Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Reverse frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Forward: 1 20
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fi
WORDFORM: амий
QGRAM: <ACC(POSS)>17
QLEX: <[ам]>17
QFLEX: #
REVWORD: йима
FREQ: 17
FREQALL: 101
RANG: 388
QWORDF: <амий>17
GRAMFORM: ACC(POSS)
LEXEMA: [ам]
WORDFORM: мэдэхгүйдээ
QGRAM: <DAT-POSS.REFL@PC.INF-CAR-NOM->10
QLEX: <[мэдэхгүй]@[мэдэх]>10
QFLEX: дээ
REVWORD: ээдй}FA40+U{гхэдэм
FREQ: 10
FREQALL: 0
RANG: 436
QWORDF: <мэдэхгүйдээ>10
GRAMFORM: DAT-POSS.REFL@PC.INF-CAR-NOM-
LEXEMA: [мэдэхгүй]@[мэдэх]
WORDFORM: өсөн
QGRAM: <CVB.MOD.>11
QLEX: <[өсөх]>11
QFLEX: #
REVWORD: н}9E40+U{с}9E40+U{
FREQ: 11
FREQALL: 11
RANG: 425
QWORDF: <өсөн>11
GRAMFORM: CVB.MOD.
LEXEMA: [өсөх]
WORDFORM: зүйлс
QGRAM: <N.PL1>20
QLEX: <[зүйлэх]>20
QFLEX: с
REVWORD: слй}FA40+U{з
FREQ: 20
FREQALL: 121
RANG: 377
QWORDF: <зүйлс>20
GRAMFORM: N.PL1
LEXEMA: [зүйлэх]
WORDFORM: гарангуут & оронгуут & харангуут
QGRAM: <CVB.TRANSCURS1>13 & <CVB.TRANSCURS1>9 & <CVB.TRANSCURS1>8
QLEX: <[гарах]>13 & <[орох]>9 & <[харах]>8
QFLEX: нгуут & нгуут & нгуут
REVWORD: туугнараг & туугноро & туугнарах
FREQ: 30
FREQALL: 115
RANG: 335
QWORDF: <гарангуут>13 & <оронгуут>9 & <харангуут>8
GRAMFORM: CVB.TRANSCURS1
LEXEMA: [гарах] & [орох] & [харах]
WORDFORM: оруут & харуут
QGRAM: <CVB.TRANSCURS2>10 & <CVB.TRANSCURS2>9
QLEX: <[орох]>10 & <[харах]>9
QFLEX: уут & уут
REVWORD: тууро & туурах
FREQ: 19
FREQALL: 171
RANG: 380
QWORDF: <оруут>10 & <харуут>9
GRAMFORM: CVB.TRANSCURS2
LEXEMA: [орох] & [харах]
WORDFORM: гадаад
QGRAM: <NOM@N.PL3>88
QLEX: <[гадаад]@[гадаа(н)]>88
QFLEX: ø;д
REVWORD: даадаг
FREQ: 88
FREQALL: 95
RANG: 240
QWORDF: <гадаад>88
GRAMFORM: NOM@N.PL3
LEXEMA: [гадаад]@[гадаа(н)]
WORDFORM: гадаадад
QGRAM: <NOM@DAT@N.PL3>30
QLEX: <[гадаадад]@[гадаад]@[гадаа(н)]>30
QFLEX: ø;ад;дад
REVWORD: дадаадаг
FREQ: 30
FREQALL: 30
RANG: 336
QWORDF: <гадаадад>30
GRAMFORM: NOM@DAT@N.PL3
LEXEMA: [гадаадад]@[гадаад]@[гадаа(н)]
WORDFORM: хүнийг & чамайг & үгийг & хоёрыг & бүхнийг & сэтгэлийг & үүнийг & биднийг & байдлыг & учрыг & явдлыг & морийг & зүйлийг & толгойг & нэгийг & нэрийг & биеийг & эрдэнийг & дууг & замыг & газрыг & амыг & хүмүүсийг & сайхныг & бүгдийг & хүүхдийг & гарыг & зүрхийг & өвгөнийг & олныг & талыг & яриаг & нүдийг & хүүг & хэргийг & ажлыг & амьтныг & бусдыг & хаалгыг & жаргалыг & зовлонг & амийг & чулууг & цэргийг & төмөрийг & амьдралыг & гэрийг & царайг & ёсыг & бодлыг & хүүхнийг & үнэнийг & голыг & ертөнцийг & өөрийг & зургийг & малыг & морьдыг & эрийг & цагийг & хэнийг & бичгийг & зэргийг & орныг & насыг & хөрөнгийг & батыг & буйг & иргэнийг & хотыг & ачийг & үзүүрийг & цөмийг & залууг & өдрийг & нүүрийг & гурвыг & гэгчийг & данзанг & хувцсыг & засгийг & мөнгийг & охиныг & юуг & дүрийг & долгорыг & хонгорыг & зүгийг & сайныг & төрийг & хоолыг & алсыг & дээлийг & тэнгэрийг & ухааныг & зарлигийг & хөлсийг & дээжийг & ихийг & нулимсыг & хацрыг & үсийг & номыг & нохойг & эднийг & алдрыг & гаминг & үрийг & монголыг & ээжийг & гуайг & дулмааг & зохиолыг & итгэлтийг & нууцыг & түмнийг & хөлийг & хорвоог & асуудлыг & хормойг & алийг & дамбыг & тусыг & чанарыг & шороог & энийг & галыг & үеийг & тойрныг & хайрыг & аавыг & ардыг & шөнийг & юмсыг & үгсийг & тэмээг & байшинг & гэрлийг & савыг & цусыг & мэндийг & орчлонг & эрхийг & адууг & даргыг & дэжидийг & журмыг & нутгийг & эмийг & багшийг & үнэрийг & нөхрийг & нурууг & сургуулийг & шарилыг & аяыг & ламыг & тэргийг & хүслийг & хонийг & чадлыг & эхнэрийг & бүтээлийг & өлөгчнийг & зоригийг & мөрнийг & мууг & хэлийг & эрдмийг & доржийг & тунгалагийг & саналыг & сүхбаатарыг & амтыг & баярыг & утгыг & цулбуурыг & анхаарлыг & ахыг & болгоныг & бурууг & гөрөөсийг & захидлыг & захыг & ноёныг & утсыг & хөрсийг & хоолойг & шарыг & амгаланг & богдыг & бодлогыг & өвчнийг & өрийг & ноёдыг & оросыг & хагасыг & харанхуйг & хүзүүг & эмгэнийг & авгайг & айлыг & алиныг & үүргийг & заримыг & иргэдийг & нэгнийг & онгоцыг & хошууг & цээжийг & бүсийг & итгэлийг & соёлыг & хадгийг & хувьсгалыг & эрүүлийг & бадарчийг & бүчийг & бөгжийг & үйлийг & үнийг & өвсийг & захиаг & малгайг & тугийг & уулсыг & хамрыг & хүүрийг & хорыг & цонхыг & цэцгийг & эгчийг & баатрыг & бэхийг & галсанг & үзэсгэлэнг & машиныг & оройг & охидыг & шалтгааныг & шархыг & эдгээрийг & эмчийг & амрагийг & гүнг & голомтыг & дайныг & доторхийг & салхийг & сүргийг & сүрийг & тагийг & хөвүүнийг & чихийг & айлуудыг & аялгууг & говийг & гэгээнийг & гэрэлийг & жамухыг & сүрэнг & тайжийг & халууныг & холыг & хээрийг & этгээдийг & айргийг & алчуурыг & амрыг & амьсгалыг & байрыг & гавьяаг & гэзгийг & жамбалыг & зүйлсийг & тосыг & тушаалыг & ханцуйг & хоногийг & шашныг & эмээлийг & эцгийг & агаарыг & боломжийг & буяныг & жаалыг & үхрийг & өгүүллэгийг & зэвсгийг & мэргидийг & сониныг & тамгыг & торгуудыг & туяаг & тэргүүтнийг & уурыг & хаяаг & хаягийг & хүйтнийг & хүндийг & хойчийг & хуудсыг & хуулийг & цамбыг & чөлөөг & элчийг & ялыг & янчааныг & анчныг & ахуйг & аянчныг & байгалийг & бариулыг & босгыг & будгийг & дотрыг & жолоочийг & үгүйг & залуучуудыг & захирлыг & ирээдүйг & муухайг & найрыг & сүүлийг & сүнсийг & судсыг & суурийг & төмрийг & тэмдгийг & урсгалыг & харыг & хасарыг & хөгжмийг & хишигтнийг & хурууг & шидийг & шимийг & эвийг & энгэрийг & ажиллагааг & бодийг & бэрхийг & даагыг & дэвтрийг & үзэгдлийг & үсгийг & үхлийг & өрөөлийг & залуусыг & нийгмийг & ойрыг & сургийг & суртлыг & ташуурыг & тоглолтыг & уртыг & хурдыг & хятадыг & цаасыг & цогцсыг & чихрийг & шалыг & шийдвэрийг & шинжийг & эргийг & аймгийг & аюулыг & баавгайг & болдыг & гутлыг & гуяыг & данжаадыг & дэлийг & ерөөлийг & үлгэрийг & өнөөдрийг & залуудайг & зорилгыг & зэвийг & оныг & салыг & тамирыг & тивийг & тоглоомыг & улирлыг & харуулыг & хатныг & хөгшнийг & хиагтыг & хоншоорыг & хуланг & хулгайчийг & хуягийг & цохилтыг & шагналыг & ширийг & айкүмисийг & албыг & аливааг & алтыг & асуултыг & аясыг & баахныг & балданг & баясгаланг & буланг & гудамжийг & гунигийг & дампилыг & дахиныг & дүлхижегийг & дөрвийг & дурсгалыг & дээдийг & дээдсийг & жамъянг & өвчтөнийг & зааныг & завшааныг & загасыг & зүсийг & зөвийг & зурвасыг & мөчийг & могойг & монголчуудыг & моторыг & наадмыг & найргийг & орчуулгыг & төдийхнийг & тэдгээрийг & тэмцлийг & уриаг & хөвгүүнийг & хөвчийг & хорчныг & хундагыг & цолыг & чадварыг & чигийг & эсийг & ялалтыг & ямааг & авдрыг & ахмадыг & барыг & бөмбөгийг & бэлгийг & гайхлыг & гонгорыг & гохыг & гурилыг & даавууг & дуслыг & үүлсийг & үүрийг & үйлсийг & өвгөдийг & өвлийг & ирэгсдийг & махчныг & мэргэнийг & намыг & нүглийг & нойрыг & онолыг & оосрыг & орчныг & соёрхлыг & сэжүүрийг & сэлмийг & тайвныг & татаарыг & толгодыг & уйтгарыг & уруулыг & хадыг & харцыг & хөвүүдийг & хөнжлийг & хилийг & хунарыг & хуримыг & хуурыг & хэлбэрийг & хязгаарыг & цоожийг & цэнгэлийг & чулууныг & элсийг & ярианыг & арыг & бароныг & барууныг & бүлийг & боомтыг & бурханыг & бусыг & бухыг & гэгээрлийг & дүнг & дохиог & дугтуйг & дурыг & дутагдлыг & дутууг & дууллыг & жавхланг & жадыг & үзлийг & үйлдвэрийг & завийг & зулайг & илүүг & ирвэсийг & иргийг & магнайг & мэдрэлийг & мэдээллийг & нэлээдийг & оргилыг & сонирхолыг & судрыг & сургаалыг & сурыг & тамхийг & түрийг & тэмдэглэлийг & ургамлыг & урмыг & уурсыг & хазаарыг & хамгийг & хангайг & ханийг & хүлээсийг & хүсэлтийг & худгийг & худлыг & хурлыг & цагааныг & цалинг & чухлыг & шүдийг & шүүлтийг & шөлийг & эмчилгээг & эмэгтэйчүүдийг & эрмэлзлийг & эрсийг & янжуурыг & авсыг & авьяасыг & араатныг & баганыг & бадгийг & бандийг & батчулууг & бүсгүйчүүдийг & буурыг & буянг & бэлтгэлийг & бярууг & гавъяаг & гашууныг & гүнийг & гилбэрийг & даруулгыг & довчинг & дотоодыг & дуганыг & духыг & дэрэмийг & жалбууг & жамыг & жанжныг & өөхийг & зардлыг & зарчмыг & захирагчийг & золигийг & зээрийг & илчийг & ирийг & ишийг & курсийг & лодонг & лооеэг & магсаржавыг & навааныг & нөхцөлийг & ногоог & огторгуйг & олзыг & саарлыг & сүүдрийг & сүлдийг & сонинг & тайлгийг & талбайг & тасалгааг & түлхүүрийг & төлөвийг & төслийг & туужийг & туургыг & тэргүүнийг & удмыг & уламжлалыг & ундыг & хаалтыг & хавыг & хараалыг & хариултыг & хатууг & хүнсийг & хөдөлмөрийг & хөнөөлийг & хийморийг & хогийг & хорслыг & хоцорсныг & хэвтүүлийг & цамцыг & чавганцыг & шаардлагыг & шүүсийг & шуугианыг & эврийг & янзыг & аашийг & агуулгыг & амсрыг & амьтаныг & аянгыг & барилыг & баримтыг & бөгсийг & бодисыг & боловсролыг & булчинг & буниаг & буудлыг & бухимдлыг & бэрхшээлийг & гайг & ганцыг & гашуудлыг & гекүүг & гүрнийг & гийчнийг & гичийг & гээчийг & далдыг & дамдинг & доторхыг & дулааныг & дундыг & дээврийг & дээрэмчдийг & жаврыг & жижүүрийг & үйлчилгээг & өврийг & өвчүүг & өглөөг & өчгийг & ёслолыг & залийг & зовхисыг & зочдыг & зууныг & илдийг & ламтанг & мананг & махбодыг & мөрөөдлийг & мөчрийг & мэргэдийг & найрамдлыг & намхайг & нийтийг & новшийг & ноосыг & нохдыг & нуурыг & нялхсыг & нямыг & онцлогийг & ордонг & сайдыг & сандлыг & сахиусыг & сонирхлыг & сохорыг & сохрыг & сувдыг & сумъяаг & сэтгэхүйг & тайчуудыг & талхыг & танкийг & танхимыг & түймрийг & түмэнг & төрлийг & тогоог & томыг & торгыг & тохмыг & тулгыг & унагыг & ууцыг & учралыг & хавтсыг & хайрханыг & хандыг & харилцуурыг & хүйг & хилэнг & хошуучийг & хучлагыг & хэрэглэлийг & цэцнийг & шалгалтыг & шүлсийг & шөрмөсийг & шударгыг & шуудайг & шуумгийг & шуургыг & ээмэгийг & юндэнг & японыг
QGRAM: <ACC>563 & <ACC>556 & <ACC>470 & <ACC>450 & <ACC>403 & <ACC>392 & <ACC>370 & <ACC>228 & <ACC>217 & <ACC>216 & <ACC>202 & <ACC>175 & <ACC>162 & <ACC>162 & <ACC>155 & <ACC>154 & <ACC>153 & <ACC>147 & <ACC>136 & <ACC>136 & <ACC>132 & <ACC>128 & <ACC>126 & <ACC>122 & <ACC>121 & <ACC>119 & <ACC>116 & <ACC>116 & <ACC>112 & <ACC>111 & <ACC>110 & <ACC>108 & <ACC>105 & <ACC>105 & <ACC>104 & <ACC>100 & <ACC>97 & <ACC>94 & <ACC>88 & <ACC>87 & <ACC>86 & <ACC>84 & <ACC>84 & <ACC>83 & <ACC>79 & <ACC>78 & <ACC>78 & <ACC>78 & <ACC>75 & <ACC>74 & <ACC>73 & <ACC>72 & <ACC>70 & <ACC>70 & <ACC>70 & <ACC>70 & <ACC>70 & <ACC>69 & <ACC>69 & <ACC>67 & <ACC>66 & <ACC>64 & <ACC>64 & <ACC>64 & <ACC>63 & <ACC>60 & <ACC>58 & <ACC>58 & <ACC>57 & <ACC>57 & <ACC>56 & <ACC>56 & <ACC>56 & <ACC>55 & <ACC>54 & <ACC>54 & <ACC>53 & <ACC>52 & <ACC>52 & <ACC>52 & <ACC>49 & <ACC>49 & <ACC>49 & <ACC>49 & <ACC>48 & <ACC>47 & <ACC>47 & <ACC>46 & <ACC>45 & <ACC>45 & <ACC>44 & <ACC>43 & <ACC>43 & <ACC>42 & <ACC>42 & <ACC>41 & <ACC>41 & <ACC>40 & <ACC>40 & <ACC>40 & <ACC>40 & <ACC>39 & <ACC>39 & <ACC>39 & <ACC>39 & <ACC>38 & <ACC>38 & <ACC>38 & <ACC>38 & <ACC>38 & <ACC>37 & <ACC>37 & <ACC>37 & <ACC>37 & <ACC>37 & <ACC>37 & <ACC>37 & <ACC>37 & <ACC>36 & <ACC>36 & <ACC>35 & <ACC>35 & <ACC>35 & <ACC>35 & <ACC>35 & <ACC>35 & <ACC>34 & <ACC>34 & <ACC>34 & <ACC>34 & <ACC>33 & <ACC>33 & <ACC>33 & <ACC>33 & <ACC>32 & <ACC>32 & <ACC>31 & <ACC>31 & <ACC>31 & <ACC>31 & <ACC>30 & <ACC>30 & <ACC>30 & <ACC>29 & <ACC>29 & <ACC>29 & <ACC>29 & <ACC>29 & <ACC>29 & <ACC>28 & <ACC>28 & <ACC>28 & <ACC>28 & <ACC>28 & <ACC>28 & <ACC>27 & <ACC>27 & <ACC>27 & <ACC>27 & <ACC>27 & <ACC>27 & <ACC>27 & <ACC>26 & <ACC>26 & <ACC>26 & <ACC>26 & <ACC>26 & <ACC>26 & <ACC>26 & <ACC>25 & <ACC>25 & <ACC>24 & <ACC>24 & <ACC>23 & <ACC>23 & <ACC>23 & <ACC>23 & <ACC>22 & <ACC>22 & <ACC>22 & <ACC>22 & <ACC>22 & <ACC>22 & <ACC>22 & <ACC>22 & <ACC>22 & <ACC>22 & <ACC>22 & <ACC>22 & <ACC>21 & <ACC>21 & <ACC>21 & <ACC>21 & <ACC>21 & <ACC>21 & <ACC>21 & <ACC>21 & <ACC>21 & <ACC>21 & <ACC>21 & <ACC>20 & <ACC>20 & <ACC>20 & <ACC>20 & <ACC>20 & <ACC>20 & <ACC>20 & <ACC>20 & <ACC>20 & <ACC>20 & <ACC>19 & <ACC>19 & <ACC>19 & <ACC>19 & <ACC>19 & <ACC>19 & <ACC>18 & <ACC>18 & <ACC>18 & <ACC>18 & <ACC>18 & <ACC>18 & <ACC>18 & <ACC>18 & <ACC>18 & <ACC>18 & <ACC>18 & <ACC>18 & <ACC>18 & <ACC>18 & <ACC>18 & <ACC>18 & <ACC>17 & <ACC>17 & <ACC>17 & <ACC>17 & <ACC>17 & <ACC>17 & <ACC>17 & <ACC>17 & <ACC>17 & <ACC>17 & <ACC>17 & <ACC>16 & <ACC>16 & <ACC>16 & <ACC>16 & <ACC>16 & <ACC>16 & <ACC>16 & <ACC>16 & <ACC>16 & <ACC>16 & <ACC>16 & <ACC>15 & <ACC>15 & <ACC>15 & <ACC>15 & <ACC>15 & <ACC>15 & <ACC>15 & <ACC>15 & <ACC>15 & <ACC>15 & <ACC>15 & <ACC>15 & <ACC>14 & <ACC>14 & <ACC>14 & <ACC>14 & <ACC>14 & <ACC>14 & <ACC>14 & <ACC>14 & <ACC>14 & <ACC>14 & <ACC>14 & <ACC>14 & <ACC>14 & <ACC>14 & <ACC>14 & <ACC>14 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>13 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>12 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>11 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>10 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>9 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>8 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>7 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>6 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5 & <ACC>5
QLEX: <[хүн]>563 & <[чи]>556 & <[үг(эн)]>470 & <[хоёр]>450 & <[бүхэн]>403 & <[сэтгэл]>392 & <[үүн]>370 & <[**бидэн]>228 & <[байдал]>217 & <[учир]>216 & <[явдал]>202 & <[морь (морин)]>175 & <[зүйл]>162 & <[толгой]>162 & <[нэг(эн)]>155 & <[нэр]>154 & <[бие]>153 & <[эрдэнэ]>147 & <[дуу]>136 & <[зам]>136 & <[газар]>132 & <[ам] [ам(ан)]>128 & <[хүмүүс]>126 & <[сайхан]>122 & <[бүгд]>121 & <[хүүхэд]>119 & <[гар]>116 & <[зүрх(эн)]>116 & <[өвгөн]>112 & <[олон]>111 & <[тал]>110 & <[яриа(н)]>108 & <[нүд]>105 & <[хүү]>105 & <[хэрэг]>104 & <[ажил]>100 & <[амьтан]>97 & <[бусад]>94 & <[хаалга(н)]>88 & <[жаргал]>87 & <[зовлон(г)]>86 & <[ам]>84 & <[чулуу(н)]>84 & <[цэрэг]>83 & <[төмөр]>79 & <[амьдрал]>78 & <[гэр]>78 & <[царай]>78 & <[ёс(он)]>75 & <[бодол]>74 & <[хүүхэн]>73 & <[үнэн]>72 & <[гол]>70 & <[ертөнц]>70 & <[өөр]>70 & <[зураг]>70 & <[мал]>70 & <[морьд]>69 & <[эр]>69 & <[цаг]>67 & <[хэн]>66 & <[бичиг]>64 & <[зэрэг]>64 & <[орон]>64 & <[нас(ан)]>63 & <[хөрөнгө]>60 & <[бат]>58 & <[буй]>58 & <[иргэн]>57 & <[хот]>57 & <[ач]>56 & <[үзүүр]>56 & <[цөм]>56 & <[залуу]>55 & <[өдөр]>54 & <[нүүр]>54 & <[гурав]>53 & <[гэгч]>52 & <[данзан]>52 & <[хувцас(ан)]>52 & <[засаг]>49 & <[мөнгө(н)]>49 & <[охин]>49 & <[юу]>49 & <[дүр]>48 & <[долгор]>47 & <[хонгор]>47 & <[зүг]>46 & <[сайн]>45 & <[төр]>45 & <[хоол(он)]>44 & <[алс]>43 & <[дээл]>43 & <[тэнгэр]>42 & <[ухаан]>42 & <[зарлиг]>41 & <[хөлс(өн)]>41 & <[дээж]>40 & <[их]>40 & <[нулимс(ан)]>40 & <[хацар]>40 & <[үс(эн)]>39 & <[ном]>39 & <[нохой]>39 & <[эдэн]>39 & <[алдар]>38 & <[гамин]@[**гамин(г)]>38 & <[үр]>38 & <[монгол]>38 & <[ээж]>38 & <[гуай]>37 & <[дулмаа]>37 & <[зохиол]>37 & <[итгэлт]>37 & <[нууц]>37 & <[түмэн]>37 & <[хөл]>37 & <[хорвоо]>37 & <[асуудал]>36 & <[хормой]>36 & <[аль]>35 & <[дамба]>35 & <[тус]>35 & <[чанар]>35 & <[шороо(н)]>35 & <[эн]>35 & <[гал]>34 & <[үе]>34 & <[тойрон]>34 & <[хайр]>34 & <[аав]>33 & <[ард]>33 & <[шөнө]>33 & <[юмс]>33 & <[үгс]>32 & <[тэмээ(н)]>32 & <[байшин(г)]>31 & <[гэрэл]>31 & <[сав]>31 & <[цус(ан)]>31 & <[мэнд]>30 & <[орчлон(г)]>30 & <[эрх]>30 & <[адуу(н)]>29 & <[дарга]>29 & <[дэжид]>29 & <[журам]>29 & <[нутаг]>29 & <[эм]>29 & <[багш]>28 & <[үнэр]>28 & <[нөхөр]>28 & <[нуруу(н)]>28 & <[сургууль]>28 & <[шарил]>28 & <[ая]>27 & <[лам]>27 & <[тэрэг (тэргэн)]>27 & <[хүсэл]>27 & <[хонь (хонин)]>27 & <[чадал]>27 & <[эхнэр]>27 & <[бүтээл]>26 & <[өлөгчин]>26 & <[зориг]>26 & <[мөрөн]>26 & <[муу]>26 & <[хэл(эн)]>26 & <[эрдэм]>26 & <[дорж]>25 & <[тунгалаг]>25 & <[санал]>24 & <[*Сүхбаатар]>24 & <[амт]>23 & <[баяр]>23 & <[утга]>23 & <[цулбуур]>23 & <[анхаарал]>22 & <[ах]>22 & <[болгон]>22 & <[буруу]>22 & <[гөрөөс(өн)]>22 & <[захидал]>22 & <[зах]>22 & <[ноён]>22 & <[утас (утсан)]>22 & <[хөрс(өн)]>22 & <[хоолой]>22 & <[шар]>22 & <[амгалан(г)]>21 & <[богд]>21 & <[бодлого]>21 & <[өвчин]>21 & <[өр(өн)]>21 & <[ноёд]>21 & <[орос]>21 & <[хагас]>21 & <[харанхуй]>21 & <[хүзүү(н)]>21 & <[эмгэн]>21 & <[авгай]>20 & <[айл]>20 & <[алин]>20 & <[үүрэг]>20 & <[зарим]>20 & <[иргэд]>20 & <[нэгэн]>20 & <[онгоц(он)]>20 & <[хошуу(н)]>20 & <[цээж]>20 & <[бүс]>19 & <[итгэл]>19 & <[соёл]>19 & <[хадаг]>19 & <[хувьсгал]>19 & <[эрүүл]>19 & <[бадарч(ин)]>18 & <[бүч]>18 & <[бөгж]>18 & <[үйл]>18 & <[үнэ]>18 & <[өвс(өн)]>18 & <[захиа]>18 & <[малгай]>18 & <[туг]>18 & <[уулс]>18 & <[хамар]>18 & <[хүүр]>18 & <[хор]>18 & <[цонх(он)]>18 & <[цэцэг]>18 & <[эгч]>18 & <[баатар]>17 & <[бэх]>17 & <[галсан]>17 & <[үзэсгэлэн(г)]>17 & <[машин]>17 & <[орой]>17 & <[охид]>17 & <[шалтгаан]>17 & <[шарх]>17 & <[эдгээр]>17 & <[эмч]>17 & <[амраг]>16 & <[гүн(г)]>16 & <[голомт]>16 & <[дайн]>16 & <[доторхи]>16 & <[салах]>16 & <[сүрэг]>16 & <[сүр]>16 & <[таг]>16 & <[хөвүүн]>16 & <[чих(эн)]>16 & <[айлууд]>15 & <[аялгуу(н)]>15 & <[говь]>15 & <[гэгээн]>15 & <[гэрэл]>15 & <[*Жамуха]>15 & <[сүрэн]>15 & <[тайж]>15 & <[халуун]>15 & <[хол]>15 & <[хээр]>15 & <[этгээд]>15 & <[айраг]>14 & <[алчуур]>14 & <[амар]>14 & <[амьсгал]>14 & <[байр]>14 & <[**гавьяа(н)]>14 & <[гэзэг]>14 & <[жамбал]>14 & <[зүйлэх]>14 & <[тос(он)]>14 & <[тушаал]>14 & <[ханцуй]>14 & <[хоног]>14 & <[шашин]>14 & <[эмээл]>14 & <[эцэг]>14 & <[агаар]>13 & <[боломж]>13 & <[буян]>13 & <[жаал]>13 & <[үхэр]>13 & <[өгүүллэг]>13 & <[зэвсэг]>13 & <[**мэргид]>13 & <[сонин]>13 & <[тамга]>13 & <[торгууд]>13 & <[туяа(н)]>13 & <[тэргүүтэн]>13 & <[уур]>13 & <[хаяа]>13 & <[хаяг]>13 & <[хүйтэн]>13 & <[хүнд]>13 & <[хойч]>13 & <[хуудас(ан)]>13 & <[хууль]>13 & <[цамба]>13 & <[чөлөө(н)]>13 & <[элч]>13 & <[ял]>13 & <[янчаан]>13 & <[анч(ин)]>12 & <[ахуй]>12 & <[аянчин]>12 & <[байгаль]>12 & <[бариул]>12 & <[босго]>12 & <[будаг]>12 & <[дотор]>12 & <[жолооч]>12 & <[үгүй]>12 & <[залуучууд]>12 & <[захирал]>12 & <[ирээдүй]>12 & <[муухай]>12 & <[найр]>12 & <[сүүл]>12 & <[сүнс(эн)]>12 & <[судас]>12 & <[суурь]>12 & <[төмөр]>12 & <[тэмдэг]>12 & <[урсгал]>12 & <[хар]>12 & <[хасар]>12 & <[хөгжим]>12 & <[хишигтэн]>12 & <[хуруу]>12 & <[шид]>12 & <[шим]>12 & <[эв]>12 & <[энгэр]>12 & <[ажиллагаа(н)]>11 & <[бодь]>11 & <[бэрх]>11 & <[даа]>11 & <[дэвтэр]>11 & <[үзэгдэл]>11 & <[үсэг]>11 & <[үхэл]>11 & <[өрөөл]>11 & <[залуус]>11 & <[нийгэм]>11 & <[ойр]>11 & <[сураг]>11 & <[суртал]>11 & <[ташуур]>11 & <[тоглолт]>11 & <[урт]>11 & <[хурд]>11 & <[хятад]>11 & <[цаас(ан)]>11 & <[цогцос]>11 & <[чихэр]>11 & <[шал]>11 & <[шийдвэр]>11 & <[шинж]>11 & <[эрэг]>11 & <[аймаг]>10 & <[аюул]>10 & <[баавгай]>10 & <[болд]>10 & <[гутал]>10 & <[гуя]>10 & <[данжаад]>10 & <[дэл]>10 & <[ерөөл]>10 & <[үлгэр]>10 & <[өнөөдөр]>10 & <[**залуудай]>10 & <[зорилго]>10 & <[зэв]>10 & <[он]>10 & <[сал]>10 & <[тамир]>10 & <[тив]>10 & <[тоглоом]>10 & <[улирал]>10 & <[харуул]>10 & <[хатан]>10 & <[хөгшин]>10 & <[хиагт]>10 & <[хоншоор]>10 & <[хулан]>10 & <[хулгайч]>10 & <[хуяг]>10 & <[цохилт]>10 & <[шагнал]>10 & <[шир]>10 & <[**Айкүмис]>9 & <[алба(н)]>9 & <[аливаа]>9 & <[алт(ан)]>9 & <[асуулт]>9 & <[аяс]>9 & <[баахан]>9 & <[балдан]>9 & <[баясгалан(г)]>9 & <[булан(г)]>9 & <[гудамж(ин)]>9 & <[гуниг]>9 & <[дампил]>9 & <[дахин]>9 & <[*Дүлхижег]>9 & <[дөрөв (дөрвөн)]>9 & <[дурсгал]>9 & <[дээд]>9 & <[дээдэс]>9 & <[жамъян]>9 & <[өвчтөн]>9 & <[заан]>9 & <[завшаан]>9 & <[загас(ан)]>9 & <[зүс]>9 & <[зөв]>9 & <[зурвас]>9 & <[мөч]>9 & <[могой]>9 & <[монголчууд]>9 & <[мотор]>9 & <[наадам]>9 & <[найраг]>9 & <[орчуулга]>9 & <[төдийхөн]>9 & <[тэдгээр]>9 & <[тэмцэл]>9 & <[уриа(н)]>9 & <[хөвгүүн]>9 & <[хөвч]>9 & <[хорчин]>9 & <[хундага]>9 & <[цол]>9 & <[чадвар]>9 & <[чиг]>9 & <[эс]>9 & <[ялалт]>9 & <[ямаа(н)]>9 & <[авдар]>8 & <[ахмад]>8 & <[бар]>8 & <[бөмбөг(өн)]>8 & <[бэлгэ]>8 & <[гайхал]>8 & <[гонгор]>8 & <[гох(он)]>8 & <[гурил]>8 & <[даавуу(н)]>8 & <[дусал]>8 & <[үүлс]>8 & <[үүр]>8 & <[үйлс]>8 & <[өвгөд]>8 & <[өвөл]>8 & <[ирэгсэд]>8 & <[махчин]>8 & <[мэргэн]>8 & <[нам]>8 & <[нүгэл]>8 & <[нойр]>8 & <[онол]>8 & <[оосор]>8 & <[орчин]>8 & <[соёрхол]>8 & <[сэжүүр]>8 & <[сэлэм (сэлмэн)]>8 & <[тайван]>8 & <[татаар]>8 & <[толгод]>8 & <[уйтгар]>8 & <[уруул]>8 & <[хад(ан)]>8 & <[харц]>8 & <[хөвүүд]>8 & <[хөнжил]>8 & <[хил]>8 & <[хунар]>8 & <[хурим]>8 & <[хуур]>8 & <[хэлбэр]>8 & <[хязгаар]>8 & <[цоож]>8 & <[цэнгэл]>8 & <[чулуун]>8 & <[элс(эн)]>8 & <[яриа(н)]>8 & <[ар]>7 & <[**барон]>7 & <[баруун]>7 & <[бүл]>7 & <[боомт]>7 & <[бурхан]>7 & <[бус]>7 & <[бух]>7 & <[гэгээрэл]>7 & <[дүн(г)]>7 & <[дохио(н)]>7 & <[дугтуй]>7 & <[дур]>7 & <[дутагдал]>7 & <[дутуу]>7 & <[дуулал]>7 & <[жавхлан(г)]>7 & <[жад]>7 & <[үзэл]>7 & <[үйлдвэр]>7 & <[завь]>7 & <[зулай]>7 & <[илүү]>7 & <[ирвэс]>7 & <[ирэг]>7 & <[магнай]>7 & <[мэдрэл]>7 & <[мэдээлэл]>7 & <[нэлээд]>7 & <[оргил]>7 & <[сонирхол]>7 & <[судар]>7 & <[сургаал]>7 & <[сур]>7 & <[тамах]>7 & <[түр]>7 & <[тэмдэглэл]>7 & <[ургамал]>7 & <[урам]>7 & <[уурс]>7 & <[хазаар]>7 & <[хамаг]>7 & <[хангай]>7 & <[хань]>7 & <[хүлээс]>7 & <[хүсэлт]>7 & <[худаг]>7 & <[худал]>7 & <[хурал]>7 & <[цагаан]>7 & <[цалин(г)]>7 & <[чухал]>7 & <[шүд(эн)]>7 & <[шүүлт]>7 & <[шөл(өн)]>7 & <[эмчилгээ]>7 & <[эмэгтэйчүүд]>7 & <[эрмэлзэл]>7 & <[эрс]>7 & <[янжуур]>7 & <[авс(ан)]>6 & <[**авьяас]>6 & <[араатан]>6 & <[багана]>6 & <[бадаг]>6 & <[банд]>6 & <[*Батчулуу]>6 & <[бүсгүйчүүд]>6 & <[буур]>6 & <[буян]>6 & <[бэлтгэл]>6 & <[бяруу(н)]>6 & <[гавъяа]>6 & <[гашуун]>6 & <[гүн]>6 & <[гилбэр]>6 & <[даруулга]>6 & <[довчин]>6 & <[дотоод]>6 & <[дуган]>6 & <[дух]>6 & <[*Дэрэм]>6 & <[жалбуу]>6 & <[жам]>6 & <[жанжин]>6 & <[өөх(өн)]>6 & <[зардал]>6 & <[зарчим]>6 & <[захирагч]>6 & <[золиг]>6 & <[зээр(эн)]>6 & <[илч(ин)]>6 & <[ир]>6 & <[иш]>6 & <[курс]>6 & <[лодон]>6 & <[лооеэ]>6 & <[**Магсаржав]>6 & <[наваан]>6 & <[нөхцөл]>6 & <[ногоо(н)]>6 & <[огторгуй]>6 & <[олз(он)]>6 & <[саарал]>6 & <[сүүдэр]>6 & <[сүлд]>6 & <[сонин]>6 & <[тайлга]>6 & <[талбай]>6 & <[тасалгаа(н)]>6 & <[түлхүүр]>6 & <[төлөв]>6 & <[төсөл]>6 & <[тууж]>6 & <[туурга]>6 & <[тэргүүн]>6 & <[удам]>6 & <[уламжлал]>6 & <[унд]>6 & <[хаалт]>6 & <[хав]>6 & <[хараал]>6 & <[хариулт]>6 & <[хатуу]>6 & <[хүнс(эн)]>6 & <[хөдөлмөр]>6 & <[хөнөөл]>6 & <[хийморь]>6 & <[хог]>6 & <[хорсол]>6 & <[хоцорсон]>6 & <[хэвтүүл]>6 & <[цамц]>6 & <[чавганц]>6 & <[шаардлага]>6 & <[шүүс(эн)]>6 & <[шуугиан]>6 & <[эвэр]>6 & <[янз]>6 & <[ааш]>5 & <[агуулга]>5 & <[амсар]>5 & <[амьтан]>5 & <[аянга]>5 & <[барил]>5 & <[баримт]>5 & <[бөгс]>5 & <[бодис]>5 & <[боловсрол]>5 & <[булчин(г)]>5 & <[буниа]>5 & <[буудал]>5 & <[бухимдал]>5 & <[бэрхшээл]>5 & <[гай]>5 & <[ганц]>5 & <[гашуудал]>5 & <[*Гекүү]>5 & <[гүрэн]>5 & <[гийчин]>5 & <[гич]>5 & <[гээч]>5 & <[далд]>5 & <[дамдин]>5 & <[**доторх]>5 & <[дулаан]>5 & <[дунд]>5 & <[дээвэр]>5 & <[?дээрэмч(ин)]>5 & <[жавар]>5 & <[жижүүр]>5 & <[үйлчилгээ]>5 & <[өвөр]>5 & <[өвчүү(н)]>5 & <[өглөө(н)]>5 & <[өчиг]>5 & <[ёслол]>5 & <[заль]>5 & <[зовхис]>5 & <[зочид]>5 & <[зуун]>5 & <[илд(эн)]>5 & <[ламтан]>5 & <[манан]>5 & <[махбод]>5 & <[мөрөөдөл]>5 & <[мөчир]>5 & <[мэргэд]>5 & <[найрамдал]>5 & <[намхай]>5 & <[нийт]>5 & <[новш]>5 & <[ноос(он)]>5 & <[ноход]>5 & <[нуур]>5 & <[нялхас]>5 & <[ням]>5 & <[онцлог]>5 & <[ордон]>5 & <[сайд]>5 & <[сандал]>5 & <[сахиус]>5 & <[сонирхол]>5 & <[сохор]>5 & <[сохор]>5 & <[сувд(ан)]>5 & <[сумъяа]>5 & <[сэтгэхүй]>5 & <[тайчууд]>5 & <[талх(ан)]>5 & <[танк]>5 & <[танхим]>5 & <[түймэр]>5 & <[түмэн]>5 & <[төрөл]>5 & <[тогоо(н)]>5 & <[том]>5 & <[торго(н)]>5 & <[тохом]>5 & <[тулга(н)]>5 & <[унага(н)]>5 & <[ууц]>5 & <[учрал]>5 & <[хавтас]>5 & <[хайрхан]>5 & <[ханд]>5 & <[харилцуур]>5 & <[хүй]>5 & <[хилэн(г)]>5 & <[хошууч]>5 & <[хучлага]>5 & <[хэрэглэл]>5 & <[цэцэн]>5 & <[шалгалт]>5 & <[шүлс(эн)]>5 & <[шөрмөс(өн)]>5 & <[шударга]>5 & <[шуудай]>5 & <[шуумаг]>5 & <[шуурга(н)]>5 & <[ээмэг]>5 & <[юндэн]>5 & <[япон]>5
QFLEX: ийг & # & ийг & ыг & нийг & ийг & ийг & нийг & лыг & рыг & лыг & йг & ийг & г & ийг & ийг & ийг & ийг & # & ыг & рыг & # & ийг & ныг & ийг & дийг & ыг & ийг & ийг & ныг & ыг & г & ийг & г & гийг & лыг & ныг & дыг & ыг & ыг & г & ийг & г & гийг & ийг & ыг & ийг & г & ыг & лыг & нийг & ийг & ыг & ийг & ийг & гийг & ыг & ыг & ийг & ийг & ийг & гийг & гийг & ныг & ыг & # & ыг & г & ийг & ыг & ийг & ийг & ийг & г & # & ийг & выг & ийг & г & г & гийг & # & ыг & г & ийг & ыг & ыг & ийг & ыг & ийг & ыг & ыг & ийг & ийг & ыг & ийг & ийг & ийг & ийг & ыг & рыг & ийг & ыг & г & нийг & рыг & г & ийг & ыг & ийг & г & г & ыг & ийг & ыг & нийг & ийг & г & лыг & г & ийг & ыг & ыг & ыг & г & # & ыг & ийг & ныг & ыг & ыг & ыг & # & ыг & ийг & г & г & лийг & ыг & ыг & ийг & г & ийг & г & ыг & ийг & мыг & гийг & ийг & ийг & ийг & # & г & ийг & ыг & ыг & ыг & йг & лийг & йг & лыг & ийг & ийг & нийг & ийг & нийг & г & ийг & мийг & ийг & ийг & ыг & ыг & ыг & ыг & ыг & ыг & лыг & ыг & ыг & г & ийг & лыг & ыг & ыг & ыг & ийг & г & ыг & г & ыг & ыг & нийг & ийг & ыг & ыг & ыг & г & г & ийг & г & ыг & ыг & гийг & ыг & ийг & нийг & ыг & г & ийг & ийг & ийг & ыг & гийг & ыг & ийг & ийг & ийг & ийг & ийг & ийг & ийг & г & г & ийг & ыг & рыг & ийг & ыг & ыг & гийг & ийг & рыг & ийг & г & г & ыг & г & ыг & ыг & ыг & ийг & ийг & ийг & г & ыг & ыг & йг & хийг & гийг & ийг & ийг & ийг & ийг & ыг & г & ийг & ийг & ийг & ыг & г & ийг & ыг & ыг & ийг & ийг & гийг & ыг & рыг & ыг & ыг & г & ийг & ыг & сийг & ыг & ыг & г & ийг & ныг & ийг & гийг & ыг & ийг & ыг & ыг & рийг & ийг & гийг & ийг & ыг & ыг & ыг & г & нийг & ыг & г & ийг & нийг & ийг & ийг & г & ийг & ыг & г & ийг & ыг & ыг & ныг & г & ныг & ийг & ыг & ыг & гийг & рыг & ийг & г & ыг & лыг & г & г & ыг & ийг & ийг & сыг & ийг & # & гийг & ыг & ыг & ыг & мийг & нийг & г & ийг & ийг & ийг & ийг & г & ийг & ийг & гыг & рийг & лийг & гийг & лийг & ийг & ыг & мийг & ыг & гийг & лыг & ыг & ыг & ыг & ыг & ыг & ыг & сыг & рийг & ыг & ийг & ийг & гийг & гийг & ыг & г & ыг & лыг & ыг & ыг & ийг & ийг & ийг & # & г & ыг & ийг & # & ыг & ыг & ийг & ыг & лыг & ыг & ныг & нийг & ыг & ыг & г & ийг & ийг & ыг & ыг & ийг & ийг & ыг & г & ыг & ыг & ыг & ныг & г & г & г & ийг & ийг & ыг & ыг & гийг & # & ыг & ийг & сийг & г & ийг & ыг & ыг & ыг & ийг & ийг & ыг & ийг & г & ыг & ыг & мыг & гийг & ыг & # & ийг & лийг & г & ийг & ийг & ныг & ыг & ыг & ыг & ийг & ийг & ыг & г & рыг & ыг & ыг & ийг & ийг & лыг & ыг & ыг & ыг & г & лыг & ийг & ийг & ийг & ийг & # & # & ныг & ийг & ыг & лийг & ыг & ыг & рыг & ныг & лыг & ийг & ийг & ныг & ыг & ыг & ыг & ыг & ыг & ыг & ийг & лийг & ийг & ыг & ыг & ыг & ийг & ыг & ийг & ийг & ыг & ийг & ныг & ыг & ыг & ыг & ийг & ыг & ыг & ыг & ыг & лийг & г & г & г & ыг & лыг & г & лыг & г & ыг & лийг & ийг & ийг & г & г & ийг & гийг & г & ийг & лийг & ийг & ыг & ыг & рыг & ыг & ыг & хийг & ийг & ийг & лыг & мыг & ыг & ыг & гийг & г & ийг & ийг & ийг & гийг & лыг & лыг & ыг & г & лыг & ийг & ийг & ийг & г & ийг & лийг & ийг & ыг & ыг & # & ныг & ыг & гийг & ийг & г & ийг & ыг & г & ийг & г & г & ыг & ийг & ийг & ыг & г & ыг & ыг & ыг & ийг & г & ыг & ныг & ийг & лыг & мыг & ийг & ийг & ийг & ийг & ийг & ийг & ийг & г & г & ыг & ыг & ийг & г & г & ыг & лыг & рийг & ийг & г & ийг & г & г & ийг & ийг & # & ийг & ыг & ийг & мыг & ыг & ыг & ыг & ыг & ыг & ыг & г & ийг & ийг & ийг & ийг & ийг & лыг & ныг & ийг & ыг & ыг & ыг & ийг & ыг & рийг & ыг & ийг & ыг & рыг & ыг & ыг & ыг & ыг & ийг & ыг & ыг & г & г & лыг & лыг & ийг & г & ыг & лыг & г & нийг & нийг & ийг & ийг & ыг & г & ыг & ыг & ыг & рийг & ийг & рыг & ийг & г & # & г & г & гийг & ыг & ийг & ыг & дыг & ыг & ийг & г & г & ыг & # & рийг & ийг & лыг & г & ийг & ийг & ыг & дыг & ыг & сыг & ыг & ийг & г & ыг & лыг & ыг & лыг & ыг & рыг & ыг & г & г & ыг & ыг & ийг & ыг & рийг & г & # & г & ыг & ыг & мыг & ыг & ыг & ыг & ыг & сыг & ыг & ыг & ыг & г & г & ийг & ыг & ийг & нийг & ыг & ийг & ийг & ыг & г & гийг & ыг & ийг & г & ыг
REVWORD: гйин}FA40+U{х & гйамач & гйиг}FA40+U{ & гыр}1540+U{ох & гйинх}FA40+U{б & гйилэгтэс & гйин}FA40+U{}FA40+U{ & гйиндиб & гылдйаб & гырчу & гылдвя & гйиром & гйилй}FA40+U{з & гйоглот & гйигэн & гйирэн & гйиеиб & гйинэдрэ & гууд & гымаз & гырзаг & гыма & гйис}FA40+U{}FA40+U{м}FA40+U{х & гынхйас & гйидг}FA40+U{б & гйидх}FA40+U{}FA40+U{х & гыраг & гйихр}FA40+U{з & гйин}9E40+U{гв}9E40+U{ & гынло & гылат & гаиря & гйид}FA40+U{н & г}FA40+U{}FA40+U{х & гйигрэх & гылжа & гынтьма & гыдсуб & гыглаах & гылаграж & гнолвоз & гйима & гуулуч & гйигрэц & гйир}9E40+U{м}9E40+U{т & гылардьма & гйирэг & гйарац & гыс}1540+U{ & гылдоб & гйинх}FA40+U{}FA40+U{х & гйинэн}FA40+U{ & гылог & гйицн}9E40+U{тре & гйир}9E40+U{}9E40+U{ & гйигруз & гылам & гыдьром & гйирэ & гйигац & гйинэх & гйигчиб & гйигрэз & гынро & гысан & гйигн}9E40+U{р}9E40+U{х & гытаб & гйуб & гйинэгри & гытох & гйича & гйир}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & гйим}9E40+U{ц & гуулаз & гйирд}9E40+U{ & гйир}FA40+U{}FA40+U{н & гывруг & гйичгэг & гназнад & гысцвух & гйигсаз & гйигн}9E40+U{м & гынихо & гую & гйир}FA40+U{д & гыроглод & гырогнох & гйиг}FA40+U{з & гынйас & гйир}9E40+U{т & гылоох & гысла & гйилээд & гйирэгнэт & гынааху & гйигилраз & гйисл}9E40+U{х & гйижээд & гйихи & гысмилун & гырцах & гйис}FA40+U{ & гымон & гйохон & гйиндэ & гырдла & гнимаг & гйир}FA40+U{ & гылогном & гйижээ & гйауг & гаамлуд & гылоихоз & гйитлэгти & гыцуун & гйинм}FA40+U{т & гйил}9E40+U{х & гооврох & гылдууса & гйомрох & гйила & гыбмад & гысут & гыранач & гоорош & гйинэ & гылаг & гйие}FA40+U{ & гынрйот & гырйах & гываа & гыдра & гйин}9E40+U{ш & гысмю & гйисг}FA40+U{ & гээмэт & гнишйаб & гйилрэг & гывас & гысуц & гйиднэм & гнолчро & гйихрэ & гууда & гыград & гйидижэд & гымруж & гйигтун & гйимэ & гйишгаб & гйирэн}FA40+U{ & гйирх}9E40+U{н & гуурун & гйилуугрус & гылираш & гыяа & гымал & гйигрэт & гйилс}FA40+U{х & гйинох & гылдач & гйирэнхэ & гйилээт}FA40+U{б & гйинчг}9E40+U{л}9E40+U{ & гйигироз & гйинр}9E40+U{м & гуум & гйилэх & гйимдрэ & гйижрод & гйигалагнут & гыланас & гыратаабх}FA40+U{с & гытма & гыряаб & гыгту & гыруублуц & гылраахна & гыха & гыноглоб & гууруб & гйис}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{г & гылдихаз & гыхаз & гын}1540+U{он & гысту & гйиср}9E40+U{х & гйолоох & гыраш & гналагма & гыдгоб & гыголдоб & гйинчв}9E40+U{ & гйир}9E40+U{ & гыд}1540+U{он & гысоро & гысагах & гйухнарах & г}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х & гйинэгмэ & гйагва & гылйа & гынила & гйигр}FA40+U{}FA40+U{ & гымираз & гйидэгри & гйингэн & гыцогно & гуушох & гйижээц & гйис}FA40+U{б & гйилэгти & гыл}1540+U{ос & гйигдах & гылагсьвух & гйил}FA40+U{}FA40+U{рэ & гйичрадаб & гйич}FA40+U{б & гйижг}9E40+U{б & гйилй}FA40+U{ & гйин}FA40+U{ & гйисв}9E40+U{ & гаихаз & гйаглам & гйигут & гыслуу & гырмах & гйир}FA40+U{}FA40+U{х & гырох & гыхноц & гйигцэц & гйичгэ & гыртааб & гйихэб & гнаслаг & гнэлэгсэз}FA40+U{ & гынишам & гйоро & гыдихо & гынаагтлаш & гыхраш & гйирээгдэ & гйичмэ & гйигарма & гн}FA40+U{г & гытмолог & гынйад & гйихротод & гйихлас & гйигр}FA40+U{с & гйир}FA40+U{с & гйигат & гйин}FA40+U{}FA40+U{в}9E40+U{х & гйихич & гыдуулйа & гуугляа & гйивог & гйинээгэг & гйилэрэг & гыхумаж & гнэр}FA40+U{с & гйижйат & гынуулах & гылох & гйирээх & гйидээгтэ & гйигрйа & гыруучла & гырма & гылагсьма & гырйаб & гаяьваг & гйигзэг & гылабмаж & гйислй}FA40+U{з & гысот & гылаашут & гйуцнах & гйигонох & гыншаш & гйилээмэ & гйигцэ & гыраага & гйижмолоб & гыняуб & гылааж & гйирх}FA40+U{ & гйигэлл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & гйигсвэз & гйидигрэм & гынинос & гыгмат & гыдуугрот & гаяут & гйинт}FA40+U{}FA40+U{грэт & гыруу & гаяах & гйигяах & гйинтй}FA40+U{х & гйидн}FA40+U{х & гйичйох & гысдуух & гйилуух & гыбмац & г}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{ч & гйичлэ & гыля & гынаачня & гынчна & гйуха & гынчняа & гйилагйаб & гылуираб & гыгсоб & гйигдуб & гыртод & гйичоолож & гй}FA40+U{г}FA40+U{ & гыдуучуулаз & гылрихаз & гй}FA40+U{дээри & гйахуум & гырйан & гйил}FA40+U{}FA40+U{с & гйисн}FA40+U{с & гысдус & гйируус & гйирм}9E40+U{т & гйигдмэт & гылагсру & гырах & гырасах & гйимжг}9E40+U{х & гйинтгиших & гуурух & гйидиш & гйимиш & гйивэ & гйирэгнэ & гаагаллижа & гйидоб & гйихрэб & гыгаад & гйиртвэд & гйилдгэз}FA40+U{ & гйигс}FA40+U{ & гйилх}FA40+U{ & гйил}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{ & гысуулаз & гйимгйин & гырйо & гйигрус & гылтрус & гыруушат & гытлолгот & гытру & гыдрух & гыдатях & гысаац & гысцгоц & гйирхич & гылаш & гйирэвдйиш & гйижниш & гйигрэ & гйигмйа & гылуюа & гйагвааб & гыдлоб & гылтуг & гыяуг & гыдаажнад & гйилэд & гйил}9E40+U{}9E40+U{ре & гйирэгл}FA40+U{ & гйирд}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{ & гйадуулаз & гыглироз & гйивэз & гыно & гылас & гыримат & гйивит & гымоолгот & гылрилу & гылуурах & гынтах & гйиншг}9E40+U{х & гытгаих & гыроошнох & гналух & гйичйаглух & гйигяух & гытлихоц & гылангаш & гйириш & гйисим}FA40+U{кйа & гыбла & гаавила & гытла & гытлууса & гысяа & гынхааб & гнадлаб & гналагсяаб & гналуб & гйижмадуг & гйигинуг & гылипмад & гынихад & гйигежихл}FA40+U{д & гйивр}9E40+U{д & гылагсруд & гйидээд & гйисдээд & гняъмаж & гйин}9E40+U{тчв}9E40+U{ & гынааз & гынаашваз & гысагаз & гйис}FA40+U{з & гйив}9E40+U{з & гысавруз & гйич}9E40+U{м & гйогом & гыдуучлогном & гыротом & гымдаан & гйигрйан & гыглуучро & гйинхйид}9E40+U{т & гйирээгдэт & гйилцмэт & гаиру & гйин}FA40+U{}FA40+U{гв}9E40+U{х & гйичв}9E40+U{х & гынчрох & гыгаднух & гылоц & гыравдач & гйигич & гйисэ & гытлаля & гаамя & гырдва & гыдамха & гыраб & гйиг}9E40+U{бм}9E40+U{б & гйиглэб & гылхйаг & гырогног & гыхог & гылируг & гууваад & гылсуд & гйисл}FA40+U{}FA40+U{ & гйир}FA40+U{}FA40+U{ & гйислй}FA40+U{ & гйид}9E40+U{гв}9E40+U{ & гйилв}9E40+U{ & гйидсгэри & гынчхам & гйинэгрэм & гыман & гйилг}FA40+U{н & гырйон & гылоно & гырсоо & гынчро & гылхр}1540+U{ос & гйир}FA40+U{}FA40+U{жэс & гйимлэс & гынвйат & гыраатат & гыдоглот & гырагтйу & гылууру & гыдах & гыцрах & гйид}FA40+U{}FA40+U{в}9E40+U{х & гйилжн}9E40+U{х & гйилих & гыранух & гымирух & гыруух & гйирэблэх & гыраагзях & гйижооц & гйилэгнэц & гынуулуч & гйислэ & гынаиря & гыра & гынораб & гынуураб & гйил}FA40+U{б & гытмооб & гынахруб & гысуб & гыхуб & гйилрээгэг & гн}FA40+U{д & гоиход & гйутгуд & гыруд & гылдгатуд & гуутуд & гыллууд & гналхваж & гыдаж & гйилз}FA40+U{ & гйирэвдлй}FA40+U{ & гйиваз & гйалуз & г}FA40+U{}FA40+U{ли & гйисэври & гйигри & гйангам & гйилэрдэм & гйиллээдэм & гйидээлэн & гылигро & гылохринос & гырдус & гылаагрус & гырус & гйихмат & гйир}FA40+U{т & гйилэлгэдмэт & гылмагру & гымру & гысруу & гыраазах & гйигмах & гйагнах & гйинах & гйисээл}FA40+U{х & гйитлэс}FA40+U{х & гйигдух & гылдух & гылрух & гынаагац & гнилац & гылхуч & гйид}FA40+U{ш & гйитл}FA40+U{}FA40+U{ш & гйил}9E40+U{ш & гээгличмэ & гйид}FA40+U{}FA40+U{чйэтгэмэ & гйилзлэмрэ & гйисрэ & гыруужня & гысва & гысаяьва & гынтаара & гынагаб & гйигдаб & гйиднаб & гуулучтаб & гйид}FA40+U{}FA40+U{чй}FA40+U{гс}FA40+U{б & гырууб & гняуб & гйилэгтлэб & гууряб & гаяъваг & гынуушаг & гйин}FA40+U{г & гйирэблиг & гыглуурад & гничвод & гыдоотод & гынагуд & гыхуд & гйимэрэд & гуублаж & гымаж & гынжнаж & гйих}9E40+U{}9E40+U{ & гылдраз & гымчраз & гйичгарихаз & гйигилоз & гйирээз & гйичли & гйири & гйиши & гйисрук & гнодол & гэеоол & гыважрасгам & гынааван & гйил}9E40+U{цх}9E40+U{н & гоогон & гйугротго & гызло & гылраас & гйирд}FA40+U{}FA40+U{с & гйидл}FA40+U{с & гнинос & гйиглйат & гйаблат & гаагласат & гйир}FA40+U{}FA40+U{хл}FA40+U{т & гйив}9E40+U{л}9E40+U{т & гйилс}9E40+U{т & гйижуут & гыгруут & гйин}FA40+U{}FA40+U{грэт & гымду & гылалжмалу & гыдну & гытлаах & гывах & гылаарах & гытлуирах & гуутах & гйисн}FA40+U{х & гйир}9E40+U{мл}9E40+U{д}9E40+U{х & гйил}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{х & гйиромйих & гйигох & гылсрох & гынсроцох & гйил}FA40+U{}FA40+U{твэх & гыцмац & гыцнагвач & гыгалдрааш & гйис}FA40+U{}FA40+U{ш & гынаигууш & гйирвэ & гызня & гйишаа & гыглууга & гырсма & гынатьма & гыгняа & гылираб & гытмираб & гйисг}9E40+U{б & гысидоб & гылорсволоб & гничлуб & гаинуб & гылдууб & гылдмихуб & гйилээшхрэб & гйаг & гыцнаг & гылдуушаг & г}FA40+U{}FA40+U{кег & гйинр}FA40+U{г & гйинчйиг & гйичиг & гйичээг & гыдлад & гнидмад & гыхротод & гынаалуд & гыднуд & гйирвээд & гйидчмэрээд & гырваж & гйир}FA40+U{}FA40+U{жиж & гээгличлй}FA40+U{ & гйирв}9E40+U{ & г}FA40+U{}FA40+U{чв}9E40+U{ & г}9E40+U{}9E40+U{лг}9E40+U{ & гйигч}9E40+U{ & гылолс}1540+U{ & гйилаз & гысихвоз & гыдчоз & гынууз & гйидли & гнатмал & гнанам & гыдобхам & гйилд}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{м & гйирч}9E40+U{м & гйидэгрэм & гылдмарйан & гйахман & гйитйин & гйишвон & гысоон & гыдхон & гыруун & гысхлян & гымян & гйиголцно & гнодро & гыдйас & гылднас & гысуихас & гылхринос & гырохос & гырхос & гыдвус & гаяъмус & гй}FA40+U{хэгтэс & гыдуучйат & гыхлат & гйикнат & гымихнат & гйирмй}FA40+U{т & гнэм}FA40+U{т & гйилр}9E40+U{т & гоогот & гымот & гыгрот & гымхот & гыглут & гыгану & гыцуу & гыларчу & гыствах & гынахрйах & гыднах & гырууцлирах & гй}FA40+U{х & гнэлих & гйичуушох & гыгалчух & гйилэлгэрэх & гйинцэц & гытлаглаш & гйисл}FA40+U{ш & гйис}9E40+U{мр}9E40+U{ш & гыградуш & гйадууш & гйигмууш & гыгрууш & гйигэмээ & гнэдню & гынопя
FREQ: 19001
FREQALL: 7378
RANG: 10
QWORDF: <хүнийг>563 & <чамайг>556 & <үгийг>470 & <хоёрыг>450 & <бүхнийг>403 & <сэтгэлийг>392 & <үүнийг>370 & <биднийг>228 & <байдлыг>217 & <учрыг>216 & <явдлыг>202 & <морийг>175 & <зүйлийг>162 & <толгойг>162 & <нэгийг>155 & <нэрийг>154 & <биеийг>153 & <эрдэнийг>147 & <дууг>136 & <замыг>136 & <газрыг>132 & <амыг>128 & <хүмүүсийг>126 & <сайхныг>122 & <бүгдийг>121 & <хүүхдийг>119 & <гарыг>116 & <зүрхийг>116 & <өвгөнийг>112 & <олныг>111 & <талыг>110 & <яриаг>108 & <нүдийг>105 & <хүүг>105 & <хэргийг>104 & <ажлыг>100 & <амьтныг>97 & <бусдыг>94 & <хаалгыг>88 & <жаргалыг>87 & <зовлонг>86 & <амийг>84 & <чулууг>84 & <цэргийг>83 & <төмөрийг>79 & <амьдралыг>78 & <гэрийг>78 & <царайг>78 & <ёсыг>75 & <бодлыг>74 & <хүүхнийг>73 & <үнэнийг>72 & <голыг>70 & <ертөнцийг>70 & <өөрийг>70 & <зургийг>70 & <малыг>70 & <морьдыг>69 & <эрийг>69 & <цагийг>67 & <хэнийг>66 & <бичгийг>64 & <зэргийг>64 & <орныг>64 & <насыг>63 & <хөрөнгийг>60 & <батыг>58 & <буйг>58 & <иргэнийг>57 & <хотыг>57 & <ачийг>56 & <үзүүрийг>56 & <цөмийг>56 & <залууг>55 & <өдрийг>54 & <нүүрийг>54 & <гурвыг>53 & <гэгчийг>52 & <данзанг>52 & <хувцсыг>52 & <засгийг>49 & <мөнгийг>49 & <охиныг>49 & <юуг>49 & <дүрийг>48 & <долгорыг>47 & <хонгорыг>47 & <зүгийг>46 & <сайныг>45 & <төрийг>45 & <хоолыг>44 & <алсыг>43 & <дээлийг>43 & <тэнгэрийг>42 & <ухааныг>42 & <зарлигийг>41 & <хөлсийг>41 & <дээжийг>40 & <ихийг>40 & <нулимсыг>40 & <хацрыг>40 & <үсийг>39 & <номыг>39 & <нохойг>39 & <эднийг>39 & <алдрыг>38 & <гаминг>38 & <үрийг>38 & <монголыг>38 & <ээжийг>38 & <гуайг>37 & <дулмааг>37 & <зохиолыг>37 & <итгэлтийг>37 & <нууцыг>37 & <түмнийг>37 & <хөлийг>37 & <хорвоог>37 & <асуудлыг>36 & <хормойг>36 & <алийг>35 & <дамбыг>35 & <тусыг>35 & <чанарыг>35 & <шороог>35 & <энийг>35 & <галыг>34 & <үеийг>34 & <тойрныг>34 & <хайрыг>34 & <аавыг>33 & <ардыг>33 & <шөнийг>33 & <юмсыг>33 & <үгсийг>32 & <тэмээг>32 & <байшинг>31 & <гэрлийг>31 & <савыг>31 & <цусыг>31 & <мэндийг>30 & <орчлонг>30 & <эрхийг>30 & <адууг>29 & <даргыг>29 & <дэжидийг>29 & <журмыг>29 & <нутгийг>29 & <эмийг>29 & <багшийг>28 & <үнэрийг>28 & <нөхрийг>28 & <нурууг>28 & <сургуулийг>28 & <шарилыг>28 & <аяыг>27 & <ламыг>27 & <тэргийг>27 & <хүслийг>27 & <хонийг>27 & <чадлыг>27 & <эхнэрийг>27 & <бүтээлийг>26 & <өлөгчнийг>26 & <зоригийг>26 & <мөрнийг>26 & <мууг>26 & <хэлийг>26 & <эрдмийг>26 & <доржийг>25 & <тунгалагийг>25 & <саналыг>24 & <сүхбаатарыг>24 & <амтыг>23 & <баярыг>23 & <утгыг>23 & <цулбуурыг>23 & <анхаарлыг>22 & <ахыг>22 & <болгоныг>22 & <бурууг>22 & <гөрөөсийг>22 & <захидлыг>22 & <захыг>22 & <ноёныг>22 & <утсыг>22 & <хөрсийг>22 & <хоолойг>22 & <шарыг>22 & <амгаланг>21 & <богдыг>21 & <бодлогыг>21 & <өвчнийг>21 & <өрийг>21 & <ноёдыг>21 & <оросыг>21 & <хагасыг>21 & <харанхуйг>21 & <хүзүүг>21 & <эмгэнийг>21 & <авгайг>20 & <айлыг>20 & <алиныг>20 & <үүргийг>20 & <заримыг>20 & <иргэдийг>20 & <нэгнийг>20 & <онгоцыг>20 & <хошууг>20 & <цээжийг>20 & <бүсийг>19 & <итгэлийг>19 & <соёлыг>19 & <хадгийг>19 & <хувьсгалыг>19 & <эрүүлийг>19 & <бадарчийг>18 & <бүчийг>18 & <бөгжийг>18 & <үйлийг>18 & <үнийг>18 & <өвсийг>18 & <захиаг>18 & <малгайг>18 & <тугийг>18 & <уулсыг>18 & <хамрыг>18 & <хүүрийг>18 & <хорыг>18 & <цонхыг>18 & <цэцгийг>18 & <эгчийг>18 & <баатрыг>17 & <бэхийг>17 & <галсанг>17 & <үзэсгэлэнг>17 & <машиныг>17 & <оройг>17 & <охидыг>17 & <шалтгааныг>17 & <шархыг>17 & <эдгээрийг>17 & <эмчийг>17 & <амрагийг>16 & <гүнг>16 & <голомтыг>16 & <дайныг>16 & <доторхийг>16 & <салхийг>16 & <сүргийг>16 & <сүрийг>16 & <тагийг>16 & <хөвүүнийг>16 & <чихийг>16 & <айлуудыг>15 & <аялгууг>15 & <говийг>15 & <гэгээнийг>15 & <гэрэлийг>15 & <жамухыг>15 & <сүрэнг>15 & <тайжийг>15 & <халууныг>15 & <холыг>15 & <хээрийг>15 & <этгээдийг>15 & <айргийг>14 & <алчуурыг>14 & <амрыг>14 & <амьсгалыг>14 & <байрыг>14 & <гавьяаг>14 & <гэзгийг>14 & <жамбалыг>14 & <зүйлсийг>14 & <тосыг>14 & <тушаалыг>14 & <ханцуйг>14 & <хоногийг>14 & <шашныг>14 & <эмээлийг>14 & <эцгийг>14 & <агаарыг>13 & <боломжийг>13 & <буяныг>13 & <жаалыг>13 & <үхрийг>13 & <өгүүллэгийг>13 & <зэвсгийг>13 & <мэргидийг>13 & <сониныг>13 & <тамгыг>13 & <торгуудыг>13 & <туяаг>13 & <тэргүүтнийг>13 & <уурыг>13 & <хаяаг>13 & <хаягийг>13 & <хүйтнийг>13 & <хүндийг>13 & <хойчийг>13 & <хуудсыг>13 & <хуулийг>13 & <цамбыг>13 & <чөлөөг>13 & <элчийг>13 & <ялыг>13 & <янчааныг>13 & <анчныг>12 & <ахуйг>12 & <аянчныг>12 & <байгалийг>12 & <бариулыг>12 & <босгыг>12 & <будгийг>12 & <дотрыг>12 & <жолоочийг>12 & <үгүйг>12 & <залуучуудыг>12 & <захирлыг>12 & <ирээдүйг>12 & <муухайг>12 & <найрыг>12 & <сүүлийг>12 & <сүнсийг>12 & <судсыг>12 & <суурийг>12 & <төмрийг>12 & <тэмдгийг>12 & <урсгалыг>12 & <харыг>12 & <хасарыг>12 & <хөгжмийг>12 & <хишигтнийг>12 & <хурууг>12 & <шидийг>12 & <шимийг>12 & <эвийг>12 & <энгэрийг>12 & <ажиллагааг>11 & <бодийг>11 & <бэрхийг>11 & <даагыг>11 & <дэвтрийг>11 & <үзэгдлийг>11 & <үсгийг>11 & <үхлийг>11 & <өрөөлийг>11 & <залуусыг>11 & <нийгмийг>11 & <ойрыг>11 & <сургийг>11 & <суртлыг>11 & <ташуурыг>11 & <тоглолтыг>11 & <уртыг>11 & <хурдыг>11 & <хятадыг>11 & <цаасыг>11 & <цогцсыг>11 & <чихрийг>11 & <шалыг>11 & <шийдвэрийг>11 & <шинжийг>11 & <эргийг>11 & <аймгийг>10 & <аюулыг>10 & <баавгайг>10 & <болдыг>10 & <гутлыг>10 & <гуяыг>10 & <данжаадыг>10 & <дэлийг>10 & <ерөөлийг>10 & <үлгэрийг>10 & <өнөөдрийг>10 & <залуудайг>10 & <зорилгыг>10 & <зэвийг>10 & <оныг>10 & <салыг>10 & <тамирыг>10 & <тивийг>10 & <тоглоомыг>10 & <улирлыг>10 & <харуулыг>10 & <хатныг>10 & <хөгшнийг>10 & <хиагтыг>10 & <хоншоорыг>10 & <хуланг>10 & <хулгайчийг>10 & <хуягийг>10 & <цохилтыг>10 & <шагналыг>10 & <ширийг>10 & <айкүмисийг>9 & <албыг>9 & <аливааг>9 & <алтыг>9 & <асуултыг>9 & <аясыг>9 & <баахныг>9 & <балданг>9 & <баясгаланг>9 & <буланг>9 & <гудамжийг>9 & <гунигийг>9 & <дампилыг>9 & <дахиныг>9 & <дүлхижегийг>9 & <дөрвийг>9 & <дурсгалыг>9 & <дээдийг>9 & <дээдсийг>9 & <жамъянг>9 & <өвчтөнийг>9 & <зааныг>9 & <завшааныг>9 & <загасыг>9 & <зүсийг>9 & <зөвийг>9 & <зурвасыг>9 & <мөчийг>9 & <могойг>9 & <монголчуудыг>9 & <моторыг>9 & <наадмыг>9 & <найргийг>9 & <орчуулгыг>9 & <төдийхнийг>9 & <тэдгээрийг>9 & <тэмцлийг>9 & <уриаг>9 & <хөвгүүнийг>9 & <хөвчийг>9 & <хорчныг>9 & <хундагыг>9 & <цолыг>9 & <чадварыг>9 & <чигийг>9 & <эсийг>9 & <ялалтыг>9 & <ямааг>9 & <авдрыг>8 & <ахмадыг>8 & <барыг>8 & <бөмбөгийг>8 & <бэлгийг>8 & <гайхлыг>8 & <гонгорыг>8 & <гохыг>8 & <гурилыг>8 & <даавууг>8 & <дуслыг>8 & <үүлсийг>8 & <үүрийг>8 & <үйлсийг>8 & <өвгөдийг>8 & <өвлийг>8 & <ирэгсдийг>8 & <махчныг>8 & <мэргэнийг>8 & <намыг>8 & <нүглийг>8 & <нойрыг>8 & <онолыг>8 & <оосрыг>8 & <орчныг>8 & <соёрхлыг>8 & <сэжүүрийг>8 & <сэлмийг>8 & <тайвныг>8 & <татаарыг>8 & <толгодыг>8 & <уйтгарыг>8 & <уруулыг>8 & <хадыг>8 & <харцыг>8 & <хөвүүдийг>8 & <хөнжлийг>8 & <хилийг>8 & <хунарыг>8 & <хуримыг>8 & <хуурыг>8 & <хэлбэрийг>8 & <хязгаарыг>8 & <цоожийг>8 & <цэнгэлийг>8 & <чулууныг>8 & <элсийг>8 & <ярианыг>8 & <арыг>7 & <бароныг>7 & <барууныг>7 & <бүлийг>7 & <боомтыг>7 & <бурханыг>7 & <бусыг>7 & <бухыг>7 & <гэгээрлийг>7 & <дүнг>7 & <дохиог>7 & <дугтуйг>7 & <дурыг>7 & <дутагдлыг>7 & <дутууг>7 & <дууллыг>7 & <жавхланг>7 & <жадыг>7 & <үзлийг>7 & <үйлдвэрийг>7 & <завийг>7 & <зулайг>7 & <илү{U+04AF}г>7 & <ирвэсийг>7 & <иргийг>7 & <магнайг>7 & <мэдрэлийг>7 & <мэдээллийг>7 & <нэлээдийг>7 & <оргилыг>7 & <сонирхолыг>7 & <судрыг>7 & <сургаалыг>7 & <сурыг>7 & <тамхийг>7 & <түрийг>7 & <тэмдэглэлийг>7 & <ургамлыг>7 & <урмыг>7 & <уурсыг>7 & <хазаарыг>7 & <хамгийг>7 & <хангайг>7 & <ханийг>7 & <хүлээсийг>7 & <хүсэлтийг>7 & <худгийг>7 & <худлыг>7 & <хурлыг>7 & <цагааныг>7 & <цалинг>7 & <чухлыг>7 & <шүдийг>7 & <шүүлтийг>7 & <шөлийг>7 & <эмчилгээг>7 & <эмэгтэйчүүдийг>7 & <эрмэлзлийг>7 & <эрсийг>7 & <янжуурыг>7 & <авсыг>6 & <авьяасыг>6 & <араатныг>6 & <баганыг>6 & <бадгийг>6 & <бандийг>6 & <батчулууг>6 & <бүсгүйчүүдийг>6 & <буурыг>6 & <буянг>6 & <бэлтгэлийг>6 & <бярууг>6 & <гавъяаг>6 & <гашууныг>6 & <гүнийг>6 & <гилбэрийг>6 & <даруулгыг>6 & <довчинг>6 & <дотоодыг>6 & <дуганыг>6 & <духыг>6 & <дэрэмийг>6 & <жалбууг>6 & <жамыг>6 & <жанжныг>6 & <өөхийг>6 & <зардлыг>6 & <зарчмыг>6 & <захирагчийг>6 & <золигийг>6 & <зээрийг>6 & <илчийг>6 & <ирийг>6 & <ишийг>6 & <курсийг>6 & <лодонг>6 & <лооеэг>6 & <магсаржавыг>6 & <навааныг>6 & <нөхцөлийг>6 & <ногоог>6 & <огторгуйг>6 & <олзыг>6 & <саарлыг>6 & <сүүдрийг>6 & <сүлдийг>6 & <сонинг>6 & <тайлгийг>6 & <талбайг>6 & <тасалгааг>6 & <түлхүүрийг>6 & <төлөвийг>6 & <төслийг>6 & <туужийг>6 & <туургыг>6 & <тэргүүнийг>6 & <удмыг>6 & <уламжлалыг>6 & <ундыг>6 & <хаалтыг>6 & <хавыг>6 & <хараалыг>6 & <хариултыг>6 & <хатууг>6 & <хүнсийг>6 & <хөдөлмөрийг>6 & <хөнөөлийг>6 & <хийморийг>6 & <хогийг>6 & <хорслыг>6 & <хоцорсныг>6 & <хэвтүүлийг>6 & <цамцыг>6 & <чавганцыг>6 & <шаардлагыг>6 & <шүүсийг>6 & <шуугианыг>6 & <эврийг>6 & <янзыг>6 & <аашийг>5 & <агуулгыг>5 & <амсрыг>5 & <амьтаныг>5 & <аянгыг>5 & <барилыг>5 & <баримтыг>5 & <бөгсийг>5 & <бодисыг>5 & <боловсролыг>5 & <булчинг>5 & <буниаг>5 & <буудлыг>5 & <бухимдлыг>5 & <бэрхшээлийг>5 & <гайг>5 & <ганцыг>5 & <гашуудлыг>5 & <гекүүг>5 & <гүрнийг>5 & <гийчнийг>5 & <гичийг>5 & <гээчийг>5 & <далдыг>5 & <дамдинг>5 & <доторхыг>5 & <дулааныг>5 & <дундыг>5 & <дээврийг>5 & <дээрэмчдийг>5 & <жаврыг>5 & <жижүүрийг>5 & <үйлчилгээг>5 & <өврийг>5 & <өвчүүг>5 & <өглөөг>5 & <өчгийг>5 & <ёслолыг>5 & <залийг>5 & <зовхисыг>5 & <зочдыг>5 & <зууныг>5 & <илдийг>5 & <ламтанг>5 & <мананг>5 & <махбодыг>5 & <мөрөөдлийг>5 & <мөчрийг>5 & <мэргэдийг>5 & <найрамдлыг>5 & <намхайг>5 & <нийтийг>5 & <новшийг>5 & <ноосыг>5 & <нохдыг>5 & <нуурыг>5 & <нялхсыг>5 & <нямыг>5 & <онцлогийг>5 & <ордонг>5 & <сайдыг>5 & <сандлыг>5 & <сахиусыг>5 & <сонирхлыг>5 & <сохорыг>5 & <сохрыг>5 & <сувдыг>5 & <сумъяаг>5 & <сэтгэхүйг>5 & <тайчуудыг>5 & <талхыг>5 & <танкийг>5 & <танхимыг>5 & <түймрийг>5 & <түмэнг>5 & <төрлийг>5 & <тогоог>5 & <томыг>5 & <торгыг>5 & <тохмыг>5 & <тулгыг>5 & <унагыг>5 & <ууцыг>5 & <учралыг>5 & <хавтсыг>5 & <хайрханыг>5 & <хандыг>5 & <харилцуурыг>5 & <хүйг>5 & <хилэнг>5 & <хошуучийг>5 & <хучлагыг>5 & <хэрэглэлийг>5 & <цэцнийг>5 & <шалгалтыг>5 & <шүлсийг>5 & <шөрмөсийг>5 & <шударгыг>5 & <шуудайг>5 & <шуумгийг>5 & <шуургыг>5 & <ээмэгийг>5 & <юндэнг>5 & <японыг>5
GRAMFORM: ACC
LEXEMA: [хүн] & [чи] & [үг(эн)] & [хоёр] & [бүхэн] & [сэтгэл] & [үүн] & [**бидэн] & [байдал] & [учир] & [явдал] & [морь (морин)] & [зүйл] & [толгой] & [нэг(эн)] & [нэр] & [бие] & [эрдэнэ] & [дуу] & [зам] & [газар] & [ам] [ам(ан)] & [хүмүүс] & [сайхан] & [бүгд] & [хүүхэд] & [гар] & [зүрх(эн)] & [өвгөн] & [олон] & [тал] & [яриа(н)] & [нүд] & [хүү] & [хэрэг] & [ажил] & [амьтан] & [бусад] & [хаалга(н)] & [жаргал] & [зовлон(г)] & [ам] & [чулуу(н)] & [цэрэг] & [төмөр] & [амьдрал] & [гэр] & [царай] & [ёс(он)] & [бодол] & [хүүхэн] & [үнэн] & [гол] & [ертөнц] & [өөр] & [зураг] & [мал] & [морьд] & [эр] & [цаг] & [хэн] & [бичиг] & [зэрэг] & [орон] & [нас(ан)] & [хөрөнгө] & [бат] & [буй] & [иргэн] & [хот] & [ач] & [үзүүр] & [цөм] & [залуу] & [өдөр] & [нүүр] & [гурав] & [гэгч] & [данзан] & [хувцас(ан)] & [засаг] & [мөнгө(н)] & [охин] & [юу] & [дүр] & [долгор] & [хонгор] & [зүг] & [сайн] & [төр] & [хоол(он)] & [алс] & [дээл] & [тэнгэр] & [ухаан] & [зарлиг] & [хөлс(өн)] & [дээж] & [их] & [нулимс(ан)] & [хацар] & [үс(эн)] & [ном] & [нохой] & [эдэн] & [алдар] & [гамин]@[**гамин(г)] & [үр] & [монгол] & [ээж] & [гуай] & [дулмаа] & [зохиол] & [итгэлт] & [нууц] & [түмэн] & [хөл] & [хорвоо] & [асуудал] & [хормой] & [аль] & [дамба] & [тус] & [чанар] & [шороо(н)] & [эн] & [гал] & [үе] & [тойрон] & [хайр] & [аав] & [ард] & [шөнө] & [юмс] & [үгс] & [тэмээ(н)] & [байшин(г)] & [гэрэл] & [сав] & [цус(ан)] & [мэнд] & [орчлон(г)] & [эрх] & [адуу(н)] & [дарга] & [дэжид] & [журам] & [нутаг] & [эм] & [багш] & [үнэр] & [нөхөр] & [нуруу(н)] & [сургууль] & [шарил] & [ая] & [лам] & [тэрэг (тэргэн)] & [хүсэл] & [хонь (хонин)] & [чадал] & [эхнэр] & [бүтээл] & [өлөгчин] & [зориг] & [мөрөн] & [муу] & [хэл(эн)] & [эрдэм] & [дорж] & [тунгалаг] & [санал] & [*Сүхбаатар] & [амт] & [баяр] & [утга] & [цулбуур] & [анхаарал] & [ах] & [болгон] & [буруу] & [гөрөөс(өн)] & [захидал] & [зах] & [ноён] & [утас (утсан)] & [хөрс(өн)] & [хоолой] & [шар] & [амгалан(г)] & [богд] & [бодлого] & [{U+04E9}вчин] & [өр(өн)] & [ноёд] & [орос] & [хагас] & [харанхуй] & [хүзүү(н)] & [эмгэн] & [авгай] & [айл] & [алин] & [үүрэг] & [зарим] & [иргэд] & [нэгэн] & [онгоц(он)] & [хошуу(н)] & [цээж] & [бүс] & [итгэл] & [соёл] & [хадаг] & [хувьсгал] & [эрүүл] & [бадарч(ин)] & [бүч] & [бөгж] & [үйл] & [үнэ] & [өвс(өн)] & [захиа] & [малгай] & [туг] & [уулс] & [хамар] & [хүүр] & [хор] & [цонх(он)] & [цэцэг] & [эгч] & [баатар] & [бэх] & [галсан] & [үзэсгэлэн(г)] & [машин] & [орой] & [охид] & [шалтгаан] & [шарх] & [эдгээр] & [эмч] & [амраг] & [гүн(г)] & [голомт] & [дайн] & [доторхи] & [салах] & [сүрэг] & [сүр] & [таг] & [хөвүүн] & [чих(эн)] & [айлууд] & [аялгуу(н)] & [говь] & [гэгээн] & [гэрэл] & [*Жамуха] & [сүрэн] & [тайж] & [халуун] & [хол] & [хээр] & [этгээд] & [айраг] & [алчуур] & [амар] & [амьсгал] & [байр] & [**гавьяа(н)] & [гэзэг] & [жамбал] & [зүйлэх] & [тос(он)] & [тушаал] & [ханцуй] & [хоног] & [шашин] & [эмээл] & [эцэг] & [агаар] & [боломж] & [буян] & [жаал] & [үхэр] & [өгүүллэг] & [зэвсэг] & [**мэргид] & [сонин] & [тамга] & [торгууд] & [туяа(н)] & [тэргүүтэн] & [уур] & [хаяа] & [хаяг] & [хүйтэн] & [хүнд] & [хойч] & [хуудас(ан)] & [хууль] & [цамба] & [чөлөө(н)] & [элч] & [ял] & [янчаан] & [анч(ин)] & [ахуй] & [аянчин] & [байгаль] & [бариул] & [босго] & [будаг] & [дотор] & [жолооч] & [үгүй] & [залуучууд] & [захирал] & [ирээдүй] & [муухай] & [найр] & [сүүл] & [сүнс(эн)] & [судас] & [суурь] & [төмөр] & [тэмдэг] & [урсгал] & [хар] & [хасар] & [хөгжим] & [хишигтэн] & [хуруу] & [шид] & [шим] & [эв] & [энгэр] & [ажиллагаа(н)] & [бодь] & [бэрх] & [даа] & [дэвтэр] & [үзэгдэл] & [үсэг] & [үхэл] & [өрөөл] & [залуус] & [нийгэм] & [ойр] & [сураг] & [суртал] & [ташуур] & [тоглолт] & [урт] & [хурд] & [хятад] & [цаас(ан)] & [цогцос] & [чихэр] & [шал] & [шийдвэр] & [шинж] & [эрэг] & [аймаг] & [аюул] & [баавгай] & [болд] & [гутал] & [гуя] & [данжаад] & [дэл] & [ерөөл] & [үлгэр] & [өнөөдөр] & [**залуудай] & [зорилго] & [зэв] & [он] & [сал] & [тамир] & [тив] & [тоглоом] & [улирал] & [харуул] & [хатан] & [хөгшин] & [хиагт] & [хоншоор] & [хулан] & [хулгайч] & [хуяг] & [цохилт] & [шагнал] & [шир] & [**Айкүмис] & [алба(н)] & [аливаа] & [алт(ан)] & [асуулт] & [аяс] & [баахан] & [балдан] & [баясгалан(г)] & [булан(г)] & [гудамж(ин)] & [гуниг] & [дампил] & [дахин] & [*Дүлхижег] & [дөрөв (дөрвөн)] & [дурсгал] & [дээд] & [дээдэс] & [жамъян] & [өвчтөн] & [заан] & [завшаан] & [загас(ан)] & [зүс] & [зөв] & [зурвас] & [мөч] & [могой] & [монголчууд] & [мотор] & [наадам] & [найраг] & [орчуулга] & [төдийхөн] & [тэдгээр] & [тэмцэл] & [уриа(н)] & [хөвгүүн] & [хөвч] & [хорчин] & [хундага] & [цол] & [чадвар] & [чиг] & [эс] & [ялалт] & [ямаа(н)] & [авдар] & [ахмад] & [бар] & [бөмбөг(өн)] & [бэлгэ] & [гайхал] & [гонгор] & [гох(он)] & [гурил] & [даавуу(н)] & [дусал] & [үүлс] & [үүр] & [үйлс] & [өвгөд] & [өвөл] & [ирэгсэд] & [махчин] & [мэргэн] & [нам] & [нүгэл] & [нойр] & [онол] & [оосор] & [орчин] & [соёрхол] & [сэжүүр] & [сэлэм (сэлмэн)] & [тайван] & [татаар] & [толгод] & [уйтгар] & [уруул] & [хад(ан)] & [харц] & [хөвүүд] & [хөнжил] & [хил] & [хунар] & [хурим] & [хуур] & [хэлбэр] & [хязгаар] & [цоож] & [цэнгэл] & [чулуун] & [элс(эн)] & [яриа(н)] & [ар] & [**барон] & [баруун] & [бүл] & [боомт] & [бурхан] & [бус] & [бух] & [гэгээрэл] & [дүн(г)] & [дохио(н)] & [дугтуй] & [дур] & [дутагдал] & [дутуу] & [дуулал] & [жавхлан(г)] & [жад] & [үзэл] & [үйлдвэр] & [завь] & [зулай] & [илүү] & [ирвэс] & [ирэг] & [магнай] & [мэдрэл] & [мэдээлэл] & [нэлээд] & [оргил] & [сонирхол] & [судар] & [сургаал] & [сур] & [тамах] & [түр] & [тэмдэглэл] & [ургамал] & [урам] & [уурс] & [хазаар] & [хамаг] & [хангай] & [хань] & [хүлээс] & [хүсэлт] & [худаг] & [худал] & [хурал] & [цагаан] & [цалин(г)] & [чухал] & [шүд(эн)] & [шүүлт] & [шөл(өн)] & [эмчилгээ] & [эмэгтэйчүүд] & [эрмэлзэл] & [эрс] & [янжуур] & [авс(ан)] & [**авьяас] & [араатан] & [багана] & [бадаг] & [банд] & [*Батчулуу] & [бүсгүйчүүд] & [буур] & [буян] & [бэлтгэл] & [бяруу(н)] & [гавъяа] & [гашуун] & [гүн] & [гилбэр] & [даруулга] & [довчин] & [дотоод] & [дуган] & [дух] & [*Дэрэм] & [жалбуу] & [жам] & [жанжин] & [өөх(өн)] & [зардал] & [зарчим] & [захирагч] & [золиг] & [зээр(эн)] & [илч(ин)] & [ир] & [иш] & [курс] & [лодон] & [лооеэ] & [**Магсаржав] & [наваан] & [нөхцөл] & [ногоо(н)] & [огторгуй] & [олз(он)] & [саарал] & [сүүдэр] & [сүлд] & [сонин] & [тайлга] & [талбай] & [тасалгаа(н)] & [түлхүүр] & [төлөв] & [төсөл] & [тууж] & [туурга] & [тэргүүн] & [удам] & [уламжлал] & [унд] & [хаалт] & [хав] & [хараал] & [хариулт] & [хатуу] & [хүнс(эн)] & [хөдөлмөр] & [хөнөөл] & [хийморь] & [хог] & [хорсол] & [хоцорсон] & [хэвтүүл] & [цамц] & [чавганц] & [шаардлага] & [шүүс(эн)] & [шуугиан] & [эвэр] & [янз] & [ааш] & [агуулга] & [амсар] & [амьтан] & [аянга] & [барил] & [баримт] & [бөгс] & [бодис] & [боловсрол] & [булчин(г)] & [буниа] & [буудал] & [бухимдал] & [бэрхшээл] & [гай] & [ганц] & [гашуудал] & [*Гекүү] & [гүрэн] & [гийчин] & [гич] & [гээч] & [далд] & [дамдин] & [**доторх] & [дулаан] & [дунд] & [дээвэр] & [?дээрэмч(ин)] & [жавар] & [жижүүр] & [үйлчилгээ] & [өвөр] & [өвчүү(н)] & [өглөө(н)] & [өчиг] & [ёслол] & [заль] & [зовхис] & [зочид] & [зуун] & [илд(эн)] & [ламтан] & [манан] & [махбод] & [мөрөөдөл] & [мөчир] & [мэргэд] & [найрамдал] & [намхай] & [нийт] & [новш] & [ноос(он)] & [ноход] & [нуур] & [нялхас] & [ням] & [онцлог] & [ордон] & [сайд] & [сандал] & [сахиус] & [сонирхол] & [сохор] & [сохор] & [сувд(ан)] & [сумъяа] & [сэтгэхүй] & [тайчууд] & [талх(ан)] & [танк] & [танхим] & [түймэр] & [түмэн] & [төрөл] & [тогоо(н)] & [том] & [торго(н)] & [тохом] & [тулга(н)] & [унага(н)] & [ууц] & [учрал] & [хавтас] & [хайрхан] & [ханд] & [харилцуур] & [хүй] & [хилэн(г)] & [хошууч] & [хучлага] & [хэрэглэл] & [цэцэн] & [шалгалт] & [шүлс(эн)] & [шөрмөс(өн)] & [шударга] & [шуудай] & [шуумаг] & [шуурга(н)] & [ээмэг] & [юндэн] & [япон]
WORDFORM: оддыг
QGRAM: <N.PL3-ACC>11
QLEX: <[?од]>11
QFLEX: #
REVWORD: гыддо
FREQ: 11
FREQALL: 80
RANG: 426
QWORDF: <оддыг>11
GRAMFORM: N.PL3-ACC
LEXEMA: [?од]
WORDFORM: ажилчдыг
QGRAM: <ACC@N.PL3-ACC@N.PL3-ACC>5
QLEX: <[ажилчид]@[ажилчин]@[ажилч]>5
QFLEX: ыг;дыг;дыг
REVWORD: гыдчлижа
FREQ: 5
FREQALL: 5
RANG: 506
QWORDF: <ажилчдыг>5
GRAMFORM: ACC@N.PL3-ACC@N.PL3-ACC
LEXEMA: [ажилчид]@[ажилчин]@[ажилч]
WORDFORM: гамингуудыг
QGRAM: <N.PL4A-ACC>16
QLEX: <[**гамин(г)]>16
QFLEX: гуудыг
REVWORD: гыдуугнимаг
FREQ: 16
FREQALL: 206
RANG: 390
QWORDF: <гамингуудыг>16
GRAMFORM: N.PL4A-ACC
LEXEMA: [**гамин(г)]
WORDFORM: болохыг & байхыг & явахыг & ирэхийг & эсэхийг & өгөхийг & гарахыг & архийг & орохыг & авахыг & хэлэхийг & суухыг & ярихыг & гэхийг & хийхийг & барихыг & болгохыг & үхэхийг & идэхийг & мэдэхийг & олохыг & яахыг & гаргахыг & уухыг & харахыг & дуулахыг & ихэнхийг & сонсохыг & туслахыг & очихыг & уулзахыг & хэрхэхийг & ярилцахыг & хөөрхийг & үзэхийг & хайрлахыг & зогсохыг & манайхыг & сүхийг & унахыг & хүрэхийг & тавихыг & тайвшруулахыг & холдохыг & явуулахыг & ажиллахыг & байлгахыг & буухыг & гуйхыг & үзэгдэхийг & оруулахыг & тархийг & уйлахыг & хариулахыг & хүргэхийг & хонохыг & алахыг & бодохыг & зайлуулахыг & наадахыг & танилцахыг & татахыг & учрахыг & хэвтэхийг & хэлэлцэхийг & хэрэглэхийг & цохихыг & эдлэхийг & барилдахыг & дуугарахыг & дуусахыг & өгүүлэхийг & өнгөрүүлэхийг & өнгөрөхийг & зохихыг & нийлүүлэхийг & нисэхийг & орхихыг & оршихыг & сурахыг & тоглохыг & хөдлөхийг & цуцахыг & чадахыг & шингэхийг & эхлэхийг
QGRAM: <PC.INF-ACC>316 & <PC.INF-ACC>249 & <PC.INF-ACC>105 & <PC.INF-ACC>101 & <PC.INF-ACC>58 & <PC.INF-ACC>55 & <PC.INF-ACC>49 & <PC.INF-ACC>44 & <PC.INF-ACC>43 & <PC.INF-ACC>37 & <PC.INF-ACC>31 & <PC.INF-ACC>30 & <PC.INF-ACC>29 & <PC.INF-ACC>26 & <PC.INF-ACC>25 & <PC.INF-ACC>18 & <PC.INF-ACC>18 & <PC.INF-ACC>18 & <PC.INF-ACC>18 & <PC.INF-ACC>18 & <PC.INF-ACC>17 & <PC.INF-ACC>16 & <PC.INF-ACC>14 & <PC.INF-ACC>14 & <PC.INF-ACC>14 & <PC.INF-ACC>13 & <PC.INF-ACC>13 & <PC.INF-ACC>13 & <PC.INF-ACC>13 & <PC.INF-ACC>12 & <PC.INF-ACC>12 & <PC.INF-ACC>12 & <PC.INF-ACC>12 & <PC.INF-ACC>11 & <PC.INF-ACC>10 & <PC.INF-ACC>10 & <PC.INF-ACC>9 & <PC.INF-ACC>9 & <PC.INF-ACC>9 & <PC.INF-ACC>9 & <PC.INF-ACC>9 & <PC.INF-ACC>8 & <PC.INF-ACC>8 & <PC.INF-ACC>8 & <PC.INF-ACC>8 & <PC.INF-ACC>7 & <PC.INF-ACC>7 & <PC.INF-ACC>7 & <PC.INF-ACC>7 & <PC.INF-ACC>7 & <PC.INF-ACC>7 & <PC.INF-ACC>7 & <PC.INF-ACC>7 & <PC.INF-ACC>7 & <PC.INF-ACC>7 & <PC.INF-ACC>7 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5
QLEX: <[болох]>316 & <[байх]>249 & <[явах]>105 & <[ирэх]>101 & <[эсэх]>58 & <[өгөх]>55 & <[гарах]>49 & <[арах]>44 & <[орох]>43 & <[авах]>37 & <[хэлэх]>31 & <[суух]>30 & <[ярих]>29 & <[гэх]>26 & <[хийх]>25 & <[барих]>18 & <[болгох]>18 & <[үхэх]>18 & <[идэх]>18 & <[мэдэх]>18 & <[олох]>17 & <[яах]>16 & <[гаргах]>14 & <[уух]>14 & <[харах]>14 & <[дуулах]>13 & <[ихэнх]>13 & <[сонсох]>13 & <[туслах]>13 & <[очих]>12 & <[уулзах]>12 & <[хэрхэх]>12 & <[ярилцах]>12 & <[хөөрөх]>11 & <[үзэх]>10 & <[хайрлах]>10 & <[зогсох]>9 & <[манайх]>9 & <[сүх]>9 & <[унах]>9 & <[хүрэх]>9 & <[тавих]>8 & <[тайвшруулах]>8 & <[холдох]>8 & <[явуулах]>8 & <[ажиллах]>7 & <[байлгах]>7 & <[буух]>7 & <[гуйх]>7 & <[үзэгдэх]>7 & <[оруулах]>7 & <[тарах]>7 & <[уйлах]>7 & <[хариулах]>7 & <[хүргэх]>7 & <[хонох]>7 & <[алах]>6 & <[бодох]>6 & <[зайлуулах]>6 & <[наадах]>6 & <[танилцах]>6 & <[татах]>6 & <[учрах]>6 & <[хэвтэх]>6 & <[хэлэлцэх]>6 & <[хэрэглэх]>6 & <[цохих]>6 & <[эдлэх]>6 & <[барилдах]>5 & <[дуугарах]>5 & <[дуусах]>5 & <[өгүүлэх]>5 & <[өнгөрүүлэх]>5 & <[өнгөрөх]>5 & <[зохих]>5 & <[нийлүүлэх]>5 & <[нисэх]>5 & <[орхих]>5 & <[орших]>5 & <[сурах]>5 & <[тоглох]>5 & <[хөдлөх]>5 & <[цуцах]>5 & <[чадах]>5 & <[шингэх]>5 & <[эхлэх]>5
QFLEX: хыг & хыг & хыг & хийг & хийг & хийг & хыг & хийг & хыг & хыг & хийг & хыг & хыг & хийг & хийг & хыг & хыг & хийг & хийг & хийг & хыг & хыг & хыг & хыг & хыг & хыг & хийг & хыг & хыг & хыг & хыг & хийг & хыг & хийг & хийг & хыг & хыг & хыг & хийг & хыг & хийг & хыг & хыг & хыг & хыг & хыг & хыг & хыг & хыг & хийг & хыг & хийг & хыг & хыг & хийг & хыг & хыг & хыг & хыг & хыг & хыг & хыг & хыг & хийг & хийг & хийг & хыг & хийг & хыг & хыг & хыг & хийг & хийг & хийг & хыг & хийг & хийг & хыг & хыг & хыг & хыг & хийг & хыг & хыг & хийг & хийг
REVWORD: гыхолоб & гыхйаб & гыхавя & гйихэри & гйихэсэ & гйих}9E40+U{г}9E40+U{ & гыхараг & гйихра & гыхоро & гыхава & гйихэлэх & гыхуус & гыхиря & гйихэг & гйихйих & гыхираб & гыхоглоб & гйихэх}FA40+U{ & гйихэди & гйихэдэм & гыхоло & гыхая & гыхаграг & гыхуу & гыхарах & гыхалууд & гйихнэхи & гыхоснос & гыхалсут & гыхичо & гыхазлуу & гйихэхрэх & гыхацлиря & гйихр}9E40+U{}9E40+U{х & гйихэз}FA40+U{ & гыхалрйах & гыхосгоз & гыхйанам & гйих}FA40+U{с & гыхану & гйихэр}FA40+U{х & гыхиват & гыхалууршвйат & гыходлох & гыхалуувя & гыхаллижа & гыхаглйаб & гыхууб & гыхйуг & гйихэдгэз}FA40+U{ & гыхалууро & гйихрат & гыхалйу & гыхалуирах & гйихэгр}FA40+U{х & гыхонох & гыхала & гыходоб & гыхалуулйаз & гыхадаан & гыхацлинат & гыхатат & гыхарчу & гйихэтвэх & гйихэцлэлэх & гйихэлгэрэх & гыхихоц & гйихэлдэ & гыхадлираб & гыхарагууд & гыхасууд & гйихэл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & гйихэл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & гйих}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & гыхихоз & гйихэл}FA40+U{}FA40+U{лйин & гйихэсин & гыхихро & гыхишро & гыхарус & гыхолгот & гйих}9E40+U{лд}9E40+U{х & гыхацуц & гыхадач & гйихэгниш & гйихэлхэ
FREQ: 1810
FREQALL: 0
RANG: 65
QWORDF: <болохыг>316 & <байхыг>249 & <явахыг>105 & <ирэхийг>101 & <эсэхийг>58 & <өгөхийг>55 & <гарахыг>49 & <архийг>44 & <орохыг>43 & <авахыг>37 & <хэлэхийг>31 & <суухыг>30 & <ярихыг>29 & <гэхийг>26 & <хийхийг>25 & <барихыг>18 & <болгохыг>18 & <үхэхийг>18 & <идэхийг>18 & <мэдэхийг>18 & <олохыг>17 & <яахыг>16 & <гаргахыг>14 & <уухыг>14 & <харахыг>14 & <дуулахыг>13 & <ихэнхийг>13 & <сонсохыг>13 & <туслахыг>13 & <очихыг>12 & <уулзахыг>12 & <хэрхэхийг>12 & <ярилцахыг>12 & <хөөрхийг>11 & <үзэхийг>10 & <хайрлахыг>10 & <зогсохыг>9 & <манайхыг>9 & <сүхийг>9 & <унахыг>9 & <хүрэхийг>9 & <тавихыг>8 & <тайвшруулахыг>8 & <холдохыг>8 & <явуулахыг>8 & <ажиллахыг>7 & <байлгахыг>7 & <буухыг>7 & <гуйхыг>7 & <үзэгдэхийг>7 & <оруулахыг>7 & <тархийг>7 & <уйлахыг>7 & <хариулахыг>7 & <хүргэхийг>7 & <хонохыг>7 & <алахыг>6 & <бодохыг>6 & <зайлуулахыг>6 & <наадахыг>6 & <танилцахыг>6 & <татахыг>6 & <учрахыг>6 & <хэвтэхийг>6 & <хэлэлцэхийг>6 & <хэрэглэхийг>6 & <цохихыг>6 & <эдлэхийг>6 & <барилдахыг>5 & <дуугарахыг>5 & <дуусахыг>5 & <өгүүлэхийг>5 & <өнгөрүүлэхийг>5 & <өнгөрөхийг>5 & <зохихыг>5 & <нийлүүлэхийг>5 & <нисэхийг>5 & <орхихыг>5 & <оршихыг>5 & <сурахыг>5 & <тоглохыг>5 & <хөдлөхийг>5 & <цуцахыг>5 & <чадахыг>5 & <шингэхийг>5 & <эхлэхийг>5
GRAMFORM: PC.INF-ACC
LEXEMA: [болох] & [байх] & [явах] & [ирэх] & [эсэх] & [өгөх] & [гарах] & [арах] & [орох] & [авах] & [хэлэх] & [суух] & [ярих] & [гэх] & [хийх] & [барих] & [болгох] & [үхэх] & [идэх] & [мэдэх] & [олох] & [яах] & [гаргах] & [уух] & [харах] & [дуулах] & [ихэнх] & [сонсох] & [туслах] & [очих] & [уулзах] & [хэрхэх] & [ярилцах] & [хөөрөх] & [үзэх] & [хайрлах] & [зогсох] & [манайх] & [сүх] & [унах] & [хүрэх] & [тавих] & [тайвшруулах] & [холдох] & [явуулах] & [ажиллах] & [байлгах] & [буух] & [гуйх] & [үзэгдэх] & [оруулах] & [тарах] & [уйлах] & [хариулах] & [хүргэх] & [хонох] & [алах] & [бодох] & [зайлуулах] & [наадах] & [танилцах] & [татах] & [учрах] & [хэвтэх] & [хэлэлцэх] & [хэрэглэх] & [цохих] & [эдлэх] & [барилдах] & [дуугарах] & [дуусах] & [өгүүлэх] & [өнгөрүүлэх] & [өнгөрөх] & [зохих] & [нийлүүлэх] & [нисэх] & [орхих] & [орших] & [сурах] & [тоглох] & [хөдлөх] & [цуцах] & [чадах] & [шингэх] & [эхлэх]
WORDFORM: өрхийг & төрхийг
QGRAM: <ACC@PC.INF-ACC>13 & <ACC@PC.INF-ACC>8
QLEX: <[өрх]@[өрөх]>13 & <[төрх]@[төрөх]>8
QFLEX: ийг;ийг & ийг;ийг
REVWORD: гйихр}9E40+U{ & гйихр}9E40+U{т
FREQ: 21
FREQALL: 0
RANG: 368
QWORDF: <өрхийг>13 & <төрхийг>8
GRAMFORM: ACC@PC.INF-ACC
LEXEMA: [өрх]@[өрөх] & [төрх]@[төрөх]
WORDFORM: байсныг & болсныг & ирснийг & гэснийг & хэлснийг & явсныг & ярьсныг & өгснийг & орсныг & хийснийг & гарсныг & бичсэнийг & бодсоныг & одсоныг & суусныг & алдсаныг & дайралдсаныг & очсоныг & тавьсныг & тохиолдсоныг & эхэлснийг & алсныг & гаргасныг & зүүснийг & мартсаныг & унтсаныг & хүрснийг & баярласныг & орхисныг & санасныг & туссаныг & унасныг & болгосныг & буусныг & захисныг & хувирсныг
QGRAM: <PC.PRF-ACC>194 & <PC.PRF-ACC>148 & <PC.PRF-ACC>77 & <PC.PRF-ACC>56 & <PC.PRF-ACC>51 & <PC.PRF-ACC>45 & <PC.PRF-ACC>29 & <PC.PRF-ACC>23 & <PC.PRF-ACC>19 & <PC.PRF-ACC>16 & <PC.PRF-ACC>15 & <PC.PRF-ACC>14 & <PC.PRF-ACC>10 & <PC.PRF-ACC>10 & <PC.PRF-ACC>9 & <PC.PRF-ACC>8 & <PC.PRF-ACC>8 & <PC.PRF-ACC>8 & <PC.PRF-ACC>8 & <PC.PRF-ACC>8 & <PC.PRF-ACC>8 & <PC.PRF-ACC>7 & <PC.PRF-ACC>7 & <PC.PRF-ACC>7 & <PC.PRF-ACC>7 & <PC.PRF-ACC>7 & <PC.PRF-ACC>7 & <PC.PRF-ACC>6 & <PC.PRF-ACC>6 & <PC.PRF-ACC>6 & <PC.PRF-ACC>6 & <PC.PRF-ACC>6 & <PC.PRF-ACC>5 & <PC.PRF-ACC>5 & <PC.PRF-ACC>5 & <PC.PRF-ACC>5
QLEX: <[байх]>194 & <[болох]>148 & <[ирэх]>77 & <[гэх]>56 & <[хэлэх]>51 & <[явах]>45 & <[ярих]>29 & <[өгөх]>23 & <[орох]>19 & <[хийх]>16 & <[гарах]>15 & <[бичих]>14 & <[бодох]>10 & <[одох]>10 & <[суух]>9 & <[алдах]>8 & <[дайралдах]>8 & <[очих]>8 & <[тавих]>8 & <[тохиолдох]>8 & <[эхлэх]>8 & <[алах]>7 & <[гаргах]>7 & <[зүүх]>7 & <[мартах]>7 & <[унтах]>7 & <[хүрэх]>7 & <[баярлах]>6 & <[орхих]>6 & <[санах]>6 & <[тусах]>6 & <[унах]>6 & <[болгох]>5 & <[буух]>5 & <[захих]>5 & <[хувирах]>5
QFLEX: сныг & сныг & снийг & снийг & снийг & сныг & ьсныг & снийг & сныг & снийг & сныг & сэнийг & соныг & соныг & сныг & саныг & саныг & соныг & ьсныг & соныг & # & сныг & сныг & снийг & саныг & саныг & снийг & сныг & сныг & сныг & саныг & сныг & сныг & сныг & сныг & сныг
REVWORD: гынсйаб & гынслоб & гйинсри & гйинсэг & гйинслэх & гынсвя & гынсьря & гйинсг}9E40+U{ & гынсро & гйинсйих & гынсраг & гйинэсчиб & гыносдоб & гыносдо & гынсуус & гынасдла & гынасдларйад & гыносчо & гынсьват & гыносдлоихот & гйинслэхэ & гынсла & гынсаграг & гйинс}FA40+U{}FA40+U{з & гынастрам & гынастну & гйинср}FA40+U{х & гынсалряаб & гынсихро & гынсанас & гынассут & гынсану & гынсоглоб & гынсууб & гынсихаз & гынсривух
FREQ: 856
FREQALL: 263
RANG: 95
QWORDF: <байсныг>194 & <болсныг>148 & <ирснийг>77 & <гэснийг>56 & <хэлснийг>51 & <явсныг>45 & <ярьсныг>29 & <өгснийг>23 & <орсныг>19 & <хийснийг>16 & <гарсныг>15 & <бичсэнийг>14 & <бодсоныг>10 & <одсоныг>10 & <суусныг>9 & <алдсаныг>8 & <дайралдсаныг>8 & <очсоныг>8 & <тавьсныг>8 & <тохиолдсоныг>8 & <эхэлснийг>8 & <алсныг>7 & <гаргасныг>7 & <зүүснийг>7 & <мартсаныг>7 & <унтсаныг>7 & <хүрснийг>7 & <баярласныг>6 & <орхисныг>6 & <санасныг>6 & <туссаныг>6 & <унасныг>6 & <болгосныг>5 & <буусныг>5 & <захисныг>5 & <хувирсныг>5
GRAMFORM: PC.PRF-ACC
LEXEMA: [байх] & [болох] & [ирэх] & [гэх] & [хэлэх] & [явах] & [ярих] & [өгөх] & [орох] & [хийх] & [гарах] & [бичих] & [бодох] & [одох] & [суух] & [алдах] & [дайралдах] & [очих] & [тавих] & [тохиолдох] & [эхлэх] & [алах] & [гаргах] & [зүүх] & [мартах] & [унтах] & [хүрэх] & [баярлах] & [орхих] & [санах] & [тусах] & [унах] & [болгох] & [буух] & [захих] & [хувирах]
WORDFORM: дайсныг & өнгөрснийг & үлдсэнийг & яасныг & үхсэнийг & үрэгдсэнийг & төрснийг
QGRAM: <ACC@PC.PRF-ACC>84 & <ACC@PC.PRF-ACC>36 & <ACC@PC.PRF-ACC>22 & <ACC@PC.PRF-ACC>18 & <ACC@PC.PRF-ACC>9 & <ACC@PC.PRF-ACC>7 & <ACC@PC.PRF-ACC>6
QLEX: <[дайсан]@[дайх]>84 & <[өнгөрсөн]@[өнгөрөх]>36 & <[үлдсэн]@[үлдэх]>22 & <[яасан]@[яах]>18 & <[үхсэн]@[үхэх]>9 & <[үрэгдсэн]@[үрэгдэх]>7 & <[төрсөн]@[төрөх]>6
QFLEX: ныг;сныг & ийг;снийг & ийг;сэнийг & ныг;сныг & ийг;сэнийг & ийг;сэнийг & ийг;снийг
REVWORD: гынсйад & гйинср}9E40+U{гн}9E40+U{ & гйинэсдл}FA40+U{ & гынсая & гйинэсх}FA40+U{ & гйинэсдгэр}FA40+U{ & гйинср}9E40+U{т
FREQ: 182
FREQALL: 64
RANG: 185
QWORDF: <дайсныг>84 & <өнгөрснийг>36 & <үлдсэнийг>22 & <яасныг>18 & <үхсэнийг>9 & <үрэгдсэнийг>7 & <төрснийг>6
GRAMFORM: ACC@PC.PRF-ACC
LEXEMA: [дайсан]@[дайх] & [өнгөрсөн]@[өнгөрөх] & [үлдсэн]@[үлдэх] & [яасан]@[яах] & [үхсэн]@[үхэх] & [үрэгдсэн]@[үрэгдэх] & [төрсөн]@[төрөх]
WORDFORM: авсныг & олсныг
QGRAM: <REL-ACC@PC.PRF-ACC>12 & <REL-ACC@PC.PRF-ACC>7
QLEX: <[авс(ан)]@[авах]>12 & <[олс(он)]@[олох]>7
QFLEX: ныг;сныг & ныг;сныг
REVWORD: гынсва & гынсло
FREQ: 19
FREQALL: 0
RANG: 381
QWORDF: <авсныг>12 & <олсныг>7
GRAMFORM: REL-ACC@PC.PRF-ACC
LEXEMA: [авс(ан)]@[авах] & [олс(он)]@[олох]
WORDFORM: ерэнтэйг
QGRAM: <REL-COM-ACC>13
QLEX: <[ер(эн)]>13
QFLEX: энтэйг
REVWORD: гйэтнэре
FREQ: 13
FREQALL: 0
RANG: 418
QWORDF: <ерэнтэйг>13
GRAMFORM: REL-COM-ACC
LEXEMA: [ер(эн)]
WORDFORM: холбоотойг
QGRAM: <ACC@COM-ACC@PC.DUR-COM-ACC>6
QLEX: <[холбоотой]@[холбоо]@[холбох]>6
QFLEX: г;тойг;отойг
REVWORD: гйотооблох
FREQ: 6
FREQALL: 0
RANG: 485
QWORDF: <холбоотойг>6
GRAMFORM: ACC@COM-ACC@PC.DUR-COM-ACC
LEXEMA: [холбоотой]@[холбоо]@[холбох]
WORDFORM: эмэгтэйг & ёстойг & боодолтойг & дуртайг
QGRAM: <ACC@COM-ACC>42 & <ACC@COM-ACC>14 & <ACC@COM-ACC>8 & <ACC@COM-ACC>7
QLEX: <[эмэгтэй]@[эмэг]>42 & <[ёстой]@[ёс(он)]>14 & <[боодолтой]@[боодол]>8 & <[дуртай]@[дур]>7
QFLEX: г;тэйг & г;тойг & г;тойг & г;тайг
REVWORD: гйэтгэмэ & гйотс}1540+U{ & гйотлодооб & гйатруд
FREQ: 71
FREQALL: 4
RANG: 258
QWORDF: <эмэгтэйг>42 & <ёстойг>14 & <боодолтойг>8 & <дуртайг>7
GRAMFORM: ACC@COM-ACC
LEXEMA: [эмэгтэй]@[эмэг] & [ёстой]@[ёс(он)] & [боодолтой]@[боодол] & [дуртай]@[дур]
mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,mwf01g4fi-qgram,mwf01g4fi-qlex,mwf01g4fi-qflex,mwf01g4fi-revword,mwf01g4fi-freq,mwf01g4fi-freqall,mwf01g4fi-rang,mwf01g4fi-qwordf,mwf01g4fi-gramform,mwf01g4fi-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Forward: 1 20

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
1359653610
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov