Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Turkic etymology :

Search within this database
\data\alt\turcet
Proto-Turkic: *daja-
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: 1 to prop 2 to lean
Russian meaning: 1 подпирать, прислонять 2 опираться
Karakhanid: taja- 1 (MK)
Turkish: daja- 1, dajan- 2
Tatar: tajan- 2
Middle Turkic: taja- 1 (Sangl.), 2 (Pav. C.)
Uzbek: taja- 1, tajan- 2
Uighur: tajan- 2
Sary-Yughur: tajan- 2
Azerbaidzhan: daja-
Turkmen: daja- 1, dajan- 2
Khakassian: tajan- 2
Shor: tajan- 2
Oyrat: taja- 1, tajan- 2
Chuvash: toja 'staff' [tajan- 2 < Tat.]
Yakut: tajā- 1, tajan- 2
Dolgan: tajan- 2
Tuva: dajan- 2
Tofalar: daj̃aq 'staff' (Рас. ФиЛ)
Kirghiz: taja- 1, tajan- 2
Kazakh: taja- 1
Noghai: taja- 1, tajan- 2
Bashkir: taja- 1, tajan- 2
Balkar: tajan- 2
Gagauz: daja- 1, dajan- 2
Karaim: taja- 1
Karakalpak: taja- 1, tajan- 2
Kumyk: taja- 1, tajan- 2
Comments: VEWT 455, EDT 567, ЭСТЯ 3, 125-127, Федотов 2, 259-260, Stachowski 215. Turk. *daja-k 'staff' [perhaps rather *dajna-k because of Tof. and Yak. forms: Yak. tajax, taj̃ax, Dolg. tajax, tańak, see Stachowski 215, 216) > WMong. tajaɣ, Kalm. tajǝg (KW 374-375, TMN 2, 445, Щербак 1997, 152).
turcet-prnum,turcet-meaning,turcet-rusmean,turcet-krh,turcet-trk,turcet-tat,turcet-chg,turcet-uzb,turcet-uig,turcet-sjg,turcet-azb,turcet-trm,turcet-hak,turcet-shr,turcet-alt,turcet-chv,turcet-jak,turcet-dolg,turcet-tuv,turcet-tof,turcet-krg,turcet-kaz,turcet-nogx,turcet-bas,turcet-blkx,turcet-gagx,turcet-krmx,turcet-klpx,turcet-qum,turcet-reference,

List with all references
Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
851235862
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov