Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *jạgu-
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 to draw near 2 near
Russian meaning: 1 приближаться 2 близкий
Old Turkic: jaɣu- (OUygh.) 1, jaɣuq (Orkh.) 2
Karakhanid: jaɣu- (MK, KB) 1, jaɣuq (MK) 2
Turkish: javuk 2
Tatar: jawuq, juwɨq (dial.)
Middle Turkic: javu- (Pav. C.) 1, javuq (Abush.) 2
Uzbek: jɔvuq 2
Azerbaidzhan: javɨ- 1 (dial.), jowuG 2
Turkmen: jovu- 1 (dial.), jowuq 2
Oyrat: jū-, d́u- 1, jūq, d́ūq 2
Chuvash: śɨvъx 2
Yakut: čugas 2
Dolgan: hugas, čugas 2, hugahā- 1
Tuva: čōq 2
Kirghiz: ǯū- 1, ǯūq 2
Kazakh: žuw- 1, žuwɨq 2
Noghai: juwɨ- 1
Balkar: žuwuq, zuwuq
Karakalpak: žuw- 1, žuwɨq 2
Kumyk: juwuq 2
Comments: ЭСТЯ 4, 62-63, EDT 898, 901, Stachowski 75, 110.
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-atu,turcet-krh,turcet-trk,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-azb,turcet-trm,turcet-alt,turcet-chv,turcet-jak,turcet-dolg,turcet-tuv,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-blkx,turcet-klpx,turcet-qum,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
2096019877
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov