Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *üle-
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 to divide, distribute, endow 2 lot, endowment
Russian meaning: 1 разделять, распределять, наделять 2 доля, надел
Old Turkic: üle-, üleš- 1, ülüg, ülüš 2 (OUygh.)
Karakhanid: üle-, üleš- 1, ülüg, ülüš 2 (MK, KB)
Turkish: üleš- 1, üleš 2
Tatar: ü̆läš- 1, ü̆lĭš 2
Middle Turkic: ülü 2, üle- 1 (AH), üleš- 1, üleš 2 (Pav. C.), ülüš 2 (Abush., Pav. C.)
Uzbek: uläš- 1, uĺuš 2
Uighur: üläš- 1, ülüš 2
Sary-Yughur: ülis- 2
Turkmen: üle, ülüš 2, üle-, üleš- 1
Khakassian: üle- 1, ülüs 2
Shor: üle-, üleš- 1, üleš, ülüš 2
Oyrat: ülü, ülöš 2, üle-, üleš-, ülöš- 1
Chuvash: valeś- 1
Tuva: üle- 1, üleš 2
Kirghiz: ülöš, ülüš 2
Kazakh: üles- 1, üles 2
Noghai: üles- 1, ülis 2
Bashkir: ü̆läš- 1, ü̆lü̆š 2
Balkar: üleš- 1, üleš, ülüš 2
Karaim: üleš-, ülüš- 1, ülüš 2
Karakalpak: üles- 1, üles 2
Kumyk: üleš- 1
Comments: ЭСТЯ 1, 627-629, EDT 127, 142, 153, 154, Егоров 46, Федотов 1, 98-99, VEWT 520, TMN 2, 120-121.
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-atu,turcet-krh,turcet-trk,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-uig,turcet-sjg,turcet-trm,turcet-hak,turcet-shr,turcet-alt,turcet-chv,turcet-tuv,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-blkx,turcet-krmx,turcet-klpx,turcet-qum,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
981661913
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov