Rennell and Bellona

Samuel H. Elbert. The Fate of Poetry in a Disappearing Culture: The Case of Rennell and Bellona in Outer Polynesia // The Journal of American Folklore, Vol. 80, No. 317. (Jul. - Sep., 1967). P. 236-246.
Te tangi a Tekamu kia Ma'itaki 13
Na mangu te ahiahi, toku tangi e tunguti pe te ngenga. 20
Manga ngenge hinangango i to'ou kua haka'agoha. 19
Kua ka ngo mataina he'e hokisia tou kangohia. 20
Tupe ai ou tino na takoto ma i hage te Kaaiba. 21
Seu 'ia ou ngima noko pengu ai au toghinga. 19
Taahonga ou ba'e, noko tu'u ai i ou haaiba. 21
Kau hakangau 'ia ou ngongo ke tanga ki rnungina. 19
Tu'u tou pou haa manga tu'u rnai te tirnahenua. 20
Angatonu i tango, 'ai ai tau noa ki anguna. 19
Manga 'oso ki te 'uhi, na me'a, na tonu kia te ia. 19
'Ati ai tau noa, manga tu'u i tou ha'itotoka. 20
Ngepe iho e koe, manga 'one ku manga he'e nga'ua. 19
hfano rna'u i te huti, teenaa tou nga'akau hua. 20
Tuha ano rnangoa'a, manga okioki a Te 'Ota'ota. 20
Mapu ake ki te hange te kahota noko tenge i te ia. 20
Iho atu i te anga, manga sop0 atu ki te aba 'eha. 19
Sopo ake ki te baka, manga tuku atu ki te tai 'eha. 20
Manga 'oso ki te sua, rnanga hakapongo ngu au ika. 19
Tuku mai Nukungeba, manga 'one e gu 'ou baka 'eha. 20
'Ase alce ki te ngiu, to'o rnei ake i te anga 'eha. 20
TO'Oai e au, 'oku kai omoe i te ika. 18
Hoki bae tou 'ao, tupe 'ia ku manga hakangongona. 20
Manga tooaki atu kia te tarnana o Teikanoa. 20
Mani noho ange ngoa, i to'ou manga hakataaea. 20
Mata kite a pengea, kua 'aatea ai o oota kuonga. 23
Na hu'aki toku mate, toku tangi manga tenge taki gua. 20
Hakamotu taku hua, manga tuku ki to'oku 'aua. 19
Tuku i otaa manaha, manga ngotu'aki e ba'i pegea. 21
A Lament by Tekamzl for Ma'itaki 10
Evening shelters my tears that drip like tumeric. 14
Heart dismayed for you so pitiful. 12
Punished, behold, your punishment never to cease. 16
Your body lies in the house, stretched out like the Milky Way. 19
Crippled arms that once cleared deep forests. 13
Prostrate legs that once went forth to fish and hunt. 13
I recow~yt our story to tell to those who follow. 14
Your four posts [houses} stood standing [like) a steamer. 18
Dedicated with taro, heaped there your thousand baskets high. 20
Take the yams, tubers given him by gods. 10
Heaped there your ten thousand pairs placed at your doorway. 21
Your distributions, indeed plentiful as sands. 15
Four hundred banana bunches too, there your plants bearing fruit. 21
Distribute there hot [food], and The Wealthy One rests. 16
Goes up to the house and sweat pours from him [he has worked so hard]. 21
Goes down the pathway and comes out at the great shoreway. 18
Goes up to the canoe, and then out to the great sea. 18
Grabs the fishhook and calls your two fish. 11
That come from Isle of Flight [home of flying fish), plentiful as sands [in) your 21
two great canoes. 6
Take [the fish} up into the hull, take up on the great pathway. 18
I take them, fish for my late supper. 10
Not yet was your power lost that now lies supine and only listens. 19
Teikanoa's father [the man being honored) is maligned. 18
Stays long, wretched. 4
Looked upon by people who forsake our place. 16
Told is my sorrow, tears flow on and on. 10
My song is ended, just left to drift. 8
Ended with our home, admired by all. 11
1 0
C.T.R. ke ngoi, 3
Ngotu ma'u ke U.S.A., 7
I te sia hai ke pangongia i kanei, 15
Na masasaki o ngua potu, 10
He'e 'amo atu ki Ngotona, 10
What kind U.S.A. 'amo mai? 8
Chorus 4
Sopo atu ai, te ingoa hakakata, 14
I te 'am0 mai a Ngotona, 9
Ki te taha o te 'ao, 8
Te ingoa ta'e sungu tangala. 11
2 0
Ngongoaki ai te Eskimo, 10
0 'oti te to'o masaki mai, 10
E hakapau ke nila i te bai senge, 14
KO ba'i corner i te taha o te 'ao, 13
Manga kakata ma te pangungu atu, 12
What kind U.S.A. baba mai? 8
3 0
KO ba'i coner i Mungiki nei, 11
Manga tinga ba'e ki Ahanga Bay, 11
I te notice ba'i baka ki konei, 13
Iho atu i Labaningani, 10
Pali baka ki te tai, 8
What kind U.S.A. tinga ba'e? 8
1 0
The center's so fine, 6
Aims to be called U.S.A., 8
Wants to be treated here as lords, 10
The sick of the two ends, 6
Are not carried to the center, 10
Why does U.S.A. carry here? 7
Chorus 4
Sing out the silly name, 7
Center carries, 5
At the break of dawn, 6
The name tangala-flower wiping feces. 12
2 0
Even the Eskimos hear, 8
About bringing the sick, 7
Who want injections, 6
With gonorrhea medicine, 9
Every corner of the world, 7
Laughs and hums, 4
Why does U.S.A. carry [the sick} ? 7
3 0
Every place on Bellona, 8
Gets sore feet {going] to Ahanga Bay, 12
To see the ships here, 7
They return to Labaningani, 9
Seeing ships at sea, 7
Why does U.S.A. get sore feet! 9
1 0
Naa solaghe a Mungiki nei e ngu a'a Sa'a Iho, 19
Kae third ta'amatou te banner i Henuangoto, 17
Te solaghe 'au mai e govern ki tomatou headman nei, 21
Manga hai hekau ai ba'i kunga kaa matou mane. 20
2 0
Na hekau o Muniki manga hai soko e ngua potu, 19
E lango baka ngenge i te ngangi o ngakau i Moscow, 18
Ko ngua potu e dresser o headman o kalaka, 16
Ko ba'i kunga manga i'ita mai ma te tatangi. 17
3 0
Amatou hekau nei, e pau ke hand over, 16
Ke kite ai ba'i kunga i te headman o kalaka, 18
Ko ngua potu he'e i'ita ki na hekau a ba'i kunga, 20
Ko ba'i kunga te i'ita ma te hakanau mai. 17
1 0
The flags of Bellona were two from the Iho clan, 14
The third is our banner at Henuangoto, 13
The government has given the flag to our headman, 15
And every place works for our money. 11
2 0
All the work of Bellona is done by the two ends, 13
Traveling by airplanes in the heavens over Moscow, 16
The two ends have dresser, headman, and clerk, 12
And the other places complain in jealousy. 14
3 0
Our work is handed over to us, 10
Everyone sees the headman and clerk, 12
The two ends are not jealous over the work that all must do 18
The other places are jealous and mournful. 15
Tou tuhahine hakahua 10
1 0
Ko koe noko hano ma te pa'a ai konei, 16
I te na'a e koe tou tuhahine, 13
Kua hai tama taupo'ou i te koe, 15
Kougua te manaha e tasi. 11
Chorus 4
Tou tuhahine, tou tuhahine, tougua manaha 19
E hai tama i te koe (repeated). 13
2 0
Na henua e getu ngatahi, 10
Kae 'ehanga ki tou manaha, 11
Kua pipiki e koe o 'oti, 11
Tona hua e sop0 i te ia. 10
3 0
Ko ba'i tau tuhahine kua papa'a, 14
I te hiina'i mugi ia te koe, 13
Kitai na'a mai manga konei na noho, 15
"Ai manga ko koe matou manaha. 13
Your true sister 6
1 0
You have made us ashamed, 10
You have taken your sister, 10
Who has, unmarried, borne your child, 11
You two of the same family. 9
Chorus Chorus 4
Your sister your sister, your family, 12
Has borne your child (repeated). 10
2 0
All the people commit incest, 9
So common in your family, 8
You have taken them all, 8
Her fruit has come from him. 8
3 0
Every brother and sister is ashamed, 11
To look at you, 6
To know maybe it's just the same, 9
Since you are in our family. 11

Diana Bradley. Notes and observations from Rennell and Bellona Islands, British Solomon Islands // JSP. Volume 65, No. 4. P. 332-341
Hakatahi kitaumau tukou puipui manu kauagumio. 24
Uagago tehatimagae ai manga tuha hakahaki kitetoi. 24
Onagango katoo ki angungo hano aikoe langoni. 20
Naksuga tau amo baeguo ite ngaguenga matehakauto. 23
Ngangnna tona sikiikamoi guisanga tamagu kia atuo. 22
Nae au nanga hatigotoai kenoho hetasi otehenuo. 23
Hakamotu tehua tukukinoi tuku kitou hage na seuio. 24
Haino temaguia atuo magi kosamogi tetigo. 20
Gather together thy harvest, birds are starting to eat and I chase them. 20
Make a noise those who are climbing [the nut trees] I divide and give back [to the gods]. 28
His news will go to the top (the Lake), you must go and praise the gods. 20
It is good for you to carry and divide, in sacred place . . . (old word, meaning lost). 24
Make a shout that the people finish carrying [nuts] Guisaga is the shield against the devil. 29
My heart is very sad when I see him, he can keep you in the land. 19
Cut off and finish this song to him like your line which is finished and scattered. 24
You are my shield to the devil, I bend down and look at my body—(orig. bent and bent to the glass). 26
Temagino tapo, gongoake au naugalaghagho ete kua sagigito. 26
Tamana o teume, heenoe manga aga itepo. 18
Hee aga ihe mea, saemanga aga itona bugho. 19
Manga unga kiteau, kesukia tebugho kitabo. 18
Kita gaho inai kote hatumotu mangea ngongoto. 19
Naunu tou ghapa kakau age au bagibo. 17
Nato habegeke kae iho tetai goputo. 16
Asuai togui hakasahe ketaki mata ono. 18
Nauhu taotao hakaiho gia mau temango. 18
Kauganga taia kepisi tetoto kitekoe. 17
Tuku atu tega manga unu tetao go amio. 17
Kau mata in iteugua manga hoka ngangago. 17
Mangataumanoa katekainga otou tao. 17
Tuku atu tetai, kaemato kiteua eto. 17
Naui ngatogo aukamo nahakasamagogo. 17
Kauagu koinai au kakenga uteogo. 17
Nahee anga saga tau lago matau balogho. 17
Tuuiho kite tugi tagi ahe nakai babibo. 18
Toku kai omoe kitemagu penei otepo. 17
Hakamotu taku hua, kia tinotonu hoka soa po etekua sagigi toe. 28
Peace fall at night, I hear and I am sorry. 13
Father of the fish don't sleep, but wake in the night. 14
Not wake anything, but wake in fishing with his net. 14
He asked me to take the net as we go. 12
We put the net down at Tehatumotu have peace and peace. 20
Take off the first half of the net as he races and I swim towards the north [to make fish go in the net]. 28
Put the net bent and many fishes will go to it. 12
He takes the fishes with the net, put them in the canoe, count them by 60 each time. 23
Dive and press down the net, the shark is coming too. 14
I will kill it and its blood will cover you. 13
Leave the other [net], take the spear and carry it. 15
I see and I look to the great fish it is nearly gone. 18
It does not matter how far you are, you are my spear's food. 20
Leave the salt water for rain is coming. 13
Take off your spear with noise (old word). 13
I will race to your ladder on the hill. 12
You can go shooting and netting in another direction. 18
Stand at the bottom of the tree, other people give him his breakfast. 21
My supper and sleep the night coming. 9
I will finish my son to Tinotonu and I. 12
Unga ti a te papa ki tai ana. 12
Pena pena mai hage te tangata. 12
Ugu iho mau au nga na. 10
Tu u ou bae gu a gae ana. 12
Hoga ou gi ma gu a unguana. 12
Angu atu ano te ku a go ana. 12
Mapu ke he buli na ho gasiana. 12
Kaho ta na te ge i te ia na. 11
No ho atu ka u te lago biana. 12
U nga ki te tanga ke gou iana. 12
Sau ake ana ka uga na. 10
Ki ki ki ni pita hu ti ko toana. 12
Taga to u go to ke maho gana. 11
Mabu ghe he bu li tago geka na. 11
Haka mo to ke tu ku te hu a na. 11
To oku na bu ghe ite iana. 11
To o tau a na bae gu ana. 11
The dance is starting. 6
The man is dressing in the house. 10
Coming out from the house like an arrow. 14
Stand your legs both like green fishes. 11
Stretch out your hands like brown fishes. 11
Take a step forward and make it long. 11
Rest on the open mat which is ready for you. 13
A splash of water will make him wet. 10
Sit down and I will wrap him with cloth. 9
He asked me to take off his bag. 10
Taking off his betel nut may know. 9
Chewing them with leaves cutting off. 10
Tell your soul had more wisdom. 10
Open the young ' leaves. 8
Cut off and finish this song. 7
I am going away from him. 8
Both of us were separated. 9
Dawn of the day breaking becomes bright. 11
Hakagau hano aku sinaga gepe hano itaku mauoha. 22
Nahatigau mai Honohono tangi iho atun kina kango. 21
Kotekokanai ko Guimata tatau kinai aku takunga. 22
Ko matahenua kiguagepa giu ugu ai Motogabo. 21
Iho aku obo ite ghosoma usu aku gi bau i moana. 22
Keuhoki toku geo kigago gea i tahagangi mauta. 21
Taku kanohenua mangalogha nga nangana mai Hongatoa. 21
Iho kinai taku paikeo nabeghoghisi mai kagua. 21
Nahoki gago taku tuki baka gea igoto i Mataubea. 22
Po hitu koi pobague-koi hakaso gokau ake. 19
Tangi hoki taku hai atua ketau hage i Hanakaba. 21
Amoai taku so gomaue koau ko temaungamaue boisu eau kenoka hokito ku henua o tokanga. 42
I count my forest of nut trees as I walk, and many (people) are collecting my nuts. 23
Collecting and making noise at Honohono, then carry down the nuts to the valley. 23
This harbour is Guimata, I collect many nuts because here I pray for nuts. 24
Those who at south to Guagepa bow thy heads at Motogaba. 19
Down my voice from Teghosoma I make a very loud voice at the sea. 23
Return my voice to the north I talk at the hill and the lake. 17
My people are making noise and noisy at Hongatoa. 18
Down to them my praying they making noise at Kagua. 15
I return again to the north by canoe and talk at the middle of Mataubea. 24
Seven nights yet eight nights still they make noise. 14
Cry back my loud voice and stay in the house at Hanakaba. 18
Finish and I go back to my people and stay home. 14

An ethnological sketch of Rennell Island : a Polynesian outlier in Melanesia / by Kaj Birket-Smith. Kopenhagen : Munksgaard, 1956
Te hakatani te hakatani kite mai ohai ke tatani 21
muna atu hoki te makakau 11
tena ahai aŋa ki a te au hakamahanahana makau 23
hakasa hemiakuahai 10
huŋge oku niugape te 10
Make (me) cry make (me) cry see who crying 10
talk return erane (your) neek (to see) 13
who turns to me eneourage adultery 13
forbid ? 2
my coconut trees (?) 5
Toketa na hoki i Mungaua 11
kanukanu ki ana pukapuka 11
tosi kinai taku tu’ungaŋgo 12
ta ngani kinai te tiŋgo 10
tuku iho konei ke nonoho tutu 13
te ŋgupe ta mai tei mai te ŋgupe taia 18
Doctor return from Rennell Island 9
write in his books 6
draw in (on) my ? 3
? in (on) peep through a hole 9
let down there sit fast down 7
gather it hither yonder hither gather direct hither 15
Saua toku haŋge kia una (?ŋguŋa) 16
unusia te soa te pou mua 12
tauha ietuŋaki te henua 13
ŋutu sumaŋgie 8
kitea leae kitea 9
e kitea mai moa e kitea mai moana 17
te ŋutu sui tena ia 10
My house stands at Saea 8
Cometo(?) my house to help (? high) 9
gossip friend pole in front 8
mouth (eat?) palatable 8
is seen is seen 6
is seen from middle is seen from sea 12
eat corresponding of that with. you that. 12
Toku haŋe na tu'u i Saea 12
oka na iki te toŋa ki mua 12
iainai kinai tenga kie ha na popala 17
tona amoŋa hakaeke ihoguakuhana 17
ona huahua na tau hua 11
tona ŋgau ato te ŋgaho i ba 13
kake ake mau te ŋgaho ŋgima 13
hahe'e taea toku sitoa. 11
My house stands at Saea 8
rafter whistle southwind in front 9
blow into yonder four helper 9
its carry put up ? 4
its by the hundred count tenfold 8
its leaf thatch roof mat(?) between(?) 10
climb up grasp roof mat(?) hand 7
? obtain my store. 5
Poaka e poakaka e poaka 12
poaka e poakaka e poaka 12
e poaka mai moana 9
te ŋatu sui o tena ia. 11
Pig pigs pig 3
Pig pigs pig 3
pig from sea 4
eat corresponding of that with you it. 12
Toku ma'aŋga te tai kona 11
he'e atu aku haŋgotaŋa 12
ti'i e te saŋa ka kai (i) uta 13
akuaba ahonana'a kinai 12
na'a ma'u aku (makul) aŋgomonoŋa 15
My garden sea there 6
sail out my fishery 6
fetch and(?) continue eat land 9
???? 0
???? 0
escaped fish from my hand. 6
0

Notes and observations from Rennell and Bellona Islands, British Solomon Islands, by Diana Bradley. JPS, Volume 65, No. 4 P. 332-341 33
Hakatahi kitaumau tukou puipui manu kauagumio. 24
Uagago tehatimagae ai manga tuha hakahaki kitetoi. 24
Onagango katoo ki angungo hano aikoe langoni. 20
Naksuga tau amo baeguo ite ngaguenga matehakauto. 23
Ngangnna tona sikiikamoi guisanga tamagu kia atuo. 22
Nae au nanga hatigotoai kenoho hetasi otehenuo. 23
Hakamotu tehua tukukinoi tuku kitou hage na seuio. 24
Haino temaguia atuo magi kosamogi tetigo. 20
Gather together thy harvest, birds are starting to eat and I chase them. 20
Make a noise those who are climbing [the nut trees] I divide and give back [to the gods]. 28
His news will go to the top (the Lake), you must go and praise the gods. 20
It is good for you to carry and divide, in sacred place . . . (old word, meaning lost). 24
Make a shout that the people finish carrying [nuts] Guisaga is the shield against the devil. 29
My heart is very sad when I see him, he can keep you in the land. 19
Cut off and finish this song to him like your line which is finished and scattered. 24
You are my shield to the devil, I bend down and look at my body—(orig. bent and bent to the glass). 26
Temagino tapo, gongoake au naugalaghagho ete kua sagigito. 26
Tamana o teume, heenoe manga aga itepo. 18
Hee aga ihe mea, saemanga aga itona bugho. 19
Manga unga kiteau, kesukia tebugho kitabo. 18
Kita gaho inai kote hatumotu mangea ngongoto. 19
Naunu tou ghapa kakau age au bagibo. 17
Nato habegeke kae iho tetai goputo. 16
Asuai togui hakasahe ketaki mata ono. 18
Nauhu taotao hakaiho gia mau temango. 18
Kauganga taia kepisi tetoto kitekoe. 17
Tuku atu tega manga unu tetao go amio. 17
Kau mata in iteugua manga hoka ngangago. 17
Mangataumanoa katekainga otou tao. 17
Tuku atu tetai, kaemato kiteua eto. 17
Naui ngatogo aukamo nahakasamagogo. 17
Kauagu koinai au kakenga uteogo. 17
Nahee anga saga tau lago matau balogho. 17
Tuuiho kite tugi tagi ahe nakai babibo. 18
Toku kai omoe kitemagu penei otepo. 17
Hakamotu taku hua, kia tinotonu hoka soa po etekua sagigi toe. 28
Peace fall at night, I hear and I am sorry. 13
Father of the fish don't sleep, but wake in the night. 14
Not wake anything, but wake in fishing with his net. 14
He asked me to take the net as we go. 12
We put the net down at Tehatumotu have peace and peace. 20
Take off the first half of the net as he races and I swim towards the north [to make fish go in the net]. 28
Put the net bent and many fishes will go to it. 12
He takes the fishes with the net, put them in the canoe, count them by 60 each time. 23
Dive and press down the net, the shark is coming too. 14
I will kill it and its blood will cover you. 13
Leave the other [net], take the spear and carry it. 15
I see and I look to the great fish it is nearly gone. 18
It does not matter how far you are, you are my spear's food. 20
Leave the salt water for rain is coming. 13
Take off your spear with noise (old word). 13
I will race to your ladder on the hill. 12
You can go shooting and netting in another direction. 18
Stand at the bottom of the tree, other people give him his breakfast. 21
My supper and sleep the night coming. 9
I will finish my son to Tinotonu and I. 12
Unga ti a te papa ki tai ana. 12
Pena pena mai hage te tangata. 12
Ugu iho mau au nga na. 10
Tu u ou bae gu a gae ana. 12
Hoga ou gi ma gu a unguana. 12
Angu atu ano te ku a go ana. 12
Mapu ke he buli na ho gasiana. 12
Kaho ta na te ge i te ia na. 11
No ho atu ka u te lago biana. 12
U nga ki te tanga ke gou iana. 12
Sau ake ana ka uga na. 10
Ki ki ki ni pita hu ti ko toana. 12
Taga to u go to ke maho gana. 11
Mabu ghe he bu li tago geka na. 11
Haka mo to ke tu ku te hu a na. 11
To oku na bu ghe ite iana. 11
To o tau a na bae gu ana. 11
The dance is starting. 6
The man is dressing in the house. 10
Coming out from the house like an arrow. 14
Stand your legs both like green fishes. 11
Stretch out your hands like brown fishes. 11
Take a step forward and make it long. 11
Rest on the open mat which is ready for you. 13
A splash of water will make him wet. 10
Sit down and I will wrap him with cloth. 9
He asked me to take off his bag. 10
Taking off his betel nut may know. 9
Chewing them with leaves cutting off. 10
Tell your soul had more wisdom. 10
Open the young ' leaves. 8
Cut off and finish this song. 7
I am going away from him. 8

Jane Mink Rossen. The Suahongi of Bellona: Polynesian Ritual Music // Ethnomusicology, Vol. 22, No. 3. (Sep., 1978), pp. 397-439.
E kau a ngeia i te poo, babe mai te 'ao kau manaba. 23
E kau mata'akina, e tahe ki hea te 'aasanga. 19
E tahe ki tu'a a Tonga, manga taa ngaso'i e te moana. 21
E ke he'ingo ma te tonga ki moana ma ke ngokingokia. 20
E tu'anaki papanga pakiall uu ko te 'ango i moana. 21
E pakuu te nguatu'u hai baka ko Nika-te-monotanga. 21
E sakahu te maangama taanaki toku baka i Maanga. 21
Taungia Mangoku ko Tunguniubo nei ma Kanaba. 19
Toku atu Ngeibango honohono te'atu Angaikanga. 20
E ma toku Manu'atea ngisaki na ki 'uta he ngongongongo. 21
Toku atu Tunganginge e i tai, toku ma teengaa baka. 21
E te peau hati tu'u e pata, ko peka o te apata. 20
Te hatu toku Ahanga puunou ko te hahine nganganga. 20
Kau ake akina ki te bai ma ke ngo he maatanga. 19
Toku mata ko Kangibi, kau binu i he bai niu mata. 20
Toku sasa'itakinga, e usu e Masasengoa'a 18
Toku pua Baingau e kongo tuia e hakana'a. 19
E toku 'Ubea ko ngano nau piko na uu ai Na'utanga. 22
I am loved by many in the night,hurry here the daylight so that I can rest. 7
I look around, where is the deep sea current flowing? 18
Drifting towards the back of Tonga, but many murderous waves are moving in the ocean /?/. 7
Beware of the southeast wind to the sea. . ./?I. 15
The calm ocean is helping me, (still) paddling in the ocean. 17
The north wind is roaring, I master The canoe, and so does Nika-temonotanga. 25
The light (of dawn) is spreading, my canoe reaches Maanga. 17
Reached is Mangoku Tunguniubo here and Kanaba (district). 20
Ngeibango is (the name of) my place, I go to reach the point, Angaikanga. 24
My place is close to Manu'atea, the news about me sprays inland. 20
My places, Tungangine, are at the shore there was a haven for my canoe. 22
The big wave is breaking, matches the flying fox over the lower part of the island rim. 5
The stone in my Ahanga bends like a woman plaiting. 16
I go up to the water (the lake) and there is a vision. 18
My eyes look to Kangibi, I drink some water from young coconuts. 20
My opening between the two points in the lake, Masa-hengaoa'a helps (push the canoe). 5
My betel nut at Baingau, heaped up high, prepared. 16
My place, 'Ubea (at the lake), touch her breast Na'utanga. Oie. 21
Te polona. 4
E munaghe 4
(three times) 4
E samai angangee 8
E ngotuange moe haka angat te nuku hoiaa 18
E ngotuange moe soku ongot i angianginaa. 18
Mangenge i sungaa ngaat tengu sungaa ngaa 16
Mangenge i Tapunaat ngea aku tama talked my son 17
E tai abughaa tai abughaa 13
E tai abughaa tene tai abughaa. 15
E ma tamai koe 7
E mata mai kongoe. 8

From the two canoes : oral traditions of Rennell and Bellona Islands / Samuel H. Elbert; Torben Monberg Copenhagen [u.a.]: Danish National Museum [u.a.], 1965
Toku tuku hano i na henua o haka-tangi ai au mu'a. Noka i ba'i tengeu'a, noka i ba'i ngahonga. Kua noka toku sau 'ungua; noka i toku sao ghatogha. 60
Kae noka ma toku bugho ngoa; kae noka toku kupenga apa. 22
Noka toku sau 'angaba i ti au taki ma'anusanga. Noka oku ba'e ma toku papa. Seu oku ngima o tahonga. 41
Noka i toku hai pengea ma te noko taki i aku me'a. 21
Haka'angoha aku tengeu'a; ke ma- 13
nga nga'u ki te kenge masa. 9
Na matakite i ti au, mu'a. 11
I have grown old in the lands and it makes me angry now. Never more do I think, never more do I make plans. Never more do I get a wealth of 'ungua 45
fish; never more do I make an offering of ngemungi fruits. Never more do I catch fish with my long net; and never more do I catch nga'ea fish with net. Never more will there be a wealth of shark for me at each fishing ground. 66
Never more do my legs move in dance or does my sounding board sound. My hands are useless and they rest. Never 32
more do I make friends, the ones that I called to my feasts before. My 21
thoughts are mournful; I am rich only in dry soil. Everyone has left me, the superior one. 28
Singa kau moe i na 'atu Gigi. 12
Mai'ee ko gau too ani mai ee. 15
Moe soko i toku hage tahea. 12
Noko ma'u kau tau poo ai. 12
Poo bagu tou haka'ui ai. 12
Na kainanga e si'i ai. 10
Mapu hoki mai Te'aitubabe. 12
Gea mai puge mai ki te au. 12
Gue na 'atu Gigi ke 'osonaki. 12
Tka'ika mataku tagoto ai. 11
Keu ake kau munataugu. 11
Ke noho mu'a ke go ghaghabela. 11
Na ngai'i pe te niu hakasani. 12
Tu'u tau puge ki na nuku gangi. 12
Ko Togomatangi na ganga hetau. 12
Ghaghasau koe te uahenua. 12
Seu'ia koe i na 'atu toka. 12
Hoki mai koe ki Nukuahea. 12
Hakamapumapu Te'aitugeba. 12
Hai ke nimo i te hage genga. 11
Tau gaugea i na 'aamonga. 12
Hati mana i te Matakaugona. 12
Ko Nuku'apaigua kua ngago. 12
Ko Hakanauua kua hatutaka. 13
Bolaeke noko ahe sigi ai. 12
Sigi tu'anoa Tupuimatangi. 12
Tou taauga na pea kinai. 12
Haka'aagoha hakasausau. 12
Mapu ai kae tagitagi 'agu. 12
Ko Sagama'ugi te manaba tasi 12
Ko Inatimu'a te mago hohoga 12
Hakamotu te hua tuku kinai. 12
Tuku ki te koe ko Aheigoto. 12
I lie down and muse of the lands Gigi. 12
Mai'ee ko gau too ani mai ee. 15
Sleeping alone in my floating house. 13
Staying long, I count the nights there. 10
Eight nights, your travels there. 9
Your worshippers spellbound there. 10
To rest again, Te'aitubabe (The-swift-god). 14
Speaks to me, makes plans for me. 9
Food for the lands Gigi is ready. 10
Fearful in anger, in hushed voice. 12
Looking, I say go not [?]. 7
Stay here and grow old like banana plants. 12
To gurgle like coconuts tied together by [their own] linked husks. 19
Launch your plans to attack the lands in the heavens. 15
Armies to fight Togomatangi. 10
You, active one. 7
You drive [them] away from peaceful lands of gods. 15
O come back to Nukuahea. 10
Rest, Te'aitugeba (The-soaring-god). 12
Only to vanish in the house with turmeric. 13
Your prophetic talk amid the islands. 11
Thunder blasting there in the north-northwest. 11
Nuku'apaigua is lost. 9
Hakanauua is flat as stones. 11
Bolaeke land is passed and [gods] march by. 11
Passed, the strifing of Tupuimatangi. 12
Your medium bearing hither. 10
Sorrow sad. 3
Resting, waiting, and following. 9
Sagama'ugi, a single breath. 10
Inatimu'a, a spread sarong. 10
Cease the song and leave it. 10
Leave you at Aheigoto. 11
Te Nohotonu noko hakapupungu e Ekeitehua. 19
Te Matakaungo noko hakapupungu e Nguatinihenua. 21
Te Nguatu'u to'o Tu'ukiteika. 13
Te Mu'atootonu, to'o Tehainga-'atua. 16
Te Tonga, to'o Tehu'aingabenga. 12
Te Pungahangaha, to'o Hu'aite-kongo. 14
Te Ngaki, to'o Tupuimatangi. 11
Ekeitehua claimed the northwest wind. 13
Nguatinihenua claimed the north-northwest wind. 15
The northeast wind was that of Tu-'ukiteika. 14
The east-southeast wind was that of Tehainga'atua. 18
The southeast wind was that of Tehu-'aingabenga. 16
The southwest wind was that of Hu-'aitekongo. 14
The west wind was that of Tupuimatangi. 12
Sao baka kau moe, 8
Kau noko mate me'a e. 9
Ni aa aku nei e? 8
Te ika saukatoa e. 9
Ka ni aa aku nei e? 9
Te ika hai kogoa e, 9
Ke hakatu'u ta'aku e, 9
Kau noko tagisaki e, 9
Huhuti taku hernia e. 9
Take the canoe out to sea and I lie down, 16
And I just name the things. 7
What have I here? 6
The saukatoa fish. 7
What have I here? 6
The fish with a tapa cloth. 7
I begin mine now, 6
I have waited 6
And pull up my land. 4
Tabaia kau nohoa o 'ui. 12
E no'i te ogo kaohoo tena ogo e mohano aiee, e 'ui mohano. 28
E niu ngege ia Sina go toku bako e. 15
O ghaghia ke aga kio abo 'ui. 13
E tu'ugia he tao manu he go 'ui. 14
Ko Mauatoki ko ta'ohigi ta'ohigi. 15
I stayed on the tabaia and then departed. 14
Stay in the mountain [?] that mountain warm to depart warm. 17
Sina calls to come back my canoe. 10
Clear a path away [from] the harbor. 10
Lift a spear canoe spur to go away. 12
Mautikitiki and his sister sister. 12
Tabai a kau noho ao, Ui. 12
E no i te ongo, ka ongo e nga ongo 13
E no hano, Ui e. 7
Komaaua toki ko ta'o hingi, ta'o, Ui. 16
E ko Tupoki, kau manaba. 10
O niu ngengenge ia Sina toku baka o Ui. 17
Tabai a matakutia o Ui. 12
O niu ngengengenge ia Sina o toku baka o Ui. 19
The tabai tree, I, Ui, sit on it. 12
[I] sit on the hill, I will [go to] the roar of the ocean, 17
Ui will go, e. 5
We two [use] the adze, lash and plait, lash, Ui. 14
[In] Tupoki I breathe. 8
Sina plaits quickly the coconut fiber [for] my canoe, Ui. 18
[People] are frightened by Ui's tabai [canoe.] 16
Sina plaits quickly the coconut fiber [of] my canoe, Ui. 18
Te ika ko te hu'aiika, 10
Na takahia i tena maka, 10
E gago'aki ai te 'one nei, 12
Kae takatakahia, 8
Giu ake teegaa pa'asi, 11
O mata tasi ai taku noko. 11
The fish, the big hu'aiika fish, 10
Stepped on and hurt, 5
Buried in this sand, 6
Stepped on, 3
Turned over the other side, 9
And so my buttocks have a single eye. 11
E hatiu 'ungu le ngakei noko u tu'ua. 16
'Ao uoi penei toaa ua. 13
Ma ke manamana, ma ke ngasu taaungua. 15
Ouououooa. 9
Te mata utua ngangu sa'a kaa tutu'ua. 16
Ngangu sa'akina kae hakapu'umua. 14
Ouououooa. 9
Hongi tou baka ngo 'ui bangitakungua. 15
Te hoe tangisi te 'atu ia tou utua. 16
Sopo ki Ma'unga, haka'angahia hitia. 15
Noko tanu ai ona niu hakatu'ua. 15
Noko tongongia ki ngango noko sa'ua. 14
Noko bangusia ki Kumete ka u'ungua. 15
A ke ngiu mai ma pani, ngatou u'ungua. 16
Te ngongongo nei mongia ngo tu'ua. 13
Tuku ki te ngano, makupuu Kaitu'ua. 15
Tuku ki te bai Sinama mangu tu'utu'ua. 16
'Ao uoi penei toaa ua. 13
Ui ai penei ta ua neingeiaaa, ke mei taoo uooi. 27
'Ooho. 3
'Aue. 3
'Ooho. 3
'Aue. 3
The thunder of the southwest wind [youl sent is roaring. 16
Ao uoipenei toaa ua. 13
And the big thunder and the singing of the god. 12
Ouououooa. 9
At the cape the wave breaks and [youl will rise from it. 17
A sickening wave, but [itl will blow upwards. 12
Ouououooa. 9
Take your canoe to go southwards. 12
Paddle held close, your row of land points. 12
Go to Ma'unga, the hiti are awakened. 14
There he planted his coconut trees to stand. 13
Thundering in the west, far away 9
Approached Kumete, that will complain. 12
Return here and fell trees, their complaint. 13
This report is correct and will stand. 9
Proceeded to the lake, descendant of Kaitu'u. 16
Proceeded to the pleasant pool Sinama, standing. 16
'Ao uoipenei.... 8
Kau huatia te baa ke 'ati pana. 14
Na'e au e hua ki Sanibaghi, 12
Te motu i Sangusangu e moe Sanibaghi 15
Ma te hakaeke. 6
Oiae, boi, eiai boa. 12
'Ai hinangango hinangango e ia 13
Hai pe se ngupe tau hinangango ue. 14
Sui a Tongo e hai ta'ana: 11
Te anga i Sanibaghi e maatanga 13
Ki te tai ngo songo oiau 11
Soa kingikingi kia Togona 11
Ke mangu te Tokengau 8
Sui a Tanga(?): 5
Te mainge i Sanibaghi e maatanga 14
Ki te tai noheoouui ia 13
Te angohi ango ma'a ebaia e hidi 15
Hai sinata 5
Sui a Puka: 5
Tau 'anga'anga ma ngua ta henua 13
Ngua ngoto mai sesee 9
Tau e ngua ma utua tou hakapoo'unginga 18
Ngongotu ki Mungiki ke go ma'ungi 12
Kae tangi taangata soa make. 12
Ko Kaitu'u noko mate 9
I sing of the open sea and the paddle 12
[Il raise, And I sing of Sanibaghi Islet, 14
The islet at Sangusangu and sleeping 12
Sanibaghi And entering. 8
Oiae, boi, eiai boa. 12
He is a heart, heart, 7
Acts like the dove upon the heart. 11
Togo in turn made his: 7
The path at Sanibaghi looks 9
Upon the sea on which I will drift [?l 10
And go upon the pebbles to Tongona 11
And find shelter [froml the north wind. 8
Tanga(?) took a turn: 6
The mainge vine at Sanibaghi looks 13
Upon the sea on which I live [?l 10
Face to face, opened by the hiti 11
Going on. () 3
Puka took a turn: 6
Sing [?l two lands, 3
Two hearts astray, 5
Sing two living and capes your [?] darkness 11
To long for [?l Bellona to find life there 12
And men weep 4
Kaitu'u Died 6
Tako suki kaa tu'u ki Kanaha. 12
Sausabe maagama. 8
E iai te gau haahine tama 13
Manga tuku atu kia Nautaga. 12
'Amutinange ko au te tama 11
Kau noko tangi hai taahanga. 12
'Amutinange kau te me'a gaganga, 13
Kau noko maaebe ioo taha. 13
'Amutinange kau te tu'u 10
Kau noko tege tagia te 'ago. 12
'Amutinange ko au te kaso. 11
'Amutinange tau ahi sanga, 11
Noko teka te 'au i ou mata. 12
'Amutinange kau te mago 10
Kau noko paa ki ni gabagaba. 12
My darts will reach Kanaba. 7
Flying-fish torch. 3
There are a hundred young women 11
But [I] stay with Nautaga. 8
Would that I were her child 8
That I might cry and tease for things. 9
Would that I were her plaiting, 10
That I were the fluttering string ends at her side. 14
Would that I were her tattooing lines 13
That I be that close to her bosom. 10
Would that I were the tattooing on her arms. 14
Would that I were your planting fire, 12
To stop the smoke coming to your eyes. 12
Would that I were her sarong 9
That I might cling to the inner folds. 9
Aiaba ke noko pakotia 11
Toku manaha. 5
Te gongo Nika hatutigia. 10
Aiaba haanguna ie 'Umu. 12
Te 'agiki magu e tau maina. 12
Kau 'aga go oho ia Nika. 11
Aiaba make hakapaua. 11
'Umanga manaha ko manga maatiba. 13
Aiaba tagi ake ma ke kai. 12
Tagia ake uta kau gakina. 12
Aiaba te ga'akau te bao. 12
Tagaki gogo mona gosinga. 10
Aiaba na too kia 'aitu. 12
Ka tuku te kai kimaaua. 11
Aiaba omei hakagongo. 11
Ou hua 'anga hakihakia. 11
Aiaba hu'ai te upo gaba. 12
Gaki te matangi tona moginga. 11
Paddle-beating at Aiaba. 10
My home. 2
To hear the thunder of the honore one. 13
'Umu's beating sound [of paddles] 10
at Aiaba. Chiefly splendor comes. 11
I rise and welcome the honored on Aiaba, caution. 20
Garden settlement wretched. 7
Aiaba bringing food. 8
Bring and put aboard and I bring a offering. 13
Aiaba, the plants [of] the forest. 10
Take ,[?] fat [of tree fern] made. 9
Aiaba that took a ceremonial bite for the deity. 19
And we leave the food. 8
Aiaba [?], hearken. Your words spoken syllable by syllable. 16
Aiaba giant eel. 8
South wind its trueness. 7
Ahiahi na pakuu te mana mai matangi, 16
Tetupu'a gea kau hakagongo, 12
E kaaganga i te gangi tu'aono, 13
E ata 'uiga ata noko togho, ata noko togho. 18
Tetupu'a ko koe kaa baagongo. 13
Kae oku manaba e potopoto. 12
Giu oku mata mou page noko, 12
Tutu toku 'ugu mou sogosogo. 12
Toka sosogo sigi toku magu kua semu nei. 17
Toku hakatu'u ka magu ma'opo, 12
Sikitia ma'u te tata'o nei ka-gohia, te tata'o nei kagohia. 26
Ko Mugaba takoto noko tu'u tapu he'e hegongo. 18
Sae'ia te moa, ke moa bogo. 12
Te ba'ihenua kua go takoto. 12
Tu'u ki Ahanga noko hono-hono, 12
Sogo Mata'aso te ahenga noho, te ahenga noho. 18
Tou ha'ugua noko hakagongo 12
Kua seu e te goto konokono 12
Tonu bebege ko Nukuapai 11
Manga hakagongo ko Manu-katu'u, 12
Tahetahe gogo ko henua 'usi. 12
E toka gogongo, 6
Tetupu'a gea kau hakagongo 12
Mana ki te niu taka tona gongo, 12
Kago ki te 'uhi noko mei noho, 12
Kua soga hoki nei o gongo, 11
E sopo te maagama, tonu te gogongo. 14
Evening blasts thunder from the east, 10
Tetupu'a speaks and I listen, 10
Shouting in the heaven with six layers, 12
Lightning reflecting red, reflecting red. 10
Tetupu'a you will hear 9
How my breath is short. 5
My eyes return to uphold [your] 9
buttocks, My hair set on fire, cleansing you. 13
Well-being lost, my shade departed, so faint here. 14
My family line, protection, numerous, 12
Exterminated too, with this punishment, with this punishment. 17
Rennell lies prostrate, that once stood in sacredness, not any farne. 20
The turbulent sea comes from afar, the bursting, turbulent sea. 19
The far sea has long there lain. 10
Start at Ahanga at the end, 8
Come [to] Mata'aso, the parade of gods, to stay, the parade of gods to stay. 23
Your canoe shrine hears 9
Sent to [your] great heart [?] Nukuapai 13
And Manukatu'u hears, 8
Flowing oil, green land. 7
Song well put, 3
Tetupu'a speaks and I listen 10
Thundering to the coconuts with drying meat, taking its farne, 17
Striking the yams still there, 7
Gone, come here and listen, 9
Light comes, song of gods is true. 9
Maagama na henua kua hano ai Hu'aitebai ee. 22
Suki o sei ouaa moe ai ko kaobao uee. 21
Hano ma te ngaguenga o tata'o atuna te hakakena ee. 22
Gigo ki Nukuahea o he'igo mou 'aitu sapai ee. 22
Hano a Sautahea te pokesi mai na 'atu henua ee. 22
Kua hano i te saga kua sa'u atu e te ma'inga ee. 21
Te 'asoa 'agiki ko kitaaua kua bae gua ee. 21
Gingi ai toku tangi noho au ki te toobaasi'a ee. 22
Kau hakagau'ia oku tonu i gu 'ataa ngaguenga ee. 23
Hua taku gemugi te 'agoha o Tehainga'atua ee. 21
Pipiki i Matahenua tahe gogo ai gua kaukau ee. 23
Toku sau gemugi ke noko samu ai toku henua ee. 21
Toku sa'o makogu ke noko malubu ma te niu mata ee. 21
Toku sau 'uhigaba noko iho'aki i oku 'umanga ee. 22
Gigi taku pegapugu na goku'a ki ai taku ahenga ee. 22
The lands are light which Hu'aitebai (The-great-waters) has gone to. 21
Suki o sei ouaa moe ai ko kaobao uee. 21
[He] departs and the temple and the subjects follow after. 15
Gone to Nukuahea and greeting the deities carried on the laps [of ancestors and gods]. 29
Sautahea goes, red cloth from foreign lands. 14
Gone in sickness taken by desire. 10
We, two chiefs, have separated. 10
My tears for him flow, and I remain in doubt. 13
Do I count my gifts from deities in both our temples. 16
My gemugi fruit, the compassion of Tehainga'atua. 18
Staying in Matahenua, sweet oil flowing on both sides. 18
My abundance of gemugi, my land to feast upon. 14
My soft offering [coconuts] that will sprout, and young coconuts, 17
My abundance of pana come down to my garden. 13
My schools of pogo fish that ripple, to whom my gods do turn. 14
Tutue moi toio, ka tutue moi toio. 17
Tutue moi toio, ka tutue moi toio. 17
Tutue moi toio, ka tutue moi toio. 17
Takina mai tobaa, tobaa. 11
Ko ba henua ko mai 'io. 10
Ka tutue moi toio. 9
'loooooooooaa. 11
Bang-bang falls here, bang-bang falls here. 10
Bang-bang falls here, bang-bang falls here. 10
Bang-bang falls here, bang-bang falls here. 10
The sounding board, the sounding board is beaten here. 18
The whole land shouts 'io here. 10
Bang-bang falls here. 5
'loooooooooaa. 11
Ahiahi te 'agoha e tata e ganga i tino 'ui'ui manaba. 24
lei ogo, uie ogo. 9
Taku tangi babage ia Hakaki-kaba. 14
Tu'u i te aga ko au ka toogau Tehu'aitonga, ko koe ma te tinau. 28
Hakagugu manu i 'ugu te ga-'akau. 14
Na haiba seu, na haiba ki te gangi. 14
Hakagugu ika i tu'a te ngagu tau. 14
Te sau 'agaba te gongo ma i akau. 14
Te sau kogoa noko tuhanga kinai. 14
E hakanau mai a'ahine ki te ai 15
Aku gau niho manga hakosoko ai. 14
E sigi te 'agoha tangia e mahana. 14
Siginga 'agoha ko au kua toka'a. 14
Te motu kai au. 7
[At] evening, compassion prolonged engulfs my body, cutting short my breath. 19
lei mountain, uie mountain. 13
My mad lamentation for Hakakikaba. 12
I go upon the path and pray to Tehu'ai-tonga, you and your mother. 22
Sheltering birds at tree top. 8
Hunting [doves] with net, hunting to the sky. 10
Haven for fish behind the beating waves. 12
Many sharks told of at the reef. 8
Many loincloths given to them. 8
And women envy me. 5
My club with its shark teeth. 6
Compassion unsurpassed in hot tears. 12
Compassion unsurpassed and I ungrate-full [[?]. 14
The ending[?]. 3
E hua mai, hua ngeba; pungutia Tetupu'a ke ngea. 20
Hua ngeba. 4
Ee hua mai, hua ngeba; ko Singano ma Tehu'aingabenga. 22
E hua mai, hua ngeba; ko Hu'aitekongo ma Baabenga. 21
E hua mai, hua ngeba; ko Tepou kaa oka ki Ngabenga. 21
E hua mai, hua ngeba; ngo takuna kai ki tou epa. 20
Ngo takuna ngua 'aitu i te ngau tetea e ngeka ngeka. 21
E hua mai, hua ngeba, tuku ai; kua pau tona ngeba. 21
Te baa kihea, teenaa te baa ki mungi na hokisia Tetupu'a te hakataungia. 32
Te ngaebo. 4
Tetupu'a kua kango i te aa? Motu ai te songo i Ahanga. 23
'Au mai ke ngangango ki 'uta na'e koe he 'aitu ngiua. 22
Manga manaba ngongo, manga hitangi, kae tuku tanginga ke ngea. 22
Ka kau ki he ngongo, mapu iho ki he hanga mahonga. 18
Mapu iho ki tou ha'itunga, tou noho 'anga te ngenga mata. 22
Tetupu'a, Tehahinetaungangi he henua ange kau mata? Ko koe na kua kango i te aa? 34
Motu ai te songo i Ahanga, 'Au mai ke ngangango ki 'uta, na'e koe he 'aitu maeba. 33
Manga mana 'uinga mea. Kae tuku tanginga ke ngea. 19
Nguatupu'a ko Tepoutu'ingangi, taku ngeba kaa tu'u Tonga. 23
Ko koe na kua kango i te aa? Motu ai te songo i Ahanga. 23
'Au mai ke ngangango ki 'uta, na'e koe te hetaengakina. 22
Hoki te ngongo na hatu'ia, o tukua ki te 'angiki 'eha. 21
Ngongo koe a ai te muna hua ngeba kaa tu'u ki Niteni ma Taumako. 27
E aa iee, ka hiu te 'angiki, e hitaongi aee takie mapu. 26
Sing here, sing the ngeba; Tetupu'a is invoked, so that [I] may talk. 20
Sing the ngeba. 4
Sing here, sing the ngeba; Singano and Tehu'aingabenga. 18
Sing here, sing the ngeba; Hu'aite-kongo and Baabenga. 18
Sing here, sing the ngeba; Tepou will go to Ngabenga. 16
Sing here, sing the ngeba; [I] will pray there for food for your mat. 19
[I] will pray to the two deities with white leaves, few, few. 18
Sing here, sing the ngeba that has been sent; his ngeba is composed. 19
The open sea where? There is the open sea, to the west returned, landed by Tetupu'a. 27
The ngeba-o. 4
Tetupu'a! Why have [you] punished [us]? Severed the coming ashore at Ahanga. 25
Give here so as to continue the [bringing of things] inland, because you are the deity worshipped. 32
[These] have been feelings expressed, but just wait and lend ear, and [I] will talk. 24
I will express [myself]; sit down on a pandanus [mat] folded out. 17
Come and sit in your sacred house, your seat is fresh turmeric. 21
Tetupu'a, Tehahinetaungangi, which land do I behold? 18
Why have you punished [us]? Severed the coming ashore at Ahanga. 21
Give here so as to continue the [bringing of things] inland, because you are a deity having the maeba tattoo. 38
Just thunder and red lightning. Lend ear, and [I] will talk. 14
Nguatupu'a, Tepoutu'ingangi, my ngeba will go to Tonga. 19
Why have you punished [us]? Severed the coming ashore in Ahanga. 21
Give here so as to continue the [bringing of things] inland, because you are the one to give and take quickly [?] 37
Let the message of the song composed return, and be given to the great chief. 23
Hear you the starting words of the ngeba, that will go to Niteni and Taumako. 24
E aa iee, tired is the chief, he waits-o, aee takie, rests. 23
Toku baka na ha'u mai Tonga. 11
Kaoe giakina Matagiki e. 12
Toku aga e takoto ki te motu e. 13
Kua tu'u tonu ki te saohanga. 12
Kua tonu te 'atu e. 8
My canoe has come from Tonga. 9
Kaoe sea-washed Pleiades. 11
My course lies towards the islets. 10
Goes directly out to the sea pass. 11
The deity protects. 5
Te hua na tuku mai gena. 10
Kua tahea i moana. 9
Ni henua hea na tu'u moi? 11
Kua hakanoho te 'agiki. 10
Hakataka iho i te matangi. 11
Tugei mai te hoe'aki. 10
Kua gege te sia hogau! 10
A Huaa Mako Song by Maige 10
A tiny craft gone scattered. 8
Come to drift on the open sea. 10
What lands will stand forth? 5
The chief has started. 6
Leaving the east. 6
Rowers turn. 3
Leaping desire to travel! 9
Po ahiahi e. 6
Ko Siba na moe. 6
Manga moe ma te togau e. 10
Te 'atu gau hakagongo e. 10
Magu ai ki na sa'osaga e. 11
Mugaba ma na 'atu hiti e. 10
Makila kua boo mai e. 10
'Au mai go henua tahi e. 11
Mate tino mataku he tapa ai. 12
Ekeitehua magu ai e! 11
Hemasi'inga o te miti e. 10
Hai mai 'isi e gaoi e. 11
E au manga na'inoa e. 10
Tuku rnai hakagosigosi e. 11
Tegatou sikulu masaki e. 11
Tautogomu'a gomia e! 10
Seu ai he hage ki gangi e! 11
Taupongi na kago kinai e! 11
Hakamege maatou 'aitu e! 12
Tomasi na mate lagau e. 10
He'egahi ki 'Atuhenua e. 11
Hakamotu te hua taku ange. 11
Na'e manga te maanatu ake. 11
Ki te koe ma tau tau'a e. 11
Dusk of evening. 5
Siba slept. 3
To sleep and pray. 5
Ancestral spirits may listen. 8
And so afford protection from sickness. 11
Rennell and the strangers. 6
Those of San Cristoval have come. 11
Come to share the land. 7
Body weak [with] fear calls. 7
Ekeitehua, protect us! 9
Friend in dreams. 5
Some say [they] are good. 8
I have my doubts. 5
[We] are forced to build [houses]. 11
[For] their religion of sickness. 10
Tautogomu'a is drowned! 9
A house is tossed to the heavens! 12
Taupongi has punished them! 9
Our gods are angered! 8
Thomas has died afar. 7
Solomons are far away. 8
End the words of prayer. 6
The memory lingers. 5
Of you and your fighters. 8

Rolf Kuschel. Vengeance is Their Reply: Blood Feuds and Homicides on Bellona Island. Dansk psykologisk Forlag: Copenhagen, 1988
Eeuu Ooohooo 10
Kangikao, kangikao Ioonoo 13
Kangikao, kangikao 8
īoonoo 6
Iibooo 5
'Ibo'ibo 4
'Iiihooo 6
'Ibo'ibo 4
Ouuuu 5
Ooohoo 5
Eeuu 4
Ooohoo 5
Taukanono, taukanono 10
Keaaa, keeaa, keeaa, kee 14
Taukanono ke noa haka'oti 12
Keeaa, keeaa, keeaa, kee 14
Eeuu 4
Ooohooo 6
Eeeuu 5
Oohhooo 5
Saamatokee, saamatokee 12
I tou to'aa ma tou bangee 12
Saamatokee, saamatokee 12
I tou to'aa ma tou bangee 12
Eeeuu 5
Oohhoo 4
Eeuu 4
Oohhoo 4
Teuaatoso, teuaatoso 12
Sa'aengengoi, sa'aengengoi 12
Teuaatoso, teuaatoso 12
Sa'aengengoi, sa'aengengoi 12
Eeuu 4
Oohhoo 4
Eeuu 4
Oohhoo 4
Saamatokee You were strong in your playing activities (as wrestling and boxing) 27
Saamatokee, saamatokee 12
You were strong in your playing activities (as wrestling and boxing) 21
Eeeuu Oohhoo 9
Dragging the ua-club, draggingthe ua-club 12
Ready for killing, ready for killing 10
Dragging the ua-club, draggingthe ua-club 12
Ready for killing, ready for killing 10
Eeuu 4
Oohhoo 4
Eeuu 4
Oohhoo 4
Tuihangoi, tuioangoi 11
'Ooti, 'ooti, 'ooti, 'ooti 12
Tuihangoi, tuihangoi 10
'Ooti, 'ooti, 'ooti, 'ooti 12
Tuihangoi, tuioangoi 11
'Ooti, 'ooti, 'ooti, 'ooti 12
Eeuu Oohhoo 8
Eeuu Oohhoo 8
String of banga nuts, string of banga nuts 10
Finished, finished, finished, finished 12
String of banga nuts, string of banga nuts finished, finished finished, finishes 22
String of banga nuts, string of banga nuts finished, finished finished, finished 22
Eeuu 4
Oohhoo 4
Hakabangebange atu au, 10
teengaa ia Sukaposu 10
e 'ati ai aku ma'unga 'uhi 12
e 'ati ai aku ma'unga 'uhi. 12
I argue, but he, 6
Sukaposu, is right 6
piling high up my yams 5
piling high up my yams. 5
Ngahona ee, ngaho 7
tupe ki te tu'aakoi 9
kae tupe ki te tu'aakoi 11
ngenge hano 4
I tou ngoto henua 8
aua i toku tohi launasi. 12
Staking off, staking off 6
following the boundary 7
following the boundary 7
ceaselessly working in the center of my garden in my fallow garden section. 21
Kaa te tuuao kae mungi 11
ko te bangobango ee 8
kaa te au kaa tenge 9
ko au mengemenge 7
'aoee 4
Kaa te tuuao kae mungi 11
ko te bangobango ee 8
but I run, I complain 7
about the stinginess, 7
'aoee. 4

Jane Mink Rossen. The Suahongi of Bellona: Polynesian Ritual Music // Ethnomusicology, Vol. 22, No. 3. (Sep., 1978), pp. 397-439
E kau a ngeia i te poo,11
babe mai te 'ao kau manaba.12
E kau mata'akina,8
e tahe ki hea te 'aasanga.11
E tahe ki tu'a a Tonga,9
manga taa ngaso'i e te moana.12
E ke he'ingo ma te tonga ki10
moana ma ke ngokingokia.l10
E tu*anaki papanga pakial^ uu13
ko te 'ango i moana.8
E pakuu te nguatu'u hai baka13
ko Nika-te-monotanga.^.8
E sakahu te maangama9
taanaki toku baka i Maanga.12
Taungia Mangoku ko Tunguniubo13
nei ma Kanaba.6
Toku atu Ngeihango honohono12
te'atu Angaikanga.8
E ma toku Manu'atea ngisaki na13
ki 'uta he ngongongongo.8
Toku atu Tunganginge e i tai,12
toku ma teengaa baka.9
E te peau hati tu'u e pata,12
ko peka o te apata.8
Te hatu toku Ahanga puunou ko13
te hahine nganganga.7
Kau ake akina ki te bai ma ke13
ngo he maatanga.6
Toku mata ko Kangibi,8
kau binu i he bai niu mata.12
ghai2
Toku sasa'itakinga, e usu11
e Masasengoa'a7
Toku pua Baingau e kongo tuia14
e hakana'a.5
E toku 'Ubea ko ngano nau^11
piko na uu ai NaHitanga.11
I am loved by many in the night,8
hurry here the daylight so that I can rest.11
I look around,6
where is the deep sea current flowing?12
Drifting towards the back of Tonga,9
but many murderous waves are mov-11
ing in the ocean /?/.6
Beware of the southeast wind to11
the sea ... /?/.3
The calm ocean is helping me,9
(still) paddling in the ocean.8
The north wind is roaring, I master10
The canoe, and so does Nika-te-monotanga.15
The light (of dawn) is spreading,8
my canoe reaches Maanga.9
Reached is Mangoku Tunguniubo12
here and Kanaba (district).8
Ngeibango is (the name of) my place,11
I go to reach the point, Angaikanga.13
My place is close to Manu'atea,11
the news about me sprays inland.9
My places, Tungangine, are at the shore12
there was a haven for my canoe.10
The big wave is breaking, matches10
the flying fox over the lower part of the island rim.14
The stone in my Ahanga bends8
like a woman plaiting.8
I go up to the water (the lake) and11
there is a vision.7
My eyes look to Kangibi, I9
drink some water from young8
coconuts.3
My opening between the two points in11
the lake, Masa-hengaoa'a helps (push12
the canoe).4
My betel nut at Baingau, heaped up high, prepared.16
My place, 'Ubea (at the lake), touch11
her breast Na'utanga. Oie.10
E munaghe4
E samai angangee8
E ngotuange moe haka angat te nuku hoiaa18
E ngotuange moe soku ongo, i angianginaa.18
Mangenge i sungaa ngaay tengu sungaa ngaa16
Mangenge i Tapunaa, ngea aku tama14
E tai abughaat tai ahughaa13
E tai abughaat tene tai ahughaa.15
E mata mai koe7
E mata mai kongoe.8