Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *jalpɨ
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 broad, flat 2 blade, paddle 3 shallow
Russian meaning: 1 широкий, плоский 2 лист, лопасть 3 мелкий
Karakhanid: jalbɨ 1 (MK)
Turkish: jalpɨk 1
Tatar: ǯɛlpɛk 1
Middle Turkic: jalpaq 1 (Pav. C.)
Uzbek: jɔlpɔq 1
Uighur: jalpaq 1
Turkmen: jalpa 2, jalpaq 1, 3
Khakassian: čelbax, nalpax 1
Oyrat: jalbaq, d́albaq 1
Yakut: salbax 2
Dolgan: halbax 'span; foot'
Tuva: čalbaq 1
Tofalar: čalbaq 1
Kirghiz: ǯalpaq 1
Kazakh: žalpaq 1
Noghai: jalpaq 1
Bashkir: jalpaq 1
Gagauz: jalpaq 1
Karaim: jalpaq 1
Karakalpak: žalpaq 1
Kumyk: jalpaq 1
Comments: EDT 919, VEWT 182, ЭСТЯ 4, 14, 100-101, Stachowski 94. This root should be distinguished from *japur-gak 'leaf' and from *jalpɨ- / *jelpi- 'to shake, sway'.
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-krh,turcet-trk,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-uig,turcet-trm,turcet-hak,turcet-alt,turcet-jak,turcet-dolg,turcet-tuv,turcet-tof,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-gagx,turcet-krmx,turcet-klpx,turcet-qum,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
362229013
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov