Aitutaki

The Aitutaki version of the story of Iro, translated by J. T. Large // JSP. Volume 12, No.3, September 1903. P. 133-144
Ko te ara ia te tumu ko te ara ia te kere, ko te ara ia Aitanga a Nuku ia Aitanga a Rangi. 40
I te Rangi piri io, i te Rangi piri ake, i a Tu-te-ara-kura i a Tu-te-akatere, i te Rangi-akapuria. 41
Ka pu koe e ao Marama. 10
Tokoiua ia nga Ariki o avatea ko te Ra ko te Marama. 24
Ko te ara i Iti, ko te ara i Tonga, e ruru e uta ki te vaka e kave ki Vavau. 31
Ena ra ko Tane-roa ko Tane-poto ko Ti ko Akarimea. 21
Ko te Ika-pokopoko arera o te Moana—ko Iro ia—tuakina, oake e ono i te ara a Tautu. 39
Tautu's sin was the great original sin of old, 15
From the conception of the progress of Earth and Sky, 14
When the Sky was embracing (Earth) below 10
When the Sky was clinging above. 8
From the time of (the gods) Tu-te-arakura and Tu-te-akatere 20
Of the Heaven of peace and plenty. 11
You will become a world of light (and leading) 14
There are two gods of this bright world, the Sun and the Moon. 16
The sins of the East, and the sins of the South, bind them together, 18
Put them in the canoe and take them to Vavau. 15
There are (the gods) Tane-roa, Ti, and Akarimea, 17
And the great rapacious fish of the Ocean—Iro himself. 19
Cut him open and give him as satisfaction for Tautu's sin. 19
Kia tauoroi ui atu ana au ki toou kainga e kore e takaroa. 30
E taapu atu ana au e, e eva. E eva metua ana au nooku i a Vai-tu-marie. 35
Kua tiria ake nei e Iro ki raro ki te rango metua ia Otutai. 28
Ko te rua ia o nga taae o Nganangana e Unumea. 21
E matike ra au ki runga nei. Te ororoa te oropoto te oro mainaina. 30
E pu ra tangata e. E Tiki E! taua ra ki Uea, tei Uea oki, ei reira nga rua. 34
E Tiki E! taua ra ki Are-korero, tei Are-korero oki ei reira nga rua. 31
E Tiki E! taua ra ki Are-vananga, tei Are-vananga oki ei reira nga rua. 31
When I went to seek thee at thy dwelling place thou wert not to be found. 21
I am held fast in my grief and mourning, lamenting for my mother Vai-tu-marie 23
(Whose body) has been thrust by Iro beneath the centre skid of (his canoe) Otutai. 25
The noisome pit of the evil spirits Nganangana and Unumea 21
I will spring up and run far and near, yet gently, such a man will I become. 20
O Tiki (atua) O let us two go to Uea, for at Uea are the graves. 25
O Tiki, O let us two go to 5Arekorero, for at Arekorero are the graves. 26
O Tiki, O let us two go to 2 Arevananga, for at Arevananga are the graves. 26
Akateretere vaka ia Otutai na Iro-nui, 19
Ko mai te titia, akatu te tira, ko Toru-tatai 19
E, tei vao te tini o Puna e! 12
O! 1
Tei roto te tini o Iro, e! 11
O! 1
I kauri no Pakiara, io kauri no Pakiara! 19
Ka pou koe ki raro. Ka pou koe ki raro! 16
Launch the canoe Otutai for Iro-nui 15
Hand the beater, step the mast, the mast Torutatai. 15
O the multitude of Puna are without. 14
O! 1
O the multitude of Iro are within. 13
O! 1
Pakiara's black … Pakiara's black … 10
You will be consumed beneath (the canoe) 14
You will be exterminated beneath (the canoe). 16
E, Iro E! e tungutu matangi ko te arai i te maoake, 22
Tangi nga unu na Rongo. Ka eke i te kapu ua e! 18
Ko te tua o Avatea. Tua atu, Una atu, Akiukiu, Anaunau! 27
Kiritiia te taea. Kaore oki e Ariki nui i kake ana i te papa i a koe nei. 35
Taku tama e! E Torea! E Torea ainei koe na Ahatonga? 24
E Torea ainei koe na Tongaiti? E Torea ainei koe na Tangaroa-tu eva'i? 34
Kua kitea koe e au. 10
I tipi ana koe i reira. I aro ana koe i reira, i tapa kiritai ana koe i reira. 37
E te ua o Tane piko io ki raro ka ongi taua. 20
E Tane tangitangi i tana manu, E Tane ka tetere taua. 22
Aua taua te tetere i kia tae mai nga taunga ko Au-pu ko Au-vananga ko Riro ko Toro. 37
Akatoroa'i ra i kona O-Ou mata E Atuke kia tu kia puta ki runga i o Tu-Makao. 35
Naaku e mitimiti ki te Ataiti i roto o Atuke, i te Tarui i te Akau roroa. 34
E noa matai punga, e teina patuki tiakina moe a te avaava, 27
E vaainga kupu no tai no te Atu Moana. 17
Ka roroti ake nei ki tai o Akatautipa, 18
Kua kata-oreore mapi, ko tama ua uriia. 19
Aerea ki moana uriuri, ki moana vaivai. 20
Na titikereti na tatakereta; te ingoa ra o Mana taua Mumu te Mu. 27
Te ingoa ra o Mana taua Moumou terea. 18
E eketanga na te Ara ki raro Nukuaio. 17
Ka kati ake aua nga tamariki i te uaanga o te kai. 23
Ka moe akatoka ka vi ka riaria. Ka mataku au i a koe e te Atua. 29
O Iro who stands facing the wind as a barrier to the Maoake, 20
Take an offering for Rongo.10 Thou shalt climb on the shoulders of the people 23
On the back of daylight. Long, long away and hidden from sight. 15
Fear not, no great Ariki in thy generation can compare with thee 22
O my son. Art thou a Torea11 for Anatonga?2 14
Art thou a Torea3 for Tongaiti2? Art thou a Torea3 for Tangaroa2 the mourner? 28
I know you now. 5
You skimmed along o'er the tide, with craned neck and eager gaze, just touching the brine with your pinions. 34
O the shoulders of Tane2 stoop down low, we two will kiss. 16
O Tane2 grieving for his bird (Iro) O Tane let us roam together. 21
No, we will not roam, eh? Await the arrival of the wise men 19
Au-pu, Au-vananga, Riro and Toro. 13
Rivet the gaze of your eyes Oatuke12 that they may strike and pierce upon Iu-makao. 30
I will lick (follow) Atuke's shadow in the valley and on the long outer reef. 23
A nou13 looking like a rock, a young patuki carefully guarding the channel. 25
A division of speech from the sea, from the Lord of the Ocean 20
To be lost in the deep at Akatautipa. 14
The laughter was long and hearty of this son of the hurricane (Iro) 20
Frequenting the dark ocean, the waste of waters. 15
Enlivening musical sounds (of the kaara) are heard, proclaiming:— 22
The fame of our warlike deeds shall spread afar, 16
The fame of our warlike deeds shall stand. 13
This is a descent by the road leading down to Nuku-aio. 18
The children (of Iro) shall eat of the food of the land, 16
Their sleep shall be as sound as a rock. 12
They shall be subdued and afraid only of thee, O the god. 17

Traditions of Aitutaki, Cook Islands, by Drury Low // JSP. Volume 43, No. 169. P. 17-24
Ngapuariki te vaka o Ru 10
Tei tere mai mei Avaiki e 13
Ko Ngapuariki te vaka o Ru 11
Tei tere mai mei Avaiki e 13
I tere tu mai ki konei 10
Ki Utataki-enua 8
Na te vaka o Ru-enua i katiri mai 15
To tatou enua. 7
Chorus: 2
Oea ra oea ra oea te vaka nei 16
Aere mai ra aere mai ra 12
Aere mai e ine ma e 10
Ka noo tatou ki runga i te enua nei 16
Ko Araura nui maruarua e.

Traditions of Aitutaki, Cook Islands, by Drury Low // JSP.Volume 44, No. 173. P. 26-31
E pou te tangata 7
E pou nei e. 6
Pouroa ia koe e Ope e. 12
Kite ua mai koe i te ata i taku rama 17
Ki raro ki ii e 7
To nio e Ope e 7
To mata e Ope e 7
To mata tutu etene 8
Tangitangi iai e 8
Taraurau iai e 9
To mata e Ope ki te ai.