Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Alphabetical frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fa
WORDFORM: нэгэндээ & ухаандаа
QGRAM: <NOM@DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>16 & <NOM@DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>16
QLEX: <[нэгэндээ]@[нэгэн]@[нэг(эн)]>16 & <[ухаандаа]@[ухаан]@[ухаа(н)]>16
QFLEX: ø;дээ;дээ & ø;даа;даа
REVWORD: ээднэгэн & ааднааху
FREQ: 32
FREQALL: 0
RANG: 331
QWORDF: <нэгэндээ>16 & <ухаандаа>16
GRAMFORM: NOM@DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [нэгэндээ]@[нэгэн]@[нэг(эн)] & [ухаандаа]@[ухаан]@[ухаа(н)]
WORDFORM: санаандаа
QGRAM: <NOM@DAT-POSS.REFL@N.PROC-DAT-POSS.REFL>14
QLEX: <[санаанд(аа)]@[санаа(н)]@[санах]>14
QFLEX: ø;даа;андаа
REVWORD: ааднаанас
FREQ: 14
FREQALL: 0
RANG: 407
QWORDF: <санаандаа>14
GRAMFORM: NOM@DAT-POSS.REFL@N.PROC-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [санаанд(аа)]@[санаа(н)]@[санах]
WORDFORM: гээд & аваад & яагаад & агаад & ахиад & удаад
QGRAM: <NOM@DAT@CVB.ANT>3035 & <NOM@DAT@CVB.ANT>927 & <NOM@DAT@CVB.ANT>489 & <NOM@DAT@CVB.ANT>95 & <NOM@DAT@CVB.ANT>58 & <NOM@DAT@CVB.ANT>44
QLEX: <[гээд]@[гээ]@[гэх]>3035 & <[аваад]@[аваа]@[авах]>927 & <[яагаад]@[яагаа]@[яах]>489 & <[агаад]@[агаа]@[агах]>95 & <[ахиад]@[ахиа]@[ахих]>58 & <[удаад]@[удаа]@[удах]>44
QFLEX: ø;д;эд & ø;д;ад & ø;д;гаад & ø;д;ад & ø;д;ад & ø;д;ад
REVWORD: дээг & даава & даагая & даага & даиха & дааду
FREQ: 4648
FREQALL: 4599
RANG: 28
QWORDF: <гээд>3035 & <аваад>927 & <яагаад>489 & <агаад>95 & <ахиад>58 & <удаад>44
GRAMFORM: NOM@DAT@CVB.ANT
LEXEMA: [гээд]@[гээ]@[гэх] & [аваад]@[аваа]@[авах] & [яагаад]@[яагаа]@[яах] & [агаад]@[агаа]@[агах] & [ахиад]@[ахиа]@[ахих] & [удаад]@[удаа]@[удах]
WORDFORM: надад & оронд & түрүүнд & түүхэнд
QGRAM: <NOM@DAT@DAT>764 & <NOM@DAT@DAT>487 & <NOM@DAT@DAT>87 & <NOM@DAT@DAT>39
QLEX: <[надад]@[над]@[би]>764 & <[оронд]@[орон]@[ор(он)]>487 & <[түрүүнд]@[түрүүн]@[түрүү(н)]>87 & <[түүхэнд]@[түүхэн]@[түүх(эн)]>39
QFLEX: ø;ад;надад & ø;д;д & ø;д;д & ø;д;д
REVWORD: дадан & дноро & дн}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & днэх}FA40+U{}FA40+U{т
FREQ: 1377
FREQALL: 1350
RANG: 77
QWORDF: <надад>764 & <оронд>487 & <түрүүнд>87 & <түүхэнд>39
GRAMFORM: NOM@DAT@DAT
LEXEMA: [надад]@[над]@[би] & [оронд]@[орон]@[ор(он)] & [түрүүнд]@[түрүүн]@[түрүү(н)] & [түүхэнд]@[түүхэн]@[түүх(эн)]
WORDFORM: гадаадад
QGRAM: <NOM@DAT@N.PL3>30
QLEX: <[гадаадад]@[гадаад]@[гадаа(н)]>30
QFLEX: ø;ад;дад
REVWORD: дадаадаг
FREQ: 30
FREQALL: 30
RANG: 336
QWORDF: <гадаадад>30
GRAMFORM: NOM@DAT@N.PL3
LEXEMA: [гадаадад]@[гадаад]@[гадаа(н)]
WORDFORM: санаанд & хугацаанд & хэмжээнд
QGRAM: <NOM@DAT@N.PROC-DAT>206 & <NOM@DAT@N.PROC-DAT>45 & <NOM@DAT@N.PROC-DAT>26
QLEX: <[санаанд(аа)]@[санаа(н)]@[санах]>206 & <[хугацаанд(аа)]@[хугацаа(н)]@[хугацах]>45 & <[хэмжээнд]@[хэмжээ(н)]@[хэмжих]>26
QFLEX: ø;д;анд & ø;д;анд & ø;д;ээнд
REVWORD: днаанас & днаацагух & днээжмэх
FREQ: 277
FREQALL: 299
RANG: 163
QWORDF: <санаанд>206 & <хугацаанд>45 & <хэмжээнд>26
GRAMFORM: NOM@DAT@N.PROC-DAT
LEXEMA: [санаанд(аа)]@[санаа(н)]@[санах] & [хугацаанд(аа)]@[хугацаа(н)]@[хугацах] & [хэмжээнд]@[хэмжээ(н)]@[хэмжих]
WORDFORM: миний & хүний & өөрийн & гэрийн & ардын & уулын & хоёрын & хамгийн & монголын & газрын & цэргийн & улсын & талын & тэдний & бидний & нутгийн & сарын & тэнгэрийн & голын & өдрийн & сэтгэлийн & аймгийн & нарийн & төрийн & олны & цагийн & шөнийн & айлын & сумын & насны & морины & эрдэнийн & хотын & усны & намрын & үеийн & өвгөний & зуны & нүдний & юуны & амьдралын & хоногийн & галын & нарны & замын & модны & амьтны & намын & эртний & засгийн & хашааны & хүүхдийн & анхны & холын & сүүлийн & эрийн & өвлийн & хаврын & гарын & хэдийн & байшингийн & сургуулийн & үүрийн & өглөөний & аавын & малын & бусдын & ертөнцийн & тэрэгний & эхийн & биеийн & түмний & эцгийн & алсын & хонины & сарны & хувьсгалын & говийн & баярын & хээрийн & хэний & номын & оросын & ажлын & зүрхний & хөгжмийн & хажуугийн & хөлийн & эдний & багшийн & урьдын & бичгийн & гүний & жаргалын & хошууны & залуугийн & үхрийн & бууны & дайны & хангайн & үгийн & сүүлчийн & хятадын & түрүүчийн & хайрын & үдийн & онгоцны & арын & нуурын & хаалганы & чонын & байгалийн & ойрын & охины & толгойн & ахын & зуурын & нийгмийн & эргийн & дээлийн & зөвлөлтийн & ламын & нохойн & хоолны & ахуйн & гудамжны & тэмээний & дууны & янзын & үндэсний & мөнхийн & архины & төрлийн & ноёны & эдийн & үйлдвэрийн & малчны & хадны & эзний & энгийн & амны & адууны & бригадын & дундын & цонхны & захын & саяын & зэвсгийн & өнөөдрийн & ёсны & тухайн & аяны & жанжны & жингийн & нөхрийн & тогооны & харийн & бүтээлийн & булгийн & зааны & хамрын & шувууны & баатрын & тамхины & цэцгийн & эмийн & буудлын & соёлын & заяаны & амрагийн & гөрөөсний & горхины & дээдсийн & үхлийн & эвлэлийн & авгайн & залуучуудын & тайжийн & тарианы & тэнгисийн & хөдөөгийн & японы & загасны & үүдний & хурууны & эхнэрийн & өнөөгийн & зуухны & иргэний & барын & өрөөний & шоронгийн & эмчийн & ярианы & нийтийн & борооны & нүүдлийн & агуйн & хөвчийн & ээлжийн & адгийн & өөрсдийн & зургийн & манжийн & хөдөөний & хилийн & америкийн & гэрлийн & үлгэрийн & үрийн & сансрын & туйлын & хувцасны & хуучны & цасны & болдын & цусны & агаарын & армийн & өчигдрийн & бөөгийн & хөдөлмөрийн & жолоочийн & могойн & мэргэжлийн & пионерийн & солонгын & эрдмийн & баавгайн & ерийн & төгрөгийн & ясны & албаны & аянчны & дурлалын & зулын & нурууны & саахалтын & сонины & чөлөөний & дархны & тусын & угийн & эмэгтэйчүүдийн & эмээлийн & шилийн & шинжилгээний & бүгдийн & маягийн & онцын & талхны & цэцэрлэгийн & янагийн & амралтын & араатны & жасын & үүрдийн & маргаашийн & огторгуйн & харуулын & далдын & тэргүүний & улирлын & ургамлын & цэнгэлийн & булангийн & гутлын & гэнэтийн & дэнгийн & ёрын & минутын & орчны & сүргийн & хожмын & чихний & энгэрийн & аргалын & байрын & германы & дүүгийн & зуурдын & орчмын & тракторын & уртын & уурын & хогийн & холбооны & хуулийн & журмын & лааны & нүүрийн & оюутны & төмрийн & хамтралын & хоолойн & шашны & алгын & жагсаалын & моторын & саалийн & тамын & тасалгааны & толины & хүнсний & чавганцын & шанааны & бурханы & дэлгүүрийн & уурхайн & хөндлөнгийн & хотны & хулгайн & амьдын & барилгын & дорнын & үерийн & үнэний & мэдрэлийн & сарлагийн & тайгын & ургийн & уянгын & шүдний & амины & дотнын & ёслолын & нэрийн & сүүний & тосгоны & феодалын & хурын & чанарын & авдрын & авын & буяны & үнээний & техникийн & уруулын & хоорондын & хязгаарын & эрдэмтний & аваргын & аянгын & дулааны & жимсний & үндэстний & магнайн & угаалгын & худгийн & айргийн & алганы & ердийн & зөвлөлийн & театрын & тугалын & туулайн & утгын & хамтын & хичээлийн & бутны & гахайн & гүүний & гурилын & дэвтрийн & үзэсгэлэнгийн & инженерийн & нүүрсний & санхүүгийн & тарваганы & тоглоомын & угсаатны & хурганы & цаасны & шүүхийн & амьсгалын & аргагүйн & арлын & аяганы & наймааны & түрүүний & фронтын & хүзүүний & хойчийн & хонхны & чөтгөрийн & атрын & байгууллагын & бүргэдийн & боловсролын & боолын & бэрийн & европын & жалгын & үзүүрийн & заводын & иргэдийн & олзны & тариалангийн & уухайн & хадлангийн & циркийн & бэлгийн & бэлтгэлийн & гоёлын & дурсгалын & дуудлагын & дэрсний & үзлийн & үйлдвэрчний & ёроолын & захиргааны & зүүний & нийслэлийн & салбарын & тахианы & түймрийн & тэмдэглэлийн & хандгайн & хүйтний & хөрөнгөтний & цахилгааны & цэнгийн & чихрийн & шүхрийн & эрдэнэсийн & эрлэгийн & аадрын & асрын & дотоодын & есийн & өврийн & өнгөний & завийн & зуслангийн & зэсийн & зээрийн & мөргөлийн & мэдээллийн & найрамдлын & нумын & оргилын & танкийн & тушаалын & тэжээлийн & хавирганы & хирийн & алтны & ахмадын & бөмбөгний & боовны & гаднын & драмын & дуурийн & жижүүрийн & үгсийн & өмнөдийн & загийн & онолын & сайрын & социализмын & сэтгүүлийн & тойн & удмын & хүрдний & хөгийн & хусны & шөлний & бүтцийн & бодонгийн & гаансны & гангийн & гангын & гаслангийн & голомтын & даатгалын & дугуйн & дээврийн & дээдийн & жигдийн & концертын & муурын & нүглийн & оёдлын & ойрдын & трестийн & хамгаалалтын & хутганы & шавийн & эврийн & энэтхэгийн & эрүүний & эрлийн & эртийн & алийн & ардчиллын & африкийн & аюулын & будгийн & галууны & гилбэрийн & гишүүдийн & даавууны & дэрний & өмдний & өрхний & засварын & лууны & музейн & нугын & нялхсын & олимпийн & пийшингийн & тариачны & татварын & туурайн & тээрмийн & угсааны & физикийн & францын & халдварын & хараалын & хэвлэлийн & цагаантны & шатрын & эндэхийн & эрэгтэйчүүдийн & агтны & ажиллагааны & ажилчны & аравтын & атомын & байнгын & барууны & бугуйн & дорнодын & дотрын & дунгийн & жасааны & үнсний & үхээрийн & километрийн & комиссарын & комиссын & мөсний & найруулгын & найрууллын & одны & орчуулгын & сибирийн & сонгуулийн & суурийн & телевизийн & төгсгөлийн & ханийн & хүхрийн & хэтийн & цехийн & чимэглэлийн & шархны & шуудангийн & язгуурын & агийн & адуучны & ангирын & аргалийн & асуудлын & балын & бахдалын & бензиний & бүсийн & бөмбөрийн & бослогын & бэлчээрийн & гайхлын & гашуудлын & гомдлын & ерөөлийн & үргэлжийн & өмчийн & зарчмын & консулын & маргадын & математикийн & савангийн & төмсний & угаагуурын & хацрын & шилмүүсний
QGRAM: <NOM@GEN>2169 & <NOM@GEN>2035 & <NOM@GEN>861 & <NOM@GEN>659 & <NOM@GEN>593 & <NOM@GEN>590 & <NOM@GEN>568 & <NOM@GEN>536 & <NOM@GEN>501 & <NOM@GEN>473 & <NOM@GEN>449 & <NOM@GEN>441 & <NOM@GEN>426 & <NOM@GEN>426 & <NOM@GEN>395 & <NOM@GEN>392 & <NOM@GEN>361 & <NOM@GEN>357 & <NOM@GEN>333 & <NOM@GEN>333 & <NOM@GEN>326 & <NOM@GEN>325 & <NOM@GEN>315 & <NOM@GEN>314 & <NOM@GEN>309 & <NOM@GEN>300 & <NOM@GEN>297 & <NOM@GEN>293 & <NOM@GEN>287 & <NOM@GEN>273 & <NOM@GEN>272 & <NOM@GEN>266 & <NOM@GEN>264 & <NOM@GEN>256 & <NOM@GEN>249 & <NOM@GEN>245 & <NOM@GEN>244 & <NOM@GEN>235 & <NOM@GEN>235 & <NOM@GEN>235 & <NOM@GEN>233 & <NOM@GEN>219 & <NOM@GEN>218 & <NOM@GEN>217 & <NOM@GEN>215 & <NOM@GEN>212 & <NOM@GEN>211 & <NOM@GEN>211 & <NOM@GEN>205 & <NOM@GEN>202 & <NOM@GEN>200 & <NOM@GEN>198 & <NOM@GEN>196 & <NOM@GEN>191 & <NOM@GEN>181 & <NOM@GEN>180 & <NOM@GEN>179 & <NOM@GEN>174 & <NOM@GEN>172 & <NOM@GEN>172 & <NOM@GEN>168 & <NOM@GEN>165 & <NOM@GEN>163 & <NOM@GEN>162 & <NOM@GEN>159 & <NOM@GEN>158 & <NOM@GEN>150 & <NOM@GEN>146 & <NOM@GEN>146 & <NOM@GEN>143 & <NOM@GEN>141 & <NOM@GEN>141 & <NOM@GEN>140 & <NOM@GEN>134 & <NOM@GEN>132 & <NOM@GEN>131 & <NOM@GEN>128 & <NOM@GEN>119 & <NOM@GEN>115 & <NOM@GEN>114 & <NOM@GEN>112 & <NOM@GEN>111 & <NOM@GEN>111 & <NOM@GEN>109 & <NOM@GEN>108 & <NOM@GEN>108 & <NOM@GEN>107 & <NOM@GEN>107 & <NOM@GEN>105 & <NOM@GEN>104 & <NOM@GEN>104 & <NOM@GEN>102 & <NOM@GEN>101 & <NOM@GEN>99 & <NOM@GEN>99 & <NOM@GEN>97 & <NOM@GEN>96 & <NOM@GEN>95 & <NOM@GEN>95 & <NOM@GEN>95 & <NOM@GEN>94 & <NOM@GEN>94 & <NOM@GEN>94 & <NOM@GEN>93 & <NOM@GEN>92 & <NOM@GEN>88 & <NOM@GEN>87 & <NOM@GEN>86 & <NOM@GEN>85 & <NOM@GEN>85 & <NOM@GEN>85 & <NOM@GEN>83 & <NOM@GEN>83 & <NOM@GEN>81 & <NOM@GEN>81 & <NOM@GEN>79 & <NOM@GEN>78 & <NOM@GEN>78 & <NOM@GEN>78 & <NOM@GEN>77 & <NOM@GEN>77 & <NOM@GEN>76 & <NOM@GEN>76 & <NOM@GEN>76 & <NOM@GEN>74 & <NOM@GEN>73 & <NOM@GEN>73 & <NOM@GEN>70 & <NOM@GEN>70 & <NOM@GEN>69 & <NOM@GEN>68 & <NOM@GEN>67 & <NOM@GEN>67 & <NOM@GEN>66 & <NOM@GEN>66 & <NOM@GEN>65 & <NOM@GEN>65 & <NOM@GEN>65 & <NOM@GEN>65 & <NOM@GEN>65 & <NOM@GEN>63 & <NOM@GEN>61 & <NOM@GEN>61 & <NOM@GEN>61 & <NOM@GEN>61 & <NOM@GEN>60 & <NOM@GEN>60 & <NOM@GEN>59 & <NOM@GEN>58 & <NOM@GEN>58 & <NOM@GEN>58 & <NOM@GEN>56 & <NOM@GEN>56 & <NOM@GEN>56 & <NOM@GEN>56 & <NOM@GEN>56 & <NOM@GEN>55 & <NOM@GEN>54 & <NOM@GEN>54 & <NOM@GEN>54 & <NOM@GEN>54 & <NOM@GEN>54 & <NOM@GEN>52 & <NOM@GEN>52 & <NOM@GEN>51 & <NOM@GEN>51 & <NOM@GEN>50 & <NOM@GEN>50 & <NOM@GEN>49 & <NOM@GEN>47 & <NOM@GEN>47 & <NOM@GEN>47 & <NOM@GEN>47 & <NOM@GEN>47 & <NOM@GEN>47 & <NOM@GEN>46 & <NOM@GEN>46 & <NOM@GEN>46 & <NOM@GEN>46 & <NOM@GEN>46 & <NOM@GEN>46 & <NOM@GEN>46 & <NOM@GEN>45 & <NOM@GEN>44 & <NOM@GEN>44 & <NOM@GEN>44 & <NOM@GEN>43 & <NOM@GEN>43 & <NOM@GEN>43 & <NOM@GEN>42 & <NOM@GEN>42 & <NOM@GEN>42 & <NOM@GEN>42 & <NOM@GEN>42 & <NOM@GEN>41 & <NOM@GEN>40 & <NOM@GEN>40 & <NOM@GEN>39 & <NOM@GEN>39 & <NOM@GEN>39 & <NOM@GEN>38 & <NOM@GEN>38 & <NOM@GEN>38 & <NOM@GEN>38 & <NOM@GEN>38 & <NOM@GEN>37 & <NOM@GEN>36 & <NOM@GEN>36 & <NOM@GEN>36 & <NOM@GEN>36 & <NOM@GEN>36 & <NOM@GEN>36 & <NOM@GEN>36 & <NOM@GEN>36 & <NOM@GEN>36 & <NOM@GEN>35 & <NOM@GEN>35 & <NOM@GEN>34 & <NOM@GEN>34 & <NOM@GEN>34 & <NOM@GEN>33 & <NOM@GEN>33 & <NOM@GEN>32 & <NOM@GEN>32 & <NOM@GEN>32 & <NOM@GEN>32 & <NOM@GEN>32 & <NOM@GEN>32 & <NOM@GEN>31 & <NOM@GEN>31 & <NOM@GEN>31 & <NOM@GEN>31 & <NOM@GEN>30 & <NOM@GEN>30 & <NOM@GEN>30 & <NOM@GEN>30 & <NOM@GEN>30 & <NOM@GEN>30 & <NOM@GEN>30 & <NOM@GEN>30 & <NOM@GEN>29 & <NOM@GEN>29 & <NOM@GEN>29 & <NOM@GEN>29 & <NOM@GEN>29 & <NOM@GEN>28 & <NOM@GEN>28 & <NOM@GEN>27 & <NOM@GEN>27 & <NOM@GEN>27 & <NOM@GEN>27 & <NOM@GEN>27 & <NOM@GEN>27 & <NOM@GEN>26 & <NOM@GEN>26 & <NOM@GEN>26 & <NOM@GEN>26 & <NOM@GEN>26 & <NOM@GEN>26 & <NOM@GEN>26 & <NOM@GEN>25 & <NOM@GEN>25 & <NOM@GEN>25 & <NOM@GEN>25 & <NOM@GEN>25 & <NOM@GEN>24 & <NOM@GEN>24 & <NOM@GEN>24 & <NOM@GEN>24 & <NOM@GEN>24 & <NOM@GEN>24 & <NOM@GEN>24 & <NOM@GEN>24 & <NOM@GEN>24 & <NOM@GEN>24 & <NOM@GEN>24 & <NOM@GEN>23 & <NOM@GEN>23 & <NOM@GEN>23 & <NOM@GEN>23 & <NOM@GEN>23 & <NOM@GEN>23 & <NOM@GEN>23 & <NOM@GEN>23 & <NOM@GEN>23 & <NOM@GEN>23 & <NOM@GEN>23 & <NOM@GEN>23 & <NOM@GEN>22 & <NOM@GEN>22 & <NOM@GEN>22 & <NOM@GEN>22 & <NOM@GEN>22 & <NOM@GEN>22 & <NOM@GEN>22 & <NOM@GEN>22 & <NOM@GEN>21 & <NOM@GEN>21 & <NOM@GEN>21 & <NOM@GEN>21 & <NOM@GEN>21 & <NOM@GEN>21 & <NOM@GEN>21 & <NOM@GEN>21 & <NOM@GEN>21 & <NOM@GEN>21 & <NOM@GEN>20 & <NOM@GEN>20 & <NOM@GEN>20 & <NOM@GEN>20 & <NOM@GEN>20 & <NOM@GEN>20 & <NOM@GEN>19 & <NOM@GEN>19 & <NOM@GEN>19 & <NOM@GEN>19 & <NOM@GEN>19 & <NOM@GEN>19 & <NOM@GEN>19 & <NOM@GEN>19 & <NOM@GEN>19 & <NOM@GEN>19 & <NOM@GEN>19 & <NOM@GEN>18 & <NOM@GEN>18 & <NOM@GEN>18 & <NOM@GEN>18 & <NOM@GEN>18 & <NOM@GEN>18 & <NOM@GEN>18 & <NOM@GEN>18 & <NOM@GEN>18 & <NOM@GEN>17 & <NOM@GEN>17 & <NOM@GEN>17 & <NOM@GEN>17 & <NOM@GEN>17 & <NOM@GEN>17 & <NOM@GEN>17 & <NOM@GEN>17 & <NOM@GEN>17 & <NOM@GEN>16 & <NOM@GEN>16 & <NOM@GEN>16 & <NOM@GEN>16 & <NOM@GEN>16 & <NOM@GEN>16 & <NOM@GEN>16 & <NOM@GEN>16 & <NOM@GEN>15 & <NOM@GEN>15 & <NOM@GEN>15 & <NOM@GEN>15 & <NOM@GEN>15 & <NOM@GEN>15 & <NOM@GEN>15 & <NOM@GEN>15 & <NOM@GEN>15 & <NOM@GEN>15 & <NOM@GEN>14 & <NOM@GEN>14 & <NOM@GEN>14 & <NOM@GEN>14 & <NOM@GEN>14 & <NOM@GEN>14 & <NOM@GEN>14 & <NOM@GEN>14 & <NOM@GEN>14 & <NOM@GEN>14 & <NOM@GEN>14 & <NOM@GEN>14 & <NOM@GEN>14 & <NOM@GEN>14 & <NOM@GEN>14 & <NOM@GEN>13 & <NOM@GEN>13 & <NOM@GEN>13 & <NOM@GEN>13 & <NOM@GEN>13 & <NOM@GEN>13 & <NOM@GEN>13 & <NOM@GEN>13 & <NOM@GEN>13 & <NOM@GEN>13 & <NOM@GEN>13 & <NOM@GEN>12 & <NOM@GEN>12 & <NOM@GEN>12 & <NOM@GEN>12 & <NOM@GEN>12 & <NOM@GEN>12 & <NOM@GEN>12 & <NOM@GEN>12 & <NOM@GEN>12 & <NOM@GEN>12 & <NOM@GEN>12 & <NOM@GEN>12 & <NOM@GEN>12 & <NOM@GEN>12 & <NOM@GEN>12 & <NOM@GEN>12 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>11 & <NOM@GEN>10 & <NOM@GEN>10 & <NOM@GEN>10 & <NOM@GEN>10 & <NOM@GEN>10 & <NOM@GEN>10 & <NOM@GEN>10 & <NOM@GEN>10 & <NOM@GEN>10 & <NOM@GEN>10 & <NOM@GEN>10 & <NOM@GEN>10 & <NOM@GEN>10 & <NOM@GEN>10 & <NOM@GEN>10 & <NOM@GEN>10 & <NOM@GEN>10 & <NOM@GEN>10 & <NOM@GEN>10 & <NOM@GEN>10 & <NOM@GEN>9 & <NOM@GEN>9 & <NOM@GEN>9 & <NOM@GEN>9 & <NOM@GEN>9 & <NOM@GEN>9 & <NOM@GEN>9 & <NOM@GEN>9 & <NOM@GEN>9 & <NOM@GEN>9 & <NOM@GEN>9 & <NOM@GEN>9 & <NOM@GEN>9 & <NOM@GEN>9 & <NOM@GEN>9 & <NOM@GEN>9 & <NOM@GEN>9 & <NOM@GEN>9 & <NOM@GEN>9 & <NOM@GEN>9 & <NOM@GEN>9 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>8 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>7 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>6 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5 & <NOM@GEN>5
QLEX: <[миний]@[минь]>2169 & <[хүний]@[хүн]>2035 & <[өөрийн]@[өөр]>861 & <[гэрийн]@[гэр]>659 & <[ардын]@[ард]>593 & <[уулын]@[уул]>590 & <[хоёрын]@[хоёр]>568 & <[хамгийн]@[хамаг]>536 & <[монголын]@[монгол]>501 & <[газрын]@[газар]>473 & <[цэргийн]@[цэрэг]>449 & <[улсын]@[улс]>441 & <[талын]@[тал]>426 & <[тэдний]@[тэдэн]>426 & <[бидний]@[**бид(эн)]>395 & <[нутгийн]@[нутаг]>392 & <[сарын]@[сар]>361 & <[тэнгэрийн]@[тэнгэр]>357 & <[голын]@[гол]>333 & <[өдрийн]@[өдөр]>333 & <[сэтгэлийн]@[сэтгэл]>326 & <[аймгийн]@[аймаг]>325 & <[нарийн]@[нарь]>315 & <[төрийн]@[төр]>314 & <[олны]@[олон]>309 & <[цагийн]@[цаг]>300 & <[шөнийн]@[шөнө]>297 & <[айлын]@[айл]>293 & <[сумын]@[сум]>287 & <[насны]@[нас(ан)]>273 & <[морины]@[морин]>272 & <[эрдэнийн]@[эрдэнэ]>266 & <[хотын]@[хот]>264 & <[усны]@[ус(ан)]>256 & <[намрын]@[намар]>249 & <[үеийн]@[үе]>245 & <[өвгөний]@[өвгөн]>244 & <[зуны]@[зун]>235 & <[нүдний]@[нүд(эн)]>235 & <[юуны]@[юу(н)]>235 & <[амьдралын]@[амьдрал]>233 & <[хоногийн]@[хоног]>219 & <[галын]@[гал]>218 & <[нарны]@[наран]>217 & <[замын]@[зам]>215 & <[модны]@[мод(он)]>212 & <[амьтны]@[амьтан]>211 & <[намын]@[нам]>211 & <[эртний]@[эрт(эн)]>205 & <[засгийн]@[засаг]>202 & <[хашааны]@[хашаа(н)]>200 & <[хүүхдийн]@[хүүхэд]>198 & <[анхны]@[анх(ан)]>196 & <[холын]@[хол]>191 & <[сүүлийн]@[сүүл]>181 & <[эрийн]@[эр]>180 & <[өвлийн]@[өвөл]>179 & <[хаврын]@[хавар]>174 & <[гарын]@[гар]>172 & <[хэдийн]@[хэд]>172 & <[байшингийн]@[байшин(г)]>168 & <[сургуулийн]@[сургууль]>165 & <[үүрийн]@[үүр]>163 & <[өглөөний]@[өглөө(н)]>162 & <[аавын]@[аав]>159 & <[малын]@[мал]>158 & <[бусдын]@[бусад]>150 & <[ертөнцийн]@[ертөнц]>146 & <[тэрэгний]@[тэрэг (тэргэн)]>146 & <[эхийн]@[эх]>143 & <[биеийн]@[бие]>141 & <[түмний]@[түмэн]>141 & <[эцгийн]@[эцэг]>140 & <[алсын]@[алс]>134 & <[хонины]@[хонин]>132 & <[сарны]@[сар(ан)]>131 & <[хувьсгалын]@[хувьсгал]>128 & <[говийн]@[говь]>119 & <[баярын]@[баяр]>115 & <[хээрийн]@[хээр]>114 & <[хэний]@[хэн]>112 & <[номын]@[ном]>111 & <[оросын]@[орос]>111 & <[ажлын]@[ажил]>109 & <[зүрхний]@[зүрх(эн)]>108 & <[хөгжмийн]@[хөгжим]>108 & <[хажуугийн]@[хажуу]>107 & <[хөлийн]@[хөл]>107 & <[эдний]@[эдэн]>105 & <[багшийн]@[багш]>104 & <[урьдын]@[урьд]>104 & <[бичгийн]@[бичиг]>102 & <[гүний]@[гүн]>101 & <[жаргалын]@[жаргал]>99 & <[хошууны]@[хошуу(н)]>99 & <[залуугийн]@[залуу]>97 & <[үхрийн]@[үхэр]>96 & <[бууны]@[буу(н)]>95 & <[дайны]@[дайн]>95 & <[хангайн]@[хангай]>95 & <[үгийн]@[үг(эн)]>94 & <[сүүлчийн]@[сүүлч]>94 & <[хятадын]@[хятад]>94 & <[түрүүчийн]@[түрүүч]>93 & <[хайрын]@[хайр]>92 & <[үдийн]@[үд]>88 & <[онгоцны]@[онгоц(он)]>87 & <[арын]@[ар]>86 & <[нуурын]@[нуур]>85 & <[хаалганы]@[хаалга(н)]>85 & <[чонын]@[чон]>85 & <[байгалийн]@[байгаль]>83 & <[ойрын]@[ойр]>83 & <[охины]@[охин]>81 & <[толгойн]@[толгой]>81 & <[ахын]@[ах]>79 & <[зуурын]@[зуур]>78 & <[нийгмийн]@[нийгэм]>78 & <[эргийн]@[эрэг]>78 & <[дээлийн]@[дээл]>77 & <[зөвлөлтийн]@[зөвлөлт]>77 & <[ламын]@[лам]>76 & <[нохойн]@[нохой]>76 & <[хоолны]@[хоол(он)]>76 & <[ахуйн]@[ахуй]>74 & <[гудамжны]@[гудамж(ин)]>73 & <[тэмээний]@[тэмээ(н)]>73 & <[дууны]@[дуу(н)]>70 & <[янзын]@[янз]>70 & <[үндэсний]@[үндэс (үндсэн)]>69 & <[мөнхийн]@[мөнх]>68 & <[архины]@[архи(н)]>67 & <[төрлийн]@[төрөл]>67 & <[ноёны]@[ноён]>66 & <[эдийн]@[эд]>66 & <[үйлдвэрийн]@[үйлдвэр]>65 & <[малчны]@[малчин]>65 & <[хадны]@[хад(ан)]>65 & <[эзний]@[эзэн]>65 & <[энгийн]@[эн(г)]>65 & <[амны]@[ам(ан)]>63 & <[адууны]@[адуу(н)]>61 & <[бригадын]@[бригад]>61 & <[дундын]@[дунд]>61 & <[цонхны]@[цонх(он)]>61 & <[захын]@[зах]>60 & <[саяын]@[сая]>60 & <[зэвсгийн]@[зэвсэг]>59 & <[өнөөдрийн]@[өнөөдөр]>58 & <[ёсны]@[ёс(он)]>58 & <[тухайн]@[тухай]>58 & <[аяны]@[аян]>56 & <[жанжны]@[жанжин]>56 & <[жингийн]@[жин(г)]>56 & <[нөхрийн]@[нөхөр]>56 & <[тогооны]@[тогоо(н)]>56 & <[харийн]@[харь]>55 & <[бүтээлийн]@[бүтээл]>54 & <[булгийн]@[булга]>54 & <[зааны]@[заан]>54 & <[хамрын]@[хамар]>54 & <[шувууны]@[шувуу(н)]>54 & <[баатрын]@[баатар]>52 & <[тамхины]@[тамхи(н)]>52 & <[цэцгийн]@[цэцэг]>51 & <[эмийн]@[эм]>51 & <[буудлын]@[буудал]>50 & <[соёлын]@[соёл]>50 & <[заяаны]@[заяа(н)]>49 & <[амрагийн]@[амраг]>47 & <[гөрөөсний]@[гөрөөс(өн)]>47 & <[горхины]@[горхи(н)]>47 & <[дээдсийн]@[дээдэс]>47 & <[үхлийн]@[үхэл]>47 & <[эвлэлийн]@[эвлэл]>47 & <[авгайн]@[авгай]>46 & <[залуучуудын]@[залуучууд]>46 & <[тайжийн]@[тайж]>46 & <[тарианы]@[тариа(н)]>46 & <[тэнгисийн]@[тэнгис]>46 & <[хөдөөгийн]@[хөдөө]>46 & <[японы]@[япон]>46 & <[загасны]@[загас(ан)]>45 & <[үүдний]@[үүд(эн)]>44 & <[хурууны]@[хуруу(н)]>44 & <[эхнэрийн]@[эхнэр]>44 & <[өнөөгийн]@[өнөө]>43 & <[зуухны]@[зуухан]>43 & <[иргэний]@[иргэн]>43 & <[барын]@[бар]>42 & <[өрөөний]@[өрөө(н)]>42 & <[шоронгийн]@[шорон(г)]>42 & <[эмчийн]@[эмч]>42 & <[ярианы]@[яриа(н)]>42 & <[нийтийн]@[нийт]>41 & <[борооны]@[бороо(н)]>40 & <[нүүдлийн]@[нүүдэл]>40 & <[агуйн]@[агуй]>39 & <[хөвчийн]@[хөвч]>39 & <[ээлжийн]@[ээлж]>39 & <[адгийн]@[адаг]>38 & <[өөрсдийн]@[өөрсөд]>38 & <[зургийн]@[зураг]>38 & <[манжийн]@[манж]>38 & <[хөдөөний]@[хөдө{U+04E9}(н)]>38 & <[хилийн]@[хил]>37 & <[америкийн]@[америк]>36 & <[гэрлийн]@[гэрэл]>36 & <[үлгэрийн]@[үлгэр]>36 & <[үрийн]@[үр]>36 & <[сансрын]@[сансар]>36 & <[туйлын]@[туйл]>36 & <[хувцасны]@[хувцас(ан)]>36 & <[хуучны]@[хуучин]>36 & <[цасны]@[цас(ан)]>36 & <[болдын]@[болд]>35 & <[цусны]@[цус(ан)]>35 & <[агаарын]@[агаар]>34 & <[армийн]@[арам]>34 & <[өчигдрийн]@[өчигдөр]>34 & <[бөөгийн]@[бөө]>33 & <[хөдөлмөрийн]@[хөдөлмөр]>33 & <[жолоочийн]@[жолооч]>32 & <[могойн]@[могой]>32 & <[мэргэжлийн]@[мэргэжил]>32 & <[пионерийн]@[пионер]>32 & <[солонгын]@[солонго]>32 & <[эрдмийн]@[эрдэм]>32 & <[баавгайн]@[баавгай]>31 & <[ерийн]@[ер]>31 & <[төгрөгийн]@[төгрөг]>31 & <[ясны]@[яс(ан)]>31 & <[албаны]@[алба(н)]>30 & <[аянчны]@[аянчин]>30 & <[дурлалын]@[дурлал]>30 & <[зулын]@[зул]>30 & <[нурууны]@[нуруу(н)]>30 & <[саахалтын]@[саахалт]>30 & <[сонины]@[сонин]>30 & <[чөлөөний]@[чөлөө(н)]>30 & <[дархны]@[дархан]>29 & <[тусын]@[тус]>29 & <[угийн]@[уг]>29 & <[эмэгтэйчүүдийн]@[эмэгтэйчүүд]>29 & <[эмээлийн]@[эмээл]>29 & <[шилийн]@[шил]>28 & <[шинжилгээний]@[шинжилгээ(н)]>28 & <[бүгдийн]@[бүгд]>27 & <[маягийн]@[маяг]>27 & <[онцын]@[онц]>27 & <[талхны]@[талх(ан)]>27 & <[цэцэрлэгийн]@[цэцэрлэг]>27 & <[янагийн]@[янаг]>27 & <[амралтын]@[амралт]>26 & <[араатны]@[араатан]>26 & <[жасын]@[жас]>26 & <[үүрдийн]@[үүрд]>26 & <[маргаашийн]@[маргааш]>26 & <[огторгуйн]@[огторгуй]>26 & <[харуулын]@[харуул]>26 & <[далдын]@[далд]>25 & <[тэргүүний]@[тэргүүн]>25 & <[улирлын]@[улирал]>25 & <[ургамлын]@[ургамал]>25 & <[цэнгэлийн]@[цэнгэл]>25 & <[булангийн]@[булан(г)]>24 & <[гутлын]@[гутал]>24 & <[гэнэтийн]@[гэнэт]>24 & <[дэнгийн]@[дэн(г)]>24 & <[ёрын]@[ёр]>24 & <[минутын]@[минут]>24 & <[орчны]@[орчин]>24 & <[сүргийн]@[сүрэг]>24 & <[хожмын]@[хожим]>24 & <[чихний]@[чих(эн)]>24 & <[энгэрийн]@[энгэр]>24 & <[аргалын]@[аргал]>23 & <[байрын]@[байр]>23 & <[германы]@[герман]>23 & <[дүүгийн]@[дүү]>23 & <[зуурдын]@[зуурд]>23 & <[орчмын]@[орчим]>23 & <[тракторын]@[трактор]>23 & <[уртын]@[урт]>23 & <[уурын]@[уур]>23 & <[хогийн]@[хог]>23 & <[холбооны]@[холбоо(н)]>23 & <[хуулийн]@[хууль]>23 & <[журмын]@[журам]>22 & <[лааны]@[лаа(н)]>22 & <[нүүрийн]@[нүүр]>22 & <[оюутны]@[оюутан]>22 & <[төмрийн]@[төмөр]>22 & <[хамтралын]@[хамтрал]>22 & <[хоолойн]@[хоолой]>22 & <[шашны]@[шашин]>22 & <[алгын]@[алга]>21 & <[жагсаалын]@[жагсаал]>21 & <[моторын]@[мотор]>21 & <[саалийн]@[сааль]>21 & <[тамын]@[там]>21 & <[тасалгааны]@[тасалгаа(н)]>21 & <[толины]@[толь (толин)]>21 & <[хүнсний]@[хүнс(эн)]>21 & <[чавганцын]@[чавганц]>21 & <[шанааны]@[шанаа(н)]>21 & <[бурханы]@[бурхан]>20 & <[дэлгүүрийн]@[дэлгүүр]>20 & <[уурхайн]@[уурхай]>20 & <[хөндлөнгийн]@[хөндлөн(г)]>20 & <[хотны]@[хотон]>20 & <[хулгайн]@[хулгай]>20 & <[амьдын]@[амьд]>19 & <[барилгын]@[барилга]>19 & <[дорнын]@[дорно]>19 & <[үерийн]@[үер]>19 & <[үнэний]@[үнэн]>19 & <[мэдрэлийн]@[мэдрэл]>19 & <[сарлагийн]@[сарлаг]>19 & <[тайгын]@[тай]>19 & <[ургийн]@[ураг]>19 & <[уянгын]@[уянга]>19 & <[шүдний]@[шүд(эн)]>19 & <[амины]@[амь(амин)]>18 & <[дотнын]@[дотно]>18 & <[ёслолын]@[ёслол]>18 & <[нэрийн]@[нэр]>18 & <[сүүний]@[сүү(н)]>18 & <[тосгоны]@[тосгон]>18 & <[феодалын]@[феодал]>18 & <[хурын]@[хур]>18 & <[чанарын]@[чанар]>18 & <[авдрын]@[авдар]>17 & <[авын]@[ав]>17 & <[буяны]@[буян]>17 & <[үнээний]@[үнээ(н)]>17 & <[техникийн]@[техник]>17 & <[уруулын]@[уруул]>17 & <[хоорондын]@[хооронд]>17 & <[хязгаарын]@[хязгаар]>17 & <[эрдэмтний]@[эрдэмтэн]>17 & <[аваргын]@[аварга]>16 & <[аянгын]@[аянга]>16 & <[дулааны]@[дулаан]>16 & <[жимсний]@[жимс(н)]>16 & <[үндэстний]@[үндэстэн]>16 & <[магнайн]@[магнай]>16 & <[угаалгын]@[угаалга]>16 & <[худгийн]@[худаг]>16 & <[айргийн]@[айраг]>15 & <[алганы]@[алгана]>15 & <[ердийн]@[ерд]>15 & <[зөвлөлийн]@[зөвлөл]>15 & <[театрын]@[театр]>15 & <[тугалын]@[тугал]>15 & <[туулайн]@[туулай]>15 & <[утгын]@[утга]>15 & <[хамтын]@[хамт]>15 & <[хичээлийн]@[хичээл]>15 & <[бутны]@[бутан]>14 & <[гахайн]@[гахай]>14 & <[гүүний]@[гүү(н)]>14 & <[гурилын]@[гурил]>14 & <[дэвтрийн]@[дэвтэр]>14 & <[үзэсгэлэнгийн]@[үзэсгэлэн(г)]>14 & <[инженерийн]@[инженер]>14 & <[нүүрсний]@[нүүрс(эн)]>14 & <[санхүүгийн]@[санхүү]>14 & <[тарваганы]@[тарвага(н)]>14 & <[тоглоомын]@[тоглоом]>14 & <[угсаатны]@[угсаатан]>14 & <[хурганы]@[хурга(н)]>14 & <[цаасны]@[цаас(ан)]>14 & <[шүүхийн]@[шүүх]>14 & <[амьсгалын]@[амьсгал]>13 & <[аргагүйн]@[аргагүй]>13 & <[арлын]@[арал]>13 & <[аяганы]@[аяга(н)]>13 & <[наймааны]@[наймаа(н)]>13 & <[түрүүний]@[түрүүн]>13 & <[фронтын]@[фронт]>13 & <[хүзүүний]@[хүзүү(н)]>13 & <[хойчийн]@[хойч]>13 & <[хонхны]@[хонх(он)]>13 & <[чөтгөрийн]@[чөтгөр]>13 & <[атрын]@[атар]>12 & <[байгууллагын]@[байгууллага]>12 & <[бүргэдийн]@[бүргэд]>12 & <[боловсролын]@[боловсрол]>12 & <[боолын]@[боол]>12 & <[бэрийн]@[бэр]>12 & <[европын]@[европ]>12 & <[жалгын]@[жалга]>12 & <[үзүүрийн]@[үзүүр]>12 & <[заводын]@[завод]>12 & <[иргэдийн]@[иргэд]>12 & <[олзны]@[олз(он)]>12 & <[тариалангийн]@[тариалан(г)]>12 & <[уухайн:]@[уухай]>12 & <[хадлангийн]@[хадлан(г)]>12 & <[циркийн]@[цирк]>12 & <[бэлгийн]@[бэлгэ]>11 & <[бэлтгэлийн]@[бэлтгэл]>11 & <[гоёлын]@[гоёл]>11 & <[дурсгалын]@[дурсгал]>11 & <[дуудлагын]@[дуудлага]>11 & <[дэрсний]@[дэрс(эн)]>11 & <[үзлийн]@[үзэл]>11 & <[үйлдвэрчний]@[үйлдвэрчин]>11 & <[ёроолын]@[ёроол]>11 & <[захиргааны]@[захиргаа(н)]>11 & <[зүүний]@[зүүн]>11 & <[нийслэлийн]@[нийслэл]>11 & <[салбарын]@[салбар]>11 & <[тахианы]@[тахиа(н)]>11 & <[түймрийн]@[түймэр]>11 & <[тэмдэглэлийн]@[тэмдэглэл]>11 & <[хандгайн]@[хандгай]>11 & <[хүйтний]@[хүйтэн]>11 & <[хөрөнгөтний]@[хөрөнгөтөн]>11 & <[цахилгааны]@[цахилгаан]>11 & <[цэнгийн]@[цэн(г)]>11 & <[чихрийн]@[чихэр]>11 & <[шүхрийн]@[шүхэр]>11 & <[эрдэнэсийн]@[эрдэнэс]>11 & <[эрлэгийн]@[эрлэг]>11 & <[аадрын]@[аадар]>10 & <[асрын]@[асар]>10 & <[дотоодын]@[дотоод]>10 & <[есийн]@[ес(өн)]>10 & <[өврийн]@[өвөр]>10 & <[өнгөний]@[өнгөн]>10 & <[завийн]@[завь]>10 & <[зуслангийн]@[зуслан(г)]>10 & <[зэсийн]@[зэс]>10 & <[зээрийн]@[зээр(эн)]>10 & <[мөргөлийн]@[мөргөл]>10 & <[мэдээллийн]@[мэдээлэл]>10 & <[найрамдлын]@[найрамдал]>10 & <[нумын]@[нум]>10 & <[оргилын]@[оргил]>10 & <[танкийн]@[танк]>10 & <[тушаалын]@[тушаал]>10 & <[тэжээлийн]@[тэжээл]>10 & <[хавирганы]@[хавирга(н)]>10 & <[хирийн]@[хир]>10 & <[алтны]@[алт(ан)]>9 & <[ахмадын]@[ахмад]>9 & <[бөмбөгний]@[бөмбөг(өн)]>9 & <[боовны]@[боов(он)]>9 & <[гаднын]@[гадна]>9 & <[драмын]@[драм]>9 & <[дуурийн]@[дуурь]>9 & <[жижүүрийн]@[жижүүр]>9 & <[үгсийн]@[үгс]>9 & <[өмнөдийн]@[өмнөд]>9 & <[загийн]@[заг]>9 & <[онолын]@[онол]>9 & <[сайрын]@[сайр]>9 & <[социализмын]@[социализм]>9 & <[сэтгүүлийн]@[сэтгүүл]>9 & <[тойн]@[той]>9 & <[удмын]@[удам]>9 & <[хүрдний]@[хүрд(эн)]>9 & <[хөгийн]@[хөг]>9 & <[хусны]@[хус(ан)]>9 & <[шөлний]@[шөл(өн)]>9 & <[бүтцийн]@[бүтэц]>8 & <[бодонгийн]@[бодон(г)]>8 & <[гаансны]@[гаанс(ан)]>8 & <[гангийн]@[ган(г)]>8 & <[гангын]@[ганга]>8 & <[гаслангийн]@[гаслан(г)]>8 & <[голомтын]@[голомт]>8 & <[даатгалын]@[даатгал]>8 & <[дугуйн]@[дугуй]>8 & <[дээврийн]@[дээвэр]>8 & <[дээдийн]@[дээд]>8 & <[жигдийн]@[жигд]>8 & <[концертын]@[концерт]>8 & <[муурын]@[муур]>8 & <[нүглийн]@[нүгэл]>8 & <[оёдлын]@[оёдол]>8 & <[ойрдын]@[ойрд]>8 & <[трестийн]@[трест]>8 & <[хамгаалалтын]@[хамгаалалт]>8 & <[хутганы]@[хутга(н)]>8 & <[шавийн]@[шавь]>8 & <[эврийн]@[эвэр]>8 & <[энэтхэгийн]@[энэтхэг]>8 & <[эрүүний]@[эрүү(н)]>8 & <[эрлийн]@[эрэл]>8 & <[эртийн]@[эрт]>8 & <[алийн]@[аль]>7 & <[ардчиллын]@[ардчилал]>7 & <[африкийн]@[африк]>7 & <[аюулын]@[аюул]>7 & <[будгийн]@[будаг]>7 & <[галууны]@[галуу(н)]>7 & <[гилбэрийн]@[гилбэр]>7 & <[гишүүдийн]@[гишүүд]>7 & <[даавууны]@[даавуу(н)]>7 & <[дэрний]@[дэр(эн)]>7 & <[өмдний]@[өмд(өн)]>7 & <[өрхний]@[өрх(өн)]>7 & <[засварын]@[засвар]>7 & <[лууны]@[луу(н)]>7 & <[музейн]@[музей]>7 & <[нугын]@[нуга]>7 & <[нялхсын]@[нялхас]>7 & <[олимпийн]@[олимп]>7 & <[пийшингийн]@[пийшин(г)]>7 & <[тариачны]@[тариачин]>7 & <[татварын]@[татвар]>7 & <[туурайн]@[туурай]>7 & <[тээрмийн]@[тээрэм]>7 & <[угсааны]@[угсаа(н)]>7 & <[физикийн]@[физик]>7 & <[францын]@[франц]>7 & <[халдварын]@[халдвар]>7 & <[хараалын]@[хараал]>7 & <[хэвлэлийн]@[хэвлэл]>7 & <[цагаантны]@[цагаантан]>7 & <[шатрын]@[шатар]>7 & <[эндэхийн]@[эндэх]>7 & <[эрэгтэйчүүдийн]@[эрэгтэйчүүд]>7 & <[агтны]@[агт(ан)]>6 & <[ажиллагааны]@[ажиллагаа(н)]>6 & <[ажилчны]@[ажилчин]>6 & <[аравтын]@[аравт]>6 & <[атомын]@[атом]>6 & <[байнгын]@[байнга]>6 & <[барууны]@[баруун]>6 & <[бугуйн]@[бугуй]>6 & <[дорнодын]@[дорнод]>6 & <[дотрын]@[дотор]>6 & <[дунгийн]@[дун(г)]>6 & <[жасааны]@[жасаа(н)]>6 & <[үнсний]@[үнс(эн)]>6 & <[үхээрийн]@[үхээр]>6 & <[километрийн]@[километр]>6 & <[комиссарын]@[комиссар]>6 & <[комиссын]@[комисс]>6 & <[мөсний]@[мөс(өн)]>6 & <[найруулгын]@[найруулга]>6 & <[найрууллын]@[найруулал]>6 & <[одны]@[од(он)]>6 & <[орчуулгын]@[орчуулга]>6 & <[сибирийн]@[сибирь]>6 & <[сонгуулийн]@[сонгууль]>6 & <[суурийн]@[суурь]>6 & <[телевизийн]@[телевиз]>6 & <[төгсгөлийн]@[төгсгөл]>6 & <[ханийн]@[хань]>6 & <[хүхрийн]@[хүхэр]>6 & <[хэтийн]@[хэт]>6 & <[цехийн]@[цех]>6 & <[чимэглэлийн]@[чимэглэл]>6 & <[шархны]@[шархан]>6 & <[шуудангийн]@[шуудан(г)]>6 & <[язгуурын]@[язгуур]>6 & <[агийн]@[агь]>5 & <[адуучны]@[адуучин]>5 & <[ангирын]@[ангир]>5 & <[аргалийн]@[аргаль]>5 & <[асуудлын]@[асуудал]>5 & <[балын]@[бал]>5 & <[бахдалын]@[бахдал]>5 & <[бензиний]@[бензин]>5 & <[бүсийн]@[бүс]>5 & <[бөмбөрийн]@[бөмбөр]>5 & <[бослогын]@[бослого]>5 & <[бэлчээрийн]@[бэлчээр]>5 & <[гайхлын]@[гайхал]>5 & <[гашуудлын]@[гашуудал]>5 & <[гомдлын]@[гомдол]>5 & <[ерөөлийн]@[ерөөл]>5 & <[үргэлжийн]@[үргэлж]>5 & <[өмчийн]@[өмч]>5 & <[зарчмын]@[зарчим]>5 & <[консулын]@[консул]>5 & <[маргадын]@[маргад]>5 & <[математикийн]@[математик]>5 & <[савангийн]@[саван(г)]>5 & <[төмсний]@[төмс(өн)]>5 & <[угаагуурын]@[угаагуур]>5 & <[хацрын]@[хацар]>5 & <[шилмүүсний]@[шилмүүс(эн)]>5
QFLEX: ø;ий & ø;ий & ø;ийн & ø;ийн & ø;ын & ø;ын & ø;ын & ø;гийн & ø;ын & ø;рын & ø;гийн & ø;ын & ø;ын & ø;ний & ø;ний & ø;гийн & ø;ын & ø;ийн & ø;ын & ø;ийн & ø;ийн & ø;гийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;ны & ø;ийн & ø;ийн & ø;ын & ø;ын & ø;ны & ø;ы & ø;ийн & ø;ын & ø;ны & ø;рын & ø;ийн & ø;ий & ø;ы & ø;ний & ø;ы & ø;ын & ø;ийн & ø;ын & ø;ны & ø;ын & ø;ны & ø;ны & ø;ын & ø;ний & ø;гийн & ø;ы & ø;дийн & ø;ны & ø;ын & ø;ийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;рын & ø;ын & ø;ийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;ий & ø;ын & ø;ын & ø;дын & ø;ийн & ø;ний & ø;ийн & ø;ийн & ø;ний & ø;гийн & ø;ын & ø;ы & ø;ны & ø;ын & ø;ийн & ø;ын & ø;ийн & ø;ий & ø;ын & ø;ын & ø;лын & ø;ний & ø;мийн & ø;гийн & ø;ийн & ø;ний & ø;ийн & ø;ын & ø;гийн & ø;ий & ø;ын & ø;ы & ø;гийн & ø;рийн & ø;ы & ø;ы & ø;н & ø;ийн & ø;ийн & ø;ын & ø;ийн & ø;ын & ø;ийн & ø;ны & ø;ын & ø;ын & ø;ы & ø;ын & ø;ийн & ø;ын & ø;ы & ø;н & ø;ын & ø;ын & ø;мийн & ø;гийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;ын & ø;н & ø;ны & ø;н & ø;ны & ø;ий & ø;ы & ø;ын & ø;ний & ø;ийн & ø;ы & ø;ийн & ø;ы & ø;ийн & ø;ийн & ø;ны & ø;ны & ø;ний & ø;ийн & ø;ны & ø;ы & ø;ын & ø;ын & ø;ны & ø;ын & ø;ын & ø;гийн & ø;ийн & ø;ны & ø;н & ø;ы & ø;ны & ø;ийн & ø;ийн & ø;ы & ø;ийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;ы & ø;рын & ø;ы & ø;рын & ø;ы & ø;гийн & ø;ийн & ø;лын & ø;ын & ø;ы & ø;ийн & ø;ний & ø;ы & ø;сийн & ø;лийн & ø;ийн & ø;н & ø;ын & ø;ийн & ø;ы & ø;ийн & ø;гийн & ø;ы & ø;ны & ø;ний & ø;ы & ø;ийн & ø;гийн & ø;ны & ø;ий & ø;ын & ø;ий & ø;ийн & ø;ийн & ø;ы & ø;ийн & ø;ы & ø;лийн & ø;н & ø;ийн & ø;ийн & ø;гийн & ø;ийн & ø;гийн & ø;ийн & ø;ий & ø;ийн & ø;ийн & ø;лийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;рын & ø;ын & ø;ны & ø;ны & ø;ны & ø;ын & ø;ны & ø;ын & ø;мийн & ø;ийн & ø;гийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;н & ø;лийн & ø;ийн & ø;ын & ø;мийн & ø;н & ø;ийн & ø;ийн & ø;ны & ø;ы & ø;ны & ø;ын & ø;ын & ø;ы & ø;ын & ø;ы & ø;ий & ø;ны & ø;ын & ø;ийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;ий & ø;ийн & ø;ийн & ø;ын & ø;ны & ø;ийн & ø;ийн & ø;ын & ø;ны & ø;ын & ø;ийн & ø;ийн & ø;н & ø;ын & ø;ын & ø;ий & ø;лын & ø;лын & ø;ийн & ø;ийн & ø;лын & ø;ийн & ø;ийн & ø;ын & ø;ын & ø;ны & ø;гийн & ø;мын & ø;ний & ø;ийн & ø;ын & ø;ын & ø;ы & ø;гийн & ø;ын & ø;мын & ø;ын & ø;ын & ø;ын & ø;ийн & ø;ы & ø;ийн & ø;мын & ø;ы & ø;ийн & ø;ны & ø;ийн & ø;ын & ø;н & ø;ны & ø;ын & ø;ын & ø;ын & ø;ийн & ø;ын & ø;ы & ø;ы & ø;ний & ø;ын & ø;ы & ø;ы & ø;ийн & ø;н & ø;ийн & ø;ны & ø;н & ø;ын & ø;ын & ø;ын & ø;ийн & ø;ий & ø;ийн & ø;ийн & ø;гын & ø;гийн & ø;ын & ø;ний & ø;ны & ø;ын & ø;ын & ø;ийн & ø;ий & ø;ы & ø;ын & ø;ын & ø;ын & ø;рын & ø;ын & ø;ы & ø;ий & ø;ийн & ø;ын & ø;ын & ø;ын & ø;ний & ø;ын & ø;ын & ø;ы & ø;ий & ø;ний & ø;н & ø;ын & ø;гийн & ø;гийн & ø;ы & ø;ийн & ø;ийн & ø;ын & ø;ын & ø;н & ø;ын & ø;ын & ø;ийн & ø;ны & ø;н & ø;ий & ø;ын & ø;рийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;ний & ø;гийн & ø;ы & ø;ын & ø;ны & ø;ы & ø;ны & ø;ийн & ø;ын & ø;н & ø;лын & ø;ы & ø;ы & ø;ий & ø;ын & ø;ий & ø;ийн & ø;ны & ø;ийн & ø;рын & ø;ын & ø;ийн & ø;ын & ø;ын & ø;ийн & ø;ын & ø;ын & ø;ийн & ø;ын & ø;ийн & ø;ны & ø;ийн & ø;н & ø;ийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;ын & ø;ын & ø;ын & ø;ний & ø;лийн & ø;ний & ø;ын & ø;ы & ø;ий & ø;ийн & ø;ын & ø;ы & ø;рийн & ø;ийн & ø;н & ø;ний & ø;ий & ø;ы & ø;ийн & ø;рийн & ø;рийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;рын & ø;рын & ø;ын & ø;ийн & ø;ийн & ø;ий & ø;ийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;лийн & ø;лын & ø;ын & ø;ын & ø;ийн & ø;ын & ø;ийн & ø;ы & ø;ийн & ø;ны & ø;ын & ø;ний & ø;ны & ø;ын & ø;ын & ø;ийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;ын & ø;ын & ø;ын & ø;ийн & ø;н & ø;мын & ø;ний & ø;ийн & ø;ны & ø;ний & ø;цийн & ø;ийн & ø;ны & ø;ийн & ø;ын & ø;ийн & ø;ын & ø;ын & ø;н & ø;рийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;ын & ø;ын & ø;лийн & ø;лын & ø;ын & ø;ийн & ø;ын & ø;ы & ø;ийн & ø;рийн & ø;ийн & ø;ий & ø;лийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;лын & ø;ийн & ø;ын & ø;гийн & ø;ы & ø;ийн & ø;ийн & ø;ы & ø;ний & ø;ний & ø;ний & ø;ын & ø;ы & ø;н & ø;ын & ø;сын & ø;ийн & ø;ийн & ø;ны & ø;ын & ø;н & ø;мийн & ø;ы & ø;ийн & ø;ын & ø;ын & ø;ын & ø;ийн & ø;ны & ø;рын & ø;ийн & ø;ийн & ø;ны & ø;ы & ø;ны & ø;ын & ø;ын & ø;ын & ø;ы & ø;н & ø;ын & ø;рын & ø;ийн & ø;ы & ø;ний & ø;ийн & ø;ийн & ø;ын & ø;ын & ø;ний & ø;ын & ø;лын & ø;ны & ø;ын & ø;ийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;рийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;ны & ø;ийн & ø;ын & ø;ийн & ø;ны & ø;ын & ø;ийн & ø;лын & ø;ын & ø;ын & ø;ий & ø;ийн & ø;ийн & ø;ын & ø;ийн & ø;лын & ø;лын & ø;лын & ø;ийн & ø;ийн & ø;ийн & ø;мын & ø;ын & ø;ын & ø;ийн & ø;ийн & ø;ний & ø;ын & ø;рын & ø;ний
REVWORD: йиним & йин}FA40+U{х & нйир}9E40+U{}9E40+U{ & нйирэг & ныдра & нылуу & ныр}1540+U{ох & нйигмах & нылогном & нырзаг & нйигрэц & ныслу & нылат & йиндэт & йиндиб & нйигтун & нырас & нйирэгнэт & нылог & нйирд}9E40+U{ & нйилэгтэс & нйигмйа & нйиран & нйир}9E40+U{т & ынло & нйигац & нйин}9E40+U{ш & нылйа & нымус & ынсан & ыниром & нйинэдрэ & нытох & ынсу & нырман & нйие}FA40+U{ & йин}9E40+U{гв}9E40+U{ & ынуз & йинд}FA40+U{н & ыную & нылардьма & нйигонох & нылаг & ынран & нымаз & ындом & ынтьма & ныман & йинтрэ & нйигсаз & ынаашах & нйидх}FA40+U{}FA40+U{х & ынхна & нылох & нйил}FA40+U{}FA40+U{с & нйирэ & нйилв}9E40+U{ & нырвах & ныраг & нйидэх & нйигнишйаб & нйилуугрус & нйир}FA40+U{}FA40+U{ & йин}9E40+U{}9E40+U{лг}9E40+U{ & нываа & нылам & ныдсуб & нйицн}9E40+U{тре & йингэрэт & нйихэ & нйиеиб & йинм}FA40+U{т & нйигцэ & нысла & ынинох & ынрас & нылагсьвух & нйивог & ныряаб & нйирээх & йинэх & нымон & нысоро & нылжа & йинхр}FA40+U{з & нйимжг}9E40+U{х & нйигуужах & нйил}9E40+U{х & йиндэ & нйишгаб & ныдьру & нйигчиб & йин}FA40+U{г & нылаграж & ынуушох & нйигуулаз & нйирх}FA40+U{ & ынууб & ынйад & нйагнах & нйиг}FA40+U{ & нйичл}FA40+U{}FA40+U{с & ныдатях & нйич}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & нырйах & нйид}FA40+U{ & ынцогно & ныра & ныруун & ынаглаах & ныноч & нйилагйаб & нырйо & ынихо & нйоглот & ныха & нырууз & нйимгйин & нйигрэ & нйилээд & нйитл}9E40+U{лв}9E40+U{з & нымал & нйохон & ынлоох & нйуха & ынжмадуг & йинээмэт & ынууд & нызня & йинсэдн}FA40+U{ & нйихн}9E40+U{м & ынихра & нйилр}9E40+U{т & ын}1540+U{он & нйидэ & нйирэвдлй}FA40+U{ & ынчлам & ындах & йинзэ & нйигнэ & ынма & ынууда & ныдагирб & ныднуд & ынхноц & ныхаз & ныяас & нйигсвэз & нйирд}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{ & ынс}1540+U{ & нйахут & ыняа & ынжнаж & нйигниж & нйирх}9E40+U{н & ыноогот & нйирах & нйилээт}FA40+U{б & нйиглуб & ынааз & нырмах & ынуувуш & ныртааб & ынихмат & нйигцэц & нйимэ & нылдууб & ныл}1540+U{ос & ынаяаз & нйигарма & йинс}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{г & ынихрог & нйисдээд & нйилх}FA40+U{ & нйилэлвэ & нйагва & ныдуучуулаз & нйижйат & ынаират & нйисигнэт & нйиг}9E40+U{}9E40+U{д}9E40+U{х & ынопя & ынсагаз & йинд}FA40+U{}FA40+U{ & ынуурух & нйирэнхэ & нйиг}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{ & ынхууз & йинэгри & ныраб & йин}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{ & нйигнорош & нйичмэ & ынаиря & нйитйин & ыноороб & нйилд}FA40+U{}FA40+U{н & нйуга & нйичв}9E40+U{х & нйижлээ & нйигда & нйидср}9E40+U{}9E40+U{ & нйигруз & нйижнам & йин}9E40+U{}9E40+U{д}9E40+U{х & нйилих & нйикирема & нйилрэг & нйирэгл}FA40+U{ & нйир}FA40+U{ & нырснас & нылйут & ынсацвух & ынчуух & ынсац & ныдлоб & ынсуц & ныраага & нйимра & нйирдгич}9E40+U{ & нйиг}9E40+U{}9E40+U{б & нйир}9E40+U{мл}9E40+U{д}9E40+U{х & нйичоолож & нйогом & нйилжэгрэм & нйиреноип & ныгнолос & нйимдрэ & нйагвааб & нйире & нйиг}9E40+U{рг}9E40+U{т & ынся & ынабла & ынчняа & нылалруд & нылуз & ынуурун & нытлахаас & ынинос & йин}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{ч & ынхрад & нысут & нйигу & нйид}FA40+U{}FA40+U{чйэтгэмэ & нйилээмэ & нйилиш & йинээглижниш & нйидг}FA40+U{б & нйигяам & ныцно & ынхлат & нйигэлрэцэц & нйиганя & нытларма & ынтаара & нысаж & нйидр}FA40+U{}FA40+U{ & нйишааграм & нйугротго & нылуурах & ныдлад & йин}FA40+U{}FA40+U{грэт & нылрилу & нылмагру & нйилэгнэц & нйигналуб & нылтуг & нйитэнэг & нйигнэд & ныр}1540+U{ & нытуним & ынчро & нйигр}FA40+U{с & нымжох & йинхич & нйирэгнэ & нылагра & нырйаб & ынамрег & нйиг}FA40+U{}FA40+U{д & ныдрууз & нымчро & ныроткарт & нытру & ныруу & нйигох & ынооблох & нйилуух & нымруж & ынаал & нйир}FA40+U{}FA40+U{н & ынтуюо & нйирм}9E40+U{т & нылартмах & нйолоох & ыншаш & ныгла & нылаасгаж & ныротом & нйилаас & нымат & ынаагласат & ынилот & йинсн}FA40+U{х & ныцнагвач & ынаанаш & ынахруб & нйир}FA40+U{}FA40+U{глэд & нйахруу & нйигн}9E40+U{лдн}9E40+U{х & ынтох & нйаглух & ныдьма & ныглираб & нынрод & нйире}FA40+U{ & йинэн}FA40+U{ & нйилэрдэм & нйигалрас & ныгйат & нйигру & ныгняу & йинд}FA40+U{ш & ынима & нынтод & нылолс}1540+U{ & нйирэн & йин}FA40+U{}FA40+U{с & ыногсот & ныладоеф & нырух & ныранач & нырдва & ныва & ыняуб & йинээн}FA40+U{ & нйикинхет & нылууру & ныднороох & ныраагзях & йинтмэдрэ & ныграва & ныгняа & ынаалуд & йинсмиж & йинтсэдн}FA40+U{ & нйангам & ныглаагу & нйигдух & нйигрйа & ынагла & нйидре & нйил}9E40+U{лв}9E40+U{з & ныртает & нылагут & нйалуут & ныгту & нытмах & нйилээчих & ынтуб & нйахаг & йин}FA40+U{}FA40+U{г & нылируг & нйиртвэд & нйигнэлэгсэз}FA40+U{ & нйиренежни & йинср}FA40+U{}FA40+U{н & нйиг}FA40+U{}FA40+U{хнас & ынагаврат & нымоолгот & ынтаасгу & ынагрух & ынсаац & нйих}FA40+U{}FA40+U{ш & нылагсьма & нй}FA40+U{гагра & нылра & ынагяа & ынаамйан & йин}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & нытнорф & йин}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х & нйичйох & ынхнох & нйир}9E40+U{гт}9E40+U{ч & нырта & ныгаллуугйаб & нйидэгр}FA40+U{б & нылорсволоб & нылооб & нйирэб & ныпорве & ныглаж & нйир}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & ныдоваз & нйидэгри & ынзло & нйигналаират & нйахуу & нйигналдах & нйикриц & нйиглэб & нйилэгтлэб & ныл}1540+U{ог & нылагсруд & ныгалдууд & йинсрэд & нйилз}FA40+U{ & йинчрэвдлй}FA40+U{ & нылоор}1540+U{ & ынаагрихаз & йин}FA40+U{}FA40+U{з & нйилэлсйин & ныраблас & ынаихат & нйирмй}FA40+U{т & нйилэлгэдмэт & нйагднах & йинтй}FA40+U{х & йинт}9E40+U{гн}9E40+U{р}9E40+U{х & ынааглихац & нйигнэц & нйирхич & нйирх}FA40+U{ш & нйисэнэдрэ & нйигэлрэ & нырдаа & нырса & ныдоотод & нйисе & нйирв}9E40+U{ & йин}9E40+U{гн}9E40+U{ & нйиваз & нйигналсуз & нйисэз & нйирээз & нйил}9E40+U{гр}9E40+U{м & нйиллээдэм & нылдмарйан & нымун & нылигро & нйикнат & нылаашут & нйилээжэт & ынагривах & нйирих & ынтла & ныдамха & йинг}9E40+U{бм}9E40+U{б & ынвооб & нындаг & нымард & нйирууд & нйир}FA40+U{}FA40+U{жиж & нйисг}FA40+U{ & нйид}9E40+U{нм}9E40+U{ & нйигаз & нылоно & нырйас & нымзилаицос & нйил}FA40+U{}FA40+U{гтэс & нйот & нымду & йиндр}FA40+U{х & нйиг}9E40+U{х & ынсух & йинл}9E40+U{ш & нйицт}FA40+U{б & нйигнодоб & ынснааг & нйигнаг & ныгнаг & нйигналсаг & нытмолог & нылагтаад & нйугуд & нйирвээд & нйидээд & нйидгиж & нытрецнок & ныруум & нйилг}FA40+U{н & нылд}1540+U{о & ныдрйо & нйитсерт & нытлалаагмах & ынагтух & нйиваш & нйирвэ & нйигэхтэнэ & йин}FA40+U{}FA40+U{рэ & нйилрэ & нйитрэ & нйила & нылличдра & нйикирфа & нылуюа & нйигдуб & ынуулаг & нйирэблиг & нйид}FA40+U{}FA40+U{шиг & ынууваад & йинрэд & йиндм}9E40+U{ & йинхр}9E40+U{ & ныравсаз & ынуул & нйезум & ныгун & нысхлян & нйипмило & нйигнишйип & ынчаират & ныравтат & нйаруут & нйимрээт & ынаасгу & нйикизиф & ныцнарф & ныравдлах & нылаарах & нйилэлвэх & ынтнаагац & нырташ & нйихэднэ & нйид}FA40+U{}FA40+U{чйэтгэрэ & ынтга & ынаагаллижа & ынчлижа & нытвара & нымота & ныгнйаб & ынуураб & нйугуб & ныдонрод & ныртод & нйигнуд & ынаасаж & йинсн}FA40+U{ & нйирээх}FA40+U{ & нйиртемолик & нырассимок & ныссимок & йинс}9E40+U{м & ныглуурйан & ныллуурйан & ындо & ныглуучро & нйирибис & нйилуугнос & нйируус & нйизивелет & нйил}9E40+U{гсг}9E40+U{т & нйинах & нйирх}FA40+U{х & нйитэх & нйихец & нйилэлгэмич & ынхраш & нйигнадууш & ныруугзя & нйига & ынчууда & ныригна & нйилагра & нылдууса & нылаб & ныладхаб & йинизнеб & нйис}FA40+U{б & нйир}9E40+U{бм}9E40+U{б & ныголсоб & нйирээчлэб & нылхйаг & нылдуушаг & нылдмог & нйил}9E40+U{}9E40+U{ре & нйижлэгр}FA40+U{ & нйичм}9E40+U{ & нымчраз & нылуснок & ныдаграм & нйикитаметам & нйигнавас & йинсм}9E40+U{т & ныруугаагу & нырцах & йинс}FA40+U{}FA40+U{млиш
FREQ: 39272
FREQALL: 39363
RANG: 4
QWORDF: <миний>2169 & <хүний>2035 & <өөрийн>861 & <гэрийн>659 & <ардын>593 & <уулын>590 & <хоёрын>568 & <хамгийн>536 & <монголын>501 & <газрын>473 & <цэргийн>449 & <улсын>441 & <талын>426 & <тэдний>426 & <бидний>395 & <нутгийн>392 & <сарын>361 & <тэнгэрийн>357 & <голын>333 & <өдрийн>333 & <сэтгэлийн>326 & <аймгийн>325 & <нарийн>315 & <төрийн>314 & <олны>309 & <цагийн>300 & <шөнийн>297 & <айлын>293 & <сумын>287 & <насны>273 & <морины>272 & <эрдэнийн>266 & <хотын>264 & <усны>256 & <намрын>249 & <үеийн>245 & <өвгөний>244 & <зуны>235 & <нүдний>235 & <юуны>235 & <амьдралын>233 & <хоногийн>219 & <галын>218 & <нарны>217 & <замын>215 & <модны>212 & <амьтны>211 & <намын>211 & <эртний>205 & <засгийн>202 & <хашааны>200 & <хүүхдийн>198 & <анхны>196 & <холын>191 & <сүүлийн>181 & <эрийн>180 & <өвлийн>179 & <хаврын>174 & <гарын>172 & <хэдийн>172 & <байшингийн>168 & <сургуулийн>165 & <үүрийн>163 & <өглөөний>162 & <аавын>159 & <малын>158 & <бусдын>150 & <ертөнцийн>146 & <тэрэгний>146 & <эхийн>143 & <биеийн>141 & <түмний>141 & <эцгийн>140 & <алсын>134 & <хонины>132 & <сарны>131 & <хувьсгалын>128 & <говийн>119 & <баярын>115 & <хээрийн>114 & <хэний>112 & <номын>111 & <оросын>111 & <ажлын>109 & <зүрхний>108 & <хөгжмийн>108 & <хажуугийн>107 & <хөлийн>107 & <эдний>105 & <багшийн>104 & <урьдын>104 & <бичгийн>102 & <гүний>101 & <жаргалын>99 & <хошууны>99 & <залуугийн>97 & <үхрийн>96 & <бууны>95 & <дайны>95 & <хангайн>95 & <үгийн>94 & <сүүлчийн>94 & <хятадын>94 & <түрүүчийн>93 & <хайрын>92 & <үдийн>88 & <онгоцны>87 & <арын>86 & <нуурын>85 & <хаалганы>85 & <чонын>85 & <байгалийн>83 & <ойрын>83 & <охины>81 & <толгойн>81 & <ахын>79 & <зуурын>78 & <нийгмийн>78 & <эргийн>78 & <дээлийн>77 & <зөвлөлтийн>77 & <ламын>76 & <нохойн>76 & <хоолны>76 & <ахуйн>74 & <гудамжны>73 & <тэмээний>73 & <дууны>70 & <янзын>70 & <үндэсний>69 & <мөнхийн>68 & <архины>67 & <төрлийн>67 & <ноёны>66 & <эдийн>66 & <үйлдвэрийн>65 & <малчны>65 & <хадны>65 & <эзний>65 & <энгийн>65 & <амны>63 & <адууны>61 & <бригадын>61 & <дундын>61 & <цонхны>61 & <захын>60 & <саяын>60 & <зэвсгийн>59 & <өнөөдрийн>58 & <ёсны>58 & <тухайн>58 & <аяны>56 & <жанжны>56 & <жингийн>56 & <нөхрийн>56 & <тогооны>56 & <харийн>55 & <бүтээлийн>54 & <булгийн>54 & <зааны>54 & <хамрын>54 & <шувууны>54 & <баатрын>52 & <тамхины>52 & <цэцгийн>51 & <эмийн>51 & <буудлын>50 & <соёлын>50 & <заяаны>49 & <амрагийн>47 & <гөрөөсний>47 & <горхины>47 & <дээдсийн>47 & <үхлийн>47 & <эвлэлийн>47 & <авгайн>46 & <залуучуудын>46 & <тайжийн>46 & <тарианы>46 & <тэнгисийн>46 & <хөдөөгийн>46 & <японы>46 & <загасны>45 & <үүдний>44 & <хурууны>44 & <эхнэрийн>44 & <өнөөгийн>43 & <зуухны>43 & <иргэний>43 & <барын>42 & <өрөөний>42 & <шоронгийн>42 & <эмчийн>42 & <ярианы>42 & <нийтийн>41 & <борооны>40 & <нүүдлийн>40 & <агуйн>39 & <хөвчийн>39 & <ээлжийн>39 & <адгийн>38 & <өөрсдийн>38 & <зургийн>38 & <манжийн>38 & <хөдөөний>38 & <хилийн>37 & <америкийн>36 & <гэрлийн>36 & <үлгэрийн>36 & <үрийн>36 & <сансрын>36 & <туйлын>36 & <хувцасны>36 & <хуучны>36 & <цасны>36 & <болдын>35 & <цусны>35 & <агаарын>34 & <армийн>34 & <өчигдрийн>34 & <бөөгийн>33 & <хөдөлмөрийн>33 & <жолоочийн>32 & <могойн>32 & <мэргэжлийн>32 & <пионерийн>32 & <солонгын>32 & <эрдмийн>32 & <баавгайн>31 & <ерийн>31 & <төгрөгийн>31 & <ясны>31 & <албаны>30 & <аянчны>30 & <дурлалын>30 & <зулын>30 & <нурууны>30 & <саахалтын>30 & <сонины>30 & <чөлөөний>30 & <дархны>29 & <тусын>29 & <угийн>29 & <эмэгтэйчүүдийн>29 & <эмээлийн>29 & <шилийн>28 & <шинжилгээний>28 & <бүгдийн>27 & <маягийн>27 & <онцын>27 & <талхны>27 & <цэцэрлэгийн>27 & <янагийн>27 & <амралтын>26 & <араатны>26 & <жасын>26 & <үүрдийн>26 & <маргаашийн>26 & <огторгуйн>26 & <харуулын>26 & <далдын>25 & <тэргүүний>25 & <улирлын>25 & <ургамлын>25 & <цэнгэлийн>25 & <булангийн>24 & <гутлын>24 & <гэнэтийн>24 & <дэнгийн>24 & <ёрын>24 & <минутын>24 & <орчны>24 & <сүргийн>24 & <хожмын>24 & <чихний>24 & <энгэрийн>24 & <аргалын>23 & <байрын>23 & <германы>23 & <дүүгийн>23 & <зуурдын>23 & <орчмын>23 & <тракторын>23 & <уртын>23 & <уурын>23 & <хогийн>23 & <холбооны>23 & <хуулийн>23 & <журмын>22 & <лааны>22 & <нүүрийн>22 & <оюутны>22 & <төмрийн>22 & <хамтралын>22 & <хоолойн>22 & <шашны>22 & <алгын>21 & <жагсаалын>21 & <моторын>21 & <саалийн>21 & <тамын>21 & <тасалгааны>21 & <толины>21 & <хүнсний>21 & <чавганцын>21 & <шанааны>21 & <бурханы>20 & <дэлгүүрийн>20 & <уурхайн>20 & <хөндлөнгийн>20 & <хотны>20 & <хулгайн>20 & <амьдын>19 & <барилгын>19 & <дорнын>19 & <үерийн>19 & <үнэний>19 & <мэдрэлийн>19 & <сарлагийн>19 & <тайгын>19 & <ургийн>19 & <уянгын>19 & <шүдний>19 & <амины>18 & <дотнын>18 & <ёслолын>18 & <нэрийн>18 & <сүүний>18 & <тосгоны>18 & <феодалын>18 & <хурын>18 & <чанарын>18 & <авдрын>17 & <авын>17 & <буяны>17 & <үнээний>17 & <техникийн>17 & <уруулын>17 & <хоорондын>17 & <хязгаарын>17 & <эрдэмтний>17 & <аваргын>16 & <аянгын>16 & <дулааны>16 & <жимсний>16 & <үндэстний>16 & <магнайн>16 & <угаалгын>16 & <худгийн>16 & <айргийн>15 & <алганы>15 & <ердийн>15 & <зөвлөлийн>15 & <театрын>15 & <тугалын>15 & <туулайн>15 & <утгын>15 & <хамтын>15 & <хичээлийн>15 & <бутны>14 & <гахайн>14 & <гүүний>14 & <гурилын>14 & <дэвтрийн>14 & <үзэсгэлэнгийн>14 & <инженерийн>14 & <нүүрсний>14 & <санхүүгийн>14 & <тарваганы>14 & <тоглоомын>14 & <угсаатны>14 & <хурганы>14 & <цаасны>14 & <шүүхийн>14 & <амьсгалын>13 & <аргагүйн>13 & <арлын>13 & <аяганы>13 & <наймааны>13 & <түрүүний>13 & <фронтын>13 & <хүзүүний>13 & <хойчийн>13 & <хонхны>13 & <чөтгөрийн>13 & <атрын>12 & <байгууллагын>12 & <бүргэдийн>12 & <боловсролын>12 & <боолын>12 & <бэрийн>12 & <европын>12 & <жалгын>12 & <үзүүрийн>12 & <заводын>12 & <иргэдийн>12 & <олзны>12 & <тариалангийн>12 & <уухайн>12 & <хадлангийн>12 & <циркийн>12 & <бэлгийн>11 & <бэлтгэлийн>11 & <гоёлын>11 & <дурсгалын>11 & <дуудлагын>11 & <дэрсний>11 & <үзлийн>11 & <үйлдвэрчний>11 & <ёроолын>11 & <захиргааны>11 & <зүүний>11 & <нийслэлийн>11 & <салбарын>11 & <тахианы>11 & <түймрийн>11 & <тэмдэглэлийн>11 & <хандгайн>11 & <хүйтний>11 & <хөрөнгөтний>11 & <цахилгааны>11 & <цэнгийн>11 & <чихрийн>11 & <ш{U+04AF}хрийн>11 & <эрдэнэсийн>11 & <эрлэгийн>11 & <аадрын>10 & <асрын>10 & <дотоодын>10 & <есийн>10 & <өврийн>10 & <өнгөний>10 & <завийн>10 & <зуслангийн>10 & <зэсийн>10 & <зээрийн>10 & <мөргөлийн>10 & <мэдээллийн>10 & <найрамдлын>10 & <нумын>10 & <оргилын>10 & <танкийн>10 & <тушаалын>10 & <тэжээлийн>10 & <хавирганы>10 & <хирийн>10 & <алтны>9 & <ахмадын>9 & <бөмбөгний>9 & <боовны>9 & <гаднын>9 & <драмын>9 & <дуурийн>9 & <жижүүрийн>9 & <үгсийн>9 & <өмнөдийн>9 & <загийн>9 & <онолын>9 & <сайрын>9 & <социализмын>9 & <сэтгүүлийн>9 & <тойн>9 & <удмын>9 & <хүрдний>9 & <хөгийн>9 & <хусны>9 & <шөлний>9 & <бүтцийн>8 & <бодонгийн>8 & <гаансны>8 & <гангийн>8 & <гангын>8 & <гаслангийн>8 & <голомтын>8 & <даатгалын>8 & <дугуйн>8 & <дээврийн>8 & <дээдийн>8 & <жигдийн>8 & <концертын>8 & <муурын>8 & <нүглийн>8 & <оёдлын>8 & <ойрдын>8 & <трестийн>8 & <хамгаалалтын>8 & <хутганы>8 & <шавийн>8 & <эврийн>8 & <энэтхэгийн>8 & <эрүүний>8 & <эрлийн>8 & <эртийн>8 & <алийн>7 & <ардчиллын>7 & <африкийн>7 & <аюулын>7 & <будгийн>7 & <галууны>7 & <гилбэрийн>7 & <гишүүдийн>7 & <даавууны>7 & <дэрний>7 & <өмдний>7 & <өрхний>7 & <засварын>7 & <лууны>7 & <музейн>7 & <нугын>7 & <нялхсын>7 & <олимпийн>7 & <пийшингийн>7 & <тариачны>7 & <татварын>7 & <туурайн>7 & <тээрмийн>7 & <угсааны>7 & <физикийн>7 & <францын>7 & <халдварын>7 & <хараалын>7 & <хэвлэлийн>7 & <цагаантны>7 & <шатрын>7 & <эндэхийн>7 & <эрэгтэйчүүдийн>7 & <агтны>6 & <ажиллагааны>6 & <ажилчны>6 & <аравтын>6 & <атомын>6 & <байнгын>6 & <барууны>6 & <бугуйн>6 & <дорнодын>6 & <дотрын>6 & <дунгийн>6 & <жасааны>6 & <үнсний>6 & <үхээрийн>6 & <километрийн>6 & <комиссарын>6 & <комиссын>6 & <мөсний>6 & <найруулгын>6 & <найрууллын>6 & <одны>6 & <орчуулгын>6 & <сибирийн>6 & <сонгуулийн>6 & <суурийн>6 & <телевизийн>6 & <төгсгөлийн>6 & <ханийн>6 & <хүхрийн>6 & <хэтийн>6 & <цехийн>6 & <чимэглэлийн>6 & <шархны>6 & <шуудангийн>6 & <язгуурын>6 & <агийн>5 & <адуучны>5 & <ангирын>5 & <аргалийн>5 & <асуудлын>5 & <балын>5 & <бахдалын>5 & <бензиний>5 & <бүсийн>5 & <бөмбөрийн>5 & <бослогын>5 & <бэлчээрийн>5 & <гайхлын>5 & <гашуудлын>5 & <гомдлын>5 & <ерөөлийн>5 & <үргэлжийн>5 & <өмчийн>5 & <зарчмын>5 & <консулын>5 & <маргадын>5 & <математикийн>5 & <савангийн>5 & <төмсний>5 & <угаагуурын>5 & <хацрын>5 & <шилмүүсний>5
GRAMFORM: NOM@GEN
LEXEMA: [миний]@[минь] & [хүний]@[хүн] & [өөрийн]@[өөр] & [гэрийн]@[гэр] & [ардын]@[ард] & [уулын]@[уул] & [хоёрын]@[хоёр] & [хамгийн]@[хамаг] & [монголын]@[монгол] & [газрын]@[газар] & [цэргийн]@[цэрэг] & [улсын]@[улс] & [талын]@[тал] & [тэдний]@[тэдэн] & [бидний]@[**бид(эн)] & [нутгийн]@[нутаг] & [сарын]@[сар] & [тэнгэрийн]@[тэнгэр] & [голын]@[гол] & [өдрийн]@[өдөр] & [сэтгэлийн]@[сэтгэл] & [аймгийн]@[аймаг] & [нарийн]@[нарь] & [төрийн]@[төр] & [олны]@[олон] & [цагийн]@[цаг] & [шөнийн]@[шөнө] & [айлын]@[айл] & [сумын]@[сум] & [насны]@[нас(ан)] & [морины]@[морин] & [эрдэнийн]@[эрдэнэ] & [хотын]@[хот] & [усны]@[ус(ан)] & [намрын]@[намар] & [үеийн]@[үе] & [өвгөний]@[өвгөн] & [зуны]@[зун] & [нүдний]@[нүд(эн)] & [юуны]@[юу(н)] & [амьдралын]@[амьдрал] & [хоногийн]@[хоног] & [галын]@[гал] & [нарны]@[наран] & [замын]@[зам] & [модны]@[мод(он)] & [амьтны]@[амьтан] & [намын]@[нам] & [эртний]@[эрт(эн)] & [засгийн]@[засаг] & [хашааны]@[хашаа(н)] & [хүүхдийн]@[хүүхэд] & [анхны]@[анх(ан)] & [холын]@[хол] & [сүүлийн]@[сүүл] & [эрийн]@[эр] & [өвлийн]@[өвөл] & [хаврын]@[хавар] & [гарын]@[гар] & [хэдийн]@[хэд] & [байшингийн]@[байшин(г)] & [сургуулийн]@[сургууль] & [үүрийн]@[үүр] & [өглөөний]@[өглөө(н)] & [аавын]@[аав] & [малын]@[мал] & [бусдын]@[бусад] & [ертөнцийн]@[ертөнц] & [тэрэгний]@[тэрэг (тэргэн)] & [эхийн]@[эх] & [биеийн]@[бие] & [түмний]@[түмэн] & [эцгийн]@[эцэг] & [алсын]@[алс] & [хонины]@[хонин] & [сарны]@[сар(ан)] & [хувьсгалын]@[хувьсгал] & [говийн]@[говь] & [баярын]@[баяр] & [хээрийн]@[хээр] & [хэний]@[хэн] & [номын]@[ном] & [оросын]@[орос] & [ажлын]@[ажил] & [зүрхний]@[зүрх(эн)] & [хөгжмийн]@[хөгжим] & [хажуугийн]@[хажуу] & [хөлийн]@[хөл] & [эдний]@[эдэн] & [багшийн]@[багш] & [урьдын]@[урьд] & [бичгийн]@[бичиг] & [гүний]@[гүн] & [жаргалын]@[жаргал] & [хошууны]@[хошуу(н)] & [залуугийн]@[залуу] & [үхрийн]@[үхэр] & [бууны]@[буу(н)] & [дайны]@[дайн] & [хангайн]@[хангай] & [үгийн]@[үг(эн)] & [сүүлчийн]@[сүүлч] & [хятадын]@[хятад] & [түрүүчийн]@[түрүүч] & [хайрын]@[хайр] & [үдийн]@[үд] & [онгоцны]@[онгоц(он)] & [арын]@[ар] & [нуурын]@[нуур] & [хаалганы]@[хаалга(н)] & [чонын]@[чон] & [байгалийн]@[байгаль] & [ойрын]@[ойр] & [охины]@[охин] & [толгойн]@[толгой] & [ахын]@[ах] & [зуурын]@[зуур] & [нийгмийн]@[нийгэм] & [эргийн]@[эрэг] & [дээлийн]@[дээл] & [зөвлөлтийн]@[зөвлөлт] & [ламын]@[лам] & [нохойн]@[нохой] & [хоолны]@[хоол(он)] & [ахуйн]@[ахуй] & [гудамжны]@[гудамж(ин)] & [тэмээний]@[тэмээ(н)] & [дууны]@[дуу(н)] & [янзын]@[янз] & [үндэсний]@[үндэс (үндсэн)] & [мөнхийн]@[мөнх] & [архины]@[архи(н)] & [төрлийн]@[төрөл] & [ноёны]@[ноён] & [эдийн]@[эд] & [үйлдвэрийн]@[үйлдвэр] & [малчны]@[малчин] & [хадны]@[хад(ан)] & [эзний]@[эзэн] & [энгийн]@[эн(г)] & [амны]@[ам(ан)] & [адууны]@[адуу(н)] & [бригадын]@[бригад] & [дундын]@[дунд] & [цонхны]@[цонх(он)] & [захын]@[зах] & [саяын]@[сая] & [зэвсгийн]@[зэвсэг] & [өнөөдрийн]@[өнөөдөр] & [ёсны]@[ёс(он)] & [тухайн]@[тухай] & [аяны]@[аян] & [жанжны]@[жанжин] & [жингийн]@[жин(г)] & [нөхрийн]@[нөхөр] & [тогооны]@[тогоо(н)] & [харийн]@[харь] & [бүтээлийн]@[бүтээл] & [булгийн]@[булга] & [зааны]@[заан] & [хамрын]@[хамар] & [шувууны]@[шувуу(н)] & [баатрын]@[баатар] & [тамхины]@[тамхи(н)] & [цэцгийн]@[цэцэг] & [эмийн]@[эм] & [буудлын]@[буудал] & [соёлын]@[соёл] & [заяаны]@[заяа(н)] & [амрагийн]@[амраг] & [гөрөөсний]@[гөрөөс(өн)] & [горхины]@[горхи(н)] & [дээдсийн]@[дээдэс] & [үхлийн]@[үхэл] & [эвлэлийн]@[эвлэл] & [авгайн]@[авгай] & [залуучуудын]@[залуучууд] & [тайжийн]@[тайж] & [тарианы]@[тариа(н)] & [тэнгисийн]@[тэнгис] & [хөдөөгийн]@[хөдөө] & [японы]@[япон] & [загасны]@[загас(ан)] & [үүдний]@[үүд(эн)] & [хурууны]@[хуруу(н)] & [эхнэрийн]@[эхнэр] & [өнөөгийн]@[өнөө] & [зуухны]@[зуухан] & [иргэний]@[иргэн] & [барын]@[бар] & [өрөөний]@[өрөө(н)] & [шоронгийн]@[шорон(г)] & [эмчийн]@[эмч] & [ярианы]@[яриа(н)] & [нийтийн]@[нийт] & [борооны]@[бороо(н)] & [нүүдлийн]@[нүүдэл] & [агуйн]@[агуй] & [хөвчийн]@[хөвч] & [ээлжийн]@[ээлж] & [адгийн]@[адаг] & [өөрсдийн]@[өөрсөд] & [зургийн]@[зураг] & [манжийн]@[манж] & [хөдөөний]@[хөдөө(н)] & [хилийн]@[хил] & [америкийн]@[америк] & [гэрлийн]@[гэрэл] & [үлгэрийн]@[үлгэр] & [үрийн]@[үр] & [сансрын]@[сансар] & [туйлын]@[туйл] & [хувцасны]@[хувцас(ан)] & [хуучны]@[хуучин] & [цасны]@[цас(ан)] & [болдын]@[болд] & [цусны]@[цус(ан)] & [агаарын]@[агаар] & [армийн]@[арам] & [өчигдрийн]@[өчигдөр] & [бөөгийн]@[бөө] & [хөдөлмөрийн]@[хөдөлмөр] & [жолоочийн]@[жолооч] & [могойн]@[могой] & [мэргэжлийн]@[мэргэжил] & [пионерийн]@[пионер] & [солонгын]@[солонго] & [эрдмийн]@[эрдэм] & [баавгайн]@[баавгай] & [ерийн]@[ер] & [төгрөгийн]@[төгрөг] & [ясны]@[яс(ан)] & [албаны]@[алба(н)] & [аянчны]@[аянчин] & [дурлалын]@[дурлал] & [зулын]@[зул] & [нурууны]@[нуруу(н)] & [саахалтын]@[саахалт] & [сонины]@[сонин] & [чөлөөний]@[чөлөө(н)] & [дархны]@[дархан] & [тусын]@[тус] & [угийн]@[уг] & [эмэгтэйчүүдийн]@[эмэгтэйчүүд] & [эмээлийн]@[эмээл] & [шилийн]@[шил] & [шинжилгээний]@[шинжилгээ(н)] & [бүгдийн]@[бүгд] & [маягийн]@[маяг] & [онцын]@[онц] & [талхны]@[талх(ан)] & [цэцэрлэгийн]@[цэцэрлэг] & [янагийн]@[янаг] & [амралтын]@[амралт] & [араатны]@[араатан] & [жасын]@[жас] & [үүрдийн]@[үүрд] & [маргаашийн]@[маргааш] & [огторгуйн]@[огторгуй] & [харуулын]@[харуул] & [далдын]@[далд] & [тэргүүний]@[тэргүүн] & [улирлын]@[улирал] & [ургамлын]@[ургамал] & [цэнгэлийн]@[цэнгэл] & [булангийн]@[булан(г)] & [гутлын]@[гутал] & [гэнэтийн]@[гэнэт] & [дэнгийн]@[дэн(г)] & [ёрын]@[ёр] & [минутын]@[минут] & [орчны]@[орчин] & [сүргийн]@[сүрэг] & [хожмын]@[хожим] & [чихний]@[чих(эн)] & [энгэрийн]@[энгэр] & [аргалын]@[аргал] & [байрын]@[байр] & [германы]@[герман] & [дүүгийн]@[дүү] & [зуурдын]@[зуурд] & [орчмын]@[орчим] & [тракторын]@[трактор] & [уртын]@[урт] & [уурын]@[уур] & [хогийн]@[хог] & [холбооны]@[холбоо(н)] & [хуулийн]@[хууль] & [журмын]@[журам] & [лааны]@[лаа(н)] & [нүүрийн]@[нүүр] & [оюутны]@[оюутан] & [төмрийн]@[төмөр] & [хамтралын]@[хамтрал] & [хоолойн]@[хоолой] & [шашны]@[шашин] & [алгын]@[алга] & [жагсаалын]@[жагсаал] & [моторын]@[мотор] & [саалийн]@[сааль] & [тамын]@[там] & [тасалгааны]@[тасалгаа(н)] & [толины]@[толь (толин)] & [хүнсний]@[хүнс(эн)] & [чавганцын]@[чавганц] & [шанааны]@[шанаа(н)] & [бурханы]@[бурхан] & [дэлгүүрийн]@[дэлгүүр] & [уурхайн]@[уурхай] & [хөндлөнгийн]@[хөндлөн(г)] & [хотны]@[хотон] & [хулгайн]@[хулгай] & [амьдын]@[амьд] & [барилгын]@[барилга] & [дорнын]@[дорно] & [үерийн]@[үер] & [үнэний]@[үнэн] & [мэдрэлийн]@[мэдрэл] & [сарлагийн]@[сарлаг] & [тайгын]@[тай] & [ургийн]@[ураг] & [уянгын]@[уянга] & [шүдний]@[шүд(эн)] & [амины]@[амь(амин)] & [дотнын]@[дотно] & [ёслолын]@[ёслол] & [нэрийн]@[нэр] & [сүүний]@[сүү(н)] & [тосгоны]@[тосгон] & [феодалын]@[феодал] & [хурын]@[хур] & [чанарын]@[чанар] & [авдрын]@[авдар] & [авын]@[ав] & [буяны]@[буян] & [үнээний]@[үнээ(н)] & [техникийн]@[техник] & [уруулын]@[уруул] & [хоорондын]@[хооронд] & [хязгаарын]@[хязгаар] & [эрдэмтний]@[эрдэмтэн] & [аваргын]@[аварга] & [аянгын]@[аянга] & [дулааны]@[дулаан] & [жимсний]@[жимс(н)] & [үндэстний]@[үндэстэн] & [магнайн]@[магнай] & [угаалгын]@[угаалга] & [худгийн]@[худаг] & [айргийн]@[айраг] & [алганы]@[алгана] & [ердийн]@[ерд] & [зөвлөлийн]@[зөвлөл] & [театрын]@[театр] & [тугалын]@[тугал] & [туулайн]@[туулай] & [утгын]@[утга] & [хамтын]@[хамт] & [хичээлийн]@[хичээл] & [бутны]@[бутан] & [гахайн]@[гахай] & [гүүний]@[гүү(н)] & [гурилын]@[гурил] & [дэвтрийн]@[дэвтэр] & [үзэсгэлэнгийн]@[үзэсгэлэн(г)] & [инженерийн]@[инженер] & [нүүрсний]@[нүүрс(эн)] & [санхүүгийн]@[санхүү] & [тарваганы]@[тарвага(н)] & [тоглоомын]@[тоглоом] & [угсаатны]@[угсаатан] & [хурганы]@[хурга(н)] & [цаасны]@[цаас(ан)] & [шүүхийн]@[шүүх] & [амьсгалын]@[амьсгал] & [аргагүйн]@[аргагүй] & [арлын]@[арал] & [аяганы]@[аяга(н)] & [наймааны]@[наймаа(н)] & [түрүүний]@[түрүүн] & [фронтын]@[фронт] & [хүзүүний]@[хүзүү(н)] & [хойчийн]@[хойч] & [хонхны]@[хонх(он)] & [чөтгөрийн]@[чөтгөр] & [атрын]@[атар] & [байгууллагын]@[байгууллага] & [бүргэдийн]@[бүргэд] & [боловсролын]@[боловсрол] & [боолын]@[боол] & [бэрийн]@[бэр] & [европын]@[европ] & [жалгын]@[жалга] & [үзүүрийн]@[үзүүр] & [заводын]@[завод] & [иргэдийн]@[иргэд] & [олзны]@[олз(он)] & [тариалангийн]@[тариалан(г)] & [уухайн:]@[уухай] & [хадлангийн]@[хадлан(г)] & [циркийн]@[цирк] & [бэлгийн]@[бэлгэ] & [бэлтгэлийн]@[бэлтгэл] & [гоёлын]@[гоёл] & [дурсгалын]@[дурсгал] & [дуудлагын]@[дуудлага] & [дэрсний]@[дэрс(эн)] & [үзлийн]@[үзэл] & [үйлдвэрчний]@[үйлдвэрчин] & [ёроолын]@[ёроол] & [захиргааны]@[захиргаа(н)] & [зүүний]@[зүүн] & [нийслэлийн]@[нийслэл] & [салбарын]@[салбар] & [тахианы]@[тахиа(н)] & [түймрийн]@[түймэр] & [тэмдэглэлийн]@[тэмдэглэл] & [хандгайн]@[хандгай] & [хүйтний]@[хүйтэн] & [хөрөнгөтний]@[хөрөнгөтөн] & [цахилгааны]@[цахилгаан] & [цэнгийн]@[цэн(г)] & [чихрийн]@[чихэр] & [шүхрийн]@[шүхэр] & [эрдэнэсийн]@[эрдэнэс] & [эрлэгийн]@[эрлэг] & [аадрын]@[аадар] & [асрын]@[асар] & [дотоодын]@[дотоод] & [есийн]@[ес(өн)] & [{U+04E9}врийн]@[өвөр] & [өнгөний]@[өнгөн] & [завийн]@[завь] & [зуслангийн]@[зуслан(г)] & [зэсийн]@[зэс] & [зээрийн]@[зээр(эн)] & [мөргөлийн]@[мөргөл] & [мэдээллийн]@[мэдээлэл] & [найрамдлын]@[найрамдал] & [нумын]@[нум] & [оргилын]@[оргил] & [танкийн]@[танк] & [тушаалын]@[тушаал] & [тэжээлийн]@[тэжээл] & [хавирганы]@[хавирга(н)] & [хирийн]@[хир] & [алтны]@[алт(ан)] & [ахмадын]@[ахмад] & [бөмбөгний]@[бөмбөг(өн)] & [боовны]@[боов(он)] & [гаднын]@[гадна] & [драмын]@[драм] & [дуурийн]@[дуурь] & [жижүүрийн]@[жижүүр] & [үгсийн]@[үгс] & [өмнөдийн]@[өмнөд] & [загийн]@[заг] & [онолын]@[онол] & [сайрын]@[сайр] & [социализмын]@[социализм] & [сэтгүүлийн]@[сэтгүүл] & [тойн]@[той] & [удмын]@[удам] & [хүрдний]@[хүрд(эн)] & [хөгийн]@[хөг] & [хусны]@[хус(ан)] & [шөлний]@[шөл(өн)] & [бүтцийн]@[бүтэц] & [бодонгийн]@[бодон(г)] & [гаансны]@[гаанс(ан)] & [гангийн]@[ган(г)] & [гангын]@[ганга] & [гаслангийн]@[гаслан(г)] & [голомтын]@[голомт] & [даатгалын]@[даатгал] & [дугуйн]@[дугуй] & [дээврийн]@[дээвэр] & [дээдийн]@[дээд] & [жигдийн]@[жигд] & [концертын]@[концерт] & [муурын]@[муур] & [нүглийн]@[нүгэл] & [оёдлын]@[оёдол] & [ойрдын]@[ойрд] & [трестийн]@[трест] & [хамгаалалтын]@[хамгаалалт] & [хутганы]@[хутга(н)] & [шавийн]@[шавь] & [эврийн]@[эвэр] & [энэтхэгийн]@[энэтхэг] & [эрүүний]@[эрүү(н)] & [эрлийн]@[эрэл] & [эртийн]@[эрт] & [алийн]@[аль] & [ардчиллын]@[ардчилал] & [африкийн]@[африк] & [аюулын]@[аюул] & [будгийн]@[будаг] & [галууны]@[галуу(н)] & [гилбэрийн]@[гилбэр] & [гишүүдийн]@[гишүүд] & [даавууны]@[даавуу(н)] & [дэрний]@[дэр(эн)] & [өмдний]@[өмд(өн)] & [өрхний]@[өрх(өн)] & [засварын]@[засвар] & [лууны]@[луу(н)] & [музейн]@[музей] & [нугын]@[нуга] & [нялхсын]@[нялхас] & [олимпийн]@[олимп] & [пийшингийн]@[пийшин(г)] & [тариачны]@[тариачин] & [татварын]@[татвар] & [туурайн]@[туурай] & [тээрмийн]@[тээрэм] & [угсааны]@[угсаа(н)] & [физикийн]@[физик] & [францын]@[франц] & [халдварын]@[халдвар] & [хараалын]@[хараал] & [хэвлэлийн]@[хэвлэл] & [цагаантны]@[цагаантан] & [шатрын]@[шатар] & [эндэхийн]@[эндэх] & [эрэгтэйчүүдийн]@[эрэгтэйчүүд] & [агтны]@[агт(ан)] & [ажиллагааны]@[ажиллагаа(н)] & [ажилчны]@[ажилчин] & [аравтын]@[аравт] & [атомын]@[атом] & [байнгын]@[байнга] & [барууны]@[баруун] & [бугуйн]@[бугуй] & [дорнодын]@[дорнод] & [дотрын]@[дотор] & [дунгийн]@[дун(г)] & [жасааны]@[жасаа(н)] & [үнсний]@[үнс(эн)] & [үхээрийн]@[үхээр] & [километрийн]@[километр] & [комиссарын]@[комиссар] & [комиссын]@[комисс] & [мөсний]@[мөс(өн)] & [найруулгын]@[найруулга] & [найрууллын]@[найруулал] & [одны]@[од(он)] & [орчуулгын]@[орчуулга] & [сибирийн]@[сибирь] & [сонгуулийн]@[сонгууль] & [суурийн]@[суурь] & [телевизийн]@[телевиз] & [төгсгөлийн]@[төгсгөл] & [ханийн]@[хань] & [хүхрийн]@[хүхэр] & [хэтийн]@[хэт] & [цехийн]@[цех] & [чимэглэлийн]@[чимэглэл] & [шархны]@[шархан] & [шуудангийн]@[шуудан(г)] & [язгуурын]@[язгуур] & [агийн]@[агь] & [адуучны]@[адуучин] & [ангирын]@[ангир] & [аргалийн]@[аргаль] & [асуудлын]@[асуудал] & [балын]@[бал] & [бахдалын]@[бахдал] & [бензиний]@[бензин] & [бүсийн]@[бүс] & [б{U+04E9}мбөрийн]@[бөмбөр] & [бослогын]@[бослого] & [бэлчээрийн]@[бэлчээр] & [гайхлын]@[гайхал] & [гашуудлын]@[гашуудал] & [гомдлын]@[гомдол] & [ерөөлийн]@[ерөөл] & [үргэлжийн]@[үргэлж] & [өмчийн]@[өмч] & [зарчмын]@[зарчим] & [консулын]@[консул] & [маргадын]@[маргад] & [математикийн]@[математик] & [савангийн]@[саван(г)] & [төмсний]@[төмс(өн)] & [угаагуурын]@[угаагуур] & [хацрын]@[хацар] & [шилмүүсний]@[шилмүүс(эн)]
WORDFORM: гүйн & дайн & далайн & улайн & арвайн
QGRAM: <NOM@GEN@CVB.MOD>159 & <NOM@GEN@CVB.MOD>143 & <NOM@GEN@CVB.MOD>131 & <NOM@GEN@CVB.MOD>15 & <NOM@GEN@CVB.MOD>9
QLEX: <[гүйн]@[гүй]@[гүйх]>159 & <[дайн]@[дай]@[дайх]>143 & <[далайн]@[далай]@[далайх]>131 & <[улайн]@[улай]@[улайх]>15 & <[арвайн]@[арвай]@[арвайх]>9
QFLEX: ø;н;н & ø;н;н & ø;н;н & ø;н;н & ø;н;н
REVWORD: нй}FA40+U{г & нйад & нйалад & нйалу & нйавра
FREQ: 457
FREQALL: 466
RANG: 129
QWORDF: <гүйн>159 & <дайн>143 & <далайн>131 & <улайн>15 & <арвайн>9
GRAMFORM: NOM@GEN@CVB.MOD
LEXEMA: [гүйн]@[гүй]@[гүйх] & [дайн]@[дай]@[дайх] & [далайн]@[далай]@[далайх] & [улайн]@[улай]@[улайх] & [арвайн]@[арвай]@[арвайх]
WORDFORM: түүний & чиний & орны & таны & ангийн & хааны & өнгийн & эхний & чулууны & хэлний & сангийн & ногооны & нэгний & ордны & ханын & мөнгөний & түүхийн & махны & бугын & тооны & улааны & барсын & хэсгийн & ямааны & сумны & тосны & шилний & оюуны & аргын & аягын & нарсны & үнэгний & метрийн & арваны & гишүүний & илдний & ноосны
QGRAM: <NOM@GEN@GEN>1408 & <NOM@GEN@GEN>490 & <NOM@GEN@GEN>286 & <NOM@GEN@GEN>269 & <NOM@GEN@GEN>203 & <NOM@GEN@GEN>190 & <NOM@GEN@GEN>117 & <NOM@GEN@GEN>115 & <NOM@GEN@GEN>98 & <NOM@GEN@GEN>69 & <NOM@GEN@GEN>56 & <NOM@GEN@GEN>55 & <NOM@GEN@GEN>54 & <NOM@GEN@GEN>47 & <NOM@GEN@GEN>46 & <NOM@GEN@GEN>44 & <NOM@GEN@GEN>43 & <NOM@GEN@GEN>38 & <NOM@GEN@GEN>35 & <NOM@GEN@GEN>33 & <NOM@GEN@GEN>28 & <NOM@GEN@GEN>24 & <NOM@GEN@GEN>23 & <NOM@GEN@GEN>19 & <NOM@GEN@GEN>18 & <NOM@GEN@GEN>14 & <NOM@GEN@GEN>14 & <NOM@GEN@GEN>11 & <NOM@GEN@GEN>10 & <NOM@GEN@GEN>10 & <NOM@GEN@GEN>10 & <NOM@GEN@GEN>7 & <NOM@GEN@GEN>7 & <NOM@GEN@GEN>6 & <NOM@GEN@GEN>5 & <NOM@GEN@GEN>5 & <NOM@GEN@GEN>5
QLEX: <[түүний]@[түүн]@[тэр]>1408 & <[чиний]@[чин]@[чи]>490 & <[орны]@[орон]@[ор(он)]>286 & <[таны]@[тан]@[тана(н)]>269 & <[ангийн]@[анга]@[ан(г)]>203 & <[хааны]@[хаан]@[хаана]>190 & <[өнгийн]@[өн(г)]@[өнгө]>117 & <[эхний]@[эхэн]@[эх(эн)]>115 & <[чулууны]@[чулуун]@[чулуу(н)]>98 & <[хэлний]@[хэлэн]@[хэл(эн)]>69 & <[сангийн]@[санга]@[сан(г)]>56 & <[ногооны]@[ногоон]@[ногоо(н)]>55 & <[нэгний]@[нэгэн]@[нэг(эн)]>54 & <[ордны]@[ордон]@[орд(он)]>47 & <[ханын]@[хан]@[хана(н)]>46 & <[мөнгөний]@[мөнгөн]@[мөнгө(н)]>44 & <[түүхийн]@[түүх]@[түүх(эн)]>43 & <[махны]@[махн]@[мах(ан)]>38 & <[бугын]@[буг]@[буга]>35 & <[тооны]@[тооно]@[тоо(н)]>33 & <[улааны]@[улаан]@[улаана]>28 & <[барсын]@[барс]@[барас]>24 & <[хэсгийн]@[хэсгэ]@[хэсэг]>23 & <[ямааны]@[ямаан]@[ямаа(н)]>19 & <[сумны]@[суман]@[сум(ан)]>18 & <[тосны]@[тосон]@[тос(он)]>14 & <[шилний]@[шилэн]@[шил(эн)]>14 & <[оюуны]@[оюун]@[оюу(н)]>11 & <[аргын]@[арга]@[араг]>10 & <[аягын]@[аяг]@[аяга]>10 & <[нарсны]@[нарсан]@[нарс(ан)]>10 & <[үнэгний]@[үнэгэн]@[үнэг(эн)]>7 & <[метрийн]@[метр]@[метро]>7 & <[арваны]@[арван]@[арав (арван)]>6 & <[гишүүний]@[гишүүн]@[гишүүнэ]>5 & <[илдний]@[илдэн]@[илд(эн)]>5 & <[ноосны]@[ноосон]@[ноос(он)]>5
QFLEX: ø;ий;{U+ø4AF}{U+ø4AF}ний & ø;ий;ний & ø;ны;ны & ø;ы;ы & ø;ийн;ийн & ø;ы;ы & ø;ийн;ийн & ø;ний;ний & ø;ы;ы & ø;ний;ний & ø;ийн;ийн & ø;ы;ы & ø;ний;ний & ø;ны;ны & ø;ын;ын & ø;ий;ий & ø;ийн;ийн & ø;ы;ны & ø;ын;ын & ø;ы;ы & ø;ы;ы & ø;ын;сын & ø;ийн;гийн & ø;ы;ы & ø;ны;ны & ø;ны;ны & ø;ний;ний & ø;ы;ы & ø;ын;гын & ø;ын;ын & ø;ны;ны & ø;ний;ний & ø;ийн;ийн & ø;ы;ы & ø;ий;ий & ø;ний;ний & ø;ны;ны
REVWORD: йин}FA40+U{}FA40+U{т & йинич & ынро & ынат & нйигна & ынаах & нйигн}9E40+U{ & йинхэ & ынуулуч & йинлэх & нйигнас & ыноогон & йингэн & ындро & нынах & йин}9E40+U{гн}9E40+U{м & нйих}FA40+U{}FA40+U{т & ынхам & ныгуб & ыноот & ынаалу & нысраб & нйигсэх & ынаамя & ынмус & ынсот & йинлиш & ынуюо & ныгра & ныгяа & ынсран & йингэн}FA40+U{ & нйиртем & ынавра & йин}FA40+U{}FA40+U{шиг & йиндли & ынсоон
FREQ: 3912
FREQALL: 4215
RANG: 34
QWORDF: <түүний>1408 & <чиний>490 & <орны>286 & <таны>269 & <ангийн>203 & <хааны>190 & <өнгийн>117 & <эхний>115 & <чулууны>98 & <хэлний>69 & <сангийн>56 & <ногооны>55 & <нэгний>54 & <ордны>47 & <ханын>46 & <мөнгөний>44 & <түүхийн>43 & <махны>38 & <бугын>35 & <тооны>33 & <улааны>28 & <барсын>24 & <хэсгийн>23 & <ямааны>19 & <сумны>18 & <тосны>14 & <шилний>14 & <оюуны>11 & <аргын>10 & <аягын>10 & <нарсны>10 & <үнэгний>7 & <метрийн>7 & <арваны>6 & <гишүүний>5 & <илдний>5 & <ноосны>5
GRAMFORM: NOM@GEN@GEN
LEXEMA: [түүний]@[түүн]@[тэр] & [чиний]@[чин]@[чи] & [орны]@[орон]@[ор(он)] & [таны]@[тан]@[тана(н)] & [ангийн]@[анга]@[ан(г)] & [хааны]@[хаан]@[хаана] & [өнгийн]@[өн(г)]@[өнгө] & [эхний]@[эхэн]@[эх(эн)] & [чулууны]@[чулуун]@[чулуу(н)] & [хэлний]@[хэлэн]@[хэл(эн)] & [сангийн]@[санга]@[сан(г)] & [ногооны]@[ногоон]@[ногоо(н)] & [нэгний]@[нэгэн]@[нэг(эн)] & [ордны]@[ордон]@[орд(он)] & [ханын]@[хан]@[хана(н)] & [мөнгөний]@[мөнгөн]@[мөнгө(н)] & [түүхийн]@[түүх]@[түүх(эн)] & [махны]@[махн]@[мах(ан)] & [бугын]@[буг]@[буга] & [тооны]@[тооно]@[тоо(н)] & [улааны]@[улаан]@[улаана] & [барсын]@[барс]@[барас] & [хэсгийн]@[хэсгэ]@[хэсэг] & [ямааны]@[ямаан]@[ямаа(н)] & [сумны]@[суман]@[сум(ан)] & [тосны]@[тосон]@[тос(он)] & [шилний]@[шилэн]@[шил(эн)] & [оюуны]@[оюун]@[оюу(н)] & [аргын]@[арга]@[араг] & [аягын]@[аяг]@[аяга] & [нарсны]@[нарсан]@[нарс(ан)] & [үнэгний]@[үнэгэн]@[үнэг(эн)] & [метрийн]@[метр]@[метро] & [арваны]@[арван]@[арав (арван)] & [гишүүний]@[гишүүн]@[гишүүнэ] & [илдний]@[илдэн]@[илд(эн)] & [ноосны]@[ноосон]@[ноос(он)]
WORDFORM: утааны & торгоны
QGRAM: <NOM@GEN@GEN@GEN>12 & <NOM@GEN@GEN@GEN>9
QLEX: <[утааны]@[утаан]@[утаана]@[утаа(н)]>12 & <[торгоны]@[торгон]@[торгоно]@[торго(н)]>9
QFLEX: ø;ы;ы;ы & ø;ы;ы;ы
REVWORD: ынаату & ыногрот
FREQ: 21
FREQALL: 22
RANG: 370
QWORDF: <утааны>12 & <торгоны>9
GRAMFORM: NOM@GEN@GEN@GEN
LEXEMA: [утааны]@[утаан]@[утаана]@[утаа(н)] & [торгоны]@[торгон]@[торгоно]@[торго(н)]
WORDFORM: элсний
QGRAM: <NOM@GEN@GEN@PC.PRF-GEN>10
QLEX: <[элсний]@[элсэн]@[элс(эн)]@[элэх]>10
QFLEX: ø;ний;ний;сний
REVWORD: йинслэ
FREQ: 10
FREQALL: 13
RANG: 443
QWORDF: <элсний>10
GRAMFORM: NOM@GEN@GEN@PC.PRF-GEN
LEXEMA: [элсний]@[элсэн]@[элс(эн)]@[элэх]
WORDFORM: гадаадын
QGRAM: <NOM@GEN@N.PL3-GEN>62
QLEX: <[гадаадын]@[гадаад]@[гадаа(н)]>62
QFLEX: ø;ын;дын
REVWORD: ныдаадаг
FREQ: 62
FREQALL: 66
RANG: 270
QWORDF: <гадаадын>62
GRAMFORM: NOM@GEN@N.PL3-GEN
LEXEMA: [гадаадын]@[гадаад]@[гадаа(н)]
WORDFORM: хорооны & ширээний & санааны & байлдааны & манааны & өртөөний & цувааны & идээний & барааны & худалдааны & үймээний & уралдааны & хоршооны & аргамжааны & мужааны & харааны & харьцааны
QGRAM: <NOM@GEN@N.PROC-GEN>84 & <NOM@GEN@N.PROC-GEN>71 & <NOM@GEN@N.PROC-GEN>44 & <NOM@GEN@N.PROC-GEN>33 & <NOM@GEN@N.PROC-GEN>31 & <NOM@GEN@N.PROC-GEN>30 & <NOM@GEN@N.PROC-GEN>20 & <NOM@GEN@N.PROC-GEN>19 & <NOM@GEN@N.PROC-GEN>14 & <NOM@GEN@N.PROC-GEN>11 & <NOM@GEN@N.PROC-GEN>10 & <NOM@GEN@N.PROC-GEN>9 & <NOM@GEN@N.PROC-GEN>9 & <NOM@GEN@N.PROC-GEN>8 & <NOM@GEN@N.PROC-GEN>8 & <NOM@GEN@N.PROC-GEN>8 & <NOM@GEN@N.PROC-GEN>6
QLEX: <[хорооны]@[хороо(н)]@[хорох]>84 & <[ширээний]@[ширээ(н)]@[ширэх]>71 & <[санааны]@[санаа(н)]@[санах]>44 & <[байлдааны]@[байлдаан]@[байлдах]>33 & <[манааны]@[манаа(н)]@[манах]>31 & <[өртөөний]@[өртөө(н)]@[өртөх]>30 & <[цувааны]@[цуваа(н)]@[цувах]>20 & <[идээний]@[идээ(н)]@[идэх]>19 & <[барааны]@[бараан]@[барах]>14 & <[худалдааны]@[худалдаа(н)]@[худалдах]>11 & <[үймээний]@[үймээн]@[үймэх]>10 & <[уралдааны]@[уралдаан]@[уралдах]>9 & <[хоршооны]@[хоршоо(н)]@[хорших]>9 & <[аргамжааны]@[аргамжаа(н)]@[аргамжих]>8 & <[мужааны]@[мужаан]@[мужих]>8 & <[харааны]@[хараа(н)]@[харах]>8 & <[харьцааны]@[харьцаа(н)]@[харьцах]>6
QFLEX: ø;ы;оны & ø;ий;эний & ø;ы;аны & ø;ы;аны & ø;ы;аны & ø;ий;{U+ø4E9}ний & ø;ы;аны & ø;ий;эний & ø;ы;аны & ø;ы;аны & ø;ий;эний & ø;ы;аны & ø;ы;ооны & ø;ы;ааны & ø;ы;ааны & ø;ы;аны & ø;ы;аны
REVWORD: ыноорох & йинээриш & ынаанас & ынаадлйаб & ынаанам & йин}9E40+U{}9E40+U{тр}9E40+U{ & ынаавуц & йинээди & ынаараб & ынаадладух & йинээмй}FA40+U{ & ынаадлару & ыноошрох & ынаажмагра & ынаажум & ынаарах & ынаацьрах
FREQ: 415
FREQALL: 463
RANG: 135
QWORDF: <хорооны>84 & <ширээний>71 & <санааны>44 & <байлдааны>33 & <манааны>31 & <өртөөний>30 & <цувааны>20 & <идээний>19 & <барааны>14 & <худалдааны>11 & <үймээний>10 & <уралдааны>9 & <хоршооны>9 & <аргамжааны>8 & <мужааны>8 & <харааны>8 & <харьцааны>6
GRAMFORM: NOM@GEN@N.PROC-GEN
LEXEMA: [хорооны]@[хороо(н)]@[хорох] & [ширээний]@[ширээ(н)]@[ширэх] & [санааны]@[санаа(н)]@[санах] & [байлдааны]@[байлдаан]@[байлдах] & [манааны]@[манаа(н)]@[манах] & [өртөөний]@[өртөө(н)]@[өртөх] & [цувааны]@[цуваа(н)]@[цувах] & [идээний]@[идээ(н)]@[идэх] & [барааны]@[бараан]@[барах] & [худалдааны]@[худалдаа(н)]@[худалдах] & [үймээний]@[үймээн]@[үймэх] & [уралдааны]@[уралдаан]@[уралдах] & [хоршооны]@[хоршоо(н)]@[хорших] & [аргамжааны]@[аргамжаа(н)]@[аргамжих] & [мужааны]@[мужаан]@[мужих] & [харааны]@[хараа(н)]@[харах] & [харьцааны]@[харьцаа(н)]@[харьцах]
WORDFORM: гэгчийн & байцаагчийн & зохиогчийн
QGRAM: <NOM@GEN@PC.ACT-GEN>104 & <NOM@GEN@PC.ACT-GEN>21 & <NOM@GEN@PC.ACT-GEN>7
QLEX: <[гэгчийн]@[гэгч]@[гэх]>104 & <[байцаагчийн]@[байцаагч]@[байцаах]>21 & <[зохиогчийн]@[зохиогч]@[зохиох]>7
QFLEX: ø;ийн;гчийн & ø;ийн;гчийн & ø;ийн;гчийн
REVWORD: нйичгэг & нйичгаацйаб & нйичгоихоз
FREQ: 132
FREQALL: 146
RANG: 214
QWORDF: <гэгчийн>104 & <байцаагчийн>21 & <зохиогчийн>7
GRAMFORM: NOM@GEN@PC.ACT-GEN
LEXEMA: [гэгчийн]@[гэгч]@[гэх] & [байцаагчийн]@[байцаагч]@[байцаах] & [зохиогчийн]@[зохиогч]@[зохиох]
WORDFORM: одоогийн & дараагийн & цагдаагийн
QGRAM: <NOM@GEN@PC.DUR-GEN>71 & <NOM@GEN@PC.DUR-GEN>51 & <NOM@GEN@PC.DUR-GEN>22
QLEX: <[одоогийн]@[одоо]@[одох]>71 & <[дараагийн]@[дараа]@[дарах]>51 & <[цагдаагийн]@[цагдаа]@[цагдах]>22
QFLEX: ø;гийн;огийн & ø;гийн;агийн & ø;гийн;агийн
REVWORD: нйигоодо & нйигаарад & нйигаадгац
FREQ: 144
FREQALL: 135
RANG: 206
QWORDF: <одоогийн>71 & <дараагийн>51 & <цагдаагийн>22
GRAMFORM: NOM@GEN@PC.DUR-GEN
LEXEMA: [одоогийн]@[одоо]@[одох] & [дараагийн]@[дараа]@[дарах] & [цагдаагийн]@[цагдаа]@[цагдах]
WORDFORM: халхын & өрхийн & төрөлхийн
QGRAM: <NOM@GEN@PC.INF-GEN>63 & <NOM@GEN@PC.INF-GEN>26 & <NOM@GEN@PC.INF-GEN>24
QLEX: <[халхын]@[халх]@[халах]>63 & <[өрхийн]@[өрх]@[өрөх]>26 & <[төрөлхийн]@[төрөлх]@[төрлөх]>24
QFLEX: ø;ын;хын & ø;ийн;ийн & ø;ийн;ийн
REVWORD: ныхлах & нйихр}9E40+U{ & нйихл}9E40+U{р}9E40+U{т
FREQ: 113
FREQALL: 0
RANG: 221
QWORDF: <халхын>63 & <өрхийн>26 & <төрөлхийн>24
GRAMFORM: NOM@GEN@PC.INF-GEN
LEXEMA: [халхын]@[халх]@[халах] & [өрхийн]@[өрх]@[өрөх] & [төрөлхийн]@[төрөлх]@[төрлөх]
WORDFORM: дайсны & бургасны & өвсний & утасны & хөлсний & авсны & нулимсны & хөрсний & олсны
QGRAM: <NOM@GEN@PC.PRF-GEN>204 & <NOM@GEN@PC.PRF-GEN>48 & <NOM@GEN@PC.PRF-GEN>47 & <NOM@GEN@PC.PRF-GEN>27 & <NOM@GEN@PC.PRF-GEN>21 & <NOM@GEN@PC.PRF-GEN>15 & <NOM@GEN@PC.PRF-GEN>7 & <NOM@GEN@PC.PRF-GEN>7 & <NOM@GEN@PC.PRF-GEN>6
QLEX: <[дайсны]@[дайсан]@[дайх]>204 & <[бургасны]@[бургас(ан)]@[бургах]>48 & <[өвсний]@[өвс(өн)]@[өвөх]>47 & <[утасны]@[утас (утсан)]@[утах]>27 & <[хөлсний]@[хөлс(өн)]@[хөлөх]>21 & <[авсны]@[авс(ан)]@[авах]>15 & <[нулимсны]@[нулимс(ан)]@[нулимах]>7 & <[хөрсний]@[хөрс(өн)]@[хөрөх]>7 & <[олсны]@[олс(он)]@[олох]>6
QFLEX: ø;ны;сны & ø;ны;сны & ø;ний;сний & ø;ны;сны & ø;ний;сний & ø;ны;сны & ø;ны;сны & ø;ний;сний & ø;ны;сны
REVWORD: ынсйад & ынсагруб & йинсв}9E40+U{ & ынсату & йинсл}9E40+U{х & ынсва & ынсмилун & йинср}9E40+U{х & ынсло
FREQ: 382
FREQALL: 502
RANG: 143
QWORDF: <дайсны>204 & <бургасны>48 & <өвсний>47 & <утасны>27 & <хөлсний>21 & <авсны>15 & <нулимсны>7 & <хөрсний>7 & <олсны>6
GRAMFORM: NOM@GEN@PC.PRF-GEN
LEXEMA: [дайсны]@[дайсан]@[дайх] & [бургасны]@[бургас(ан)]@[бургах] & [өвсний]@[өвс(өн)]@[өвөх] & [утасны]@[утас (утсан)]@[утах] & [хөлсний]@[хөлс(өн)]@[хөлөх] & [авсны]@[авс(ан)]@[авах] & [нулимсны]@[нулимс(ан)]@[нулимах] & [хөрсний]@[хөрс(өн)]@[хөрөх] & [олсны]@[олс(он)]@[олох]
WORDFORM: мөрний
QGRAM: <NOM@GEN@REL-GEN>142
QLEX: <[мөрний]@[мөрөн]@[мөр(өн)]>142
QFLEX: ø;ий;ний
REVWORD: йинр}9E40+U{м
FREQ: 142
FREQALL: 170
RANG: 209
QWORDF: <мөрний>142
GRAMFORM: NOM@GEN@REL-GEN
LEXEMA: [мөрний]@[мөрөн]@[мөр(өн)]
WORDFORM: зүгээр & талаар & ёсоор & хажуугаар & улмаар & үгээр & хэдийгээр & хэвээр & биеэр & завсраар & ихээр & үүрээр & юугаар & ачаар & дугаар & эрхээр & дураар & нэрээр & бүгдээр & мэтээр & аясаар & газраар & урьдаар & сайхнаар & амаар & надаар & уртаар & тайвнаар & униар & амьдаар & араар & зоргоор & шөнөөр & янзаар & үнээр & монголоор & сайнаар & хувиар & насаар & захаар & олноор & азаар & жилээр & хүйтнээр & аажмаар & сүүлээр & хирээр & дүрээр & машинаар & адилаар & маягаар & нууцаар & төдийгөөр & хавиар & хүндээр & дүгээр & өдрөөр & хамтаар & ээлжээр & дагаар & хиар & ямраар & ёроолоор & үнэнээр & үрээр & харанхуйгаар & хулгайгаар & шударгаар & журмаар & ивээлээр & нийтээр & зоригоор & зорилгоор & зунаар & зээлээр & мэхээр & сэмээр & халуунаар & цугаар & шалтгаанаар & албаар & ойролцоогоор & амиар & бичгээр & үндсээр & саналаар & хотлоор & хуурамчаар & нэрийдлээр & хэнээр & цээжээр & үдээр & таваар & тугаар
QGRAM: <NOM@INSTR>587 & <NOM@INSTR>324 & <NOM@INSTR>222 & <NOM@INSTR>151 & <NOM@INSTR>138 & <NOM@INSTR>133 & <NOM@INSTR>121 & <NOM@INSTR>118 & <NOM@INSTR>95 & <NOM@INSTR>92 & <NOM@INSTR>66 & <NOM@INSTR>62 & <NOM@INSTR>61 & <NOM@INSTR>55 & <NOM@INSTR>55 & <NOM@INSTR>52 & <NOM@INSTR>51 & <NOM@INSTR>50 & <NOM@INSTR>48 & <NOM@INSTR>48 & <NOM@INSTR>47 & <NOM@INSTR>46 & <NOM@INSTR>44 & <NOM@INSTR>42 & <NOM@INSTR>41 & <NOM@INSTR>39 & <NOM@INSTR>39 & <NOM@INSTR>37 & <NOM@INSTR>36 & <NOM@INSTR>35 & <NOM@INSTR>35 & <NOM@INSTR>34 & <NOM@INSTR>33 & <NOM@INSTR>33 & <NOM@INSTR>31 & <NOM@INSTR>31 & <NOM@INSTR>29 & <NOM@INSTR>29 & <NOM@INSTR>28 & <NOM@INSTR>27 & <NOM@INSTR>22 & <NOM@INSTR>20 & <NOM@INSTR>20 & <NOM@INSTR>20 & <NOM@INSTR>19 & <NOM@INSTR>19 & <NOM@INSTR>19 & <NOM@INSTR>18 & <NOM@INSTR>18 & <NOM@INSTR>17 & <NOM@INSTR>17 & <NOM@INSTR>17 & <NOM@INSTR>17 & <NOM@INSTR>16 & <NOM@INSTR>16 & <NOM@INSTR>15 & <NOM@INSTR>15 & <NOM@INSTR>15 & <NOM@INSTR>15 & <NOM@INSTR>13 & <NOM@INSTR>13 & <NOM@INSTR>13 & <NOM@INSTR>12 & <NOM@INSTR>11 & <NOM@INSTR>11 & <NOM@INSTR>11 & <NOM@INSTR>11 & <NOM@INSTR>11 & <NOM@INSTR>10 & <NOM@INSTR>10 & <NOM@INSTR>10 & <NOM@INSTR>9 & <NOM@INSTR>9 & <NOM@INSTR>9 & <NOM@INSTR>9 & <NOM@INSTR>9 & <NOM@INSTR>9 & <NOM@INSTR>9 & <NOM@INSTR>9 & <NOM@INSTR>9 & <NOM@INSTR>8 & <NOM@INSTR>8 & <NOM@INSTR>7 & <NOM@INSTR>7 & <NOM@INSTR>7 & <NOM@INSTR>7 & <NOM@INSTR>7 & <NOM@INSTR>7 & <NOM@INSTR>6 & <NOM@INSTR>6 & <NOM@INSTR>6 & <NOM@INSTR>5 & <NOM@INSTR>5 & <NOM@INSTR>5
QLEX: <[зүгээр]@[зүг]>587 & <[талаар]@[тал]>324 & <[ёсоор]@[ёс(он)]>222 & <[хажуугаар]@[хажуу]>151 & <[улмаар]@[улам]>138 & <[үгээр]@[үг(эн)]>133 & <[хэдийгээр]@[хэдий]>121 & <[хэвээр]@[хэв]>118 & <[биеэр]@[бие]>95 & <[завсраар]@[завсар]>92 & <[ихээр]@[их]>66 & <[үүрээр]@[үүр]>62 & <[юугаар]@[юу]>61 & <[ачаар]@[ач]>55 & <[дугаар]@[дуг]>55 & <[эрхээр]@[эрх]>52 & <[дураар]@[дур]>51 & <[нэрээр]@[нэр]>50 & <[бүгдээр]@[бүгд]>48 & <[мэтээр]@[мэт]>48 & <[аясаар]@[аяс]>47 & <[газраар]@[газар]>46 & <[урьдаар]@[урьд]>44 & <[сайхнаар]@[сайхан]>42 & <[амаар]@[ам]>41 & <[надаар]@[над]>39 & <[уртаар]@[урт]>39 & <[тайвнаар]@[тайван]>37 & <[униар]@[унь]>36 & <[амьдаар]@[амьд]>35 & <[араар]@[ар]>35 & <[зоргоор]@[зорго(н)]>34 & <[шөнөөр]@[шөнө]>33 & <[янзаар]@[янз]>33 & <[үнээр]@[үнэ]>31 & <[монголоор]@[монгол]>31 & <[сайнаар]@[сайн]>29 & <[хувиар]@[хувь]>29 & <[насаар]@[нас(ан)]>28 & <[захаар]@[зах]>27 & <[олноор]@[олон]>22 & <[азаар]@[аз]>20 & <[жилээр]@[жил]>20 & <[хүйтнээр]@[хүйтэн]>20 & <[аажмаар]@[аажим]>19 & <[сүүлээр]@[сүүл]>19 & <[хирээр]@[хир]>19 & <[дүрээр]@[дүр]>18 & <[машинаар]@[машин]>18 & <[адилаар]@[адил]>17 & <[маягаар]@[маяг]>17 & <[нууцаар]@[нууц]>17 & <[төдийгөөр]@[төдий]>17 & <[хавиар]@[хавь]>16 & <[хүндээр]@[хүнд]>16 & <[дүгээр]@[дүг]>15 & <[өдрөөр]@[өдөр]>15 & <[хамтаар]@[хамт]>15 & <[ээлжээр]@[ээлж]>15 & <[дагаар:]@[даг]>13 & <[хиар]@[хи]>13 & <[ямраар]@[ямар]>13 & <[ёроолоор]@[ёроол]>12 & <[үнэнээр]@[үнэн]>11 & <[үрээр]@[үр]>11 & <[харанхуйгаар]@[харанхуй]>11 & <[хулгайгаар]@[хулгай]>11 & <[шударгаар]@[шударга]>11 & <[журмаар]@[журам]>10 & <[ивээлээр]@[ивээл]>10 & <[нийтээр]@[нийт]>10 & <[зоригоор]@[зориг]>9 & <[зорилгоор]@[зорилго]>9 & <[зунаар]@[зун]>9 & <[зээлээр]@[зээл]>9 & <[мэхээр]@[мэх]>9 & <[сэмээр]@[сэм]>9 & <[халуунаар]@[халуун]>9 & <[цугаар]@[цуг]>9 & <[шалтгаанаар]@[шалтгаан]>9 & <[албаар]@[алба(н)]>8 & <[ойролцоогоор]@[ойролцоо]>8 & <[амиар]@[амь(амин)]>7 & <[бичгээр]@[бичиг]>7 & <[үндсээр]@[үндэс]>7 & <[саналаар]@[санал]>7 & <[хотлоор]@[хотол]>7 & <[хуурамчаар]@[хуурамч]>7 & <[нэрийдлээр]@[нэрийдэл]>6 & <[хэнээр]@[хэн]>6 & <[цээжээр]@[цээж]>6 & <[үдээр]@[үд]>5 & <[таваар]@[тав]>5 & <[тугаар]@[туг]>5
QFLEX: ø;ээр & ø;аар & ø;оор & ø;гаар & ø;маар & ø;ээр & ø;гээр & ø;ээр & ø;эр & ø;раар & ø;ээр & ø;ээр & ø;гаар & ø;аар & ø;аар & ø;ээр & ø;аар & ø;ээр & ø;ээр & ø;ээр & ø;аар & ø;раар & ø;аар & ø;наар & ø;аар & ø;аар & ø;аар & ø;наар & ø;иар & ø;аар & ø;аар & ø;ор & ø;{U+ø4E9}р & ø;аар & ø;эр & ø;оор & ø;аар & ø;иар & ø;аар & ø;аар & ø;ноор & ø;аар & ø;ээр & ø;нээр & ø;маар & ø;ээр & ø;ээр & ø;ээр & ø;аар & ø;аар & ø;аар & ø;аар & ø;г{U+ø4E9}{U+ø4E9}р & ø;иар & ø;ээр & ø;ээр & ø;{U+ø4E9}{U+ø4E9}р & ø;аар & ø;ээр & ø;аар & ø;ар & ø;раар & ø;оор & ø;ээр & ø;ээр & ø;гаар & ø;гаар & ø;ар & ø;маар & ø;ээр & ø;ээр & ø;оор & ø;ор & ø;аар & ø;ээр & ø;ээр & ø;ээр & ø;аар & ø;аар & ø;аар & ø;ар & ø;гоор & ø;ар & ø;гээр & ø;сээр & ø;аар & ø;лоор & ø;аар & ø;лээр & ø;ээр & ø;ээр & ø;ээр & ø;аар & ø;аар
REVWORD: рээг}FA40+U{з & раалат & роос}1540+U{ & раагуужах & раамлу & рээг}FA40+U{ & рээгйидэх & рээвэх & рэеиб & раарсваз & рээхи & рээр}FA40+U{}FA40+U{ & раагую & раача & раагуд & рээхрэ & рааруд & рээрэн & рээдг}FA40+U{б & рээтэм & раасяа & раарзаг & раадьру & раанхйас & раама & раадан & раатру & раанвйат & раину & раадьма & раара & роогроз & р}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{ш & раазня & рээн}FA40+U{ & роологном & раанйас & раивух & раасан & раахаз & роонло & рааза & рээлиж & рээнтй}FA40+U{х & раамжаа & рээл}FA40+U{}FA40+U{с & рээрих & рээр}FA40+U{д & раанишам & раалида & раагяам & раацуун & р}9E40+U{}9E40+U{гйид}9E40+U{т & раивах & рээдн}FA40+U{х & рээг}FA40+U{д & р}9E40+U{}9E40+U{рд}9E40+U{ & раатмах & рээжлээ & раагад & раих & раармя & роолоор}1540+U{ & рээнэн}FA40+U{ & рээр}FA40+U{ & раагйухнарах & раагйаглух & рааградуш & раамруж & рээлээви & рээтйин & роогироз & рооглироз & раануз & рээлээз & рээхэм & рээмэс & раануулах & раагуц & раанаагтлаш & раабла & роогооцлорйо & раима & рээгчиб & рээсдн}FA40+U{ & рааланас & роолтох & раачмаруух & рээлдйирэн & рээнэх & рээжээц & рээд}FA40+U{ & раават & раагут
FREQ: 3888
FREQALL: 1301
RANG: 35
QWORDF: <зүгээр>587 & <талаар>324 & <ёсоор>222 & <хажуугаар>151 & <улмаар>138 & <үгээр>133 & <хэдийгээр>121 & <хэвээр>118 & <биеэр>95 & <завсраар>92 & <ихээр>66 & <үүрээр>62 & <юугаар>61 & <ачаар>55 & <дугаар>55 & <эрхээр>52 & <дураар>51 & <нэрээр>50 & <бүгдээр>48 & <мэтээр>48 & <аясаар>47 & <газраар>46 & <урьдаар>44 & <сайхнаар>42 & <амаар>41 & <надаар>39 & <уртаар>39 & <тайвнаар>37 & <униар>36 & <амьдаар>35 & <араар>35 & <зоргоор>34 & <шөнөөр>33 & <янзаар>33 & <үнээр>31 & <монголоор>31 & <сайнаар>29 & <хувиар>29 & <насаар>28 & <захаар>27 & <олноор>22 & <азаар>20 & <жилээр>20 & <хүйтнээр>20 & <аажмаар>19 & <сүүлээр>19 & <хирээр>19 & <дүрээр>18 & <машинаар>18 & <адилаар>17 & <маягаар>17 & <нууцаар>17 & <төдийгөөр>17 & <хавиар>16 & <хүндээр>16 & <дүгээр>15 & <өдрөөр>15 & <хамтаар>15 & <ээлжээр>15 & <дагаар>13 & <хиар>13 & <ямраар>13 & <ёроолоор>12 & <үнэнээр>11 & <үрээр>11 & <харанхуйгаар>11 & <хулгайгаар>11 & <шударгаар>11 & <журмаар>10 & <ивээлээр>10 & <нийтээр>10 & <зоригоор>9 & <зорилгоор>9 & <зунаар>9 & <зээлээр>9 & <мэхээр>9 & <сэмээр>9 & <халуунаар>9 & <цугаар>9 & <шалтгаанаар>9 & <албаар>8 & <ойролцоогоор>8 & <амиар>7 & <бичгээр>7 & <үндсээр>7 & <саналаар>7 & <хотлоор>7 & <хуурамчаар>7 & <нэрийдлээр>6 & <хэнээр>6 & <цээжээр>6 & <үдээр>5 & <таваар>5 & <тугаар>5
GRAMFORM: NOM@INSTR
LEXEMA: [зүгээр]@[зүг] & [талаар]@[тал] & [ёсоор]@[ёс(он)] & [хажуугаар]@[хажуу] & [улмаар]@[улам] & [үгээр]@[үг(эн)] & [хэдийгээр]@[хэдий] & [хэвээр]@[хэв] & [биеэр]@[бие] & [завсраар]@[завсар] & [ихээр]@[их] & [үүрээр]@[үүр] & [юугаар]@[юу] & [ачаар]@[ач] & [дугаар]@[дуг] & [эрхээр]@[эрх] & [дураар]@[дур] & [нэрээр]@[нэр] & [бүгдээр]@[бүгд] & [мэтээр]@[мэт] & [аясаар]@[аяс] & [газраар]@[газар] & [урьдаар]@[урьд] & [сайхнаар]@[сайхан] & [амаар]@[ам] & [надаар]@[над] & [уртаар]@[урт] & [тайвнаар]@[тайван] & [униар]@[унь] & [амьдаар]@[амьд] & [араар]@[ар] & [зоргоор]@[зорго(н)] & [шөнөөр]@[шөнө] & [янзаар]@[янз] & [үнээр]@[{U+04AF}нэ] & [монголоор]@[монгол] & [сайнаар]@[сайн] & [хувиар]@[хувь] & [насаар]@[нас(ан)] & [захаар]@[зах] & [олноор]@[олон] & [азаар]@[аз] & [жилээр]@[жил] & [хүйтнээр]@[хүйтэн] & [аажмаар]@[аажим] & [сүүлээр]@[сүүл] & [хирээр]@[хир] & [дүрээр]@[дүр] & [машинаар]@[машин] & [адилаар]@[адил] & [маягаар]@[маяг] & [нууцаар]@[нууц] & [төдийгөөр]@[төдий] & [хавиар]@[хавь] & [хүндээр]@[хүнд] & [дүгээр]@[дүг] & [өдрөөр]@[өдөр] & [хамтаар]@[хамт] & [ээлжээр]@[ээлж] & [дагаар:]@[даг] & [хиар]@[хи] & [ямраар]@[ямар] & [ёроолоор]@[ёроол] & [үнэнээр]@[үнэн] & [үрээр]@[үр] & [харанхуйгаар]@[харанхуй] & [хулгайгаар]@[хулгай] & [шударгаар]@[шударга] & [журмаар]@[журам] & [ивээлээр]@[ивээл] & [нийтээр]@[нийт] & [зоригоор]@[зориг] & [зорилгоор]@[зорилго] & [зунаар]@[зун] & [зээлээр]@[зээл] & [мэхээр]@[мэх] & [сэмээр]@[сэм] & [халуунаар]@[халуун] & [цугаар]@[цуг] & [шалтгаанаар]@[шалтгаан] & [албаар]@[алба(н)] & [ойролцоогоор]@[ойролцоо] & [амиар]@[амь(амин)] & [бичгээр]@[бичиг] & [үндсээр]@[үндэс] & [саналаар]@[санал] & [хотлоор]@[хотол] & [хуурамчаар]@[хуурамч] & [нэрийдлээр]@[нэрийдэл] & [хэнээр]@[хэн] & [цээжээр]@[цээж] & [үдээр]@[үд] & [таваар]@[тав] & [тугаар]@[туг]
WORDFORM: чигээрээ & цөмөөрөө & хурдаараа
QGRAM: <NOM@INSTR-POSS.REFL>81 & <NOM@INSTR-POSS.REFL>61 & <NOM@INSTR-POSS.REFL>10
QLEX: <[чигээрээ]@[чиг]>81 & <[цөмөөрөө]@[цөм]>61 & <[хурдаараа]@[хурд]>10
QFLEX: ø;ээрээ & ø;{U+ø4E9}{U+ø4E9}р{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;аараа
REVWORD: ээрээгич & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{м}9E40+U{ц & аараадрух
FREQ: 152
FREQALL: 0
RANG: 201
QWORDF: <чигээрээ>81 & <цөмөөрөө>61 & <хурдаараа>10
GRAMFORM: NOM@INSTR-POSS.REFL
LEXEMA: [чигээрээ]@[чиг] & [цөмөөрөө]@[цөм] & [хурдаараа]@[хурд]
mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
458272
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov