E feseke aki a aga mo fai ko leinei17
Ufi e tio mai7
Oiau le kau amo loloa, fakapale16
kia Sina ua loa8
Oie fekite mo Anau, lamataki au16
ki tua galu5
E' ...1
Ku mafati le peau kau nofo lamataki au18
Seke le vaka mafati le galu11
Mafati le galu e lolifi kese vakai15
na ko lou kele6
Kau sopo ki fenua tuu kese kau lomia17
o suati kese.6
E' ...1
Kele ku vesilia7
Le matagi kua ita8
Malama solo le fale uila11
Eie eto uila8
Ka fano ka fano lupe o Sisifo12
Ka ifo ka ifo lupe ole milo12
Ka fano ka fano lupe o Sisifo12
Ka ifo ka ifo lupe ole milo12
E mio ae5
E mio maila ke tuki9
E mio ae5
E mio maila ke tuki9
O tuku lua5
Mauifa seke6
Taia le tika6
Taia le tika6
Saa Kula kafa6
Saa Kula kafa6
Ku lavakia5
Tafito kiai6
Tafito kiai6
Le too lima5
Saakafu ti mo Tui Saavaka12
Saakafu ti mo Tui Saavaka12
Ku lomia le fuga toafa10
Ku lomia le fuga toafa10
Kae toso le kele mei le vasa12
Kae toso le kele mei le vasa12
Kae foki ke kata le tagata11
Kae foki ke kata le tagata11
E, e iu4
Kae tulia le tagata ka foki12
Kae tulia le tagata ka foki12
Koia koia kosi kosi10
Koia koia kosi kosi10
E maliu e matoli e tosoi e ioi16
Tau mako tau mako8
Tau mako tau mako8
Tuu loto le atu motu lalo11
Tuu loto le atu motu lalo11
Atu motu liki e tuu solo11
Atu motu liki e tuu solo11
Le pu gata la5
Le pu gata la5
E tuu loto5
Tuu ai le niu o Tagaloa12
Fakia le niu e solo9
Masina sopo masina sopo10
Masina sopo masina sopo10
Ea ea4
Fati le peau kae matau11
Fati le peau kae le matau12
Kau solo kile fatu o Kula11
Kau solo kile fatu o Kula11
Sopo kile fatu o Tagaloa11
Sopo kile fatu o Tagaloa11
E fufu ai loku tagata10
E fufu ai loku tagata.10
mio mio4
Ava lasi ti mo Avamafoa11
Sa mei ai ulu ole toa11
Saele feke ke ina sapoa11
Ti ave o to mei Saamoa11
Saamoa puipui ki le toa12
Ta mei ai le uluga loa11
Le uluga loa mei Loka10
Ko Vikiviki ana mo Magotea12
Laku foli ka fai ki Matea11
Tuulia mei ai loku tega12
Pe uliuli pe meamea10
Ti ave o tuku Sekesekesega12
Mapa le toto ti ku tafea10
Taaki le tao ku ke lavea11
Pe ki Matauta pe ki Lalofuti12
Asiasi le tokalaga e puli12
Pe ki Matauta pe ki Kolotai12
Lou tokalaga e puli iai12
Ko le Kava e toka mei muf na11
Kea taaki kae tofi kae mama kae palu17
Kae tufa na ku toka fakatasi le kele o Futuna19
'a1
O falea tapato kavao mio o'a
Masina tuumuli afiafi ea, eo15
Fakataputapu le kava o Sakumani ea, eo18
Ona malae tafito nei ai ea, eo16
Amutia Sauloto ka folau ea, eo16
Folau tio au ise aso ea, eo15
E ... tule, e tule, ia8
Laku tule ka nofo7
Kae meimei takoto9
Ka lagi atu laaku a moli11
Moli e, ae5
E ti kau tulia7
Kau asia, pe laga ilea11
Lou ita, ita6
Kae a, kae uia8
Tou tulia ki mua8
Tatou ka maua7
Tou tulia ki muli8
Tou fakatakaniko8
Ile vai o Agaifo9
E, ti kua mapa6
E, ti kua toma6
Tuu i Uvea6
Onoono kole kolo taulaga12
Lasi lou i, ti sola ki Alo11
Loie to, euia8
Fesikitaki, fesikitaki10
Oku mala to ise afiafi11
Tau tulia kole fanau10
Kau sakili kile atu laulau13
Oki mai koloa o Saamea12
Ko Savea siku laa kua sola12
Agi la matagi kae foki mai12
Foki mai amo amo laku paki12
E, laku paki fakatakamilo11
milo e kaea6
Milo tutu, milo tata8
Ka totolo atu kae a9
Tukia le pua mole puapua oea15
Oio malae kua to9
Kua to i Sauloto8
Fakatoka oku malaia10
Tagata ku malaia8
Ope ia o vao ia9
Samai, samai6
Samai mei fea7
Sa mei lalo nei7
Se vai na tuli mei luga nei12
Eia, eia6
Kaea, kaea, kae uia11
Oi, o Nimo, Nimo ake9
Nimo ake le laa ka to9
Taulia le siale moto10
Laku momea, laku momea10
I Sauloto5
O mio mio5
Kau tuutuu ile pugata la12
Kae tauvalo ki Saamoa la12
Kau soso ki gauta la9
Mauke a fale kau laua la12
Aumai fua lou sokoaga aumai ai18
ko aga e fa5
Potu aga pala ma Tuiasoa la13
Fitu mo Sogia i Kelemea la12
Ti mo mai se pupu afa9
O fakamamau mei le toga la12
Ke tuki ai ou felamata11
Kole kava et toka i mua na kae13
taki kae tofi6
Kae mama kae palu kae tufa toka14
le kele o Eutuna8
O falea kavadvtapato mio11
'a1
O mio mio5
Tui Saavaka atamai sala12
Taakai magiti faka laalaa13
Ka eiai se vave mei Tua la13
Ti kape sona la faka agi agi kile Vasa16
Kae kau sopo atu ki vaka la12
E kau fia ilo ki lau kau vaka la15
Kau fia mamata ki lau fagatua la15
Umuti moso Umuti mata10
Umuti taka tuu i Savana11
Maina ou pae mei se tui apaapa16
Kava e tuu mei mua na10
Kae taaki kae mama fae tufa13
Na ku toka fakatasi le kele o Futuna15
'a1
O falea tapato kavao mio12
'a o'a o'a.5
Fakakofekofe le matagi ole muli14
e tutuli4
Ole tutulio6
Na fifili mauga mei Niputuli e tutuli17
Solomuli fakatasi mei Kolonui e tutuli18
Sola ki Kolopelu le fia mauli13
Nofo Sigave manatu kia muli e tutuli16
Kalo kalo mea le laa ka to11
Tafua le toa la fakasinu fale13
Ave kile muli poloaki mo Sigave14
Tau faka nana mo taupapale12
Kaiveli le kasoa ele muli fale14
Patu patu ale vai tapu la11
Fakamatemate ale kofe tau e e14
Nofo le Atua mo tau aki la12
Lona vaka e gasue fatu ia.12
Tafua kua laga le niu a Alo la14
Ka kolefea fua lona mamioga13
Kua laga le niu ke molimoli la13
Kae sao Sigave mo Alofi.11
Fakatiu ke fakalavaki la11
Na tafito iai le too lima12
Laku kofe na pau mei lagi la12
Ke avake ki lalo kau tukia12
Kole kele ku lagolago tasi la12
E tuki le kofe6
Mai ke mua le vai e fai11
Fai fakalogona le kofe e tagi kofe15
Tagi le kofe kofe7
Tagi le kofe kofe7
Faliuliu ale kofevai faliuliu ale kofevai22
Fau laku kofe ki matagi kofe12
Tagi le kofe5
Kemo le uila mo felama aki12
Kofe nukia ele matagi kofe12
Tagi le kofe5
Kua tuu le matagi ole vasa kofe14
Tagi le kofe5
Ki fulia ele tikotala kofe12
Tagi le kofe5
Tuku au nei e kifua takofe13
Tagi le kofe5
Taga e ki ki afa tumoeuili oea16
Agi le matagi agi le matagi mei lagi16
Le matagi ta feagi aki le matagi14
ole vaka aliki7
Agi le matagi agi le matagi mei lagi16
Le matagi ta feagi aki le matagi14
ole vaka aliki7
Agi le matagi mei lagi10
Takoto a ika ole vai10
Moekese ona ika fekai11
Selepule ku molomolo fisi11
Kilo kile pupu matagi9
Ka mapapa mo felausi9
Kole kau tea mei lagi10
Agi le matagi agi le matagi mei lagi16
Le matagi ta feagi aki le matagi14
ole vaka aliki7
Agi le matagi mei lagi10
Na pagoa laku kofe Tavai la12
Na pagopagoa le kofe9
Kalokalofia le kofe lialiakia le kofe18
Amoamosia le kofe seluselua le kofe17
Ti tuki tukia le kofe9
Kofe ka falele kofe ka siga uila14
Kofukofu le fale tapono10
Kae pa le lagi tuu loto10
Kofukofu le fale tapono10
Kae pa le lagi tuu loto10
Kae fekini kae fepago kae fetoso15
Kae fakamate le sali toto11
Kau afegina le palavao11
Le matagi kua agiagi to11
Le matagi kua agiagi toka12
Viligia lau ale puatala12
Tumoaeuili oea.10
Tuki le kofe kofe7
Tuki le kofe tau mole kele tapu le vai16
Tuki le kofe kofe7
Tuki le kofe tau mole kele tapu le vai16
Kaui velo le atu matagi11
Kole matagi ka teu mai10
Kua gana ifo le Sau fekai12
Kua oki le kele i lau kai tapu le vai17
Tuki le kofe kofe7
Tuki le kofe tau mole kele tapu le vai16
Ka fano Futuna tauvasa10
sakili ki muli kile tagata11
Fakafiu i Tkapulakaia la12
Ko Tiafoi se tau fetapa11
Fakavelikele laga ou vaka12
Kae aga noa a Tualalaga tapu le vai17
Tuki le kofe kofe7
Tuki le kofe tau mole kele tapu le vai.16
Ka siki Atua kae lolomi11
Ko pagani o pule ke taofi11
Kole malama tio mai foki11
Ki oku kalaua faka oki oki13
Loku tua e palapala mo soi tapu le vai.17
Tuki le kofe kofe7
E ku fakasili kua sili mei le vasa15
E manogi mei fea le kakala12
Fakateki lau manavasa10
Tumoeeuili oa.9
laku kofe kofe6
fasi ia fasi ia8
laku kofe kofe6
Laku kofe na ke lakasia10
Kae teki kile ulu ole ika12
Ka fekai tio kau noatia12
Laku kofe laku kofe8
E laku kofe5
Laku kofe na ta mei Pulotu11
Lagolago i Fenuatuutolu12
Laku kofe laku kofe8
E laku kofe5
Na au Sigave faka pati mai12
Ta ou pou pe fefeaki10
To fua mo ou pale matagi11
Na to ua ole lagi8
Laku kofe laku kofe8
O tuku lua.5
Le bambou ondule comme poussé par le vent du Sud-Ouest qui se lève.23
Oh le tourbillon !6
Il va, fouillant toutes les montagnes, depuis Niputuli qui se met sur le pied de29
guerre.3
Tous les gens de Kolonui qui se sont soulevés ont battu en retraite.24
Les rescapés de Sigave se réfugient au fort de Kolopelu19
Les gens de Sigave ont pensé aux conséquences s'ils se soulevaient.22
La crête marron du soleil se couche12
Le feu est attisé pour huiler le Toa dans la case18
Et l'envoyer de l'autre côté du pays pour provoquer les Sigave20
Qui hésitent à prendre la décision de donner le Kasoa 17
Car ceux-ci le détiennent.8
L'eau sacrée coule goutte à goutte14
Le bambou de guerre se calme au rythme du guerrier.19
Que le dieu, dans sa sérénité, accepte de répondre par la guerre,20
Car sa pirogue a eu des présents de cailloux.16
A Alo on a déraciné et coupé les cocotiers 15
Et on en recherche la courbure.11
Le cocotier vient seulement d'être déraciné que déjà il s'est métamorphosé en lances.24
Seuls Sigave et Alofi seront épargnés12
Mais que Fakatiu soit rasé11
A cet endroit il y eut beaucoup de corps à corps16
Première danse:5
Mon bambou fut inspiré par le ciel,11
Afin qu'il soit envoyé sur la terre pour frapper16
Tout le monde est unanime pour épouser cette cause20
On frappe le bambou7
Que ma renommée me précède.8
Faites en sorte que le bambou retentisse, ainsi pleure le bambou26
Le bambou pleure, encore et encore [bis]15
Que les bambous remplis d'eau sacrée regagnent nos arrières. Que mon bambou26
soit dirigé au vent, encore et encore.14
Le bambou pleure7
L'éclair luit et se répercute.9
Le bambou éclate au vent, encore et encore16
Le bambou pleure7
Les vents dominants ont soufflé, encore et encore15
Le bambou pleure7
Tous les martins-pêcheurs chantent c'est le bambou14
Le bambou pleure7
Laissons encore pleurer les bambous13
Le bambou pleure7
Il avait retenti comme lors d'un cyclone13
Le vent a soufflé, le vent a soufflé du ciel.13
Le vent a soufflé de toute part, c'est le vent de la pirogue royale [bis]23
Le vent est venu du ciel8
Tous les poissons de l'océan dorment11
Les poissons cruels dorment à part9
Ces poissons donnent l'impression d'être des monstres terrifiants.18
On craint que les guerriers ne se réveillent comme le cyclone qui se déchaîne.25
Et qu'ils s'entrechoquent et se surpassent.13
Ce sont les blancs du ciel.7
Le vent a soufflé, le vent a soufflé du ciel13
Le vent a soufflé de toute part, c'est le vent de la pirogue royale22
Le vent est venu du ciel8
Le bambou s'est emballé et a atteint son but14
Le bambou s'est déchaîné6
Le bambou pavoise, le bambou se balance au vent19
Le bambou est caressé, le bambou est peigné14
Et on frappe avec le bambou10
Le bambou se penche, il va toucher terre, il engendre l'éclair.20
On recouvre la case,8
Alors le ciel peut se déchaîner, [bis]11
On se frappe, on se rue, on se bouscule14
On arrête l'effusion de sang,9
Je survole le paysage8
Le vent souffle par intermittence,11
Maintenant le vent souffle moins fort12
Les feuilles de Puatala se répandent au vent16
Tuumoaeuili oa !10
On frappe le bambou, encore et encore14
On frappe le bambou, il atteint le sol à l'exception de l'eau .21
On frappe le bambou, encore et encore14
On frappe le bambou, il atteint le sol, mais pas l'eau.19
Tout le monde est sur le pied de guerre14
L'expédition s'approche7
Le roi cruel a daigné se joindre à nous.14
Votre cannibalisme a ravagé la terre à l'exception de l'eau.21
On frappe le bambou, encore et encore14
On frappe le bambou, il atteint le sol, mais pas l'eau.19
Futuna se plaint,6
On recherche l'homme entêté demeurant à Tapulakaia .17
Le Tiafoi s'interroge :9
Fakavelikele prendra-t-il sa revanche ?13
Car Tualalaga ne se doutera de rien, mais l'eau ?20
On frappe le bambou, encore et encore.14
On frappe le bambou, il atteint le sol, mais pas l'eau.19
Si nos voeux ne sont pas exaucés par les dieux16
Alors il faut arrêter le cannibalisme des chefs .15
Je prends à témoin le monde7
De mes efforts destinés à m'attirer les bonnes grâces des dieux.17
Mon dos est ulcéré et brûlé par la chaleur du soleil, mais pas l'eau.20
On frappe le bambou, encore et encore14
On a traversé le Vasa.7
D'où vient le parfum des fleurs !9
Hume à pleins poumons !7
Tuumoaeuili oa !10
Oh mon bambou, mon bambou !9
Il s'est cassé, il s'est brisé,6
Oh mon bambou, mon bambou !9
Mon bambou que tu as piétiné10
Alors qu'il était sur la tête du poisson,13
S'il est cruel, je le harponne,9
Mon bambou, mon bambou, oui, mon bambou !15
Mon bambou qui vient du Pulotu 12
Est brisé en trois morceaux et il sert maintenant de tuteur aux hommes.24
Mon bambou, mon bambou, oui, mon bambou !15
Les Sigave m'ont fait la réflexion :11
«Coupe ces poteaux , car à quoi serviront-ils ?17
Plante-les pour t'en servir de remparts au vent,14
Avant que l'eau du ciel ne tombe».13
Mon bambou, mon bambou !8
Tukulua !4
mio mio4
Na ku tuu tuu i Tautuli la12
Ti kau taufa ki gatai la11
Pe tau mai se fakaili papala,13
Kau tao ina ke tou kai ai la14
Finematua fmematua9
Lalaga sau tauga8
Ke fafao ai sau tofilua12
Kai tapo mo mauaua10
Ko lena fua e galo atu la11
Ti kau ifo ake loa ki one la13
E tau le manu malie la10
Kau fafa na kua mole la10
Kolena Sigave e nake la10
Kole kava e tuu mei mua na12
Kae kafa malaga kae tofi kae mama15
Kae tufa kae toka fakatasi le kele o Futuna19
'a o'a o'a5
O falea kavao tapato mio.12
Pati le mana ti felafelati11
Tagaloa kua ifo mei lagi12
Kofea ko Mago tuu ta pati11
Pe kofea fua kole Vakalasi12
Naku funa le ala vai9
Na viki a mua kise mauga11
Kaumago na tau tau lalo fua13
Ko ona talatuku mei mua11
Kole mauga na malu i tagata la13
Kau tuu loa ile mauga la12
Tio atu ki Nupuotoloa11
Tokalaga lena o Falemaa11
Fakaoki ai leia tauala13
Kona Kaumago e tuu maila12
Tuu ai ioku fakamalu lasi13
Na eti le a tanu mole masi11
To le pou mo fanaki8
Kua oki Fitu lou fakalasi.12
O mio mio5
Ko Lalolalo ana mo Kolotai12
Ko loku mafana na veli iai12
Manutigasau ave ki Matagi12
Kulu ave a le Sau fekai11
Avamafoa o tuku kiai11
Nae leaise galu e fati11
Ko Matakolo mo Patafia10
Kape se la ti kau tulia10
Natu matagi i ou muli la11
Kau natu fua toga fitiia12
Ko Toga ana na kau tukia11
Mapa le toto kau inu ia11
E momoko teilo pese vai la12
Kole launiu fati faka fuanoa14
Ti ave o to mei Pelenoa11
Kae kau pula mei Vaitoka12
Ko le ulu lena o le toa10
Ko le kava e toka mei mua na12
Kae taaki kae tofi kae mama13
Kae palu kae tufa8
Kua toka le kele o Futuna11
'a......1
O falea kavao kapato mio o'a14
'a1