Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Reverse frequency dictionary of Modern Mongolian lexemes with quantitative properties of their grammatical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf02f1r
WORDFORM: үүнээс & үүнд & үүний & үүндээ & үүнээ & үүнээсээ
QGRAM: <ABL@ABL 194 & DAT@DAT 178 & GEN@GEN 101 & DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL 24 & POSS.REFL@POSS.REFL 22 & ABL-POSS.REFL@ABL-POSS.REFL 2 > 521
LEXEM: [үүн]@[үү(н)]
QLEX: [үүн]@[үү(н)] 521
QFLEX: ээс;ээс 194 & д;д 178 & ий;ий 101 & дээ;дээ 24 & ээ;ээ 22 & ээсээ;ээсээ 2
REVWORD: сээн}FA40+U{}FA40+U{ & дн}FA40+U{}FA40+U{ & йин}FA40+U{}FA40+U{ & ээдн}FA40+U{}FA40+U{ & ээн}FA40+U{}FA40+U{ & ээсээн}FA40+U{}FA40+U{
FREQ: 521
RANG: 320
QWORDF: <үүнээс 194 & үүнд 178 & үүний 101 & үүндээ 24 & үүнээ 22 & үүнээсээ 2 > 521
GRAMFORM: ABL@ABL & DAT@DAT & GEN@GEN & DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL & POSS.REFL@POSS.REFL & ABL-POSS.REFL@ABL-POSS.REFL
WORDFORM: зэвүү & зэвүүтэй & зэвүүг & зэвүүтэйгээр
QGRAM: <NOM 21 & COM-NOM 3 & ACC 1 & COM-INSTR 1 > 26
LEXEM: [зэвүү(н)]
QLEX: [зэвүү(н)] 26
QFLEX: ø 21 & тэй 3 & г 1 & тэйгээр 1
REVWORD: }FA40+U{}FA40+U{вэз & йэт}FA40+U{}FA40+U{вэз & г}FA40+U{}FA40+U{вэз & рээгйэт}FA40+U{}FA40+U{вэз
FREQ: 26
RANG: 4915
QWORDF: <зэвүү 21 & зэвүүтэй 3 & зэвүүг 1 & зэвүүтэйгээр 1 > 26
GRAMFORM: NOM & COM-NOM & ACC & COM-INSTR
WORDFORM: зэвүүн
QGRAM: <NOM@REL-NOM 49 > 49
LEXEM: [зэвүүн]@[зэвүү(н)]
QLEX: [зэвүүн]@[зэвүү(н)] 49
QFLEX: ø;ø 49
REVWORD: н}FA40+U{}FA40+U{вэз
FREQ: 49
RANG: 3098
QWORDF: <зэвүүн 49 > 49
GRAMFORM: NOM@REL-NOM
WORDFORM: гүү & гүүн & гүүнд & гүүгээр & гүүнээс & гүүтэй
QGRAM: <NOM 57 & REL-NOM 9 & REL-DAT 2 & INSTR 1 & REL-ABL 1 & COM-NOM 1 > 71
LEXEM: [гүү(н)]
QLEX: [гүү(н)] 71
QFLEX: ø 57 & н 9 & нд 2 & гээр 1 & нээс 1 & тэй 1
REVWORD: }FA40+U{}FA40+U{г & н}FA40+U{}FA40+U{г & дн}FA40+U{}FA40+U{г & рээг}FA40+U{}FA40+U{г & сээн}FA40+U{}FA40+U{г & йэт}FA40+U{}FA40+U{г
FREQ: 71
RANG: 2260
QWORDF: <гүү 57 & гүүн 9 & гүүнд 2 & гүүгээр 1 & гүүнээс 1 & гүүтэй 1 > 71
GRAMFORM: NOM & REL-NOM & REL-DAT & INSTR & REL-ABL & COM-NOM
WORDFORM: гүүгээ & гүүг
QGRAM: <POSS.REFL@POSS.REFL 9 & NOM@ACC 7 > 16
LEXEM: [гүүг]@[гүү(н)]
QLEX: [гүүг]@[гүү(н)] 16
QFLEX: ээ;гээ 9 & 0;г 7
REVWORD: ээг}FA40+U{}FA40+U{г & г}FA40+U{}FA40+U{г
FREQ: 16
RANG: 6644
QWORDF: <гүүгээ 9 & гүүг 7 > 16
GRAMFORM: POSS.REFL@POSS.REFL & NOM@ACC
WORDFORM: гүүний & гүүнийхээ
QGRAM: <NOM@GEN 14 & SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL 2 > 16
LEXEM: [гүүний]@[гүү(н)]
QLEX: [гүүний]@[гүү(н)] 16
QFLEX: ø;ий 14 & хээ;ийхээ 2
REVWORD: йин}FA40+U{}FA40+U{г & ээхйин}FA40+U{}FA40+U{г
FREQ: 16
RANG: 6645
QWORDF: <гүүний 14 & гүүнийхээ 2 > 16
GRAMFORM: NOM@GEN & SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL
WORDFORM: эсэргүү & эсэргүүг & эсэргүүний & эсэргүүгийн & эсэргүүн
QGRAM: <NOM 43 & ACC 2 & GEN 2 & GEN 1 & REL-NOM 1 > 49
LEXEM: [эсэргүү(н)]
QLEX: [эсэргүү(н)] 49
QFLEX: ø 43 & г 2 & ний 2 & гийн 1 & н 1
REVWORD: }FA40+U{}FA40+U{грэсэ & г}FA40+U{}FA40+U{грэсэ & йин}FA40+U{}FA40+U{грэсэ & нйиг}FA40+U{}FA40+U{грэсэ & н}FA40+U{}FA40+U{грэсэ
FREQ: 49
RANG: 3125
QWORDF: <эсэргүү 43 & эсэргүүг 2 & эсэргүүний 2 & эсэргүүгийн 1 & эсэргүүн 1 > 49
GRAMFORM: NOM & ACC & GEN & GEN & REL-NOM
WORDFORM: зүүгээр
QGRAM: <INSTR@INSTR 11 > 11
LEXEM: [зүү]@[зүү(н)]
QLEX: [зүү]@[зүү(н)] 11
QFLEX: гээр;гээр 11
REVWORD: рээг}FA40+U{}FA40+U{з
FREQ: 11
RANG: 8264
QWORDF: <зүүгээр 11 > 11
GRAMFORM: INSTR@INSTR
WORDFORM: зүү
QGRAM: <NOM@VF.IMP@ABS-NOM 49 > 49
LEXEM: [зүү]@[зүүх]@[зүү(н)]
QLEX: [зүү]@[зүүх]@[зүү(н)] 49
QFLEX: ø;ø;0 49
REVWORD: }FA40+U{}FA40+U{з
FREQ: 49
RANG: 3094
QWORDF: <зүү 49 > 49
GRAMFORM: NOM@VF.IMP@ABS-NOM
WORDFORM: хүзүү & хүзүүгээ & хүзүүнд & хүзүүг & хүзүүн & хүзүүгээр & хүзүүндээ & хүзүүнээс & хүзүүнээсээ & хүзүүгээрээ
QGRAM: <NOM 84 & POSS.REFL 36 & REL-DAT 26 & ACC 21 & REL-NOM 21 & INSTR 20 & REL-DAT-POSS.REFL 16 & REL-ABL 14 & REL-ABL-POSS.REFL 5 & INSTR-POSS.REFL 1 > 244
LEXEM: [хүзүү(н)]
QLEX: [хүзүү(н)] 244
QFLEX: ø 84 & гээ 36 & нд 26 & г 21 & н 21 & гээр 20 & ндээ 16 & нээс 14 & нээсээ 5 & гээрээ 1
REVWORD: }FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х & ээг}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х & дн}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х & г}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х & н}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х & рээг}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х & ээдн}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х & сээн}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х & ээсээн}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х & ээрээг}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х
FREQ: 244
RANG: 746
QWORDF: <хүзүү 84 & хүзүүгээ 36 & хүзүүнд 26 & хүзүүг 21 & хүзүүн 21 & хүзүүгээр 20 & хүзүүндээ 16 & хүзүүнээс 14 & хүзүүнээсээ 5 & хүзүүгээрээ 1 > 244
GRAMFORM: NOM & POSS.REFL & REL-DAT & ACC & REL-NOM & INSTR & REL-DAT-POSS.REFL & REL-ABL & REL-ABL-POSS.REFL & INSTR-POSS.REFL
WORDFORM: хүзүүний & хүзүүнийхээ
QGRAM: <NOM@GEN 13 & SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL 2 > 15
LEXEM: [хүзүүний]@[хүзүү(н)]
QLEX: [хүзүүний]@[хүзүү(н)] 15
QFLEX: ø;ий 13 & хээ;ийхээ 2
REVWORD: йин}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х & ээхйин}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х
FREQ: 15
RANG: 7058
QWORDF: <хүзүүний 13 & хүзүүнийхээ 2 > 15
GRAMFORM: NOM@GEN & SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL
WORDFORM: хүзүүтэй
QGRAM: <NOM@COM-NOM 8 > 8
LEXEM: [хүзүүтэй]@[хүзүү(н)]
QLEX: [хүзүүтэй]@[хүзүү(н)] 8
QFLEX: ø;тэй 8
REVWORD: йэт}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х
FREQ: 8
RANG: 9894
QWORDF: <хүзүүтэй 8 > 8
GRAMFORM: NOM@COM-NOM
WORDFORM: тэнхлүүн
QGRAM: <REL-NOM 9 > 9
LEXEM: [тэнхлүү(н)]
QLEX: [тэнхлүү(н)] 9
QFLEX: н 9
REVWORD: н}FA40+U{}FA40+U{лхнэт
FREQ: 9
RANG: 9347
QWORDF: <тэнхлүүн 9 > 9
GRAMFORM: REL-NOM
WORDFORM: түрүү & түрүүгээ & түрүүгүй & түрүүг
QGRAM: <NOM@ABS-NOM 42 & POSS.REFL@POSS.REFL 5 & CAR-NOM@CAR-NOM 4 & ACC@ACC 3 > 54
LEXEM: [түрүү]@[түрүү(н)]
QLEX: [түрүү]@[түрүү(н)] 54
QFLEX: ø;ø 42 & гээ;гээ 5 & гүй;гүй 4 & г;г 3
REVWORD: }FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & ээг}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & й}FA40+U{г}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & г}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т
FREQ: 54
RANG: 2866
QWORDF: <түрүү 42 & түрүүгээ 5 & т{U+04AF}рүүгүй 4 & түрүүг 3 > 54
GRAMFORM: NOM@ABS-NOM & POSS.REFL@POSS.REFL & CAR-NOM@CAR-NOM & ACC@ACC
WORDFORM: түрүүн
QGRAM: <NOM@REL-NOM 124 > 124
LEXEM: [түрүүн]@[түрүү(н)]
QLEX: [түрүүн]@[түрүү(н)] 124
QFLEX: ø;ø 124
REVWORD: н}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т
FREQ: 124
RANG: 1403
QWORDF: <түрүүн 124 > 124
GRAMFORM: NOM@REL-NOM
WORDFORM: түрүүнд & түрүүндээ
QGRAM: <NOM@DAT@DAT 87 & POSS.REFL@DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL 1 > 88
LEXEM: [түрүүнд]@[түрүүн]@[түрүү(н)]
QLEX: [түрүүнд]@[түрүүн]@[түрүү(н)] 88
QFLEX: ø;д;д 87 & ээ;дээ;дээ 1
REVWORD: дн}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & ээдн}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т
FREQ: 88
RANG: 1882
QWORDF: <түрүүнд 87 & түрүүндээ 1 > 88
GRAMFORM: NOM@DAT@DAT & POSS.REFL@DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL
WORDFORM: эрүүтэй & эрүүн & эрүүндээ
QGRAM: <COM-NOM 7 & REL-NOM 6 & REL-DAT-POSS.REFL 2 > 15
LEXEM: [эрүү(н)]
QLEX: [эрүү(н)] 15
QFLEX: тэй 7 & н 6 & ндээ 2
REVWORD: йэт}FA40+U{}FA40+U{рэ & н}FA40+U{}FA40+U{рэ & ээдн}FA40+U{}FA40+U{рэ
FREQ: 15
RANG: 7120
QWORDF: <эрүүтэй 7 & эрүүн 6 & эрүүндээ 2 > 15
GRAMFORM: COM-NOM & REL-NOM & REL-DAT-POSS.REFL
WORDFORM: эрүүгээ & эрүүгээрээ & эрүүг
QGRAM: <POSS.REFL@POSS.REFL 8 & INSTR-POSS.REFL@INSTR-POSS.REFL 5 & ACC@ACC 3 > 16
LEXEM: [эрүү]@[эрүү(н)]
QLEX: [эрүү]@[эрүү(н)] 16
QFLEX: гээ;гээ 8 & гээрээ;гээрээ 5 & г;г 3
REVWORD: ээг}FA40+U{}FA40+U{рэ & ээрээг}FA40+U{}FA40+U{рэ & г}FA40+U{}FA40+U{рэ
FREQ: 16
RANG: 6829
QWORDF: <эрүүгээ 8 & эрүүгээрээ 5 & эрүүг 3 > 16
GRAMFORM: POSS.REFL@POSS.REFL & INSTR-POSS.REFL@INSTR-POSS.REFL & ACC@ACC
WORDFORM: эрүүний & эрүүнийхээ & эрүүнийх
QGRAM: <NOM@GEN 8 & SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL 2 & SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM 1 > 11
LEXEM: [эрүүний]@[эрүү(н)]
QLEX: [эрүүний]@[эрүү(н)] 11
QFLEX: ø;ий 8 & хээ;ийхээ 2 & х;ийх 1
REVWORD: йин}FA40+U{}FA40+U{рэ & ээхйин}FA40+U{}FA40+U{рэ & хйин}FA40+U{}FA40+U{рэ
FREQ: 11
RANG: 8516
QWORDF: <эрүүний 8 & эрүүнийхээ 2 & эрүүнийх 1 > 11
GRAMFORM: NOM@GEN & SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL & SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM
WORDFORM: сүүн & сүүнд & сүүндээ & сүүнээс & сүүнээсээ
QGRAM: <REL-NOM 24 & DAT 8 & DAT-POSS.REFL 5 & ABL 3 & ABL-POSS.REFL 3 > 43
LEXEM: [сүү(н)]
QLEX: [сүү(н)] 43
QFLEX: ø 24 & д 8 & дээ 5 & ээс 3 & ээсээ 3
REVWORD: н}FA40+U{}FA40+U{с & дн}FA40+U{}FA40+U{с & ээдн}FA40+U{}FA40+U{с & сээн}FA40+U{}FA40+U{с & ээсээн}FA40+U{}FA40+U{с
FREQ: 43
RANG: 3432
QWORDF: <сүүн 24 & сүүнд 8 & сүүндээ 5 & сүүнээс 3 & сүүнээсээ 3 > 43
GRAMFORM: REL-NOM & DAT & DAT-POSS.REFL & ABL & ABL-POSS.REFL
mwf02f1r-qgram,mwf02f1r-lexem,mwf02f1r-qlex,mwf02f1r-qflex,mwf02f1r-revword,mwf02f1r-freq,mwf02f1r-rang,mwf02f1r-qwordf,mwf02f1r-gramform,mwf02f1r-qgram,mwf02f1r-lexem,mwf02f1r-qlex,mwf02f1r-qflex,mwf02f1r-revword,mwf02f1r-freq,mwf02f1r-rang,mwf02f1r-qwordf,mwf02f1r-gramform,mwf02f1r-qgram,mwf02f1r-lexem,mwf02f1r-qlex,mwf02f1r-qflex,mwf02f1r-revword,mwf02f1r-freq,mwf02f1r-rang,mwf02f1r-qwordf,mwf02f1r-gramform,mwf02f1r-qgram,mwf02f1r-lexem,mwf02f1r-qlex,mwf02f1r-qflex,mwf02f1r-revword,mwf02f1r-freq,mwf02f1r-rang,mwf02f1r-qwordf,mwf02f1r-gramform,mwf02f1r-qgram,mwf02f1r-lexem,mwf02f1r-qlex,mwf02f1r-qflex,mwf02f1r-revword,mwf02f1r-freq,mwf02f1r-rang,mwf02f1r-qwordf,mwf02f1r-gramform,mwf02f1r-qgram,mwf02f1r-lexem,mwf02f1r-qlex,mwf02f1r-qflex,mwf02f1r-revword,mwf02f1r-freq,mwf02f1r-rang,mwf02f1r-qwordf,mwf02f1r-gramform,mwf02f1r-qgram,mwf02f1r-lexem,mwf02f1r-qlex,mwf02f1r-qflex,mwf02f1r-revword,mwf02f1r-freq,mwf02f1r-rang,mwf02f1r-qwordf,mwf02f1r-gramform,mwf02f1r-qgram,mwf02f1r-lexem,mwf02f1r-qlex,mwf02f1r-qflex,mwf02f1r-revword,mwf02f1r-freq,mwf02f1r-rang,mwf02f1r-qwordf,mwf02f1r-gramform,mwf02f1r-qgram,mwf02f1r-lexem,mwf02f1r-qlex,mwf02f1r-qflex,mwf02f1r-revword,mwf02f1r-freq,mwf02f1r-rang,mwf02f1r-qwordf,mwf02f1r-gramform,mwf02f1r-qgram,mwf02f1r-lexem,mwf02f1r-qlex,mwf02f1r-qflex,mwf02f1r-revword,mwf02f1r-freq,mwf02f1r-rang,mwf02f1r-qwordf,mwf02f1r-gramform,mwf02f1r-qgram,mwf02f1r-lexem,mwf02f1r-qlex,mwf02f1r-qflex,mwf02f1r-revword,mwf02f1r-freq,mwf02f1r-rang,mwf02f1r-qwordf,mwf02f1r-gramform,mwf02f1r-qgram,mwf02f1r-lexem,mwf02f1r-qlex,mwf02f1r-qflex,mwf02f1r-revword,mwf02f1r-freq,mwf02f1r-rang,mwf02f1r-qwordf,mwf02f1r-gramform,mwf02f1r-qgram,mwf02f1r-lexem,mwf02f1r-qlex,mwf02f1r-qflex,mwf02f1r-revword,mwf02f1r-freq,mwf02f1r-rang,mwf02f1r-qwordf,mwf02f1r-gramform,mwf02f1r-qgram,mwf02f1r-lexem,mwf02f1r-qlex,mwf02f1r-qflex,mwf02f1r-revword,mwf02f1r-freq,mwf02f1r-rang,mwf02f1r-qwordf,mwf02f1r-gramform,mwf02f1r-qgram,mwf02f1r-lexem,mwf02f1r-qlex,mwf02f1r-qflex,mwf02f1r-revword,mwf02f1r-freq,mwf02f1r-rang,mwf02f1r-qwordf,mwf02f1r-gramform,mwf02f1r-qgram,mwf02f1r-lexem,mwf02f1r-qlex,mwf02f1r-qflex,mwf02f1r-revword,mwf02f1r-freq,mwf02f1r-rang,mwf02f1r-qwordf,mwf02f1r-gramform,mwf02f1r-qgram,mwf02f1r-lexem,mwf02f1r-qlex,mwf02f1r-qflex,mwf02f1r-revword,mwf02f1r-freq,mwf02f1r-rang,mwf02f1r-qwordf,mwf02f1r-gramform,mwf02f1r-qgram,mwf02f1r-lexem,mwf02f1r-qlex,mwf02f1r-qflex,mwf02f1r-revword,mwf02f1r-freq,mwf02f1r-rang,mwf02f1r-qwordf,mwf02f1r-gramform,mwf02f1r-qgram,mwf02f1r-lexem,mwf02f1r-qlex,mwf02f1r-qflex,mwf02f1r-revword,mwf02f1r-freq,mwf02f1r-rang,mwf02f1r-qwordf,mwf02f1r-gramform,mwf02f1r-qgram,mwf02f1r-lexem,mwf02f1r-qlex,mwf02f1r-qflex,mwf02f1r-revword,mwf02f1r-freq,mwf02f1r-rang,mwf02f1r-qwordf,mwf02f1r-gramform,
Total of 10031 record 502 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20 50 100 200

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
514924702
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov