Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Alphabetical frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fa
WORDFORM: гарангуут & оронгуут & харангуут
QGRAM: <CVB.TRANSCURS1>13 & <CVB.TRANSCURS1>9 & <CVB.TRANSCURS1>8
QLEX: <[гарах]>13 & <[орох]>9 & <[харах]>8
QFLEX: нгуут & нгуут & нгуут
REVWORD: туугнараг & туугноро & туугнарах
FREQ: 30
FREQALL: 115
RANG: 335
QWORDF: <гарангуут>13 & <оронгуут>9 & <харангуут>8
GRAMFORM: CVB.TRANSCURS1
LEXEMA: [гарах] & [орох] & [харах]
WORDFORM: оруут & харуут
QGRAM: <CVB.TRANSCURS2>10 & <CVB.TRANSCURS2>9
QLEX: <[орох]>10 & <[харах]>9
QFLEX: уут & уут
REVWORD: тууро & туурах
FREQ: 19
FREQALL: 171
RANG: 380
QWORDF: <оруут>10 & <харуут>9
GRAMFORM: CVB.TRANSCURS2
LEXEMA: [орох] & [харах]
WORDFORM: цагт & сэтгэлд & онд & талд & бусад & түүнд & нутагт & бидэнд & замд & тэнгэрт & гэрэлд & цэрэгт & сургуульд & ажилд & хотод & хэрэгт & амьдралд & бүхэнд & хорвоод & наранд & толгойд & хөлд & хаяад & хүмүүст & байшинд & дэлхийд & жилд & хөндийд & өвөрт & хаанд & зүгт & нүүрэнд & биед & эмнэлэгт & бусдад & улсад & орчлонд & монголд & харанхуйд & дайнд & бодолд & шувууд & ертөнцөд & явдалд & олонд & майханд & байдалд & гэдэгт & сард & амьтанд & эрхэнд & энгэрт & эрдэнэд & зовлонд & байранд & дуунд & тэднийд & аянд & өдөрт & богдод & түмэнд & хүүхдэд & царайд & аяганд & болгонд & өвгөнд & халуунд & итгэлтэд & зүйлд & аймагт & сүүдэрт & хүүхэнд & бүлд & данзанд & зохиолд & говьд & хүйтэнд & малд & огторгуйд & тойронд & буудалд & хирд & этгээдэд & тархинд & балданцэрэнд & далайд & өндөрт & биенд & бороонд & жаргалд & аавд & ахуйд & дамбад & нуурт & жаварт & зэрэгт & москвад & мухарт & сууринд & танхимд & бэлчээрт & хишигт & хонгорт & зайд & салууд & уяад & хоногт & бүрт & бүсгүйд & гаминд & туйлд & долгорт & охинд & төрд & тэртээд & эрэлд & зуурт & улиралд & хоолойд & хэсэгт & эрэгт & эхэд & ардууд & гуайд & сайханд & тунгалагт & хотонд & шугуйд & залуудайд & ламд & нэрд & төгсгөлд & хацарт & хуралд & агуйд & алинд & үйлдвэрт & хамарт & бурханд & гянданд & нэгдэлд & талбайд & эзэнд & аюулд & даргад & дэлгүүрт & өвчинд & сонинд & төдийд & цээнд & эдэнд & америкт & амсарт & үлгэрт & нөгөөд & нойрондоо & номд & тохиолдолд & хиагтад & ахад & диваажинд & дэжидэд & кинонд & мандалд & нөхөрт & тохойд & тутамд & униарт & хүрээлэнд & хойморт & хоньд & оргилд & тамд & түймэрт & тэмээд & хасарт & хонгилд & хонхорт & хэвлийд & хэвлэлд & явцад & авгайд & дахинд & жанжинд & кабинд & талбарт & урсгалд & хайрцагт & хөгжимд & эднийд & аралд & асуудалд & бүлэгт & иргэнд & нийтэд & суганд & тасагт & тусад & уурхайд & хамтралд & хуримд & эмгэнд & эрдэмд & булагад & гишүүнд & дулмаад & модод & сансарт & суудалд & сэрүүнд & түвшинд & төрөлд & хөгшинд & хэвтэрт & цууд & эзгүйд & авдарт & бүрийд & бүтээлд & дээвэрт & үерт & өгүүллэгт & ноёнд & орост & сандалд & хатад & хувинд & цэнгэлд & асарт & билчээрт & бууд & гаригт & гуравдугаарт & дэвсгэрт & дэвтэрт & зусланд & зуунд & сонорт & тарианд & тэтгэвэрт & хадланд & хийдэд & хичээлд & хээрт & цоорхойд & аливаад & алст & говийнхонд & зууханд & мэдэлд & нартад & нөхцөлд & нийгэмд & сайдад & салбарт & сүмд & театрт & харуулд & хувьсгалд & хярд & эхнэрт & эцэгт & аад & алчуурт & асуултад & бүгдэд & дамдинд & жамухад & өнгөнд & манлайд & маньд & мөчирт & музейд & орчимд & орчинд & пионерт & сүрэгт & тоглолтод & уруулд & хааныд & хангайд & хүсэлд & чадалд & шашинд & шүлэгт & айлуудад & амьдад & аргалд & бөгөд & бэрхэд & гоёод & дуганд & дээдэст & үйлсэд & өвгөнийд & өлөгчинд & өлмийд & залууст & зовхист & ижийд & мөрт & мэдрэлд & нугад & овоонд & оторт & саруулд & сүүнд & сонгуульд & сэдэд & сэтгүүлд & түгшүүрт & тивд & хөгжилд & хөдөөд & хөнжилд & хилд & хэлд & хязгаарт & цөлд & чигт & шагналд & шарханд & шилэнд & ширхэгт & алганд & андад & араатанд & бааранд & багачуудад & байнгад & баянд & буданд & буянд & галсанд & дарханд & дурсгалд & дээлд & жагсаалд & үдэд & илтгэлд & мэндэд & номонд & овоохойд & пинд & сүрэнд & соёлд & сэтгэхүйд & түрийд & тосгонд & туужууд & тушаалд & хадамд & хайранд & халдунд & хөдөлмөрт & хошуудад & хэнийд & цамбад & чавганцад & ядуучуудад & амьсгалд & ардад & бутанд & бэрд & гүрэнд & данжаадад & даяарт & довчинд & докторт & дэлэнд & үест & үнэнд & өлгийд & ёслолд & заводад & заримд & зарлигт & ирмэгт & нүүдэлд & нүүрт & ноёдод & осолд & охидод & сударт & тавд & татварт & түмпэнд & төрөлхтөнд & тойнд & уушгинд & фронтод & хавчилд & хайрханд & хөвүүнд & хоромд & хятадад & цүнхээлд & шавьд & шуугианд & элдэвт & ястанд & арагт & африкт & аялалд & баазад & баатарт & байгальд & балжинд & бүрэнхийд & бригадад & буунд & бэлчирт & гарагт & гасланд & гилбэрт & гутралд & дүүд & должинд & дургүйд & дуртгалд & европт & жамбалд & үйлст & үхэлд & өвчтөнд & өлсгөлөнд & замбуулинд & захидалд & зургаад & зууд & ивээлд & изд & итгэлд & лийд & майд & манайханд & муухайд & нийслэлд & нойтонд & нямд & одонд & отогт & сайнд & сонирхолд & сэдэвт & тавагт & таньд & түүвэрт & төгөлд & тэгэд & хазаарт & хүүхээд & хөмөгт & хөмрөгт & хоолойнд & хорхойд & хуйд & хуруунд & цахилгаанд & цехэд & чадахгүйд & шаазанд & шонд & шумуулд & шуудайд & эгшинд
QGRAM: <DAT>622 & <DAT>506 & <DAT>421 & <DAT>374 & <DAT>370 & <DAT>331 & <DAT>265 & <DAT>228 & <DAT>216 & <DAT>201 & <DAT>175 & <DAT>157 & <DAT>154 & <DAT>150 & <DAT>150 & <DAT>131 & <DAT>129 & <DAT>129 & <DAT>123 & <DAT>120 & <DAT>106 & <DAT>105 & <DAT>103 & <DAT>102 & <DAT>99 & <DAT>92 & <DAT>85 & <DAT>85 & <DAT>83 & <DAT>83 & <DAT>77 & <DAT>77 & <DAT>76 & <DAT>72 & <DAT>71 & <DAT>71 & <DAT>70 & <DAT>69 & <DAT>68 & <DAT>65 & <DAT>64 & <DAT>64 & <DAT>62 & <DAT>62 & <DAT>59 & <DAT>58 & <DAT>57 & <DAT>57 & <DAT>53 & <DAT>51 & <DAT>51 & <DAT>50 & <DAT>50 & <DAT>49 & <DAT>48 & <DAT>48 & <DAT>47 & <DAT>46 & <DAT>45 & <DAT>44 & <DAT>44 & <DAT>44 & <DAT>44 & <DAT>43 & <DAT>43 & <DAT>43 & <DAT>43 & <DAT>42 & <DAT>41 & <DAT>40 & <DAT>40 & <DAT>39 & <DAT>38 & <DAT>38 & <DAT>38 & <DAT>36 & <DAT>36 & <DAT>35 & <DAT>35 & <DAT>35 & <DAT>34 & <DAT>34 & <DAT>34 & <DAT>33 & <DAT>32 & <DAT>32 & <DAT>32 & <DAT>31 & <DAT>31 & <DAT>31 & <DAT>30 & <DAT>30 & <DAT>30 & <DAT>30 & <DAT>29 & <DAT>29 & <DAT>29 & <DAT>29 & <DAT>29 & <DAT>29 & <DAT>28 & <DAT>28 & <DAT>28 & <DAT>27 & <DAT>27 & <DAT>27 & <DAT>27 & <DAT>26 & <DAT>26 & <DAT>26 & <DAT>26 & <DAT>25 & <DAT>25 & <DAT>25 & <DAT>25 & <DAT>25 & <DAT>24 & <DAT>24 & <DAT>24 & <DAT>24 & <DAT>24 & <DAT>24 & <DAT>23 & <DAT>23 & <DAT>23 & <DAT>23 & <DAT>23 & <DAT>23 & <DAT>22 & <DAT>22 & <DAT>22 & <DAT>22 & <DAT>22 & <DAT>22 & <DAT>21 & <DAT>21 & <DAT>21 & <DAT>21 & <DAT>20 & <DAT>20 & <DAT>20 & <DAT>20 & <DAT>20 & <DAT>19 & <DAT>19 & <DAT>19 & <DAT>19 & <DAT>19 & <DAT>19 & <DAT>19 & <DAT>19 & <DAT>18 & <DAT>18 & <DAT>18 & <DAT>18 & <DAT>18 & <DAT>18 & <DAT>18 & <DAT>18 & <DAT>17 & <DAT>17 & <DAT>17 & <DAT>17 & <DAT>17 & <DAT>17 & <DAT>17 & <DAT>17 & <DAT>17 & <DAT>17 & <DAT>17 & <DAT>17 & <DAT>16 & <DAT>16 & <DAT>16 & <DAT>16 & <DAT>16 & <DAT>16 & <DAT>16 & <DAT>16 & <DAT>16 & <DAT>16 & <DAT>15 & <DAT>15 & <DAT>15 & <DAT>15 & <DAT>15 & <DAT>15 & <DAT>15 & <DAT>15 & <DAT>15 & <DAT>14 & <DAT>14 & <DAT>14 & <DAT>14 & <DAT>14 & <DAT>14 & <DAT>14 & <DAT>14 & <DAT>14 & <DAT>14 & <DAT>14 & <DAT>14 & <DAT>14 & <DAT>13 & <DAT>13 & <DAT>13 & <DAT>13 & <DAT>13 & <DAT>13 & <DAT>13 & <DAT>13 & <DAT>13 & <DAT>13 & <DAT>13 & <DAT>13 & <DAT>13 & <DAT>12 & <DAT>12 & <DAT>12 & <DAT>12 & <DAT>12 & <DAT>12 & <DAT>12 & <DAT>12 & <DAT>12 & <DAT>12 & <DAT>12 & <DAT>12 & <DAT>11 & <DAT>11 & <DAT>11 & <DAT>11 & <DAT>11 & <DAT>11 & <DAT>11 & <DAT>11 & <DAT>11 & <DAT>11 & <DAT>11 & <DAT>11 & <DAT>11 & <DAT>11 & <DAT>11 & <DAT>11 & <DAT>11 & <DAT>10 & <DAT>10 & <DAT>10 & <DAT>10 & <DAT>10 & <DAT>10 & <DAT>10 & <DAT>10 & <DAT>10 & <DAT>10 & <DAT>10 & <DAT>10 & <DAT>10 & <DAT>10 & <DAT>10 & <DAT>10 & <DAT>10 & <DAT>9 & <DAT>9 & <DAT>9 & <DAT>9 & <DAT>9 & <DAT>9 & <DAT>9 & <DAT>9 & <DAT>9 & <DAT>9 & <DAT>9 & <DAT>9 & <DAT>9 & <DAT>9 & <DAT>9 & <DAT>9 & <DAT>9 & <DAT>9 & <DAT>9 & <DAT>9 & <DAT>9 & <DAT>9 & <DAT>9 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>8 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>7 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>6 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5 & <DAT>5
QLEX: <[цаг]>622 & <[сэтгэл]>506 & <[он]>421 & <[тал]>374 & <[бусад]>370 & <[түүн]>331 & <[нутаг]>265 & <[**бид(эн)]>228 & <[зам]>216 & <[тэнгэр]>201 & <[гэрэл]>175 & <[цэрэг]>157 & <[сургууль]>154 & <[ажил]>150 & <[хот]>150 & <[хэрэг]>131 & <[амьдрал]>129 & <[бүхэн]>129 & <[хорвоо]>123 & <[наран]>120 & <[толгой]>106 & <[хөл]>105 & <[хаяа]>103 & <[хүмүүс]>102 & <[байшин(г)]>99 & <[дэлхий]>92 & <[жил]>85 & <[хөндий]>85 & <[өвөр]>83 & <[хаан]>83 & <[зүг]>77 & <[**нүүр(эн)]>77 & <[бие]>76 & <[эмнэлэг]>72 & <[бусад]>71 & <[улс]>71 & <[орчлон(г)]>70 & <[монгол]>69 & <[харанхуй]>68 & <[дайн]>65 & <[бодол]>64 & <[шувуу]>64 & <[ертөнц]>62 & <[явдал]>62 & <[олон]>59 & <[майхан]>58 & <[байдал]>57 & <[гэдэг]>57 & <[сар]>53 & <[амьтан]>51 & <[эрхэн]>51 & <[энгэр]>50 & <[эрдэнэ]>50 & <[зовлон(г)]>49 & <[байран]>48 & <[дуу(н)]>48 & <[тэдний]>47 & <[аян]>46 & <[өдөр]>45 & <[богд]>44 & <[түмэн]>44 & <[хүүхэд]>44 & <[царай]>44 & <[аяга(н)]>43 & <[болгон]>43 & <[өвгөн]>43 & <[халуун]>43 & <[итгэлт]>42 & <[зүйл]>41 & <[аймаг]>40 & <[сүүдэр]>40 & <[хүүхэн]>39 & <[бүл]>38 & <[данзан]>38 & <[зохиол]>38 & <[говь]>36 & <[хүйтэн]>36 & <[мал]>35 & <[огторгуй]>35 & <[тойрон]>35 & <[буудал]>34 & <[хир]>34 & <[этгээд]>34 & <[тархи(н)]>33 & <[**Балданцэрэн]>32 & <[далай]>32 & <[өндөр]>32 & <[*бие(н)]>31 & <[бороо(н)]>31 & <[жаргал]>31 & <[аав]>30 & <[ахуй]>30 & <[дамба]>30 & <[нуур]>30 & <[жавар]>29 & <[зэрэг]>29 & <[*Москва]>29 & <[мухар]>29 & <[суурин]>29 & <[танхим]>29 & <[бэлчээр]>28 & <[хишиг]>28 & <[хонгор]>28 & <[зай]>27 & <[салуу]>27 & <[уяа]>27 & <[хоног]>27 & <[бүр]>26 & <[бүсгүй]>26 & <[гамин]@[**гамин(г)]>26 & <[туйл]>26 & <[долгор]>25 & <[охин]>25 & <[төр]>25 & <[тэртээ]>25 & <[эрэл]>25 & <[зуур]>24 & <[улирал]>24 & <[хоолой]>24 & <[хэсэг]>24 & <[эрэг]>24 & <[?эх(эн)]>24 & <[ардуу]>23 & <[гуай]>23 & <[сайхан]>23 & <[тунгалаг]>23 & <[хотон]>23 & <[шугуй]>23 & <[**залуудай]>22 & <[лам]>22 & <[нэр]>22 & <[төгсгөл]>22 & <[хацар]>22 & <[хурал]>22 & <[агуй]>21 & <[алин]>21 & <[үйлдвэр]>21 & <[хамар]>21 & <[бурхан]>20 & <[гяндан]>20 & <[нэгдэл]>20 & <[талбай]>20 & <[эзэн]>20 & <[аюул]>19 & <[дарга]>19 & <[дэлгүүр]>19 & <[өвчин]>19 & <[сонин]>19 & <[төдий]>19 & <[цээн]>19 & <[эдэн]>19 & <[америк]>18 & <[амсар]>18 & <[үлгэр]>18 & <[нөгөө]>18 & <[**нойр(он)]>18 & <[ном]>18 & <[тохиолдол]>18 & <[хиагт]>18 & <[ах]>17 & <[диваажин]>17 & <[дэжид]>17 & <[*кино(н)]>17 & <[мандал]>17 & <[нөхөр]>17 & <[тохой]>17 & <[тутам]>17 & <[униар]>17 & <[хүрээлэн(г)]>17 & <[хоймор]>17 & <[хонь (хонин)]>17 & <[оргил]>16 & <[там]>16 & <[түймэр]>16 & <[тэмээ(н)]>16 & <[хасар]>16 & <[хонгил]>16 & <[хонхор]>16 & <[хэвлий]>16 & <[хэвлэл]>16 & <[явц]>16 & <[авгай]>15 & <[дахин]>15 & <[жанжин]>15 & <[кабин]>15 & <[талбар]>15 & <[урсгал]>15 & <[хайрцаг]>15 & <[хөгжим]>15 & <[эдний]>15 & <[арал]>14 & <[асуудал]>14 & <[бүлэг]>14 & <[иргэн]>14 & <[нийт]>14 & <[суга(н)]>14 & <[тасаг]>14 & <[тус]>14 & <[уурхай]>14 & <[хамтрал]>14 & <[хурим]>14 & <[эмгэн]>14 & <[эрдэм]>14 & <[?булаг] [булаг]>13 & <[гишүүн]>13 & <[дулмаа]>13 & <[мод]>13 & <[сансар]>13 & <[суудал]>13 & <[сэрүүн]>13 & <[түвшин]>13 & <[төрөл]>13 & <[хөгшин]>13 & <[хэвтэр]>13 & <[цуу]>13 & <[эзгүй]>13 & <[авдар]>12 & <[бүрий]>12 & <[бүтээл]>12 & <[дээвэр]>12 & <[үер]>12 & <[өгүүллэг]>12 & <[ноён]>12 & <[орос]>12 & <[сандал]>12 & <[хат]>12 & <[хувин]>12 & <[цэнгэл]>12 & <[асар]>11 & <[билчээр]>11 & <[буу]>11 & <[гариг]>11 & <[гуравдугаар]>11 & <[дэвсгэр]>11 & <[дэвтэр]>11 & <[зуслан(г)]>11 & <[зуун]>11 & <[сонор]>11 & <[тариа(н)]>11 & <[тэтгэвэр]>11 & <[хадлан(г)]>11 & <[хийд]>11 & <[хичээл]>11 & <[хээр]>11 & <[цоорхой]>11 & <[аливаа]>10 & <[алс]>10 & <[говийнхон]>10 & <[зуухан]>10 & <[мэдэл]>10 & <[нарт]>10 & <[нөхцөл]>10 & <[нийгэм]>10 & <[сайд]>10 & <[салбар]>10 & <[сүм]>10 & <[театр]>10 & <[харуул]>10 & <[хувьсгал]>10 & <[хяр]>10 & <[эхнэр]>10 & <[эцэг]>10 & <[аа]>9 & <[алчуур]>9 & <[асуулт]>9 & <[бүгд]>9 & <[дамдин]>9 & <[*Жамуха]>9 & <[өнгөн]>9 & <[манлай]>9 & <[мань]>9 & <[мөчир]>9 & <[музей]>9 & <[орчим]>9 & <[орчин]>9 & <[пионер]>9 & <[сүрэг]>9 & <[тоглолт]>9 & <[уруул]>9 & <[хааны]>9 & <[хангай]>9 & <[хүсэл]>9 & <[чадал]>9 & <[шашин]>9 & <[шүлэг]>9 & <[айлууд]>8 & <[амьд]>8 & <[аргал]>8 & <[бөг]>8 & <[бэрх]>8 & <[гоёо]>8 & <[дуган]>8 & <[дээдэс]>8 & <[үйлс]>8 & <[өвгөний]>8 & <[өлөгчин]>8 & <[өлмий]>8 & <[залуус]>8 & <[зовхис]>8 & <[ижий]>8 & <[мөр]>8 & <[мэдрэл]>8 & <[нуга]>8 & <[овоо(н)]>8 & <[отор]>8 & <[саруул]>8 & <[сүү(н)]>8 & <[сонгууль]>8 & <[сэд]>8 & <[сэтгүүл]>8 & <[түгшүүр]>8 & <[тив]>8 & <[хөгжил]>8 & <[хөдөө]>8 & <[хөнжил]>8 & <[хил]>8 & <[хэл(эн)]>8 & <[хязгаар]>8 & <[цөл]>8 & <[чиг]>8 & <[шагнал]>8 & <[шархан]>8 & <[шилэн]>8 & <[ширхэг]>8 & <[**алга(н)]>7 & <[анд]>7 & <[араатан]>7 & <[бааран]>7 & <[багачууд]>7 & <[байнга]>7 & <[баян]>7 & <[будан(г)]>7 & <[буян]>7 & <[галсан]>7 & <[дархан]>7 & <[дурсгал]>7 & <[дээл]>7 & <[жагсаал]>7 & <[үд]>7 & <[илтгэл]>7 & <[мэнд]>7 & <[номон]>7 & <[овоохой]>7 & <[пин]>7 & <[сүрэн]>7 & <[соёл]>7 & <[сэтгэхүй]>7 & <[түрий]>7 & <[тосгон]>7 & <[туужуу]>7 & <[тушаал]>7 & <[хадам]>7 & <[хайран]>7 & <[халдун]>7 & <[хөдөлмөр]>7 & <[хошууд]>7 & <[хэний]>7 & <[цамба]>7 & <[чавганц]>7 & <[ядуучууд]>7 & <[амьсгал]>6 & <[ард]>6 & <[бутан]>6 & <[бэр]>6 & <[гүрэн]>6 & <[данжаад]>6 & <[даяар]>6 & <[довчин]>6 & <[доктор]>6 & <[дэлэн(г)]>6 & <[үес]>6 & <[үнэн]>6 & <[өлгий]>6 & <[ёслол]>6 & <[завод]>6 & <[зарим]>6 & <[зарлиг]>6 & <[ирмэг]>6 & <[нүүдэл]>6 & <[н{U+04AF}үр]>6 & <[ноёд]>6 & <[осол]>6 & <[охид]>6 & <[судар]>6 & <[тав]>6 & <[татвар]>6 & <[түмпэн]>6 & <[төрөлхтөн]>6 & <[тойн]>6 & <[уушги(н)]>6 & <[фронт]>6 & <[хавчил]>6 & <[хайрхан]>6 & <[хөвүүн]>6 & <[хором]>6 & <[хятад]>6 & <[цүнхээл]>6 & <[шавь]>6 & <[шуугиан]>6 & <[элдэв]>6 & <[ястан]>6 & <[араг]>5 & <[африк]>5 & <[аялал]>5 & <[бааз]>5 & <[баатар]>5 & <[байгаль]>5 & <[балжин]>5 & <[бүрэнхий]>5 & <[бригад]>5 & <[буу(н)]>5 & <[бэлчир]>5 & <[гараг]>5 & <[гаслан]>5 & <[гилбэр]>5 & <[гутрал]>5 & <[дүү]>5 & <[должин]>5 & <[дургүй]>5 & <[дуртгал]>5 & <[европ]>5 & <[жамбал]>5 & <[үйлс]>5 & <[үхэл]>5 & <[өвчтөн]>5 & <[өлсгөлөн(г)]>5 & <[замбуулин(г)]>5 & <[захидал]>5 & <[зургаа(н)]>5 & <[зуу]>5 & <[ивээл]>5 & <[из]>5 & <[итгэл]>5 & <[лий]>5 & <[май]>5 & <[манайхан]>5 & <[муухай]>5 & <[нийслэл]>5 & <[нойтон]>5 & <[ням]>5 & <[одон(г)]>5 & <[отог]>5 & <[сайн]>5 & <[сонирхол]>5 & <[сэдэв]>5 & <[таваг]>5 & <[тань]>5 & <[түүвэр]>5 & <[төгөл]>5 & <[тэг]>5 & <[хазаар]>5 & <[хүүхээ]>5 & <[хөмөг]>5 & <[хөмрөг]>5 & <[хоолойн]>5 & <[хорхой]>5 & <[хуй]>5 & <[хуруу(н)]>5 & <[цахилгаан]>5 & <[цех]>5 & <[чадахгүй]>5 & <[шаазан(г)]>5 & <[шон]>5 & <[шумуул]>5 & <[шуудай]>5 & <[эгшин]>5
QFLEX: т & д & д & д & ø & д & т & энд & д & т & д & т & д & д & од & т & д & д & д & д & д & д & д & т & д & д & д & д & т & # & т & нд & # & т & дад & # & д & д & д & д & д & д & {U+ø4E9}д & д & д & д & д & т & д & д & д & т & д & д & д & д & д & д & т & од & д & дэд & д & д & д & д & д & эд & д & т & т & д & д & д & д & д & д & д & д & д & д & д & эд & д & д & д & т & # & д & д & д & д & д & т & т & т & д & т & д & д & т & т & т & д & д & д & т & т & д & д & д & т & д & д & д & д & т & д & д & т & т & д & д & д & д & т & д & д & д & д & д & д & т & д & д & д & т & т & д & д & д & д & д & д & д & т & д & д & д & д & д & т & т & т & д & # & д & д & ад & ад & д & эд & нд & д & т & д & д & т & д & т & д & д & д & т & д & т & д & т & д & д & ад & д & д & д & д & т & д & т & д & д & д & д & т & д & эд & д & т & ад & д & д & д & д & д & # & д & д & од & т & д & д & д & д & д & т & д & д & т & д & д & т & т & т & д & т & д & ад & д & д & т & т & д & т & т & т & т & д & д & т & д & т & д & эд & д & т & д & д & т & д & д & д & ад & д & д & ад & т & д & т & д & д & д & т & т & д & т & ад & эд & д & д & д & д & д & т & д & д & д & т & т & од & д & д & д & д & д & д & т & ад & ад & д & {U+ø4E9}д & эд & д & д & т & эд & д & д & д & т & т & д & т & д & д & д & т & д & д & д & эд & д & т & д & д & д & д & д & д & т & д & т & д & д & д & т & нд & ад & д & д & ад & д & д & д & д & д & д & д & д & д & эд & д & эд & д & д & д & д & д & д & д & д & д & д & д & д & д & т & ад & д & д & ад & ад & д & ад & д & д & д & ад & т & д & т & д & т & д & д & д & ад & д & т & т & д & т & од & д & од & т & д & т & д & д & д & д & од & д & д & д & д & ад & д & д & д & т & д & т & т & д & ад & т & д & д & д & ад & д & т & т & д & т & д & д & д & д & д & т & д & т & д & д & д & д & д & д & д & д & д & д & д & д & # & д & д & д & д & д & т & д & д & т & т & д & т & д & эд & т & д & т & т & д & д & д & д & д & эд & д & д & д & д & д & д
REVWORD: тгац & длэгтэс & дно & длат & дасуб & дн}FA40+U{}FA40+U{т & тгатун & днэдиб & дмаз & трэгнэт & длэрэг & тгэрэц & дьлуугрус & длижа & дотох & тгэрэх & длардьма & днэх}FA40+U{б & дооврох & днаран & дйоглот & дл}9E40+U{х & даяах & тс}FA40+U{}FA40+U{м}FA40+U{х & днишйаб & дйихлэд & длиж & дйидн}9E40+U{х & тр}9E40+U{в}9E40+U{ & днаах & тг}FA40+U{з & днэр}FA40+U{}FA40+U{н & деиб & тгэлэнмэ & дадсуб & даслу & днолчро & длогном & дйухнарах & днйад & длодоб & дуувуш & д}9E40+U{цн}9E40+U{тре & дладвя & дноло & днахйам & дладйаб & тгэдэг & драс & днатьма & днэхрэ & трэгнэ & дэнэдрэ & днолвоз & днарйаб & днууд & дйиндэт & дняа & тр}9E40+U{д}9E40+U{ & додгоб & днэм}FA40+U{т & дэдх}FA40+U{}FA40+U{х & дйарац & днагяа & дноглоб & дн}9E40+U{гв}9E40+U{ & днуулах & дэтлэгти & длй}FA40+U{з & тгамйа & трэд}FA40+U{}FA40+U{с & днэх}FA40+U{}FA40+U{х & дл}FA40+U{б & дназнад & длоихоз & дьвог & днэтй}FA40+U{х & длам & дйугротго & днорйот & дладууб & дрих & дэдээгтэ & днихрат & днэрэцнадлаб & дйалад & тр}9E40+U{дн}9E40+U{ & днеиб & дноороб & длаграж & дваа & дйуха & дабмад & труун & траваж & тгэрэз & давксом & трахум & днируус & дмихнат & трээчлэб & тгиших & трогнох & дйаз & дуулас & даяу & тгонох & тр}FA40+U{б & дй}FA40+U{гс}FA40+U{б & днимаг & длйут & троглод & днихо & др}9E40+U{т & дээтрэт & длэрэ & трууз & дларилу & дйолоох & тгэсэх & тгэрэ & дэхэ & дуудра & дйауг & днахйас & тгалагнут & днотох & дйугуш & дйадуулаз & дмал & дрэн & дл}9E40+U{гсг}9E40+U{т & трацах & дларух & дйуга & днила & трэвдлй}FA40+U{ & трамах & днахруб & днадняг & длэдгэн & дйаблат & днэзэ & длуюа & даград & тр}FA40+U{}FA40+U{глэд & дничв}9E40+U{ & днинос & дйид}9E40+U{т & днээц & днэдэ & ткирема & трасма & трэгл}FA40+U{ & д}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{н & ооднорйон & дмон & длодлоихот & датгаих & даха & днижаавид & дэдижэд & дноник & дладнам & тр}9E40+U{х}9E40+U{н & дйохот & дматут & траину & днэлээр}FA40+U{х & тромйох & дьнох & длигро & дмат & трэмй}FA40+U{т & дээмэт & трасах & длигнох & трохнох & дйилвэх & длэлвэх & дацвя & дйагва & днихад & днижнаж & днибак & траблат & длагсру & тгацрйах & дмижг}9E40+U{х & дйиндэ & длара & дладууса & тгэл}FA40+U{б & днэгри & дэтйин & днагус & тгасат & дасут & дйахруу & длартмах & дмирух & днэгмэ & дмэдрэ & дагалуб & дн}FA40+U{}FA40+U{шиг & даамлуд & додом & траснас & дладуус & дн}FA40+U{}FA40+U{рэс & днишв}FA40+U{т & дл}9E40+U{р}9E40+U{т & днишг}9E40+U{х & трэтвэх & дууц & дй}FA40+U{гзэ & традва & дйир}FA40+U{б & длээт}FA40+U{б & трэвээд & тре}FA40+U{ & тгэлл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & дн}1540+U{он & тсоро & дладнас & датах & днивух & длэгнэц & траса & трээчлиб & дууб & тгираг & траагудваруг & трэгсвэд & трэтвэд & дналсуз & днууз & тронос & днаират & трэвэгтэт & дналдах & дэдйих & длээчих & трээх & дйохрооц & даавила & тсла & днохнйивог & днахууз & длэдэм & датран & дл}9E40+U{цх}9E40+U{н & дмэгйин & дадйас & траблас & дм}FA40+U{с & тртает & длуурах & длагсьвух & дрях & трэнхэ & тгэцэ & даа & труучла & датлууса & дэдг}FA40+U{б & днидмад & дахумаж & дн}9E40+U{гн}9E40+U{ & дйалнам & дьнам & трич}9E40+U{м & дйезум & дмичро & дничро & треноип & тгэр}FA40+U{с & дотлолгот & длууру & дынаах & дйагнах & длэс}FA40+U{х & дладач & днишаш & тгэл}FA40+U{ш & дадуулйа & дадьма & длагра & д}9E40+U{г}9E40+U{б & дэхрэб & до}1540+U{ог & днагуд & тсэдээд & дэслй}FA40+U{ & дйин}9E40+U{гв}9E40+U{ & дничг}9E40+U{л}9E40+U{ & дйимл}9E40+U{ & тсуулаз & тсихвоз & дйижи & тр}9E40+U{м & длэрдэм & дагун & дноово & трото & длуурас & дн}FA40+U{}FA40+U{с & дьлуугнос & дэдэс & дл}FA40+U{}FA40+U{гтэс & тр}FA40+U{}FA40+U{шг}FA40+U{т & двит & длижг}9E40+U{х & д}9E40+U{}9E40+U{д}9E40+U{х & длижн}9E40+U{х & длих & длэх & траагзях & дл}9E40+U{ц & тгич & длангаш & днахраш & днэлиш & тгэхриш & днагла & дадна & днатаара & днарааб & дадуучагаб & дагнйаб & дняаб & днадуб & дняуб & днаслаг & днахрад & длагсруд & длээд & длаасгаж & дэд}FA40+U{ & длэгтли & дэднэм & дномон & дйохоово & днип & днэр}FA40+U{с & дл}1540+U{ос & дй}FA40+U{хэгтэс & дйир}FA40+U{т & дногсот & дуужуут & длаашут & дмадах & днарйах & днудлах & тр}9E40+U{мл}9E40+U{д}9E40+U{х & дадуушох & дйинэх & дабмац & дацнагвач & дадуучуудя & длагсьма & дадра & днатуб & дрэб & днэр}FA40+U{г & дадаажнад & траяад & дничвод & троткод & днэлэд & тсе}FA40+U{ & днэн}FA40+U{ & дйигл}9E40+U{ & длолс}1540+U{ & дадоваз & дмираз & тгилраз & тгэмри & длэд}FA40+U{}FA40+U{н & тр}FA40+U{}FA40+U{н & дод}1540+U{он & длосо & додихо & традус & дват & травтат & днэпм}FA40+U{т & дн}9E40+U{тхл}9E40+U{р}9E40+U{т & днйот & днигшуу & дотнорф & дличвах & днахрйах & дн}FA40+U{}FA40+U{в}9E40+U{х & дморох & дадатях & длээхн}FA40+U{ц & дьваш & днаигууш & твэдлэ & днатся & тгара & ткирфа & длаляа & дазааб & тратааб & дьлагйаб & днижлаб & дйихнэр}FA40+U{б & дадагирб & днууб & тричлэб & тгараг & дналсаг & трэблиг & длартуг & д}FA40+U{}FA40+U{д & днижлод & дй}FA40+U{груд & длагтруд & тпорве & длабмаж & тслй}FA40+U{ & длэх}FA40+U{ & дн}9E40+U{тчв}9E40+U{ & дн}9E40+U{л}9E40+U{гсл}9E40+U{ & днилуубмаз & дладихаз & даагруз & дууз & длээви & дзи & длэгти & дйил & дйам & днахйанам & дйахуум & длэлсйин & днотйон & дмян & днодо & тгото & днйас & длохринос & твэдэс & тгават & дьнат & трэв}FA40+U{}FA40+U{т & дл}9E40+U{г}9E40+U{т & дэгэт & траазах & дээх}FA40+U{}FA40+U{х & тг}9E40+U{м}9E40+U{х & тг}9E40+U{рм}9E40+U{х & днйолоох & дйохрох & дйух & днуурух & днааглихац & дэхец & дй}FA40+U{гхадач & дназааш & днош & длуумуш & дйадууш & днишгэ
FREQ: 13099
FREQALL: 13709
RANG: 14
QWORDF: <цагт>622 & <сэтгэлд>506 & <онд>421 & <талд>374 & <бусад>370 & <түүнд>331 & <нутагт>265 & <бидэнд>228 & <замд>216 & <тэнгэрт>201 & <гэрэлд>175 & <цэрэгт>157 & <сургуульд>154 & <ажилд>150 & <хотод>150 & <хэрэгт>131 & <амьдралд>129 & <бүхэнд>129 & <хорвоод>123 & <наранд>120 & <толгойд>106 & <хөлд>105 & <хаяад>103 & <хүмүүст>102 & <байшинд>99 & <дэлхийд>92 & <жилд>85 & <хөндийд>85 & <өвөрт>83 & <хаанд>83 & <зүгт>77 & <нүүрэнд>77 & <биед>76 & <эмнэлэгт>72 & <бусдад>71 & <улсад>71 & <орчлонд>70 & <монголд>69 & <харанхуйд>68 & <дайнд>65 & <бодолд>64 & <шувууд>64 & <ертөнцөд>62 & <явдалд>62 & <олонд>59 & <майханд>58 & <байдалд>57 & <гэдэгт>57 & <сард>53 & <амьтанд>51 & <эрхэнд>51 & <энгэрт>50 & <эрдэнэд>50 & <зовлонд>49 & <байранд>48 & <дуунд>48 & <тэднийд>47 & <аянд>46 & <өдөрт>45 & <богдод>44 & <түмэнд>44 & <хүүхдэд>44 & <царайд>44 & <аяганд>43 & <болгонд>43 & <өвгөнд>43 & <халуунд>43 & <итгэлтэд>42 & <зүйлд>41 & <аймагт>40 & <сүүдэрт>40 & <хүүхэнд>39 & <бүлд>38 & <данзанд>38 & <зохиолд>38 & <говьд>36 & <хүйтэнд>36 & <малд>35 & <огторгуйд>35 & <тойронд>35 & <буудалд>34 & <хирд>34 & <этгээдэд>34 & <тархинд>33 & <балданцэрэнд>32 & <далайд>32 & <өндөрт>32 & <биенд>31 & <бороонд>31 & <жаргалд>31 & <аавд>30 & <ахуйд>30 & <дамбад>30 & <нуурт>30 & <жаварт>29 & <зэрэгт>29 & <москвад>29 & <мухарт>29 & <сууринд>29 & <танхимд>29 & <бэлчээрт>28 & <хишигт>28 & <хонгорт>28 & <зайд>27 & <салууд>27 & <уяад>27 & <хоногт>27 & <бүрт>26 & <бүсгүйд>26 & <гаминд>26 & <туйлд>26 & <долгорт>25 & <охинд>25 & <төрд>25 & <тэртээд>25 & <эрэлд>25 & <зуурт>24 & <улиралд>24 & <хоолойд>24 & <хэсэгт>24 & <эрэгт>24 & <эхэд>24 & <ардууд>23 & <гуайд>23 & <сайханд>23 & <тунгалагт>23 & <хотонд>23 & <шугуйд>23 & <залуудайд>22 & <ламд>22 & <нэрд>22 & <төгсгөлд>22 & <хацарт>22 & <хуралд>22 & <агуйд>21 & <алинд>21 & <үйлдвэрт>21 & <хамарт>21 & <бурханд>20 & <гянданд>20 & <нэгдэлд>20 & <талбайд>20 & <эзэнд>20 & <аюулд>19 & <даргад>19 & <дэлгүүрт>19 & <өвчинд>19 & <сонинд>19 & <төдийд>19 & <цээнд>19 & <эдэнд>19 & <америкт>18 & <амсарт>18 & <үлгэрт>18 & <нөгөөд>18 & <нойрондоо>18 & <номд>18 & <тохиолдолд>18 & <хиагтад>18 & <ахад>17 & <диваажинд>17 & <дэжидэд>17 & <кинонд>17 & <мандалд>17 & <нөхөрт>17 & <тохойд>17 & <тутамд>17 & <униарт>17 & <хүрээлэнд>17 & <хойморт>17 & <хоньд>17 & <оргилд>16 & <тамд>16 & <түймэрт>16 & <тэмээд>16 & <хасарт>16 & <хонгилд>16 & <хонхорт>16 & <хэвлийд>16 & <хэвлэлд>16 & <явцад>16 & <авгайд>15 & <дахинд>15 & <жанжинд>15 & <кабинд>15 & <талбарт>15 & <урсгалд>15 & <хайрцагт>15 & <хөгжимд>15 & <эднийд>15 & <аралд>14 & <асуудалд>14 & <бүлэгт>14 & <иргэнд>14 & <нийтэд>14 & <суганд>14 & <тасагт>14 & <тусад>14 & <уурхайд>14 & <хамтралд>14 & <хуримд>14 & <эмгэнд>14 & <эрдэмд>14 & <булагад>13 & <гишүүнд>13 & <дулмаад>13 & <модод>13 & <сансарт>13 & <суудалд>13 & <сэрүүнд>13 & <түвшинд>13 & <төрөлд>13 & <хөгшинд>13 & <хэвтэрт>13 & <цууд>13 & <эзгүйд>13 & <авдарт>12 & <бүрийд>12 & <бүтээлд>12 & <дээвэрт>12 & <үерт>12 & <өгүүллэгт>12 & <ноёнд>12 & <орост>12 & <сандалд>12 & <хатад>12 & <хувинд>12 & <цэнгэлд>12 & <асарт>11 & <билчээрт>11 & <бууд>11 & <гаригт>11 & <гуравдугаарт>11 & <дэвсгэрт>11 & <дэвтэрт>11 & <зусланд>11 & <зуунд>11 & <сонорт>11 & <тарианд>11 & <тэтгэвэрт>11 & <хадланд>11 & <хийдэд>11 & <хичээлд>11 & <хээрт>11 & <цоорхойд>11 & <аливаад>10 & <алст>10 & <говийнхонд>10 & <зууханд>10 & <мэдэлд>10 & <нартад>10 & <нөхцөлд>10 & <нийгэмд>10 & <сайдад>10 & <салбарт>10 & <сүмд>10 & <театрт>10 & <харуулд>10 & <хувьсгалд>10 & <хярд>10 & <эхнэрт>10 & <эцэгт>10 & <аад>9 & <алчуурт>9 & <асуултад>9 & <бүгдэд>9 & <дамдинд>9 & <жамухад>9 & <өнгөнд>9 & <манлайд>9 & <маньд>9 & <мөчирт>9 & <музейд>9 & <орчимд>9 & <орчинд>9 & <пионерт>9 & <сүрэгт>9 & <тоглолтод>9 & <уруулд>9 & <хааныд>9 & <хангайд>9 & <хүсэлд>9 & <чадалд>9 & <шашинд>9 & <шүлэгт>9 & <айлуудад>8 & <амьдад>8 & <аргалд>8 & <бөгөд>8 & <бэрхэд>8 & <гоёод>8 & <дуганд>8 & <дээдэст>8 & <үйлсэд>8 & <өвгөнийд>8 & <өлөгчинд>8 & <өлмийд>8 & <залууст>8 & <зовхист>8 & <ижийд>8 & <мөрт>8 & <мэдрэлд>8 & <нугад>8 & <овоонд>8 & <оторт>8 & <саруулд>8 & <сүүнд>8 & <сонгуульд>8 & <сэдэд>8 & <сэтгүүлд>8 & <түгшүүрт>8 & <тивд>8 & <хөгжилд>8 & <хөдөөд>8 & <хөнжилд>8 & <хилд>8 & <хэлд>8 & <хязгаарт>8 & <цөлд>8 & <чигт>8 & <шагналд>8 & <шарханд>8 & <шилэнд>8 & <ширхэгт>8 & <алганд>7 & <андад>7 & <араатанд>7 & <бааранд>7 & <багачуудад>7 & <байнгад>7 & <баянд>7 & <буданд>7 & <буянд>7 & <галсанд>7 & <дарханд>7 & <дурсгалд>7 & <дээлд>7 & <жагсаалд>7 & <үдэд>7 & <илтгэлд>7 & <мэндэд>7 & <номонд>7 & <овоохойд>7 & <пинд>7 & <сүрэнд>7 & <соёлд>7 & <сэтгэхүйд>7 & <түрийд>7 & <тосгонд>7 & <туужууд>7 & <тушаалд>7 & <хадамд>7 & <хайранд>7 & <халдунд>7 & <хөдөлмөрт>7 & <хошуудад>7 & <хэнийд>7 & <цамбад>7 & <чавганцад>7 & <ядуучуудад>7 & <амьсгалд>6 & <ардад>6 & <бутанд>6 & <бэрд>6 & <гүрэнд>6 & <данжаадад>6 & <даяарт>6 & <довчинд>6 & <докторт>6 & <дэлэнд>6 & <үест>6 & <үнэнд>6 & <өлгийд>6 & <ёслолд>6 & <заводад>6 & <заримд>6 & <зарлигт>6 & <ирмэгт>6 & <нүүдэлд>6 & <нүүрт>6 & <ноёдод>6 & <осолд>6 & <охидод>6 & <сударт>6 & <тавд>6 & <татварт>6 & <түмпэнд>6 & <төрөлхтөнд>6 & <тойнд>6 & <уушгинд>6 & <фронтод>6 & <хавчилд>6 & <хайрханд>6 & <хөвүүнд>6 & <хоромд>6 & <хятадад>6 & <цүнхээлд>6 & <шавьд>6 & <шуугианд>6 & <элдэвт>6 & <ястанд>6 & <арагт>5 & <африкт>5 & <аялалд>5 & <баазад>5 & <баатарт>5 & <байгальд>5 & <балжинд>5 & <бүрэнхийд>5 & <бригадад>5 & <буунд>5 & <бэлчирт>5 & <гарагт>5 & <гасланд>5 & <гилбэрт>5 & <гутралд>5 & <дүүд>5 & <должинд>5 & <дургүйд>5 & <дуртгалд>5 & <европт>5 & <жамбалд>5 & <үйлст>5 & <үхэлд>5 & <өвчтөнд>5 & <өлсгөлөнд>5 & <замбуулинд>5 & <захидалд>5 & <зургаад>5 & <зууд>5 & <ивээлд>5 & <изд>5 & <итгэлд>5 & <лийд>5 & <майд>5 & <манайханд>5 & <муухайд>5 & <нийслэлд>5 & <нойтонд>5 & <нямд>5 & <одонд>5 & <отогт>5 & <сайнд>5 & <сонирхолд>5 & <сэдэвт>5 & <тавагт>5 & <таньд>5 & <түүвэрт>5 & <төгөлд>5 & <тэгэд>5 & <хазаарт>5 & <хүүхээд>5 & <хөмөгт>5 & <хөмрөгт>5 & <хоолойнд>5 & <хорхойд>5 & <хуйд>5 & <хуруунд>5 & <цахилгаанд>5 & <цехэд>5 & <чадахгүйд>5 & <шаазанд>5 & <шонд>5 & <шумуулд>5 & <шуудайд>5 & <эгшинд>5
GRAMFORM: DAT
LEXEMA: [цаг] & [сэтгэл] & [он] & [тал] & [бусад] & [түүн] & [нутаг] & [**бид(эн)] & [зам] & [тэнгэр] & [гэрэл] & [цэрэг] & [сургууль] & [ажил] & [хот] & [хэрэг] & [амьдрал] & [бүхэн] & [хорвоо] & [наран] & [толгой] & [хөл] & [хаяа] & [хүмүүс] & [байшин(г)] & [дэлхий] & [жил] & [хөндий] & [өвөр] & [хаан] & [зүг] & [**нүүр(эн)] & [бие] & [эмнэлэг] & [бусад] & [улс] & [орчлон(г)] & [монгол] & [харанхуй] & [дайн] & [бодол] & [шувуу] & [ертөнц] & [явдал] & [олон] & [майхан] & [байдал] & [гэдэг] & [сар] & [амьтан] & [эрхэн] & [энгэр] & [эрдэнэ] & [зовлон(г)] & [байран] & [дуу(н)] & [тэдний] & [аян] & [өдөр] & [богд] & [түмэн] & [хүүхэд] & [царай] & [аяга(н)] & [болгон] & [өвгөн] & [халуун] & [итгэлт] & [зүйл] & [аймаг] & [сүүдэр] & [хүүхэн] & [бүл] & [данзан] & [зохиол] & [говь] & [хүйтэн] & [мал] & [огторгуй] & [тойрон] & [буудал] & [хир] & [этгээд] & [тархи(н)] & [**Балданцэрэн] & [далай] & [өндөр] & [*бие(н)] & [бороо(н)] & [жаргал] & [аав] & [ахуй] & [дамба] & [нуур] & [жавар] & [зэрэг] & [*Москва] & [мухар] & [суурин] & [танхим] & [бэлчээр] & [хишиг] & [хонгор] & [зай] & [салуу] & [уяа] & [хоног] & [бүр] & [бүсгүй] & [гамин]@[**гамин(г)] & [туйл] & [долгор] & [охин] & [төр] & [тэртээ] & [эрэл] & [зуур] & [улирал] & [хоолой] & [хэсэг] & [эрэг] & [?эх(эн)] & [ардуу] & [гуай] & [сайхан] & [тунгалаг] & [хотон] & [шугуй] & [**залуудай] & [лам] & [нэр] & [төгсгөл] & [хацар] & [хурал] & [агуй] & [алин] & [үйлдвэр] & [хамар] & [бурхан] & [гяндан] & [нэгдэл] & [талбай] & [эзэн] & [аюул] & [дарга] & [дэлгүүр] & [өвчин] & [сонин] & [төдий] & [цээн] & [эдэн] & [америк] & [амсар] & [үлгэр] & [нөгөө] & [**нойр(он)] & [ном] & [тохиолдол] & [хиагт] & [ах] & [диваажин] & [дэжид] & [*кино(н)] & [мандал] & [нөхөр] & [тохой] & [тутам] & [униар] & [хүрээлэн(г)] & [хоймор] & [хонь (хонин)] & [оргил] & [там] & [түймэр] & [тэмээ(н)] & [хасар] & [хонгил] & [хонхор] & [хэвлий] & [хэвлэл] & [явц] & [авгай] & [дахин] & [жанжин] & [кабин] & [талбар] & [урсгал] & [хайрцаг] & [хөгжим] & [эдний] & [арал] & [асуудал] & [бүлэг] & [иргэн] & [нийт] & [суга(н)] & [тасаг] & [тус] & [уурхай] & [хамтрал] & [хурим] & [эмгэн] & [эрдэм] & [?булаг] [булаг] & [гишүүн] & [дулмаа] & [мод] & [сансар] & [суудал] & [сэрүүн] & [түвшин] & [төрөл] & [хөгшин] & [хэвтэр] & [цуу] & [эзгүй] & [авдар] & [бүрий] & [бүтээл] & [дээвэр] & [үер] & [өгүүллэг] & [ноён] & [орос] & [сандал] & [хат] & [хувин] & [цэнгэл] & [асар] & [билчээр] & [буу] & [гариг] & [гуравдугаар] & [дэвсгэр] & [дэвтэр] & [зуслан(г)] & [зуун] & [сонор] & [тариа(н)] & [тэтгэвэр] & [хадлан(г)] & [хийд] & [хичээл] & [хээр] & [цоорхой] & [аливаа] & [алс] & [говийнхон] & [зуухан] & [мэдэл] & [нарт] & [нөхцөл] & [нийгэм] & [сайд] & [салбар] & [сүм] & [театр] & [харуул] & [хувьсгал] & [хяр] & [эхнэр] & [эцэг] & [аа] & [алчуур] & [асуулт] & [бүгд] & [дамдин] & [*Жамуха] & [өнгөн] & [манлай] & [мань] & [мөчир] & [музей] & [орчим] & [орчин] & [пионер] & [сүрэг] & [тоглолт] & [уруул] & [хааны] & [хангай] & [хүсэл] & [чадал] & [шашин] & [шүлэг] & [айлууд] & [амьд] & [аргал] & [бөг] & [бэрх] & [гоёо] & [дуган] & [дээдэс] & [үйлс] & [өвгөний] & [өлөгчин] & [өлмий] & [залуус] & [зовхис] & [ижий] & [мөр] & [мэдрэл] & [нуга] & [овоо(н)] & [отор] & [саруул] & [сүү(н)] & [сонгууль] & [сэд] & [сэтгүүл] & [түгшүүр] & [тив] & [хөгжил] & [хөдөө] & [хөнжил] & [хил] & [хэл(эн)] & [хязгаар] & [цөл] & [чиг] & [шагнал] & [шархан] & [шилэн] & [ширхэг] & [**алга(н)] & [анд] & [араатан] & [бааран] & [багачууд] & [байнга] & [баян] & [будан(г)] & [буян] & [галсан] & [дархан] & [дурсгал] & [дээл] & [жагсаал] & [үд] & [илтгэл] & [мэнд] & [номон] & [овоохой] & [пин] & [сүрэн] & [соёл] & [сэтгэхүй] & [түрий] & [тосгон] & [туужуу] & [тушаал] & [хадам] & [хайран] & [халдун] & [хөдөлмөр] & [хошууд] & [хэний] & [цамба] & [чавганц] & [ядуучууд] & [амьсгал] & [ард] & [бутан] & [бэр] & [гүрэн] & [данжаад] & [даяар] & [довчин] & [доктор] & [дэлэн(г)] & [үес] & [үнэн] & [өлгий] & [ёслол] & [завод] & [зарим] & [зарлиг] & [ирмэг] & [нүүдэл] & [нүүр] & [ноёд] & [осол] & [охид] & [судар] & [тав] & [татвар] & [түмпэн] & [төрөлхтөн] & [тойн] & [уушги(н)] & [фронт] & [хавчил] & [хайрхан] & [хөвүүн] & [хором] & [хятад] & [цүнхээл] & [шавь] & [шуугиан] & [элдэв] & [ястан] & [араг] & [африк] & [аялал] & [бааз] & [баатар] & [байгаль] & [балжин] & [бүрэнхий] & [бригад] & [буу(н)] & [бэлчир] & [гараг] & [гаслан] & [гилбэр] & [гутрал] & [дүү] & [должин] & [дургүй] & [дуртгал] & [европ] & [жамбал] & [үйлс] & [үхэл] & [өвчтөн] & [өлсгөлөн(г)] & [замбуулин(г)] & [захидал] & [зургаа(н)] & [зуу] & [ивээл] & [из] & [итгэл] & [лий] & [май] & [манайхан] & [муухай] & [нийслэл] & [нойтон] & [ням] & [одон(г)] & [отог] & [сайн] & [сонирхол] & [сэдэв] & [таваг] & [тань] & [түүвэр] & [төгөл] & [тэг] & [хазаар] & [хүүхээ] & [хөмөг] & [хөмрөг] & [хоолойн] & [хорхой] & [хуй] & [хуруу(н)] & [цахилгаан] & [цех] & [чадахгүй] & [шаазан(г)] & [шон] & [шумуул] & [шуудай] & [эгшин]
WORDFORM: замдаа & нутагтаа & хүүхдээ & чамдаа & түүндээ & талдаа & биендээ & нөхөртөө & эхнэртээ & ээждээ & өвөртөө & олондоо & эхдээ & эцэгтээ & түмэндээ & бурхандаа & жилдээ & усандаа & аавдаа & багшдаа & өрөөндөө & эзэндээ & сургуульдаа & хичээлдээ & байрандаа & толгойдоо & наддаа & хэсэгтээ & охиндоо & тэрүүхэндээ & бүхэндээ & чигтээ & нүүрэндээ & майхандаа & ханцуйдаа & хүүхэддээ & аягандаа & байшиндаа & болгондоо & зүгтээ & хэрэгтээ & нөхдөдөө & сугандаа & суудалдаа & улсдаа & хөнжилдөө & бодолдоо & нүүртээ & тэнгэртээ & бэлчээртээ & говьдоо & зохиолдоо & ижийдээ & найздаа & нөхөддөө & төрөлдөө & туждаа & туршдаа & хоолойдоо & хуруундаа & алгандаа & амьддаа & ахуйдаа & даргадаа & завьдаа & нэгдэлдээ & энгэртээ & юмдаа & авгайдаа & бүтээлдээ & биздээ & бэрдээ & малдаа & монголдоо & хүмүүстээ & хоймортоо & хотондоо & цэрэгтээ & эмгэндээ & эрхэндээ & бишгүйдээ & дуундаа & нөгөөдөө & халуундаа & хөгшиндөө & хоногтоо & шүлэгтээ & арддаа & байдалдаа & бусаддаа & дүүдээ & дөрөөндөө & өвгөндөө & зочиндоо & маргаашдаа & тойрондоо & тэдэндээ & хүсэлдээ & шанаандаа & авдартаа & дургүйдээ & дэлхийдээ & дээлдээ & өвөөдөө & өнөөдөртөө & зуухандаа & нийгэмдээ & сардаа & сүүндээ & төрдөө & урьддаа & хацартаа & хотдоо & чадахгүйдээ & шавьдаа & эгчдээ & эмээдээ & эрхшээлдээ
QGRAM: <DAT-POSS.REFL>156 & <DAT-POSS.REFL>113 & <DAT-POSS.REFL>103 & <DAT-POSS.REFL>71 & <DAT-POSS.REFL>66 & <DAT-POSS.REFL>56 & <DAT-POSS.REFL>44 & <DAT-POSS.REFL>42 & <DAT-POSS.REFL>36 & <DAT-POSS.REFL>36 & <DAT-POSS.REFL>35 & <DAT-POSS.REFL>32 & <DAT-POSS.REFL>32 & <DAT-POSS.REFL>30 & <DAT-POSS.REFL>29 & <DAT-POSS.REFL>27 & <DAT-POSS.REFL>26 & <DAT-POSS.REFL>26 & <DAT-POSS.REFL>25 & <DAT-POSS.REFL>25 & <DAT-POSS.REFL>24 & <DAT-POSS.REFL>24 & <DAT-POSS.REFL>22 & <DAT-POSS.REFL>22 & <DAT-POSS.REFL>21 & <DAT-POSS.REFL>21 & <DAT-POSS.REFL>20 & <DAT-POSS.REFL>20 & <DAT-POSS.REFL>19 & <DAT-POSS.REFL>19 & <DAT-POSS.REFL>18 & <DAT-POSS.REFL>18 & <DAT-POSS.REFL>17 & <DAT-POSS.REFL>16 & <DAT-POSS.REFL>16 & <DAT-POSS.REFL>16 & <DAT-POSS.REFL>15 & <DAT-POSS.REFL>15 & <DAT-POSS.REFL>14 & <DAT-POSS.REFL>14 & <DAT-POSS.REFL>14 & <DAT-POSS.REFL>13 & <DAT-POSS.REFL>13 & <DAT-POSS.REFL>13 & <DAT-POSS.REFL>13 & <DAT-POSS.REFL>13 & <DAT-POSS.REFL>12 & <DAT-POSS.REFL>11 & <DAT-POSS.REFL>11 & <DAT-POSS.REFL>10 & <DAT-POSS.REFL>10 & <DAT-POSS.REFL>10 & <DAT-POSS.REFL>10 & <DAT-POSS.REFL>10 & <DAT-POSS.REFL>10 & <DAT-POSS.REFL>10 & <DAT-POSS.REFL>10 & <DAT-POSS.REFL>10 & <DAT-POSS.REFL>10 & <DAT-POSS.REFL>10 & <DAT-POSS.REFL>9 & <DAT-POSS.REFL>9 & <DAT-POSS.REFL>9 & <DAT-POSS.REFL>9 & <DAT-POSS.REFL>9 & <DAT-POSS.REFL>9 & <DAT-POSS.REFL>9 & <DAT-POSS.REFL>9 & <DAT-POSS.REFL>8 & <DAT-POSS.REFL>8 & <DAT-POSS.REFL>8 & <DAT-POSS.REFL>8 & <DAT-POSS.REFL>8 & <DAT-POSS.REFL>8 & <DAT-POSS.REFL>8 & <DAT-POSS.REFL>8 & <DAT-POSS.REFL>8 & <DAT-POSS.REFL>8 & <DAT-POSS.REFL>8 & <DAT-POSS.REFL>8 & <DAT-POSS.REFL>7 & <DAT-POSS.REFL>7 & <DAT-POSS.REFL>7 & <DAT-POSS.REFL>7 & <DAT-POSS.REFL>7 & <DAT-POSS.REFL>7 & <DAT-POSS.REFL>7 & <DAT-POSS.REFL>6 & <DAT-POSS.REFL>6 & <DAT-POSS.REFL>6 & <DAT-POSS.REFL>6 & <DAT-POSS.REFL>6 & <DAT-POSS.REFL>6 & <DAT-POSS.REFL>6 & <DAT-POSS.REFL>6 & <DAT-POSS.REFL>6 & <DAT-POSS.REFL>6 & <DAT-POSS.REFL>6 & <DAT-POSS.REFL>6 & <DAT-POSS.REFL>5 & <DAT-POSS.REFL>5 & <DAT-POSS.REFL>5 & <DAT-POSS.REFL>5 & <DAT-POSS.REFL>5 & <DAT-POSS.REFL>5 & <DAT-POSS.REFL>5 & <DAT-POSS.REFL>5 & <DAT-POSS.REFL>5 & <DAT-POSS.REFL>5 & <DAT-POSS.REFL>5 & <DAT-POSS.REFL>5 & <DAT-POSS.REFL>5 & <DAT-POSS.REFL>5 & <DAT-POSS.REFL>5 & <DAT-POSS.REFL>5 & <DAT-POSS.REFL>5 & <DAT-POSS.REFL>5 & <DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[зам]>156 & <[нутаг]>113 & <[хүүхэд]>103 & <[чам]>71 & <[түүн]>66 & <[тал]>56 & <[*бие(н)]>44 & <[нөхөр]>42 & <[эхнэр]>36 & <[ээж]>36 & <[өвөр]>35 & <[олон]>32 & <[эх]>32 & <[эцэг]>30 & <[түмэн]>29 & <[бурхан]>27 & <[жил]>26 & <[усан]>26 & <[аав]>25 & <[багш]>25 & <[өрөө(н)]>24 & <[эзэн]>24 & <[сургууль]>22 & <[хичээл]>22 & <[байран]>21 & <[толгой]>21 & <[над]>20 & <[хэсэг]>20 & <[охин]>19 & <[тэрүүхэн]>19 & <[бүхэн]>18 & <[чиг]>18 & <[**нүүр(эн)]>17 & <[майхан]>16 & <[ханцуй]>16 & <[хүүхэд]>16 & <[аяга(н)]>15 & <[байшин(г)]>15 & <[болгон]>14 & <[зүг]>14 & <[хэрэг]>14 & <[нөхөд]>13 & <[суга(н)]>13 & <[суудал]>13 & <[улс]>13 & <[хөнжил]>13 & <[бодол]>12 & <[нүүр]>11 & <[тэнгэр]>11 & <[бэлчээр]>10 & <[говь]>10 & <[зохиол]>10 & <[ижий]>10 & <[найз]>10 & <[нөхөд]>10 & <[төрөл]>10 & <[туж]>10 & <[турш]>10 & <[хоолой]>10 & <[хуруу(н)]>10 & <[**алга(н)]>9 & <[амьд]>9 & <[ахуй]>9 & <[дарга]>9 & <[завь]>9 & <[нэгдэл]>9 & <[энгэр]>9 & <[юм]>9 & <[авгай]>8 & <[бүтээл]>8 & <[биз]>8 & <[бэр]>8 & <[мал]>8 & <[монгол]>8 & <[хүмүүс]>8 & <[хоймор]>8 & <[хотон(г)]>8 & <[цэрэг]>8 & <[эмгэн]>8 & <[эрхэн]>8 & <[бишгүй]>7 & <[дуу(н)]>7 & <[нөгөө]>7 & <[халуун]>7 & <[хөгшин]>7 & <[хоног]>7 & <[шүлэг]>7 & <[ард]>6 & <[байдал]>6 & <[бусад]>6 & <[дүү]>6 & <[дөрөө(н)]>6 & <[өвгөн]>6 & <[зочин]>6 & <[маргааш]>6 & <[тойрон]>6 & <[тэдэн]>6 & <[хүсэл]>6 & <[шанаа(н)]>6 & <[авдар]>5 & <[дургүй]>5 & <[дэлхий]>5 & <[дээл]>5 & <[өвөө]>5 & <[өнөөдөр]>5 & <[зуухан]>5 & <[нийгэм]>5 & <[сар]>5 & <[сүү(н)]>5 & <[төр]>5 & <[урьд]>5 & <[хацар]>5 & <[хот]>5 & <[чадахгүй]>5 & <[шавь]>5 & <[эгч]>5 & <[эмээ]>5 & <[эрхшээл]>5
QFLEX: даа & таа & дээ & даа & дээ & даа & # & т{U+ø4E9}{U+ø4E9} & тээ & дээ & т{U+ø4E9}{U+ø4E9} & доо & дээ & тээ & дээ & даа & дээ & даа & даа & даа & нд{U+ø4E9}{U+ø4E9} & дээ & даа & дээ & даа & доо & даа & тээ & доо & дээ & дээ & тээ & ндээ & даа & даа & дээ & даа & даа & доо & тээ & тээ & # & даа & даа & # & д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & доо & тээ & тээ & тээ & доо & доо & дээ & даа & д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & даа & даа & доо & даа & ндаа & даа & даа & даа & даа & дээ & тээ & даа & даа & дээ & дээ & дээ & даа & доо & тээ & тоо & доо & тээ & дээ & дээ & дээ & даа & д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & даа & д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & тоо & тээ & даа & даа & даа & дээ & нд{U+ø4E9}{U+ø4E9} & д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & доо & даа & доо & дээ & дээ & даа & таа & дээ & дээ & дээ & д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & т{U+ø4E9}{U+ø4E9} & даа & дээ & даа & дээ & д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & даа & таа & доо & дээ & даа & дээ & дээ & дээ
REVWORD: аадмаз & аатгатун & ээдх}FA40+U{}FA40+U{х & аадмач & ээдн}FA40+U{}FA40+U{т & аадлат & ээднеиб & }9E40+U{}9E40+U{тр}9E40+U{х}9E40+U{н & ээтрэнхэ & ээджээ & }9E40+U{}9E40+U{тр}9E40+U{в}9E40+U{ & оодноло & ээдхэ & ээтгэцэ & ээднэм}FA40+U{т & ааднахруб & ээдлиж & ааднасу & аадваа & аадшгаб & }9E40+U{}9E40+U{дн}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{ & ээднэзэ & аадьлуугрус & ээдлээчих & ааднарйаб & оодйоглот & ааддан & ээтгэсэх & ооднихо & ээднэх}FA40+U{}FA40+U{рэт & ээднэх}FA40+U{б & ээтгич & ээднэр}FA40+U{}FA40+U{н & ааднахйам & аадйуцнах & ээддэх}FA40+U{}FA40+U{х & ааднагяа & ааднишйаб & оодноглоб & ээтг}FA40+U{з & ээтгэрэх & }9E40+U{}9E40+U{д}9E40+U{дх}9E40+U{н & ааднагус & аадладуус & аадслу & }9E40+U{}9E40+U{длижн}9E40+U{х & оодлодоб & ээтр}FA40+U{}FA40+U{н & ээтрэгнэт & ээтрээчлэб & оодьвог & оодлоихоз & ээдйижи & аадзйан & }9E40+U{}9E40+U{дд}9E40+U{х}9E40+U{н & }9E40+U{}9E40+U{дл}9E40+U{р}9E40+U{т & ааджут & аадшрут & оодйолоох & ааднуурух & ааднагла & ааддьма & аадйуха & аадаград & аадьваз & ээдлэдгэн & ээтрэгнэ & аадмю & аадйагва & ээдлээт}FA40+U{б & ээдзиб & ээдрэб & аадлам & оодлогном & ээтс}FA40+U{}FA40+U{м}FA40+U{х & оотромйох & ооднотох & ээтгэрэц & ээднэгмэ & ээднэхрэ & ээдй}FA40+U{гшиб & ааднууд & }9E40+U{}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{н & ааднуулах & }9E40+U{}9E40+U{днишг}9E40+U{х & оотгонох & ээтгэл}FA40+U{ш & ааддра & аадладйаб & ааддасуб & ээд}FA40+U{}FA40+U{д & }9E40+U{}9E40+U{дн}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{д & }9E40+U{}9E40+U{дн}9E40+U{гв}9E40+U{ & оодничоз & аадшааграм & ооднорйот & ээднэдэт & ээдлэс}FA40+U{х & ааднаанаш & аатрадва & ээдй}FA40+U{груд & ээдйихлэд & ээдлээд & }9E40+U{}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{в}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{тр}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{ & ааднахууз & ээдмэгйин & аадрас & ээдн}FA40+U{}FA40+U{с & }9E40+U{}9E40+U{др}9E40+U{т & ааддьру & аатрацах & оодтох & ээдй}FA40+U{гхадач & аадьваш & ээдчгэ & ээдээмэ & ээдлээшхрэ
FREQ: 1988
FREQALL: 880
RANG: 60
QWORDF: <замдаа>156 & <нутагтаа>113 & <хүүхдээ>103 & <чамдаа>71 & <түүндээ>66 & <талдаа>56 & <биендээ>44 & <нөхөртөө>42 & <эхнэртээ>36 & <ээждээ>36 & <өвөртөө>35 & <олондоо>32 & <эхдээ>32 & <эцэгтээ>30 & <түмэндээ>29 & <бурхандаа>27 & <жилдээ>26 & <усандаа>26 & <аавдаа>25 & <багшдаа>25 & <өрөөндөө>24 & <эзэндээ>24 & <сургуульдаа>22 & <хичээлдээ>22 & <байрандаа>21 & <толгойдоо>21 & <наддаа>20 & <хэсэгтээ>20 & <охиндоо>19 & <тэрүүхэндээ>19 & <бүхэндээ>18 & <чигтээ>18 & <нүүрэндээ>17 & <майхандаа>16 & <ханцуйдаа>16 & <хүүхэддээ>16 & <аягандаа>15 & <байшиндаа>15 & <болгондоо>14 & <зүгтээ>14 & <хэрэгтээ>14 & <нөхдөдөө>13 & <сугандаа>13 & <суудалдаа>13 & <улсдаа>13 & <хөнжилдөө>13 & <бодолдоо>12 & <нүүртээ>11 & <тэнгэртээ>11 & <бэлчээртээ>10 & <говьдоо>10 & <зохиолдоо>10 & <ижийдээ>10 & <найздаа>10 & <нөхөддөө>10 & <төрөлдөө>10 & <туждаа>10 & <туршдаа>10 & <хоолойдоо>10 & <хуруундаа>10 & <алгандаа>9 & <амьддаа>9 & <ахуйдаа>9 & <даргадаа>9 & <завьдаа>9 & <нэгдэлдээ>9 & <энгэртээ>9 & <юмдаа>9 & <авгайдаа>8 & <бүтээлдээ>8 & <биздээ>8 & <бэрдээ>8 & <малдаа>8 & <монголдоо>8 & <хүмүүстээ>8 & <хоймортоо>8 & <хотондоо>8 & <цэрэгтээ>8 & <эмгэндээ>8 & <эрхэндээ>8 & <бишгүйдээ>7 & <дуундаа>7 & <нөгөөдөө>7 & <халуундаа>7 & <хөгшиндөө>7 & <хоногтоо>7 & <шүлэгтээ>7 & <арддаа>6 & <байдалдаа>6 & <бусаддаа>6 & <дүүдээ>6 & <дөрөөндөө>6 & <өвгөндөө>6 & <зочиндоо>6 & <маргаашдаа>6 & <тойрондоо>6 & <тэдэндээ>6 & <хүсэлдээ>6 & <шанаандаа>6 & <авдартаа>5 & <дургүйдээ>5 & <дэлхийдээ>5 & <дээлдээ>5 & <өвөөдөө>5 & <өнөөдөртөө>5 & <зуухандаа>5 & <нийгэмдээ>5 & <сардаа>5 & <сүүндээ>5 & <төрдөө>5 & <урьддаа>5 & <хацартаа>5 & <хотдоо>5 & <чадахгүйдээ>5 & <шавьдаа>5 & <эгчдээ>5 & <эмээдээ>5 & <эрхшээлдээ>5
GRAMFORM: DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [зам] & [нутаг] & [хүүхэд] & [чам] & [түүн] & [тал] & [*бие(н)] & [нөхөр] & [эхнэр] & [ээж] & [өвөр] & [олон] & [эх] & [эцэг] & [түмэн] & [бурхан] & [жил] & [усан] & [аав] & [багш] & [өрөө(н)] & [эзэн] & [сургууль] & [хичээл] & [байран] & [толгой] & [над] & [хэсэг] & [охин] & [тэрүүхэн] & [бүхэн] & [чиг] & [**нүүр(эн)] & [майхан] & [ханцуй] & [хүүхэд] & [аяга(н)] & [байшин(г)] & [болгон] & [зүг] & [хэрэг] & [нөхөд] & [суга(н)] & [суудал] & [улс] & [хөнжил] & [бодол] & [нүүр] & [тэнгэр] & [бэлчээр] & [говь] & [зохиол] & [ижий] & [найз] & [нөхөд] & [төрөл] & [туж] & [турш] & [хоолой] & [хуруу(н)] & [**алга(н)] & [амьд] & [ахуй] & [дарга] & [завь] & [нэгдэл] & [энгэр] & [юм] & [авгай] & [бүтээл] & [биз] & [бэр] & [мал] & [монгол] & [хүмүүс] & [хоймор] & [хотон(г)] & [цэрэг] & [эмгэн] & [эрхэн] & [бишгүй] & [дуу(н)] & [нөгөө] & [халуун] & [хөгшин] & [хоног] & [шүлэг] & [ард] & [байдал] & [бусад] & [дүү] & [дөрөө(н)] & [өвгөн] & [зочин] & [маргааш] & [тойрон] & [тэдэн] & [хүсэл] & [шанаа(н)] & [авдар] & [дургүй] & [дэлхий] & [дээл] & [өвөө] & [өнөөдөр] & [зуухан] & [нийгэм] & [сар] & [сүү(н)] & [төр] & [урьд] & [хацар] & [хот] & [чадахгүй] & [шавь] & [эгч] & [эмээ] & [эрхшээл]
WORDFORM: мориндоо & үүндээ & мөрөндөө & эхэндээ & хониндоо
QGRAM: <DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>89 & <DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>24 & <DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>17 & <DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>8 & <DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>7
QLEX: <[морин]@[морь (морин)]>89 & <[үүн]@[үү(н)]>24 & <[мөрөн]@[мөр(өн)]>17 & <[эхэн]@[эх(эн)]>8 & <[хонин]@[хонь (хонин)]>7
QFLEX: доо;доо & дээ;дээ & д{U+ø4E9}{U+ø4E9};д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & дээ;дээ & доо;доо
REVWORD: оодниром & ээдн}FA40+U{}FA40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{дн}9E40+U{р}9E40+U{м & ээднэхэ & ооднинох
FREQ: 145
FREQALL: 36
RANG: 205
QWORDF: <мориндоо>89 & <үүндээ>24 & <мөрөндөө>17 & <эхэндээ>8 & <хониндоо>7
GRAMFORM: DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [морин]@[морь (морин)] & [үүн]@[үү(н)] & [мөрөн]@[мөр(өн)] & [эхэн]@[эх(эн)] & [хонин]@[хонь (хонин)]
WORDFORM: ахындаа
QGRAM: <DAT-POSS.REFL@GEN-DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[ахын]@[ах]>5
QFLEX: даа;ындаа
REVWORD: аадныха
FREQ: 5
FREQALL: 0
RANG: 508
QWORDF: <ахындаа>5
GRAMFORM: DAT-POSS.REFL@GEN-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [ахын]@[ах]
WORDFORM: хашаандаа & өвөлжөөндөө
QGRAM: <DAT-POSS.REFL@N.PROC-DAT-POSS.REFL>10 & <DAT-POSS.REFL@N.PROC-DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[хашаа(н)]@[хаших]>10 & <[өвөлжөө(н)]@[өвөлжих]>5
QFLEX: даа;аандаа & #
REVWORD: ааднаашах & }9E40+U{}9E40+U{дн}9E40+U{}9E40+U{жл}9E40+U{в}9E40+U{
FREQ: 15
FREQALL: 0
RANG: 399
QWORDF: <хашаандаа>10 & <өвөлжөөндөө>5
GRAMFORM: DAT-POSS.REFL@N.PROC-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [хашаа(н)]@[хаших] & [өвөлжөө(н)]@[өвөлжих]
WORDFORM: байгаадаа & одоодоо
QGRAM: <DAT-POSS.REFL@PC.DUR-DAT-POSS.REFL>37 & <DAT-POSS.REFL@PC.DUR-DAT-POSS.REFL>10
QLEX: <[байгаа]@[байх]>37 & <[одоо]@[одох]>10
QFLEX: даа & доо;одоо
REVWORD: аадаагйаб & оодоодо
FREQ: 47
FREQALL: 0
RANG: 291
QWORDF: <байгаадаа>37 & <одоодоо>10
GRAMFORM: DAT-POSS.REFL@PC.DUR-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [байгаа]@[байх] & [одоо]@[одох]
WORDFORM: мэдэхгүйдээ
QGRAM: <DAT-POSS.REFL@PC.INF-CAR-NOM->10
QLEX: <[мэдэхгүй]@[мэдэх]>10
QFLEX: дээ
REVWORD: ээдй}FA40+U{гхэдэм
FREQ: 10
FREQALL: 0
RANG: 436
QWORDF: <мэдэхгүйдээ>10
GRAMFORM: DAT-POSS.REFL@PC.INF-CAR-NOM-
LEXEMA: [мэдэхгүй]@[мэдэх]
WORDFORM: нулимсандаа & авсандаа & сандарсандаа & олсондоо
QGRAM: <DAT-POSS.REFL@PC.PRF-DAT-POSS.REFL>8 & <DAT-POSS.REFL@PC.PRF-DAT-POSS.REFL>6 & <DAT-POSS.REFL@PC.PRF-DAT-POSS.REFL>6 & <DAT-POSS.REFL@PC.PRF-DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[нулимс(ан)]@[нулимах]>8 & <[авс(ан)]@[авах]>6 & <[сандарсан]@[сандрах]>6 & <[олс(он)]@[олох]>5
QFLEX: даа;сандаа & даа;сандаа & даа;арсандаа & доо;сондоо
REVWORD: ааднасмилун & ааднасва & ааднасраднас & оодносло
FREQ: 25
FREQALL: 4
RANG: 348
QWORDF: <нулимсандаа>8 & <авсандаа>6 & <сандарсандаа>6 & <олсондоо>5
GRAMFORM: DAT-POSS.REFL@PC.PRF-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [нулимс(ан)]@[нулимах] & [авс(ан)]@[авах] & [сандарсан]@[сандрах] & [олс(он)]@[олох]
WORDFORM: амьдралдаа
QGRAM: <DAT-POSS.REFL@V.RECP-PC.DUR-NOM>37
QLEX: <[амьдрал]@[амьдрах]>37
QFLEX: даа;лдаа
REVWORD: аадлардьма
FREQ: 37
FREQALL: 4
RANG: 310
QWORDF: <амьдралдаа>37
GRAMFORM: DAT-POSS.REFL@V.RECP-PC.DUR-NOM
LEXEMA: [амьдрал]@[амьдрах]
WORDFORM: төрсөндөө
QGRAM: <DAT-POSS.REFL@VF.IND.PRF-DAT-POSS.REFL>7
QLEX: <[төрсөн]@[төрөх]>7
QFLEX: д{U+ø4E9}{U+ø4E9};с{U+ø4E9}нд{U+ø4E9}{U+ø4E9}
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{дн}9E40+U{ср}9E40+U{т
FREQ: 7
FREQALL: 0
RANG: 470
QWORDF: <төрсөндөө>7
GRAMFORM: DAT-POSS.REFL@VF.IND.PRF-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [төрсөн]@[төрөх]
WORDFORM: алтайд & эмэгтэйд & улиастайд
QGRAM: <DAT@COM-DAT>9 & <DAT@COM-DAT>9 & <DAT@COM-DAT>7
QLEX: <[алтай]@[ал]>9 & <[эмэгтэй]@[эмэг]>9 & <[улиастай]@[улиас(ан)]>7
QFLEX: д;тайд & д;тэйд & д;тайд
REVWORD: дйатла & дйэтгэмэ & дйатсаилу
FREQ: 25
FREQALL: 48
RANG: 349
QWORDF: <алтайд>9 & <эмэгтэйд>9 & <улиастайд>7
GRAMFORM: DAT@COM-DAT
LEXEMA: [алтай]@[ал] & [эмэгтэй]@[эмэг] & [улиастай]@[улиас(ан)]
WORDFORM: хараад & ороод & суугаад & хүрээд & бариад & босоод & мэдээд & унаад & алдаад & зогсоод & уугаад & татаад & эргээд & хэвтээд & дагаад & дараад & өргөөд & засаад & цохиод & унтаад & арчаад & оролдоод & сэрээд & шивнээд & алхаад & даваад & уйлаад & зүтгээд & харваад & ажаад & холбоод & амраад & ачаад & аниад & үглээд & түшээд & захиад & зураад & дүүрээд & дэлгээд & солиод & ургаад & зэхээд & хазаад & шахаад & зөрөөд & түлээд & ухаад & хатгаад & ярилцаад & өвөөд & залаад & залгаад & багадаад & балбаад & углаад & чагнаад & шигшээд & өгсөөд & орилоод & түлхээд & тушаад & хадаад & хоргодоод & цагдаад & агсаад & гишгээд & дэлсээд & зандраад & манаад & мандаад & огтлоод & одоод & сахиад & хүлээд & чарлаад & бөгтрөөд & дамжаад & үрээд & зангираад & зэрэгцээд & түгжээд & төлөөд & тэлээд & учраад & хөллөөд
QGRAM: <DAT@CVB.ANT>547 & <DAT@CVB.ANT>321 & <DAT@CVB.ANT>278 & <DAT@CVB.ANT>213 & <DAT@CVB.ANT>169 & <DAT@CVB.ANT>151 & <DAT@CVB.ANT>127 & <DAT@CVB.ANT>121 & <DAT@CVB.ANT>117 & <DAT@CVB.ANT>105 & <DAT@CVB.ANT>81 & <DAT@CVB.ANT>79 & <DAT@CVB.ANT>78 & <DAT@CVB.ANT>73 & <DAT@CVB.ANT>65 & <DAT@CVB.ANT>55 & <DAT@CVB.ANT>49 & <DAT@CVB.ANT>45 & <DAT@CVB.ANT>37 & <DAT@CVB.ANT>36 & <DAT@CVB.ANT>35 & <DAT@CVB.ANT>27 & <DAT@CVB.ANT>25 & <DAT@CVB.ANT>25 & <DAT@CVB.ANT>22 & <DAT@CVB.ANT>22 & <DAT@CVB.ANT>22 & <DAT@CVB.ANT>21 & <DAT@CVB.ANT>21 & <DAT@CVB.ANT>20 & <DAT@CVB.ANT>20 & <DAT@CVB.ANT>19 & <DAT@CVB.ANT>19 & <DAT@CVB.ANT>16 & <DAT@CVB.ANT>16 & <DAT@CVB.ANT>16 & <DAT@CVB.ANT>14 & <DAT@CVB.ANT>14 & <DAT@CVB.ANT>13 & <DAT@CVB.ANT>13 & <DAT@CVB.ANT>13 & <DAT@CVB.ANT>13 & <DAT@CVB.ANT>12 & <DAT@CVB.ANT>11 & <DAT@CVB.ANT>11 & <DAT@CVB.ANT>10 & <DAT@CVB.ANT>10 & <DAT@CVB.ANT>10 & <DAT@CVB.ANT>10 & <DAT@CVB.ANT>10 & <DAT@CVB.ANT>9 & <DAT@CVB.ANT>9 & <DAT@CVB.ANT>9 & <DAT@CVB.ANT>8 & <DAT@CVB.ANT>8 & <DAT@CVB.ANT>8 & <DAT@CVB.ANT>8 & <DAT@CVB.ANT>8 & <DAT@CVB.ANT>7 & <DAT@CVB.ANT>7 & <DAT@CVB.ANT>7 & <DAT@CVB.ANT>7 & <DAT@CVB.ANT>7 & <DAT@CVB.ANT>7 & <DAT@CVB.ANT>7 & <DAT@CVB.ANT>6 & <DAT@CVB.ANT>6 & <DAT@CVB.ANT>6 & <DAT@CVB.ANT>6 & <DAT@CVB.ANT>6 & <DAT@CVB.ANT>6 & <DAT@CVB.ANT>6 & <DAT@CVB.ANT>6 & <DAT@CVB.ANT>6 & <DAT@CVB.ANT>6 & <DAT@CVB.ANT>6 & <DAT@CVB.ANT>5 & <DAT@CVB.ANT>5 & <DAT@CVB.ANT>5 & <DAT@CVB.ANT>5 & <DAT@CVB.ANT>5 & <DAT@CVB.ANT>5 & <DAT@CVB.ANT>5 & <DAT@CVB.ANT>5 & <DAT@CVB.ANT>5 & <DAT@CVB.ANT>5
QLEX: <[хараа]@[харах]>547 & <[ороо]@[орох]>321 & <[суугаа]@[суух]>278 & <[хүрээ]@[хүрэх]>213 & <[бариа]@[барих]>169 & <[босоо]@[босох]>151 & <[мэдээ]@[мэдэх]>127 & <[унаа]@[унах]>121 & <[алдаа]@[алдах]>117 & <[зогсоо]@[зогсох]>105 & <[уугаа]@[уух]>81 & <[татаа]@[татах]>79 & <[эргээ]@[эргэх]>78 & <[хэвтээ]@[хэвтэх]>73 & <[дагаа]@[дагах]>65 & <[дараа]@[дарах]>55 & <[өргөө]@[өргөх]>49 & <[засаа]@[засах]>45 & <[цохио]@[цохих]>37 & <[унтаа]@[унтах]>36 & <[арчаа]@[арчих]>35 & <[оролдоо]@[оролдох]>27 & <[сэрээ]@[сэрэх]>25 & <[шивнээ]@[шивнэх]>25 & <[алхаа]@[алхах]>22 & <[даваа]@[давах]>22 & <[уйлаа]@[уйлах]>22 & <[зүтгээ]@[зүтгэх]>21 & <[харваа]@[харвах]>21 & <[ажаа]@[ажих]>20 & <[холбоо]@[холбох]>20 & <[амраа]@[амрах]>19 & <[ачаа]@[ачих]>19 & <[аниа]@[аних]>16 & <[үглээ]@[үглэх]>16 & <[түшээ]@[түших]>16 & <[захиа]@[захих]>14 & <[зураа]@[зурах]>14 & <[дүүрээ]@[дүүрэх]>13 & <[дэлгээ]@[дэлгэх]>13 & <[солио]@[солих]>13 & <[ургаа]@[ургах]>13 & <[зэхээ]@[зэхэх]>12 & <[хазаа]@[хазах]>11 & <[шахаа]@[шахах]>11 & <[зөрөө]@[зөрөх]>10 & <[түлээ]@[түлэх]>10 & <[ухаа]@[ухах]>10 & <[хатгаа]@[хатгах]>10 & <[ярилцаа]@[ярилцах]>10 & <[өвөө]@[өвөх]>9 & <[залаа]@[залах]>9 & <[залгаа]@[залгах]>9 & <[багадаа]@[багадах]>8 & <[балбаа]@[балбах]>8 & <[углаа]@[углах]>8 & <[чагнаа]@[чагнах]>8 & <[шигшээ]@[шигших]>8 & <[өгсөө]@[өгсөх]>7 & <[орилоо]@[орилох]>7 & <[түлхээ]@[түлхэх]>7 & <[тушаа]@[туших]>7 & <[хадаа]@[хадах]>7 & <[хоргодоо]@[хоргодох]>7 & <[цагдаа]@[цагдах]>7 & <[агсаа]@[агсах]>6 & <[гишгээ]@[гишгэх]>6 & <[дэлсээ]@[дэлсэх]>6 & <[зандраа]@[зандрах]>6 & <[манаа]@[манах]>6 & <[мандаа]@[мандах]>6 & <[огтлоо]@[огтлох]>6 & <[одоо]@[одох]>6 & <[сахиа]@[сахих]>6 & <[хүлээ]@[хүлэх]>6 & <[чарлаа]@[чарлах]>6 & <[бөгтрөө]@[бөгтрөх]>5 & <[дамжаа]@[дамжих]>5 & <[үрээ]@[үрэх]>5 & <[зангираа]@[зангирах]>5 & <[зэрэгцээ]@[зэрэгцэх]>5 & <[түгжээ]@[түгжих]>5 & <[төлөө]@[төлөх]>5 & <[тэлээ]@[тэлэх]>5 & <[учраа]@[учрах]>5 & <[хөллөө]@[хөллөх]>5
QFLEX: д;ад & д;од & д;гаад & д;эд & д;ад & д;од & д;эд & д;ад & д;ад & д;од & д;гаад & д;ад & д;эд & д;эд & д;ад & д;ад & д;{U+ø4E9}д & д;ад & д;од & д;ад & д;аад & д;од & д;эд & д;эд & д;ад & д;ад & д;ад & д;эд & д;ад & д;аад & д;од & д;ад & д;аад & д;ад & д;эд & д;ээд & д;ад & д;ад & д;эд & д;эд & д;од & д;ад & д;эд & д;ад & д;ад & д;{U+ø4E9}д & д;эд & д;ад & д;ад & д;ад & д;{U+ø4E9}д & д;ад & д;ад & д;ад & д;ад & д;ад & д;ад & д;ээд & д;{U+ø4E9}д & д;од & д;эд & д;аад & д;ад & д;од & д;ад & д;ад & д;эд & д;эд & д;ад & д;ад & д;ад & д;од & д;од & д;ад & д;эд & д;ад & д;{U+ø4E9}д & д;аад & д;эд & д;ад & д;эд & д;ээд & д;{U+ø4E9}д & д;эд & д;ад & д;{U+ø4E9}д
REVWORD: даарах & дооро & даагуус & дээр}FA40+U{х & даираб & доособ & дээдэм & даану & даадла & доосгоз & даагуу & даатат & дээгрэ & дээтвэх & даагад & даарад & д}9E40+U{}9E40+U{гр}9E40+U{ & даасаз & доихоц & даатну & даачра & доодлоро & дээрэс & дээнвиш & даахла & даавад & даалйу & дээгт}FA40+U{з & дааврах & даажа & дооблох & даарма & даача & даина & дээлг}FA40+U{ & дээш}FA40+U{т & даихаз & дааруз & дээр}FA40+U{}FA40+U{д & дээглэд & доилос & даагру & дээхэз & даазах & даахаш & д}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{з & дээл}FA40+U{т & дааху & даагтах & даацлиря & д}9E40+U{}9E40+U{в}9E40+U{ & даалаз & дааглаз & даадагаб & дааблаб & даалгу & даангач & дээшгиш & д}9E40+U{}9E40+U{сг}9E40+U{ & доолиро & дээхл}FA40+U{т & даашут & даадах & доодогрох & даадгац & даасга & дээгшиг & дээслэд & даардназ & даанам & дааднам & доолтго & доодо & даихас & дээл}FA40+U{х & даалрач & д}9E40+U{}9E40+U{ртг}9E40+U{б & даажмад & дээр}FA40+U{ & дааригназ & дээцгэрэз & дээжг}FA40+U{т & д}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{т & дээлэт & даарчу & д}9E40+U{}9E40+U{лл}9E40+U{х
FREQ: 3489
FREQALL: 3600
RANG: 40
QWORDF: <хараад>547 & <ороод>321 & <суугаад>278 & <хүрээд>213 & <бариад>169 & <босоод>151 & <мэдээд>127 & <унаад>121 & <алдаад>117 & <зогсоод>105 & <уугаад>81 & <татаад>79 & <эргээд>78 & <хэвтээд>73 & <дагаад>65 & <дараад>55 & <өргөөд>49 & <засаад>45 & <цохиод>37 & <унтаад>36 & <арчаад>35 & <оролдоод>27 & <сэрээд>25 & <шивнээд>25 & <алхаад>22 & <даваад>22 & <уйлаад>22 & <зүтгээд>21 & <харваад>21 & <ажаад>20 & <холбоод>20 & <амраад>19 & <ачаад>19 & <аниад>16 & <үглээд>16 & <түшээд>16 & <захиад>14 & <зураад>14 & <дүүрээд>13 & <дэлгээд>13 & <солиод>13 & <ургаад>13 & <зэхээд>12 & <хазаад>11 & <шахаад>11 & <зөрөөд>10 & <түлээд>10 & <ухаад>10 & <хатгаад>10 & <ярилцаад>10 & <өвөөд>9 & <залаад>9 & <залгаад>9 & <багадаад>8 & <балбаад>8 & <углаад>8 & <чагнаад>8 & <шигшээд>8 & <өгсөөд>7 & <орилоод>7 & <түлхээд>7 & <тушаад>7 & <хадаад>7 & <хоргодоод>7 & <цагдаад>7 & <агсаад>6 & <гишгээд>6 & <дэлсээд>6 & <зандраад>6 & <манаад>6 & <мандаад>6 & <огтлоод>6 & <одоод>6 & <сахиад>6 & <хүлээд>6 & <чарлаад>6 & <бөгтрөөд>5 & <дамжаад>5 & <үрээд>5 & <зангираад>5 & <зэрэгцээд>5 & <түгжээд>5 & <төлөөд>5 & <тэлээд>5 & <учраад>5 & <хөллөөд>5
GRAMFORM: DAT@CVB.ANT
LEXEMA: [хараа]@[харах] & [ороо]@[орох] & [суугаа]@[суух] & [хүрээ]@[хүрэх] & [бариа]@[барих] & [босоо]@[босох] & [мэдээ]@[мэдэх] & [унаа]@[унах] & [алдаа]@[алдах] & [зогсоо]@[зогсох] & [уугаа]@[уух] & [татаа]@[татах] & [эргээ]@[эргэх] & [хэвтээ]@[хэвтэх] & [дагаа]@[дагах] & [дараа]@[дарах] & [өргөө]@[өргөх] & [засаа]@[засах] & [цохио]@[цохих] & [унтаа]@[унтах] & [арчаа]@[арчих] & [оролдоо]@[оролдох] & [сэрээ]@[сэрэх] & [шивнээ]@[шивнэх] & [алхаа]@[алхах] & [даваа]@[давах] & [уйлаа]@[уйлах] & [зүтгээ]@[зүтгэх] & [харваа]@[харвах] & [ажаа]@[ажих] & [холбоо]@[холбох] & [амраа]@[амрах] & [ачаа]@[ачих] & [аниа]@[аних] & [үглээ]@[үглэх] & [түшээ]@[түших] & [захиа]@[захих] & [зураа]@[зурах] & [дүүрээ]@[дүүрэх] & [дэлгээ]@[дэлгэх] & [солио]@[солих] & [ургаа]@[ургах] & [зэхээ]@[зэхэх] & [хазаа]@[хазах] & [шахаа]@[шахах] & [зөрөө]@[зөрөх] & [түлээ]@[түлэх] & [ухаа]@[ухах] & [хатгаа]@[хатгах] & [ярилцаа]@[ярилцах] & [өвөө]@[өвөх] & [залаа]@[залах] & [залгаа]@[залгах] & [багадаа]@[багадах] & [балбаа]@[балбах] & [углаа]@[углах] & [чагнаа]@[чагнах] & [шигшээ]@[шигших] & [өгсөө]@[өгсөх] & [орилоо]@[орилох] & [түлхээ]@[түлхэх] & [тушаа]@[туших] & [хадаа]@[хадах] & [хоргодоо]@[хоргодох] & [цагдаа]@[цагдах] & [агсаа]@[агсах] & [гишгээ]@[гишгэх] & [дэлсээ]@[дэлсэх] & [зандраа]@[зандрах] & [манаа]@[манах] & [мандаа]@[мандах] & [огтлоо]@[огтлох] & [одоо]@[одох] & [сахиа]@[сахих] & [хүлээ]@[хүлэх] & [чарлаа]@[чарлах] & [бөгтрөө]@[бөгтрөх] & [дамжаа]@[дамжих] & [үрээ]@[үрэх] & [зангираа]@[зангирах] & [зэрэгцээ]@[зэрэгцэх] & [түгжээ]@[түгжих] & [төлөө]@[төлөх] & [тэлээ]@[тэлэх] & [учраа]@[учрах] & [хөллөө]@[хөллөх]
WORDFORM: чамд & усанд & үүнд & салхинд & суманд & тэдэнд & шоронд & ухаанд & нэгэнд & чулуунд & моринд & эхэнд & мөрөнд & шороонд & хэлэнд & ордонд & мананд & шуурганд & хонинд & гэгээнд & тосонд & ногоонд & мөнгөнд & данханд & торонд & дөрвөнд & ямаанд
QGRAM: <DAT@DAT>463 & <DAT@DAT>238 & <DAT@DAT>178 & <DAT@DAT>164 & <DAT@DAT>112 & <DAT@DAT>81 & <DAT@DAT>68 & <DAT@DAT>57 & <DAT@DAT>49 & <DAT@DAT>44 & <DAT@DAT>43 & <DAT@DAT>43 & <DAT@DAT>30 & <DAT@DAT>30 & <DAT@DAT>26 & <DAT@DAT>25 & <DAT@DAT>18 & <DAT@DAT>18 & <DAT@DAT>17 & <DAT@DAT>14 & <DAT@DAT>14 & <DAT@DAT>10 & <DAT@DAT>8 & <DAT@DAT>7 & <DAT@DAT>7 & <DAT@DAT>5 & <DAT@DAT>5
QLEX: <[чам]@[чи]>463 & <[усан]@[ус(ан)]>238 & <[ү{U+04AF}н]@[үү(н)]>178 & <[салхин]@[салхи(н)]>164 & <[суман]@[сум(ан)]>112 & <[тэдэн]@[тэд]>81 & <[шорон]@[шорон(г)]>68 & <[ухаан]@[ухаа(н)]>57 & <[нэгэн]@[нэг(эн)]>49 & <[чулуун]@[чулуу(н)]>44 & <[морин]@[морь (морин)]>43 & <[эхэн]@[эх(эн)]>43 & <[мөрөн]@[мөр(өн)]>30 & <[шороон]@[шороо(н)]>30 & <[хэлэн]@[хэл(эн)]>26 & <[ордон]@[орд(он)]>25 & <[манан]@[мана(н)]>18 & <[шуурган]@[шуурга(н)]>18 & <[хонин]@[хонь (хонин)]>17 & <[гэгээн]@[гэгээ(н)]>14 & <[тосон]@[тос(он)]>14 & <[ногоон]@[ногоо(н)]>10 & <[мөнгөн]@[мөнгө(н)]>8 & <[данхан]@[данх(ан)]>7 & <[торон]@[тор(он)]>7 & <[дөрвөн]@[дөрөв (дөрвөн)]>5 & <[ямаан]@[ямаа(н)]>5
QFLEX: д;амд & д;д & д;д & д;д & д;д & д;энд & д;д & д;д & д;д & д;д & д;д & д;д & д;д & д;д & д;д & д;д & д;д & д;д & д;д & д;д & д;д & д;д & д;д & д;д & д;д & д;д & д;д
REVWORD: дмач & днасу & дн}FA40+U{}FA40+U{ & днихлас & днамус & днэдэт & днорош & днааху & днэгэн & днуулуч & дниром & днэхэ & дн}9E40+U{р}9E40+U{м & дноорош & днэлэх & днодро & днанам & днагрууш & днинох & днээгэг & дносот & дноогон & дн}9E40+U{гн}9E40+U{м & днахнад & днорот & дн}9E40+U{вр}9E40+U{д & днаамя
FREQ: 1774
FREQALL: 1515
RANG: 67
QWORDF: <чамд>463 & <усанд>238 & <үүнд>178 & <салхинд>164 & <суманд>112 & <тэдэнд>81 & <шоронд>68 & <ухаанд>57 & <нэгэнд>49 & <чулуунд>44 & <моринд>43 & <эхэнд>43 & <мөрөнд>30 & <шороонд>30 & <хэлэнд>26 & <ордонд>25 & <мананд>18 & <шуурганд>18 & <хонинд>17 & <гэгээнд>14 & <тосонд>14 & <ногоонд>10 & <мөнгөнд>8 & <данханд>7 & <торонд>7 & <дөрвөнд>5 & <ямаанд>5
GRAMFORM: DAT@DAT
LEXEMA: [чам]@[чи] & [усан]@[ус(ан)] & [үүн]@[үү(н)] & [салхин]@[салхи(н)] & [суман]@[сум(ан)] & [тэдэн]@[тэд] & [шорон]@[шорон(г)] & [ухаан]@[ухаа(н)] & [нэгэн]@[нэг(эн)] & [чулуун]@[чулуу(н)] & [морин]@[морь (морин)] & [эхэн]@[эх(эн)] & [мөрөн]@[мөр(өн)] & [шороон]@[шороо(н)] & [хэлэн]@[хэл(эн)] & [ордон]@[орд(он)] & [манан]@[мана(н)] & [шуурган]@[шуурга(н)] & [хонин]@[хонь (хонин)] & [гэгээн]@[гэгээ(н)] & [тосон]@[тос(он)] & [ногоон]@[ногоо(н)] & [мөнгөн]@[мөнгө(н)] & [данхан]@[данх(ан)] & [торон]@[тор(он)] & [дөрвөн]@[дөрөв (дөрвөн)] & [ямаан]@[ямаа(н)]
WORDFORM: утаанд & долгионд
QGRAM: <DAT@DAT@N.PROC-DAT>15 & <DAT@DAT@N.PROC-DAT>7
QLEX: <[утаан]@[утаа(н)]@[утах]>15 & <[долгион]@[долгио(н)]@[долгих]>7
QFLEX: д;д;анд & д;д;онд
REVWORD: днаату & дноиглод
FREQ: 22
FREQALL: 16
RANG: 361
QWORDF: <утаанд>15 & <долгионд>7
GRAMFORM: DAT@DAT@N.PROC-DAT
LEXEMA: [утаан]@[утаа(н)]@[утах] & [долгион]@[долгио(н)]@[долгих]
WORDFORM: элсэнд & утсанд
QGRAM: <DAT@DAT@PC.PRF-DAT>17 & <DAT@DAT@PC.PRF-DAT>6
QLEX: <[элсэн]@[элс(эн)]@[элэх]>17 & <[утсан]@[утас (утсан)]@[утах]>6
QFLEX: д;д;сэнд & д;д;санд
REVWORD: днэслэ & днасту
FREQ: 23
FREQALL: 11
RANG: 355
QWORDF: <элсэнд>17 & <утсанд>6
GRAMFORM: DAT@DAT@PC.PRF-DAT
LEXEMA: [элсэн]@[элс(эн)]@[элэх] & [утсан]@[утас (утсан)]@[утах]
WORDFORM: ламынд
QGRAM: <DAT@GEN-DAT>6
QLEX: <[ламын]@[лам]>6
QFLEX: д;ынд
REVWORD: днымал
FREQ: 6
FREQALL: 3
RANG: 487
QWORDF: <ламынд>6
GRAMFORM: DAT@GEN-DAT
LEXEMA: [ламын]@[лам]
WORDFORM: өрөөнд & хашаанд & ширээнд & тулалдаанд & хороонд & байлдаанд & өртөөнд & завшаанд & даваанд & уралдаанд & тулаанд & намаржаанд & чимээнд & болзоонд & зэрэглээнд & нөлөөнд & тэмцээнд & чинээнд & манаанд & хоршоонд & шүүгээнд & унаанд & цуваанд & эгнээнд & үймээнд & зодоонд & хараанд & товчоонд
QGRAM: <DAT@N.PROC-DAT>121 & <DAT@N.PROC-DAT>77 & <DAT@N.PROC-DAT>42 & <DAT@N.PROC-DAT>37 & <DAT@N.PROC-DAT>30 & <DAT@N.PROC-DAT>29 & <DAT@N.PROC-DAT>26 & <DAT@N.PROC-DAT>22 & <DAT@N.PROC-DAT>21 & <DAT@N.PROC-DAT>18 & <DAT@N.PROC-DAT>17 & <DAT@N.PROC-DAT>10 & <DAT@N.PROC-DAT>10 & <DAT@N.PROC-DAT>9 & <DAT@N.PROC-DAT>9 & <DAT@N.PROC-DAT>9 & <DAT@N.PROC-DAT>9 & <DAT@N.PROC-DAT>9 & <DAT@N.PROC-DAT>8 & <DAT@N.PROC-DAT>8 & <DAT@N.PROC-DAT>8 & <DAT@N.PROC-DAT>7 & <DAT@N.PROC-DAT>7 & <DAT@N.PROC-DAT>7 & <DAT@N.PROC-DAT>6 & <DAT@N.PROC-DAT>6 & <DAT@N.PROC-DAT>6 & <DAT@N.PROC-DAT>5
QLEX: <[өрөө(н)]@[өрөх]>121 & <[хашаа(н)]@[хаших]>77 & <[ширээ(н)]@[ширэх]>42 & <[тулалдаан]@[тулалдах]>37 & <[хороо(н)]@[хорох]>30 & <[байлдаан]@[байлдах]>29 & <[өртөө(н)]@[өртөх]>26 & <[завшаан]@[завших]>22 & <[даваа(н)]@[давах]>21 & <[уралдаан]@[уралдах]>18 & <[тулаан]@[тулах]>17 & <[намаржаа(н)]@[намаржих]>10 & <[чимээ(н)]@[чимэх]>10 & <[болзоо(н)]@[болзох]>9 & <[зэрэглээ(н)]@[зэрэглэх]>9 & <[нөлөө(н)]@[нөлөх]>9 & <[тэмцээн]@[тэмцэх]>9 & <[чинээ(н)]@[чинэх]>9 & <[манаа(н)]@[манах]>8 & <[хоршоо(н)]@[хорших]>8 & <[шүүгээ(н)]@[шүүх]>8 & <[унаа(н)]@[унах]>7 & <[цуваа(н)]@[цувах]>7 & <[эгнээ(н)]@[эгнэх]>7 & <[үймээн]@[үймэх]>6 & <[зодоон]@[зодох]>6 & <[хараа(н)]@[харах]>6 & <[товчоо(н)]@[товчих]>5
QFLEX: д;{U+ø4E9}нд & д;аанд & д;энд & д;анд & д;онд & д;анд & д;{U+ø4E9}нд & д;аанд & д;анд & д;анд & д;анд & д;аанд & д;энд & д;онд & д;энд & д;{U+ø4E9}нд & д;энд & д;энд & д;анд & д;оонд & д;гээнд & д;анд & д;анд & д;энд & д;энд & д;онд & д;анд & д;оонд
REVWORD: дн}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{ & днаашах & днээриш & днаадлалут & дноорох & днаадлйаб & дн}9E40+U{}9E40+U{тр}9E40+U{ & днаашваз & днаавад & днаадлару & днаалут & днаажраман & днээмич & дноозлоб & днээлгэрэз & дн}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{н & днээцмэт & днээнич & днаанам & дноошрох & днээг}FA40+U{}FA40+U{ш & днаану & днаавуц & днээнгэ & днээмй}FA40+U{ & дноодоз & днаарах & дноочвот
FREQ: 573
FREQALL: 585
RANG: 115
QWORDF: <өрөөнд>121 & <хашаанд>77 & <ширээнд>42 & <тулалдаанд>37 & <хороонд>30 & <байлдаанд>29 & <өртөөнд>26 & <завшаанд>22 & <даваанд>21 & <уралдаанд>18 & <тулаанд>17 & <намаржаанд>10 & <чимээнд>10 & <болзоонд>9 & <зэрэглээнд>9 & <нөлөөнд>9 & <тэмцээнд>9 & <чинээнд>9 & <манаанд>8 & <хоршоонд>8 & <шүүгээнд>8 & <унаанд>7 & <цуваанд>7 & <эгнээнд>7 & <үймээнд>6 & <зодоонд>6 & <хараанд>6 & <товчоонд>5
GRAMFORM: DAT@N.PROC-DAT
LEXEMA: [өрөө(н)]@[өрөх] & [хашаа(н)]@[хаших] & [ширээ(н)]@[ширэх] & [тулалдаан]@[тулалдах] & [хороо(н)]@[хорох] & [байлдаан]@[байлдах] & [өртөө(н)]@[өртөх] & [завшаан]@[завших] & [даваа(н)]@[давах] & [уралдаан]@[уралдах] & [тулаан]@[тулах] & [намаржаа(н)]@[намаржих] & [чимээ(н)]@[чимэх] & [болзоо(н)]@[болзох] & [зэрэглээ(н)]@[зэрэглэх] & [нөлөө(н)]@[нөлөх] & [тэмцээн]@[тэмцэх] & [чинээ(н)]@[чинэх] & [манаа(н)]@[манах] & [хоршоо(н)]@[хорших] & [шүүгээ(н)]@[шүүх] & [унаа(н)]@[унах] & [цуваа(н)]@[цувах] & [эгнээ(н)]@[эгнэх] & [үймээн]@[үймэх] & [зодоон]@[зодох] & [хараа(н)]@[харах] & [товчоо(н)]@[товчих]
WORDFORM: байгаад & өгөөд
QGRAM: <DAT@PC.DUR-DAT@CVB.ANT>690 & <DAT@PC.DUR-DAT@CVB.ANT>213
QLEX: <[байгаа]@[байх]>690 & <[өгөө]@[өгөх]@[өгөх]>213
QFLEX: д;гаад & д;{U+ø4E9}д
REVWORD: даагйаб & д}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{
FREQ: 903
FREQALL: 941
RANG: 92
QWORDF: <байгаад>690 & <өгөөд>213
GRAMFORM: DAT@PC.DUR-DAT@CVB.ANT
LEXEMA: [байгаа]@[байх] & [өгөө]@[өгөх]@[өгөх]
mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1 20

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
2546149171
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov