Pukapuka

Ethnology of Pukapuka / by Ernest and Pearl Beaglehole. Honolulu, 1938.
Te pivai elo, malo pipilo, 11
E kiai ya wano Ia tua 11
Tuku la ki te wakayaya 9
Kae mea loa e ao ai. 11
Te malu, te malu, te maiu 10
Te wewei, te wewei, te wewei, 12
Tuku loa ki te vananga 9
Puke atu enuenu pe te poi 12
E koa yinga wua ia. 9
0
Pig smelling, malo stinking, 7
(He) has not gone to the back (beach to defecate) 15
(He has) placed himself in sacredness 10
No thing (body) visible (through the filth). 10
The lazy man, the lazy, the lazy, 7
Given (out his name) in the report (of the guard) 15
Overtaken (by laziness) squashy like pudding, 13
Flops down completely. 5
Kia wai muli wuniu 9
Kia wowolo te wawa 8
Kia tautungatunga 8
Kia matolu te ika 8
Kia pi ki te tai 7
Ke elo te wenua 7
Kava ye te tangata 7
Let the clusters of nuts be full (?) 8
Let the talo tubers grow big 8
(Addressing the mayakitanga) Beckon to the god (that he may answer this request) 14
Let the fish be numerous 8
Let (feces) flow to the sea (in quantities from the abundance of food eaten) 26
Until the land stinks 5
Countless the feasts for the people 11
Ko Mataliki koe, ko Tohi au 12
Ya nono roa Iua pulotu 11
Wuli mai, e toku waie atua 13
E yinakava, e konga tatapu 11
Na wakawowo oku manako; 10
Tuki toku puna pe te puna o te tawola tu. 16
You are Mataliki (the Pleiades), I am Tolu (Orion) 20
(We lived) like two beauties together (as do these stars) 19
Turn to me, oh my wale atua 9
You are sacred, you are the tapu place 15
(For which) my heart has longed; 7
(When I see you) my pulse pounds like the breathing (blowing) of the Eight whale. 24
Na wakayinanai oki ai au, 13
Ma yuke maya i te uluaki, 11
Wakangakau mate ai au 11
Koa wano i taku kai iumanga, 13
Ma taku kai walenga kia koe; 12
E, kiai na toka toku manako, 12
Ko ttiaki au no mai na, 10
Niko pili au ma te ngutuala, 12
Wuli mai koe ke talatala, 11
Wunaki atu mau muna: wakaipo mo ko taua? 18
I had fixed my desire (on my wale atua), 13
The first-born opens (herself to me) and satis¬fies my desire, 17
Dead is my heart (with shame), 8
I go to my shameful food, 8
With my incest for you; 6
Unquenchable is the desire of my heart, 13
(I am) dragged back (by it) to where you sit, 12
I return near (tin's place) by the main road, 13
You turn co me that we may talk, 9
I hide our secret understanding: we shall have, intercourse, shan't we? 22
Na yelea ko te talakelake 11
Wakawiwi ake te mauli, koa mate, koa elo 18
Wakatautili ai taua i te pu o te puka a Tangi, 21
Wakaulu ko te wale poutini . . . 12
You were tied to the talakelake tree 15
(Your) soul was tangled (in the trap), died, stank, 13
We were both thrown to the foot of the puka tree of Tangi, 18
Entered the house of a thousand posts (the house of Leva) . . . 20
Ae te kau ia e, i a Mea ko monomono, ae te kau ia e, i a Mea ko monomono 34
Maka ko katia i loto o te ulu ngayu, katia i loto o te ulu ngayu 27
Ko wakanukunuku te muli o te kiole, ko wakanukunuku te muli o te kiole 30
Toko toi toi toko toko to; toko toi toi toko toko to 22
Tai tai ta tai taka tiki ta 12
Tai tai ta tai taka tiki ta 12
Ko yaele mai la koe, ko yaele mai la koe 18
Ko lomia e Taua, lomia e Taua ke tu te muavaka 22
Moe lai i a Te Ye'i la te makemakenga o Matawea 21
Wati ai te titi o Tolota 11
Wati ai te titi o Tolota 11
Yaele matou ki Motu Kotawa wakaangi-angi ki te matangi 23
Yaele matou ki Motu Kotawa wakaangi-angi ki te matangi 23
Kite atu matou i te ngaipu palia palia ~ 18
Wati te tuki 5
E te manu e nimonimo ia 11
E te manu e nimonimo ia 11
Wakakaukau atu la te wale 12
Wakakaukau atu la te wale 12
Matiatia matiatia mati mai 14
Mati mai ki konei e 9
E te manu e welele mai la 11
E te manu e welele mai la 11
Tau i te puapua ia wanga 12
Tau i te puapua ia wanga 12
Lumakina i te vai o Malele 12
Ke tu te mea pe te yitolo 10
Yioyio mai ke.liko ai te ngongo 14
Kakalo atu la matou e Ki Te Manu koa wenake 19
Apaia mai ko Te Ui, apaia mai ko Te 18
Iliili matou, iliili matou 14
Apaia mai ko Te Ili, apaia mai ko Te Ili; 20
Iliili matou, iliili matou 14
Ko te kau, ko te kau o Maui 12
Ko te yiku, ko te yiku o te kiole 13
Ko te yiku, ko te yiku o te kiole 13
E manga tangitangi, e manga tangitangi 14
E manga tangitangi, e manga tangitangi 14
Mei te pulaka tunu, mei te pulaka tunu 16
Mei te pulaka tunu, mei te pulaka tunu 16
E Luea to timu e angi nei 12
E Luea to timu e angi nei 12
Ka pa anu to vaka ki Kalaumea 13
E, ka pa anu to vaka ki Mata Kalokalo 15
E, ka tau la koe ki tawa ma te lulu ma te wawa 18
Ka tae la koe ki Kalaumea, ka tae la koe ki Kalaumea. 24
Oh, the group, So-and-so is inserting (copulating) 15
[repeat] 3
(He) throws (her), bites her in the ngayu grove 12
[repeat] 3
The back of the rat goes up and down 10
[repeat] 3
[Nonsense syllables] 5
[Nonsense syllables] 5
[Nonsense syllables] 5
You walk there, you walk there 10
You are pressed down by Taua, pressed down by Taua till the front of the canoe (sexual organ) is erect 32
Te Yei slept there in the soft place at Matawea 16
Broke there the Hit of Tolota. 10
[repeat] 3
We walk to Motu Kotawa to cool off in the breeze 17
[repeat] 3
We see a coconut shell drifting, drifting The pounder is broken. 19
Oh the birds are swooping down 9
[repeat] 3
They gather round the houses 9
[repeat] 3
They are caught, they are caught Caught here. 14
Oh the bird is flying there 7
[repeat] 3
It lights on the puapua tree in the clearing, 15
[repeat] 3
Dive down into the pool of Malele Till the thing (?) stands like a ghost 20
Whistle to catch the ngongo bird. 8
We look up 4
At the Bird (Constellation, Corvus) rising 12
Bring the Fan (modern name for Orion), 11
bring the Fan We fan ourselves, we fan ourselves 15
[repeat] 3
The fishhook of Maui (in Scorpio) 12
The tail of the rat (Coma Berenices) 12
[repeat] 3
Singing branches, singing branches 8
[repeat] 3
Like pulaka cooking, like pulaka cooking 16
[repeat] 3
Oh Luea, your wind blows here 10
[repeat] 3
Your canoe will be carried to Kalaumea 16
Your canoe will be carried to Mata Kalokalo 17
You will land at the side with the people with their talo 18
You will reach Kalaumea, you will reach Kalaumea. 20
Moe ma te toto e, 7
Tatou tatangi ki motu e, 10
Na mauli kape i mata e, kape ma na vae. 16
Tino yauleka, ye vava, yaele wua mai tai nei— 20
Tiaki te kakai matua, no latou na vaia, 18
E tengia kotou i to kotou tangata, 15
Wuli wua mai ki a koe te potiki o te takanga a te wui mulivaka, 27
Koa ngalo -koe, e ule kaina i to pou tu, 17
To yiku tala wuwuli ko te matamatangi— 15
Na wakatekateka la lalo 10
Wakatupoupou atu koe ki Mulivae. 16
E toku wuvale, e toku taina, 12
Aku wakauluia mai koe ko to wale atua. 19
Na patua ko loto o Talikai. 12
Namuiai koe pe Welei, 11
Ko ye tua na waitunga o tangata o te atu Yaraoa. 21
Koa yau loa to tala na i te tala o Tiki na patua, 21
Ko te vaka o Te Palo ya tele. 11
Tenei au e tungoungou wakamanava 16
Wakamaīlunga i te kainga ma te kau na to a kotou ma te ulu leka kotou. 12
Wakamailunga i te kainga ma te Uyo, 15
Ke aku tuki atu i na ngutu lalalala e Makeke ake, nenewu. 24
Koa toka mo to winangaio e kai tangata? 17
Sleep, bleeding, 5
We cry out to the island, 7
The soul buried to the eyes, buried also the feet. 18
Gentle body, never fussing, who simply walked along the beach here— 18
The old people waited, it was their time, 14
You old men cry for your man, 8
They turn to you the youngest of the friends of all the mature men, 20
You are lost, you whose penis I want to eat, you of the main post in the god house, 29
Your barbed tail (?), turn to the direction of the winds— 16
You journeyed south 8
They forced you over to Mulivae cemetery. 15
Oh, my vaginal secretions, oh, my brother, 11
My thoughts are filled with you in your god house. 16
They killed you in the middle of the place Talikai. 17
You smelled like Welei. 9
They don't punisli the wrongdoers (?) of the people of the Samoas. 19
Your story comes in (follows) the story of Tiki who was killed. 17
The canoe of Te Palo sailed swiftly. 12
Here I am wailing, sighing, 9
Make known the lineage and the group which killed you and your happy group. 23
O my brother, if only I were strong as Uyo, 12
So that I might beat those insulting mouths So hard that they become unconscious. 25
Your desire (O old men), to kill people has - subsided, has it not? 20
0